Құрметті әріптестер! Тараз мемлекеттік педагогикалық институты 2016 жылдың 15 қазанында 1916 жылғы ұлт-азаттық көтеріліске 100 жыл толуына және ҚР тәуелсіздігінің 25 жылдығына орай «1916 жылғы ұлт-азаттық көтеріліс: тарихи маңызыжүктеу 79.15 Kb.
Дата13.05.2019
өлшемі79.15 Kb.

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

Тараз мемлекеттік педагогикалық институты
Құрметті әріптестер!

Тараз мемлекеттік педагогикалық институты 2016 жылдың 15 қазанында 1916 жылғы ұлт-азаттық көтеріліске 100 жыл толуына және ҚР тәуелсіздігінің 25 жылдығына орай «1916 жылғы ұлт-азаттық көтеріліс: тарихи маңызы, тағылымы мен зерттеудің перспективалары» Республикалық ғылыми-практикалық конференциясын өткізеді.

Конференцияда келесі бағыттар бойынша жұмыстар жоспарланады:


 • 1916 жылғы көтерілістің әдістемесі мен теориясы

 • 1916 жылғы көтерілістің тарихи тағылымдары

 • 1916 жылғы көтеріліс халық-ауыз әдебиетінде

 • 1916 жылғы көтеріліс аймақтық тарихта

Конференция жинағына мақалалар 2016 жыл 3 қазаны сағат 18.00 дейін қабылданады. Көрсетілген мерзімнен кеш әкелінген мақалалар қабылданбайды.

Конференцияның жұмыс тілдері - қазақ, орыс, ағылшын.

Ұйымдастыру комитеті материалдарды баспадан шығаруды жоспарлайды.

Конференцияға қатысу үшін ұйымдастыру комитетіне мына электронды поштаға shashaevauezhan@mail.ru, seiltokbolat@gmail.com баяндама (мақала) және конференцияға қатысушының тіркеу формасын (баспа түрінде - мақаланың 2 данасын және электронды түрінде) өткізу қажет.

Электронды пошта арқылы жібергенде «Тақырып» бөлімінде: «ТарМПИ конференциясына _________________ - дан (баяндамашы фамилиясы)» көрсетілсін.

Мақала мәтіні және тіркеу формасы бір файлмен көрсетілсін, файл аты автор фамилиясымен, егер бірнеше автор болса, тіркеу жарнасын төлеген автор фамилиясымен аталады.

Мысалы, қатысушы А.Б.Жүнісова файл атын былай ұсынуына болады: Жүнісова. doc; Жүнісова. rtf немесе Zhunisova. doc; Zhunisova. rtf.

Баяндама материалдары мен тіркеу формасы 2016 жылдың 3 қазанына дейін қабылданады.Талапқа сай емес толтырылған және ұйымдастыру комитетіне көрсетілген уақыттан кеш өткізілген мақалалар ғылыми еңбектер жинағына енгізілмейді. Материалдарды баспаға шығару туралы шешімді сараптау комиссиясы қабылдайды.

Ұйымдастыру жарнасы -2000 тг.

Қатысу тәртібі
Мақала материалдары баспадан шығу үшін келесі талаптарды қанағаттандыру керек.

Баяндама (мақала) мәтіні 5 парақтан аспауы керек және тіркеу формасы MS Word мәтіндік редакторы бойынша жазылған болуы керек:Баяндамалар рәсімдері төмендегідей техникалық шарттарға сай болу керек:

 1. Мақаланың атауы ортада болуы керек (бас әріп, жартылай жуан, 14 шрифт)

 2. Ортасында автордың толық аты-жөні (кіші әріп, жартылай жуан, 12 шрифт)

 3. Оның астында жұмыс орны, қала, елі, электронды адресі (кіші әріп, 12 шрифт)

 4. Аннотация (7 жолдан аспауы шарт)

 5. Тірек сөздер (5 сөзден кем емес)

 6. Түйін сөз (мәтін жазылған тілден басқа екі тілде)

 7. Жиектері: жоғарғы және төменгі жағы – 20 мм., сол жағы-30 мм, оң жағы – 15 мм.

 8. Мәтін шрифті: Times New Roman

 9. Шрифт көлемі: 14

 10. Жоларалығы – 1 интервал

 11. Сілтеме мәтіннің ішінде тік жақшамен беріледі, мысалы [1, 23-б.], мұндағы 1 – дереккөздің атауы, 23 – беті.

10. Пайдаланылған әдебиеттер тізімі мәтіннің соңына беріледі.

Тіркеу формасы
1. Тегі, аты-жөні (толығымен) __________________________________________________

___________________________________________________________________________

2. Ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы (бар болса) ___________________________________

3 Ғылыми жетекшінің аты-жөні ________________________________________________

4. Ғылыми жетекшінің ғылыми дәрежесі ________________________________________

5. Ұйым (жоғары оқу орнының, кәсіби орта оқу мекемесінің, мектептің аты, мекен-жайы)

___________________________________________________________________________

6. Автордың мекен-жайы (индекс көрсету міндетті) ________________________________

7. Телефон (Халықаралық кодымен) _____________________________________________

8. E-mail (міндетті) ___________________________________________________________

9. Мақала тақырыбы __________________________________________________________

10. Секция __________________________________________________________________

11. Мақалаға қысқаша аннотация, тақырыбы ______________________________________

12.Қонақ үй қажеттілігі________________________________________________________МАҚАЛА БЕЗЕНДІРУ ҮЛГІСІ
1916 жылғы Әулиеата көтерілісі
Тоқболат С.Т.

тарих ғылымдарының кандидаты, доцент

Тараз мемлекеттік педагогикалық институты

(Тараз, Қазақстан)


Аннотация (7 жолдан аспауы шарт)

Тірек сөздер (5 сөзден кем емес)

Түйін сөз (мәтін жазылған тілден басқа екі тілде)
Мәтін, мәтін, мәтін [1, 17-б.]. Мәтін .... мәтін [2, 25-б.].
Әдебиеттер:

1 Национально-освободительное восстание казахских трудящихся против царизма в 1916 г. Сб. Воспоминание и материалов / Сост.: С. Шарипов. – Алма-Ата: Каз. Госиздат, 1937. – 316 с.

2 Концепция экологической безопасности Республики Казахстан на 2004-2015 годы // Казахстанская правда. – 2003. – 10 декабря.

3 Ташкент мұсылмандарының демонстрациясы (электрондық ресурс) // http://www.inform.kz/kaz/article/2323629 сайты (сайттан алған күні: 18.03.2013.)


Баяндаманы мына мекен-жайға жіберіңіздер:

080000, Қазақстан Республикасы, Жамбыл облысы, Тараз қ.,

Төле би көшесі, 62. Тараз мемлекеттік педагогикалық институты,

«Қазақстан тарихы» кафедрасы («ТарМПИ конференцияға) деп көрсетілсін.

8 (777) 2379693

8 (777) 1744000

8 (7262) 34-28-51.


E-mail: shashaevauezhan@mail.ru

seiltokbolat@gmail.com
Ұйымдастыру жарнасы. Қаржы реквизиттері
Мекеме «Тараз мемлекеттік педагогикалық институты»,

РНН 211500217969

БИН 040440007305

ИИК KZ 376010161000026196 ЖОФ АО «Халық банкі» Тараз қ.

Кбе 16

КПН 861


БИК HSBKKZKX («ТарМПИ конференцияға») деп көрсетілсін.
Негізгі даталар

2016 жылдың 3 қазаны – баяндама материалдарын қабылдаудың соңы.


ҰЙЫМДАСТЫРУ КОМИТЕТІ


Министерство образования и науки Республики Казахстан

Таразский государственный педагогический институт
Уважаемые коллеги!

Таразский государственный педагогический институт 15 октября 2016 года проводит Республиканскую научно-практическую конференцию, посвященная 100-летию национально-освободительного движения и 25 – летию независимости РК по теме «Национально-освободительное восстание 1916 г.: историческое значение, опыт и перспективы исследований»»


На конференции планируется работа по следующим направлениям:

 • теория и методология восстания 1916 г.

 • историческое значение восстания 1916 г.

 • восстание 1916 года в устном народном творчестве

 • восстания 1916 года в региональной истории


Статьи в сборник материалов конференции принимаются до 1800 ч. 3 октября 2016 года включительно. Материалы, предоставленные позднее вышеуказанной даты, рассматриваться не будут.

Рабочие языки конференции – казахский, русский, английский.

Оргкомитет планирует публикацию материалов.

Для включения в программу конференции необходимо предоставить на адрес оргкомитета shashaevauezhan@mail.ru, seiltokbolat@gmail.com. доклад (статью) и регистрационную форму участника конференции. Статьи принимаются только по электронной почте. При пересылке по электронной почте в разделе «Тема» электронного письма указать:

«На конференцию ТарГПИ от______(фамилия докладчика)». Текст доклада и регистрационная форма предоставляются одним файлом, имя которого должно называться фамилией автора: если несколько авторов, то фамилией автора, оплатившего регистрационный взнос.

Например, для участника Бакенова А.Б. название файла может быть представлено в следующем виде: Бакенов. doc; Бакенов. rtf или Bakenov. doc; Bakenov. rtf.

Решение о публикации материалов принимается экспертной комиссией.

Организационный взнос составляет 2000 т.
Требования к оформлению статей


 1. Тема доклада указывается по центру (строчными буквами, полужирный, 14 кегель)

 2. В середине указывается полное Ф.И.О. (12 кегель)

 3. Ниже указывается место работы, город, страна, электронный адрес (12 кегель с мелким шрифтом)

 4. Аннотация (не более 7 строк)

 5. Ключевые слова (не более 5 слов)

 6. Резюме должно быть на двух языках (отдельно оригинала)

 7. Поля: нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм.

 8. Шрифт текста: Times New Roman

 9. Размер шрифта: 14 пт.

 10. Межстрочный интервал – одинарный

 11. Ссылки в тексте по порядковому номеру в списке источников указываются в квадратных скобках [1, 23-с.], 1- обозначает литературу, 23-страницу

 12. Список использованной литературы – в конце текста


Регистрационная форма


 1. Фамилия, имя, отчество (полностью)______________________________________

 2. Ученая степень, ученая должность (если есть) ______________________________

 3. Фамилия, имя, отчество научного руководителя ____________________________

 4. Ученая степень, ученая должность научного руководителя ___________________

 5. Организация (учреждение: наименование вуза, среднепрофессионального

учебного заведения, школы, их местонахождение) __________________________

 1. Адрес, индекс (для перессылки сборника) _________________________________

 2. Телефон (с кодом международной связи) __________________________________

 3. E-mail (обязателен) _____________________________________________________

 4. Название доклада ______________________________________________________

 5. Направление, секция ___________________________________________________

 6. Краткая аннотация статьи _______________________________________________

 7. Необходимость гостиницы_______________________________________________ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ
Национальная идея «мәңгілік ел» и задачи изучения отечественной истории
Исахметулы Ж.

кандидат исторических наук, доцент,

Таразский государственный педагогический институт

(г. Тараз, Казахстан)


Аннотация (не более 7 строк)

Ключевые слова (не более 5 слов)

Резюме должно быть на двух языках (отдельно оригинала)
Текст... [1, с. 17]. Текст… [2, с. 25].


Литературы:

1 Нұрымбетова К.Қ. Тәуелсіз Қазақстандағы репатриация мәселелері: тарихи талдау (1991-2008 жж.). – Алматы: Нұрай Принт Сервис, 2011. – 128 б.

2 Концепция экологической безопасности Республики Казахстан на 2004-2015 годы // Казахстанская правда. – 2003. – 10 декабря.

3 Адам құқығы жөніндегі комиссия жұмысы (электрондық ресурс) // сайт http://www.inform.kz/kaz/article/2323629Организационный взнос. Финансовые реквизиты.

РГП на ПХВ «Таразский государственный педагогический институт»

БИН 040440007305

ИИК KZ 376010161000026196

ЖОФ АО Народный Банк г. Тараз

БИК HSBKKZKX

КБЕ 16

КПН 861


Контакты:

Жамбылская область, г.Тараз, ул.Толе би, 62. Таразский государственный педагогический институт, кафедра «История Казахстана».

Контактный телефон:

8 (777) 2379693

8 (777) 1744000

8 (7262) 34-28-51.


E-mail: shashaevauezhan@mail.ru

seiltokbolat@gmail.com


ОРГКОМИТЕТ
Каталог: downloads -> materials
materials -> Бағдарламасы «Білім берудегі инновациялар: бағдарлар мен үрдістер»
materials -> Бақылау күндері: 3-28 қазан – жоо-ның үздік оқытушысы – 2016 байқауының факультетішілік кезеңін өткізу. 31 қазан
materials -> Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі Павлодар мемлекеттік педагогикалық институты АҚпараттық хат павлодар мемлекеттік педагогикалық институты
materials -> Ақпараттық хат құрметті әріптестер!
materials -> Iii халықаралық Ғылыми форум «ххі ғасырдағы филология ғылымы: мәселелері мен болашағы»
materials -> 6D020500 – Филология
materials -> Атты республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция өткізеді. Конференцияға әдебиеттану, тілтану саласының кәсіби мамандары, мектеп мұғалімдері, магистрант-ізденушілер шақырылады. Конференция барысында талдау нысаны болар мәселелер
materials -> Емтихан өткізудің мақсаты мен міндеттері


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет