Силлабус «Прибор жасау және технологиялық үдерістерді автоматтандыру» кафедрасында мжбс қР 03. 08жүктеу 324.33 Kb.
Дата04.01.2019
өлшемі324.33 Kb.
Д.СЕРІКБАЕВ атындағы ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК ТЕХНИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

Ф2 және ШҚМТУ 701.01-01-1-2011


Сапа менеджмент жүйесі

Силлабус

(студенттерге арналған пән бойынша оқыту бағдарламасы)


бет беттің
Қазақстан Республикасының Министерство

Білім және ғылым образования и науки

министрлігі Республики Казахстан
Д. Серікбаев атындағы ВКГТУ

ШҚМТУ им. Д. Серикбаева


БЕКІТЕМІН

Факультет деканы


___________Ғ.Х.Мұхамедиев

__________________ 2014 ж.

ӨНЕРКӘСІПТІК ЭЛЕКТРОНИКА

Силлабус
ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭЛЕКТРОНИКА

Силлабус

Мамандық: 5В071800 – Электр энергетикасы

Оқу формасы: күндізгі
Курс: 2

Семестр: 4

Кредиттер саны: 2

Сағат саны: 90

Дәрістер: 15 сағат

Практикалық сабақтар: -

Зертханалық сабақтар: 15 сағат

СОӨЖ: 15 сағат

СӨЖ: 45 сағат

Курстық жұмыс: -

Экзамен: 4

Өскемен


Усть-Каменогорск

2014


Силлабус «Прибор жасау және технологиялық үдерістерді автоматтандыру» кафедрасында МЖБС ҚР 03.08.328 – 2006 Мемлекеттік жалпыға міндетті білім стандарты бойынша 5В071800 – Электр энергетикасы мамандығының студенттеріне жасалынған.

«Прибор жасау және технологиялық үдерістерді автоматтандыру» кафедра отырысында талқыланған.


Кафедра меңгерушісі А.Бакланов
№ хаттама 2014ж.

Ақпараттық технологиялар және энергетика факультетінің оқу-әдістемелік кеңесінде мақұлданды.


Төраға Т.Абдрахманова
Хаттама №____ ____________________2014 ж.

Жасағандар


Аға оқытушы В.Корнев

Аға оқытушы Г. Байтемирова


Нормоконтролер Т. Тютюнькова

ОҚЫТУШЫ ЖАЙЛЫ МӘЛІМЕТТЕР ЖӘНЕ БАЙЛАНЫСУ АҚПАРАТ
«Прибор жасау және технологиялық үдерістерді автоматтандыру» кафедрасы, АТжЭФ ( Г-3-315 дәрісхана).

Сабақ жүргізетін оқытушы, Корнев Вячеслав Андреевич, к.т.н., доцент.

Сабақ жүргізетін оқытушы, Байтемирова Гульнур Жумабековна, аға оқытушы.

Жұмыс телефоны: 540-586

Дәрісханалық сағаттары және кеңес беру уақыты: сабақ кестесі бойынша және мұғалімдердің жұмыс кестесі бойынша

1 ПӘН СИПАТТАМАСЫ ЖӘНЕ ОҚУ ҮДЕРІСІНДЕГІ АЛАТЫН ОРНЫ
  1. Оқылатын пәннің сипаттамасы

«Өнеркәсіптік электроника» курсы жоғарғы оқу орындарындағы студенттер үшін міндетті пән болып табылады және профильді пән ретінде енгізілген.

  1. Пәнді оқу мақсаты мен тапсырмалары


Курстың мақсаты - Методология жүйесіне зерттеу және күрделі электронды құрылғыларға жобалау туралы түсінік беру.

Студенттерде аналогты электронды құрылғылардың схематехника негізі және олардың сараптау әдістерін, сонымен қатар аналогты электронды құрылғылардың түйіндерінің құрылуы мен таңдау дағдысы туралы білімді қалыптастыру.

«Өнеркәсіптік электроника» пәні «Математика», «Физика», «Электрлік тізбектер теориясы» және т.б сияқты пәндердің теориялық негізінде қалыптасқан.
Пәнді оқыту тапсырмалары:


 • оқушыларды электрониканың даму сатыларымен таныстыру, электротехниканың берілген бағыттағы спецификасын көрсету, цивилизациядағы даму рөлін айқындау;

 • электроникадағы элементті базасының жұмыс істеу принциптері туралы нақты білім беру;

 • студенттердің курсты оқу кезіндегі алған білімдерін өз бетінше кеңейтуін және тереңдетуін дамыту;

 • әр түрлі электронды құрылғыларды жасаудағы курстың қолданбалы бағытын өз бетінше қолдану үшін арттыру;
  1. Оқытылатын пәннің нәтижесі

Білім:

 • Автаматтандырудағы технологиялық үдерістердің мақсаты мен тапсырмалары;

 • Электронды құрылғылардың жұмыс істеу принциптері, интегралды микросхемалардың құрылымы және жасау технолгиясы, инженердің практикалық қызметіндегі электроникадағы элементті базасының әр түрлі қолдану аспектілері туралы негізгі ұғымдарды білу;

 • Негізгі мінездемелерді және электронды құрылғылар мен микросхемалардың параметрлерін анықтай алу, электронды құрылғылар мен микросұлбаларда қарапайым электронды сұлбаларды құру;

Дағдылар: • Электронды құралдардың негізгі мінездемелрін алудағы дағдыларын үйрену;

 • Құралдарды нақты қолдану үшін элементті базаны таңдай білу;

 • Жүйенің жұмыс істеу қабілетін диагностикалау;


Құзырлар:
Ортақ мәдениетті құзырлар (ОМҚ)

Ортақ білім бағдарламасын оқып-үйренудің нәтижесінде 5В071800 – «Электр энергетикасы» мамандығы бакалавриат түлегі ортақ мәдениетті құзырларды (ОМҚ) білуі тиіс: • Мәдениетті ойлау қабілетін еие болу, ортақтандыруға, сапартамаға, ақпаратты қабылдауға, мақсат қоюға және оған қол жеткізуге жолын таңдауға қабілеті (ОМҚ-1);

 • Жазбаша және ауызша сөйлеу мәнерін түсінікті, дәлелді және ойын дұрыс жеткізе алу (ОМҚ-2);

 • Әріптестерімен кооперациялау, коллективте жұмыс істеу қабілеті (ОМҚ-3);

 • Стандартты емес жағдайларда дұрыс шешім қабылдай білу және сол үшін жауап беруге дайын болу қабілеті (ОМҚ-4);

 • Өз қызметінде нормативті құқықты құжаттарды қолдана білу қабілеті (ОМҚ-5);

 • Өзін-өзі дамытуға талпыну, өз квалификациясын және шеберлігін көтеруге қабілеті (ОМҚ-6);

 • Өз жетістіктері мен кемшіліктерін критикамен бағалау, бағыттарды айқындау және кемшілктерді жою мен жетістіктердің туындауына байланысты құралдарды таңдай білу қабілеті (ОМҚ-7);

 • Өз мамандығының әлеуметтік мәнін білу, кәсіби қызметтің орындалуына жоғарғы мотивацияға ие болу қабілеті (ОМҚ-8);

 • Әлеуметтік маңызы бар проблемаларды және үдерістерді сараптау, кәсіби және әлеуметтік тапсырмаларды шешу кезіндегі гуманитарлық, экономикалық және әлеуметтік ғылым әдістері мен негізгі қалыпты қолдану қабілеті(ОМҚ-9);

 • Теориялық және тәжірибелік зерттеу, модельдеу және математикалық сараптау әдістерін қолдану, кәсіби қызметте табиғи ғылыми пәндердің негізгі заңдарын қолдану қабілеті (ОМҚ-10);

 • Қазіргі заманға сай ақпараттық қоғамның дамуында мағлұматтардың болуы мен мәнін түсіну, үдеріс кезінде пайда болатын қауіп-қатерді тусіну,ақпараттық қауіпсіздіктің, сонымен бірге мемлекеттік құпияларды қорғаудың негізгі талаптарына ие болу қабілеті(ОМҚ-11);

 • Ақпаратты қайта өңдеу, сақтау, оны алудыңқұралдарымен жолдарын, негізгі әдістеріне ие болу, ақпаратты басқару құрылғы ретінде компьютерде жұмыс істеу дағдысына ие болу қабілеті (ОМҚ-12);

 • Компьютерлік жаһандану желілеріндегі ақпараттармен жұмыс істей алу қабілеті (ОМҚ-13);

 • Шетел тілдерінің біріне сөйлеу деңгейінде ие болу қабілеті (ОМҚ-14);

 • Стихиялық апат, катастрофа, аварийлардың мүмкін болатын салдарынан өндірістік адамды және халықты қорғаудың негізгі әдістеріне ие болу (ОМҚ-15);

 • Толыққанды кәсіби қызметті қамтамасыз ету үшін физикалық дайындықтың қажетті деңгейіне жету дайындығы, денсаулықты нығайту және өз бетінше физикалық тәрбиенің әдістерін қолдану құралдарына ие болу (ОМҚ-16);

 • Мәдениетті салт-дәстүрлерге және тарихи мұраға құрметпен аялап қарау қабілеттілігі, мәдениетті және әлуметтік айырмашылықтарды толерантты қабылдау (ОМҚ-17);

 • Тарихи үрдістердің заңдылықтары мен қозғалыс күштерін түсіну қабілеттілігі, зорлық-зомбылықтың тарихтағы рөлі, тарихи үдерістегі, қоғамдағы саяси серітестіктегі адамның орны(ОМҚ-18);

 • Әлеуметтік және жеке маңызы бар философиялық проблемаларды, дүниетанымды сараптау және түсіну қабілеті (ОМҚ-19);


Кәсіби құзырлар (КҚ)
а) ортақ кәсіби:

- Қазіргі заманғы барабарлық білім дәрежесіне негізгі қалыпты білім негізінде әлемдік ғылыми суреттерді, заңдарды және математикамен табиғи ғылымның әдістерін көрсету қабілет (КҚ-1);

- кәсіби қызмет барысында туындайтын табиғи-ғылыми негіздегі проблемаларды айқындау және оларды шешу үшін сәйкес физика-математикалық ақпаратты қарастыру(КҚ-2);

-өзінің кәсіби қызметіндегі өлшеуін және ақпарттық технологияның, өлшеуіш және есептеуіш техниканың, электроникалық дамуымен заманауи тенденциясының есептеу дайындығы(КҚ-3);

- Электрлік тізбектің мінездемесін есептеу және сараптау тапсырмаларын шешуші әдістеріне ие болу қабілеті (КҚ-4);

- Тәжірибелік мағлуматтарды көрсету және өңдеу тәсілдерінің негізіне ие болу қабілеті (КҚ-5);

- Технология мен техника, шетелдік және отандық ғылымды қолдану, зерттеу тақырыптары бойынша ғылыми-техникалық ақпаратты жүйелеу, сараптау, өңдеу және жинау қабілет (КҚ-6);

б) жобалау-кұрылымдық қызмет:

- жобалардың техника-экономикалық қамтамасыз етілуін тұспалдап жүргізу қабілеті (КҚ-7);

- әр түрлі функционалды бағыттардағы құрылғылар мен сұлбаларды, есептеу мен жобалауға арналған электронды құралдардың берілген мәндердіне сараптама және жинақтама жасау қабілеті(КҚ-8);

- Автоматтандыру жобаларының құралдарын қолданудағы техникалық тапсырмаарға сәйкес әр түрлі функцианалды сұлбалармен құрылғыларды, электронды құрылғыларды есептеу мен жобалауды орындауға дайындығы (КҚ-9);

-Аяқталған жобалық-құрылымды жұмыстарды рәсімдеу, жобалық және техникалық құжаттарды дайындау қабілеті(КҚ-10);

- Стандартқа, техникалық шартқа және басқада нормативті құжаттарға сәйкес жасалатын техникалық құжаттар мен жобаларды бақылау сәйкестігін жүзеге асыру дайындығы (КҚ-11);в) өндірістік технологиялық қызмет:

- Өндіріске нәтижесін енгізу дайындығы (КҚ-12);

- электронды техниканың материалдары мен бұйымдарын өндірудің технологиялық дайындығының жұмысы бойынша қабілеті (КҚ-13);

- құжаттарды дайындау және кәсіпорынның сапа менеджменті жүйесінің жұмыстарын қатысу қабілеті (КҚ-14);

- Электронды техниканың материалдары мен бұйымдарын өндірудің метрологиялық қамтамасыз етуді ұйымдастыру дайындығы (КҚ-15);

- экологиялық қауіпсіздікті бақылауды жүзеге асыру қабілеті (КҚ-16);г) ғылыми зерттеу қызметі:

- Наноэлектроника және электроника саласындағы, зерттеу тематикасы бойынша отандық және шетелдік ғылыми-техникалық ақпаратты жинау, сараптау, жүйелендіру қабілеті (КҚ-17);

- Қарапайым физикалық және математикалық құрылғылар модельдерін, сұлбаларын, әр түрлі функционалды тағайындалған электроника және наноэлектроника құрылымдарын, сонымен қатар компьютерлі модельдеудегі стандартты программалық құралдарды қолдану қабілеті (КҚ-18);

- Экспериментті зерттеу параметрлерінің және құрылғылардың мінездемесін, сұлбаларын, электроникадағы құрылғылары мен құрылымдары және наноэлектроникадағы әр түрлі функцианалды тағайындаудың тиімді әдісін практикада дәлелді таңдау және жүзеге асыру қабілеті (КҚ-19);

- Материалдарды ғылыми есеп беру, жариялау, тұсаукесер ретінде таныстыру және зерттеу нәтижесін сараптау мен жүйелендіру қабілеті (КҚ-20);

- Зерттеулердің нәтижесін және құруын енгізу қабілеті және де интелектуалды меншікті объекттерін қорғау құқықтарын ұйымдастыру (КҚ-21);д) ұйымды-басқару қызметі:

- Кіші топтардың орындаушыларынң жұмысын ұйымдастыру қабілеті (КҚ-22);

- Бекітілген форманың орналасқан есебінде ұйымдастыру-техникалық құжаттарды (жұмыс сұлбасы, жоспар, қолдану тәсілі, смет) жасауға қатысу дайындығы (КҚ-23);

- Техникалық құралды, жүйелерді, үдерістерді, материалдарды және құрылғыларды сертификаттау саласында тапсырммаларды орындау қабілеті (КҚ-24);

- өндірістік зақымдаудың кәсіби аурулардың экологиялық бұзылулардың алдын алуының профилактика тәсілдеріне ие болу қабілеті (КҚ-25);

е) монтажды-құрастыру қызметі:

-әр түрлі ғылыми-техникалық, технологиялық және электроника және наноэлектроника саласындағы кәсіби тапсырмаларды шешу үшін қолданатын диагностикалық, техникалық жұмыс істеу қабілеттілін тексеру, құрастыру қабілеті (КҚ-26);- электронды техникалардың материалдар және өнімдердің тәжірибелі үлгілерін пайдалануға тапсыру және сынауға, монтажға қатысу дайындығы (КҚ-27);

ж) Сервистік-пайдаланушы қызметі:

- диагностикалық, өлшеуіштік, техникалық құрылғыларға сервистік қызмет көрсету қабілеті (КҚ-28);

- Құрылғының техникалық жағдайы, оның профилактикалық қарауы және жөндеуіне регламенттік тексеруді жүзеге асыру дайындығы (КҚ-29);

-шығын материалдары мен тетік қорларына тапсырыс құру, сонымен қатар апаратураның тексеру және дәлдеу қабілеті (КҚ-30);

-қолданылатын техникалық құрылғылардың және қызмет етуші персонал үшін программалық қамтамасыз етуін эксплуатация бойынша қолдану тәсілін құру қабілеті(КҚ-31);
Кәсіби-мамандандырылған құзырлар (КМҚ):

 • Кәсіби тапсырмаларды шешуде математикалық модельдеудің негізгі тәсілін қолдану қабілеті; өз бетінше инженерлік сұрақтарды зерттеу үшін математикалық әдебиеттерді қолдану (КМҚ-1);

 • Техниканы мінездемесімен қоса аппаратураға материал таңдау қабілеттілігін сыртқы факторларлың қасиеттеріне әсері (КМҚ-2)

 • Электронды және микроэлектронды техникада қолданатын материалдың технологиясын наноэлектронды құрылғылардың есептерінің әдістерінің материалдары; наноқұрылымның физикалық қасиеттерін зерттеу әдістерін, наноэлектрониканың теориялық сараптамалық физикалық үрдісінің әдісін қолдану; физикалық жүйенің қасиеттерін төмен өлшемдікпен қолдану дайындығы (КМҚ-3)

 • Физикалық құбылыстардың және үрдістердің қатты денеде болуын түсіндіру; сараптама жасау және физикалық үрдістердің параметрлеріне мөлшерлі баға беру; бос электронды газдың жақындауындағы қатты денелергекинетикалық есептік мінездеме беру қабілеті (КМҚ-4)

 • Вакуумды және плазмалы электроника құрылғылары мен құрылымдардың жұмысының негізінде жатқан компьютерлік модельдеу және эксперименттік зерттеуде физикалық үрдістерді теориялық анализ ретінде алған білімдерін қолдану; микротолқынды электронды рпиборлар мен құрылғылардың негізгі параметрлері мен сипаттамаларын есептеу, нақты қолдануға арналған приборларды тиімді таңдауды орындау; алған білімді оптикалық және кванттық электрониканың приборлары мен құрылғыларының жұмыс істеу принциптерін түсінуге қолдану, және де ақпаратты беру және өңдеуде оптикалық әдістер (КМҚ-5);
  - жобалаудың таңдалған бағдарын есептеумен жобалаудың әртүрлі кезеңдерінде электронды құрамдас базаның үлгісін таңдау және баяндау қабілетімен; жобалаудың үдерісін жүзеге асыруда техникалық және бағдарламалық құралдарымен жұмыс істеу, заманауи электронды құрамдас базаны баяндау және жобалау тілдерін меңгеру (КМҚ-6);
  - автоматты басқару теориясының заңдарын қолданумен электронды және микропроцессорлы техникалардың құралдарымен автоматты басқару жүйесінқұру қабілетімен (КМҚ-7);
  - сызықты және сызықты емес тізбектерге сигналдардың әсерін талдау, күшейткіштерді, стабилизаторларды және электрлік сигналдар генераторларын есептеу, применять аналогты-сандық және сандық-аналогты түрлендіргіштерді қолдану, синтезировать аналогты және сандық құрылғыларға синтез жасау қабілеттігімен, олардың функционалды тағайындалуы, электрлік шамалары және пайдалану шарттары туралы мәліметтер негізінде (КМҚ-8);
  - радиоэлектронды техника өнімдеріне, конструкцияның қозғалатын және қозғалмайтын элементтеріне талдау және синтездеу мақсатымен олардың математикалық үлгілеріне сәйкес нақты құрылымнан есептеу сұлбаларына ауысуды жүзеге асыру; аналогты және сандық элементті база негізінде электронды құрылғыларды жобалаудың және үлгілеудің, есептеудің заманауи әдістерін білу қабілеттілігімен (КМҚ-9);
  - электроника және наноэлектроника құрылғыларында және приборларында электронды техниканың құрауыштарын технологиялық және конструкциялық жүзеге асыру туралы білімді қолдану қабілетімен; электронды аппаратурада қолдануға арналған құрауыштарын таңдау, олардың сипаттамаларын, сыртқы факторлар мен бағасының қасиетіне әсерін ескере (КМҚ-10);
  - автоматты басқару теориясының негізгі заңдарын қолдану және иемдену қабілеті, оның ішінде оның сандық құрамдасы (КМҚ- 11);
  - микротолқынды бағдарланған және тербелісті жүйелерді конструкциялауда қолданылған, материалдардың өзіндік ерекшеліктері туралы мағлұматымен, микротолқынды бағдарланған жүйелер негізінде қарапайым құрылғыларды оңтайлы жобалау принциптерін, математикалық және компьютерлік үлгілеу әдістерін қолдану қабілетімен (КМҚ-12);

- микропроцессорлық техника бойынша білімді қолдану дайындығымен; төменгі жиілік тілінде бағдарламалау(КМҚ-13);
- электроника және наноэлектроника бұйымдарын және материалдарын дайындауда қолданылатын негізгі технологиялық әдістерді қолдану қабілеттілігімен; осы әдістерді негізіне жататын физикалық заңдылықтар (КМҚ-14);
- электр жетектерді басқарудың микропроцессорлық жүйелерін жобалау және баптау қабілеттілігімен (КМҚ-15);
- басқарудың микропроцессорлық жүйелерін құруда заманауи бағдарламалық құралдардың негізгі принциптерін және мүмкіндіктерін қолдану қабілеттілігі; контроллерлерді бағдарламалау (КМҚ-16). • 1.4 Пререквизиттер • Пререквизиттер: жүйетехникасы; жобалау негізі; математика бөлімдері, оның ішінде: интегралды және дифференциалдыесепте, ықтималдылықтар теориясы, математикалық статистика; жалпы физика және қатты дене физикасы, оптика, термодинамика; электротехника және электротехниканың теориялық негізі.
  1. Постреквизиттер

Постреквизиттер: аналогты және сандық құрылғылардың сұлбатехникасы, микроконтроллерлер, автоматика негізі, бақылау жүйесін және автоматтандыруды жобалау, электромеханика, электронды өлшеуіш техникасы, приборларды есептеу және жобалау, технологиялық үдерістерді автоматтандыру және т.б. Осы білімді қолдану сыбайлас пәндерді оқуда пайдалы. Электроника негізінен алған білім электроника негізінен, электронды өлшеуіш техникасынан, бақылау жүйесін және автоматтандыру жобалаудан курстық жобаны орындауға қажет.

2 ПӘН МАЗМҰНЫ
2.1 Тақырыптық жоспар


Тақырыптың аты, оның мазмұны

Жұмыс көлемі, сағат

Ұсынылған әдебиеттер

1

2

3

Дәрістік сабақтар

Жартылай өткізгіштердің физикалық негізі. Жартылай өткізгішті материалдар. Электронды- кемтіктік ауысу және оның қасиеттері. p-n ауысудың вольт-амперлік сипаттамасы.

1

1,3


Жартылай өткізгішті диодтар: түзеткіштік, стабилитрон, варикап, шоттка диодтары, туннельді диодтар, фотодиод, жарық диоды. Диодтың вольт-амперлік сипаттамасына ұқсас өрнектер

1

1.6


Тиристор- бірнеше р-n ауысуы бар басқарылатын шала өткізгішті аспап. Тиристордың вольт-амперлік сипаттамасы және аспаптың статикалық параметрі.

1

1,7


Биполярлы транзисторлар: p-n-p және n-p-n. Транзисторды қосудың схемасы мен күшейту принципі. Аспаптың құрылымы мен оның параметрлері h– транзистордың параметрі

1

2


Өрістік транзисторлар: р-n ауысуындағы жанама және индукцияланған каналмен басқарылатын. Өрістік транзистордың құрылысы, жұмыс істеу принципі, параметрі және статикалық сипаттамасы. Өрістің және биполярлы транзисторлардың салыстырмалы бағасы

1

1,2,8


Күшейткіш каскадтарды құру: өрісті және биполярлы транзистордағы бір каскадты күшейткіштер. Күшейткіш элементтінің қажеттілігі. Кері байланыс ұғымы. Тұрақты ток бойынша жұмыс режимін таңдау. Күшейткіштің негізгі параметрлері.

1

2,6


Көп каскадты күшейткіштер: конденсаторлы байланыспен, трансформаторлы байланыспен, каскадтар арасындағы өзара байланыспен. Каскадты күшейткіштерді құру принципі. Негізгі параметрлері.

1

1,2


Тұрақты ток күшейткіштері, қажеттілігі, құрастырудың ерекшеліктері, жұмыс істеу принциптері, дифференциалды күшейткіш.

1

1.10


Қуатты күшейткіштер: қажеттілігі, жұмыс істеу принципі, құрастырудың ерекшеліктері.

1


5

1

2

3

Таңдаулы күшейткіштер: қажеттілігі, жұмыс істеу принципі, құрастыру ерекшеліктері.

1


7

Екінші ретті ток көздері: қажеттілігі, құрылымы құрастырудың принциптері, структуралық схемасы, түйіндердің функционалдық қажеттілігі.

1

5,11


Түзеткіштер: құрылымы(біржарым периоды, екі жарым периоды, бірфазалы, үшфазалы, басқарылатын және басқарылмайтын). Тегістелетін фильтрдің қолданылуы. Негізгі параметрі. Қолданылуы.

1

8,11,12


Кернеу стабилизаторлары. Параметрлік стабилизаторлары. Конпенсациялық стабилизаторлары. Қажеттілігі, жұмыс істеу принципі, негізгі параметрлері.

1

7,10


Электрондық генераторлар және импульстарды қалыптастыру. Негізгі схемалар және үйлесімді тербеліс генераторлардың жұмыс істеу принципі. Релаксациялық автогенераторлар жайында түсінік (синусоидалдық емес тербеліс генераторларында): мультивибраторлар (тік бұрышты импульс генераторларында)

1


6


Зертханалық жұмыстар

1 тақырып. Диодтың вольт-амперлік сипаттамасын зерттеу

2

1


2 тақырып. Стабилитронның вольт-амперлік сипаттамасын зерттеу

2

1,2,4


3 тақырып. Биполярлы және поле транзистордың кіріс, шығыс және беріліс статикалық сипаттамаларын зерттеу

4

7


4 тақырып.Операциялық күшейткіштегі инверторлық және инверторлық емес күшейткіштерді зерттеу

43

5 тақырып. «Біржартыпериодты түзеткіштердің сұлбасы»; «Екіжартыпериодты түзеткіштердің сұлбасы»


3

11

2

3

Студенттердің оқытушымен өздік жұмысы

1 тақырып. Зертханалық өлшеуіш кешенін оқу

5

Техникалық құжаттама

2 тақырып. Күшейткіштің жүктемелік және сквозных динамикалық сипаттамасын тұрғызу

5

1

3 тақырып. Тұрақты ток бойынша транзистордың жұмыс істеу режимі және тұрақтандыру тізбегін есептеу

5

10

4 тақырып. Күшейту каскадының жиілікті және ауыспалы сипаттамасының түзету тізбектерін есептеу

10

5

5 тақырып. Дифференциалдық күшейткіштерді және оперциялық күшейткіштерді есептеу

10

7

6 тақырып. Аралық күшейткіштерді есептеу

10

3

Студенттердің өздік жұмысы

1 тақырып. КЖ көлемінде күшейткіштерді есептеу

14

11

2 тақырып. Синусоидалық тербелістің RC-генераторын зерттеу

6

6

3 тақырып. ОК-тегі Шмидт триггерін және компараторды зерттеу

5

3

4 тақырып. Генератордың сызықты-өзгерген кернеуін зерттеу

10

7

5 тақырып. Синусоидалық тербеліс генераторын есептеу

5

1

6 тақырып. Компенсациялық түрдегі кернеу стабилизаторын есептеу

5

62.3 Өздік жұмысқа арналған тапсырма (СӨЖ)Тақырыбы

Тапсырманың мақсаты мен мазмұны

Ұсынылғын әдебиеттер

Орындау ұзақтығы (сағ)

Бақылау формасы

Тапсыру мерзімі

1

2

3

4

5

6

Төмен жиілікті күшейткіштерді есептеу

Курстық жұмысты орындау мақсаты студенттердің әмбебап базалық сияқты кәсіптік біліктілігі білім, үйрену, дағдылар түрінде болып келеді.


Бочаров Л.Н. и др. Расчет электронных устройств на транзисторах – М.: Энергия, 1978. – 208с., ил. – (Массовая радиобиблиотека; Вып. 963).

.


45

Баға

Семестрдің 15-ші аптасы


2.3 Пән бойынша тапсырмаларды орындау және тапсыру графигі


Бақылау түрі

Академдік оқу кезеңі, апта

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Сабаққа қатысу
1

1

1

1
1
1

1

1

1
1
Дәріс конспектісі1

1

1

1

1
1

1

1

1
1
Тақырыптық сұрақ (зертханалық, практикалық сабақтар)
5

5

5

5

5
5
5

5
5

5
Реферат
10


10
Рубеждік тестілеу
5


5

3 Ұсынылған әдебиеттер тізімі


 1. Негізгі әдебиеттер

1 Савиных В. Л. Физические основы электроники. Методические указания и контрольные задания. СибГУТИ, 2002.

2 Гусев В. Г., Гусев Ю. М. Электроника. Учебное пособие для приборостроительных специальностей вузов. - 2-е изд. М.: Высшая школа, 1991. - 622 с.

3 Опадчий Ю.Ф. Аналоговая и цифровая электроника. - М.: Радио и связь, 1996. – 768 с.

4 Аринова Н.В. Основы электроники: Рабочая программа, задания и ме­тодические указания к контрольным работам для студентов специальности 050716 «Приборостроение» заочной формы обучения. ВКГТУ. - Усть-Каменогорск, 2007. – 51с.

5 Бочаров Л.Н. и др. Расчет электронных устройств на транзисторах / Бочаров Л.Н., Жебряков С.К., Колесников И.Ф. – М.: Энергия, 1978. – 208с., ил. – (Массовая радиобиблиотека; Вып. 963).

6 Забродин Ю.С. Промышленная электроника: Учебник для вузов. – М.: Высш. Школа, 1982. – 496 с., ил.

7 Герасимов В.Г., Князев О.М. и др. Основы промышленной электроники. – М.: Высшая школа, 1986.

8 Шадрин Г.К. Основы электроники: Курсовая работа, задания, методические указания для студентов специальности 050716 «Приборостроение» заочной формы обучения / Г.К. Шадрин, Н.В. Аринова / ВКГТУ.-Усть-Каменогорск, 2007. – 35 с.
3.2 Қосымша
9 Ефимов И.П. Источники питания РЭА: Учебное пособие. - 2-е изд., испр. Ульяновск: УлГТУ, 2002. - 136 с.

10 Жеребцов И.П. Основы электроники. – 5-е изд., перераб. и доп. – Л.: Энергоатомиздат, 1989.

11 Корнев В.А. Основы электроники/Методические указания к выполнению курсового проекта. – Усть-Каменогорск, 2009. – 31 с.

3.3 Справочная

12 Голомедов В.А. Полупроводниковые приборы: диоды выпрямители, стабилитроны, тиристоры. Справочник – М.: Связь, 1978.

13 Лавриненко В.Ю. Полупроводниковые приборы. Справочник. – Киев: Техника, 1984.

4 СТУДЕНТТІҢ БІЛІМІН БАҒАЛАУ


4.1 Оқытушының талабы


 • Студенттің сабақта болуын сабақтың басында ғана тексеріледі. Кешіккен жағдайда тыныш кіріп, жұмысқа кірісу керек және қоңырау кезінде кешігу себебін оқытушыға түсіндіру қажет;

 • екі рет сабаққа кешігу бір рет сабақта болмағанға тең;

 • баллмен бағаланатын жұмыстарды уақытында тапсыру керек. Егер уақытында жұмысты тапсырмаса балл төмендетіледі. Жұмыстарын тапсырмаған студенттер экзаменге жіберілмейді;

 • Қайта рубеждік тестілеуден қанағаттандырылмаған баға алған жағдайда, экзаменге жіберілмейді;

 • Орта рейтинг Рср = (Р1 + Р2)/2 < 50%, жинаған студенттер экзаменге жіберілмейді;

 • Сабақ кезінде телефон өшірулі болу керек;

 • студент сабаққа классикалық киіммен келу қажет.4.2 Баға критерийлері
100 баллдық система бойынша турлі тапсырмалар бағаланады.

Негізгі тексеру апта сайын лекция, практикалық жұмыс кезінде сабақта болу және өздік жұмыстың орындалуы тексеріледі.

Рубеждік білім тексеру семестрдің 7 және 15 аптасында тест түрінде алынады. Рейтинг осы тексеру түрлерінен жиналады:


Аттестациондық

Кезең

Бақылау түрі, удельный вес, %Сабаққа қатысуы

Дәрістер конспектісі

Ауызша сұрақтарға жауап

Бақылау

Тестілік сұрақтарға жауап

Реферат

Рубеждік тестілеу

Барлығы

Рейтинг 1

5

5

10

10

15

5

50

100

Рейтинг 2

5

5

10

10

15

5

50

100

Пән бойынша экзамен экзаменационды сессия кезінде тест түрінде өтеді.

Студенттің дисциплина бойынша соңғы шыққан бағасының ішіне кіредіт:

- 40% , экзаменда жинаған;

- 60% негізгі жинаған баллы.

Формула:


, (1)
где Р1, Р2 – бірінші және екінші рейтингтің сандық мәні;

Э – сандық эквивалент экзаменда жинаған.


Әріптік жүйе бойынша бағалау және баллдың сандық баламасы

Әріптік жүйе бойынша бағалау

Баллдың сандық баламасы

Пайыздық мөлшер, %

Дәстүрлі жүйе бойынша баға

А

4,0

95–100

Өте жаксы

А–

3,67

90–94

В+

3,33

85–89

Жақсы

В

3,0

80–84

В–

2,67

75–79

С+

2,33

70–74

Қанағаттанарлық

С

2,0

65–69

С–

1,67

60–64

D+

1,33

55–59

D

1,0

50–54

F

0

0–49

Қанағаттанарлықсыз


4.3 Қорытынды бақылауға арналған материалдар
1. Диодтың ВАС (Вольт-Амперлік сипаттама ) сал және мысал ретінде алып, р-п ауысу қасиетін түсіндір. Идеалды диодтың аналитикалық өрнегін жаз.

2. ВАС стабилитронның жұмыс учаскісін көрсет. Стабилитронның негізгі параметрлерін ата.

3. р-п ауысу жарықдиоды қосылған кезде қандай бағытта ығысады?

4. Биполярлық транзистордың конструкциясын және электродтардың тағайындалуын түсіндіріңіз.

5. Практикада биполярлы транзисторды қосу үшін қандай схемаларды қолданады?

6. Транзистордың кіру және шығу сипаттамалары деп нені айтады?

7. Транзистордың базалық, эмитер және коллектр токтарының арасындағы өзара байланыс қандай?

8. Транзистордың Һ - параметрі дегеніміз не?

9. Транзистордың алмастыру схемасы дегеніміз не және ол қандай мақсаттар үшін қолданады?

10. Транзистордың электродтарымен кернеу арасындағы өзара байланыс қандай?

11. Тәжірибелік графиктен эмиттерлік ауысудың ВАС-ын көрсет.

12. Тәжірибелік графиктен колекторлық ауысудың ВАС-ын көрсет

13. р-n ауысуымен басқарылатын полярлы транзистордың жұмыс ісеу принципін және құрылғысын түсіндір.

14. Полярлы транзистордың негізгі параметрлерін ата?

15. р-n ауысуымен басқарылатын полярлы транзистордың шығу және стокты-затворлы сипаттамасын бейнеле.

16. Күшейткіштегі элементтердің тағайындалуын түсіндір?

17. Транзистордың қандай параметрлері оның шығу сипаттамаларының жұмыс істеу аймағын шектейді?

18. Транзистордың тыныштық нүктесі қалай таңдалынады?

19. Жүктеменің кедергісі кернеу бойынша күшейткішт коэффициентіне қалай әсер етеді?

20. Күшейткіштің кіру кедергісі кернеу бойынша күшейту коэффициентіне қалай әсер етеді?

21. Сұлбаның қандай элементтері жоғарғы және төменгі жиіліктерді анықтайды?

22. Бірлік және екілік жартылайпериодты түзулеткіштегі жүктемелі резистордағы кернеудің осциллограммасын сал.

23. Жүктемеде алынатын қуаттың шамасын диодтың қандай параметрлері шектейді.

24. Бірдей түзуленген кернеуде үш түзулеткіштің қайсысында диодтағы максималды кері кернеуі көбірек?

25. Кернеудің пульсация коэффициенті қалай есептелінеді?

26. Түзуленген кернеудің пульсация коэффициентінің төмендеуі қандай тәсілдермен жүзеге асады.

27. RC-фильтрдің жұмыс істеу принципін түсіндір.

28. Тегістеу коэффициенті қалай есептелінеді.

29. С-фильтрдің сыйымдылықты кедергісі мен жүктеменің кернеуінің оптималды қатынасы қандай болуы керек?

30.Жүктемедегі токтың артуымен түзулеткіштің жүктемесіндегі кернеудің төмендеу принципін түсіндір.

31. Фильтрлі және фильтрсіз түзулеткіштің сыртқы сипаттамасының әр түрлі мінездемесін түсіндір.

32. Қай кезде түзулеткіштің диодтары арқылы өтетін максималды ток көбірек – сыйымдылықты фильтрмен және онсыз.

33.Мына түсініктемелердің айырмашылығы неде: «цифрлық элемент», «цифрлық құрылғы», «логикалық элемент», «аналогты элемент және құрылғы», «комбинациялық құрылығы» және «жүйеленген логикалық құрылғы (соңғы автомат)»? Осыларға және басқаларға мысал келтір.

34. Цифрлық құрылғылардың қолданылу аймағы (цифрлық техниканың құрылғысы)? Цифрлық құрылғылардың қолданылу жүйелерін ата. Микроэлектронды цифрлы элементтерде және құрылғыларда орнатылатын жүйелер қандай артықшылықтарға ие болады.

35. Техникалық құралдар қолданатын аналогтық және цифрлық микроэлектронды техникалық жүйенің артықшылықтары мен кемшіліктері.

36. Қандай электронды бұйымдар интегралды микросхема деп аталады? Түсініктеме бер және класиффикациялық белгілерін ата.

37. Қандай микросхемалар цифрлық деп аталады? Анологты? Түсініктеме бер.

38. Микросұлбалар дайындалу технологиясы бойынша қалай классификацияланады? Конструкциялық орындалуы бойынша?

39. Логикалық элементтердің «функционалды толық жиынының» мәні? Функционалды толық жиын ға мысал келтір. Логикалық функцияның «толық жүйесі» және элементтердің «функционалды толық жиыны» түсініктемелрінің арасындағы байланыс?

40. Комбинациялық логикалық құрылығылардың функционалды процесін сипаттауда қандай формальді әдіс қолданылады?

41. Жүйелі логикалық құрылығылардың функционалды процесін сипаттауда қандай формальді әдіс қолданылады?

42. Аз дәрежелі интеграциялау микрсұлбаларда комбинациялық құрылғылардың синтездеу міндеті. Синтездеу кезеңдері және олардың міндеттерін ата.

43. Қандай логикалық модульдер толық декодер деп аталады? Берілген модульді қамтитын және үшінші кезекті толық декодердің буль алгебрасы тіліндегі логика-математикалық моделден тұратын микросұлбаларға мысал келтір.

44. Қандай логикалық моульдер мультиплексорлар-селекторлар деп аталады? Аталған модульден тұратын микрсхемаға мысал келтір және оның логика-математикалық сипаттамасын бер.

45. Комбинациялық құрылғылардағы «критикалық жарыс» деген не? Критикалық жарыстың схемаларына мысал келтір. Неліктен оларды жою керек және цифрлық құрылғыларда оларды не үшін қолдануға болады? Критикалық жарыстармен күрес әдістерін түсіндір.

46. Мультиплексорлар-селекторлардағы типтік құрылым бойынша комбинациялық құрылғылардың синтезінің жүйесі қандай? Синтездің кезеңдерін ата және мысал келтір. Осы әдіспен синтезделген құрылғылардың артықшылықтары мен кемшіліктері.

47. Программаланатын сақтағыш құрылғыны (ПСҚ) қандай логикалық құрылғыларға жатқызуға болады? Жүйеленгенге? Комбинациялыққа? Жауабыңды дәлелде.

48. Программаланатын логикалық матрицадағы (ПЛМ) комбинациялық құрылғыларды жүзеге асыру әдістерінің осы құрылғыларды программаланатын тұрақты есте сақтау құрылғыларында (ПТЕҚ) жүзеге асыру әдістерінен айырмашылығы?

49.Қандай функциялар автоматты деп аталады? Олардың Бульдік функциялардан елеулі айырмашылығы қандай? Элементарлы автоматты функцияға мысал келтір және осы функцияны сипаттауды «құрылғы» деп ата.

50. Неліктен триггерлерді комбинациялық логикалық құрылғыларға жатқызуға болмайды? Нақты бір триггердің логикалық сипаттамасы және функционалдау негізінде жауабыңды дәлелде.

51. Асинхронды RS-триггердің D-триггерден айырмашылығы қандай? Екеуіне де мысал келтір және олардың негізінде құрылатын микроэлектронды құрылғыларды (функционалды түйін) ата.

52. Қандай цифрлық құрылғылар регистрлерге жатады? Регимстрлердің клссификационды белгілерін ата және информацияны жазудың параллельді мүмкіндігі бар регистрге мысал келтір. Оның шартты графикалық белгілерін сал және кіру-шығудың мәнін түсіндір.

53.Қандайцифрлық құрылғылар импульсті есептеуіш деп аталады? Есептеуішке мысал келтір және кіру-шығу мәнін түсіндір. Есептеуіш құрылғылардың белгілерін атап көрсет.

54.Қандай логикалық құрылғылар арифметикалық қосынды деп аталады. Арифметикалық қосындының микросхемасына мысал келтір және кіру-шығу мәнін түсіндір.

55. түрдегі логикалық (Бульдік) өрекпен сипатталатын бір цифрлық құрылғының функционалды схемасын сыз. ИМС К155 сериясына кіретін функционалды элементтердің жиынын осы үшін қолдан.

56. Функционалдық схемамен берілген бір қщұрылғының логика-математикалық моделін (логикалық сипаттамасын) тап.

57. түрдегі автоматты функциямен сипатталатын бір логикалық құрылғының функционалды схемасын сыз. Осы құрылғының қолданылуын анықта.

58. Функционалды схемамен берілген құрылғының қолданылуы. Логика-математикалық сипаттамасын құр және әр түрлі жүйеленген а және b кіру сигналдарындағы жұмыс істеу анализін орында.59. Хаффмен (жағдай және ауысым таблицасы бойынша) жүйеленген логикалық құрылғылардың синтездеу кезеңдерін ата. Бұл кезеңдердің мақсаттары мен мәні қандай?

60. Мурдың соңғы автоматтары мен Милидің соңғы автоматтарының айырмашылықтары неде? Олардың логика-математикалық сипаттамасын бер. Автоматтың осы түрінде жүзеге асатын цифрлық құрылғылардың артықшылықтары мен кемшіліктері қандай?

Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет