Республикасының білім және ғылым министрлігі Әр тоқсанда шығарылатынжүктеу 37.69 Kb.
Дата07.05.2019
өлшемі37.69 Kb.

Қазақстан


Республикасының

білім және ғылым министрлігі
Әр тоқсанда шығарылатын

Ғылыми журнал

Министерство образования

и науки Республики Казахстан

Ежеквартальный научный

журналМ.Х.ДУЛАТИ атындағы ТарМУ

ХАБАРШЫСЫ

«ТАБИҒАТТЫ ПАЙДАЛАНУ

ЖӘНЕ АНТРОПОСФЕРА МӘСЕЛЕЛЕРІ»
2
ВЕСТНИК

ТарГУ имени М.Х.ДУЛАТИ

«ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ

И ПРОБЛЕМЫ АНТРОПОСФЕРЫ»


Сериялар:
Экология
Тоқыма және жеңіл өнеркәсіп материалдары

мен бұйымдарының технологиясы


Экономика ғылымдары
Тау-кен машиналары
Биотехнология
Жерді мелиорациялау, рекультивациялау

және қорғау


Педагогика ғылымдары
Заң ғылымдары
Филология ғылымдары
Физика-математика ғылымдары
Жолдарды, метрополитендерді, аэродромдарды, көпірлер мен көлік тоннелдерін жобалау және салу

Адам қызметінің қауіпсіздігі

Серии:
Экология

Технология материалов и изделий текстильной и легкой промышленности

Экономические наукиГорные машины

Биотехнология


Мелиорация, рекультивация и охрана земель
Педагогические науки
Юридические науки
Филологические науки
Физико-математические науки

Проектирование и строительство дорог, метрополитенов, аэродромов, мостов и транспортных тоннелей
Безопасность деятельности человека


Тараз

2012
Бас редакторы

Ә.С. Ахметов - Халықаралық инженерлік академиясының академигі,

т.ғ.д., профессор.Редакция алқасы:

Бас редактордың орынбасары И.С. Тілегенов - т.ғ.д., профессор; жауапты хатшы А.С. Сейтқазиев - т.ғ.д., профессор; Л.А. Байсерке - п.ғ.д., профессор; М.М. Мырзах-метов - ф.ғ.д., профессор; Т.К. Кенжебаев - п.ғ.д., профессор; Ж.А. Тусупов - ф-м.ғ.д, профессор; С.М. Мырзашев - т.ғ.д., профессор; Б. Бәкірбаев - ф-м.ғ.д., профессор; С.Ш. Әуелбаев - э.ғ.д., профессор; А.Т. Аймен - э.ғ.д., профессор; М. Сахы - т.ғ.д., профессор; А.А. Абдраманов - т.ғ.д., профессор; Б. Алимбаев - т.ғ.д, профессор; Ж.С. Мұстафаев - т.ғ.д., профессор; А.А. Жұмабеков - а-ш.ғ.д., профессор.

Техникалық редактор Б.А. Алимбаев - т.ғ.д., профессор.

Главный редактор

А.С. Ахметов – Академик Международной инженерной академии,

д.т.н., профессор.Редколлегия:

Зам.гл.редактора И.С. Тилегенов - д.т.н., профессор; ответственный секретарь А.С. Сейтказиев - д.т.н., профессор; Л.А. Байсерке - д.п.н., профессор; М.М. Мыр-захметов - д.ф.н., профессор; Т.К. Кенжебаев - д.п.н., профессор; Ж.А. Тусупов - д.ф-м.н, профессор; С.М. Мырзашев - д.т.н, профессор; Б. Бакирбаев - д.ф.н., профессор; С.Ш. Ауелбаев - д.э.н., профессор; А.Т. Аймен - д.э.н., профессор; М. Сахы - д.т.н., профессор; А.А. Абдураманов - д.т.н., профессор; Б. Алимбаев - д.т.н., профессор; Ж.С. Мустафаев - д.т.н., профессор; А.А. Жумабеков - д.с-х.н., профессор.

Технический редактор Б.А. Алимбаев - д.т.н., профессор.

Тіркелген реті №2128-Ж.

Регистрационный номер №2128-Ж.
Қамқоршы М.Х. Дулати атындағы ТарМУ.

Учредитель ТарГУ им. М.Х. Дулати.М.Х.ДУЛАТИ атындағы ТарМУ

ХАБАРШЫСЫ

«ТАБИҒАТТЫ ПАЙДАЛАНУ

ЖӘНЕ АНТРОПОСФЕРА МӘСЕЛЕЛЕРІ»
2
ВЕСТНИК

ТарГУ имени М.Х.Дулати

«ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ

И ПРОБЛЕМЫ АНТРОПОСФЕРЫ»
Корректор П.К.Кондыбаева

Подписано в печать 20.06.2012г.

Формат 60х84 1/16. Уч.изд.л 16,25. Усл.п.л. 15,1.

Тираж 300 экз. Заказ 298.
Издательство «Тараз университеті» ТарГУ им. М.Х.Дулати

080012 г.Тараз, ул. Толе би, 60


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет