Програма за малки проекти на глобалния екологичен фонджүктеу 0.75 Mb.
бет1/4
Дата26.06.2018
өлшемі0.75 Mb.
түріРешение
  1   2   3   4


ПРОГРАМА ЗА МАЛКИ ПРОЕКТИ НА

ГЛОБАЛНИЯ ЕКОЛОГИЧЕН ФОНДФОРМУЛЯР

за предложение за финансиране на проект

Име на проекта на български език

Популяризиране на добри практики в сферите на ПМП на ГЕФ в България

Име на проекта на английски език:

Popularizing good practices in the SGP areas in Bulgaria”Кандидатстваща организация на български език:

Сдружение за култура и туризъм „Автентична България”


Кандидатстваща организация на английски език:

Association for culture and tourism „Authentic Bulgaria”Партньори по проекта:

1. „Си Би Ес Консултинг” ЕООД

2. ЕТ „Планета – 2000”

Продължителност на проекта: 11 месеца

Общ бюджет на проекта, лева: 104 025 лв.

Сума, за която се кандидатства от ПМП, лева и % от общия бюджет: 69 230 лв.(66 %)

В случай на одобрение на предложението за финансиране, ПМП получава пълните права за публично разпространение на информация относно проекта и неговите резултати.

Попълва се от служител на ПМП

Номер на проекта:

Служител приел проекта: Подпис:

Дата на получаване:

І. 00000000КАНДИДАТСТВАЩА ОРГАНИЗАЦИЯ

1. Име на организацията


Сдружение за култура и туризъм „Автентична България”

2. Общи данни

Номер на съдебно решение

Решение №1 по Ф.д.№ 11817/2007 от 1.08.2007 г. на Софийски градски съд

Статус

Юридическо лице с нестопанска цел в частна полза

БУЛСТАТ

175370452

3. Контакти

Официален адрес:

България, град София, район „Красна поляна”, ул. „Радичевци” № 23-25


Адрес за кореспонденция

Гр. София, ж.к. „Иван Вазов”, бул. „Петко Каравелов”, бл. 20, вх.1, ап.11, ет.4

Лице за контакти:

Петя Стефанова - ДимоваТелефони:

+ 359 2 9 54 80 71

GSM: 0886 350 666


Факс:

+ 359 2 9 54 80 71
Ел.поща:

authentic_bg@abv.bg

p_dimova@gbg.bg


4. Банкова информация

5. Лице за контакт:

Петя Димова, член на УС на СД „Автентична България”, 02/ 954 80 71/ 0886 350 666;6. Оторизирано лице, длъжност, номер на лична карта


Петя Стефанова – Димова, член на УС на СД „Автентична България”,
7. Мисия и стратегически цели на организацията

Сдружение за култура и туризъм „Автентична България” е учредено през 2007 година.

Мисията на СД „Автентична България” е да съдейства за подобряване на културната и бизнес среда чрез подпомагане на перспективни инициативи, програми и проекти в България, чрез сътрудничество с други български и чуждестранни организации.Основните стратегически цели на Сдружение „Автентична България” са:

 • Да подпомага оползотворяването, развитието, управлението и съхранението на природните, културни и човешки ресурси;

 • Да подпомага изграждането на управленски институционален капацитет и подобряване на комуникацията между отделните общности и институции;

 • Да провежда проучвания за образователните, социалните, икономическите и други потребности и интереси на различни обществени групи;

 • Да организира и провежда семинари, конференции, работни срещи, изложби и други специални събития;

 • Да издава, отпечатва и разпространява брошури, информационни бюлетини, рекламни материали и други издания

 • Да разработва, организира и провежда специализирани курсове и обучения в съответствие с потребностите на членовете на Сдружението или други заинтересовани групи;

 • Да съдейства за подобряване на културната среда и развитие на всички видове алтернативен и автентичен туризъм;

8. Кратка история на организацията и предишни постижения
Сдружение за култура и туризъм „Автентична България” е новосформирано сдружение, но се базира на натрупания богат опит на неговите членове и управляващия орган. За краткото време от своето съществуване сдружението успя да спечели доверието и да реализира три амбициозни проекта, свързани с насърчаване на националната идентичност и мястото на българската култура на многообразната културна карта на обединена Европа. Подкрепата на нестандартни търсения и предлагането на решения по нетрадиционен начин (организиране на пленер „Корени” в тревненското арт-ателие „Плевнята”), демонстрират желанието и амбициите на екипа на СД „Автентична България” да работи за ефективно популяризиране на националните ценности и многообразието на българската традиция и народност. В тази връзка настоящото проектно предложение ще продължи досегашните дейности на екипа на Сдружението за подкрепа на добри практики и идеи, за да подпомогне прилагането на натрупания индивидуален опит и да стимулира развитието на подобни бизнес практики за опазване на околната среда и постигане на устойчиво развитие.


Наименование на проекта

„КОРЕНИ”

Основни дейности и резултати по проекта

Основни дейности:

 • Организиране на пленер – живопис в Къща-ателие «Плевнята», с. Войниците, община Трявна с участието на седем изявени български художници – проф. Станислав Памукчиев, Милко Божков, Йордан Парушев, Красимир Русев, Цветан Колев, Николай Кучков и Лъчезар Касабов.

 • Кръгла маса между художниците, представители на община Трявна и местни културни дейци за модерния прочит на културната ни идентичност и мястото й в съвременната българска култура.

Резултати:

 • Организиране на изложба „Корени” съвместно с Министерството на културата като част от Европейските дни на наследството – 2007 „Културното наследство–бъдеще в многообразието”, организирани от Съвета на Европа и Програма Култура на ЕК.

 • Създаване на неформален творчески кръг «Корени», който в поредица от изяви да интерпретира българската идентичност в контекста на обединена Европа. Втората творческа среща и пленер се организират от СД «Автентична България» и ще се проведат през септември 2008 г.

 • Официално обявяване от Комисаря за вътрешен пазар за стартиране за законодателно предложение от ЕК за промяна на Директива 93/98/ЕЕС в посока удържане на срока на защита.
Период на изпълнение


Август 2007 – октомври 2007 г.


Обща стойност на проекта

(в лева)

25 000 лв.

Роля на кандидата при изпълнение на проекта

Съорганизатор


Наименование на проекта

Постоянна експозиция на България в общата изложба на всички страни-членки в сградата на Европейската комисия в Брюксел

Основни дейности и резултати по проекта

Основни дейности:

 • Преговори с европейската културна комисия за експозицията на България и подбор на 7 бр. картини от проекта «Корени».

 • Изготвяне на пакет промоционални материали за представяне на българската експозиция в Брюксел;

 • Подготовка на пресматериали за българските и европейските медии;

Резултати:

 • Експонирана изложба в сграда „Берлемон” на ЕК (изложбата остава като постоянна експозиция на България до края на мандата на тази Комисия)

 • Официално откриване на експозицията заедно с румънската – 21 май 2008 г. преди сесията на министрите EYC. Присъстват комисарят Ян Фигел, българският, румънският и словенският (Словенското председателство) министри на културата, членове на Комисията, журналисти и гости.

Период на изпълнение


Декември 2007 – Ноември 2009

Обща стойност на проекта (в лева)

20 000 лв.

Роля на кандидата при изпълнение на проекта

Съорганизатор


Наименование на проекта

Изложба по повод националния празник на България в общинската галерия „Христофор Станкович” в Загреб, Република Хърватска

Основни дейности и резултати по проекта

Основни дейности:

 • Подготовка на 35 бр. картини от проекта «Корени» и изготвяне на документацията по транспортирането им до Загреб и обратно;

 • Подготовка на пакет промоционални материали за изложбата;

 • Експониране на изложбата в зала «Кристофор Станкович»

Резултати:

 • Официално откриване на изложбата на 4 март 2008 г. От посланика на Република България в Хърватска г-н Иван Сираков и г-жа Татяна Холевац, председател на Общинския съвет на Загреб в присъствието на гости от дипломатически мисии и хърватски институции, български и хърватски културни дейци.

Период на изпълнение


Януари 2008 – Март 2008

Обща стойност на проекта (в лева)

15 000 лв.

Роля на кандидата при изпълнение на проекта

Съорганизатор


9. Капацитет на организацията

Сдружение „Автентична България” няма постоянно назначен персонал; Всички дейности ще се изпълняват на доброволен принцип от неговите членове, с разпределение на наличните ресурси. Сдружението ще реализира своите инициативи с подкрепата на партньорите по проекта, както и с външни консултанти и експерти. Този начин на работа отговаря напълно на политиката на Сдружението: в процеса на реализация на съответния проект да бъдат привличани най-добрите експерти и доброволци, съгласно спецификата на темата и изпълняваните дейности. Така се разширява кръга от участници в работата на Сдружението и се създава една неформална общност от външни експерти и доброволци, запознати с екипа и целите на организацията. Те от своя страна допринасят за по-широкото популяризиране и утвърждаване на Сдружението като активна обществена организация в България.10. Финансов капацитет

Сдружение за култура и туризъм „Автентична България” няма собствени финансови средства. До момента членовете на Сдружението са участвали само като съорганизатори по описаните по горе проекти и не са получавали колективно средства за това. Организацията разполага само със средствата от събрания членски внос от учредителите. Съгласно Устава на организацията и с Решение на Общото събрание е определена имуществена вноска /членски внос/ по 20 лева ежегодно за всеки член на Сдружението. Ползата от участието на екипа на СД „Автентична България” в организацията на специалните събития по проектите може да се измери с натрупания огромен опит и знания за провеждането на подобни обществени прояви. Професионалните контакти, които бяха осъществени по време на изпълнението на дейностите, включително и с представители на международни организации и институции ще помогнат на СД „Автентична България” не само при реализацията на настоящото проектно предложение, но и при подготовката на бъдещи идеи за финансиране.
Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4


©kzref.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет