Предмет: Објашњење – јавна набавка број 05/17, чији је предмет набавка добара – меса и месних прерађевинажүктеу 18.74 Kb.
Дата15.05.2019
өлшемі18.74 Kb.

Предмет: Објашњење – јавна набавка број 05/17, чији је предмет набавка добара – меса и месних прерађевина

Захтев за појашњење:

  1. Да ли може да се достави власнички лист произвођача меса и месних производа, уместо понуђача, пошто ми као трговци тражени погон немамо?

  2. На страни 13/51 за технички капацитет тражите копију власничког листа или копију уговора о купопродаји или уговор о закупу за поседовање погона за производњу меса:

Да ли је довољан да понуђач који није произвођач има важећи уговор са произвођачем предметних добара?

  1. Како тражите потврду о промету за 2016. годину, а биланс успеха за 2014. годину, коригујте један од та два податка. Како је тек прошла 2016. година и финансијски извештаји још нису готови, рок за предају је 28.02.2016. године и не постоји начин да вам доставимо тај доказ за 2016. годину, већ за 2015. годину.

  2. На страни 12/51 финансијски капацитет за правно лице тражите Потврду о регистрацији редовног годишњег финансијског извештаја за 2016. годину. Обзиром да рок за предају није истекао, како доказати финансијски капацитет за 2016. годину за правно лице (потврда банке о промету за 2016. годину...).

  3. Како тражите потврду НБС да понуђач није био у блокади 6 месеци, да ли ми како смо уписани у регистар понуђача, а тај податак је јавно доступан, можемо приложити само страницу са сајта НБС на коме стоји да нисмо били у блокади 3 године?
  1. Молимо да прецизирате за које ставке се достављају узорци? Наиме, на страни 5/51 ваше конкурсне документације стоји да се достављају узорци за ставке 8. и 10. из обрасца спецификације понуде, док на страни 41/51 стоји да се узорци достављају за ставке 9. и 11.

О д г о в о р


  1. За питања под бројем 1. и 2.

Наручилац остаје при наводима из конкурсне документације, односно истичемо да је за испуњавање услова у погледу техничког капацитета потребно да понуђач поседује у тренутку објављивања позива за подношење понуда свој погон за прераду меса и месних прерађевина.

  1. За питања под бројем 3. и 4.

Одговор је садржан у пречишћеном тексту конкурсне документације који је објављен на Порталу Управе за јавне набавке и Порталу Наручиоца дана 07.02.2017. године.


  1. За питање под бројем 5.

Наручилац остаје при наводима из конкурсне документације.


  1. За питање под бројем 6.

Одговор је садржан у пречишћеном тексту конкурсне документације који је објављен на Порталу Управе за јавне набавке и Порталу Наручиоца дана 07.02.2017. године.

Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет