«ҚР мемлекет және құқық теориясы», «Жалпы мемлекет және құқық тарихы», «Кәсіпкерлік және құқық негіздері», «Қазақстан тарихы»жүктеу 0.71 Mb.
бет1/4
Дата01.05.2019
өлшемі0.71 Mb.
  1   2   3   4

Утверждаю

Проректор по УМР

____________Г.Г. Шапрова

«____»___________2014г

Мамандық 5B030100 «Юриспруденция»

1 КУРС 2 семестр

Негізгі пәндерҚР-ның мемлекет және құқық тарихы

Пререквизиттер

«ҚР мемлекет және құқық теориясы», «Жалпы мемлекет және құқық тарихы», «Кәсіпкерлік және құқық негіздері», «Қазақстан тарихы».

Постреквизиттер

«Рим құқығы», «ҚР азаматтық құқығы», «ҚР қылмыстық құқығы», «Экологиялық құқық», «ҚР еңбек құқығы»

Кредит саны

2

Оқу мақсаты

Пәннің мақсаты студенттерге Қазастанның мемлекет және құқық тарихын меңгеріп оларды дамыту барысында көмектесу болып табылады.

Негізгі бөлім бойынша қысқаша түсініктеме

«Қазақстан мемлекет және құқық тарихы» курсын оқу білікті заңгерлерді дайындауға үлкен септігін тигізеді, осы сала бойынша алған білімдері жас мамандарды қоғамға байланысты көзқарастарын талдау және оны қорытындылау барысында көметеседі. Қазақстан мемлекет және құқық тарихы ҚР-да заңгерлерді дайындау барысында академиялық пән болып табылады.

Оқыту барысында күтілетін нәтижелер (білім, білік, дағды және құзырет)

Студент пәнді оқыту барысында міндеті:

білуге:


Қазақстан Республикасының Конституциясысын;

• Мемлекет және құқық теориясын;

• Қазақстан Республикасының коституциялық құқығын;

• Құқық негіздерін.

Меңгеруге :

 еңбек қатынастары барысында заңды мәселелерді талдау және шешуге;

 болашақ мамандығына байланысты нормативтік құқықтық құжаттарды пайдалану және оларды құрастыра білу;

 жұмыскерлердің жауапкершілгін реттейтін құжаттарды құрастыра білу ;

 нақты жағдайларда еңбек құқығын пайдалану;

 өздерінің еңбек құқықтарын қорғау және іске асыруға міндетті.

Құзыретті болу:

 кәсіби қызметті жүзеге асыруда құқықтық санасын, құқықтық ойлау мен құқықтық мәдениетін;

 құқықтық тәрбиесін жүзеге асыру;

- заңгердің этикалық принципін пайдалана отырып өзінің кәсіптік міндеттерін адал атқару.

Шет елдердің мемлекет және құқық тарихы

Пререквизиттер

«Рим құқығы»; «Мемлекет және құқық теориясы»; «Салыстыру құқығы»

Постреквизиттер

«Шет елдердің коституциялық құқығы»; «Шет елдердің қылмыстық құқығы»; «Қазіргі заманғы құқық жүйесі», «Мемлекеттік қызмет»

Кредит саны

2

Оқу мақсаты

Шет елдердің мемлекет және құқық тарихы - мемлекеттік және заңдық жүйесін құрастыру барысында тарихы үдерісті оқытатын тарихы- құқықтық жүйе. Пән алдындағы мақсат мемлекет және құқықтың тарихы заңдылықтарын дамыту. Бұл ғылым мемлекет және құқықтың әрі қарай дамуына да септігін тигізеді. Сондықтан бұл пән Қазақстан Республикасында құқықтық мемлекет идеясын тәжірибе барысында жүзеге асыруға байланысты заңгерлерді тиісті біліммен қамтамасыз етеді.

Оқыту барысында күтілетін нәтижелер (білім, білік, дағды және құзырет)

Курсты оқу барысында студенттер міндетті:

білуге:


Қазақстан Республикасының Конституциясысын;

• Мемлекет және құқық теориясын;

• Қазақстан Республикасының коституциялық құқығын;

• Құқық негіздерін

Салыстыру құқығын

Меңгеруге :  • Заңдық терминологияларды басқаруға; құқықтық актілермен жұмыс дағдысын;

  • әртүлі құқықтық оқиғаларға талдау жасау дағдысын;

  • азаматтардың құқығын қорғау барысында тиісті шараларды қолдана білу;

  • кәсіби қызметті жүзеге асыруда құқықтық санасын, құқықтық ойлау мен құқықтық мәдениетін;

құзыретті болу :

- субъект құқықтарына байланысты заңдарды қолдана білу;

- заңға сәйкес келетін нақты заңдық әрекеттерді жасау және қабылдау;

- заңдық әрекет фактісін дұрыс көрсете білу;

- қызмет міндеттерін орындау барысында заңда көрсетілген құқықтық тәртіпті, қоғам және мемлекет қауіпсіздігін қамтамсыз ету;


Дінтану

Пререквизиттер

Қазақстан тарихы

СоциологияПостреквизиттер

Политология

Философия

Дінтану мен саясат

Қоғаммен байланысОқу мақсаты

2Оқу мақсаты

Пәннің оқыту мақсаты , дүниежүзілік діндердің, бірүтұтас үдеріс шеңберіндегі өркениет қалыптасуы мен дамуының, корінісі ретінде зерттеу, әлеуметтік дамудағы рухани мәдениет рөлін анықтау, діннің қазіргі заманғы қоғамдық, әлеуметтік және мәдени дамудағы рөлі мен функцияларын зерттеу.

Негізгі бөлім бойынша қысқаша түсініктеме

Пән дінге қайта қызығушылықты мәдениеттің құрылым элементінің бірі ретінде, қазіргі заманғы,әлеуметтік үрдістерін көрсетеді. Келесі теориялық сұрақтар қарастырылады : діннің пайда болу себептерінің социологиялық теориярлары,оның рөлі мен қызметтері .Қарапайым қоғамда діннің ,ірі әлемдік діндердің пайда болуы, олардың қоғамның әлеуметтік және саяси өміріне тигізген әсерлері секілді сұрақтар қарастырылады. Буддизм , христиан , ислам, иудаизм , қозғалыстар мен секталардың пайда болу себептері секілді ірі әлемдік діндердің доктриналары зерттеледі.

Оқыту барысында күтілетін нәтижелер (білім, білік, дағды және құзырет)

Пәнді зерделеу нәтижесінде студент білуге тиіс :

-тап шыққанға дейінгі қоғамдағы діни санасының негізгі түрлері;

- ірі әлемдік діндер;

- қазіргі қоғамдағы діннің біріктіретін және ыдырайтатын рөлі

Студент қабілетті болуға тиіс :

-ірі әлемдік діндерге талдау жасай білуге;

- діннің қазіргі қоғам мен осы уақыт аралығында атқаратын рөлін анықтап білуге;

-діни дүниетанымы нысандарының алуан түрлілігін көрсету;

- дін рөлін мәдениеттің құрылым элементінің бірі ретінде көрсету;

-діннің дүниежүзілік ағымдарға тигізетін ықпалын анықтау;

келесі дағдылары болуы қажет:

-Ең көп таралған дін түрлері туралы іздеп, ақпарат беру;

-дін тақырыптар бойынша пікірталастар жүргізу; , құзыретті болуы : қазіргі әлемдегі діннің ықпалын мәселе .ведения дискуссий на темы религии;

-әртүрлі діндерге төзімділікпен қарау;

құзыретті болуы тиіс:

- діннің қазіргі заманға тигізетін ықпалдары туралы сұрақтарда.

Қазақстан

Республикасының

құқық қорғау органдары

Пререквизиттер

Мемлекет және құқық теориясы, Конституциялық құқық, Қылмыстық құқық, Әкімшілік құқық, Қазақстан Республикасының азаматтық құқығы.

Постреквизиттер

Қазақстан Республикасының қылмыстық іс жүргізу құқығы. ҚР азаматтық іс жүргізу құқығы.

Жедел-іздестіру қызметінің теориясы.

ҚР Нотариаты.

Қазақстан Республикасында Адвокаттық және құқықтық практикасы.

Күрделілігі, кредит

2

Зерттеу мақсаты

Пәннің мақсаты негізгі әлемдік дін көрінісі ретінде мәдениет аясында біртұтас үдерісінің зерттеу, қалыптасу және даму өркениеттерін анықтау, рухани мәдениеттің рөлін әлеуметтік дамуындағы рөлін мен функцияларын зерделеу, діннің қазіргі қоғамдық, әлеуметтік және мәдени дамуы болып табылады. Терең және жан-жақты зерттеу, студенттердің құқықтық негіздері, құқық қорғау органдарының қызметін, олардың міндеттері, құрылымы және өкілеттігі.


Негізгі бөлімдерінің қысқаша сипаттамасы

Пән ретінде ҚР құқық қорғау органдары әлеуметтік ғылымдар саласында бірегей орын алады. Бұл заң өздерінің тарихи дамуында құқық қорғау органдарының ұйымдастыруды зерттейді, ол ғылымның бір бөлігі болып табылады. Бұл пән құқық қорғау үшін жауапты органдардың құрылымы мен қызметін қарайды және құқықтық пәндер санына кіріспе бөлім болып жатады.

Оқытудан күтілетін нәтижелер (білім, білік, дағдылар мен құзыреттері)

«Қазақстан Республикасының Құқық қорғау органдары,» пәнді оқу нәтижесінде

студенттің білуі керегі абзал:

- Қазақстан Республикасының құқық қорғау органдарының қызметі;

- Заңын негізін білу;

студентің білуі керек:

- Қазақстан Республикасы құқық қорғау органдарының іргелі талдау негізгі қызметін;  шабуыл болған кезде кез келген жеке тұлғаның құқықтарын қорғауды қамтамасыз ету керек болып табылады;

- заңның үстемдігі және сот төрелігін ілгерілету үшін күресу.

 дағдылардың болуы:

- іздеу және ең көп таралған нысандары туралы ақпаратты ұсыну;

- қолданыстағы заңнамаға жүргізу;

- түрлі діндердің төзімділік көріністері;

білікті болуы:

- заңнаманың тиімділігін арттыру туралы мәселе және оның қолдану туралы

3 семестр

Негізгі пәндерРим құқығы

Пререквизиттер

Мемлекет жане құқық теориясы

Шет елдердің мемлекет және құқық тарихыПостреквизиттер

Қазақстанның Азаматтық құқығы

ҚР Жер Заңы
Кредит саны

3

Оқу мақсаты

Рим құқығының курсы студенттерді Ежелгі Рим құқықтық жүйесінің тарихи дамуымен ғана емес, сондай-ақ қазіргі заманғы азаматтық құқық курсының неғұрлым іргелі дамуына дайындап , жетік меңгерулеріне бағытталған.

Негізгі бөлімдерінің қысқаша сипаттамасы

« Рим құқығы » курсы мемлекет ішінде жеке тұлғалар арасындағы қарым-қатынастарды реттеген құқық жүйесінің даму тарихы мен негізгі құрылымымен таныстырады.

Бұл құқықтық жүйе , ортағасырлық заң мектеп арқылы , ( негізінен француз және неміс ) құрлықтық құқықтық жүйенің негізі болды.Оқытудан күтілетін нәтижелер (білім, білік, дағдылар мен құзыреттері)

«Рим құқығы» пәнін оқу нәтижесінде студенттің білуі тиіс:

-Рим құқығының қалыптасуының негіздері мен заңдылықтарын;

-Оның құндылықтарын,себептері мен қазіргі замнғы құқықтық жүйелердің оны қабылдауын;

-Рим заңы мен қазіргі заманғы азаматтық құқық жүйесінің құрылуын;

-Заң терминологиясымен қатар меншіктік,міндеттемелік,отбасылық, мұрагерлік және процессуалдық құқық шеңберіндегі рим құқықтық құрылымдарының мазмұнын білуі қажет.
қабілетті болуы :
-Рим жеке құқық секторларының негіздерін білу ;

-Рим құқығының мәтіндерінің көздерін талдай білу;

-Рим заңы бойынша қиын мәселелерді шешу

Келесі дағдыларға ие болу:

- Әдебиет және тәжірибеде орны бөлек түрлі мәселелер бойынша проблемалық және даулы позицияларды,түрлі авторлардың пікірін мазмұндау; проблемалық және даулы сұрақтарды өз позициясын өзектеу

- Құзыретті болуы тиіс:

-жетік меңгерілген құқықтық заңнамаға,құқықтық ойлау қабілеті мен мәдениетіне негізделген кәсіби қызметін жүзеге асыру;
- заңды фактілер мен мән-жайларды дұрыс жіктелеуге қабілетті ;
-түрлі құқықтық актілерді түсіндіре алады

Шет елдердің конституциялық құқықтары

Пререквизиттер

Мемлекет және құқық теориясы , Қазақстан Республикасының Конституциялық Заңы , құқық және мемлекет теориясының мәселелері,саясаттану, Қазақстан Республикасының мемлекет және құқық тарихы,шетелдік мемлекеттердің мемлекет және құқық тарихы,салыстырмалы құқықтану теориясы.

Постреквизиттер

Құқықтық және саяси ілімдер , әкімшілік құқық , халықаралық жария құқық, Халықаралық жеке құқық , Халықаралық сауда құқығының тарихы.

Кредит саны

2

Оқу мақсаты

Студенттерге жалпы құқықтық мәдениетін арттыруға дайындалу үшін мүмкіндік беру. Олардың заңды және саяси дүниетанымын кеңейту. Болашақ кәсіпқой жұмыстарында қажет немесе пайдалы болатын білім алу.

Негізгі бөлім бойынша қысқаша түсініктеме

Курс мазмұны отандық және шетелдік озық материалдарды пайдалану , сондай-ақ бастапқы авторлық техникаларына негізделген .Шет елдердің мемлекет және құқық теориясы , саясаттану , Қазақстан Республикасының мемлекет және құқық тарихы : - Ұйымдастыру тәртібі бұл озінің дамуына жеткілікті үлес қосқан көптеген пәндер қиылысында пайда болған тәртіп.

Оқыту барысында күтілетін нәтижелер (білім, білік, дағды және құзырет)

Курс аяқталғаннан кейін , Дублин дескрипторлары негізінде кредиттік технологиясы мен Болон процесінің қағидалары бойынша студенттер

Білуі тиіс

-Қазақстан Республикасының Конституциясы ;

-Шет елдердің Конституциясы .

-Шет елдердің конституциялық құқық негіздері

- Үкімет және шет елдердің ұлттық мемлекеттік жүйесінің түрлері

Жеке тұлғаның құқықтық мәртебесін реттеу модельдері туралы білуі

- Қоғамның экономикалық, саяси және әлеуметтік жүйелерінің түрлі конституциялық принциптері ,

- сайлау құқығы мен шет елдердің сайлау жүйелері,

- Шет елдердің мемлекеттік биліктің жоғары және жергілікті органдары

-жергілікті шет мемлекеттердің үкіметтері,құзыреттері және құқықтық қарым-қатынастары.

Қабілетті болуы тиіс:

- конституциялық және құқықтық актілерге салыстырмалы-құқықтық талдау жүргізу;

- Шет елдердің Конституциясының институционалдық және құқықтық негіздері туралы білімді жүйелеу ;

- Шет елдердің құқықтық регламентациясын басқаратын нормативті ережелерді талдап,ҚР конституциясымен салыстыру

- понимать практику реализации Конституционных норм.

- өздігімен журнал, газеттерді іздеп табу

Дағдылар


түсінігі болуы қажет:

- шет елдердегі конституцияларының заңнамасының теориялық негіздерін зерттеу үшін алдын ала өңдеу .

Құзыреттері

Құзыреттері болуы тиіс:

- шет елдердің конституциялық заңнамасын зерттеу үшін ақпарат саласында іздеу, талдау және бағалау ;

- шет елдер азаматтарының конституциялық құқықтарын қорғаудың қолданыстағы нысандары мен әдістерін талдау ;

- құқықтық мәдениет құру және «Құқықтану» мамандығы бойынша жоғары білікті мамандарды даярлау үшін бастапқы тәсілді әзірлеу .
Құқық негіздері

Пререквизиттер

«Мемлекет және құқық негіздері» пәнін оқу үшін студенттер «Құқық негіздері » пәні бойынша білімді болуы қажет.

Постреквизиттер

Құқықтану мамандығының студенттері үшін құқықтың басқа да салаларында зерттеу негізі болып табылады

Күрделілігі,кредит саны

2

Зерттеу мақсаты

Осы пәнді оқыту мақсаты Қазақстан Республикасында құқық үстемдігін жетілдіру үшін қажетті жағдайлар жасау әрекеті ретінде, әділет , әлеуметтік және жеке сана мен құқықтық мәдениеттің жетілдіру , студенттердің ой- қалыптастыру, қазақстандық патриотизмді тәрбиелеу болып табылады .


Негізгі бөлімдердің қысқаша мазмұны

Пәннің оқыту мақсаты қоғамның қызығушылыктары мен қажеттіліктеріне негізделген, әсіресе,заң мамандығынан бөлек білім алып журген студенттердің мемлекет және құқық теориясын, ұлт құқығының белсенді тармақтары аясында керекті білім алуын,білім алішыларға мемлекет пен құқықтың қоғамдығы орнын тусіндіру,ҚР құқытық жүйесінің мәселелері және келешегін анықтау, субьект құқығы мен міндеттемелерінің орындалуына себепші болатын дағдыларға ие болуына дұрыс бағыт беру.


Зерттеуден күтілетін нәтижелер ( білім , дағдылар мен құзыреттер )

Оқу нәтижелерінің деңгейіне жету мен Дублин дескрипторларының заманауи талаптарына сәйкес студенттер оқу курсының аяқталуында мына құзыреттерге ие болуы тиіс

  • Криминология жүйесі

  • Крминология әдістері

  • Криминология тактикасы туралы

:ой-пікірлі болуы қажет
- ҚР Конституциясы

  • Басқа да нормативті-құқықтық актілер,тактиканыі реттең сұрақтары мен қылмыстықПрочие нормативно-правовые акты, регулирующие вопросы тактики и іс-жүргізу техникасы

: туралы білуі қажет

- криминалисттік зерттеу әдістерін анықтауға  • тактикалық тәсілдер мен әдістерді анықтауға

:дағдылы болуы қажет
- Криминалисттік қылмысты зерттеу аумағында

  • Қылмысты зерттеу әдістерін қолдана білу аясында

:құзырлы болуы қажет
Қазақстан Республикасының әкімшілік құқығы

Пререквизиттер

Мемлекет және құқық теориясы,

  Конституциялық құқығы,

Қылмыстық құқығы,

Әкімшілік құқығы,

  Қазақстан Республикасының азаматтық құқығы.

Постреквизиттер

Азаматтық құқығы (ерекше бөлім),

Қылмыстық іс жүргізу заңының Азаматтық іс жүргізу құқығы Қылмыстық құқығы (ерекше бөлім),

Қаржы және салық құқығы,

Еңбек құқығы, Адамның және азаматтың құқықтары мен бостандықтарының қорғанысы.

Күрделілігі, кредит

3

Зерттеу мақсаты

Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық саласында теориялық және практикалық құқықтық мәселелерді талдауға және шешуге үйрету оқыту міндеттері.

Бұл курста студенттер алған білім «Құқықтану» мамандығы бойынша негізгі құқықтық білім алу үшін қажет.

Негізгі бөлімдерінің қысқаша сипаттамасы

«Қазақстан Республикасының әкімшілік құқығы» кешенді пән болып табылады:

- Пән және әкімшілік құқықтың әдістері;

- Азаматтың әкімшілік-құқықтық мәртебесі;

- Атқарушы билік органдарының әкімшілік-құқықтық мәртебесі;

- Мемлекеттік қызметшілердің әкімшілік құқықтық мәртебесі;

- Кәсіпорындар мен мекемелер, сондай-ақ ұйымдардың әкімшілік-құқықтық мәртебесі;

- Атқарушы іске асыру әкімшілік және құқықтық формалары;

- Атқарушы билік жүзеге асыру әкімшілік және құқықтық әдістері-

Әкімшілік мәжбірлеу;

- Әкімшілік жауапкершілік;

- Әкімшілік және рәсімдік қызмет;

- оқу үдерісінде заңдылығын бақылау және қадағалау;

- Әкімшілік-құқықтық режимдер;

- Экономика саласындағы әкімшілік және құқықтық реттеу;

- Әлеуметтік және мәдени салалардағы әкімшілік және құқықтық реттеу;

- Әкімшілік және саяси саладағы әкімшілік және құқықтық реттеу
Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет