През месец юли 2011 гжүктеу 23.45 Kb.
Дата09.08.2018
өлшемі23.45 Kb.
BG051PO001-5.2.07

Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора - дейности „Социален асистент” и „Домашен помощник” – фаза 3ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД


Община Сливен

BG051PO001-5.2.07-0238-C-0001

Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора - дейност „Домашен помощник” на територията на община Сливен


Инвестира във Вашето бъдеще!

Общинска организация на инвалидите-Сливен


Продължава изпълнението на дейностите по ПРОЕКТ BG051PO001-5.2.07–0238-С-0001 „Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора - дейност „Домашен помощник” на територията на община Сливен”, който се финансира по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Членове на партньорската организация по проекта „Общинска организация на инвалидите – Сливен” посетиха всички потребители на услугата в населените места и извършиха мониторинг на дейността. Услугите се предоставят, съгласно индивидуалния план за социални услуги на потребителя. Потребителите споделят удовлетвореност от предоставяните услуги, от отношението на домашния помощник. Работните графици се спазват от домашните помощници. Не са констатирани нарушения.

Консултант психолог посещава домашните помощници и им провежда консултации във връзка с възникнали проблеми и дава препоръки за тяхното решаване.

Проектът се реализира в градовете Сливен и Кермен, и селата: Младово, Биково, Тополчане, Драгоданово, Блатец, Николаево, Глушник и Бяла.В село Младово има назначени двама домашни помощници, които обслужват 8 потребители. В село Бяла има назначе един домашен помощник, който обслужва двама потребители. В село Драгоданово има назначен един домашен помощник, който обслужва четирима потребители. В село Глушник има назначен един домашен помощник, който обслужва двама потребители. В село Тополчане има назначени трима домашни помощници, които обслужват шест потребители. В село Блатец има назначени двама домашни помощници, които обслужват пет потребители. В село Николаево има назначени 4 домашни помощници, които обслужват 13 потребители. В село Биково има назначен един домашен помощник, който обслужва 4 потребители. В град Кермен има назначени 3 домашни помощници, които обслужват 7 потребители. В град Сливен има назначени 8 домашни помощници, които обслужват 38 потребители. Общо 26 домашни помощници, са обслужвали 87 потребители през месец юли.


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Община Сливен носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенцията за социално подпомагане”Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет