Пропозиціїжүктеу 70.35 Kb.
Дата27.03.2018
өлшемі70.35 Kb.

ПРОПОЗИЦІЇ

щодо стратегічного плану розвитку ДП «Укрспирт»

(Іващук М.С.)
Спиртова галузь України є однією зі стратегічних в економіці держави. На жаль, починаючи з 1997 року, спиртові заводи, в основній своїй масі, показували лише негативну динаміку свого розвитку, що спричиняло старіння основних фондів, вимивання обігових коштів, збільшення кредиторської заборгованості, зменшення кадрового потенціалу і т.д. Основними причинами всіх цих явищ були високий рівень корупції, небажання займатися новими видами продукції, розвитком нових супутніх виробництв, збутом, тощо.

Поруч з тим спиртова галузь має досить високий потенціал у бюджетотворенні, як України в цілому, так і окремо взятих регіонів країни, у випуску продуктів з достатньо високою доданою вартістю, галузь володіє досить високим експортним потенціалом, а якість українського спирту, до сих пір, є однією з кращих у світі.

Необхідно визнати, що держава виявилась досить неефективним власником спиртових активів. Тому, на мій погляд, єдиним способом порятунку та виведення галузі з кризи є приватизація активів ДП «Укрспирт». Поряд з тим, необхідно розробити та втілити низку заходів для капіталізації активів та підготовки до приватизації підприємств.

Детальний першочерговий план реформування підприємства протягом одного року.

1.Проведення повного аудиту підприємств:

 • технічного та технологічного;

 • фінансово – економічного;

 • енергетичного;

 • кадрового;

 • сировинного та логістичного;

 • збуту та асортименту продукції.

Мета проведення аудиту:

 • визначити реальний стан справ у галузі;

 • визначити потенційно прибуткові одиниці серед непрацюючих або працюючих неритмічно підприємств:

 • визначити потенційний та перспективний асортимент продукції та розвитку супутніх виробництв, можливості збуту продукції на внутрішньому та зовнішньому ринках;

 • визначення безнадійних підприємств;

 • визначення можливості та обсягів забезпечення сировиною, паливом та логістичних аспектів їх надходження;

 • оцінка енергетики та автоматизації підприємств з метою підвищення енергоефективності;

 • проаналізувати собівартість продукції з метою винесення пропозицій щодо її оптимізації;

 • визначення кадрового потенціалу підприємств.

2.Створення наглядової ради ДП «Укрспирт».

З метою забезпечення ефективної, прозорої та оперативної роботи, на мою думку, необхідно створити наглядову раду, до якої необхідно залучити:

- представника Мінагропроду України;

- представника Мінфіну України;

- представника Мінекономрозвитку України;

- представника Мін’юсту;

- представника фонду держмайна України;

- відомого представника по техніці та технології;

- відомого економіста;

- відомого фінансиста;

- відомого юриста;

- відомого спеціаліста з маркетингу та продажів.

Мета створення наглядової ради:


 • забезпечення максимально прозорої роботи держпідприємства;

 • вирішення гострих питань по результатам проведення аудиту підприємств;

 • налагодження комунікацій між зацікавленими державними органами в питаннях створення відповідної законодавчої бази щодо внутрішньодержавного обігу та експорту спиртів технічного призначення та біоетанолу;

 • стратегічне планування, консультації тощо.

3.Підготовка законодавчої бази.

Враховуючи чинник обмеженості ринку збуту харчового спирту та для забезпечення стабільної роботи підприємств, необхідно сумісно з спеціалістами Мінагрополітики, Мінфіну, Мінекономрозвитку, Мін’юсту, фіскальних та правоохоронних органів розробити законодавчу базу для: • виведення з під акцизу спиртовмісної продукції технічного спрямування. Знайти з відповідними органами компроміс в оподаткуванні виробництва технічних спиртів, спиртовмісних рідин, фракції головної етилового спирту, біоетанолу і т.д. при жорсткому контролі виробництва харчових спиртів.

Пропонується ряд технічних та технологічних заходів щодо унеможливлення випуску харчового спирту на підприємствах, що виробляють продукцію технічного напрямку.

 • домагатися виконання закону про обов’язків вміст біоетанолу в моторних паливах;

 • зняти усі обмеження з експорту спирту при умові, що підприємство його відвантажує за цінами не нижче собівартості.

Підготовка законодавчої бази дасть можливість:

 • на мою думку значно капіталізувати підприємства для подальшої прозорої їх приватизації;

 • значно розширити внутрішній ринок збуту технічного спирту, ЕАФ та біоетанолу;

 • забезпечити роботою підприємства.

4.Збут.

 • провести моніторинг потреб ринку харчового етанолу, діючих експортних контрактів, співставити попит та пропозицію. Залишити заводи для випуску харчового етанолу (як правило, це лідери галузі) з потужністю, що на 10-20% перевищують попит .

 • провести аналогічний моніторинг ринку та експортного потенціалу продукції технічного напрямку. Визначити перелік підприємств, що будуть працювати в даному сегменті ринку;

 • визначити потребу ринку в біоетанолі та технічну та фінансову можливість переведення решти заводів під випуск біопалива.

З метою розширеня ринків збуту пропонується знайти відповідних людей за кордоном (а вони є) для просування продукції, що виробляють підприємства ДП «Укрспирт» в країнах ЄС, Азії, Африки.

5.Супутні виробництва.

З метою покращення економічних показників та захисту навколишнього середовища від негативних наслідків виробничої діяльності пропонується: • на діючих зернових підприємствах запровадити установки по виробництву сухої зернової барди або DDGS. Збут на неї є, даний продукт має дуже високий експортний попит. Це дасть можливість уникнути проблем у природоохоронній сфері, знизити собівартість спирту на 10-20% та значно покращити капіталізацію підприємств;

 • на мелясних заводах запровадити схеми по концентруванню барди або встановити біогазові установки. Провести моніторинг ринків концентрованої мелясної барди та шляхів її реалізації.

6.Енергетичні аспекти галузі.

 • провести повний аналіз витрат палива та енергії на всіх виробничих одиницях;

 • разом з відомими спеціалістами розробити технічні заходи для зменшення витрат;

 • по результатам аудиту підприємств в розрізі логістики та енергетики розробити міроприємства по переводу частини потужностей на тверде паливо. В даному випадку енерговитрати в грошовому еквіваленті можуть скоротитися на 20-30%.

7.Кадрова політика.

 • проводити стратегічні сесії з керівниками та ведучими спеціалістами підприємств на базі однієї з бізнес шкіл з залученням відомих бізнес коучів для деякої зміни світогляду та орієнтирів;

 • для зацікавлення потенційних молодих спеціалістів - бродильників регулярно проводити майстер класи провідними спеціалістами галузі;

 • особливу увагу звернути на якісне проходження практики студентами на підприємствах;

 • розробити програму по залученню перспективної молоді – випускників профільних ВУЗів на виробництва з гарантуванням робочого місця;

8.Інвестиції.

Оскільки держава Україна перебуває у важкому фінансовому стані, підприємству, в основному, необхідно покладатися на внутрішні резерви. • остаточно ліквідувати підприємства, роботу яких, після проведення аудиту, неможливо відновити. Провести повну інвентаризацію, забезпечити надійною охороною, все, що можливо, продати, за виключенням обладнання та матеріалів, що можуть бути використані для ремонту або реконструкції діючих виробництв. Все це звести в одне місце, створивши т.з. фонд допомоги;

 • після внесення змін в деякі законодавчі акти, в т.ч., що перераховані в п.3, заключити договори оренди по багатофакторній схемі на експлуатацію заводів, що знаходяться у більш-менш нормальному стані, але довго простоюють, з приватними компаніями для випуску лише продукції технічного призначення;

 • почати перемовини з фінансовими інститутами – IFC і т.д., що працюють, особливо, в аграрному та енергетичному секторах, про можливість залучення кредитів для реалізації проектів, що зазначені в пп. 5,6, а також для можливої та швидкої реконструкції деяких підприємств для випуску технічної продукції та біоетанолу;

 • обережно почати консультації та перемовини з представниками виробників лікеро-горілчаних виробів про можливість підвищення відпускних цін на спирт. В даній ситуації собівартість їх продукції зросте не значно, але це дасть змогу підтримати спиртову галузь.

9.Капіталізація підприємств.

Для подальшої приватизації об’єктів ДП «Укрспирт», необхідно провести максимальну капіталізацію активів. • найбільшим чинником, на мою думку, за допомогою якого можна значно підвищити капіталізацію підприємств мають бути зміни в законодавство України, що згадані в п.3;

 • вертикальна інтеграція виробництв через організацію випуску сухої барди та DDGS (п.5);

 • заходи по енергозбереженню (п.6);

 • пошук нових ринків збуту та укладання експортних контрактів на продукцію.

10.Приватизація підприємства.

Паралельно з вирішенням вищенаведених питань керівництву ДП «Укрспирт» необхідно провести підготовчі роботи перед приватизацією, а саме: • провести повну інвентаризацію усього рухомого та нерухомого майна підприємств, товарних залишків та незавершеного виробництва;

 • сумісно з профільними міністерствами та відомствами визначити порядок, черговість та підготувати умови і законодавчу базу для приватизації активів ДП «Укрспирт»;

 • на конкурсній основі визначити організацію(ії), що проводитимуть неупереджену експертну оцінку активів;

 • для кожного з об’єктів приватизації розробити детальний фінансовий план з основними показниками для визначення реальної ринкової вартості активів;

 • визначити якомога ширше коло зацікавлених осіб у купівлі активів.

11.Антикорупційні заходи.

Для викорінення явищ корупції в галузі пропонується: • проводити 2 рази на тиждень моніторинг цін на сировину задля уникнення закупівель по завищеним цінам;

 • разом з Мінагропромом спробувати запустити механізм закупівлі сировини (як правило зерна) через Аграрну біржу;

 • періодично проводити інвентаризацію сировини, залишків продукції та незавершеного виробництва на підприємствах;

 • жорстко контролювати витрати палива та енергії, для кожного МПД встановити ліміти витрат на одиницю продукції;

 • розробити та втілити ряд технічних, технологічних, законодавчих заходів для унеможливлення випуску харчових спиртів на підприємствах технічного напрямку;

 • закупівлі товарів та послуг максимально проводити на тендерних засадах.

«14» грудня 2015 року М.С.Іващук

Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет