През цялата своя история, чрез своя труд, човечеството се е стремяло да осъществява определени цели, за да задоволява своите потребностижүктеу 0.72 Mb.
бет5/5
Дата07.05.2019
өлшемі0.72 Mb.
түріОтчет
1   2   3   4   5

6.2. Компютърна техника и софтуер
6.2.1. Компютърни конфигурации и периферни устройства
Районен съд - Първомай разполага със 17 компютъра, като 6 от тях са получени през 2007 година от Министерство на правосъдието на Република България и са инсталирани с необходимите програмни продукти.

През 2008 година са закупени и инсталирани по работните места 3 нови компютърни конфигурации, които заменят морално остарелите. Подменени с нови са и 5 монитора.

Съдът разполага с три лазерни мултифункционални устройства (принтер, скенер и копир), 13 лазерни принтера, 4 от които закупени през 2008 година, и с 2 лазерни мултифункционални устройства (принтер, скенер, копир и факс), също закупени през 2008 година с цел подобряването на ефективността на работата в отделните служби.

На 19.05.2008 година от Министерство на правосъдието е получено звукозаписно оборудване за подпомагане на работата на съдебните секретар-протоколисти при изготвяне на протоколите от съдебни заседания.

На 03.12.2008 година е закупен сървър с цел промяна на топологията на локалната компютърна мрежа между заседателната зала и работните места на съдиите, деловодителите и съдебните секретари, а в началото на 2009 година е изграден контролиран достъп на всеки потребител до ресурсите на мрежата според изпълняваните от него дейности, като сървърът осигурява и ресурс за архивиране на базите на работните програми и техните приложения.

На 23.07.2009 година от Висшия съдебен съвет са получени два броя компютърни конфигурации и един брой мултифункционално устройство.


6.2.2. Правноинформационни системи и приложни програми


  • Апис 6 (инсталирана за първи път на 29.09.2004 година), внедрен на шест компютърни работни места с абонамент за една година и ежемесечна актуализация по Интернет;

  • LawChoice – за разпределение на делата съобразно поредността на постъпването им на принципа на случайния подбор чрез електронно определяне на съдия докладчик;

  • Съдебно деловодство (внедрена от “Информационно обслужване” – Варна на 28.12.1998 година) с модули „Регистратор”, „Деловодител”, „Секретар”, „Съдия”, „Администратор”, „Архивар”. На 19.09.2008 година е сключен Договор № ПО-16-198 / 24.09.2008 година с „Информационно обслужване” АД, клон Пловдив, в сила от 01.10.2008 година, за поддръжка на информационната система за автоматизиране на движението на делата САС „Съдебно деловодство” – Районен съд с опция за подготовка на съдебните актове за публикуване в Интернет.

  • АИС „Бюра съдимост” с внедрена през 2009 година версия 10.1.0.5. (прилагане на Oracle PatchSet p4505133_10105_WINNT) в изпълнение на Договор № 45-06-004 / 23.01.2009 година, сключен между Висшия съдебен съвет и Консорциум „Лирекс БГ” ООД - „Индекс – България” ООД – София, с разширено системно обслужване до 31.12.2011 година;

  • Съдебно изпълнение (внедрен през 2000 година от ЕТ “Темида 2000 – Еди Чакъров” - Варна) с последна актуализация на договора от 12.03.2005 година за поддръжка на продукта;

  • Личен състав, ТРЗ и движение по набирателната и бюджетната сметки (внедрен на 01.12.1998 година от ЕТ „Марсти” – Пловдив) с годишен абонамент по следенето, отчитането, ежемесечната проверка на информационната база и оказване на методическа помощ на ползвателите на продукта;

  • Бизнес навигатор (внедрен през 1999 година от “Комплекс-Фе” ООД – Пловдив), обслужващ работата на старши специалист-счетоводителя, с абонамент за актуализация от “Комерс Финанс” АД – София.

След предоставената от „Информационно обслужване”, клон Пловдив, опция за подготовка на съдебните актове за публикуване в Интернет от 20.10.2008 година информацията за решените дела през отчетния период се публикува на функциониращата от 2007 година интернет страница на Районен съд – Първомай и своевременно се обновява.
Заключение
През 2009 година в Районен съд – Първомай се работи в съответствие със Закона за съдебната власт, Правилника за администрацията в районните, окръжните, административните, военните и апелативните съдилища, Кодекса на труда, Закона за финансово управление и контрол на публичните средства, Закона за защита на личните данни, Закона за класифицираната информация и други нормативни актове, касаещи пряко дейността на организационната единица.

Спазват се утвърдените със заповеди Правилник за вътрешния трудов ред и Етичен кодекс на служителите, в които са регламентирани правата и отговорностите на работещите в Районен съд - Първомай във връзка със запазване и повишаване на доверието на обществото в съдебната система като ефективна, безпристрастна и независима.

Трудовата дисциплина се спазва от всички служители, които удостоверяват началото на работното време с подписа си в присъствена книга, водена ежедневно и проверявана от председателя на съда периодично.

Работното време и функциите на отделните служби са съобразени с изискванията на Правилника за администрацията в районните, окръжните, административните, военните и апелативните съдилища, пригодени към наличния щат и условията за работа.

Във всяка от службите гражданите се обслужват без прекъсване през целия работен ден, а съдиите не приемат граждани за справки и консултации.

Опитът на съдебните служители, които акуратно и в срок изпълняват задълженията си, създава сигурност у съдиите и помага за по-ефективната дейност на съда.

Извършената работа по качество на съдебните актове и бързина на постановяването им е белег за добрата теоретическа подготовка и постоянния стремеж на съдиите към усвояване на промените в законодателството и съдебната практика, за което способстват и организираните от Национален институт на правосъдието, Окръжен съд – Пловдив семинари, както и провежданите неформални събирания за обсъждане на по-сложни казуси - основания да се очаква по-успешно справяне с високоотговорната правораздавателна дейност в община Първомай за изготвяне на правилни и законосъобразни съдебни актове.

Създадените и поддържани коректни професионални отношения с другите правозащитни органи на територията на съдебния район са предпоставка за успешната работа на съда и за борбата срещу престъпността.Съществува добро взаимодействие между Районен съд - Първомай и Окръжен съд – Пловдив – всички възникнали проблеми от правен и организационен характер се решават максимално бързо и с необходимото разбиране.


Председател: (п)Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет