Рішення до Єдиного державного реєстру судових рішень (далі єдрср). На підставі зазначеного просила притягнути суддю Попраса В. О. до дисциплінарної відповідальностіжүктеу 73.96 Kb.
Дата30.03.2018
өлшемі73.96 Kb.
түріРішенняУКРАЇНА

ВИЩА РАДА ПРАВОСУДДЯ

ДРУГА ДИСЦИПЛІНАРНА ПАЛАТА

УХВАЛА

28 лютого 2018 року

Київ

676/2дп/15-18Про залишення без розгляду скарги Алвеш Гомеш Бароза душ Сантуш Т.М. стосовно судді Київського районного суду міста Харкова Попраса В.О.
Друга Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя у складі головуючого –Малашенкової Т.М., членів Бойка А.М., Волковицької Н.О., Нежури В.А., розглянувши висновок доповідача – члена Другої Дисциплінарної палати Артеменка І.А. за результатами попередньої перевірки дисциплінарної скарги Алвеш Гомеш Бароза душ Сантуш Тетяни Миколаївни стосовно судді Київського районного суду міста Харкова Попраса Віктора Олексійовича,
встановила:

до Вищої ради правосуддя 19 грудня 2017 року надійшла дисциплінарна скарга Алвеш Гомеш Бароза душ Сантуш Т.М. за вх. № А-27/7/7-17, в якій вона вказує на неналежну поведінку судді Київського районного суду міста Харкова Попраса В.О. під час розгляду цивільної справи № 643/12186/17 за позовом ОСОБА 1 до Управління служб у справах дітей Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради про визнання дій протиправними та скасування незаконного рішення.

Автор скарги зазначила, що на порушення вимог частини другої статті 35 Цивільного процесуального кодексу України (далі – ЦПК України) суддя не залучив її до участі у справі, чим порушив її права та права малолітнього сина. Результатом розгляду справи, як вказала скаржник, стало завідомо неправосудне рішення, з чим Алвеш Гомеш Бароза душ Сантуш Т.М. не погоджується. Задовольняючи позов, суд невірно визначився з характером правовідносин, порушив норми матеріального та процесуального права. Крім того, скаржник посилається на несвоєчасне внесення суддею судового рішення до Єдиного державного реєстру судових рішень (далі – ЄДРСР). На підставі зазначеного просила притягнути суддю Попраса В.О. до дисциплінарної відповідальності.
Згідно із частиною першою статті 43 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» член Дисциплінарної палати, визначений для попередньої перевірки відповідної дисциплінарної скарги (доповідач), вивчає дисциплінарну скаргу і перевіряє її відповідність вимогам закону та наявність підстав для залишення без розгляду дисциплінарної скарги чи відмови у відкритті дисциплінарної справи.

За результатами попередньої перевірки дисциплінарної скарги член Другої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя Артеменко І.А. склав вмотивований висновок, яким запропонував залишити скаргу Алвеш Гомеш Бароза душ Сантуш Т.М. без розгляду на підставі пункту 6 частини першої статті 44 Закону України «Про Вищу раду правосуддя», оскільки дисциплінарна скарга ґрунтується на доводах, що можуть бути перевірені виключно судом вищої інстанції в порядку, передбаченому процесуальним законом.

Здійснивши попереднє вивчення та перевірку дисциплінарної скарги, заслухавши доповідача – члена Другої Дисциплінарної палати Артеменка І.А., Друга Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя встановила таке.

Попрас Віктор Олексійович Постановою Верховної Ради України від 5 квітня 2007 року № 878-V обраний на посаду судді Київського районного суду міста Харкова безстроково.

Ухвалою Київського районного суду міста Харкова (суддя Попрас В.О.) від 7 серпня 2017 року відкрито провадження у вказаній справі.

Ухвалою суду від 9 жовтня 2017 року залучено до участі у справі як третю особу ОСОБА 2.

Рішенням Київського районного суду міста Харкова від 8 грудня 2017 року позовні вимоги ОСОБА 1 задоволено. Визнано неправомірним та скасовано висновок № 236 від 24 березня 2017 року Управління служб у справах дітей Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради щодо доцільності позбавлення ОСОБА 1 батьківських прав стосовно малолітнього сина ОСОБА 3, ___ року народження, та визначення місця проживання малолітнього ОСОБА 3, ___ року народження.

На думку скаржника, таке рішення суду є завідомо неправосудним, оскільки порушує її права та права малолітнього сина, що, на думку автора скарги, є підставою для притягнення судді до дисциплінарної відповідальності. Також вказала, що на день подання скарги 13 грудня 2017 року в ЄДРСР відсутні рішення суду від 8 грудня 2017 року та ухвала від 9 жовтня 2017 року, якою її залучено до участі у справі як третю особу.

У своїх поясненнях суддя Попрас В.О. зазначив, що дисциплінарна скарга Алвеш Гомеш Бароза душ Сантуш Т.М. є необґрунтованою, справа розглянута з дотриманням прав учасників процесу та вимог цивільно-процесуального законодавства, а доводи скаржника свідчать про незгоду із судовим рішенням.

Ухвалою від 7 серпня 2017 року відкрито провадження у справі та призначено справу до розгляду на 11 вересня 2017 року, який було відкладено на 9 жовтня 2017 року у зв’язку із неявкою до судового засідання відповідача.

Ухвалою суду від 9 жовтня 2017 року ОСОБА 2 залучено до участі у справі як третю особу, у зв’язку із чим розгляд справи відкладено на 9 листопада 2017 року для належного повідомлення третьої особи. Таким чином, посилання скаржника на порушення суддею вимог частини другої статті 35 ЦПК України є безпідставним, оскільки її було залучено до участі у розгляді справи.

8 грудня 2017 року у справі ухвалено рішення. ОСОБА 2 оскаржила його до суду апеляційної інстанції. На цей час справа перебуває на розгляді в апеляційному суді Харківської області.

Відповідно до частини першої статті 124 Конституції України правосуддя в Україні здійснюється виключно судами.

Виключно законами України визначаються судоустрій та судочинство. Порядок здійснення правосуддя регламентується відповідним процесуальним законодавством України. Процесуальні акти і дії суддів, які стосуються вирішення питань підвідомчості судам спорів, порушення і відкриття справ, підготовки їх до розгляду, судовий розгляд справ у першій інстанції, в касаційному і наглядовому порядку та прийняття у них судових рішень належать до сфери правосуддя і можуть бути оскаржені лише в судовому порядку відповідно до процесуального законодавства України.

Позасудовий порядок оскарження актів і дій суддів, які стосуються здійснення правосуддя, неможливий (рішення Конституційного Суду України від 23 травня 2001 року у справі № 6-рп/2001).

Вища рада правосуддя діє у межах повноважень, визначених у статті 131 Конституції України та статті 3 Закону України «Про Вищу раду правосуддя», і не вправі оцінювати законність судового рішення та перевіряти його правовий зміст. Виключне право перевіряти законність та обґрунтованість судових рішень має відповідний суд згідно з процесуальним законодавством.

У Висновках № 3 (2002) та № 11 (2008) Консультативної ради європейських суддів (далі – КРЄС) до уваги Комітету Міністрів Ради Європи зазначено: є неприйнятною можливість притягнення судді до відповідальності за здійснення своїх обов’язків, крім випадку умисного правопорушення при здійсненні судових функцій. КРЄС підкреслює, що зміст конкретних судових рішень контролюється головним чином за допомогою процедур апеляції або перегляду рішень у національних судах та за допомогою права на звернення до Європейського суду з прав людини.

Дисциплінарне провадження щодо судді має здійснюватися з урахуванням конституційного принципу незалежності суддівської діяльності, відповідно до якого дисциплінарне провадження не може бути спрямоване на оцінку судових рішень суддів, які можуть піддаватися критиці лише шляхом оскарження відповідно до закону. Той факт, що рішення судді може бути переглянуто, змінено чи відмінено апеляційною інстанцією, не може бути підставою для притягнення судді до дисциплінарної відповідальності.

Тлумачення закону, оцінювання фактів та доказів, які здійснюють судді для вирішення справи, не повинні бути приводом для цивільної або дисциплінарної відповідальності, за винятком випадків злочинного наміру або грубої недбалості (пункт 66 Рекомендацій CM/Rec (2010) 12 Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам щодо суддів: незалежність, ефективність та обов’язки).

У пункті 22 Декларації щодо принципів незалежності судової влади, прийнятої Конференцією голів верховних судів країн Центральної та Східної Європи 14 жовтня 2015 року, вказано, що жоден суддя не повинен притягатися до дисциплінарної відповідальності чи звільнятися за винесені ним судові рішення, окрім як у разі грубої недбалості чи навмисного порушення закону.

Згідно з Бангалорськими принципами поведінки судді, затвердженими резолюцією 2006/23 Економічної та Соціальної Ради ООН від 27 липня 2006 року, суддя повинен виконувати свою професійну функцію незалежно, виходячи з власної оцінки фактів та відповідно до свідомого розуміння закону, незважаючи при цьому на будь-які зовнішні впливи, стимули, тиски, загрози чи втручання, прямі або непрямі, хоч би від кого вони йшли і хоч би якими були їх причини.

З дисциплінарної скарги вбачається, що вона ґрунтується лише на доводах, що можуть бути перевірені виключно судом вищої інстанції, у цьому випадку – апеляційним судом Харківської області.

Посилання скаржника на незалучення її до участі у розгляді справи як третьої особи спростовуються ухвалою суду від 9 жовтня 2017 року, яка, до речі, наступного дня – 10 жовтня 2017 року була надіслана судом до ЄДРСР, що також спростовує доводи скаржника щодо відсутності її у реєстрі на момент подання скарги. Крім того, вступна та резолютивна частини рішення надіслані судом до ЄДРСР у день ухвалення судом рішення – 8 грудня 2017 року (п’ятниця), а повний текст судового рішення був надісланий судом 14 грудня 2017 року.

Отже, за результатами перевірки не встановлено підстав для притягнення судді Попраса В.О. до дисциплінарної відповідальності, доводи Алвеш Гомеш Бароза душ Сантуш Т.М. ґрунтуються лише на доводах, що можуть бути перевірені виключно судом вищої інстанції в порядку, передбаченому процесуальним законом.

З огляду на встановлені обставини Друга Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя дійшла висновку, що мотиви скарги Алвеш Гомеш Бароза душ Сантуш Т.М. щодо незаконності, на її думку, рішення суду можуть бути перевірені апеляційним судом Харківської області, де наразі перебуває вказана справа.

Згідно з пунктом 6 частини першої статті 44 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» дисциплінарна скарга залишається без розгляду та повертається скаржнику, якщо вона ґрунтується лише на доводах, що можуть бути перевірені виключно судом вищої інстанції в порядку, передбаченому процесуальним законом.

Керуючись статтями 43, 44 Закону України «Про Вищу раду правосуддя», пунктами 12.4, 12.7 Регламенту Вищої ради правосуддя, Друга Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя

ухвалила:
скаргу Алвеш Гомеш Бароза душ Сантуш Тетяни Миколаївни стосовно судді Київського районного суду міста Харкова Попраса Віктора Олексійовича залишити без розгляду та повернути скаржнику.

Ухвала оскарженню не підлягає.Головуючий на засіданні

Другої Дисциплінарної палати

Вищої ради правосуддя Т.М. Малашенкова
Члени Другої Дисциплінарної

палати Вищої ради правосуддя А.М. Бойко


Н.О. Волковицька

В.А. НежураДостарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет