Проект bg051PO001 04-0131-С0001 „Помощ в дома за жителите на община Мездра”жүктеу 47.46 Kb.
Дата16.04.2019
өлшемі47.46 Kb.
түріПрограма

ПРОЕКТ BG051PO001-5.1.04-0131-С0001

Помощ в дома за жителите на община Мездра”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

От 01.02.2013г. в Община Мездра стартира Проект по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.04 „Помощ в дома”, ПРОЕКТ „Помощ в дома за жителите на община Мездра”, Договор: № BG051PO001-5.1.04-0131-C0001.Основна цел на проекта:
Създаване на устойчив модел на грижа – Звено за предоставяне на социални услуги в домашна среда за хора в частична или пълна невъзможност за самообслужване и в риск от социална изолация

Специфични цели:

 • Разработване на автономно звено за предоставяне на услуги в домашна среда.

 • Развиване на социалните услуги на общинско ниво.

 • Създаване на работни места в сектора на местната социална икономика.

 • Повишаване на информираността на местната общност относно възможностите на социалната икономика за устойчив растеж и заетост и развитие на социалния капитал.

Реализирането на проекта ще допринесе за включване в трудова заетост на 39 безработни лица, като 37 от тях ще подобрят качеството на живот на минимум 80 лица с трайни увреждания и възрастни хора чрез предоставяне на социални услуги в домашна среда.

Проектът предвижда изграждането на „Звено за услуги в домашна среда” към Общински център за социални услуги и дейности – Мездра. В Звеното ще бъдат наети лица, които да предоставят социални услуги в домашна среда за хора в неравностойно социално положение /лица с увреждания и самотно живеещи възрастни хора и деца с намалена способност за социална адаптация/, а именно: 5 лични асистенти, 25 домашни санитари и 7 социални асистенти”. Личните асистенти, които ще бъдат наети ще бъдат насочени към най-тежките случаи на лица с увреждания /лежащо болни/ и към децата с намалена способност за социална адаптация имащи нужда от постоянни грижи.

При реализирането на Проекта по предоставяне на услуги в домашна ще бъдате наети две безработни лица на длъжности: Технически сътрудник – касиер и социален работник.

С цел предоставяне на качествена грижа в семейна среда, преди стартиране предоставяне на социалните услуги, наетите лица ще преминат през въвеждащо обучение имащо за цел представяне на основните моменти и необходимите техники при обгрижване в домашна среда на лице/ дете потребител на услуги (през въвеждащо обучение ще преминат единствено наетите лица, които не са преминавали подобен вид обучение по други програми и проекти) и през два броя поддържащи/ надграждащи обучения, които ще имат за цел обсъждане на различни казуси, проблемни ситуации при предоставянето на социалните услуги и обмяна на опит между всички техни преки доставчици.


Считано от 04 до 31 март 2013г. в стая 213 на Общинска администрация – Мездра ще се приемат документи по следния график:


 1. от 04 до 08 март 2013г. - с. Дърманци, с.Лик, с.Ослен Кривидол, с.Ребърково, с.Люти дол, с.Типченица, с.Крета, с.Моравица и с.Руска Бяла;

 2. от 11 до 15 март 2013г. – с.Люти брод, с.Зверино, с.Игнатица, с.Зли дол, с.Елисейна, с.Очин дол и с. Оселна;

 3. от 18 до 22 март 2013г. – с.Боденец, с.Върбешница, с.Крапец, с.Брусен, с.Царевец, с.Старо село, с.Долна Кремена, с.Горна Кремена, с.Кален, с.Цаконица и с.Горна Бешовица;

 4. от 25 до 29 март 2013г. – гр.Мездра.

Кандидатите потребители по Проекта могат да бъдат:

  • Лица с увреждания;

  • Деца с намалена способност за социална адаптация;

  • Самотно живеещи възрастни хора затруднени в организиране на ежедневието си.Необходими документи:

 • Заявление по образец;

 • Копие на документ за самоличност;

 • Ако е приложимо- документ, определящ конкретното лице за настойник или попечител на кандидата за услугата /копие/;

 • Копие на експертно решение на ТЕЛК, ДЕЛК, НЕЛК;

 • Декларация по образец, че към момента на кандидатстването кандидата не ползва социалната услуга „Личен асистент”, „Социален асистент” и „Домашен помощник” по други национални програми или по програми финансирани от други източници или по друг ред / в случай, че ползва към момента на подаването - лицето вписва данни за срока на услугата, по която е потребител/;

 • Пълномощно за лице, което не подава документите лично.

След оценка на потребностите от социални услуги в домашна среда, ще бъдат класирани 80 потребители, които за периода 01.05.2013г. до 30.04.2014г. ще ползват почасови социални услуги в зависимост от конкретните си потребности.

Потребителите ще заплащат такса за предоставените услуги, които са съгласно Наредба за изчисление на потребителската такса за социални услуги в Община Мездра в размер от 0,17 лв. до 0,34 лв. на час, /а за потребителите с доходи, надвишаващи шесткратно гарантирания минимален доход, ползват услуги по проекта като заплащат пълната цена на услугата - 1.70 лв./час/ за получаваните услуги в зависимост от личния доход
Кандидатите желаещи да предоставят услугата е необходимо да бъдат безработни лица с регистрация в Дирекция „Бюро по труда” – Мездра, търсещи работа в сектора на социалната икономика и/или без опит в предоставянето на социални услуги.

Необходими документи:


 • Заявление по образец;

 • Копие на документ за самоличност;

 • Автобиография;

 • Копие на диплома за завършено образование;

 • Служебна бележка за регистрация от Дирекция „Бюро по труда” – Мездра;

 • Копие на удостоверение за завършен обучителен курс по сходни програми и проекти / или декларация с описание за придобит опит в предоставяне на подобни услуги;

 • Пълномощно за лице, което не подава документите лично.

По Проект „Помощ в дома за жителите на община Мездра” за период от 12 месеца ще бъдат назначени:


5 Лични асистенти със заплащане 2,30 лв. на час;

7 Социални асистенти със заплащане 2,14 лв. на час;25 Домашни санитари със заплащане 2,00 лв. на час.


СТОЙНОСТ НА ДОГОВОРА ЗА БФП: 240 304,20 лв.


Период на изпълнение: 15 месецаНастоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Община Мездра носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенция за социално подпомагане.

Инвестира във вашето бъдеще!

Каталог: wp-content -> uploads -> 2013
2013 -> Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан 010 000, г
2013 -> Бір көзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алу қорытындысы туралы №21 хаттама
2013 -> Бір көзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алу қорытындысы туралы №2 хаттама
2013 -> Бір көзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алу қорытындысы туралы №6 хаттама
2013 -> Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан 010 000, г
2013 -> Тақырыптың өзектілігі
2013 -> «Алаш» либералдық-демократиялық қозғалысы идеологиясының маңызд


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет