През цялата своя история, чрез своя труд, човечеството се е стремяло да осъществява определени цели, за да задоволява своите потребности


Съдебни актове, върнати с произнасяне от въззивна инстанцияжүктеу 0.72 Mb.
бет3/5
Дата07.05.2019
өлшемі0.72 Mb.
түріОтчет
1   2   3   4   5

Съдебни актове, върнати с произнасяне от въззивна инстанция2.5. Структура на наказаната престъпност
Анализът на наказаната престъпност обхваща случаите на образувани наказателни дела от общ характер, защото престъпните посегателства, свързани с личността и правата на гражданите и в цялост на установения в страната правов ред, за които се образуват този вид дела, законодателят въздига до степен на значимост да се преследват от държавата, за да бъде наложена следващата им се наказателна санкция.

От 130 наказателни дела от общ характер на производство за 2009 година (120 постъпили и 10 останали от миналия отчетен период) с предадени на съд 109 лица Съдът се произнася по същество по 95 от делата и по всички налага наказания (включително по чл. 78а от НК).

През отчетния период структурата на наказаната престъпност по глави от НК може да бъде онагледена в следния вид:


Видове престъпления по глави от НК

свършени дела

брой наказани лица

брой оправдани лица

със съдебен акт по същество

решени със споразумение

Глава ІІ. Престъпления против личността

2

4

6

0

Глава ІV. Престъпления против брака, семейството и младежта

1

0

1

0

Глава V. Престъпления против собствеността

17

13

39

0

Глава VІ. Престъпления против стопанството

2

2

5

0

Глава ІХ. Документни престъпления

0

2

2

0

Глава Х. Престъпления срещу реда и общественото спокойствие

0

2

2

0

Глава ХІ. Общоопасни престъпления

4

46

54

0


общо


26

69

109

0

Относителният дял на наказаните през 2009 година 109 лица (115 за 2008 година, 123 за 2007 година, 174 за 2006 година) спрямо 109 предадени на съд (117 за 2008 година, 129 за 2007 година, 175 за 2006 година) е 100,00 % (98,29 % за 2008 година, 95,35 % за 2007 година, 99,43 % за 2006 година). Увеличаването на наказаната престъпност с 1,71 % спрямо 2008 година, с 4,65 % спрямо 2007 година и 0,57 % спрямо 2006 година е показател за ефективност в работата на органите на досъдебното производство, за добра координация и взаимодействие със съда при защита на правата на гражданите срещу престъпни посегателства.

През 2009 година в Районен съд – Първомай от Прокуратурата не са внасяни наказателни производства със значим обществен интерес, свързани с организирана престъпност, корупционни престъпления, изпиране на пари, с фондове на Европейския съюз, за деяния, извършени от народни представители, магистрати, членове на Министерския съвет и други лица, заемащи ръководни обществени и държавни длъжности, данъчни престъпления, престъпления, свързани с изготвяне, прокарване в обращение и използване на неистински и преправени парични знаци и кредитни карти и престъпления с предмет незаконен трафик на хора.

Пет са наказателните дела от общ характер, образувани през 2009 година (5 за 2008 година, 1 за 2007 година, 1 за 2006 година) с предмет чл. 354а, ал. 3, т. 1, предложение 1 от НК, 7 (3 за 2008 година, 2 за 2007 година, 0 за 2006 година) от които приключват през отчетния период с 9 наказани лица за посоченото престъпление (при 3 за 2008 година, 2 за 2007 година, 0 за 2006 година).


3. Сравнителен анализ на движението на делата през периода 2006 – 2009 година


Движение на делата

2006

2007

2008

2009

брой дела

общо

брой дела

общо

брой дела

общо

брой дела

общо

НОХД

постъпили през годината

133

146

102

117

99

111

120

130

останали от миналия отчетен период

13

15

12

10

свършени

1. решени по същество с присъда

66

131

41

105

24

101

26

108

2. прекратени по споразумение

58

53

72

69

3. прекратени по други причини

7

11

5

13

1. в срок до 3 месеца

116

131

96

105

94

101

101

108

2. в срок над 3 месеца

15

9

7

7

несвършени в края на отчетния период

15

12

10

22

обжалвани

8

7

7

8
Движение на делата

2006

2007

2008

2009

брой дела

общо

брой дела

общо

брой дела

общо

брой дела

общо

НЧХД

постъпили през годината

7

14

6

8

5

9

0

3

останали от миналия отчетен период

7

2

4

3

свършени

1. решени по същество

6

12

2

4

4

6

1

3

2. прекратени

6

2

2

2

1. в срок до 3 месеца

3

12

2

4

2

6

0

3

2. в срок над 3 месеца

9

2

4

3

несвършени в края на отчетния период

2

4

3

0

обжалвани

4

3

4

0Движение на делата

2006

2007

2008

2009

брой дела

общо

брой дела

общо

брой дела

общо

брой дела

общо

ЧНД

постъпили през годината

93

95

84

88

92

93

58

59

останали от миналия отчетен период

2

4

1

1

свършени

1. решени по същество

75

91

69

87

74

92

48

56

2. прекратени

16

18

18

8

1. в срок до 3 месеца

91

91

87

87

92

92

56

56

2. в срок над 3 месеца

0

0

0

0

несвършени в края на отчетния период

4

1

1

3

обжалвани

1

8

13

2
Движение на делата

2006

2007

2008

2009

брой дела

общо

брой дела

общо

брой дела

общо

брой дела

общо

НАХД

постъпили през годината

43

53

16

20

57

60

44

64

останали от миналия отчетен период

10

4

3

20

свършени

1. решени по същество

46

49

17

17

34

40

49

56

2. прекратени

3

0

6

7

1. в срок до 3 месеца

44

49

14

17

19

40

33

56

2. в срок над 3 месеца

5

3

21

23

несвършени в края на отчетния период

4

3

20

8

обжалвани

17

5

9

24
Движение на делата

2006

2007

2008

2009

брой дела

общо

брой дела

общо

брой дела

общо

брой дела

общо

Граждански дела

постъпили

новообразувани

278

288

363

288

294

350

357

368

451

327

361

433

получени по подсъдност

10

6

11

31

върнати за доразглеждане

0

0

0

3

останали от миналия отчетен период

75

56

83

72

свършени

1. решени по същество

260

307

241

271

317

379

305

374

2.прекратени

2.1. по спогодба

3

47

8

30

8

62

13

69

2.2. по други причини

44

22

54

56

1. в срок до 3 месеца

230

307

221

271

290

379

315

374

2. в срок над 3 месеца

77

50

89

59

несвършени

56

79

72

59

обжалвани

30

37

48

57


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет