Реферат магистерской диссертации Республика Казахстан Караганда, 2012жүктеу 164.26 Kb.
Дата13.05.2019
өлшемі164.26 Kb.
түріРеферат


УДК: 338.24 На правах рукописи

Копжасарова Гаухар Амангельдиевна
Современные проблемы финансового менеджмента в Казахстанской практике
6М050900 – Финансы

Реферат


магистерской диссертации

Республика Казахстан

Караганда, 2012

Работа выполнена в Карагандинском экономическом университете КазпотребсоюзаНаучный руководитель:заведующая кафедрой «Финансы, налогообложение и страхование» КЭУК

к.э.н., доцент

Кудайбергенова С.К.

Рецензент:

заведующая кафедрой «Финансы» Юридической академии «Фемида»

к.э.н., доцент

Татиева Г.А.

Түйін

Копжасарова Гаухар Амангельдиевна

«Қазақстандық тәжірибедегі қаржылық менеджментінің қазіргі таңдағы мәселелері.»

6М050900 – «Қаржы» мамандығы

Магистр академиялық дәрежесін алу үшін ұсынылған

магистрлік диссертация
Диссертация көлемі және құрылымы, суреттер саны, пайдалынған әдебиеттер тізімі. Диссертация құрылымы зерттеу мақсаты мен міндеттемелерімен анықталған және тақырыпты ашуға бағытталған. Диссертациялық жұмыс кіріспеден, үш тараудан, қорытындыдан, 20 суреттен, 25 кестеден, 33 әдебиеттер тізімінен және машинада терілген мәтіннің 90 парағынан тұрады.

Кілтті сөздер тізбесі: қаржы, қаржылық менеджмент, инновациялық экономика, қаржылық менеджмент негіздері, қаржалақ жоспарлау, тәуекел – менеджмент, ұлттық компания, қаржылық саясат, қаржылық анализ, шоғырландырылған қаржылық есеп.

Зерттеудің өзектілігі. Қазақстан Республикасының 20 жылдық тәуелсіздігі жылдарының ішінде заңды тұлғалардың қалың қабаты пайда болды. Алғаш көзбен қарағанда, олар нарықтық экономикада жақсы іс-қимыл жасайтын сияқты, алайда, 2009 жылдың көктеміне дейін жалғасқан мемлекеттік шығындардың кідірісін туғызған қаржалақ кризис істін мәнін көрсете бастады. Мемлекеттік қаржыландырудан айырылған көптеген кәсіпорындар не қызметкерлерін жұмыстан босата бастады, не банкротқа ұшыра бастады.

Әлемдік және отандық компаниялардың нарықтық бәсеке жағдайындағы жұмыс тәжірибесі көрсеткендей, кризистен шығу және жұмыс өнімділігін көбейту шараларының бірі – ол кәсіпорынның қаржылық жағдайын басқарудың талдауын шетел тәжірибесін зеттеу.

Кәсіпкерлік тәуекелдерді азайту теориясы қазақстандық компанияларын өз жұмыстарын әртараптандыруға бағыттайды. Сонын әсерінен бизнес бағытын мүлде өзгертіп, әртараптандырылған корпоративті біріккен ұйымдардың пайда болуына мәжбүрлейді.

Қазақстанның экономикалық дамуының тағы бір шарты ол – барлық саладағы кәсіпкерлітің өсуі, әсіресе өнеркәсіп саласында. Қазақстандық экономикасының қалыпты жағдайы кезеңінде мемлекеттік уәсіпорындар алдында ұзақ мерзімді және нәтижелі даму мәселесі тұр.

Алайда, Қазақстан Ұлттық компанияларындағы қаржылық менеджментті дамыту мәселелері бойынша әдістемелік нұсқаулар әлі де толық дамымаған. Арнайы әдебитеттер тізімі аз. Осы міндеттерді шешудегі нәтижелі тәсілдердің жоқтығы мемлекетіміздің әлеуметтік – экономикалық даму қалыптылығын тежеп отырады.

Кәсіпорынның қаржылық жағдайын басқарудағы ұлттық әдістемесінің ерекшеліктері қатарынан келсілерді ажыратуға болады: • біріншіден, кәсіпорындағы қаржылық жағдайды басқару кезінде қаржылық жоспарлау, бақылау және басқару сұрақтары жекелеп қарастырылады, яғни барлық талдамалық құжаттарбасқарма тарапынан ғылыми тұрғыдан талданбайды;

 • екіншіден, экономиканың түрлі салаларында кәсіпорынның қаржылық жағдайын басқару қағидаттарын зерттеуі дамымағаны, яғни туристтік фирма, құс фабрикасы, ауыл шаруашылық кәсіпорны, ІТ-кәсіпорындарының жұмыс істеу әрекеттері әр түрлі, сондықтан да талдау нәтижесі бойынша шаралар әрине әр түрлі болуы шарт;

 • үшіншіден, кәсіпорынның қаржылық жағдайын бағалаудың қазақстандық барлық әдістер бухгалтерлік баланс деректеріне ғана негізделеді. Сондықтанда үлкен уақыт аралығы бар анализ (мысалы, 1 жыл) кәсіпорынның нақты жағдайын аша алмайды. Нақтылыққа максималды түрде жақындатылған ақпаратты ашу үшін бір жылдан кіші аралықтарды талдау қажет. Яғни көрсеткіштер қарқыны үш-бес жылдардағы әр ай үшін талдануы қажет;

 • кәсіпорынның қаржылық жағдайын басқарудағы әдістерінің тағы бір мәселесі – ол макроэкономикалық факторлардан тыс қалуы. Мысалы, макроэкономикалық көрсеткіштерінің көбі: жұмыссыздық мәселесі, ЖҰӨ-нің өсу қарқыны, мемлекеттік шығындардың өсуі және т.б. қарастырылмайды. Қазақстанда қолданатын басқару әдістері дамудың циклдылығын байқамайды. Бірдей даму циклінің әр сатыларында кәсіпорындар көбіне өз алдарына әр түрлі мақсаттар қояды, сондықтан даму сатыларына қарай бағалау өлшемдері де өзгеруі қажет;

Осындай проблемаларды шешуге әр түрлі елдерде қолданылатын тәсілдер мен механизмдерді зерттеу, қазіргі барлық адамзат қоғамының дамуына тән жалпы мәселелерді анықтауға мүмкіндік береді.

Мәселенің әзірлеме дәрежесі. Қаржылық менеджментінің мәселелеріне қатысты, сонымен қатар мемлекеттік секторында да, кәсіпкерліктің нәтижелілігін күшейту факторы және трансакциялық шығындар мен экономикалық тәуекелдерді төмендету факторы ретінде, жаһандану жағдайындағы бәсекелестікті қамтамасыз ету мәселелеріне арналған отандық ғалымдардың еңбектер қатары аздау.

Қаржылық менеджменттің, кәсіпкерліктің, корпоративті қаржылардың, капиталдың әртараптандырылу бағалауы мен жоспарлану теориясы мен әдістері әлі де қарастырылуды және шетелдік әдістемелерінің отандық шарттарға бағыт алуды қажет етеді.

Ұлттық моделдің және қаржы – несиелік жүйенің қалыптасу мен даму сұрақтарына, оның ішіндегі мемлекеттік қаражаттар мен кәсіпорындар қаражаттарының жүйесінің болуы, қаржы – инвестициялық ресурстарды басқару, нәижелілік мәселелерін келесідей отандық экономика және қаржы ғылымдарының мамандары еңбектерінде кездестіре аламыз: У.Б. Баймуратов, С.С. Сатубалдин, Г.С. Сейткасимов, З.Д. Искакова, В.Д.Мельников, К.К. Ильясов, Татиева Г.А., Тулешова Г.К. және т.б.

Қаржылық менеджментінің мәселелеріне қатысты украин және ресейлік ғалымдардың еңбектерін ерекшелеуге болады: Стоянова Е.С., Ковалева А.М., Балабанов И.Т., Боринець С.Я., Хотинская Г.И., Антропов М.С., Шохин Е.И., Духонина Е.Ю., Храброва И. А., Поляк Г.Б. и др.

Батыс еледер кісіпорындарында қолданылатын қаржылық – экономикалық талдаудың көпфакторлы әдістемесін қарастыру аса қажетті. Басқарудың нәтижелілігі стратегиясының дамуына әсер еткен ғалымдар келесідей: Портер М., Холл Р.Х., Хаммер М., Чампи Дж., Мескон М. X және т.б.

Шетел ғалымдарының корпоративті қаржы бойынша мәселелерді терең талқылағанмен, олардың еңбектері отандық экономикамыздың теория мен тәжирибесіне сай келмеу сұрақтары көкейтесті және әлі де қосымша зерттеулерді қажет етеді. Ол диссертацияның мақсаттары мен міндеттерін айқындайды.Зерттеу мақсаты. Жұмыстың басты мақсаты ол – Қазақстан Республикасы қаржылық менеджменттің теоретикалық және тәжірибелік аспектілерінің қызметі негізінде оны жетілдіруге бағытталған ұсыныстар әзірлеу. Яғни, мемлекет өз алдына дамыған, инновациялық, индустриалды экономика құру мақсатын қойған уақытында қаржалақ менеджментінің тұжырымды зерттеулеріне мән аударуы қажет.

Қойылған мақсат келесідей міндеттерді айқындайды: • қазіргі таңдағы экономикадағы қаржылық менеджмент жүйесінің даму негіздерінің теориясын зерттеу;

 • отандық кәсіпорындарда қаржылық менеджмент жүйесінің мазмұны мен ерекшеліктерін ашу;

 • қаржыларды басқару жүйесінің даму сатысы мен жағдайына баға беру;

 • қазақстандық кәсіпорындарда қаржылық менеджмент жүйесінің даму бағыттарын мен механизмдерін ұсыну;

Зерттеу объектісі. Қазақстан Республикасының мемлекеттік холдингке кіретін транспорттық бағытта жұмыс істейтін Ұлттық компаниялары. Нақты мысал ретінде «Қазақстан темір жолы ҰК» АҚ алынған.

Зерттеу әдістемелік негізі. Зерттеу барысында салыстырмалы қаржылық талдаулар, аналитикалық кестелерді құру, статистикалық салыстыру әдістері кеңінен қолданылды. Кәсіпорынның қаржылық стратегиясының сапа индикаторлары саналған.

Алынған нәтижелер, олардың жаңалылығы, ғылыми және тәжірибелік мәні. Диссертациялық зерттеудің негізгі ережелерінің ғылыми жаңалығы төмендегіні білдіреді:

 • Циклдік экономика жағдайындағы қаржылық менеджментке инновациялық стратегиялар енгізу негізделді;

 • Қазақстандық кәсіпорындарда, Еуропа Бизнес мектебінің профессоры Чан Кимнің «Көгілдір мұхит стратегиясы» еңбегі негізінде инновациялық құралдарды қолдану моделі жасалынды.

 • жоғарыда аталған еңбек негізінде, нормативті әдісті эксперттік бағалар әдісімен сәйкестендіру жолы арқылы, экономикалық нәтижелі инновацияларды таңдау әдіснамасы құрастырылды;

 • кәсіпорынның қаржылық тұрақтылығын бағалау жүйесі әзірленді;

Жарияланымдар туралы мәліметтер. Магистрлік диссертацияның негізгі ережелері, ғылыми қорытындылары мен ұсыныстары Мәскеу экономика? статистика және информатика университетінде «Қазақстан Республикасының Ұлттық компаниялардағы қаржылық менеджментті дамыту мәселелері» тақырыбындағы баяндама «Ресей экономикасының инновациялық дамуы» атты халықаралық конференциясында баяндалған (РФ, Мәскеу қ. 2011 ж.), сонымен қатар «Трансұлттық корпорацияларындағы экологиялық іс-әрекеттерге қазіргі таңдағы көзқарас» атты тақырыбында баяндама «Жасыл бизнес: болашақ үшін өмір» атты халықаралық конференциясында баяндалған (Украина, Киев қ. 2012 ж.).

Копжасарова Гаухар Амангельдиевна

«Современные проблемы финансового менеджмента в Казахстанской практике»

6М050800 - Финансы

Реферат

магистерской диссертации на соискание академической степени магистра экономических наук
Объем и структура диссертации, количество рисунков, использованных литературных источников. Структура диссертации определена целью и задачами исследования и служит раскрытию темы исследования. Диссертационная работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованных источников, изложена на 90 страницах машинописного текста, включает 20 рисунков, 25 таблиц, 33 литературных источников.

Перечень ключевых слов: финансы, финансовый менеджмент, инновационная экономика, основы финансового менеджмента, финансовое планирование, риск – менеджмент, национальная компания, финансовая политика, финансовый анализ, консолидированная финансовая отчетность, финансовая мотивация, инновационная среда, корпоративные финансы, комплексный экономический анализ.

Актуальность темы исследования. За 20 лет независимости Республики Казахстан сформировался некий пласт юридических лиц, которые, на первый взгляд, достаточно стабильно функционируют в условиях рыночной экономики. Но финансовый кризис, который вызвал задержки распределения государственных расходов вплоть до весны 2009 года показал реальное положение дел. Большинство предприятий при отсутствии государственного финансирования вынуждено было производить сокращения штатов, некоторые предприятия обанкротились.

Мировой и отечественный практический опыт работы компаний в условиях рыночной конкуренции показал, что наиболее действенной мерой преодоления кризиса и повышения эффективности работы является изучение зарубежного опыта полномасштабного анализа эффективности управления финансовым положением предприятия.

Сформировавшаяся теория минимизации предпринимательских рисков заставляет казахстанские компании диверсифицировать виды деятельности, приобретать или создавать непрофильные бизнесы, что стало причиной образованию диверсифицированных корпоративных объединений, наиболее оптимально удовлетворяющих требованиям быстро растущей национальной экономики Казахстана.

Одной из важнейших предпосылок экономического развития Казахстана является стабильный рост предпринимательства во всех отраслях, и, прежде всего - в промышленности. В условиях относительной стабилизации казахстанской экономики перед многими государственными предприятиями остается острой проблема эффективности функционирования и долгосрочного развития.

В таких условиях система управления финансами предприятия, в первую очередь, возлагается на способности руководителей различных уровней к принятию оптимально эффективных управленческих решений. Для этого необходимо уделить приоритетное внимание структурной перестройке национальной экономики, развитию производства на новой технологической базе, активизации инновационной деятельности, преобразованию всех отраслей материального производства и сферы обслуживания на современной научно- технической основе. Должны быть созданы соответствующие условия для обеспечения устойчивого потока эффективных нововведений, высоких темпов инновационной активности Национальных компаний.

Однако общие методологические вопросы по совершенствованию системы финансового менеджмента Национальных компаний Казахстана отражены ни в полной мере, специализированной отечественной литературы по этому направлению недостаточно.

Можно выделить следующие основные проблемы национальной методики управления финансовым положением предприятия:

- во-первых, это то, что при управлении финансовым положением предприятия вопросы оценки финансового состояния предприятия, вопросы финансового планирования, прогнозирования и контроля рассматриваются обособлено, то есть весь объем аналитической работы не имеет дальнейшего логического продолжения – то есть научно-обоснованных решений со стороны руководства предприятия;

- во-вторых, слабо проработано изучение принципов управления финансовым положением предприятий в отраслевых сегментах экономики. То есть показатели туристской фирмы, птицефабрики, сельскохозяйственного предприятия, IT-предприятия будут отличны и соответственно комплекс мер по результатам анализа должен отличатся;

- в-третьих, все казахстанские методики оценки финансового положения предприятия основываются на данных бухгалтерского баланса. Поэтому анализ с большим интервалом (например, год) не отражает действительного финансового положения предприятия. Для получения информации, максимально приближенной к реальности, необходимо использовать как можно меньший временной отрезок (например, месяц). То есть динамика показателей должна анализироваться ежемесячно, в течении трех-пяти лет.

- еще одной проблемой современных методик управления финансовым положением предприятия, является то, что в них не учитываются макроэкономические факторы. Так, например, не отслеживаются большинство макроэкономических показателей: рост безработицы, увеличение ВВП страны, увеличение государственных расходов и пр. Большинство из методик управления финансовым положением, используемая сегодня в Казахстане, не учитывает цикличность развития. Предприятия на разных этапах даже одного и того же цикла развития имеют различные цели и приоритеты, поэтому в зависимости от этапа развития в методиках должны изменяться критерии оценки.

Таким образом, современная ситуация в области научного изучения методик финансового управления предприятием требует небольших изменений.Степень разработанности проблемы. Проблемам функционирования финансового менеджмента, в том числе в государственном секторе, как фактора повышения эффективности предпринимательства и способа снижения трансакционных издержек и экономических рисков, обеспечения конкурентоспособности в условиях глобализации, стратегиям функционирования было посвящено небольшое количество работ отечественных ученых.

Теория и методы финансового менеджмента, предпринимательства, корпоративных финансов, оценки и планирования диверсификации капитала нуждаются в дальнейшем совершенствовании и адаптации зарубежных методик отечественным условиям.

Вопросы формирования и развития национальной модели и архитектуры финансово-кредитной системы, функционирования в ней подсистемы государственных финансов и в том числе финансов предприятий, методологию функционирования и управления финансово-инвестиционными ресурсами предприятий и анализ проблемы эффективности были рассмотрены в научно-методических трудах следующих казахстанских ученых экономистов и финансистов: У.Б. Баймуратов, С.С. Сатубалдин, Г.С. Сейткасимов, З.Д. Искакова, В.Д.Мельников, К.К. Ильясов, Татиева Г.А. и др.

Среди украинских и российских исследований по проблемам финансового менеджмента, можно выделить труды следующих ученых: Стоянова Е.С., Ковалева А.М., Василик О.Д., Донцова Л.В., Никифорова Н.А., Поляк Г.Б., Хотинская Г.И., Антропов М.С., Шохин Е.И., Духонина Е.Ю., Храброва И. А., Фатхутдинова Р.А. и др.

Особенно ценным будет изучение методик многофакторного анализа финансово-экономической деятельности предприятия в западных странах. Среди ряда ученых повлиявших созданию стратегий эффективности управления можно выделить труды Портера М., Холла Р.Х., Хаммера М., Чампи Дж., Мескона М. X. и др.

Несмотря на достаточно широкое освещение зарубежными учеными вопросов, затрагивающих различные аспекты управления финансами корпоративных объединений, формирования механизмов внутреннего рынка капиталов и соответствующих проблем, связанных с данной актуальной проблемой, в силу ее многогранности и сложности, и в первую очередь, их неадаптированностью к условиям отечественной экономической науки и практики, вышеназванные вопросы остаются дискуссионными и требуют дополнительного изучения. Это определяет цель и задачи диссертационной работы.Цели и задачи исследования. Целью исследование является теоретическое обоснование практических рекомендаций по совершенствованию организации финансового менеджмента на казахстанских предприятиях, посредством теоретических исследований и практического анализа особенностей развития управления финансами на современном этапе.

Таким образом, в то время когда государство ставит перед собой цель построения высокоразвитой, инновационной, индустриальной экономики, нужно уделить внимание развитию концептуальных исследований в области управления финансовым положением предприятия.

Поставленная цель определила следующие основные задачи исследования:

- изучить теоретические основы развития системы финансового менеджмента в современной экономике;

- раскрыть содержание и особенности системы финансового менеджмента на отечественных предприятиях;

- дать оценку современному состоянию и этапам развития системы управления финансами;

- на основе анализа ключевых финансово-инвестиционных индикаторов и оценки уровня рисков определить уровень развития системы финансового менеджмента на предприятий;

- рекомендовать приоритетные направления и механизмы совершенствования системы финансового менеджмента на казахстанских предприятиях;Объектом исследования в диссертационной работе являются Национальные компании транспортной направленности, входящие в состав государственных холдингов. В качестве конкретного примера рассматривается деятельность АО «НК «Қазақстан темір жолы».

Предметом исследования диссертационной работы является совокупность экономических отношений по поводу развития системы управления финансами Национальных холдингов.

Методы исследования. Исследование проводилось с использованием метода финансового анализа и построения аналитических таблиц, методы статистического анализа сопоставления и сравнения, рассчитаны индикаторы качества финансовой стратегии предприятия.

Полученные результаты, их новизна, научная и практическая значимость. Научная новизна основных положений диссертационного исследования заключается в следующем:

- обоснована необходимость использования инновационных инструментов финансового менеджмента в современных условиях цикличной экономики;

- разработана оптимальная модель применения инновационных стратегий на казахстанских предприятиях, на основе работы профессора Европейской бизнес школы Чан Кима «Стратегия голубого океана» (Blue Ocean Strategy);

- на основе вышеупомянутой работы разработана методика выбора экономически эффективных инноваций путем совмещения нормативного метода с методом экспертных оценок, которая реализована при оценке эффективности применения инновационной стратегии;

- предложена система показателей оценки финансовой устойчивости предприятия;

Сведения о публикациях. Основные положения магистерской диссертации, научные выводы и предложения публиковались в сборнике научно – практической конференции студентов и аспирантов «Инновационное развитие российской экономики» на тему «Вопросы совершенствования системы финансового менеджмента в национальных компаниях Республики Казахстан» в МЭСИ (г.Москва, РФ, 2011г.), а также в сборнике научно – практической конференции молодых ученых «Зеленый бизнес: жизнь ради будущего», на тему «Современные подходы к экологической деятельности транснациональных корпораций» в КНУ им.Т.Шевченко (г.Киев, Украина 2012г.).

KopzhasarovaGauharAmangeldiyevna

«Contemporary problems of financial management in Kazakhstani practice»

6M050900 – Finance

Specialty 6М050900 - «Finances»

Master’s thesis is presented for obtaining Master’s Degree
Volume, structure of paper, quantity of pictures, used literature sources. The structure of dissertation determined by purpose and targets of research serves for revealing of research theme. The work consists of introduction, three chapters, conclusion, bibliography and have written on 90 pages of taped text including 20 pictures, 25 tables, 33 literature sources.

The list of key words: finance, financial management, innovation economics, fundamentals of financial management, financial planning, risk management, national company, financial policy, financial analyze, consolidating financial statement.

Actuality of investigation. For the last 20 years of independency of Republic of Kazakhstan the specific fundament of juridical individuals has been built, showing stable functioning in the conditions of market economics. But financial crisis producing stagnancy in distribution of government expenses till the spring 2009 showed the real situation. The most of firms had been pushed by the state financing disability to reduce a staff; some of them were in a bankruptcy. The world and national practical work experience of firms in the conditions of market competition has showed that the most effective measure of overcoming the crisis andincreasing of work efficiency has to be the study of foreign experience in comprehensive analysis of effective financial state management on the firm.

The structured theory of entrepreneur’s risks minimization urges Kazakhstani companies to diversify the kinds of activity, acquire and create non-profile businesses that is a reason of forming the diversify corporate structures.

One of the most significant implications of economic development in Kazakhstan is a stable growth of entrepreneurship in all sectors, especially in industry sector. In conditions of relative stabilization of economics in Kazakhstan the problem of effective functioning and long-term development has been staying in many state companies.

Provided that the common methodology questions on improvement of financial management in national companies of Kazakhstan have not been reflected in full extent, the specialized national literature on that direction is not enough. The lack of effective tools for the problems solving makes a problem for stabilization perspective of social economic development of the country. The study of methods and mechanisms used by different countries for the same problems solving gives us the opportunity to point the general characteristic of the modern period inthe whole human being society development.The aim of research. The main purpose of the work is a working out of recommendations of financial management system perfection on the base of investigation in financial management theoretical and practical aspects of functioning on the territory of Republic of Kazakhstan.

We can distinguish the following key problems of national methodology of the company’s financial situation:

 - Firstly, the evaluation questions of enterprise financial condition, financial planning, forecasting and control in the management of the financial situation of the enterprise are considered in isolation, that is, the entire amount of analytical work has not got further logical extension - that is science-based decisions from the side of enterprise administration;

- Secondly, the study of the principles of the financial situation of enterprises in the industrial sectors of the economy is poorly worked out. That is, indicators of tourism firms, poultry, agricultural enterprises, IT-companies will be different and therefore a set of measures on the results of the analysis should differ;

- Thirdly, all Kazakh methodologies for assessing the financial situation of the company are based on the account balance data. Therefore, the analysis with a long interval (eg, per year) does not reflect the real financial situation of the company. For more adequate information you must use the least possible time interval (eg, monthly). That is, the dynamics of performance must be analyzed on a monthly basis, within three to five years.

- Another challenge of modern techniques of financial situation of the enterprises is that they do not take into account macroeconomic factors. For example, there is not any monitoring of the most of the macro-economic indicators: unemployment rise, the increase in GDP, the increase in government spending, etc. Most of the management techniques of the financial situation used today in Kazakhstan, do not take into account the cyclical development. Companies at different stages, even of the same cycle of development have different goals and priorities, so depending on the development stage in the methods evaluation criteria must be changed.

Thus, the current situation in the field of scientific study of financial management techniques of the enterprise requires minor changes.

The degree of the problem elaboration. Small amount of work of our scientists focused on the functioning problems of financial management, including in the public sector as a factor in increasing the efficiency of business and ways to reduce transaction costs and economic risks, ensuring competitiveness in a globalized world, functioning strategies.

Theory and methods of financial management, entrepreneurship, corporate finance, assessment and planning of capital diversify need further improvement and adaptation of foreign techniques to domestic conditions.

Among the Ukrainian and Russian research on financial management, we can distinguish the works of the following scientists: Wasylyk, O.D., Lutyi I.A., Borinets S.J., Khotynskaya G.I., Antropov, M.S., Shokhin E.I., Dukhonin E.J., Khrabrov I.A., Fatkhutdinova R.A. and others

The study of methods of multivariate analysis of financial-economic activity of the enterprise in Western countries is especially valuable. Among a number of scholars who have influenced the creation of effective management strategies we can distinguish works of Porter M., Hall, RH, Hammer M., Champy, J., M. Meskon X. and others.

Formation and development issues of the national model and architecture of financial credit system, functioning in it subsystems of public finances, including companies’ finances, the methodology of the operation and management of financial and investment resources and analysis of enterprise performance problems have been addressed in the scientific and methodological works of the following Kazakh economists and financiers: A.K. Koshanov, W.B. Baimuratov, S.S. Satubaldin, G.S. Seytkasimov, A.B. Zeynelgabdin, M.S. Utebayev, Z.D. Iskakov, N.K. Kuchukova, V.D. Melnikov, K.K. Ilyasov, G.T. Kaliyeva, A.N. Sahanova etc.


Despite the fairly wide coverage by foreign scientists of the issues affecting various aspects of corporate financial management association, the formation of the internal capital market and related problems associated with this urgent problem, because of its diversity and complexity, and above all, their unsuitability to the conditions of the domestic economic science and practice, the above issues remain controversial and require further study. It defines the purpose and objectives of the thesis.

Thus, while our government aims to build advanced, innovative, industrial economy, we must pay attention to the development of conceptual research in the management of the financial situation of the enterprise.The goal has identified the following key objectives of the study:
- to explore the theoretical basis of the financial management development in the modern economy;
- To disclose the content and features of the financial management system at the domestic enterprises;
- To assess the current status and stages of development of financial management;
- to determine the level of financial management system for enterprises based on an analysis of key financial indicators of investment and the level of risk assessment;
      The object of research: The national companies of transportation direction in the structure of State holding (JSC «Kazakhstan Temir Zholy»).

The methods of research. The investigation was pursued by using of financial method analysis and forming of analytical tables.

Results of research, the novelty, scientific and practical significance. Scientific novelty of the main positions of dissertation work concludes following:

 • it is offered to enter the innovation instruments of financial management in contemporary conditions of cyclic economics;

 • it was elaborated the optimal model of innovation strategies applying on the enterprises of Kazakhstan.

The information about publication. The main states of master dissertation, scientific results and offers had been publicized in the papers of scientific practical conference of students and aspirants “Innovational development of Russian economics” on the theme: “The issues of perfecting of financial management system on national companies of Republic of Kazakhstan” (Moscow, RF, 2011); also in the papers of scientific practical conference of young Scientifics “Green business: life for the future” on the theme: “Modern approaches to the ecology of transnational corporations” in KNU of Shevchenko (Kiev, Ukraine, 2012). In April 2012 the article on the theme “Financial risks management as a toll of enterprises crisis problem solving” was published in KEU (Karaganda, Kazakhstan, 2012).
Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет