Решение №61 гр. Сливница 28 май 2013 г. Виметонанарод ажүктеу 40.32 Kb.
Дата09.08.2018
өлшемі40.32 Kb.
түріРешение

Р Е Ш Е Н И Е


61

гр.Сливница 28 май 2013 г.
В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А
Сливнишкият районен съд, шести състав, в публичното заседание на двадесет и седми март през две хиляди и тринадесета година в състав:
Председател: АНГЕЛИНА ГЕРГИНСКА
при секретаря Жанета Божилова, като разгледа докладваното от съдия Гергинска гр. дело № 570 по описа за 2012г. и за да се произнесе, взе предвид следното:
Производството е делбено, във фазата по допускане на делбата.

Н. К. Д. с ЕГН ********** и С. И. А. с ЕГН ********** са предявили срещу К. И. Б. с ЕГН ********** и Г. И. А. с ЕГН ********** иск за делба на следния недвижим имот, находящ се в гр. С. : двуетажна масивна жилищна сграда с административен адрес гр. С. , ул. , със застроена площ 52 кв. метра, представляваща източния близнак на построената в урегулиран поземлен имот ІІ-253 в квартал 76 по плана на гр. С. двуетажна масивна жилищна сграда – близнак.

В исковата си молба ищците твърдят, че наследодателят им И. А. Д. заедно с А. Г. П. е закупил правото на строеж върху държавна земя с договор от 24.01.1968 г. Двамата купувачи са се снабдили с разрешение за строеж № 6/20.04.1968 г. и архитектурен проект и до средата на 1970 г. са построили двуетажна жилищна сграда близнак, с два отделни входа.

С договор за доброволна делба от 27.12.1969 г. И. А. Д. се е разделил със съсобственика си в сградата-близнак А. Г. П., като на наследодателя ни се е паднал в дял източния близнак, тоест процесния имот. Когато първата ищца сключила брак със съпруга си през 1970 г., сградата била изградена само до покрив в груб строеж. По време на брака заедно със съпруга си извършили всички довършителни работи по нея – поставяне на дограма, подови настилки, прокарване на В и К и електроинсталации, вътрешно и външно измазване, боядисване. През 2005-2008г. вторият ищец извършил основен ремонт на първия етаж от сградата, като обновил изцяло антрето и банята /включително направа на нова В и К инсталация, подмяна на подовите и фаянсовите плочки, нов санитарен фаянс, изолация – външна за антрето и външна и вътрешна за банята, нов покрив на антрето/, подменил три от вратите с алуминиеви такива, ремонтирал изцяло кухнята, като монтирал и ново кухненско обзавеждане, направил парно за етажа, като закупил котел на твърдо гориво, пет радиатора и необходимите връзки и тръби, подменил старата дървена дограма на кухнята и банята с нова РVС, направил вътрешна и външна изолация на спалното помещение.

Молят, посоченият в исковата молба имот двуетажна масивна жилищна сграда с административен адрес гр. С. , ул. , със застроена площ 52 кв. метра, представляваща източния близнак на построената в урегулиран поземлен имот ІІ-253 в квартал 76 по плана на гр. С. двуетажна масивна жилищна сграда – близнак да бъде допуснат до съдебна делба при квоти на съсобственост ¼ идеална част за Н. К. Д., ¼ идеална част за С. И. А., ¼ идеална част за К. И. Б. и ¼ идеална част за Г. И. А..

Ответникът, К. И. Б., е подала писмен отговор по реда на чл.131 от ГПК, в който твърди, че молбата на изхожда от майка й, ищцата Н. К. Д., т.к. същата страда от психично заболяване, за което представя епикриза. Моли да бъде допусната съдебна делба, като бъдат защитени правата на страните.

Ответникът, Г. И. А., не е подал писмен отговор по реда на чл.131 от ГПК, не представя доказателства не прави доказателствени искания.

Съдът, след като прецени събраните по делото доказателства и обсъди доводите на страните, прие за установено следното от фактическа страна:

С договор, сключен на 24.01.1964г. А. Г. П. и И. А. Д., закупуват правото на строеж върху държавна земя, представляваща урегулирано място в гр.С. , с площ от 918 кв.м., съставляващо парцел ІІ, кв.109 за построяване на жилищна сграда, съобразно одобрения план. Двамата купувачи се снабдили с разрешение за строеж №6 от 20.04.1968г. и архитектурен проект и построили двуетажна жилищна сграда-близнак с два отделни входа. С договор за доброволна делба от 27.12.1969 г. И. А. Д. се е разделил със съсобственика си в сградата-близнак А. Г. П., като на И. А. Д. се е паднал в дял източния близнак, със застроена площ 52 кв. метра, на построената в урегулиран поземлен имот ІІ-253 в квартал 76 по плана на гр. С. сграда.

На 29.11.1970г. И. А. Д. и Н. К. Д. сключили граждански брак, за което е съставен акт № 21 от 29.11.1970г. от НС с.А..

На 26.06.2009г. И. А. Д., умира, като за свои наследници оставя съпругата си – Н. К. Д. и децата си – К. И. Б., С. И. А. и Г. И. А., видно от удостоверение за наследници № 7443 от 14.08.2012г., издадено от гр.С. .

Съдът, след като прецени събраните по делото доказателства, намира следното от правна страна:По отношение на делбената маса.

За да се приеме, че са налице предпоставките за допускане на делбата между страните по делото, страната, която твърди, че е налице съсобственост следва да установи по категоричен и несъмнен начин този факт, както и юридическото основание за нейното възникване. От събраните по делото доказателства е установено, че наследодателя на страните, И. А. Д. е собственик на недвижим имот, находящ се в гр. С. , представляващ източния близнак на построената в урегулиран поземлен имот ІІ-253 в квартал 76 по плана на гр. С. двуетажна масивна жилищна сграда – близнак , със застроена площ 52 кв. метра и с административен адрес гр. С. , ул. .По отношение на съделителите.

Видно от представените писмени доказателства страните са наследници по закон на починалия на 26.06.2009г. И. А. Д.. Ищцата , Н. К. Д. е негова съпруга, а К. И. Б., С. И. А. и Г. И. А. са негови деца.По отношение квотите на съделителите.

Предвид изложеното, съдът намира, че искът за делба на процесният недвижим имот е основателен, като същата следва да бъде допусната при равни дялове от, а именно по ¼ идеална част за Н. К. Д., К. И. Б., С. И. А. и Г. И. А.. Процесният имот е придобит от наследодателя преди да сключи граждански брак с ищцата Н. Д., поради което същият не представлява семейна имуществена общност, поради което и съгласно чл.9, ал.1 от ЗН, съпругата наследява с децата в равни дялове.


Воден от горните мотиви, съдът
Р Е Ш И :
ДОПУСКА да бъде извършена делба между Н. К. Д. с ЕГН **********, С. И. А. с ЕГН **********, К. И. Б. с ЕГН ********** и Г. И. А. с ЕГН ********** на недвижими имот представляващ източния близнак на построената в урегулиран поземлен имот ІІ-253 в квартал 76 по плана на гр. С. двуетажна масивна жилищна сграда – близнак , със застроена площ 52 кв. метра и с административен адрес гр. С. , ул. при КВОТИ :

-1/4 ид.част за Н. К. Д.;

-1/4 ид. част за С. И. А.;

-1/4 ид.част за К. И. Б. и-1/4 ид. част за Г. И. А..
Решението подлежи на обжалване пред С. окръжен съд в двуседмичен срок от получаване на съобщение за изготвянето му.

Председател:Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет