ПоәК «Салықтық менеджмент» пәні бойыншажүктеу 1.44 Mb.
бет3/7
Дата29.08.2018
өлшемі1.44 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

Қосымша әдебиеттер


 1. Интыкбаева С.Ж., Кульжабаева М.Т. Практикум по налогам и налообложению. Учебное пособие. А., 2011г

 2. Братухина О.А. Методология, методика и практика исчисления налогов: Учебное пособие /О.А. Братухина. –Ростов на Дону: Феникс, 2007.

 3. Мельников В.Д., Ильясова К.К. «Финансы»-Жоғары оқу орнына арналған оқу құралы-Алматы: Фин Эко 2001 ж.

 4. «Финансы». Оқу құралы-М.: Перспектива, Юнити, 2000 ж.

 5. «Финансовое право» (Химичев Н.И.)-М.: Юрист, 1999 ж.

 6. Ильясов К.К. Идрисова Э.К. «Налоги развитых зарубежных государств»- Алматы: Қаржы-қаражат,1997.

 7. Идрисова Э.К. «Налоговое регулирование предпринимательской деятельности в сфере малого и среднего бизнеса»-Алматы: Қаржы-қарадат, 1999

 8. Киперман Г.Я.. Тимфеева О.А. «Налоги в рыночной экономике» - М.: Финансы и статистика,- екінші басылым, 2001 ж.

 9. Мельников В.Д. «Государственное финансовое регулирование экономики Казахстана».- Алматы: Қаржы-қаражат, 1995 ж.

 10. Мещерякова О.В. «Налоговые системы развитых стран мира». Справочник- М.: Фонд Правовая культура, 1995 ж.

 11. Оспанова М. «Методологические и концептуальные основы Кодекса Республики Казахстан» «О налогах и других платежах в бюджет»- Алматы: Қаржы-қаражат, 1995 ж.

 12. Оспанов М.Т. «Налоговая реформа и гармонизация налоговых отношений»- 1997 ж.

 13. Вейдер Т. Управление рисками // Computerworld, №43, 2002.

 14. Воронина Н.В., Бабанин В.А. Теоретические основы налогового планирования // ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ: теория и практика, №1 (58), 2006*.

 15. Материалы к семинару «Налоговое планирование» Business Toolkits, 1996 г. // www.aup.ru

 16. Объединенный центр экономического планирования» // www.cfin.ru

 17. Островенко Т.К. Налоговая нагрузка на предприятие: обобщающие и частные показатели системы // Аудиторские ведомости, №9, 2001.

 18. Сайт компании «Деловые консультации, Москва» // www.mbs.ru/serw-tax

 19. Сайт Министерства Финансов Республики Казахстан // www.minfin.kz

 20. Сайт Министерство Экономики и бюджетного планирования // www.minplan.kz

 21. Сайт Налогового Комитета Министерства Финансов Республики Казахстан // www.nalog.kz


3. СТУДЕНТТЕРГЕ АРНАЛҒАН ПӘННІҢ ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ (SYLLABUS)

1. Негізгі мәліметтер

Мамандығы

5В050900 – Қаржы

Курсы, семестр

1,4 курс; 2,7семестр

Пән циклі

таңдау бойынша компонент

Кредиттер

3

сабақ өтетін орын

сабақ кестесіне сәйкес

оқытушы

Байдаулетова Гүлнұр Омарқызы

2. Пәннің пререквизиті мен постреквизиті

Пәннің предреквизиті

Пәнді игеру үшін тыңдаушылар мына пәндерді меңгерген болуы тиіс: Салық және салық салу, Қаржы құқығы, Салық есебі, Қаржы.

Пәннің постреквизиті

Салық және салық салу, Корпоративтік қаржы, Қаржылық менеджмент.

3.Пәнді оқыту мақсаты

Салықтық менеджменттің теориясы мен тәжірибесін, қолданыстағы салықтық және кедендік заңдылық жағдайында оны қолданудың ерекшеліктерін оқып үйрену; нақты салық түрлерін тәжірибе жүзінде есептеу, сондай-ақ оларды оңтайландыру дағдысын меңгеру; салықтық ықпал етудің түрлі құралдарын зерделеу, салықтық, кедендік, азаматтық заңдылықтарды, сондай-ақ халықара6. Пәнді оқыту міндеттері салықты жоспарлаудың механизмі капиталдың оффшорлық баспанасын құру, тиімді салық маршруттары арқылы капитал мен табыстарды аудару, трансферттік бағаларды фирма ішілік жабдықтаулар мен жеткізілімдерді қолдану жолдарын үйрету.

 • шетелде оффшорлық маманданған компаниялар құру арқылы салықтық заң бұзушылық жолдарымен таныстыру.

 • бірқатар шет мемлекеттердің салық ісі жүйесімен студенттерді неғұрлым тереңірек таныстыру.

Қазіргі кездегі салық саясатындағы әлеуметтік- экономикалық ілімнің жетістіктерінен құралды. Нарықтық қатынастарды салықтық реттеуге байланысты жазылған алыс – жақын шет елдердің және отандық ғалымдардың іргелі ғылыми еңбектері пайдаланылды, сонымен бірге, салық жүйесіне қатысты Қазақстан Республикасының заңдары, Мемлекеттік бағдарламалар, Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлықтары, ҚР Қаржы Министрлігінің статистикалық бюллетені және ҚР статистика жөніндегі Агенттігінің ресми мәліметтері қолданылды

4. Студенттің оқу жүктемесі

барлығы

аудиториялық

офистік

3кредит

135 сағатлекция

тәжірибелік

СӨЖ/СОӨЖ

100мин/лекция

50мин/ сабақ

90 сағат

2 лекции

1 сабақ


4.Пән бойынша тапсырмаларды орындау және өткізу кестесі

Тақырып

тапсырма

Әдістемелік ұсыныс

Бақылау формасы

Тапсырмаға берілетін бал

Ұсынылған әдебиеттер

Тапсыру уақыты

Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік салықтық менеджмент

Тақырып бойынша жауап беру

Берілген тапсырманы орындау барысында әдебиеттер тізімі мен лекция мәтінін пайдаланыңыз. Тапсырма жазбаша, А4 форматында орындалады, көлемі 5,6 бет.

Жазбаша жұмыс

30

3,6,21

1 апта

Салықтық жоспарлау және болжамдау салық механизмінің элементі ретінде

Аталған тақырып бойынша жауап беру

Берілген тапсырманы орындау барысында әдебиеттер тізімі мен лекция мәтінін пайдаланыңыз. Тапсырма жазбаша, А4 форматында орындалады, көлемі 5,6 бет.

Жазбаша жұмыс

50

3,16,21

2 апта

Мемлекеттік- бюджеттік салықтық жоспарлау

Шағын топтарда жұмыс жасау

Шағын тапта жұмыс жасау үшін алдан ала әрбір студентте рефераттар болуы қажет. Берілген әдебиеттер тізімін пайдланыңыз

Жазбаша жұмыс

50

3,10,21

3 апта

Жалпымемлекеттік салықтық жоспарлау кезеңдері

Аталған тақырып бойынша жауап беру

Тақырып бойынша есептерді шығару үшін лекция мәтіні мен кодексті пайдаланыңыз

Жазбаша жұмыс

50

2,3,5,21

4

апта


Корпоративтік салық менеджменті

Шағын топтар арасында іскерлік ойын жүреді, салықтық бақылауды жүзеге асырады

Берілген тапсырманы орындау барысында әдебиеттер тізімі мен лекция мәтінін пайдаланыңыз. Тапсырма жазбаша, А4 форматында орындалады, көлемі 5,6 бет.

Жазбаша жұмыс

40

2,3,7,21

5 апта

Корпоративтік салықтық жоспарлау

Тақырып бойынша пікір - талас

Берілген тапсырманы орындау барысында әдебиеттер тізімі мен лекция мәтінін пайдаланыңыз. Тапсырма жазбаша, А4 форматында орындалады, көлемі 5,6 бет.

Жазбаша жұмыс

40

3,6,21

6 апта

Салықтық бюджеттендіру және ұйымның салықтық бюджеті

Кіші топтармен жұмыс жүргізу

Шағын тапта жұмыс жасау үшін алдан ала әрбір студентте рефераттар болуы қажет. Берілген әдебиеттер тізімін пайдланыңыз

Жазбаша жұмыс

40

3,16,21

7

апта


Кәсіпорындағы ішкі және сыртқы салықтық жоспарлау

Есептер құрастыру және оны шығару

Берілген тапсырманы орындау барысында әдебиеттер тізімі мен лекция мәтінін пайдаланыңыз. Тапсырма жазбаша, А4 форматында орындалады, көлемі 5,6 бет.

Жазбаша жұмыс

50

3,10,21

8 апта

Салықтық оңтайландыру және компаниядағы салықтық оңтайландыру принциптері

Есептер шығару

Берілген тапсырманы орындау барысында әдебиеттер тізімі мен лекция мәтінін пайдаланыңыз. Тапсырма жазбаша, А4 форматында орындалады, көлемі 5,6 бет.

Жазбаша жұмыс

40

2,3,5,21

9 апта

Шаруашылық субъектілердің салық ауыртпалығын жоспарлау құралдары

Есептер құрастыру және оны шығару

Шағын тапта жұмыс жасау үшін алдан ала әрбір студентте рефераттар болуы қажет. Берілген әдебиеттер тізімін пайдланыңыз

Жазбаша жұмыс

30

2,3,7,21

10 апта

Ұйымның есеп саясаты және салықтық жоспарлау

Есептер құрастыру және оны шығару

Берілген тапсырманы орындау барысында әдебиеттер тізімі мен лекция мәтінін пайдаланыңыз. Тапсырма жазбаша, А4 форматында орындалады, көлемі 5,6 бет.

Жазбаша жұмыс

40

3,6,21

11 апта

Халықаралық салықтық жоспарлау

Есептер құрастыру және оны шығару

Берілген тапсырманы орындау барысында әдебиеттер тізімі мен лекция мәтінін пайдаланыңыз. Тапсырма жазбаша, А4 форматында орындалады, көлемі 5,6 бет.

Жазбаша жұмыс

40

3,16,21

12 апта

Халықаралық салықтық жоспарлау

Салыстырмалы түрде экономикалық талдау жасау

Шағын тапта жұмыс жасау үшін алдан ала әрбір студентте рефераттар болуы қажет. Берілген әдебиеттер тізімін пайдланыңыз

Жазбаша жұмыс

40

3,10,21

13 апта

Халықаралық салықтық келісімдер және олардың халықаралық салықтық жоспарлаудағы ролі

Тақырып бойынша пікір - талас

Тақырып бойынша есептерді шығару үшін лекция мәтіні мен кодексті пайдаланыңыз

Жазбаша жұмыс

30

2,3,5,21

14 апта

Халықаралық салықтық келісімдер және олардың халықаралық салықтық жоспарлаудағы ролі

Тақырып бойынша пікір - талас

Тақырып бойынша есептерді шығару үшін лекция мәтіні мен кодексті пайдаланыңыз

Жазбаша жұмыс

30

2,3,7,21

15 апта


5. Пәннің оқу әдістемелік қамтамасыз ету картасыОкылатын

тарау

Негізгі әдебиеттер

Қосымша әдебиеттер мен интернет көздері

Басқа да қосымша ресурстар

1

Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік салықтық менеджмент

1. Идрисова Э.К Налоги и налообложения в Казахстане. Учебное пособие. 2003

2. Сейдахметова Ф.С.Налоги в Казахстане. Учебное пособие.А., 2002г

3. Умбеталиев, Керимбек Ғ. Салық және салық салу. Оқу құралы, 2006ж


1.www tax kz.kz.

2. Интыкбаева С.Ж., Кульжабаева М.Т. Практикум по налогам и налообложению. Учебное пособие. А., 2011г 8-17беттерЭлектронды мәліметтер

2

Салықтық жоспарлау және болжамдау салық механизмінің элементі ретінде

1.Худяков А.И. Налоговое право Республики Казахстан Жеті Жарғы:1998.

2. Сейдахметова Ф.С.Налоги в Казахстане. Учебное пособие.А., 2002г

3. Умбеталиев, Керимбек Ғ. Салық және салық салу. Оқу құралы, 2006ж


1. www minfin.kz

2. Интыкбаева С.Ж., Кульжабаева М.Т. Практикум по налогам и налообложению. Учебное пособие. А., 2011г
слайдтар, презентацялар

3

Мемлекеттік- бюджеттік салықтық жоспарлау

1 . Ермекбаева Б.Ж., Лесбеков Г.А. Основы налообложение.Учебное пособие. А., 2002ж

2. Сейдахметова Ф.С.Налоги в Казахстане. Учебное пособие.А., 2002г

3. Умбеталиев, Керимбек Ғ. Салық және салық салу. Оқу құралы, 2006ж


1.www tax kz.kz.

2. Интыкбаева С.Ж., Кульжабаева М.Т. Практикум по налогам и налообложению. Учебное пособие. А., 2011г 8-17беттер
Электронды мәліметтер

4

Жалпымемлекеттік салықтық жоспарлау кезеңдері

1. Идрисова Э.К Налоги и налообложения в Казахстане. Учебное пособие. 2003

2. Сейдахметова Ф.С.Налоги в Казахстане. Учебное пособие.А., 2002г

3. Умбеталиев, Керимбек Ғ. Салық және салық салу. Оқу құралы, 2006ж


1.www tax kz.kz.

2. Мельников В.Д., Ильясова К.К. «Финансы»-Жоғары оқу орнына арналған оқу құралы-Алматы: Фин Эко 2001 жЭлектронды мәліметтер

5

Корпоративтік салық менеджменті

1.Худяков А.И. Налоговое право Республики Казахстан Жеті Жарғы:1998.

2. Сейдахметова Ф.С.Налоги в Казахстане. Учебное пособие.А., 2002г

3. Умбеталиев, Керимбек Ғ. Салық және салық салу. Оқу құралы, 2006ж


1.www tax kz.kz.

2. Интыкбаева С.Ж., Кульжабаева М.Т. Практикум по налогам и налообложению. Учебное пособие. А., 2011г 8-17беттер
слайдтар, презентацялар

6

Корпоративтік салықтық жоспарлау

1 . Ермекбаева Б.Ж., Лесбеков Г.А. Основы налообложение.Учебное пособие. А., 2002ж

2. Сейдахметова Ф.С.Налоги в Казахстане. Учебное пособие.А., 2002г

3. Умбеталиев, Керимбек Ғ. Салық және салық салу. Оқу құралы, 2006ж


1. www minfin.kz

2. Интыкбаева С.Ж., Кульжабаева М.Т. Практикум по налогам и налообложению. Учебное пособие. А., 2011г
Электронды мәліметтер

7

Салықтық бюджеттендіру және ұйымның салықтық бюджеті

1. Идрисова Э.К Налоги и налообложения в Казахстане. Учебное пособие. 2003

2. Сейдахметова Ф.С.Налоги в Казахстане. Учебное пособие.А., 2002г

3. Умбеталиев, Керимбек Ғ. Салық және салық салу. Оқу құралы, 2006ж


1.www tax kz.kz.

2. Интыкбаева С.Ж., Кульжабаева М.Т. Практикум по налогам и налообложению. Учебное пособие. А., 2011г 8-17беттер
Электронды мәліметтер

8

Кәсіпорындағы ішкі және сыртқы салықтық жоспарлау

1.Худяков А.И. Налоговое право Республики Казахстан Жеті Жарғы:1998.

2. Сейдахметова Ф.С.Налоги в Казахстане. Учебное пособие.А., 2002г

3. Умбеталиев, Керимбек Ғ. Салық және салық салу. Оқу құралы, 2006ж


1.www tax kz.kz.

2. Мельников В.Д., Ильясова К.К. «Финансы»-Жоғары оқу орнына арналған оқу құралы-Алматы: Фин Эко 2001 жслайдтар, презентацялар

9

Салықтық оңтайландыру және компаниядағы салықтық оңтайландыру принциптері

1 . Ермекбаева Б.Ж., Лесбеков Г.А. Основы налообложение.Учебное пособие. А., 2002ж

2. Сейдахметова Ф.С.Налоги в Казахстане. Учебное пособие.А., 2002г

3. Умбеталиев, Керимбек Ғ. Салық және салық салу. Оқу құралы, 2006ж


1.www tax kz.kz.

2. Интыкбаева С.Ж., Кульжабаева М.Т. Практикум по налогам и налообложению. Учебное пособие. А., 2011г 8-17беттер
Электронды мәліметтер

10

Шаруашылық субъектілердің салық ауыртпалығын жоспарлау құралдары

1. Идрисова Э.К Налоги и налообложения в Казахстане. Учебное пособие. 2003

2. Сейдахметова Ф.С.Налоги в Казахстане. Учебное пособие.А., 2002г

3. Умбеталиев, Керимбек Ғ. Салық және салық салу. Оқу құралы, 2006ж


1. www minfin.kz

2. Интыкбаева С.Ж., Кульжабаева М.Т. Практикум по налогам и налообложению. Учебное пособие. А., 2011г
Электронды мәліметтер

11

Ұйымның есеп саясаты және салықтық жоспарлау

1. Идрисова Э.К Налоги и налообложения в Казахстане. Учебное пособие. 2003

2. Сейдахметова Ф.С.Налоги в Казахстане. Учебное пособие.А., 2002г

3. Умбеталиев, Керимбек Ғ. Салық және салық салу. Оқу құралы, 2006ж


1.www tax kz.kz.

2. Интыкбаева С.Ж., Кульжабаева М.Т. Практикум по налогам и налообложению. Учебное пособие. А., 2011г 8-17беттер
слайдтар, презентацялар

12

Халықаралық салықтық жоспарлау

1. Сутырин С.Ф. Налоги и налоговое планирование в мировой экономике.1998г

2. Оффшорные фирмы. Королев М.В. – М., 2000г

3.Энциклопедия оффшорных зон. Э.Шамбост. 2000


1.www tax kz.kz.

2. Мельников В.Д., Ильясова К.К. «Финансы»-Жоғары оқу орнына арналған оқу құралы-Алматы: Фин Эко 2001 жЭлектронды мәліметтер

13

Халықаралық салықтық жоспарлау

1. Сутырин С.Ф. Налоги и налоговое планирование в мировой экономике.1998г

2. Оффшорные фирмы. Королев М.В. – М., 2000г

3.Энциклопедия оффшорных зон. Э.Шамбост. 2000


1.www tax kz.kz.

2. Интыкбаева С.Ж., Кульжабаева М.Т. Практикум по налогам и налообложению. Учебное пособие. А., 2011г 8-17беттер
Электронды мәліметтер

14

Халықаралық салықтық келісімдер және олардың халықаралық салықтық жоспарлаудағы ролі

1. Сутырин С.Ф. Налоги и налоговое планирование в мировой экономике.1998г

2. Оффшорные фирмы. Королев М.В. – М., 2000г

3.Энциклопедия оффшорных зон. Э.Шамбост. 2000г1. www minfin.kz

2. Интыкбаева С.Ж., Кульжабаева М.Т. Практикум по налогам и налообложению. Учебное пособие. А., 2011г
слайдтар, презентацялар

15

Халықаралық салықтық келісімдер және олардың халықаралық салықтық жоспарлаудағы ролі

1. Сутырин С.Ф. Налоги и налоговое планирование в мировой экономике.1998г

2. Оффшорные фирмы. Королев М.В. – М., 2000г

3.Энциклопедия оффшорных зон. Э.Шамбост. 2000


1.www tax kz.kz.

2. Интыкбаева С.Ж., Кульжабаева М.Т. Практикум по налогам и налообложению. Учебное пособие. А., 2011г 8-17беттер
Электронды мәліметтер
Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7


©kzref.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет