Рости здоровою, дитиножүктеу 0.73 Mb.
бет1/5
Дата11.08.2018
өлшемі0.73 Mb.
түріПротокол
  1   2   3   4   5


О.Щипцова

Рости здоровою, дитино !

Методичний посібник

Укладач : О.Щипцова, вихователь ДНЗ № 57 м. Рівне
Рецензенти: Л.Лукашук КУ «Рівненський міський

методичний кабінет» методист

Л. Дмитришин завідувач ДНЗ № 57 м. Рівне

Н. Гладишевська вихователь – методист ДНЗ

№ 57 м. Рівне
Схвалено науково – методичною радою

КУ « Рівненський методичний кабінет» Рівненської

міської ради протокол № 3 від 25.11 2013року

В методичному посібнику «Рости здоровою, дитино!» в доступній і цікавій формі розкрито питання формування у дітей свідомого ставлення до збереження власного здоров’я через використання здоров’язбережувальних та здоров’яформувальних технологій. Представлено орієнтовне перспективне планування, конспекти занять, бесіди з валеології, комплекси вправ дихальної гімнастики, самомасажів, поради для батьків, які допоможуть виростити дитину здоровою.


Рекомендований для вихователів, батьків, які мають дітей дошкільного віку та причетні до процесу виховання та зміцнення здоров’я дітей.

Зміст
Вступ ………………………………………............5

Поширена анотація ……………………………….7

Акуальність проблеми

збереження здоров'я дітей ………………........... ..11

Валеологічна культура дошкільника …………...15

Формування

культурно-гігієнічних навичок …………..............19

Здоров'язбережувальні технологі………………...22

Кольоротерапія …………………………………...25

Пісочна терапія …………………………...............30 Сміхотерапія ……………………………................32 Казкотерапія ……………………………………....34 Дихальна гімнастика ……………………………..38

Точковий масаж …………………………………..41

Перспективне планування занять з валеології Молодша група …………………………………...45

Середня група……………………………………...47

Старша група ………………………………...........52

Теми для бесід з дітьми

валеологічної тематики ………………………….54

Конспект заняття з валеології « Ознайомлення дітей з назвами частин тіла»для дітей середньої групи ………………………………………………58

Конспект інтегрованого заняття

з екологічного розвитку та валеології на тему

«Будь природі другом» для дітей старшої

групи ………………………………………………65

Конспект міні-заняття з пізнавального розвитку з використанням кольоротерапії на тему: «У цирку» для дітей молодшої групи …..………………70

Конспект комплексного заняття з пізнавального, фізичного та екологічного розвитку на тему: « Земля - наш дім і нам цікаво жити в нім!» для дітей старшої групи……………...………………74

Дидактичні ігри валеологічного змісту …….. ....80

Досліди валеологічного змісту ………………....84

Валеологічні ігри з використанням

дихальної гімнастики ……………………….......85

Дихальна гімнастика після денного сну ……. …91

Самомасаж для діток ……………………….. ….92

«Валеологічний порадник для батьків» ……... ...94

Додаток …………………………………………..100

Література ………………………………………..103


Я не боюся ще й ще раз повторити: турбота про здоров’я – це найважливіша праця вихователя. Від життєрадісності, бадьорості дітей залежить їхнє духовне життя, світогляд, розумовий розвиток, міцність знань, віра в свої сили...»В. Сухомлинський

Вступ

Проблема формування, збереження, зміцнення та відновлення здоров'я дітей дошкільного віку завжди буде актуальною.

Згідно з Національною Доктриною розвитку освіти в України і Закону "Про дошкільну освіту", педагоги і батьки повинні виховувати у дитини ціннісне ставлення до життя і власного здоров'я, здоров'я інших людей як до найвищої індивідуальної і суспільної цінності. У зв'язку з цим виникає важлива проблема - розробка здоров'язберігаючих і здоров'яформуючих технологій, які б не тільки максимально розвивали фізичне тіло дитини, а й формували його психіку, духовність, навички спілкування, тобто зміцнювали здоров'я як багатоскладову категорію, в яку входить фізична, психічна, духовна та соціальна складові. Значну роль в охороні та зміцненні здоров'я людини мають її індивідуальні установки та орієнтири, які закладаються ще в дитинстві як батьками, так і педагогами. Отже, здоров'я більшою мірою залежить від самої особистості, зокрема від того, наскільки вона усвідомлює саму себе.

Окрім батьківського виховання, в даному випадку велику допомогу надає дошкільний заклад, одним із завдань якого є створення умов, що гарантують формування уявлень та зміцнення здоров'я вихованців. Свідоме ставлення до власного здоров'я в дошкільника забезпечується системою знань, які сприяють формуванню у дітей звичок здорового способу життя. Діти усвідомлюють, що таке здоров'я, як улаштоване їх тіло, чим люди відрізняються один від одного, у них формуються початкові уявлення про органи чуття та способи їх збереження, елементарні навички самооздоровлення, основ безпеки життєдіяльності.В методичному пораднику «Рости здоровою, дитино!» розкривається проблема формування уявлень дітей дошкільного віку про здоров'я, подано нетрадиційні здоров’язберігаючі технології, які допоможуть не тільки зміцнити здоров'я дитини, але й зробити співпрацю з вихованцями цікавою, доступною, плідною.

Поширена анотація
Тема. Формування свідомого ставлення до власного здоров’я у дітей дошкільного віку через використання здоров’язбережувальних технологій.

Адреса досвіду. Дошкільний навчальний заклад ясла-садок комбінованого типу № 57 фізкультурно-оздоровчого напрямку Рівненської міської ради вулиця Волинської дивізії,13,м. Рівне.

Актуальність досвіду роботи “Формування свідомого ставлення до власного здоров’я у дітей дошкільного віку через використання здоров’язбережувальних технологій” вихователя О.Щипцової зумовлена завданнями Закону України “Про дошкільну освіту ”, Концепцією дошкільного виховання в Україні, Базовим компонентом дошкільної освіти та чинними програмами. Педагог розкриває ефективні шляхи пізнання основ здоров’я через різні форми та методи впливу на особистість дитини. Немає більшої цінності в людини, ніж здоров’я, тому проблема формування свідомого ставлення до власного здоров’я у дітей дошкільного віку є невід’ємною частиною освітньо - виховного процесу в дошкільному навчальному закладі. Досвід складається з висвітлення актуальності проблеми збереження здоров’я дітей, формування валеологічної компетентності дошкільників, розкриття змісту здоров’язбережувальних технологій, перспективного планування освітньо - виховної роботи з валеології для дітей дошкільного віку, дослідницько-пошукової діяльності з дітьми, конспектів занять, різних видів масажу та самомасажу, дидактичних ігор, різних форм роботи з родинами вихованців.

Застосовані методи та прийоми під час вивчення інформації з дітьми про основи здоров`я : наочні (спостереження, показ ілюстрацій, розгляд власної будови тіла дитини); словесні (розповідь, опис, художнє слово, народну мудрість); практично-ігрові (дидактичні ігри, масажі, різні види гімнастики, дослідницько-пошукова діяльність) формують розуміння цінності власного здоров’я у дітей старшого дошкільного віку.

Упровадження досвіду з формування ціннісного ставлення до власного здоров’я у дітей спрямоване на розкриття істотних зв’язків і залежностей, які існують між станом здоров’я людини та її способом життя, рівнем знань про здоров’я, настроєм, стосунками з іншими людьми, сприяє формуванню свідомого ставлення до власного здоров’я у дітей, компетентності щодо його збереження та зміцнення, набуття практичних умінь та навичок дошкільників з догляду за своїм тілом, зміцненням його, взаємодії з природою та бережливому ставленню до неї, інтелектуальному, пізнавально-екологічному та емоційно-соціальному розвитку.

Практична реалізація досвіду засвідчила, що у дітей формується усвідомлення цінності власного здоров’я і здорового способу життя, яке сприяє становленню активної особистості. Дитина, у якої буде сформоване сприйняття власного тіла, здоров’я, як особистісної цінності, намагатиметься свідомо коригувати свою поведінку щодо здорового існування, буде бережно ставитися до власного здоров’я і здоров’я оточуючих; прагнути до адекватного сприйняття знань і навичок по його охороні та втіленню у повсякденне життя.

Досвід роботи « Формування свідомого ставлення до власного здоров’я у дітей дошкільного віку через використання здоров’язбережувальних технологій” , вивчався завідувачем, вихователем-методистом дошкільного навчального закладу протягом 2010-2012років та був апробований протягом 2012-2013 н.р. і схвалений педагогічною радою дошкільного навчального закладу ( протокол № 1 від 24.02.2012р.)

Вихователь Щипцова О.Ф. у 2013 році, в травні місяці, отримала сертифікат Національної академії педагогічних наук України інституту обдарованої дитини, що є учасником ІІ Всеукраїнського конкурсу « Творчий учитель - обдарований учень», її посібник « Рости здоровою,дитино!» отримав 40 балів із 48.

Методичний посібник « Рости здоровою, дитино!» рекомендовано для використання працівниками дошкільних навчальних закладів, батьками, які мають дітей дошкільного віку та всім, хто цікавиться вихованням здорового покоління.

Актуальність проблеми збереження здоров'я дітей
Сьогодні проблеми збереження здоров'я дітей набувають особливої актуальності, оскільки дедалі помітнішою стає тенденція до погіршення його стану.

Одне з головних завдань дошкільного закладу э організація навчально-виховного процесу, за якої не лише зберігатиметься високий рівень розумової працездатності вихованців, а й зміцнюватиметься їхнє здоров'я.

Обсяг пізнавальної інформації, яку отримують малюки в дошкільному дитинстві, постійно зростає. Відповідно зростає і розумове навантаження. А це нерідко призводить до перевтоми, що негативно позначається на стані здоров'я дітей.

Вимоги сучасності потребують переорієнтації змісту виховання підростаючого покоління, зміщення акцентів на створення умов для поступального, повноцінного, всебічного розвитку особистості. Для того, щоб навчити дітей жити, успішно діяти у світі, самовизначитися у ньому, необхідно сформувати у них, починаючи з дошкільного віку, ціннісне ставлення до себе, свого образу „Я”, одним із компонентів якого є „Я – здоровий”.

Педагогічний процес з формування ціннісного ставлення до власного здоров’я у дітей передбачає розкриття істотних зв’язків і залежностей, які існують між станом здоров’я людини та її способом життя, рівнем знань про здоров’я, настроєм, стосунками з іншими людьми. Тому, в загальній системі роботи з дітьми надаю перевагу навчально-виховній діяльності. Основне завдання це розвиток у дітей усвідомлення цінності здоров’я і здорового способу життя, що сприяють становленню активної особистості. Дитина, у якої буде сформоване сприйняття власного тіла, здоров’я як особистісної цінності, намагатиметься свідомо коригувати свою поведінку щодо здорового існування. Тобто, буде бережно ставитися до власного здоров’я і здоров’я оточуючих; прагнути до адекватного сприйняття знань і навичок по його охороні, їх втіленню у повсякденне життя.

Для досягнення мети, свою роботу, спрямовую на виконання наступних завдань:

Систематизувати знання дітей про:


 • фізичну сферу здоров’я (будову тіла, функції органів тіла, засоби збереження здоров’я тощо);

 • психічну сферу здоров’я (почуття та емоції, керівництво ними);

 • соціальну сферу здоров’я (залежність стану здоров’я від умов життя; правила поведінки в суспільстві; негативний вплив шкідливих звичок на здоров’я тощо).

 • Сформувати вміння (навички):

 • у фізичній сфері здоров’я: самостійно піклуватися про власне здоров’я, орієнтуватися у показниках свого фізичного стану, використовувати знання про функції органів тіла в різних видах діяльності;

 • у психічній сфері здоров’я: зосереджуватися на приємних спогадах, використовувати їх для покращання настрою, контролювати негативні емоції;

 • у соціальній сфері здоров’я: оцінювати життєві ситуації, прогнозувати результати діяльності, наслідки поведінки, безконфліктно спілкуватися, піклуватися про хворих, з повагою ставитися до здорових.

 • Розвинути установки до:

 • самостійного виконання оздоровчих процедур;

 • прояву позитивних емоцій у процесі здоров’я творчої діяльності;

 • дотримання здорового способу життя.

Одним із актуальних завдань у практиці роботи є забезпечення кваліфікованої допомоги у наданні дітям знань про основи здоров’я, виробленні навичок збереження, зміцнення і відновлення фізичного, психічного і соціального здоров’я дітей. Важлива місія у цій діяльності належить нам, вихователям дошкільних навчальних закладів. Великий педагог В. Сухомлинський з цього приводу писав: „Я не боюся ще й ще раз повторити: турбота про здоров’я – це найважливіша праця вихователя. Від життєрадісності, бадьорості дітей залежить їхнє духовне життя, світогляд, розумовий розвиток, міцність знань, віра в свої сили...».

Ця парадигма сучасної освіти яскраво відображена в державних документах, а саме: Законах України „Про дошкільну освіту” (2001 р.), „Про охорону дитинства” (2002 р.), „Національній доктрині розвитку освіти” (2002 р.), „Базовому компоненті дошкільної освіти ” (2012 р.) та ін.. одним із основних завдань дошкільної освіти на сучасному етапі є забезпечення гармонійного та різнобічного розвитку дошкільника, формування в нього ціннісного ставлення до Природи, Культури, Людей і Самого Себе.Валеологічна культура дошкільника
На сьогодні батьків та педагогів передусім турбує питання, як зміцнити здоров’я дітей. Варто розпочати роботу з ознайомлення дітей з власним тілом.

Я вважаю, що дошкільники ще з раннього віку оволодівають певним обсягом стихійних знань про здоров’я, їх цікавить власний організм, вони намагаються дослідити його на своєму рівні.

Малюки несподівано для себе роблять відкриття, наслідуючи дорослих, доглядаючи за власним тілом. Щоб дитина знала,що таке здоров`я, що впливає на нього, що для нього корисне, а що – шкідливе, як зберегти і зміцнити своє здоров`я і здоров`я інших людей, мають ретельно подбати дорослі . Головне – правильно підібрати інформацію для дітей: щоб вона була науково обгрунтована, доступна для сприймання дошкільнятами, зорієнтована на формування в них практичних навичок дбайливого ставлення до свого здоров`я, спиратися на традиції українського народу щодо збереження та зміцнення здоров`я.

Під час опанування дітьми інформації про основи здоров`я доцільним є застосування таких методів : наочних, словесних, практично-ігрових. Однак, валеологічні знання лише тоді матимуть практичну цінність, коли будуть трансформовані у навички здорового способу життя, а цей процес відбуватиметься лише за умови активного використання дітьми отриманих знань у різних видах діяльності ( ігровій, предметно-практичній – зображувальній, театралізованій, дослідницькій, трудовій і повсякденній; спілкуванні й навчанні). На мою думку, вся життєдіяльність дитини в дошкільному закладі повинна бути спрямована на збереження і зміцнення здоров'я. Основою є щоденні фізкультурні, музичні та інтегровані заняття, партнерська спільна діяльність вихователя і дитини протягом дня.

Практикую і використання різноманітних форм роботи: розігрування ситуацій на валеологічну тему під час сюжетно-рольових ігор ; заняття, екскурсії, валеохвилинки тощо. Створюю умови для самостійного визначення дітьми функцій органів тіла, а саме: проводити досліди, експерименти, пропонувати для виконання проблемні завдання відповідно до теми, що вивчається. Під час виконання вихованцями гігієнічних і загартовуючих процедур, у ході сюжетно-рольових ігор „Сім’я”, „Дитячий садок”, „Лікарня”, „Перукарня” закріплюю назви органів тіла і правила догляду за ними. Спонукаю дітей встановлювати зв’язок між станом окремих органів тіла і загальним самопочуттям, робити висновки щодо доцільності дотримання здоров’язберігаючого стилю поведінки.

Як показала практика, кожні два тижні доцільно оновлювати комплекс вправ із коригувальної гімнастики та проводити її з дітьми з метою формування правильної постави, зміцнення стоп, м’язів тіла. Постійно спонукаю дошкільників контролювати поставу в однолітків та рідних, пояснювати вплив постави на стан внутрішніх органів людини. У процесі спілкування доводжу вихованцям доречність щоденного виконання фізичних вправ і дотримання рухового режиму, розкриваю їх роль у розвитку організму дитини. Підтримую бажання дошкільників організовувати рухливі ігри, придумувати власні загальнорозвивальні вправи. Спонукаю слабоактивних дітей включатися в ігри, розваги.

Старших дошкільників привчаю до самостійного виконання загартувальних процедур (миття рук до ліктів, обтирання тіла вологою рукавичкою, ходіння босоніж тощо), пропонувати виконувати їх з членами родини. Під час щоденних прогулянок акцентую увагу дітей на властивостях сонця, повітря і води, які сприяють підтримці здоров’я. Спонукаю вихованців робити висновки, щодо власних відчуттів після переходу з приміщення на подвір’я.

Постійно акцентую увагу дошкільників на культурі споживання їжі. Даю їм поняття про доцільність дотримання режиму харчування. Пояснюю дітям значення окремих продуктів для зміцнення і збереження власного здоров’я. У старших дошкільників доцільно формувати елементарне уявлення про функціонування системи травлення. Необхідно навчати дітей правилам безпеки життєдіяльності, закріплюючи їхні знання у процесі моделювання життєвих ситуацій здоров’язберігаючого змісту.

Метою оздоровчої роботи є створення стійкої мотивації і потреби в збереженні свого власного здоров'я та здоров'я оточуючих. Формування у дітей елементарних знань про людський організм і дбайливе відношення до свого здоров'я є основним завданням мої роботи.

Формування культурно-гігієнічних навичок
Здоров'я дітей, загартованість їхніх організмів, інтерес до здорового способу життя залежать і від того, наскільки сформовані у них культурно-гігієнічні навички. Фізіологічною основою культурно-гігієнічних навичок є утворення умовно-рефлекторних зв'язків, вироблення динамічного стереотипу, а головною умовою їх формування — раціонально організоване життя дітей у дитячому садку, чіткий режим дня, постійність вимог до поведінки дитини з боку дорослих. Важливими при цьому є чистота приміщення, якісне прибирання, провітрювання, естетика організації культурно-гігієнічних процедур, приклад охайності й особистої гігієни дорослих. Гігієнічні процедури проводять щоденно в один і той самий час, що сприяє формуванню постійних навичок. Уже на другому році життя діти повинні уміти підставляти руки під струмінь води, змивати мильну піну з них, користуватися рушником, пити з чашки, їсти ложкою, користуватися серветкою, дякувати після прийому їжі, користуватися носовичком.

Трирічні малюки мають їсти самостійно й акуратно, ретельно пережовувати їжу, правильно тримати ложку, самостійно засукувати рукави перед умиванням, користуватися милом, умиватися, витиратися.

У середній групі дітей навчають правильно користуватися столовими приборами (ложкою, виделкою, ножем), серветкою, їсти акуратно, полоскати рот після їжі, правильно чистити зуби, зачісуватися, дотримуватися правил користування предметами гігієни.

Діти старшої і підготовчої груп повинні контролювати дотримання особистої гігієни, культурно поводитися за столом.

Культурно-гігієнічні навички поєднують у собі явища гігієни і культури. Діти мають усвідомити, що їхнє ставлення до гігієнічних вимог є не лише ставленням до власного здоров'я, а й свідченням поваги до людей, адже неакуратна, неохайна людина викликає відразу, небажання спілкуватися з нею.

На мою думку, для успішного виховання в дошкільників культурно-гігієнічних навичок необхідно забезпечити: • цілеспрямовану роботу батьків і педагогів щодо усвідомлення дітьми значущості фактора здоров'я, цінування його; запобігання шкідливих звичок, недбалого ставлення до свого організму, зовнішнього вигляду і поведінки;

 • єдність вимог до гігієни дитини в дошкільному закладі та сім'ї, позитивний приклад культури поведінки дорослих;

 • належну естетичність приміщення дитячого садка і сім'ї, що передбачає ретельне його прибирання, чистоту, доцільність і зручність у використанні обладнання, меблів, посуду, іграшок тощо;

 • постійне вправляння у дотриманні вимог культури поведінки, своєчасність і чіткість режимних процесів;

 • контроль з боку вихователів, допоміжного персоналу, батьків за якістю виконання культурно-гігієнічних навичок;

 • індивідуальну роботу з кожною дитиною, врахування її стану здоров'я, темпів оволодіння навичками, ставлення до гігієнічних процедур; при цьому важливо знати, як дитина сприймає позитивну оцінку чи осуд її поведінки авторитетним дорослим, як ставиться до відповідних учинків однолітків.Здоров'язбережувальні технології
Здатність протистояти хворобам пристосовуватися до навколишнього середовища, схильність до самозбереження, саморозвитку також входить у поняття «здоров’я». Воно є комплексною категорією, яка відображає адаптаційні резерви організму у взаємовідносинах із навколишнім середовищем.

Отже, у дошкільному віці дитина розуміє поняття «здоров’я» так: усвідомлює свій фізичний і психологічний стан, піклується про нього, вміє доглядати за своїм тілом, володіє певними навичками.

Виховання здорової дитини є пріоритетним, найголовнішим завданням дошкільної установи, особливо в сучасних умовах. Турбота про здоров'я дитини і дорослого стала займати у всьому світі ведучі позиції, оскільки будь-якій країні потрібні творчі особистості, гармонійно розвинені, активні і здорові.

Безсумнівно, проблема раннього формування культури здоров'я актуальна, своєчасна і достатньо складна. Як зміцнити і зберегти здоров'я наших дітей, яким чином сприяти формуванню фізичної культури дитини, як прищепити навички здорового способу життя, коли це треба починати?

Відомо, що дошкільний вік є вирішальним у формуванні фундаменту фізичного і психічного здоров'я. Адже саме до 7 років людина проходить величезний шлях розвитку. Саме в цей період йде інтенсивний розвиток органів і становлення функціональних систем організму, закладаються основні риси особистості, формується характер, ставлення до себе і оточуючих. Дуже важливо саме на цьому етапі сформувати у дітей базу знань і практичних навичок здорового способу життя, усвідомлену потребу в систематичних заняттях фізичною культурою і спортом.

Завдання забезпечення здорового дитинства актуальна і вимагає впровадження в практику дошкільної установи нових технологій здоров'я, які дозволять отримати більш повну інформацію про дітей і підібрати ефективні способи компенсації здоров'я. Звідси випливає важлива проблема: як навчити дітей дошкільного віку бути здоровими?

БКДО приділяє особливу увагу впровадженню в навчально-виховний процес здоров'язбережувальних технологій, що дають змогу проводити оздоровлення в цікавих різноманітних формах, забезпечують фізичне, соціально-емоційне, духовне, інтелектуальне благополуччя дошкільнят.

В роботі з дошкільниками я впроваджую різноманітні оздоровчі та профілактичні технології інноваційного та здоров'язбережувального характеру. При цьому враховую індивідуальні особливості вихованців.

Метою сучасної дошкільної освіти є розробити систему формування у дошкільнят елементарних уявлень про здоровий спосіб життя, збереження і зміцнення свого здоров'я, на основі інноваційних форм роботи, тому є доцільним виділити завдання педагога :


 • прищеплювати любов до фізичних вправ;

 • підвищити рівень знань вихователів в області формування, збереження та зміцнення здоров'я дітей;

 • розробити і впровадити наочні матеріали, які розвиваюче вплинуть на пізнавальну стимуляцію дітей.

 • забезпечити тісну співпрацю і єдині вимоги ДНЗ і родини в питаннях здоров'я дітей:

 • орієнтація сім'ї на виховання здорової дитини;

 • формування у батьків теоретичних знань і вироблення потреби дотримуватися здорового способу життя;

 • допомогти у придбанні елементарних навичок прийомів діагностики, методів збереження і зміцнення здоров'я дітей і дорослих.

 • усвідомлення дітьми і дорослими необхідності ведення здорового способу життя.

 • оволодіння навичками самооздорвлення.

Моя практика показала, ефективність оздоровчих технологій, а саме: піскової терапії, ігрової та казкотерапії, сміхотерапії, кольоротерапії, різних видів масажу ,дихальної та імунної гімнастики,точкового масажу тощо.
Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет