Психология тарихы пәніне кіріспе XVIII ғ. қандай ғалымның жұмысында «Психология»жүктеу 198.8 Kb.
Дата06.04.2019
өлшемі198.8 Kb.

Психология тарихы пәніне кіріспе
XVIII ғ. қандай ғалымның жұмысында «Психология» сөзі пайда болды?

 1. Х. Вольф

 2. Ф. Гальтон

 3. В. Вундт

 4. О. Хрисман

 5. З. Фрейд

Психологияның ғылым ретінде даму кезеңдері: 1. Жан туралы ғылым, сана туралы ғылым, мінез-құлық туралы ғылым, психика туралы ғылым

 2. Жан туралы ғылым, психика туралы ғылым, мінез-құлық туралы ғылым, сана туралы ғылым

 3. Мінез-құлық туралы ғылым, сана туралы ғылым, іс-әрекет туралы ғылым

 4. Іс-әрекет туралы ғылым, сана туралы ғылым, мінез-құлық туралы ғылым

 5. Сана туралы ғылым, мінез-құлық туралы ғылым, жан туралы ғылым

«Психологияның даму жолы ұзақ, бірақ даму тарихы қысқа», - деген сөздің авторы кім? 1. Эббингауз

 2. Дж.Ланге

 3. Ф.Аквинский

 4. В.Вундт

 5. Р.Уотсон

Алғашқыда психология ғылым ретінде қандай ғылымның шеңберінде дамыды?     1. Философия

     2. Жаратылыстану

     3. Экономика

     4. Биология

     5. Медицина

«Жан туралы» алғашқы түсініктер қай кезеңде пайда болды? 1. Антика

 2. Орта ғасыр

 3. Көне ғасыр

 4. Қайта өрлеу кезеңі

 5. Жаңа заман

Платонның негізгі түсінігі, бұл: 1. Идея

 2. Атом

 3. Диалектика

 4. Материя

 5. Тәжірибе

Гиллозаизм дегеніміз не? 1. психика тек барлық материаларға тән

 2. әр заттың жаны бар

 3. жан мен тән бір-бірінен бөлек өмір сүреді

 4. жан тек қана нақты материаларға бағынады.

 5. психикалық мәселелерді шешу әдісі

«Жанды тәннен бөлуге болмайды», - деген жағдайды кім айтты? 1. Аристотель

 2. Платон

 3. Сократ

 4. Плотин

 5. Гегель

Аристотель қандай үш түрлі жанды көрсетті: 1. өсімдік, жануар, адам

 2. өсімдік, жәндік, адам

 3. адам, от, жануар

 4. жер, су. От

 5. адам, өсімдік, жәндік

Грек философтарының ішінде ең бірінші рет болып төрт темперамент туралы ойларын дамытқан ойшы: 1. Эпидокл

 2. Гиппократ

 3. Платон

 4. Аристотель

 5. Гераклит

Аристотельдің қай еңбегінде алғашқы рет психологиялық түсініктердің жүйесі беріледі? 1. «Жан туралы»

 2. «Ес туралы»

 3. «Түс көру туралы»

 4. «Жануарлар бөліктері туралы»

 5. «Мемлекет туралы»

«Жан атомдардан тұрады» деген кім? 1. Демокрит

 2. Сократ

 3. Эпикур

 4. Платон

 5. Аристотель

«Өзінді-өзін тани біл» сөзін кім айтқан?

 1. Сократ

 2. Платон

 3. Аристотель

 4. Пифагор

 5. Эпикур

«Мемфистік теология ескерткіштері» шығарманың елі: 1. Египет

 2. Қытай

 3. Греция

 4. Үндістан

 5. Арап

Қытайдың қай мектебінің пікірінше, білім және психикалық процесстер адамның тума сапалары: 1. Конфуций

 2. Лао-цзы

 3. Мао-цзы

 4. Йога

 5. Ньяя

Үндістанның алғашқы мәтіндері қалай аталды? 1. Веда

 2. «Мемфистік теология ескерткіштері»

 3. Упанишида

 4. «Ішкі туарлы кітап»

 5. «Дао дэ цзин»

Ежелгі Үндістан дәрігерлерінің пікірінше, психикалық әрекеттің басты мүшесі болып не саналады? 1. жүрек

 2. ми

 3. бауыр

 4. қан

 5. ауа

Қай ғасырда джайнизм және буддизм кең тарады? 1. б.з.д. V ғ.

 2. б.з.д. VIII ғ.

 3. б.з.д. IV ғ.

 4. б.з.д. V ғ.

 5. б.з.д. X ғ.

Мектептегі этика діни идеалының негізін қалаушы кім?

 1. Мо-цзы

 2. Лао-цзы

 3. Ван Чун

 4. Конфуций

 5. Фань Чжэне

Қай мектептің өкілдері веданта мен буддисттерді сынға алды: 1. Миманса

 2. Йога

 3. Ньяя

 4. Вайшешика

 5. Санкхья

Қай елдердің өкілдері темпераменттің негізіне үш затты жатқызды: 1. Қытай мен Үндістан

 2. Египет және Қытай

 3. Үндістан және Греция

 4. Үндістан мен Египет

 5. Қытай және Греция

Денені басқарушы – жүрек деп қай елдің медицина дәрігердері айтты? 1. Қытай

 2. Арабия

 3. Үнді

 4. Египет

 5. Греция

Орта ғасырда психология қандай сипатта болды? 1. этико-теологиялық

 2. этикалық

 3. діни

 4. теологиялық

 5. мистикалық

Араб елдерінің ірі ойшылдары: 1. Авиценна, Альгазен, Аверроэс

 2. Авиценна, Р.Бэкон

 3. Аверроэс, Ф.Аквинский, Альгазен

 4. Оккам, О.Хаям

 5. Авиценна, О.Хаям, Оккам

Араб елдерінің қай ғалымы Аристотельдің іліміне қарсы шықты, жанның мәңгілігін жоққа шығарып жан мен тәнді бөлген? 1. Аверроэс

 2. Авицена

 3. Альгазен

 4. Аль-Фараби

 5. Ибн-Сина

Ф. Аквинскийдің католизм бағытының қазіргі заман ізбасарлары болып кім саналады? 1. неотомистер

 2. реалистер

 3. материалистер

 4. идеалистер

 5. логистер

Аристотельдің жан туралы ілімін сынға ала отырып, діни көзқарас тұрғысынан түсіндірген бағыт – 1. Томизм

 2. Номенализм

 3. Рационализм

 4. Гуманизм

 5. Геллозаизм

Р. Бэкон жан құбылыстарын қандай түсініктер арқылы түсіндіреді? 1. физико-математикалық

 2. биологиялық

 3. механикалық

 4. сенсорлық

 5. физиологиялықХYІІІ ғасырдағы психология
Қайта өрлеу кезеңі қай ғасырды қамтиты және қай елде пайда болды?

 1. Италия XIVғ.

 2. Англия XVIғ.

 3. Франция XIVғ.

 4. Партугалия XVIIғ.

 5. Германия XIVғ. соңы

Қайта өрлеу кезеңінің ерекшеліктері: 1. гуманизм, өнер, білімнің дамуы, «адамның ашылуы»

 2. діни бағыттылық

 3. отбасы құндылықтары, жеке меншік бағыттылығы

 4. әкімшілік билікке бағыттылығы

 5. қоғамдағы мәселелерге бағыттылығы

«Божественная комедия» еңбегінің авторы кім?

 1. А.Данте

 2. Г.Коперник

 3. Леонардо да Винче

 4. Р.Бэкон

 5. Дж.Бруно

Қайта өрлеу кезеңінде пайда болған ғылымдарының бірі: 1. натурофилософия

 2. математика

 3. геометрия

 4. логика

 5. тарих

Қайта өрлеу кезеңінде білім және ғылым қай салада дамып отырды 1. университеттерде, сурет шеберханаларында және т.б.

 2. шіркеуде

 3. қоғамдық мекемелерде

 4. көшелерде

 5. қалалар мен ауылдарда

Утопиялық социлизм өкілдері? 1. Т.Мор және Т.Кампанелло

 2. Джетто мен Рембрант

 3. Я.Гус пен У.Тайлер

 4. Петрарка мен Дюрер

 5. Дж.Бруно мен А.Данте

Қайта өрлеу кезеңінің «титаны»: 1. Леонардо да Винче

 2. Гален

 3. Б.Телезео

 4. П.Помпонаций

 5. Л.Валл

«Ойлаймын, яғни мен тіршілік етемін», - деген мәнді сөзінің авторы кім? 1. Декарт

 2. Спиноза

 3. Лейбниц

 4. Локк

 5. Бекон

Спиноза эмоция теориясының дамуына елеулі үлес қосты. Ол мінез-құлықтың қозғаушы күштерінің 3 түрін ажыратты: 1. құмарлық, қуаныш, қайғы

 2. аффект, түрткі, қажеттіліктер

 3. интеллект, аффект, жеке бастың өсуі

 4. инстинкт, қажеттілік, мақсат

Декартқа қарсы, адам – тұтас рухани тәндік тіршілік иесі деп тұжырымдады: 1. Спиноза, Лейбниц

 2. Лейбниц, Локк

 3. Гоббс, Спиноза

 4. Бекон, Оккам

 5. Юм, Беркли

Алғаш рет психология іліміне рефлекс түсінігін енгізген кім? 1. Р.Декарт

 2. У.Гарвей

 3. И.П.Павлов

 4. О.Конт

 5. Г.Гельвице

Рационалистік психологияның мәні неде? 1. дүниетану мен ақиқат танудың жалғыз ғана дұрыс жолы – ақыл-ой

 2. дүниенің қос негізі бар

 3. қоршаған ортаны тану «ішкі көру» арқылы жүзеге асырайды.

 4. адам қоршаған ортаға таза тақтай ретінде келеді, ал ол оқыту мен тәрбиелеу, даму барысында өз қалпына әкеледі

 5. сезімдік танымның үстемдігі

Психофизикалық өзара әрекеттесу түсінігі арқылы Р.Декарт қандай байланысты түсіндірді? 1. дене жанға әсер ете отырып онда қабылдауды, эмоцияларды тудырады, ал жан ақыл мен ерік арқылы денені қозғалыс жасауға және өзгеруге итермелейді

 2. қан айналымын

 3. сыртқы ортаның тітіркендіргіштеріне жауап беру реакциясын

 4. жан денеге кірер алдындағы көрген көріністерімен денеге еніп, оны өзіне тәуелді етеді

 5. психика вибрация түсінігімен түсіндіріледі, яғни сыртқы вибрациялар жауап ретінде ішкі вибрацяны тудырады

Адамға қоршаған орта және оның даму заңдылықтарын ашып көрсететін идеялар: 1. тума идеялар

 2. жүре пайда болған идеялар

 3. адам тудырған идеялар

 4. жеке дара идеялар

 5. ешқандай идеялар жоқ

Дуализмнің мәні неде? 1. дүниенің екі қос негізі бар, бірақ олар бірге, қатарласып жүрмейді

 2. сезімдік танымның үстемдігі

 3. таза сана алдындағы тәжірибе

 4. жан барлық құбылыстар мен адамдарға тән

 5. қоршаған ортадан келген тітіркендіргіштер рефлекс доғасына жетіп тізбекті ассоциацияны құрайды

Адамның біртұтастығы тек жан мен тәнді байланыстырмайды, сонымен қатар қоршаған ортаны танудың негізі болып келеді – деп дәлелдеген: 1. Б.Спиноза

 2. И.Кант

 3. К.Кондильяк

 4. Гельмгольц

 5. Дж.Милль

Б.Спиноза танудың қандай түрлерін ажыратты: 1. біріншілікті тану, екінішілікті тану, интуитивті тану

 2. интуитивті тану, қисынды тану

 3. біріншілікті тану, екіншілікті тану, объективті тану

 4. объективті тану, интуитивті тану, субъективті тану

 5. біріншілікті тану, объективті тану, интиутивті тану

Әлемде физика заңына бағынып қозғалыс жасайтын материалды денелерден басқа ештене жоқ – деген пікірді кім ұсынды? 1. Т.Гоббс

 2. Р.Декарт

 3. Б.Спиноза

 4. Дж.Милль

 5. Х.Вольф

Психология іліміне санасыз психика түсінігін енгізген – 1. Г.Лейбниц

 2. Р.Декарт

 3. В.Вундт

 4. Сеченов

 5. И.П.Павлов

Т.Гоббс психологияға нені енгізді: 1. эмпиризм

 2. интроспекцианизм

 3. волюнтаризм

 4. сенсуализм

 5. эмпириокритизм

Адам дүниеге келгенде оның жаны «таза тақта» тәріздес болады деп айтқан кім? 1. Дж.Локк

 2. Р.Декарт

 3. Д.Дидро

 4. Т.Гоббс

 5. Спиноза

Ассоциативті психология қай ғасырда пайда болды және оның қалаушысы: 1. XVIII ғ. басында Д.Гартли

 2. XVII ғ. Т.Гоббс

 3. XVIII ғ. Ж.Локк

 4. XIX ғ. А.Галлер

 5. XVII ғ. екінші жартысында Д.Гартли

Сенсуализм – бұл – 1. сезімдік танымның үстемдік етуі

 2. таза сана алдындағы тәжірибе

 3. қоршаған ортаны танудың жалғыз ғана жолы – ақыл-ой

 4. жан тек субъект болып келеді де, басқа қасиеттерді қабылдауды қамтасыз етеді

 5. әрбір ғылымның негізіде эксперимент, тәжірибе және математика болуы тиіс

Эмпиризм дегеніміз – 1. таза сана алдындағы тәжірибе

 2. сезімдік танымның үстемдік етуі

 3. қоршаған ортаны танудың жалғыз ғана жолы – ақыл-ой

 4. жан тек субъект болып келеді де, басқа қасиеттерді қабылдауды қамтасыз етеді

 5. әрбір ғылымның негізіде эксперимент, тәжірибе және математика болуы тиіс

Дж.Беркли бойынша, біз кеңістіктегі денелерді үш өлшемде көреміз: 1. ара қашықтық, көлемі, кеңістікте орналасуы

 2. ара қашықтық, көлемі, бейнесі

 3. көлемі, кеңістікте орналасуы, бейнесі

 4. ара қашықтық, кеңістікте орналасуы, бейнесі

 5. ара қашықтық, бейнесі, формасы

Д. Юм идеялардың екі түрін көрсеткен болатын, ал осылардың қайсысы ассоциациялар арқылы жасалынады? 1. қиын идеялар

 2. жай идеялар

 3. тума идеялар

 4. жүре пайда болған идеялар

 5. жеке дара идеялар

Француз материалистері Кондильяк, Ламетри, Кабанис былай тұжырымдады:

 1. психика - бұл жоғары дамыған материаның - бас миының функциясы

 2. психика – бұл әлеуметтік шарттардың, әдеттер мен дәстүрлердің, адамдардың рухани өмірінің әсерлерінің нәтижесі ретінде

 3. психика вибрация түсінігімен түсіндіріледі, яғни сыртқы вибрациялар жауап ретінде ішкі вибрацяны тудырады

 4. психика түйсіктің бірнеше элементтерінен тұрады: көріністер мен сезімдер

 5. дене жанға әсер ете отырып онда қабылдауды, эмоцияларды тудырады, ал жан ақыл мен ерік арқылы денені қозғалыс жасауға және өзгеруге итермелейді

Алғаш рет психология тарихында өзінің «Эмиль немесе тәрбие туралы» еңбегінде баланы тәрбиелеу мен дамудың біртұтас жүйесін құрастырған кім? 1. Ж.Руссо

 2. Дж.Локк

 3. Дистерверг

 4. Д.Дидро

 5. Т.Гоббс

Гельвеций бойынша қабілеттер тума болып келмейді, бірақ олар қандай процесс арқылы қалыптасады: 1. оқыту

 2. тәрбиелеу

 3. тану

 4. қарым-қатынас

 5. дамыту

Психофизика заңының құрастырушысы: 1. Вебер-Вехнер

 2. Аристотель

 3. М.Г.Ярошевский

 4. И.П.Павлов

 5. Д.Гартли

Психологияны эмпирикалық және рационалды деп бөлген неміс ғалымы: 1. Х.Вольф

 2. Г.Лейбниц

 3. И.Кант

 4. И.Гербарт

 5. Дистерверг

Қай ғасырда психология физиологияның негізінде дами бастады: 1. XIX ғ. басында

 2. XX ғ. басында

 3. XIX ғ. 30-40 жж.

 4. XVIII ғ. екінші жартысында

 5. XVIII ғ. басында

И. Мюллер ашқан «сезім мүшелерінің ерекше энергия заңы» бойынша: 1. жүйке ұлпаның физикаға ғана белгілі энергиядан басқа энергиясы жоқ

 2. жұлынға апаратын сенсорлық және моторлық жүйке жолдары арасындағы ерекшеліктер

 3. психиканың орталық жүйке жүйесіне тәуелділігі

 4. адамның әртүрлі қабілеттері бас миының әр түрлі бөліктерінде орналасқан

 5. жүйкелердің рефлекс доғасы арқылы байланысы

Ф.Галль бойынша, әр түрлі қабілеттер бас миының әр түрлі бөліктерінде орналасқан, ал ол бас сүйегін сипат сезіп, «түйіндер» арқылы жеке дараның ақыл-ойы, есі және басқа функциялары қаншалықты дамығанын анықтауға болады. Ол қай ілімге тән? 1. Френология

 2. Эмпиризм

 3. Психофизиология

 4. Психоневрология

 5. Флюрология

Ф. Галль негізін салған френология ілімінің түсініктері дұрыс емес екендігін дәлелдеген дәрігер: 1. П.Флуранс

 2. И.Мюллер

 3. Ф.Галль

 4. А.Бэн

 5. К.Бернар

Психологизм ілімінің салушысы: 1. Джон Милль

 2. А.Бэн

 3. И.Кант

 4. Джеймс Милль

 5. Ф.Галль

Қай ілім бойынша ассоциация адамдық феномендер мен мәселелерінің кілті ретінде қарастырылды: 1. психологизм

 2. ассоциациялық психология

 3. эволюциялық психология

 4. психофизика

 5. психогенетика

Психика – бұл қоршаған ортаға бейімделу механизм деген кім? 1. Г.Спенсер

 2. И.Гербарт

 3. Ч.Дарвин

 4. Эббингауз

 5. И.Мюллер

Психофизиканың өкілдері:

 1. Фехнер, Вебер, Дондерс

 2. Гельмгольц, Эббингауз, Флюгер

 3. Брэд, К.Левин, В.Вундт

 4. Дондерс, Ч.Дарвин, Спенсер

 5. Беркли, Д.Юм

Э.Вебер тері түйсігінің қандай түрлерін ашты: 1. қысымды, температураны, тарамауды түйсіну

 2. тигізуді, температураны, көлемді түйсіну

 3. қысымды, тарамауды, көлемді түйсіну

 4. қысымды, көлемді, сипап түйсіну

 5. тигізуді, температураны, сипап түйісу

Вебер-Вехнер заңының мәні неде? 1. түйсіну күші мен қозу көлемінің арақатынасы

 2. температуралық бейімделу эффекті

 3. қозудың түйсіну күшіне тәуелділігі

 4. түйсіну күшінің қозу көлеміне тәуелділігі

 5. қозу мен тежелудің арақатынасы

И. Мюллер жүйкенің кейбір бөліктерін қоздыра отырып бұлшықет реакциясының жылдамдығын өлшеу арқылы нені анықтады: 1. жүйке процесінің таралу жылдамдығын

 2. қозудың рефлекс доғасына жету жылдамдығын

 3. жүйке процесінің жауап беру реакциясын

 4. қозу мен тежелудің арақатынасын

 5. қозу реакцияларының көлемін

Мидың іс-әрекетінің көрінісі ретінде психикалық процестердің жылдамдығын өлшеу схемасын ұсынған кім? 1. Ф.Дондерс

 2. В.Вундт

 3. И.Мюллер

 4. Гельгольц

 5. Э.Вебер

Алғашқы эксперименталдық психологияның лабораториясын кім ашты және қай жылы: 1. 1879 ж. В.Вундт

 2. 1876 ж. Дж.Уотсон

 3. 1908 ХВольф

 4. 1879 ж. Г.Лейбниц

 5. 1889 ж В.Вундт

Эксперименталды психологияда «дербес сөздік ассоциациялар» әдісін кім ұсынды: 1. Ф.Гальтон

 2. Дж.Кеттелл

 3. Ф.Дондерс

 4. В.Штерн

 5. В.Вундт

Г.Эббингауз психология ғылымына қандай зерттеу әдісін ұсынды: 1. ес заңдарын зерттеудің эксперименталды әдісі

 2. дербес сөздік ассоциациялар әдісі

 3. зейін көлемін және оқу дағдыларын зерттеу әдісі

 4. интеллект тесттері

 5. жеке дара ерекшеліктерді зерттеу әдісі

Алғаш рет жоғары психикалық функцияларды, әсіресе есті зерттеуде эксперимент әдісін кім қолданды? 1. Г.Эббингауз

 2. В.Вундт

 3. Э.Титчинер

 4. Ф.Гальтон

 5. Ч.Спирмен

В.Вундт бойынша эксперименталды зерттеу арқылы нені ғана зерттеуге болады: 1. қарапайым психикалық процесстер

 2. жоғары психикалық функциялар

 3. ойлауды

 4. мінез-құлық

 5. түйсік пен қабылдау

Ресейде бірінші рет эксперименталды лабораторияны ашқан ғалым: 1. Н.Н.Ланге

 2. А.П.Нечаев

 3. Г.И.Челпанов

 4. В.М.Бехтерев

 5. А.А.Токарский

Отандық ғылыми психологияның салушысы: 1. И.М.Сеченов

 2. И.П.Павлов

 3. А.А.Ухтомский

 4. Н.Н.Ланге

 5. В.М.Бехтерев

Құрылымдық мектептің салушысы: 1. Э.Титченер

 2. В.Вундт

 3. О.Кюльпе

 4. Ф.Брентано

 5. К.Бюлер

Психологияның қандай бағыты, психологияның басты міндеті - сананың құрылымын эксперименталды зерттеу деп тұжырымдаған: 1. Структурализм

 2. Гештальпсихология

 3. Вюрцбург мектебі

 4. Бихевиоризм

 5. Ассоционизм

Э.Титченер сана құрылымында қандай категорияларды ажыратады: 1. түйсік, бейне, сезім

 2. түйсік, қозғалыс, сезім

 3. түйсік, қабылдау, ойлау

 4. қабылдау, бейне, сезім

 5. түйсік, бейне, ойлау

Структурлизм бойынша психологияның негізгі әдісі: 1. аналитикалық интроспекция

 2. эксперимент

 3. бақылау

 4. ассоциациялар

 5. тест

Вюрцбург мектебінің салушысы: 1. О.Кюльпе

 2. В.Вундт

 3. Ф.Брентано

 4. К.Бюлер

 5. Э.Титченер

Вюрцбург мектебінің өкілдері (дұрыс емес жауапты белгілеңіз): 1. Ф.Брентано

 2. О.Кюльпе

 3. Г.Уотт

 4. К.Бюлер

 5. Н.Ах

Қандай психологиялық мектептің зерттеулерінің нәтижесінде - ойлауды зерттеуі психологиялық нұсқа бейнесінде көріне бастады: 1. Вюрцбург мектебі

 2. Структурализм

 3. Гештальпсихология

 4. Бихевиоризм

 5. Ассоционизм

У.Джеймс психологияның қандай бағытының салушысы болып келеді? 1. Функционализм

 2. Структурализм

 3. Вюрцбург мектебі

 4. Бихевиоризм

 5. Ассоционизм

Структурализмге қарсы сананы оның мінез-құлқындағы функциялары бойынша қарауды талап ететін бағыт: 1. Функционализм

 2. Структурализм

 3. Вюрцбург мектебі

 4. Бихевиоризм

 5. Ассоционизм

Дифференциалды психологияның пәні – 1. белгілі бір белгі бойынша біріккен адамдардың немесе топтардың жеке дара ерекшеліктері

 2. адам психикасының әр түрлі сатылардағы дамуы мен қозғаушы күштері

 3. адамдардың немесе топтардың қарым-қатынас ету ерекшеліктері

 4. жануарларда психикалық процестердің дамуы

 5. жеке дара, жеке тұлға және даралық арасындағы ерекшеліктер

Статистика әдісін ұсынған кім? 1. Ф.Гальтон

 2. В.Штерн

 3. Д.Кеттелль

 4. А.Бине

 5. Ч.Спирмен

Егіздер әдісін ұсынған кім? 1. Ф.Гальтон

 2. Э.Торендайк

 3. Д.Кеттелль

 4. А.Бине

 5. Ч.Спирмен

Балалар психологиясының салушысы? 1. В.Прейер

 2. Тидеман

 3. Дж.Локк

 4. С.Холл

 5. В.Штерн

Қандай ғалым өзінің еңбегінде алғаш рет баланың туғанынан 3 жасқа дейінгі психологиялық және биологиялық дамуын сипаттаған:

 1. В.Прейер «Бала жаны»

 2. С.Холл «Баланың рухани қабілеттерінің дамуын бақылау»

 3. Ч.Дарвин «Бала жаны»

 4. В.Штерн «Тұңғыш қадам»

 5. Э.Геккель «Баланы зерттей келе»

Зоопсихологияның өкілдері (дұрыс емес жауапты белгілеңіз): 1. С.Холл

 2. Ч.Дарвин

 3. Ж.Леб

 4. Дж.Романес

 5. К.Ллойд-Морган

Ашық дағдарыс салдарынан психология қандай бағыттарға бөлінді: 1. гештальпсихология, бихевиоризм, терең психология, суреттеу психология, француз әлеуметтік мектеп

 2. гештальпсихология, бихевиоризм,француз әлеуметтік мектеп

 3. гештальпсихология, бихевиоризм, терең психология, гуманистік психология, француз әлеуметтік мектеп

 4. гештальпсихология, бихевиоризм, терең психология, гуманистік психология, когнитивті психология, француз әлеуметтік мектеп

 5. гештальпсихология, гуманистік психология, француз әлеуметтік мектеп

Қандай психологиялық бағыт сананы психологиялық зерттеу пәні ретінде жоққа шығарады және психиканы мінез-құлық формасында түсіндіреді: 1. бихевиоризм

 2. функционализм

 3. дарвинизм

 4. реактология

 5. когнитивті психология

Неоихевиористік психологияның өкілдері (дұрыс емес жауапты белгілеңіз): 1. К.Коффт

 2. Э.Толмен

 3. К.Халд

 4. Ф.Скиннер

 5. Дж.Мидт

Гештальпсихологияның салушысы: 1. Дж.Уотсон

 2. Э.Торендайк

 3. Ф.Зандер

 4. К.Коффт

 5. В.Дильтей

Терең психологияның негізгі ағымы – 1. психоанализ

 2. жеке дара психология

 3. психоаналитика

 4. бихевиоризм

 5. гештальпсихология

«Толымсыздық кешені» мәселесін қарастырған кім? 1. А.Адлер

 2. К.Юнг

 3. З.Фрейд

 4. К.Хорни

 5. Э.Фромм

Психологияның «Өріс теориясының» авторы кім? 1. К.Левин

 2. Л.С. Выгодский

 3. Ж.Пиаже

 4. В.Вундт

 5. З.Фрейд

Француз әлеуметтік мектебінің салушысы: 1. Э.Дюркгейм

 2. Л.Леви-Брюль

 3. Дж.Уотсон

 4. Ш.Блондоль

 5. М.Гальбвакс

Суреттеу психологиясының негізін салушысы – 1. В.Дильтей

 2. К.Левин

 3. Ж.Пиаже

 4. Э.Торендайк

 5. З.Фрейд

Э.Дюркгейм аз мәдениеттің халықтардың әдептерін, моралды және заң нормаларын, көзқарастарын зерттей келе келесі қорытындыға келді: 1. олардың әрбір жеке адамның санасын басқаратын күш ретінде келеді

 2. олардың адамның психикалық дамуының негізгі факторлары

 3. әрбір халықтың санасы тұрмыстық көзқарасқа тәуелді

 4. адам қоғамының даму барысында білімдердің жиналуымен қатар ойлау түрлері ауысады

 5. олар сезімдермен қозулардың басқаратын күш ретінде келеді

Гуманистік психологияның өкілдері (дұрыс емес жауапты белгілеңіз):

 1. Уотсон

 2. К.Роджерс

 3. Р.Мей

 4. А.Маслоу

 5. Г.Олпарт

Бихевиоризм мен психоанализдің жеке тұлғаны дамыту ілімдеріне қарсы шыққан психологиялық бағыт: 1. гуманистік психология

 2. гештальпсихология

 3. когнитивті психология

 4. аналитикалық психология

 5. неофрейдизм

Кеңес өкіметінде іс-әрекеттің жалпы теориясын құрастырған кім? 1. А.Н.Леонтев

 2. Н.Унадзе

 3. С.Л.Рубинщтейн

 4. И.П.Павлов

 5. В.М.Сеченов

Доминанта туралы ілімді дамытқан орыс ғалымы: 1. А.Ухтомский

 2. И.П.Павлов

 3. С.Л.Рубинщтейн

 4. В.М.Сеченов

 5. Б.Г.Ананьев

Өзінің «Реформа науки» атты еңбегінде ғылыми психология бұл мінез-құлық туралы ғылым деген кім? 1. П.П.Блонский

 2. А.Ухтомский

 3. Б.Г.Ананьев

 4. А.Н.Леонтьев

 5. Бехтерев

Н.Г. Чернышевский адамның психикасын талдап отырып, темперамент пен мінез арасындағы ерекшеліктер туралы не деді: 1. темперамент көп жақтан тұқым қуалаушылық пен табиғи факторлармен шартталады.

 2. темперамент тұрақты, ал мінез өзгермелі

 3. мінез арқылы психикалық құбылысты түсіндіру үшін тек қана бір физиологиялық негізделумен шартталады.

 4. мінез қоршаған ортаның әсерінен ғана өзгереді, ал темперамент білімдер дайын күйінде болады

 5. мінез арқылы психикалық құбылысты түсіндіру үшін тек қана тәжірибені қолдану керек

Рефлекс ілімін физиология тұрғыдан жүйке жүйемен байланыстырып дәлелдеген: 1. И.П.Павлов

 2. В.М.Сеченов

 3. П.М.Рубинштейн

 4. А.П.Нечаев

 5. Р.Декарт

Ұлы Отан соғыс жылдары Қазақстан жеріне қандай психолог ғалымдар қоныс аударылды: 1. Г.С. Костюк, П.М. Рубинштейн, А.П. Нечаев

 2. В.М.Бехтерев, Г.С. Костюк, А.П. Нечаев

 3. Леонтьев, И.П.Павлов, П.М. Рубинштейн

 4. Г.С. Костюк, И.П. Павлов, П.М. Рубиншетейн

 5. П.М. Рубинштейн, А.П. Нечаев, Леонтьев

Қазақстанның бірінші ғалым-психологы: 1. Т. Тәжібаев

 2. Қ. Жарықбаев

 3. Ж. Аймауытов

 4. П.М. Рубинштейн

 5. С. Мұқанов

Қазақстанда бастапқы кезде психологияның қандай мәселелері қарастырылды: 1. *жалпы және педагогикалық психология

 2. жалпы психология және психология тарихы

 3. педагогикалық психология

 4. жалпы психология

 5. жалпы психология және халық психология

Қазақстанның Абай атындағы Алматы педагогикалық институтында психология пәні қай жылдары қазақ тілінде беріле бастады: 1. 1938 ж.

 2. 1962ж

 3. 1920 ж.

 4. 1960 ж.

 5. 1941 ж.

V-VIII ғ.Қазақстанда психологиялық ойдың дамуы неден көрініс алды(дұрыс емес жауапты белгілеңіз): 1. жазба әдебиет

 2. ауыз әдебиеті

 3. аңыз-ертегілер

 4. мақал-мәтелдерде

 5. фольклер

Қазақстанның әйгілі этнографы, географы Ш.Уәлиханов психологияның қай саласын дамытуда үлес қосты: 1. этнопсихология

 2. педагогикалық психология

 3. жалпы психология

 4. саясат психологиясы

 5. қарым-қатынас психологиясы

Ж.Баласағұнның бала психологиясының мәселелері қарастырылатын еңбегі: 1. «Құтты білік»

 2. «Диуани хикмет»

 3. «Диуан лұғат ат түрік»

 4. «Мүлкамат ел Сурах»

 5. «Хибатул хакайык»

Қазақстанның бірінші әйел ғалым-психологы: 1. Қ.Т. Шариязданова

 2. Намазбаева

 3. М.О.Резванцева

 4. Ф.С.Ташимова

 5. Н.Күлжанова

1923 ж. Қазақстанда алғаш рет психология ғылымынан орыс тілінде жазылған кітап басылады. Оның авторы кім? 1. В.Я. Струминский «Психология»

 2. А.Ф. Лазурский «Психология»

 3. В.М.Бехтерев «Орталық жүйке жүйесі»

 4. А.П. Нечаев «Қазіргі эксперименталды психология»

 5. Ж. Аймауытов «Психология»

А.Құнанбаевтың психологиялық көзқарастарының негізгі мәселелері: 1. даму психология

 2. жан мен тән арақатынасы

 3. тәрбие мен білім берудің психологиялық мәселері

 4. бала психология

 5. қоғамдық психология

Каталог: ebook
ebook -> Ќазаќстан республикасыныњ білім жєне ѓылым министірлігі
ebook -> Ќазаќстан Республикасы Білім жєне ѓылым министрлігі
ebook -> Бағдарламасы «Мектептегі атыс дайындығы»
ebook -> Семей мемлекеттік педагогикалыќ институты
ebook -> «Кәсіптік қазақ тілі» ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
ebook -> Ќазаќстан республикасыныѕ білім жјне єылым министірлігі
ebook -> Тест сұРАҚтары мемлекеттік кәсіпорынның ақша қорларының ең басты- сы?
ebook -> Ќазаќстан республикасы
ebook -> «Инженерлік-технологиялыќ факультеттіњ»
ebook -> Ќазаќстан республикасыныњ білім жєне ѓылым министрлігі


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет