Решение за определяне на изпълнител на обществената поръчкажүктеу 16.23 Kb.
Дата02.08.2018
өлшемі16.23 Kb.
түріРешение
Д О К Л А Д
от дейността на комисията, назначена със Заповед №579/08.08.2014 г. на Кмета на Община Ардино, за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне без обявление, открита с Решение №540/31.07.2014 г. с предмет: “Организиране на специализиран транспорт на учениците до 16 годишна възраст и на учителите, по маршрут: Бистроглед - гр. Ардино , през учебните 2014 - 2015 г. и 2015-2016 г.”, в състав:

Председател: Гьокчен Емин – правоспособен юрист

Членове: 1. Бахар Реджебов – началник отдел „ОКС”

2. Гюнай Мустантиков – гл. счетоводител към отдел „ОКС”


В определения срок, съгласно Решението на Възложителя е постъпило предложение от “ЕМИ-МН-08” ЕООД с вх. №30-456-1 от 07.08.2014 г. 16:06 часа.
Комисията назначена на основание чл. 92а, ал. 1 от ЗОП в съответствие с изискванията на Възложителя посочени в Решение №540/31.07.2014 г. и покана с изх. №15-02-124/31.07.2014 г., проведе процедура на договаряне без обявление и изготви доклад.
Комисията се договори с участника обществената поръчка да се изпълнява с МПС с рег. №СМ 4562 АМ, нает автобус, с 44 места, при цена на 1 км пробег с включен ДДС – 1.65 лв.
Комисията предлага на Възложителя да се сключи договор за изпълнение на двете обособени позиции от обществената поръчка с предмет: “Организиране на специализиран транспорт на учениците до 16 годишна възраст и на учителите, по маршрут: Бистроглед - гр. Ардино , през учебните 2014 - 2015 г. и 2015-2016 г.” с участника “ЕМИ-МН-08” ЕООД.
Настоящият доклад е съставен на 08.08.2014 г. и подписан от членовете на комисията и цялата документация в процедурата се предава на Възложителя за вземане на решение за определяне на изпълнител на обществената поръчка.

КОМИСИЯ:

Председател:__________

/Гьокчен Емин/
Членове: 1.______________ 2.________________

/Бахар Реджебов/ /Гюнай Мустантиков/Възложител:____________/Ресми Мурад – Кмет на Община Ардино/

Република България, област Кърджали

гр. Ардино, ул.”Бели брези” № 31

тел. +3651 4238; факс +3651 4568e-mail: ardino@abv.bg

Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет