Рішення від 26 грудня 2014 року №596 смт Петрове Про програму економічного І соціального розвитку Петрівського району на 2015 рікжүктеу 2.14 Mb.
бет1/14
Дата05.05.2018
өлшемі2.14 Mb.
түріРішення
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
УКРАЇНА

ПЕТРІВСЬКА РАЙОННА РАДА

Кіровоградської області

вул. Жовтнева 20, смт Петрове, 28300 тел./факс (05237) 9-76-71,

e-mail: orgotdel@rajrada.com, код в ЄДРПОУ 24709803СОРОК ТРЕТЯ СЕСІЯ

ШОСТОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 26 грудня 2014 року № 596

смт Петрове


Про програму економічного

і соціального розвитку

Петрівського району на 2015 рік
Розглянувши пропозицію голови Петрівської районної державної адміністрації від 02 грудня 2014 року № 01-35/218/1, відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в України», статей 9, 11 Закону України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 року № 621 «Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету», враховуючи висновки та рекомендації постійної комісії районної ради з питань економіки, бюджету, фінансів та підприємницької діяльності від 24 грудня 2014 року № 387 та з метою забезпечення основних показників, вирішення головних проблем і пріоритетних завдань галузевого розвитку району

районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити програму економічного і соціального розвитку Петрівського району на 2015 рік (далі - Програма) (додається).

2. Петрівській районній державній адміністрації, її структурним підрозділам, територіальним органам міністерств і відомств України в районі, підприємствам, установам та організаціям забезпечити виконання основних показників, напрямів розвитку, основних завдань і заходів Програми.

3. Рішення районної ради набирає чинності з дня його прийняття.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань економіки, бюджету, фінансів та підприємницької діяльності.

Голова районної ради С. Тилик

Затверджено

рішення Петрівської районної ради

26 грудня 2014 № 596
ПРОГРАМА

ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО

РОЗВИТКУ ПЕТРІВСЬКОГО РАЙОНУ НА 2015 РІК

смт Петрове

2014
ЗМІСТ


РОЗДІЛ I.

ПІДСУМКИ ЕКОНОМІЧНого І СОЦІАЛЬНого РОЗВИТКу РАЙОНУ за січень – вересень 2014 року …………………….

5


РОЗДІЛ II.

ГОЛОВНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ РАЙОНУ ……………………………………………………

7


РОЗДІЛ III.

МЕТА ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ розвитку району на 2015 рік ………………………………………………………………………….

7


РОЗДІЛ ІV.

РОЗВИТоК реального сектору економіки

9

4.1.


Розвиток сільського господарства як основи сталого економічного розвитку …………………………………………………………………….

9


4.2.

Використання земельних ресурсів та удосконалення земельних відносин …………………………………………………………………….

12


4.3.

Збереженння та розвиток лісових ресурсів ………………………………

15

4.4.

Сталий розвиток промисловості ………………………………………….

17

4. 5.

Використання мінерально-сировинних ресурсів ………………………...

19

4.6.

Енергозбереження та енергоефективність ……………………………….

20

РОЗДІЛ V.

РОЗВИТОК ІНФРАСТРУКТУРИ ……………………………………..

23

5.1.

Транспорт та зв’язок, розвиток автомобільних доріг …………………...

23

5.1.1.

Розвиток транспортної інфраструктури ………………………………….

23

5.1.2.

Створення сучасної мережі зв’язку ………………………………………

25

5.1.3.

Розбудова дорожньої інфраструктури ……………………………………

27

5.2.

Розбудова інформаційного простору ……………………………………..

28

5.3.

Використання потенціалу туристичної та курортно-рекреаційної сфери ………………………………………………………………………..

29


Розділ VI.

СТАНДАРТИ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ ………………………………...

31

6.1.

Демографічна ситуація, забезпечення підтримки дітей, сім’ї та молоді ..

31

6.2.

Доходи населення та соціальний захист …………………………………

34

6.3.

Охорона здоров’я …………………………………………………………..

42

6.4.

Освіта ……………………………………………………………………….

45

6.5.

Культурний простір та збереження культурної спадщини ……………..

47

6.6.

Фізична культура і спорт ………………………………………………….

49

6.7.

Споживчий ринок та захист прав споживачів ……………………………

51

6.8.

Будівництво та житлова політика ………………………………...............

54

6.9.

Екологічна ситуація, використання природних ресурсів ………………

56

6.10.

Житлово-комунальне господарство ………………………………………

59

6.11.

Захист життя, здоров’я, честі і гідності людини ………………………...

62

РОЗДІЛ VII.

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ДЛЯ ЕКОНОМІЧНОГО

І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ РАЙОНУ …………………………….

64


7.1.

Створення сприятливих умов для надходження інвестицій ……………

64

7.2.

Посилення фінансової основи місцевих бюджетів та підвищення ефективності використання бюджетних коштів …………………………

68


РОЗДІЛ VIII.

РОЗВИТОК МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА ……………………….

71

РОЗДІЛ IX.

УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЮ І КОМУНАЛЬНОЮ ВЛАСНІСТЮ …………………………………………………………….

74


РОЗДІЛ Х.

ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА ……………

77

РОЗДІЛ ХI.

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ……………………………….

78

РОЗДІЛ ХIІ.

Координація та контроль за ходом виконання програми ……………………………………………………………….

79

ДОДАТКИ:Додаток 1

Основні показники розвитку Петрівського району на 2015 рік ………...

80

Додаток 2

Перелік державних, обласних, районних програм, які передбачається фінансувати у 2015 році …………………………………………………..

82


Додаток 3

Перелік інвестиційних проектів, реалізація яких буде продовжена, розпочата, завершена у 2015 році, у рамках програми економічного і соціального розвитку Петрівського району на 2015 рік ………………..

91


Додаток 4

Перелік соціальних заходів, реалізація яких буде продовжена, розпочата, завершена у 2015 році, у рамках програми економічного і соціального розвитку Петрівського району на 2015 рік ………………..

93


РОЗДІЛ I. ПІДСУМКИ ЕКОНОМІЧНого І СОЦІАЛЬНого РОЗВИТКу РАЙОНУ

за січень – вересень 2014 року
За 9 місяців 2014 року забезпечена позитивна динаміка стосовно виконання наступних показників, завдань і заходів Програми:

індекс продукції промисловості становить 115,1 % до відповідного періоду попереднього року (за 9 місяців 2013 року – 85,0 %);

обсяг реалізованої промислової продукції у відпускних цінах підприємств склав 1821,2 тис. грн., що становить 115,1 % до періоду попереднього року (1582,8 тис. грн.);

обсяг реалізованої промислової продукції у розрахунку на одиницю населення складає 62,7 грн. проти 55,9 грн. за відповідний період минулого року;

обсяг виробництва промислової продукції склав 3235,4 тис. т, що становить 122,1 % до періоду попереднього року (2649,1 тис. т);

індекс обсягу сільськогосподарського виробництва по сільськогосподарських підприємствах (крім малих) становить 132,3 % до відповідного періоду попереднього року;

індекс обсягу виробництва продукції рослинництва по сільськогосподарських підприємствах (крім малих) становить 136,3 % до відповідного періоду 2013 року;

урожайність зернових і зернобобових культур у сільськогосподарських підприємствах склала 38,9 ц з 1 га зібраної площі (за 9 місяців 2013 року – 35,9 ц з 1 га);

обсяг виробництва сільськогоподарської продукції на 100 гектарів сільськогосподарських угідь складає 3439 грн./га проти 2727 грн./га за відповідний період минулого року;

обсяг виробництва продукції сільського господарства у розрахунку на одиницю сільського населення (у постійних цінах) сільськогосподарськими підприємствами (крім малих) складає 15851 грн. (за січень – вересень 2013 року – 11619 грн.);

рівень оплати за спожиту електроенергію наростаючим підсумком з початку складає 100,1 %;

рівень оплати за спожитий газ складає 118,9 % з початку року;

освоєно капітальних інвестицій на загальну суму 30203,0 тис. грн. (+ 7251,0 тис. грн. або 131,6 % до відповідного періоду минулого року (22952,0 тис. грн.));

обсяг капітальних інвестицій (крім інвестицій з державного бюджету) у розрахунку на одиницю населення склали 1217,9 грн. або 133,2 % до січня – вересня 2013 року (914,4 грн.);

рівень виконання доходів загального фонду місцевих бюджетів, відсотків до затверджених органами місцевого самоврядування річних показників складає 72,9 % до відповідного періоду минулого року (за 9 місяців 2013 року – 69,4 %);

темп зростання доходів місцевих бюджетів (без трансфертів) складає 117,0 % до відповідного періоду попереднього року (за 9 місяців 2013 року – 104,3 %);

обсяг податкових надходжень до місцевих бюджетів у розрахунку на одиницю населення складає 1433,53 грн. (за 9 місяців 2013 року – 1201,7 грн.);

заборгованість із страхових внесків економічно-активних платників до Пенсійного фонду України відсутня;

темп зменшення заборгованості із сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування економічно активних платників складає 81,9 % до початку року (заборгованість станом на 1.01.2014 р. складала 135,6 тис. грн., а станом на 01.10.2014 р. – 113,8 тис. грн.);

зменшення чисельності наявного населення складає - 0,74 % до початку року (за січень – вересень 2013 року - -0,77 %) (чисельність населення станом на 1 січня 2014 року – 24674 чол., на 1 жовтня 2014 року – 24497 чол.);


середньомісячна номінальна заробітна плата складає 2339 грн. що складає 101,3 % до відповідного періоду минулого року;

заборгованість із заробітної плати відсутня;

працевлаштовано 192 громадян на нові робочі місця, що складає 274,3 % від програмного показника (70);

охоплення дітей дошкільного віку (від трьох до шести (семи) років) всіма формами дошкільної освіти складає 98 % (за січень – вересень 2013 року – 95 %);

охоплення дітей старшого дошкільного віку (п’ять років) всіма формами дошкільної освіти складає 100 % (на рівні минулого року);

питома вага дітей, охоплених позашкільною освітою, становить 63 % до загальної кількості дітей шкільного віку (на рівні відповідного періоду 2013 року);

приріст до попереднього року питомої ваги дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються у сімейних формах виховання, у загальній кількості дітей даної категорії складає 90,0 % (за 9 місяців 2013 року – 81,2 %);

питома вага дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа, яким протягом звітного періоду надано житло, відсотків до загальної кількості дітей даної категорії та осіб з їх числа, які потребують житла складає 1,3 % (за січень – вересень 2013 року надання житла особам вказаної категорії не здійснювалось).


За підсумками проведеної роботи по виконання завдань і заходів Програми за 9 місяців 2014 року залишились невиконаними наступні показники:

індекс обсягу виробництва тваринництва по сільськогосподарських підприємствах (крім малих) складає 89,9 % до відповідного періоду минулого року (за рахунок зменшення поголів’я ВРХ);

середній надій молока на одну корову складає 3095 кг (за 9 місяців 2013 року – 3133 кг);

експорт товарів відсутній;

прямі іноземні інвестиції не залучались;

темп зростання податкового боргу за податковими зобов’язаннями платників (без пені) до зведеного бюджету складає 187,2 % до початку року (станом на 1.01.2014 року сума податкового боргу складала 311,9 тис. грн., а станом на 1.10.2014 р. – 411,9 тис. грн.);

темп зменшення власних надходжень до Пенсійного фонду України становить 60,6 % відповідного періоду минулого року (зменшення (за 9 місяців 2014 року – 28645,1 тис. грн., а за 9 місяців 2013 року – 47347 тис. грн.) відбулось в зв’язку з переведенням бюджетоутворюючого підприємства ПАТ «ЦГЗК» до центрального офісу з обслуговування великих платників м. Дніпропетровськ з 01 жовтня 2013 року);

темп зменшення обороту роздрібної торгівлі складає 81,7 % (у порівняних цінах) до відповідного періоду минулого року (обсяг роздрібного товарообороту за 9 місяців 2014 року – 29549,3 тис. грн., за 9 місяців 2013 року – 31308,1 тис. грн.);

абсолютний приріст обсягу обороту роздрібної торгівлі у розрахунку на одиницю населення, до відповідного періоду попереднього року, за січень – вересень 2014 року розрахунково становить -7,49 грн. (за 9 місяців 2014 року – 132,93 грн., за 9 місяців 2013 року – 140,42);

темп зменшення обсягу введення в експлуатацію житла становить 45,2 % до відповідного періоду минулого року (січень – вересень 2013 року – 110 %);

обсяг введеного в експлуатацію житла у розрахунку на 10 тис. населення склав 277,2 кв. м загальної площі (за 9 місяців 2013 року – 606,1 кв. м);

будівельні роботи протягом 9 місяців 2014 року не виконувались;

темп зменшення заборгованості населення з оплати житлово-комунальних послуг 21,6 % до початку звітного року (за січень – вересень 2013 року – 6,1 %).


РОЗДІЛ II. ГОЛОВНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ РАЙОНУ
Головні проблеми:

незабезпечення природним газом населення північної частини району (14 населених пунктів);

значна зношеність водопровідних мереж смт Петрове, втрати води при транспортуванні до 60%, неякісне забезпечення питною водою населення;

висока закупівельна ціна на мінеральні добрива та на пально-мастильні матеріали для проведення комплексу польових робіт;

скорочення поголів’я великої рогатої худоби в сільськогосподарських підприємствах і в населення;

низька закупівельна ціна на молоко;

відсутність державної підтримки (дотацій) на розвиток галузей агропромислового сектору, зокрема галузі тваринництва;

відсутність (обмеженість) фінансування інвестиційних програм (проектів), що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку або за рахунок інших субвенцій з державного та обласного бюджетів, направлених на вирішення основних проблем і завдань соціально-економічного розвитку району;

незадовільний стан автомобільних доріг на території району;

відсутність прямих іноземних інвестицій в економіку району;

неповне задоволення потреб власників і користувачів транспортних засобів у об'єктах роздрібної торгівлі з продажу пального для автотранспортних засобів;

зволікання з будівництвом полігону твердих побутових відходів з монтажем установки для одержання сировини з твердих побутових відходів в смт Петрове;

проживання населення району в зоні тривалого техногенно-радіаційного забруднення;

висока мінералізація і зменшення запасів підземних вод;

незначний відсоток заліснення території;

порушення природного гідрологічного, гідрохімічного та гідробіологічного режиму р. Інгулець, її самовідновлювальної здатності.РОЗДІЛ III. МЕТА ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ розвитку району на 2015 рік
Метою Програми є забезпечення стабільного функціонування основних галузей економіки району, підвищення зайнятості та доходів населення, зростання конкурентоспроможності та підвищення інвестиційної привабливості району.
Основні завдання:

оновлення та модернізація підприємств аграрного сектору економіки району;

покращення селекційної роботи в галузі тваринництва, збільшення та збереження поголів’я великої рогатої худоби в сільськогосподарських підприємствах і населення, нарощення обсягів тваринницької продукції;

впровадження виробництва макаронних виробів (торгівельна марка «От Папы», ТОВ «Агрофірма П’ятихатська»);

розвиток рибного господарства;

удосконалення агротехнічного обробітку ґрунту (освоєння науково - обґрунтованих сівозмін, енергозберігаючих і екологічно безпечних технологій обробітку ґрунтів і посівів);

сприяння впровадженню високопродуктивних сортів та гібридів сільськогосподарських культур;

розвиток городництва;

будівництво підвідного газопроводу високого тиску смт Петрове – с. Новий Стародуб, що дасть змогу забезпечити природним газом населення 14 населених пунктів району;

реконструкція водопровідної мережі по вул. Леніна в смт Петрове (III черга);

капітальний ремонт мосту в смт Петрове;

будівництво об’їзної дороги в смт Петрове;

покращення технічного стану автомобільних доріг в районі;

продовження відновлення вуличного освітлення в населених пунктах району;

реконструкція каналізаційних мереж Новостародубської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів;

створення сприятливих умов для розвитку малого та середнього підприємництва, у тому числі розширення мережі підприємств торгівлі, закладів громадського харчування і побутового обслуговування населення;

розвиток ефірного радіомовлення на території району;

покращення матеріально-технічної бази закладів освіти, культури та охорони здоров’я;

здійснення заходів з енергоефективності та енергозбереження в закладах соціально-культурної сфери;

переведення на альтернативні джерела опалення окремих об’єктів галузей: «Освіта», «Культура» та «Охорона здоров`я»;

капітальний ремонт віконних прорізів (заміна) у Балахівській, Ганнівській загальноосвітніх школах І-ІІІ ступенів, комунальному закладі «Петрівський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа ІІ-ІІІ ступенів - гімназія»;

капітальний ремонт теплосистеми комунального закладу «Петрівський навчально-виховний комплекс «загальноосвітня школа ІІ-ІІІ ступенів - гімназія»;

придбання мультимедійного обладнання для Балахівської, Ганнівської та Іскрівської загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів;

капітальний ремонт покрівлі та стелі будівлі Петрівської дитячої музичної школи;

реконструкція покрівлі Петрівського районного будинку культури;

реконструкція покрівлі інфекційного корпусу Петрівської центральної районної лікарні;

капітальний ремонт каналізаційних систем головного корпусу та поліклініки Петрівської центральної районної лікарні;

капітальний ремонт віконних прорізів (заміна) у головному корпусі та інфекційному корпусі Петрівської центральної районної лікарні;

будівництво автозаправних станцій на території району;

реалізація проекту «Купуй Кіровоградське» на території району;

відновлення та збереження природного гідрологічного, гідрохімічного та гідробіологічного режиму р. Інгулець, її самовідновлювальної здатності;

створення екологічно безпечних умов для населення району, яке проживає на території видобування та первинної переробки уранової сировини;

збільшення відсотка заліснення території району;

забезпечення населення району якісною і в достатній кількості питною водою;

створення нових робочих місць, легалізація заробітної плати та «тіньової» зайнятості населення;

підвищення туристичної привабливості району.
Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


©kzref.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет