Сравнительная таблица к Проекту Закона Республики Казахстанжүктеу 371.33 Kb.
Дата27.12.2017
өлшемі371.33 Kb.


«Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне аудиторлық қызмет

мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы»

Қазақстан Республикасы Заңының жобасына

САЛЫСТЫРМАЛЫ КЕСТЕ
Құрылымдық элемент

Нормативтік құқықтық актінің

қолданыстағы редакциясы

Нормативтік құқықтық актінің ұсынылып отырған редакциясы (өзгерістер енгізу)

Негіздеме


«Коммерциялық емес ұйымдар туралы» 2001 жылғы 16 қаңтардағы №142 Қазақстан Республикасының Заңы17-баптың 2-тармағы

17-бап. Коммерциялық емес ұйымның өзге де ұйымдық-құқықтық нысаны.


    2. Дербес білім беру ұйымдары, дербес кластерлік қор, нотариаттық палаталар, адвокаттар алқалары, Қазақстан Республикасының Ұлттық кәсіпкерлер палатасы, Жеке сот орындаушыларының республикалық палатасы, Қазақстанның төрелік палатасы, кәсiби аудиторлық ұйымдар, пәтерлердің меншiк иелерi кооперативтерi және басқа да коммерциялық емес ұйымдар өзге де ұйымдық-құқықтық нысанда құрылуы мүмкін.
17-бап. Коммерциялық емес ұйымның өзге де ұйымдық-құқықтық нысаны.


2. Дербес білім беру ұйымдары, дербес кластерлік қор, нотариаттық палаталар, адвокаттар алқалары, Қазақстан Республикасының Ұлттық кәсіпкерлер палатасы, Жеке сот орындаушыларының республикалық палатасы, Қазақстанның төрелік палатасы, аудиторлық қызмет жөніндегі кәсіби кеңес, кәсiби аудиторлық ұйымдар, пәтерлердің меншiк иелерi кооперативтерi және басқа да коммерциялық емес ұйымдар өзге де ұйымдық-құқықтық нысанда құрылуы мүмкін.
Қазақстан Республикасында Аудиторлық қызметті үйлестіру үшін Қазақстан Республикасының Аудит саласындағы сапаны және біліктілік емтихандарын бақылаудың барлық мәселелерін үйлестіруші кәсіби кеңес бойынша аудиторлық қызмет – өзге ұйымдық-құқықтық нысанда коммерциялық емес ұйым енгізілуде. Қос стандарттарды болдырмау үшін, аудит саласындағы сапаны және біліктілік емтихандарын бақылау мәселелері бойынша әртүрлі әдістер мен тәсілдерді жаңа органды құру – аудиторлық қызмет жөніндегі кәсіби кеңес аудит сласындағы біріңғай талаптарға ілестіруге мүмкіндік береді және барлық аудиторлық ұйымдар үшін аудит сапасын жоғарылатып, Қазақстанға ДЭФ Жаһандық бәсекеге қабілеттік индексінің индикаторын жақсартуға мүмкіндік береді. Бұл коммерциялық емес ұйымын құру және оның басқару органдарының құрамы да халықаралық тәжірибеге және Еуропалық Парламент пен 2006 жылғы 17 мамырдағы 2006/43/ЕС Кеңесінің «Жылдық және шоғырландырылған есептіліктің міндетті аудиттерін жүргізу туралы» Директивасымен талаптарынамен келісіледі.

Аудиторлық қызмет жөніндегі кәсіби кеңес құруға Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінің 34-бабының 3-тармағымен және 37-бабымен тыйым салынбаған.


18-1-бап (жаңа)

18-1-бап. Жоқ

18-1-бап. Аудиторлық қызмет жөніндегі кәсіби кеңес

1. Аудиторлық қызмет жөніндегі кәсіби кеңес деп мүшелігі жоқ, кәсіби аудиторлық ұйымдар міндетті мүліктік түсімдер (жарналар) негізінде құрған коммерциялық емес ұйым танылады.

2. Аудиторлық қызмет жөніндегі кәсіби кеңес құру кезінде құрылтайшылардың шешімімен тұрақты жұмыс істейтін алқалы басқару органы – басқарма (бұдан әрі - Басқарма) қалыптастырылады, ол аудиторлық қызмет жөніндегі кәсіби кеңес қызметінің оның жарғылық мақсаттарына сәйкестігіне бақылауды, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында және аудиторлық қызмет жөніндегі кәсіби кеңестің ішкі құжаттарында белгіленген өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады.

3. Аудиторлық қызмет жөніндегі кәсіби кеңестің мүлкі кәсіби аудиторлық ұйымдардан, сондай-ақ осы Заңның 35-бабында көзделген және аудиторлық қызмет жөніндегі кәсіби кеңес қызметінің мақсаттарына сәйкес келетін басқа да көздерден түсетін біржолғы және тұрақты (немесе) есебінен қалыптасады.

4. Аудиторлық қызмет жөніндегі кәсіби кеңеске оның құрылтайшылары берген мүлік аудиторлық қызмет жөніндегі кәсіби кеңестің меншігі болып табылады.

Аудиторлық қызмет жөніндегі кәсіби кеңес құрылтайшыларының аудиторлық қызмет жөніндегі кәсіби кеңестің мүлкіне мүліктік құқықтары болмайды міндеттемелерін орындамағаны үшін аудиторлық қызмет жөніндегі кәсіби кеңестің жарғысында белгіленген тәртіппен Басқарма аудиторлық қызмет жөніндегі кәсіби кеңес құрылтайшыларының қатарынан шығарылуы мүмкін.

Аудиторлық қызмет жөніндегі кәсіби кеңестің кәсіби аудиторлық ұйымдар мен аудиторлық ұйымдардан тәуелсіздігін қамтамасыз ету үшін және сонымен бір мезгілде аудиторлық қызмет жөніндегі кәсіби кеңеске ағымдағы қызметін жүзеге асыру үшін қажетті материалдық база құру үшін аудиторлық қызмет жөніндегі кәсіби кеңеске мүшелік жарналар емес, ал міндетті мүліктік жарналар қағидаты енгізіліп отыр (мүшелік жарналар институтын пайдаланған жағдайда аудиторлық қызмет жөніндегі кәсіби кеңестің тәуелсіздік қағидаты бұзылады).

Аудиторлық қызмет жөніндегі кәсіби кеңес кәсіби аудиторлық ұйымдар үшін бірыңғай үйлестіруші орган болып табылуына байланысты кәсіби аудиторлық ұйымдардың осы кеңеске мүшелігі, сондай-ақ олардың міндеттемелер орындауы аудит сапасын бағалау және емтихандар жүргізу мәселелерінде бірыңғай тәсілдер мен әдістерді қамтамасыз ету мақсатында міндетті болып табылады.

22-баптың 10-тармағы

22-бап. Коммерциялық емес ұйымның жарғысы
10. Жоқ
11. Жоқ


22-бап. Коммерциялық емес ұйымның жарғысы
10. Осы баптың 1-тармағының 4), 5) және 6) тармақшаларының ережелері аудиторлық қызмет жөніндегі кәсіби кеңеске қолданылмайды. Осы баптың 1-тармағының 6) тармақшасының ережелері аудиторлық қызмет жөніндегі кәсіби кеңестің ішкі құжаттарымен реттеледі.

11. Осы баптың 1-тармағының 5) және 6) тармақшаларының ережелері кәсіби аудиторлық ұйымдарға қолданылмайды. Осы ережелер кәсіби аудиторлық ұйымдардың ішкі құжаттарымен реттеледі.

Осы Заңның 39-бабына ұсынылатын өзгерістерге байланысты.39-баптың 1-тармағының 2) тармақшасы және 2-тармағының 3) тармақшасы, 7, 8-тармақтары39-бап. Коммерциялық емес ұйымның басқару органдары
1. Коммерциялық емес ұйымдардың, мемлекеттiк мекемелердi қоспағанда, құрылтай құжаттарына сәйкес олардың басқару органдары мыналар болып табылады:
2) басқарудың атқарушы органы (алқалы немесе дара басқару) - коммерциялық емес ұйымның құрылтай құжаттарымен жоғары басқару органының ерекше құзыретiне жатқызылған мәселелердi қоспағанда, коммерциялық емес ұйымның қызметiн ағымдағы басқаруды жүзеге асырады, жоғары басқару органына есеп бередi;


2. Коммерциялық емес ұйымның жоғары басқару органының ерекше құзыретiне:


3) коммерциялық емес ұйымның басқару органдарының құзыретiн, ұйымдық құрылымын, оларды құру және өкiлеттiктерiн тоқтату тәртiбiн айқындау; Бұл мәселелер құрылтайшылардың (қатысушылардың), мүшелік және түсетін түсімдерді мүшелерінің, сондай-ақ бекітілген шығыстар сметасын кірістер және кәсіби жоғары басқару органының аудиторлық ұйымдардың құзыретінде


7. Жоқ


8. Жоқ

39-бап. Коммерциялық емес ұйымның басқару органдары
1. Коммерциялық емес ұйымдардың, мемлекеттiк мекемелердi қоспағанда, құрылтай құжаттарына сәйкес олардың басқару органдары мыналар болып табылады:


2) атқарушы басқару органы (алқалы немесе дара басқару) - коммерциялық емес ұйымның құрылтайлық құжаттарымен осы Заңға сәйкес жоғары басқару органының ерекше құзыретiне жатқызылған мәселелердi қоспағанда, коммерциялық емес ұйымның қызметiн ағымдағы басқаруды жүзеге асырады, жоғары басқару органына есеп бередi. Кәсіби аудиторлық ұйымдарда атқарушы басқару органы тек алқалық болуы мүмкін;


2. Коммерциялық емес ұйымның жоғары басқару органының ерекше құзыретiне:


3) коммерциялық емес ұйымның басқару органдарының құзыретiн, ұйымдық құрылымын, оларды құру және өкiлеттiктерiн тоқтату тәртiбiн айқындау; Бұл ретте мүшелікке және құрылтайшылардан (қатысушылардан), мүшелерден түсетін түсімдерге, сондай-ақ кәсіби аудиторлық ұйымдардың шығыстары мен кірістерінің сметасын бекітуге қатысты мәселелер кәсіби аудиторлық ұйымдардың жоғары басқару органының ерекше құзыретіне жатпайды;7. Аудиторлық қызмет жөніндегі кәсіби кеңестің басқару органдарының құқықтық ережелерінің ерекшеліктері Қазақстан Республикасының аудиторлық қызмет туралы заңнамасына сәйкес айқындалады.
8. Кәсіби аудиторлық ұйымдардың алқалық атқарушы басқару органының ерекше құзыретіне осы баптың 1-тармағы 2) тармақшасында көрсетілген өкілеттіктерден басқа, мүшелікке және құрылтайшылардан (қатысушылардан, мүшелерден) түсетін түсімдерге, сондай-ақ кәсіби аудиторлық ұйымдардың шығыстары мен кірістерінің сметасын бекітуге қатысты мәселелер жатады.
Мүшелік және аудиторлық ұйымдарды кәсіби аудиторлық ұйымдарға біріктіру кезінде мүшелік жарналардың мөлшерлерін анықтау қағидаттарының Қазақстан Республикасының заңнамасында болмауына, сондай-ақ кәсіби аудитторлық ұйым ретінде мұндай өзге ұйымдық-құқықтық нысандағы қызметті реттейтін арнайы заң болмауына байланысты осы заңға мүшелік және мүшелік жарналарының мөлшерлерін белгілеу, кірістер мен шығыстар сметасын бекіту мәселелерін коммерциялық емес ұйымның (яғни, құрылтайшылардың жалпы жиналысының (қатысушылардың), мүшелері) жоғарғы басқару органының айрықша құзыретіне емес, кәсіби аудиторлық ұйымдардың алқалық атқарушы басқарушы органының айрықша құзыретіне жатқызу туралы ережелер енгізіліп отыр.

Кәсіби аудиторлық мүшелерінің жалпы жиналысы көпшілігі болып табылатын мүше-жеке тұлғалардан (аудиторлар) және кез келген жағдайда азшылық және кез келген мәселелер бойынша дауыс беру кезінде дауыс беру құқығы жоқ болатын, бірақ ең көп мүшелік жарна төлейтін мүше – заңды тұлғалардан (аудиторлық ұйымдар) тұруына байланысты кәсіби аудиторлық ұйымдар мүшелерінің теңдік қағидаты бұзылады.

Аудиторлық ұйымдарға дауыс беру құқығын беру проблеманы шешпейді, өйткені мүше-жеке тұлғалардың (аудиторлар) саны мүше – заңды тұлғалардың санынан (аудиторлық ұйымдар) барлық уақытта жоғары болады және кез келген мәселені жалпы жиналыстың дауыс беруіне шығару кезінде мүше – заңды тұлғалардың (аудиторлық ұйымдар) құқықтары бұзылуы мүмкін. Бұдан басқа, қазіргі жағдайда кәсіби аудиторлық ұйымның жалпы жиналысының кез келген мәселе бойынша шешім қабылдауына әсер ететін мүше-аудиторлық ұйымдардың ешқандай тұтқасы жоқ.

Кәсіби аудиторлық ұйымның мүшелігіне қабылдау және одан шығару туралы мәселелерді неғұрлым объективті шешу үшін осы мәселелерді жалпы жиналыстың емес, ал кәсіби аудиторлық ұйымдардың алқалық атқарушы басқарушы органының айрықша құзыретіне жатқызу ұсынылады өйткені көрсетілген мәселелер өз мәні мен іс жүзіндегі міндеттемелері бойынша кәсіби аудиторлық ұйымдардың алқалық атқарушы басқарушы органының айрықша құзыретіне жақын.«Аудиторлық қызмет туралы» 1998 жылғы 20 қарашадағы № 304-I Қазақстан Республикасы Заңы


Преамбула

Осы Заң Қазақстан Республикасында аудиторлық қызметтi жүзеге асыру процесiнде мемлекеттiк органдар, жеке және заңды тұлғалар, аудиторлар, аудиторлық ұйымдар және кәсiби аудиторлық ұйымдар арасында туындайтын қатынастарды реттейдi.

Осы Заң Қазақстан Республикасында аудиторлық қызметтi жүзеге асыру процесiнде мемлекеттiк органдар, жеке және заңды тұлғалар, аудиторлар, аудиторлық ұйымдар, кәсiби аудиторлық ұйымдар және кәсіби кеңес арасында туындайтын қатынастарды реттейдi.

Аудиторлық қызмет жөніндегі кәсіби кеңестің енгізілуіне байланысты1-баптың 1),4),4-1),6),7),9),12-1),13-1) тармақшалары

1-бап. Осы Заңда пайдаланылатын негiзгi ұғымдар

Осы Заңда мынадай негiзгi ұғымдар пайдаланылады:


4) аудитор - Аудиторларға кандидаттарды аттестаттау жөніндегі біліктілік комиссиясы (бұдан әрі - Біліктілік комиссиясы) аттестаттаған, «аудитор» біліктілігін беру туралы біліктілік куәлігін алған жеке тұлға;4-1) жоқ

...

6) аудиторлық қызмет - қаржылық есептіліктің және қаржылық есептілікке байланысты басқа да ақпараттың аудитiн жүргiзу және қызмет бейiнi бойынша қызметтер ұсыну жөнiндегi кәсiпкерлiк қызмет;

7) аудиторлық ұйым - аудиторлық қызметтi жүзеге асыру үшiн құрылған коммерциялық ұйым;

9) аттестаттау - Біліктілік комиссиясының аудиторларға кандидаттардың білімдері мен дағдыларын айқындау рәсімі;...

12-1) жоқ

...

13-1) жоқ

1-бап. Осы Заңда пайдаланылатын негiзгi ұғымдар
Осы Заңда мынадай негiзгi ұғымдар пайдаланылады:

4) аудитор - Аудиторларға кандидаттарды аттестаттау жөніндегі біріңғай біліктілік комиссиясы (бұдан әрі – Біріңғай Біліктілік комиссиясы) аттестаттаған, «аудитор» біліктілігін беру туралы біліктілік куәлігін алған жеке тұлға;4-1) іс жүзінде істемейтін аудитор –аудиторлық ұйымның қызметкері болып табылмайтын және органдарда жұмыс істеу кезеңінде және Кәсіби кеңес органдарына тағайындалғанға дейін кемінде бір жыл онымен азаматтық-құқықтық қатынаста тұрмаған аудитор

6) аудиторлық қызмет - қаржылық есептіліктің және қаржылық есептілікке байланысты басқа да ақпараттың аудитiн жүргiзу және осы Заңға сәйкес қызметтер ұсыну жөнiндегi кәсiпкерлiк қызмет;

7) аудиторлық ұйым - аудиторлық қызметтi жүзеге асыру үшiн құрылған және кәсіби ұйымның мүшесі болып табылатын коммерциялық ұйым;

9) аттестаттауБірыңғай Біліктілік комиссиясының аудиторларға кандидаттардың білімдері мен дағдыларын айқындау рәсімі;…


12-1) Аудиторлық қызмет жөніндегі кәсіби кеңес (бұдан әрі – Кәсіби кеңес) – міндетті мүліктік түсімдер (жарналар) негізінде кәсіби ұйымдар құрған мүшелігі жоқ коммерциялық емес ұйым;13-1) халықаралық аудит стандарттары (бұдан әрі – аудит стандарттары) – сапаны халықаралық бақылау, аудит, шолу, басқа да анықтықты білдіру және ілеспелі қызметтер жөніндегі стандарттарҮздік ЭЫДҰ елдерінің халықаралық практикасына сәйкес талаптар бойынша «Жылдық шоғырландырылған есептіліктің міндетті аудитін өткізу туралы» Еуропа Парламенті мен Кеңесінің 2006 жылғы 17 мамырдағы 2006/43/ЕО

Міндетті Аудиторлық Директивасына сай қосымша аудитті орындайтын аудиторлар мен аудиторлық фирмалар қоғамдық бақылауға бағынуы тиіс.


Қоғамдық бақылау жүйесі аудитке тартылмаған, бірақ, міндетті аудит саласындағы практикалық білімі бар тұлғалармен басқарылуы керек. Қоғамдық бақылау жүйесі ашық болуы тиіс. Бір жылғы жұмыс және қызмет туралы бағдарламалары міндетті түрде жариялануы тиіс.
Өзге нысандағы коммерциялық емес ұйымның енгізілуіне байланысты - аудиторлық қызмет жөніндегі кәсіби кеңес кейбір ұғымдар енгізіледі (ескерту: 1-баптың 4-1-тармағы) аудиторлық қызмет жөніндегі кәсіби кеңес органдарының мүшелері болуы мүмкін.

Заңның 1 бабының 6 тармақшасы «осы Заңға сәйкес» сөздерімен толықтырылған.
  1. 4

3-баптың
2 тармағы


3-бап. Аудиторлық қызмет

2. Аудиторлық ұйымдар аудиттен басқа, өз қызметiнiң бейiнi бойынша мынадай қызметтердi де көрсете алады:

1) аудит стандарттарына сәйкес өз қызметiнiң бейiнi бойынша iлеспе қызметтер;

10) бухгалтерлiк есептi жүргiзу және қаржылық есептiлiктi жасау, аудит, қаржы-шаруашылық қызметтi талдау және қаржылық жоспарлау жөнiнде, аудит стандарттарына сәйкес өз қызметiнiң бейiнi бойынша iлеспе қызметтердi көрсету жөнiнде әдiстемелiк құралдар мен ұсынымдар әзiрлеу;
3-бап. Аудиторлық қызмет

2. Аудиторлық ұйымдар аудиттен басқа, мынадай қызметтердi де көрсете алады:

1) аудит стандарттарына сәйкес iлеспе және басқа да қызметтер;

10) бухгалтерлiк есептi жүргiзу және қаржылық есептiлiктi жасау, аудит, қаржы-шаруашылық қызметтi талдау және қаржылық жоспарлау жөнiнде, аудит стандарттарына сәйкес iлеспе қызметтердi көрсету жөнiнде әдiстемелiк құралдар мен ұсынымдар әзiрлеу, сондай-ақ оларды тарату;

Заңның 3-бабының 2 -тармағының 1) тармақшасы «және басқа да қызметтер» деген сөз тіркесімен толықтырылды, өйткені «ілеспелі қызметтер» деген термин аудит стандарттарында сипатталған қызметтердің тізбесін толық қамтымайды.  1. 5

4-баптың
2 тармағы


4-бап. Аудиторлық қызметтiң негiзгi принциптерi және аудиттiң стандарттары  2. Аудит осы Заңға және Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтiн, Қазақстан Республикасында оларды ресми жариялауға Бухгалтерлердiң халықаралық федерациясы жанындағы Халықаралық аудиторлық практика жөнiндегi комитеттiң жазбаша рұқсаты бар ұйымдар мемлекеттiк тiлде және орыс тiлiнде жариялаған халықаралық аудит стандарттарына (бұдан әрi - аудит стандарттары) сәйкес жүзеге асырылады.

4-бап. Аудиторлық қызметтiң негiзгi принциптерi және аудиттiң стандарттары  2. Аудит осы Заңға және Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтiн, Қазақстан Республикасында оларды ресми жариялауға Бухгалтерлердiң халықаралық федерациясынан жазбаша рұқсаты бар ұйымдар мемлекеттiк тiлде және орыс тiлдерiнде жариялаған аудит стандарттарына сәйкес жүзеге асырылады.

Редакциялық түзету.

  1. 8

7-баптың 1-1), 2), 4), 5), 6), 7), 8), 13), 14-1), 15) 16-1), 17) тармақшалары7-бап. Уәкiлеттi органның құзыретi  Аудиторлық қызмет саласындағы уәкiлеттi орган:


1-2)Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі келісімі бойынша аудиторлық ұймдарға қойылатын минималды талаптарды әзірлейді және бекітеді, міндетті аудитті жүргізеді);
7) Аудитор болуға кандидаттарды аттестаттаудан өткізу тәртібін бекітеді;

8) Біліктілік комиссиясының қызметінің қалыптасуы мен жүзеге асырылу ережелерін бекітеді;9-1)  Жоқ;

7-бап. Уәкiлеттi органның құзыретi  Аудиторлық қызмет саласындағы уәкiлеттi орган:


1-2) алынып тасталсын;


7) алынып тасталсын;

8) алынып тасталсын;9-1) Кәсіби Кеңес Басқармасының құрамына кіреді;
Функциялардың коммерциялық емес ұйымға- кәсіби кеңеске берілуіне байланысты.

Функциялардың коммерциялық емес ұйымға- кәсіби кеңеске берілуіне байланысты.


Функциялардың коммерциялық емес ұйымға-кәсіби кеңеске берілуіне байланысты.

Корпоративтік басқару әдістерін енгізу мақсатында, жаңадан құрылатын Кәсіби кеңес құрамына мемлекеттік орган өкілдерін жіберу қажет, бұлбухгалтерлік есеп және аудиторлық қызмет саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру, сондай-ақ халықаралық аудит стандарттарын тарату мен қызмет көрсету сапасы мәселелеріне әсер етеді.

7-1-баптың 1, 1-1-тармағы

7-1-бап. Аудиторлық қызмет және кәсіби аудиторлық  ұйымдардың қызметі саласындағы мемлекеттік  бақылау
1-1. Жоқ


7-1-бап. Аудиторлық қызмет және кәсіби аудиторлық  ұйымдардың қызметі саласындағы мемлекеттік  бақылау1-1. Аудиторлық есептің дұрыстығы тұрғысынан сыртқы бақылау сапасының нәтижелерінде келіспеушілік болған жағдайда уәкілетті орган аудиторлық ұйымдарға тексеру жүргізу жолымен міндетті аудит саласындағы бақылауды жүзеге асырады
Аудиторлық ұйымдардың қызметін бақылау функциясы коммерциялық емес ұйымға берілуіне, ал уәкілетті орган саясатты бақылауына және дауды шешуге мүмкіндігі бар инстанция болып табылуына байланысты10-бап

10-бап. Кәсiби ұйымдар6) Жоқ10-бап. Кәсiби ұйымдар

 …

6) Кәсіби ұйымның құрылымы, құзыреті, оны қалыптастыру тәртібі мен оның басқару органдарының өкілеттік мерзімі Қазақстан Республикасының заңнамасымен және кәсіби ұйымның жарғысымен айқындалады;ҚР «Коммерциялық емес ұйымдар туралы» ҚР Заңына өзгерістер енгізілді. Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінің 37-бабының 2- тармағы негізінде заңды тұлға органдарының түрлерi, тағайындалу немесе сайлану тәртiбi және олардың өкiлеттiгi заңнамалық актілермен белгiленедi.

Аудиторлық ұйымдар үшін «Аудиторлық қызмет туралы» Қазақстан Республикасының Заңы арнайы, кәсіби және аудиторлық ұйымдардың қызметін реттеуші заңнамалық акті болып табылады.

11-бап.

11-бап. Кәсiби ұйымдардың құқықтары мен мiндеттерi

1. Кәсiби ұйымдар :

1) аудиторлық ұйымдардың сапасына сыртқы бақылауды жүзеге асыруға;

2) уәкілетті орган  белгілеген  тәртіппен аудиторлардың біліктілігін арттыру жөніндегі курстарды өткізуге, курстан өткені туралы сертификаттар беруге;


...

2. Кәсiби ұйымдар:

...

 2) аккредиттеуді алған кезден бастап алты ай ішінде Біліктілік комиссиясын құруға;...

4) Әдеп кодексiн әзiрлеуге және оны қабылдауға;

...
6-1) Жоқ
11-бап. Кәсiби ұйымдардың құқықтары мен мiндеттерi

1. Кәсiби ұйымдар:

1) осы Заңға сәйкес бастамашылық аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымдардың сапасына сыртқы бақылауды жүзеге асыруға;

2) Кәсіби кеңес  белгілеген  тәртіппен аудиторлардың біліктілігін арттыру жөніндегі курстарды өткізуге, курстан өткені туралы сертификаттар беруге;


2. Кәсiби ұйымдар:2) аккредитеуді алған кезден бастап алты ай ішінде Кәсіби кеңестің құрылтайшысы болуға;4) Халықаралық бухгалтерлер федерациясының Әдеп кодексіне сәйкес Әдеп кодексiн әзiрлеуге және оны қабылдауға;6-1) Аудит стандарттарын таратуға қатысуға;

Заңға 14-1-баптың енгізілуіне байланысты.

Функциялардың коммерциялық емес ұйымға берілуіне байланысты.Қазақстанда халықаралық аудит стандарттарын қолдану заңды түрде бекітілгендіктен, Қазақстан осы стандарттардың әзірленуі мен таратылуына белсене қатысуы тиіс. Қазіргі уақытта біз оларды тек қана пайдалан амыз және ешқандай ықпал етпейміз, бірақ ХБФ мүшесі болып табылатын қоғамдық ұйымдар да бар.

Бұл үшін ең жақсы тәсіл аудиторлардың қоғамдық ұйымдарының жұмыстары болып табылады.12-баптың 1-тармағының 2), 3) тармақшалары

12-бап. Аккредиттеу туралы куәлiктен айыру

1. Кәсiби ұйым, егер:

2)Аккредитеуді алғаннан бастап,алты ай ішінде Біліктілік комиссиясын құрмаса;8) Аудитор болуға кандидаттарды аттестаттауды Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген тәртіппен өткізбесе;

12-бап. Аккредиттеу туралы куәлiктен айыру

1. Кәсiби ұйым, егер:
2)Аккредитеуді алғаннан бастап,алты ай ішінде Кәсіби кеңестің құрылтайшысы болмаса;

8) алынып тасталсын;


Лицензиялауды алып тастағандықтан және Кәсіби кеңесті құрғандықтан, ол КАҰ-мен құрылады қоғамдық маңызды ұйымдардың аудитінің сапасын сыртқы бақылауды жүргізу бойынша (міндетті аудит), және де аудиторлыққа үміткер бірыңғай аттестациялау жүргізу бойынша (куәлікті алуға бірыңғай көзқарас) құрылымды қалыптастыру үшін.

Аудиторлық ұйымның қызметі өзіне аудиттың өзінен басқа басқа да қызмет түрлерін қосады, осыған орай аккредитациядан айыруға негіз болып тікелей аудитті жүргізген кезде жіберілген бұзушылықтар үшін жаза берілуі мүмкін.
13-баптың 2, 3-тармақтары 13-бап. «Аудитор» бiлiктiлiгiн беруге кандидаттарды аттестаттау

2. Аттестаттаудан өткен адамдар «аудитор» бiлiктiлiгi берiлгенi туралы бiлiктiлiк куәлiгiн және бiлiктiлiк куәлiгiнiң нөмiрi, тегi, өз аты, сондай-ақ өзiнiң қалауымен - әкесiнiң аты көрсетiлген аудитордың жеке мөрiн (бұдан әрi - жеке мөр) алады.


      «Аудитор» бiлiктiлiгiн беру туралы шешiм Бiлiктiлiк комиссиясы айқындайтын мерзiмдiк баспасөз басылымдарында мемлекеттiк тiлде және орыс тiлiнде жарияланады.

3. Аттестаттаудан өте алмаған тұлғаларға Біліктілік комиссиясының шешімі қабылданған кейін үш ай өткен соң қайта өтуге рұқсат етіледі . 13-бап. «Аудитор» бiлiктiлiгiн беруге кандидаттарды аттестаттау

2. Аттестаттаудан өткен адамдар «аудитор» бiлiктiлiгi берiлгенi туралы бiлiктiлiк куәлiгiн және бiлiктiлiк куәлiгiнiң нөмiрi, тегi, өз аты, сондай-ақ өзiнiң қалауымен - әкесiнiң аты көрсетiлген аудитордың жеке мөрiн (бұдан әрi - жеке мөр) алады.


      «Аудитор» бiлiктiлiгiн беру туралы шешiм Бірыңғай Бiлiктiлiк комиссиясы айқындайтын бұқаралық ақпарат құралдарында қазақ және орыс тiлдерiнде жарияланады.

3. Аттестаттаудан өте алмаған тұлғаларға Бірыңғай Біліктілік комиссиясының шешімі қабылданған кейін үш ай өткен соң қайта өтуге рұқсат етіледі .Редакциялық түзету.14-бап

14-бап. Біліктілік комиссиялары

1. Біліктілік комиссиясы кәсіби ұйыммен құрылады, оның құрылтайшысы болып табылатын және құрамында кемінде он аудиторлық ұйым болуы тиіс. 2. Біліктілік комиссиясы коммерциялық емес ұйым болып табылады, ұйымдық-құқықтық нысанда құрылған және ереже (жарғының) негізінде жұмыс жасайды.

3. Біліктілік комиссиясы филиалдар мен өкілдіктер құруға құқығы жоқ.

4. Біліктілік комиссиясының құрамына әр уәкілетті органнан бір өкілден кіреді.


5.Біліктілік комиссиясының төрағасы болып,аудиторлық қызметпен айналысатын аудиторлар арасынан көпшілік дауыспен үш жыл мерзіміне сайланады.Бір адам қатарынан екі рет төраға болып сайлана алмайды.

6. Біліктілік комиссиясының қызметін қаржыландыру және материалдық-техникалық қамтамасыз ету құрылтайшылардың (қатысушылардың)өз қаражаты есебінен және Қазақстан Республикасының Заңымен тыйым салынбаған басқа да көздер есебінен жүзеге асады.

7. Біліктілік комиссиясы аудиторларға кандидаттарды аттестаттау бағдарламасын әзірлейді және бекітеді, ол Халықаралық қаржылық есептілік стандарттары комитетінің Қоры бекіткен халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына, аудит стандарттарына және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес келуге тиіс.

8. Біліктілік комиссиясы уәкілетті органға шешім қабылданғасн күннен бастап он бес жұмыс күні ішінде біліктілік куәлігінің нөмірін көрсете отырып. Отырыс хаттамасын нотариалды куәләндырылған құжаттардың көшірмелерін отырысының хаттамасы біліктілік куәлігінің нөмірін көрсете отырып, нотариалды куәландырылған құжаттардың көшірмелерін Біліктілік комиссиясымен ұсынылған «аудитор» біліктілігі бар тұлғалармен ұсынылуы тиіс.


9. Аудиторлыққа кандидаттарды аттестаттаудан өткізу тәртібін бұзған жағдайда,уәкілетті орган сот тәртібімен біліктілік комиссиясының шешіміне қарсы шағымдануға құқылы.

14-бап. Кәсіби кеңес

1. Кәсіби кеңес оның құрылтайшысы болып табылатын кәсіби ұйымдар құрады.


2. Кәсіби кеңес аудиторлық қызмет бойынша кәсіби кеңестің ұйымдық-құқықтық нысанында құрылған коммерциялық емес ұйым болып табылады және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әзірленген жарғының негізінде жұмыс жасайды.

3. Кәсіби кеңестің мүлкі кәсіби ұйымдардан, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген және Кәсіби кеңес қызметінің мақсаттарына сәйкес келетін басқа да көздерден түсетін біржолғы және (немесе) тұрақты түсімдер есебінен қалыптасады.


4. Кәсіби кеңеске оның құрылтайшылары берген мүлік Кәсіби кеңестің меншігі болып табылады.

Кәсіби кеңестің құрылтайшыларының Кәсіби кеңес мүлкіне мүліктік құқығы жоқ және міндеттемелерді орындамағаны үшін Кәсіби кеңес жарғысында белгіленген тәртіппен жалпы мүшелердің үштен екі көпшілік даусымен Басқарма Кәсіби кеңес құрылтайынан шығарып тастауы мүмкін.

5. Кәсіби кеңес құру кезінде құрылтайшылардың шешімімен Кәсіби кеңес қызметінің оның жарғылық мақсаттарына сәйкестігіне бақылауды, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасы мен Кәсіби кеңестің ішкі құжаттарында белгіленген өзге де уәкілеттіктерді жүзеге асыратын тұрақты жұмыс істейтін алқалы басқару органы – басқарма (бұдан әрі – Басқарма) қалыптастырылады.

6. Басқарма құрамына мыналардан бір-бір өкілден кіреді:

1) әрбір кәсіби ұйымнан;
2) аудиторлық қызмет саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру мәселелері жөніндегі уәкілетті орган;

3) Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қаржы ұйымдарында міндетті аудитке қатысты мәселелер бойынша;


4) «Қазақстан қор биржасы» акционерлік қоғамының Алматы қаласының өңірлік қаржы орталығының арнайы сауда алаңына қаржы құралдарын шығару үшін аудиторлық ұйымдарға жататын мәселелер бойынша бір-бір өкілі кіреді.

7. Басқарма құрамының жалпы санын тақ сан құрауға тиіс, бұл ретте кәсіби ұйымдардың өкілдерінің саны Басқарма құрамының жалпы санынан аз санды құрауға тиіс. Басқарманы Басқарма мүшелері сайлайтын төраға басқарады.

8. Басқарманың ерекше құзыретіне:

1) Кәсіби кеңестің жарғысын және ішкі


құжаттарын бекіту;
2) атқарушы органдарды тағайындау;

3) атқарушы органдар қызметінің жарғы мақсаттарына сәйкестігіне бақылауды жүзеге асыру;


4) аудиторлық қызметті дамыту және аудиторлық көрсетілетін қызметтердің сапасын арттыру мақсатында Кәсіби кеңестің қызметінің бағыттарын айқындау;

5) аудиторлыққа кандидаттарға аттестация өткізу тәртібін бекіту;


6) аудиторлардың біліктілігін арттыру және курстан өткені туралы сертификаттар беру тәртібін бекіту;

7) Бірыңғай Біліктілік комиссиясын қалыптастыру және қызметін жүзеге асыру қағидаларын бекіту;

8) сыртқы сапа бақылауын жүргізу тәртібін келісу;

9) аудиторлыққа кандидаттарды аттестаттау бағдарламасы мен рәсімдерін келісу;

10) міндетті аудит жүргізетін аудиторлық ұйымдарға қойылатын ең аз талаптарды бекіту;

11) Бірыңғай сапа бақылауы жөніндегі комитет ұсынған аудиторлық ұйымдардың мүшелігінен алып тастау туралы қолдаухаттарын қарау және олар бойынша шешім қабылдау;


12) міндетті аудитті жүзеге асыратын аудиторлық ұйымдардың қызметіне жүргізілген сапа бақылауының нәтижелерін келісу;

13) Бірыңғай біліктілік комиссиясының аудиторлыққа кандидаттарды аттестаттау бойынша емтихандарының нәтижелерінің жобасын келісу;

14) уәкілетті органға кәсіби кәсіби ұйымның, аудиторлық ұйымның қызметін тексеру туралы өтініш жіберу жатады;

Басқарма құзыреті қалай анықталатына қарамастан, осы Заңда, Басқарма кез келген мәселені қарауға құқылы, Кәсіби кеңес қызметіне байланысты.

9. 6-тармақтың 2) және 3) тармақшаларында көрсетілген Басқарма мүшелеріне Кәсіби кеңестің мүлкіне иелік етуге қатысты мәселелерге араласуға тыйым салынады.

10. Кәсіби кеңестің филиалдар мен өкілдіктер құруға құқығы жоқ.

11. Бірыңғай сапа бақылауы жөніндегі комитет, Бірыңғай Біліктілік комиссиясы, жеке-дара атқарушы орган Кәсіби кеңестің атқарушы органдары болып табылады

12. Жеке-дара атқарушы орган Кәсіби кеңестің ағымдағы қызметіне басшылықты жүзеге асырады.

13. Басқарма мүшелерінің жауапкершілігі Қазақстан Республикасының заңнамасымен айқындалады.


Коммерциялық емес ұйымның өзге ұйымдық-құқықтық нысанында аудиторлық қызмет жөніндегі кәсіби кеңестің құрылуына байланысты.
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің, Қазақстан қор биржасының өкілдерін осы коммерциялық емес ұйымды басқару сайлау органына беру арқылы мемлекеттің сыртқы реттеуі ұсынылады. Жоспарланып отырған өзара іс-қимылдың мақсаты корпоративтік басқару әдістерін енгізу жолымен аудит және бухгалтерлік есеп салаларында мемлекеттік саясатты іске асыру болып табылады.

Сонымен қатар халықаралық тәжірибе енгізілуде.

тергеу және жазалау жүйесін, сондай-ақ қоғамдық қадағалау принциптерін көздейтін «Жылдық және шоғырландырылған есептіліктің міндетті аудиттерін жүргізу туралы» Еуропалық парламент пен кеңестің 2006 жылғы 17 мамырдағы 2006/43/ЕС Міндетті аудиторлық Директивасы талаптарының шеңберінде.

Мәселен, Директива талаптарының бірі міндетті аудитті орындайтын барлық аудиторлар/аудиторлық фирмалар қоғамдық қадағалауға жатады. Қоғамдық қадағалау жүйесін аудитке тартылмаған, бірақ аудит саласында білімі бар адамдар басқаруға тиіс. Бұл ретте қоғамдық бақылау жүйесіне іс жүзінде әрекет ететін аудиторлар да, яғни кәсіби аудиторлық ұйымдардың өкілдері де тартылуы мүмкін, бірақ олардың саны аз болуы тиіс.

14-1-бап (жаңа)


14-1-бап. Жоқ

14-1-бап. Бірыңғай сапа бақылауы жөніндегі комитет

1. Бірыңғай сапа бақылауы жөніндегі комитет Кәсіби кеңестің атқарушы органы болып табылады.

2. Бірыңғай сапа бақылауы жөніндегі комитеттің құрамына аудит саласында кемінде он жыл жұмыс тәжірибесі бар және Қазақстан Республикасының аудиторлық қызмет туралы заңнамасын бұзғаны үшін жауапкершілікке тартылмаған іс жүзінде әрекет етпейтін аудиторлар кіреді.

3. Бірыңғай сапа бақылауы жөніндегі комитеттің ерекше құзыретіне:

1) Басқарма келісімі бойынша сыртқы сапа бақылауын жүргізу тәртібін бекіту;

2) міндетті аудит жүргізу бойынша ең төменгі талаптарға сәйкестігіне аудиторлық ұйымдарға тексеру жүргізу;

3) міндетті аудит жүргізетін аудиторлық ұйымдарға сыртқы сапа бақылауын жүргізу;

4) Басқармаға келісуге міндетті аудитті жүзеге асыратын аудиторлық ұйымдарға жүргізілген сыртқы сапа бақылауының нәтижелерін ұсыну жатады.

4. Бірыңғай сапа бақылауы жөніндегі комитет сыртқы сапаны бақылауын жүргізу кезінде Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларды қоспағанда, үшінші тараптарға коммерциялық құпияны жарияламайды.

5. Аудиторлық ұйымдарды листингілік компаниялардың аудитіне жіберу рәсімдерін жүзеге асыру және осындай аудиторлық ұйымдар тізімін қалыптастыру.
Тек сыртқы сапа бақылауына қойылатын бірыңғай талаптар барлық аудиторлық ұйымдар үшін аудит сапасын жақсарта алады. БК Халықаралық аудит стандарттарын ("ХАС") туралы салыстырмалы қорытындылар жасауға мүмкіндік береді. Тәуелсіз бақылаушыларды жалдау бойынша шығындарды қысқарту артықшылығы болып табылады. Қазіргі уақытта ӨРҰ бюджеттері толық тәуелсіз бақылаушыны ұстауға мүмкіндік бермейді.

Тәуелсіздік принципін сақтау.

Тек білікті кәсіпқой Халықаралық аудит стандарттары бойынша ("ХАС") дұрыс қорытындылар жасай алады. Мысалы, білікті заңгер ХАС сәйкестігін үстіртін айқындай алады, ал заңнама мен Азаматтық кодекстің сақталуын тексереді, Салық қызметінің немесе кеден қызметінің білікті қызметкері жүргізілген аудиттің сапасын дұрыс бағалай алмайды.

Тек аудиторлық ұйымдардың қаражатынан қаржыландыру жеткіліксіз немесе шағын ұйымдарға БК-де аудит саласында білімі бар тәжірибелі сапа бақылаушысын алу үшін өте қымбат. Ресей Федерациясында жағымсыз тәжірибе бар – заңнама бекітілген төмен мөлшерлеме себебінен білікті қызметкерлерді тексеру үшін жалдау мүмкін емес.

14-2-бап

(жаңа)


14-2-бап. Жоқ

14-2-бап. Бірыңғай біліктілік комиссиясы.

1. Бірыңғай біліктілік комиссиясы Кәсіби кеңестің атқарушы органы болып табылады.

2. Бірыңғай біліктілік комиссиясының құрамына әр кәсіби ұйымнан тең санда өкілдер кіреді.

3. Бірыңғай біліктілік комиссиясының төрағасы болып оның құрамынан қарапайым көпшілік дауыспен аудитор үш жылға сайланады. Бұл ретте аудиторлық ұйымның қызметкері болып табылатын немесе Қазақстан Республикасында кемінде бес жыл іс жүзінде аудитор жұмыс тәжірибесі бар аудитор төраға болып сайланады. Бір адам жаңа мерзімге төраға болып қайта сайлана алмайды.

4. Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасағаны үшін тәртіптік жауаптылыққа тартылған адам Бірыңғай біліктілік комиссиясының төрағасы болып сайлана алмайды.

5. Бірыңғай біліктілік комиссиясы аудиторлыққа кандидаттарға аттестация өткізу тәртібін әзірлейді және Басқармамен келіседі.

6. Бірыңғай біліктілік комиссиясы аудиторлыққа кандидаттарды аттестау бағдарламасын әзірлейді, бекітеді және Басқармамен келіседі, ол Халықаралық қаржылық есептілік стандарттары қорымен бекітілген халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына, аудит стандарттарына және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес келуі тиіс.

7. Аудиторлыққа кандидаттарға аттестация өткізу тәртібі бұзылған жағдайда уәкілетті орган Басқарманы міндетті түрде хабардар ете отырып, Бірыңғай біліктілік комиссиясының шешімін сот тәртібімен шағымдана алады.Емтихан өткізу кезінде аудиторлыққа кандидаттардың білім деңгейін және бірыңғай талаптарды объективті бағалау үшін.

Одан басқа, жекелеген комиссияны құру, сондай-ақ материалдық-техникалық қамтамасыз ету шығынды болып табылады, осыған байланысты сапасыз аттестаттау тәуекелі туындайды..

15-баптың

екінші абзацы
15-бап. «Аудитор» біліктілік куәлігінен айыру

«Аудитор» біліктілік куәлігінен айыру туралы шешімді уәкілетті орган кәсіби ұйымдарға хабарлайды және мерзімді баспа басылымында мемлекеттік тілде және орыс тілінде жариялайды.

15-бап. «Аудитор» біліктілік куәлігінен айыру

«Аудитор» біліктілік куәлігінен айыру туралы шешімді уәкілетті орган кәсіби ұйымдарға хабарлайды және бұқаралық ақпарат құралдарында қазақ және орыс тілдерінде жариялайды.Редакциялық түзету17-баптың 2,3-тармақтары

17-бап. Аудит жүргiзу шарты


2. Аудит жүргiзу және (немесе) аудиторлық қызмет бейiнi бойынша қызмет көрсету шартында: шарттың нысанасы, мерзiмi, ақы төлеу мөлшерi мен талаптары, тараптардың құқықтары, мiндеттерi мен жауапкершiлiгi, алынған ақпараттың құпиялылығы, сондай-ақ кәсіби ұйымға мүшелігі көзделедi.

3. Мiндеттi аудит және аудиттелетiн субъектiнiң iлеспе қызметiн жүргiзу шарты Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген талаптарға сәйкес келуге тиiс.


17-бап. Аудит жүргiзуге және басқа да қызметтерді көрсетуге арналған шарт

2. Осы Заңға сәйкес аудит жүргiзуге және (немесе) қызметтер көрсетуге арналған шартта: шарттың нысаны, мерзiмi, ақы төлеу мөлшерi мен талаптары, тараптардың құқықтары, мiндеттерi мен жауапкершiлiгi, алынған ақпараттың құпиялығы, сондай-ақ кәсіби ұйымға мүшелігі көзделедi.3. Аудиттелетiн субъектiге мiндеттi аудит жүргiзу және (немесе) аудит стандарттарына сәйкес iлеспе және басқа да қызметтер көрсету шарты Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген талаптарға сәйкес болуы тиiс.

Редакциялық түзету19-бап

19-бап. Сапаны бақылау және оның түрлерi

1. Сапаны бақылау аудиторлар мен аудиторлық ұйымдардың аудит стандарттарының талаптарын сақтауына бағытталған.

2. Сапаны iшкi және сыртқы бақылау сапаны бақылау түрлерi болып табылады. 
      Сапаны iшкi бақылауды аудиторлық ұйым аудит стандарттарына сәйкес дербес жүзеге асырады. 
      Сапаны сыртқы бақылауды кәсiби ұйым өз мүшелерiне қатысты үш жылда бiр рет жүзеге асырады.
3. Сапаға сыртқы бақылауды жүргiзудiң қағидаларын уәкілетті орган айқындайтын тәртiппен тиiстi кәсiби ұйымдар әзiрлейдi. 
      Сапаны сыртқы бақылауды өз қызметін аудитор ретінде жүзеге асыратын аудиторлар ғана жүргiзе алады.
      4. Аудиторлық ұйым кәсiби ұйымның қорытындысына сот тәртiбiмен шағымдануға құқылы. 


19-бап. Сапаны бақылау және оның түрлерi

1. Сапаны бақылау аудиторлар мен аудиторлық ұйымдардың аудит стандарттарының талаптарын, Қазақстан Республикасының Әдеп кодексін және аудиторлық қызмет туралы заңнамасын сақтауына бағытталған.

2. Ішкi және сыртқы сапа бақылауы сапаны бақылау түрлерi болып табылады.

Ішкi сапа бақылауын аудиторлық ұйым аудит стандарттарына сәйкес дербес жүзеге асырады. 

Сыртқы сапа бақылауын кәсiби ұйым бастамашылық аудитті жүргізетін аудиторлық ұйымдарға қатысты кем дегенде үш жылда бiр рет жүзеге асырады.

Сыртқы сапа бақылауын Бірыңғай сапа бақылауы жөніндегі комитет міндетті аудит жүргізетін аудиторлық ұйымдарға қатысты кем дегенде үш жылда бiр рет жүзеге асырады.

Бұл ретте Бірыңғай сапа бақылауы жөніндегі комитетте сыртқы сапа бақылауынан өткен аудиторлық ұйымдар үшін кәсіби ұйымдарда сыртқы сапа бақылауынан өту талап етілмейді.

3. Жоспардан тыс сыртқы сапа бақылауы:

1) аудиторлардың және аудиторлық ұйымдардың әрекетіне (әрекетсіздігіне) шағым түскен жағдайда;

2) міндетті аудит жүргізуді жоспарлайтын аудиторлық ұйымның бастамасы бойынша;

3) уәкілетті органның аудиторлық есептің дұрыстығы мәніне тексеру тапсырмасы бойынша жүргізіледі.

Шағым (өтініш) бойынша сыртқы сапа бақылауын жүргізу қажеттілігі туралы шешім шағымда (өтініште) жазылған нақты деректер қаралғаннан кейін шығарылады.

4. Жоспардан тыс сыртқы сапа бақылауын жүргізу бойынша шығыстар, Заңның осы бабының 3-тармағы 1) және 3) тармақшаларын қоспағанда, тексерілетін аудиторлық ұйым төлейді.

5. Кәсіби ұйымдар сыртқы сапа бақылауын Бірыңғай сапа бақылауы жөніндегі комитет әзірлеген, Басқармамен келісілген тәртіпке сәйкес жүргізеді.

6. Аудиторлық ұйым сыртқы сапа бақылауының нәтижелерін сот тәртібімен шағымдана алады.


Сыртқы сапа бақылауы тұтынушыларға аудиторлық қызметті ұсыну сапасын арттыру тетіктерінің бірі болып табылады.

Сондай-ақ сыртқы сапа бақылауын жүргізу тәртібін бекіту функциясы коммерциялық емес ұйымға берілді.

20-баптың 2-тармағы 1) тармақшасы

20-бап. Аудиторлардың құқықтары мен мiндеттерi

2. Аудиторлар:1) Қазақстан Республикасының аудиторлық қызмет туралы заңнамасын, аудит стандарттарын сақтауға;

20-бап. Аудиторлардың құқықтары мен мiндеттерi

2. Аудиторлар:1) Қазақстан Республикасының аудиторлық қызмет туралы заңнамасын, аудит стандарттарын, Әдеп кодексін сақтауға;


Қолдасныстағы Заңның 11-бабы 2-тармағында кәсіби ұйымның Әдеп кодексін сақтау міндеті көзделгендіктен аудиторлардың да Әдеп кодексін сақтау міндетін енгізу қажет.
21-бап

21-бап. Аудиторлық ұйымдардың құқықтары мен мiндеттерi

1. Аудиторлық ұйымдар:

1-1) Жоқ;


21-бап. Аудиторлық ұйымдардың құқықтары мен мiндеттерi

1. Аудиторлық ұйымдар:

...

1-1) ұйымдардың стандарттарын әзірлеуге және бекітуге;

1-бапта ұйымдардың стандарттары көзделгендіктен, аудиторлық ұйым үшін құқық белгілеу ұсынылады.23-бап

23-бап. Аудиторлар мен аудиторлық ұйымдардың жауапкершiлiгi

Қазақстан Республикасының аудиторлық қызмет туралы заңнамасын, сондай-ақ шарт талаптарын бұзғаны үшiн аудиторлар мен аудиторлық ұйымдар Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жауапты болады.23-бап. Аудиторлар мен аудиторлық ұйымдардың жауапкершiлiгi

Қазақстан Республикасының аудиторлық қызмет туралы заңнамасын, сондай-ақ шарттың талаптарын бұзғаны үшiн аудиторлар мен аудиторлық ұйымдар Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жауапты болады.Редакциялық түзету25-баптың 2-тармағы 4) тармақшасы

25-бап. Аудиттелетін субъектінің құқықтары мен міндеттері

2. Аудиттелетін субъект міндетті:4) Жоқ.
25-бап. Аудиттелетін субъектінің құқықтары мен міндеттері

2. Аудиттелетін субъекті:4) аудиторлық ұйымдарға Қазақстан Республикасы заңнамасында белгіленген тәртіппен сыртқы сапа бақылауын жүргізу кезінде құпия ақпаратты ашуға рұқсат беруСапа бақылауы осы ақпарат ашылмай жүргізілуі мүмкін емес, бұл ретте «Жеке кәсіпкерлік туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 11-бабына коммерциялық және заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын ақпаратты жеке кәсiпкерлiк субъектiсiнiң келiсiмiнсiз жария етуге болмайды, осыған байланысты аудиттелетін субъектілерді коммерциялық құпияны тек сыртқы сапа бақылауын жүргізу мақсатында беру құқығын беруге міндеттеу талап етіледі.

Бұл ретте, сыртқы сапа бақылауын жүргізетіндер коммерциялық құпияны жарияламауға міндетті.Осы Заң ресми жарияланған күннен бастап бір жыл өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Қаржы министрі Б. Сұлтанов

«___» ______________ 2017 жылДостарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет