Құрметті студент! 2016 жылыжүктеу 315.05 Kb.
Дата19.04.2018
өлшемі315.05 Kb.


Құрметті студент!
2016 жылы «Білім - 1» бағытындағы мамандықтар тобының бітіруші курс студенттеріне Оқу жетістіктерін сырттай бағалау 4 пән бойынша өткізіледі.

Жауап парақшасын өз мамандығыңыздың пәндері бойынша кестеде көрсетілген орын тәртібімен толтырыңыз.
Мамандық шифры

Мамандықтардың атауы

Жауап парағының 6-9 секторларындағы пәндер реті

5B010200

«Бастауыш оқыту педагогикасы мен әдістемесі»

1. Педагогика

2. Математиканы оқыту әдістемесі

3. Бастауыш мектептегі тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі

4. Қазіргі қазақ (орыс) тілінің негіздері


1. Сұрақ кітапшасындағы тестер келесі пәндерден тұрады:


1. Педагогика

2. Математиканы оқыту әдістемесі

3. Бастауыш мектептегі тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі

4. Қазіргі қазақ (орыс) тілінің негіздері
  1. Тестілеу уақыты - 180 минут.

Тестіленуші үшін тапсырма саны - 100 тест тапсырмалары.


  1. Таңдаған жауапты жауап парағындағы пәнге сәйкес сектордың тиісті дөңгелекшесін толық бояу арқылы белгілеу керек.
  1. Есептеу жұмыстары үшін сұрақ кітапшасының бос орындарын пайдалануға болады.
  1. Жауап парағында көрсетілген секторларды мұқият толтыру керек.
  1. Тест аяқталғаннан кейін сұрақ кітапшасы мен жауап парағын аудитория кезекшісіне өткізу қажет.

7. - Сұрақ кітапшасын ауыстыруға;

- Сұрақ кітапшасын аудиториядан шығаруға;

- Анықтама материалдарын, калькуляторды, сөздікті, ұялы телефонды қолдануғақатаң тиым салынады!
8. Студент тест тапсырмаларында берілген жауап нұсқаларынан болжалған дұрыс жауаптың барлығын белгілеп, толық жауап беруі керек. Толық жауапты таңдаған жағдайда студент ең жоғары 2 балл жинайды. Жіберілген қате үшін 1 балл кемітіледі. Студент дұрыс емес жауапты таңдаса немесе дұрыс жауапты таңдамаса қателік болып есептеледі.
Педагогика1. Білім мазмұнының формальды теориясын ұстанушылар:

A) А.Я.Коменский

B) Песталоцци

C) Цицерон

D) Платон

E) Демокрит
2. Жеке тұлғаның ең маңызды белгiлерi:

A) жауапкершiлiгi

B) дене қасиеттері

C) саналылығы

D) дене ерекшеліктері

E) дене бітімі

F) даралығы


3. Педагогика саласында балалардың жас және дара ерекшеліктерін зерттеген ғалымдар:

A) Ушинский К.Д., Толстой Л.Н

B) Хмель Н.Д., Ушинский К.Д

C) Дистервег А., Сластенин В.А

D) Сластенин В.А., Кузьмина Н.В

E) Коменский Х.А., Джон Локк

F) Толстой Л.Н., Сластенин В.А


4. Ғылыми-педагогикалық зерттеулер:

A) техникалық

B) эмпирикалық

C) практикалық

D) теориялық

E) психологиялық
5. Тұтас педагогикалық процесті зерттеген ғалымдар:

A) В.В. Краевский

B) Ю.К. Бабанский

C) Р.Мертон

D) А.Ф. Каптерев

E) С.Қалиев

F) К.Ж. Кожахметова

G) Т.Парсонс

H) Н.Д. Хмель


6. Эстетикалық тәрбие міндеттерінің бірі:

A) ой қабілеттерін дамыту

B) мемлекетке деген құрмет сезімін қалыптастыру

C) ағзаны шынықтыру

D) эстетикалық мәдениетті тәрбиелеу

E) еңбек қабілеттілігін арттыру

F) ғылыми дүниетаным қалыптастыру


7. Аристотель тәрбие мақсатын:

A) Мектеп ұжымын дамыту деп біліді

B) Тұлғаны дамыту деп білді

C) Сынып ұжымын дамыту деп білді

D) Мінез-құлықты дамыту деп білді

E) Ақыл-есті дамыту деп білді
8. Дүниетаным - бұл:

A) Сынып ұжымының алатын орнына деген көзқарастар жүйесі

B) Адамның алатын орнына деген көзқарастар жүйесі

C) Мектеп ұжымының алатын орнына деген көзқарастар жүйесі

D) Мектептің жағдайына деген көзқарастар жүйесі

E) Қоғамның жағдайына деген көзқарастар жүйесі
9. Құрамы бойынша тәрбие формалары жіктеледі:

A) дара


B) сабақ және факультатив

C) топтық

D) пікірталас

E) жеке


F) кеш


10. Ғылыми дүниетанымды іске асыру жолдары:

A) дін мен ғылымның байланысын ашу

B) діни білімдер қалыптастыру

C) пәнаралық байланыстарды іске асыру

D) тәрбиелік шаралар ұйымдастыру

E) ғылыми білімдер жүйесін қалыптастыру

F) мұғалімнің әлеуметтік және кәсіби позициясын көрсетуі


11. А.С. Макаренко бойынша ұжымның даму принциптері:

A) Тәртіпті қатаң сақтау, кез келген қателікті қатаң жазалау

B) Гуманизм, альтуризм

C) Басқалардың пікірін құрметтеу

D) Жариялылық, жауапты бағынушылық

E) Жұптық іс-әрекет

F) Тәуелсіздік, гуманизм адамға жағымды әсер ететін тірек

G) Перспективті бірізділік
12. Сынып жетекшісі іс-әрекетінің міндеттері:

A) Психологиялық

B) Диагностикалық

C) Дамытушылық

D) Әлеуметтік

E) Тәрбиелік

F) Педагогикалық

G) Болжамдық
13. Тәрбиеде ата-аналардың жіберетін негізгі қателіктері:

A) Жұмыс бастылық

B) Мектеп пен жанұяның ынтымақтастығы

C) Насихат, жазғыру, ұрсу

D) Педагогикалық сауатсыздық

E) Тәжірибесіздік
14. Оқу бағдарламасының мазмұндық құрылысы ол:

A) Өтілетін материалдар ашылып көрсетіледі және түсіндіріліп, талданады

B) Бұрынғы материалдардың логикалық жалғасы болып табылады

C) Оқу материалы қол жетерлік деңгейде болады

D) Оқыту материалдары оқушылардың жас ерекшелігіне сай болады

E) Оқу материалы қарапайымнан күрделіге ауысып отырады
15. Білім беру стандарты:

A) Міндетті білім берудің негізгі құжаты

B) Білім беру саласын қамтиды

C) Білім беру сапасын анықтайды

D) Міндетті оқыту компоненттерін анықтайды

E) Оқу жоспарларын қолданады

F) Бағдарламалардың сапасын анықтайтын құжат

G) Оқуыту деңгейін айқындайды

H) Білім беру нормаларын анықтайды


16. Топтық жұмыстарды ұйымдастыру мәселелерімен айналысқан зерттеушілер:

A) В.И.Безруков

B) И.Т. Волков

C) А.М.Раевский

D) М.В. Огородников

E) В.Н. Иващенко

F) В.В. Тихонов


17. Білім беру жүйесін стандарттау қажет:

A) Білім сапасын арттыру үшін

B) Тәжірибе меңгерудің ғылыми мінездемесі

C) Философиялық негізін қалыптастыру үшін

D) Жаңалықтар енгізу үшін

E) Мектептегі оқу процесінің жаңа еркін ұйымдастыру формаларына өтуі үшін

F) Тың оқу жоспарларының енгізілуі үшін

G) Баламалы оқулықтардың қосылуы үшін
18. Ұжымдық- танымдық іс-әрекеттің мынадай белгісі бар:

A) Бірынғай мақсаттық, жалпы мотивтің болуы

B) Жалпы мақсаттарды жүзеге асыру

C) Іс-әрекет барысында анықталған материалдар бойынша тұжырым жасау

D) Жалпы нәтижелердің болуы

E) Іс-әрекеттер барысында оқушыға жағдай жасау және оларды басқару

F) Ұжымдық іс-әрекет барысында, әрбір оқуышы өзіндік білімін көрсете алуы

G) Іс-әрекеттер барысында оқушылар арасында өзара жауапкершіліктің және тәуелсіздіктін пайда болуы
19. Білім, білік және дағдыны қалыптастыру үдерісі қажет етеді:

A) Бақылауды

B) Бағыттауды

C) Тұлға болмысын

D) Диагностикалауды

E) Оқу-танымдық іс-әрекеттерінің нәтижесін анықтауды
20. Қалыптастырушы тұғырдағы тәртіп үлгісі:

A) Түсіндіру

B) Қайталау

C) Мақсаттылық

D) Есте сақтау

E) Білімді бекіту

F) Бағалау


21. Ақпараттық технология:

A) Адам іс-әрекеті арқылы ауызша, жазбаша немесе басқа түрлі тәсілдермен жеткізілетін қажетті мағлұматтар жиынтығы

B) Нақты құралдарды, әдістер мен тәсілдерді пайдалану

C) Кез келген мәліметтер жиынтығы

D) Нақты мағлұматтар жиынтығы

E) Белгілі құралдар мен әдістер жиынтығы

F) Ақпаратты өңдеу процесінде қолданылатын құралдар мен әдістер жиынтығы

G) Адам іс-әрекетінің қажетті салаларының бірі
22. Білім беру мемлекеттік стандарттары:

A) педагогикалық технологияларды іріктеуге қатысады

B) білім беруді және оны басқаруды ізгілендіруді қамтамасыз етеді

C) азаматтардың толыққанды, сапалы білім алуын қамтамасыз етеді

D) ұйымдастыру формаларын іріктеуге қатысады

E) білім беруді реттеуді қамтиды

F) оқыту әдістерін таңдауға ықпал етеді

G) білім беру мекемелерін жетілдіруге қатысады
23. Басқаруда басшылыққа алатын ақпараттар:

A) Жекелеген

B) Баяндаушылық

C) Шолушылық

D) Аналитикалық

E) Прагматикалық

F) Ақпараттық


24. Педагогикалық үдерістегі диагностиканың мәні:

A) Маман шеберлігінің деңгейін анықтау

B) Мұғалімдердің кәсіби дайындығын жетілдіру жүйесі

C) Педагогикалық ақпарат түрлеріне сипаттама

D) Педагогикалық деректерге басшылық

E) Педагогтар мен мектеп басшыларының біліктілігін көтеру тәсілі

F) Мұғалімді басқару ұстанымы

G) Дидактикалық процестің бағыт-бағдарын, ілгерілі не кері қозғалысын анықтау
25. Мектептің жылдық жұмыс мазмұнын талдаудың мазмұнына енеді:

A) Директордың міндетін анықтау

B) Білім мазмұнын сараптау

C) Педогогикалық кеңес жұмысының нәтижесі

D) Әдістемелік жұмыстың сапасы

E) Білім мазмұнын қарастыру

F) Оқушылардың тәрбиелік деңгейі
Педагогика

ПӘНІ БОЙЫНША СЫНАҚ АЯҚТАЛДЫ


Математиканы оқыту әдістемесі1. Жазбаша бақылау жұмыстарын бағалауда «нашар» деген баға оқушыға қойылатын жағдай:

A) қойылған сұрақтарға дұрыс әрі толық жауап бермесе

B) егер мұғалімнің көмегімен ғана шығара алса

C) барлық есеп шығарылмаса

D) есептерді дұрыс, бірақ жай орындаса

E) мұғалімнің басшылығымен де орындай алмаса
2. Бастауыш мектепте математиканы оқыту әдістемесімен тығыз байланысты ғылымдар:

A) динамика

B) философия

C) биология

D) педагогика

E) математика
3. Бастауыш сыныптарда математиканы оқыту әдістемесі төмендегідей зерттеу әдістерін қолданады:

A) индукция

B) эксперимент

C) жіктемелеу

D) сауалнама

E) интервью

F) бақылау

G) абстрактілеу

H) әңгіме


4. Математика бойынша сыныптан тыс жұмыста қолданылатын тапсырмалар:

A) Математикалық мақал-мәтелдер

B) Тәжірибелік жұмыстар

C) Зертханалық жұмыстар

D) Геометриялық басқатырғылар

E) Тілге байланысты ертегілер

F) Есепке сурет салу

G) Математикалық жұмбақтар
5. Сыныптан тыс жұмыстың түрлері:

A) Үй тапсырмасы

B) Тәжірибелік жұмыстар

C) Математикалық газет

D) Үйірме жұмыстары

E) Олимпиада
6. Шамалар тығыз байланыста қарастырылады:

A) Алгебралық материалдарен

B) Теңдеулер және оны шешу тәсілдерімен

C) Геометрияның элементтерімен

D) Теңбе-тең түрлендірулермен

E) Сандар нумерациясымен

F) Өрнек және оның түрлерімен

G) Геометриялық салу есептерімен
7. Бастауыш математика курсында қарастырылатын сандар:

A) Иррационал сандар

B) Комплекс сандар

C) Ноль


D) Бүтін теріс сандар

E) Натурал сандар

F) Теріс емес сандар


8. Бастауыш сынып математикасынан оқу материалы мазмұнындағы негізгі мәселелердің бірі:

A) физиологиялық материал

B) планиметрия материалдары

C) арифметикалық материал

D) логикалық материал

E) геометриялық материал

F) анатомиялық материал

G) алгебра негіздері
9. Бастауыш сынып математика пәні бойынша оқу жұмысын ұйымдастырудың басқа түрлері:

A) математика сабағы

B) сыныптан тыс жұмыстар

C) ұйымдастыру әрекеті

D) дидактикалық ойындар

E) табиғатты бақылау

F) топсеруен

G) қызықты грамматика

H) үй жұмысы


10. Бастауыш сыныптарда математиканы оқыту барысында қолданылатын көрнекілік түрлері:

A) жаттығу

B) әңгімелесу

C) демонстрация

D) иллюстрация

E) түсіндіру

F) пікірталас

G) баяндау
11. Бағдарлама бойынша (2013 ж.) 1-сыныпта математиканы оқытуға бөлінген уақыт:

A) жылына168 сағат

B) жылына 33 апта

C) аптасына 4 сағат

D) жылына 170 сағат

E) жылына 136 сағат

F) аптасына 6 сағат

G) жылына 132 сағат
12. Бағдарлама бойынша (2013 ж.) 2-сыныпта математиканы оқытуға бөлінген уақыт:

A) жылына 136 сағат

B) жылына 32 апта

C) аптасына 5 сағат

D) жылына 170 сағат

E) жылына 34 апта
13. Бағдарлама бойынша (2013 ж.) бірінші сыныптағы дайындық кезеңінің ұзақтығы:

A) 12 күн

B) 12 сағат

C) алғашқы бес күн

D) 1 жыл

E) бірінші тоқсан бойы

F) 20 сағат


14. Бағдарлама бойынша (2013 ж.) 4-сыныпта математиканы оқытуға бөлінген уақыт:

A) жылына 136 сағат

B) аптасына 4 сағат

C) жылына 32 апта

D) аптасына 5 сағат

E) жылына 170 сағат

F) жылына 34 апта


15. Математикадан сыныптан тыс жұмыс бұл:

A) сабақтағы жұмыстардың заңды жалғасы

B) педагогикалық технологияның бір түрі

C) апталық жоспарға сәйкес орындалатын жұмыс

D) бүкіл оқу үдерісінің құрамды бөлігі

E) оқыту формасының бір түрі
16. Бастауыш сынып математикасын оқыту барысын жоспарлау анықталады:

A) педагогикалық технологиялармен

B) логикалық тапсырмалармен

C) оқу бағдарламасымен

D) сабақ кестесімен

E) апталық жоспармен

F) тәрбие жоспарымен


17. Оқушылардың білім, іскерліктері мен машықтарын тексерудің негізі:

A) көрнекілік дайындау

B) сауалнама жүргізу

C) математикалық диктант

D) өзіндік жұмыс

E) эссе жазу

F) тапсырмалар ойлау

G) өзара тексеру
18. Математикадан қорытынды (жылдық) баға оқушыға ... негізінде қойылады:

A) Тақырыптық бақылау жұмысының

B) Тек күнделікті бағалаудың

C) Ауызша сұраудың

D) Тоқсандық бақылау жұмысының

E) Жылдық бақылау жұмысының

F) Ауызша, жазбаша күнделікті бақылаудың

G) Тестік жұмыстар нәтижесінің
19. Мына есептер азайту амалымен шығарылады:

A) Саны бойынша үлесін табуға арналған жай есеп

B) Қалдықты табуға арналған жай есеп

C) Белгісіз бөлінгішті табуға арналған жай есеп

D) Қосындыны табуға арналған жай есеп

E) Сандарды еселік салыстыруға берілген жай есеп

F) Белгісіз бөлгішті табуға арналған жай есеп


20. Математикадан оқушылардың білімдерін тексерудің түрлері:

A) сабақтың соңындағы

B) қатесін тексеру

C) күнделікті тексеру

D) қорытынды тексеру

E) тоқсандық

F) алдын-ала тексеру

G) сабақтың басындағы

H) өзіндік тексеру


21. Бастауыш сыныптарда математиканы оқыту әдістемесі төмендегідей зерттеу әдістерін қолданады:

A) Талдау

B) Абстрактілеу

C) Әңгімелесу

D) Бақылау

E) Жинақтау

F) Эксперимент

G) Жалпылау

H) Дедукция


22. Есептерді шешудің кезеңдері:

A) бірнеше бөлікке бөліп алу

B) есептің шешуін іздеу

C) есептің шартын бөліп алу

D) бірнеше өрнек құрастыру

E) есептің шешуін жазу

F) есептің мазмұнымен таныстыру


23. Амал компоненттері мен нәтижелері арасындағы тәуелділікке берілген жай есептердің түрлері:

A) белгісіз азайғышты табуға арналған жай есеп

B) белгісіз азайтқышты табуға арналған жай есеп

C) сандарды айырмалық салыстыруға арналған есеп

D) бірдей қосылғыштардың қосындысын табу есебі

E) тиісінше бөлуге берілген жай есеп

F) қалдықты табуға арналған жай есеп


24. Уақыт бірліктерінің арасындағы дұрыс жазылған қатынасты тап:

A) 4 сағ 60 мин = 300 мин

B) 6 ғасыр 2 жыл = 62 жыл

C) 3 тәул. 10 сағ = 36 сағат

D) 6 ғасыр 2 жыл = 602 жыл

E) 246 ай = 24 жыл 5 ай

F) 378 жыл = 1 ғасыр 35 жыл


25. 2-сыныпта қарастырылатын жай есептің түрлері:

A) қалдықты табуға арналған жай есеп

B) сандарды еселік салыстыруға берілген жай есеп

C) белгісіз азайғыштарды табуға арналған жай есеп

D) белгісіз азайтқыштарды табуға арналға жай есеп

E) бірнеше бірлікке артық санды табуға арналған жай есеп


Математиканы оқыту әдістемесі

ПӘНІ БОЙЫНША СЫНАҚ АЯҚТАЛДЫ


Бастауыш мектептегі тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі
1. «Мақсат» сөзінің мәні:

A) Бірнеше міндеттердің белгіленуі

B) Балаға қоғамда өмір сүруге қажетті әлеуметтік тәрбиені меңгерту

C) Белгілі бір нәрсеге қызығушылығы мен ынтасын ояту

D) Қоғамдық тұрғыдан қабылданған құндылықтар жүйесін қалыптастыру

E) Сабақ үстінде жүзеге асатын тәрбие міндеттерін толықтыру
2. Сендіру әдістері:

A) Түсіндіру

B) Жаттығу

C) Марапаттау

D) Құптау

E) Көзін жеткізу

F) Әңгімелесу

G) Жазалау
3. Жеке адамның санасын қалыптастыру әдістері:

A) Мадақ


B) Сендіру

C) Үйрету

D) Жарыс

E) Жаза


F) Жаттығу


4. Этикалық әңгімелер:

A) Біздің еліміздегі, республикамыздағы ең маңызды, ең көрнекті хабарлар, жаңалықтар туралы

B) Конференция материалдары

C) Саяси хабарлар материалдары

D) Сынып, мектеп өмірінен өмірінен алынған мәліметтер

E) Көркем әдебиет шығармалары

F) Халықаралық жағдайдағы негізгі оқиғалар туралы

G) Бір аптадағы әлемдегі жағдайларға қысқаша сипаттама
5. Ғалым педагогтар Н.И.Болдырев, Н.Г.Гончарев, Ф.Ф.Королев еңбектеріндегі тәрбие әдістінің жіктелуі:

A) Мадақтау мен жазалау

B) Жағдаяттар өткізу

C) Әңгімелеу

D) Үйрету

E) Үлгі-өнеге көрсету

F) Марапаттау


6. Оқушылардың жеке басын зерттейтін әдістер:

A) Әңгімелесу әдісі

B) Диагностика әдісі

C) Матрица (ұяқап ) әдісі

D) Бақылау әдісі

E) Сауалнама әдісі
7. Оқушылардың дүниетанымына әсер ететін факторлар:

A) Адамның материалдық жағдайы

B) Адамның өмірге ұмтылушылығы

C) Әртүрлі көзқарастардың болуы

D) Әлеуметтік орта, тәрбие, ақпарат құралдары

E) Адам баласының жоғары мұрат-мақсаттары

F) Сыныптан және мектептен тыс тәрбие жұмыстары


8. Cынып жетекшісінің есеп беру құжаттары:

A) Оқушылардың пәндік дәптерлері

B) Оқушылардың оқулықтары

C) Тәрбие жұмысының жоспары

D) Оқушының кітап-құралдары

E) Оқушының жеке куәлігі
9. Тәрбие жұмысының формасы:

A) Оқушылардың нақты тәрбие әрекетін ұйымдастыру нұсқасы

B) Тәрбие процесінің мәні

C) Тәрбие жұмысындағы әдістері

D) Дайындық және өткізу формасы

E) Тәрбие процесінің мазмұны
10. Тәрбие сағатының ұйымдастыру жолдары:

A) Әр сынып сағаты сайын еңбек тәрбиесі туралы айту

B) Сынып сағатында оқушылардың мінез – құлқы жайлы талдау

C) Сынып сағатында пікірталас ұйымдастырып отыру

D) Сынып сағатында саяси хабарлама дайындауға үйрету

E) Сынып сағатында газет оқуға үйрету
11. Сынып жиналысын өткізеді және қарастырады:

A) Белгілі бір сұрақтарды шешу мақсатында

B) Сынып белсенділерінің көмегінсіз

C) Сынып сағаты түрінде

D) Тек бір мәселе жайында

E) Тәрбие жұмысының орынбасары

F) Сынып жетекшісі


12. Мектептен тыс мекемелер:

A) Мектеп үйлері

B) Балалар стадиондары

C) Балалардың шығармашылық үйі

D) Мектеп жанындағы үйлер

E) Туристік саяхат жасайтын шетел

F) Оқушылардың өз үйлері

G) Жас натуралистер станциясы
13. Дүниетаным:

A) Табиғат құбылыстары туралы түсінігі

B) Адамдар арасындағы қарым-қатынасты түсінуі

C) Адамдардың өмірлік ұстанымы, олардың сенімі, мұраты және іс-әрекеті

D) Адам санасының арнайы формасы, яғни қоғамдық өмірге, табиғатқа, өзіне көзқарасы және сенімі

E) Жеке адамның табиғи және әлеуметтік құбылыстарды түсіндіру туралы пайымдауы, ой тұжырымы
14. Сынып жетекшісі жұмысының бағыттары:

A) Тәрбие мәселесінде ата-аналарға бар шындықты айтып отырудан бас тарту

B) Оқушымен бірлесе отырып, кеткен кемшіліктерді жария етпеу

C) Оқушылардың әлеуметтік заңды құқықтарын қорғау

D) Тәрбиесіз кеткен істерін қамқорлықпен қорғап отыру

E) Өмірде кездесетін мәселелерді шешуде оқушыларға көмек көрсету

F) Сабақтардан кешіккен оқушылар жөнінде мектеп әкімшілігіне апта сайын арызданбау

G) Оқушылардың бостандықтары мен құқықтарын сақтауға мүмкіндік беру
15. Сынып жетекшісі оқушының жеке басы мен сынып ұжымының дамуы туралы психологиялық-педагогикалық тәсілдерді қолданады:

A) Алынған мәліметтерді талдайды

B) Сыныпта диагностика жүргізеді

C) Социометрия әдісін қолданады

D) Сыныпта сынып сағатын қорытындылайды

E) Эксперимент жұмыстарын жүргізеді

F) Сыныпты сырттай бақылайды


16. Сабақтан тыс тәрбие жұмысының танымдық әрекеті:

A) Спортқа белсенділігін көтеру

B) Адамгершілігін көтеру

C) Оқуға жағымды мотивациясын тудыру

D) Патриоттық сезімін жетілдіру

E) Баланың танымдық қызығушылығын тудыру

F) Эстетикалық талғамын арттыру


17. Тәрбие жұмысын жоспарлауда қолданылатын принциптер:

A) Ақпарат құралдарының балаға ықпалдылығын анықтау

B) Оқушылардың жас және жеке ерекшеліктерін ескеру

C) Мектептің жеке ерекшелігі және мектепте қалыптасқан дәстүрін сақтау

D) Тәрбие жоспарының ауқымдылығын қадағалау

E) Жоспарда әртүрлі әдістер мен формаларды қолдану

F) Жоспарда оқушының ата-анасына әлеуметтік қолдау көрсету

G) Жоспарланатын істің жүйелігін сақтау
18. Оқушылар ұжымының қалыптасу кезеңдері:

A) Ұжым өзін-өзі басқаруға дағдыланған топ

B) Өзара жақын ықпалдасқан топ

C) Белсенді топтың және ұжым іс-әрекетінің дамуы

D) Алғашқы күннен белсенді болған топ

E) Топты басқаруда лидерлердің топтасуы

F) Оқушылар ұжымы жеткіліксіз ұйымдасқан топ


19. Оқушының жеке тұлғасының психологиялық мінездемесін анықтайтын бағдар-кестесі:

A) Баланың мінез-құлқында өзіне тән қасиеттердің айқындалуы

B) Бала туралы жалпы мәлімет

C) Баланың мінез-құлқындағы дара ерекшеліктердің айқындалуы

D) Баланың мінез-құлқындағы ерекшеліктердің айқындалуы

E) Психикалық процесс пен сезімнің ерекшеліктері

F) Психологиялық құбылыс пен эмоциядағы ерекшеліктер


20. Оқушылар ұжымының үшінші кезеңінде топпен жасалатын жұмыс:

A) Жолдастарының қуанышына, мұқтаждығына тіл қату

B) Әркім өзін көрсете білуге тырысу

C) Жолдастарына білгенін айта бермеу.

D) Оқушы өз білгенін ақылдаспастан бірден айтып беру

E) Мінез-құлық нормаларын сақтау
21. Дене тәрбиесінің міндеттері:

A) Мектептегі ережелерді сақтау

B) Тәртіпті, ұжымшыл болу

C) Оқушыларға практикалық сабақтар өткізу

D) Гигиеналық дағдыларды қалыптастыру

E) Қоғамдық нормаларды сақтау

F) Денсаулықты нығайту, ағзаны шынықтыру, мүсіннің сымбатты болуы

G) Баланың жеке басы сұлулығын қалыптастыру
22. «Экология» ұғымының анықтамасы:

A) Қоршаған ортаны қорғау заңдылығын бұзғандармен жұмыс жасайды

B) Өндірістегі технологиялық процестерге шығармашылықпен қарым-қатынас орнату туралы ілім

C) Тірі организмдердің тіршілік ортасымен арақатынасын зерттейтін биологиялық ғылым

D) Жер қойнауын зерттейтін ғылым

E) Жануарлар, өсімдіктер, микроорганизмдердің өзара және қоршаған ортамен қарым-қатынасын зерттейтін биологияның құрамдас бөлігі

F) Жер қойнауын, атмосфера, орман, тоғайларды қорғайтын заңдар шығаратын ғылым саласы

G) Өндірістік және ауылшарауашылық нысандарды құруда білімді нәтижелі қолдану
23. Еңбек тәрбиесінің әртүрлі аспектілері бойынша зертеу жүргізген ғалым:

A) Н.И. Болдырев

B) И.П.Подласый

C) Т.С.Сабыров

D) С.Ш.Әбенбаев

E) Н.К.Гончаров

F) С.А.Ұзақбаева

G) Қ.Жарықбаев
24. Мектептегі құқықтық тәрбиенің мақсаты:

A) Оқу - тәрбие жұмысының барлық құрылымдарында құқықтық тәрбиеге айрықша мән беру

B) Жеткіншектің мінез-құлықтары мен жүріс-тұрыстарын заң талаптарына сай қалыптастыру

C) Өз Отанын қорғауға әрқашанда дайын болуға жаттықтыру

D) Оқу - тәрбие жұмысында құқықтық тәрбие туралы айрықша білім беру

E) Өскелең жас ұрпақты қоғамның заңдары мен нормаларын бұлжытпай орындау және оларды сыйлау рухында тәрбиелеу

F) Құқықтық нормалар жайында жан-жақты білім меңгертуде күнделікті мән беру


25. Сабақтан тыс тәрбие жұмысының ерекшеліктері:

A) Сабақтан тыс әртүрлі тәрбие жұмыстарын атқаруда өздігінен жұмыс істеу біліктілігіне машықтандыру

B) Сабақтан тыс уақытта тақырыптық сынып сағаттарын өткізу және оған дайындық жұмыстарын ұйымдастыру

C) Баланың сабақтан тыс практикалық әрекеттерін ұйымдастыру

D) Қызықты кездесулер, кештер, ертеңгіліктер өткізу

E) Оқушылардың оқудан тыс қызықты кітап, газеттер мен журналдар оқуын ұйымдастыру


Бастауыш мектептегі тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі

ПӘНІ БОЙЫНША СЫНАҚ АЯҚТАЛДЫ


Қазіргі қазақ (орыс) тілінің негіздері1. Аралас буынды (жуан, жіңішке) сөз:

A) сезімтал

B) жапырақ

C) кірпі


D) қағазбен

E) айлакер
2. Эвфемизм сөзінің мағынасы:

A) Латын тілінен аударғанда мәнерлеп, көркемдеп жеткізу дегенді білдіреді

B) Кірме сөз

C) Нақты бір ұғым атауы

D) Сөз мағынасын, сөз мағынасының өзгеру жолдарын, семантикалық заңдарды зерттейді

E) Грек тілінен аударғанда жақсылап, сыпайылап айтамын сөзінен алынған
3. Іс қағаздары стиліне тән атау:

A) хаттама

B) маман

C) сенімхат

D) жиналыс

E) кәсіп


F) халық

G) дарқан
4. Фразеологизм дегеніміз:

A) дайын қалпында жұмсалатын тіркес

B) екі сөздің бір заттық ұғымда жұмсалуы

C) синтаксистік сөз тіркесі

D) толық мағыналы екі сөздің тіркесі

E) сөздердің емін-еркін тіркесуі

F) екі не одан көп сөздің еркін тіркесі


5. Лексикалық мағынасы жағынан дұрыс қиыспайтын тiркес:

A) семіз кітап

B) құнды мiнез

C) бес дәптер

D) мейірімді адам

E) нұрлы көл
6. Негізгі түбір сөз:

A) сөйле


B) жел

C) келген

D) ескілеу

E) елші


F) өкініш


7. Туынды сөз:

A) қадам


B) сана

C) елші


D) ойла

E) биік


F) адам


8. Төл сөзі бар сөйлем:

A) Аман таң сәулесінің қандай сұлу болатынын айтты

B) «Қазақ деген – жасанды мінезі жоқ халық», – деп жазды Ыбырай

C) Таймас бұлардың хал-жайын сұрады

D) Мына Малқар ақсақалды ертіп келдік, – деді Жақып

E) Атың кім? – деп сұрады
9. Қимыл-сын бағыныңқылы сабақтас құрмалас сөйлемнің сұрақтары:

A) Қайткен соң?

B) Қашан?

C) Не еткен соң?

D) Неліктен?

E) Не үшін?

F) Не етип?

G) Қалай?
10. Жұрнақ жалғанған сөз:

A) үйге


B) кітабы

C) інісін

D) жаға

E) күзде


F) қосшы


11. Зат есімнің лексикалық-грамматикалық сипаты:

A) күрделі зат есімдер

B) адамзат есімдер

C) туынды зат есімдер

D) біріккен зат есімдер

E) құрама зат есімдер
12. Нақ осы шақтың жалаң түрі мына етістіктердің жіктелуі арқылы жасалады:

A) ал


B) бар

C) көр


D) кел

E) тұр


F) отыр

G) бер13. Cалт етістіктер:

A) кел


B) түс

C) сық


D) түзе

E) жаз


F) тер

G) жүр14. Күшейтпелі шырайлы сын есім:

A) тым қиын

B) тап-таза

C) аппақ


D) керемет күш

E) ең таңдаулы

F) кішілеу

G) аса абыройлы
15. Қосарлы айқындауыш:

A) Әбен мырза

B) Алпамыс батыр

C) Қамбар батыр

D) Жамбыл ақын

E) инженер-технолог

F) хата-лаборатория

G) батыр-ұшқыш
16. Жақсыз сөйлем:

A) Тұқымды құрғатпай-ақ себе беруге болады

B) Асқар ұзақ уақыт ұйықтай алмады

C) Айдос – суретші

D) Түн. Клуб толы адам. Музыка

E) Күн батып барады

F) Бізге көбірек оқу керек

G) Қамарға кінә қойып болмайды
17. Шартты бағыныңқылы сабақтас құрмалас сөйлемдер:

A) Қазір алыста болғанмен, осы үйдің алғашқы иесі сізсіз

B) Оған елімді көрсетпек болып, екеуміз жолға шықтық

C) Патша тағынан түсті, сондықтан Жәуке түрмеден тығылып үйіне келген еді

D) Кең бөлме бос қалғандай, ой ұясы қаңырап тұр

E) Бірлік болмаса, тірлік болмас

F) Жан қиналмаса, жұмыс бітпес


18. Cұраулы сөйлемдер мазмұнына қарай топталады:

A) жай сұрақ

B) күмәнді сұрақ

C) мазмұнды сұрақ

D) ашық сұрақ

E) негізгі сұрақ

F) қарсы сұрақ


19. Нүктенің қойылатын орындары:

A) хабарлы сөйлем соңында

B) екпінсіз айтылған бұйрық, тілек мәнді сөйлем соңында

C) бұйрықты сөйлем соңында

D) лепті сөйлем соңында

E) сұраулы сөйлем соңында
20. Ассимиляция:

A) екі фонеманың бір фонеманың бойына сіңісуі

B) дауыссыз дыбыстардың буын жағынан үйлесуі

C) екі дыбыстың аралығына қосалқы дыбыстың енуі

D) сөз құрамындағы дыбыстардың орны ауысуы

E) дауыссыз дыбыстардың үндесуі

F) дауыссыз дыбыстардың артикуляциялық, акустикалық жақтан үндесуі

G) іргелес дыбыстардың бір-біріне бейімделуі
21. Ерін үндестігі бар сөз:

A) шеге


B) сезімтал

C) кереге

D) өлең

E) құндызF) бүркіт


22. Айтылуы мен жазылуы сәйкес келмейтін сөз тіркесі:

A) сенімді дос

B) қызық кино

C) он бес

D) жылы сүт

E) тас жол

F) жүз жыл


23. Әліпби ретімен жазылған сөздер:

A) гүл, ғарыш, доп

B) мереке, хат, маңай

C) орман, лақ, қаз

D) бақыт, шар, боран

E) елік, жусан, зығыр

F) тары, әйнек, сағат


24. Үтірмен бөлінетін сөздер:

A) себебі

B) бірақ

C) сонда

D) қош

E) мақұл25. Сызықша қойылатын жағдайлар:

A) атаулы сөйлемнің алдына

B) жайылма сөйлемдерде

C) жалғаулықсыз салаластардың арасына

D) жалпылаушы сөздің алдына

E) бастауыш пен анықтауыштың арасына


Қазіргі қазақ (орыс) тілінің негіздері

ПӘНІ БОЙЫНША СЫНАҚ АЯҚТАЛДЫ

Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет