Сталинизмнен бастарту емесжүктеу 362.21 Kb.
Дата25.04.2019
өлшемі362.21 Kb.
түріЖұмыс бағдарламасы

Жұмыс бағдарламасы Форма

Ф СҰ ПМУ 7.18.2/08

Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі

С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті

Тарих, археология және этнология кафедрасы

«Ресейдің аграрлық отарлау саясаты»

пәні бойынша


050203 «Тарих» мамандығы үшін

ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ

Павлодар
Мамандық бойынша Форма

элективтік пәндер каталогы Ф СҰ ПМУ 7.18.1/08

негізінде әзірленген пәннің

жұмыс бағдарламасын

бекіту парағы

БЕКІТЕМІН

ОЖ бойынша проректор

_______________Н.Э.Пфейфер «__»___________200_ж.

Құрастырған: аға оқытушы_______________ Елемесов Ә.Қ.
Тарих, археология және этнология кафедрасы

ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ«Ресейдің аграрлық отарлау саясаты» пәні бойынша

050203 «Тарих» мамандығының студенттері үшін


Жұмыс бағдарламасы 050203 «Тарих» мамандығы бойынша элективтік пәндер каталогы негізінде әзірленген пәннің жұмыс бағдарламасы негізінде жасалынды
Кафедра отырысында ұсынылды «___»___________200_ж.

Хаттама №__


Кафедра меңгерушісі _____________ А.Ж. Ерманов
Тарих және құқық факультетінің оқу-әдістемелік кеңесінде мақұлданды «__»___________200_ж. Хаттама №__

ОӘК төрайымы_________________________ Мошна Н.И.


С. Торайғыров ат. ПМУ-дің Ғылыми кеңесі отырында бекітілді. «__»____200_ ж. Хаттама №__
КЕЛІСІЛДІ

Факультет деканы _______________________Акишев А.А. «___»_________200__ж.


ЖБ және ӘБ МАҚҰЛДАНДЫ

ЖБ және ӘБ бастығы _________________Варакута А.А. «__»_________200__ ж.1 Пәннің мақсаты мен міндеттері
1. 1 Пәннің мақсаты – тарихи білімді қалыптастыру, Ресей империясының Қазақстанды отарлау саясатының мәнін түсіндіру, бодандықты қабылдаудың салдарын көрсету. Қазақстанның ғылыми тарихнамасының қалыптасуын, оның негізгі кезеңдерін қарастыру. Қоныс аударған ауылдарды құрылымын қарастыру, қай кезеңде болмасын орыс қоныс аударушыларының қазақ халқының көшпелі өміріне әсер еткен жақсы және кері жақтарын көрсету. Студенттердің осы пәнді игере отырып, ұлтаралық қарым-қатынасқа байланысты көзқарастарын қалыптастыру.

1.2 Пәннің міндеттері:

- Қазақстанға шарулардың қоныстану тарихын советтік тарихнамамен салыстыра отырып, қазіргі кезең тұрғысынан қарастыру;

- шартты проблемаларды оқыту;

- студенттердің өз мемлекетінің тарихына деген қызығушылықтарын арттырып, оларды Қазақстанды аграрлық отарлауға байлансты негізгі еңбектермен таныстыру, олардың қазіргі көзқарас тұрғысынын отарлау саясатының дұрыс және кері жақтарын ажырата білуге оқыту;- әскери казактардың және шарулардың отарлауының аймақтық ерекшеліктерін ажырата білуге үйрету;

 • жергілікі материалдарды қолдану және алғашқы түпдеректерді кеңінен пайдалану;

1.3 Курсты оқу барысында студент мынаны білуі керек аграрлы және әскери отарлау тарихының негізгі теориялық концепциялық мазмұнын Қазақстанды отарлаудың негізгі маңызды этаптарын білу.

1.4 Курсты оқу барысында студент мынаны істей білуі керек пәннің түсінік аппаратын қолдану, казактык, шарулардың, әскерилердің отарлауын айыра білу.

2 Пререквизиттер: Қазақстан тарихы, Ресей тарихы, дүние жүзі тарихы.

Тематический Форма

план дисциплины ФСҰ ПМУ 7.18.2/08


3 ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ
Тақырыптың атауы

Сағат саны


Дәр.

Тәж.

СОӨЖ

СӨЖ

1

Кіріспе. Курстың мақсаты мен міндеттері. Деректері, тарихнамасы.

2

1

2

5

2

Өз еркімен кеткен отарлаудың басталуы

2

1

2

5

3

Россияның Қазақстанды отарлауының басталуы

3

2

3

5

4

Қазақстанды әскери отарлау

3

1

3

5

5

Отаршылдыққа қарсы ұлт -азаттық қозғалыстар

2

1

2

5

6

Қазақстанның Россияға қосылуының аяқталуы. Әкімшілік өзгерістер.

3

1

3

5

7

XIX ғ. ІІ-ші жартысындағы патшаның агарарлық-отаршылдық саясаты

3

2

3

5

8

Қазақ ауылының және қоныс аударған халықтың бір-біріне өзара тәуелділіктен туған байланысы

3

1

3

5

9

XX ғасырдың басындағы аграрлық отаршылдық саясат

3

2

3

5

10

Патшаның аграрлық - отаршылдық саясатының әлеуметтік -экономикалық салдары

2

1

2

5

11

1918-22 жж. патшаның аграрлық -отаршылдық саясатының аяқталуы

2

1

2

5

12

Қорытынды

2

1

2

5

Жалпы:

30

15

30

60

ПӘННІҢ ТЕОРИЯЛЫҚ БӨЛІМІНІҢ МАЗМҰНЫ

Дәріс сабақтарының мазмұны
Тақырып 1. Кіріспе. Курстың мақсаты мен міндеттері. Деректері, тарихнамасы.

Курстың мақсаттары мен міндеттері. Қазақстан тарихының тарихнамасы мен деректері. Деректік базасы. Жаңа заман уақытындағы қоныстандыру саясатын зерттеудегі негізгі бағыттар. Кеңестік тарихнаманың даму кезеңдері және оның проблемалары. Жаңа заман зерттеушілерінің 20 - 40 жылдардағы кеңес тарихшыларына әсері. Г. Тоғжанов, С. Асфендияров, П. Галузо, Е. Бекмаханов зерттеулері.Тақырып 2. Өз еркімен кеткен отарлаудың басталуы

Қазақстанда Ресей өз еркімен кеткен отаршылдығының басталуы. Ішкі саяси жағдай. Әбілқайырдың билікке келуі, оның саясаты. Көшпелі шаруашылық, жер проблемалары. Орал, Сібір, және Орынборда өз еркімен кеткен отаршылық.


Тақырып 3. Россиянын Қазақстанды отарлауының басталуы

Қазақстанда Ресей отаршылдығының басталуы. Россиямен қарым -қатынас, Петр I мақсаты. Дипломатиялық байланыстар. Қазақ даласы арқылы транзиттік сауда жолының дамуы. Қазақ халқының әлеуметтік -экономикалық жағдайы. Көшпелі шаруашылық проблемалары.


Тақырып 4. Қазақстанды әскери отарлау

Қазақстанды әскери отарлау. Қазақстан территориясында әскери бекіністердің салынуы. Патшалықтың эскери экспансиясы. Орал, Сібір, Жетісу жэне Орынбор казачестволарының пайда болуы. Қазақстандағы дэстүрлі жолдардың трансконтинентальдік мағынасының төмендеуі.


Тақырып 5. Отаршылдыққа қарсы ұлт - азаттық қозғалыстар

Қазақстанның Россияға қосылу кезеңіндегі ұлт - азаттық қозғалыстар. Қозғалыстардың себептері, сипаты, қозғаушы күштері, этаптары. Көтерілістердің қорытындылары. Сырым Датұлы (1783 - 1797), Исатай Тайманұлы, Махамбет Өтемісұлы (1836-38), Кенесары Қасымұлы (1837-1847), Жанқожа Нұрмұхамедұлы (1865-1857).


Тақырып 6. Қазақстанның Россияға қосылуының аяқталуы. Әкімшілік өзгерістер.

Орта Шығыстағы Россия мен Англияның сыртқы саяси стратегиясы. Россияның билігінің бүкіл Қазақстан жеріне таралуы. 1822-24 жж. реформалар. Арал өңірі қазақтарының Хиуа хандығы мен Россияға қарсы күресі.Тақырып 7. XIX ғ. ІІ-ші жартысындағы патшаның агарарлық-отаршылдық саясаты

Қазақстанның Россияға қосылуының салдары. 1867-68 жж. реформалар. Әскери - саяси мотивтер. Реформаға дайындық, оның өткізілуі. Самодержавиенің аграрлық саясаты. Патшалық үкіметтің Қазақстан жерін отарлауға бет бұруы. Қоныстанушылардың политикалық құрамы: негізгі факторлары, қалыптасу көзі.


Тақырып 8. Қазақ ауылының жэне қоныс аударған халықтың бір-біріне өзара тәуелділіктен туған байланысы

Патшалық аграрлық саясаты. Қоныстанушылардың политиикалық құрамы. Көшпелі шаруашылық, жер проблемалары. Қазақтардың өз еркімен қосылуы .Тақырып 9. XX ғасырдың басындағы аграрлық отаршылдық саясат

Столыпиннің аграрлық реформасы. Жер пайдалану жүйесі. Аграралық мәселенің шиеленісуі. Жер бөлу партиясы, олардың қызметі. Негізгі тұрғындардан жердің тартып алынуы. Жердің казак әскерлеріне берілуі. Аграрлық реформаның мәні, оның Қазақстандағы салдары.


Тақырып 10. Патшаның аграрлық - отаршылдық саясатының әлеуметтік - экономикалық салдары

Қазақстандағы Ақпан буржуазиялық реформасы. Патшаның тақтан құлауына халықтың көзқарасы. Қазақстандағы халық қозғалысы. Ұлттық интеллигенция, және оның Уақытша үкіметке қолдау көрсетуі. Қазақстандағы әлеуметтік және діни топтардың белсенділігі. "Алаш" партиясы. Жер реформасы.


Тақырып 11. 1918-22 жж. патшаның аграрлық - отаршылдық саясатының аяқталуы

XX ғасырдың басындағы өлкенің халқы. Қазақстандағы әлеуметтік -экономикалық жағдайы. Жергілікті халықтың негізгі кәсібі. Отаршылдық жағдайдағы Қазақстан. Жергілікті халықтың үлес салмағының азаюы. Келімсек халықтардың санының артуы. Өнеркәсіптік колонизация. Қоныстанушылалдың пайдасына қазақтардың жерлерін тартып алуы.


Тақырып 12. Қорытынды

Қоныстандыру саясатының проблемалары және қазіргі заманғы миграциялық процестердің маңызы.ПӘННІҢ ТӘЖІРИБЕЛІК БӨЛІМІНІҢ МАЗМҰНЫ

Тәжірибелік сабақтарының тізімі
Тақырып 1. Кіріспе. Курстың мақсаты мен міндеттері. Деректері, тарихнамасы.

1. Курстың мақсаттары мен міндеттері.

2. Жаңа заман уақытындағы қоныстандыру саясатын зерттеудегі негізгі бағыттар.

3. Кеңестік тарихнаманың даму кезеңдері және оның проблемалары.

4. Деректердің классификациясы және сипаты.

Тақырып 2. Өз еркімен кеткен отарлаудың басталуы

1. Қазақстанды отарлау кезеңдері.

2. Ресей өз еркімен кеткен отаршылдығының басталуы.

3. Ішкі саяси жағдай. Әбілқайырдың билікке келуі, оның саясаты.

4. Орал, Сібір, және Орынборда өз еркімен кеткен отаршылық.
Тақырып 3. Россиянын Қазақстанды отарлауының басталуы

1. Россиямен қарым -қатынас, Петр I мақсаты.

2. Дипломатиялық байланыстар.

3. Қазақ халқының әлеуметтік -экономикалық жағдайы.

4. Көшпелі шаруашылық проблемалары.
Тақырып 4. Қазақстанды әскери отарлау

1. Қазақстан территориясында әскери бекіністердің салынуы.

2. Патшалықтың эскери экспансиясы. Орал, Сібір, Жетісу жэне Орынбор казачестволарының пайда болуы.

3. Қазақстандағы дэстүрлі жолдардың трансконтинентальдік мағынасының төмендеуі.


Тақырып 5. Отаршылдыққа қарсы ұлт - азаттық қозғалыстар

1. Қозғалыстардың себептері, сипаты, қозғаушы күштері, этаптары.

2. Сырым Датұлы (1783 - 1797), Исатай Тайманұлы, Махамбет Өтемісұлы (1836-38),

3. Кенесары Қасымұлы (1837-1847), Жанқожа Нұрмұхамедұлы (1865-1857).

4. Көтерілістердің қорытындылары.
Тақырып 6. Қазақстанның Россияға қосылуының аяқталуы. Әкімшілік өзгерістер.

1. Россияның билігінің бүкіл Қазақстан жеріне таралуы.

2. 1822-24 жж. реформалар.

3. Арал өңірі қазақтарының Хиуа хандығы мен Россияға қарсы күресі.Тақырып 7. XIX ғ. ІІ-ші жартысындағы патшаның агарарлық-отаршылдық саясаты

1. 1867-68 жж. реформалар. Әскери - саяси мотивтер.

2. Реформаға дайындық, оның өткізілуі. Самодержавиенің аграрлық саясаты.

3. Патшалық үкіметтің Қазақстан жерін отарлауға бет бұруы.

4. Қоныстанушылардың политикалық құрамы: негізгі факторлары, қалыптасу көзі.
Тақырып 8. Қазақ ауылының жэне қоныс аударған халықтың бір-біріне өзара тәуелділіктен туған байланысы

1. Патшалық аграрлық саясаты.

2. Қоныстанушылардың политиикалық құрамы.

3. Көшпелі шаруашылық, жер проблемалары.

4. Қазақтардың өз еркімен қосылуы .

Тақырып 9. XX ғасырдың басындағы аграрлық отаршылдық саясат

1. Аграралық мәселенің шиеленісуі. Жер бөлу партиясы, олардың қызметі.

2. Негізгі тұрғындардан жердің тартып алынуы.

3. Жердің казак әскерлеріне берілуі.

4. Аграрлық реформаның мәні, оның Қазақстандағы салдары.
Тақырып 10. Патшаның аграрлық - отаршылдық саясатының әлеуметтік - экономикалық салдары

1. Патшаның тақтан құлауына халықтың көзқарасы.

2. Қазақстандағы халық қозғалысы.

3. Ұлттық интеллигенция, және оның Уақытша үкіметке қолдау көрсетуі.

4. Қазақстандағы әлеуметтік және діни топтардың белсенділігі.

Тақырып 11. 1918-22 жж. патшаның аграрлық - отаршылдық саясатының аяқталуы

1. Қазақстандағы әлеуметтік -экономикалық жағдайы.

2. Отаршылдық жағдайдағы Қазақстан.

3. Өнеркәсіптік колонизация. Қоныстанушылалдың пайдасына қазақтардың жерлерін тартып алуы.


Тақырып 12. Қорытынды

1. Қоныстандыру саясатының проблемалары және қазіргі заманғы миграциялық процестердің маңызы.Өздік жұмыстарға арналған тақырыптар тізімі.

 1. Жаңа заман уақытындағы қоныстандыру саясатын зерттеудегі негізгі бағыттар.

 2. Жаңа көзқарас тұрғысынан царизмнің аграрлық-отарлау саясатының тарихы. Шетелдік авторлар зерттеулері.

 3. Ішкі саяси жағдай. Ресей мен Сібір хандығымен өзара қатынастары. Әбілқайырдың билікке келуі, оның саясаты.

 4. Патшалық әскери шығыс экспансиясының себептері. Қазақстанның Ресей мемлектіне косылу себептері.

 5. Қоныс аудару органдарын қүру және олардың қызметі. Ресей шаруалық отарлаудың қазақ ауылына ықпал етуі.

 6. ХІХ-ХХ ғасырдың басындағы царизмнің үлттық аймақтардағы отарлау саясатының күшеюі. Қоныстанушылардың әлеуметтік қүрылымы.

 7. Көшпенділер мен жартылай көшпенділерді отырықшылыққа көшірудегі империялық саясат.

 8. Қоныстандыру саясатының проблемалары және қазіргі заманғы миграциялық процестердің маңызы.


Сынаққа дайындалуға арналған сұрақтар

 1. «Патшаның аграрлы-отаршыл саясаты» атты курсының пәні, мақсаты мен міндеттері

 2. Деректану мен тарихнамасы

 3. Қазақстан Ресейге қосылу қарсаңында

 4. Қазақстанның Ресейге қосылуының алғышарттары мен себептері

 5. Отарлаудың алғашқы кезеңі - әскери немесе казактардың отарлауы

 6. Қазақстандағы казактар және олардың патшаның отаршыл саясатында атқарған ролі

 7. 18 ғ. қазақ халқының әлеуметтік-экономикалық жағдайы

 8. 18 ғ. 2-ші жарт. - 19 ғ. І-ші жарт, отаршыл езгінің күшейюі

 9. Қазақ даласындагы дәстүрлі жер иелену жүйесінің дағдарысы

 10. Сырым батыр, Исатай мен Махамбет, Кенесары Қасымұлы

басқаруымен болған халықтық қозғалыстардың отаршылдыққа қарсы сипаты

11.19 ғ. 60-ші жж. Қазақстанның Ресейге қосылуының аяқталуы. Қосылудың сипаты жайлы мәселелер

12.19 ғ. отаршыл реформалар. 1822 және 1824 жж. Жарлықтары. 1867- 68 және 1891 жж. Ережелердің отаршыл сипаты

13. 19 ғ. 60-шы жж. Қазақ халқының отаршылдыққа қарсы күресі 1. ғ 2-ші жарт. патшаның аграрлы-отаршыл саясаты

 1. ғ басындағы патшаның аграрлы-отаршыл саясаты. Столыпиннің аграрлық реформасы жэне оның салдары

16.19 ғ. 1-ші жарт. қазақ халқының әлеуметтік-экономикалық саясаты

17.19 ғ. 2-ші жарт. қазақ халқының әлеуметтік-экономикалық саясаты

18.1916 ж. ұлт-азаттық қозғалыстың отаршылдыққа қарсы сипаты

19. Империяның европалық бөлігінен Қазақстанға шаруаларды жаппай өшірудің салдары

20. Ұлттық зияы қауым өкілдерінің патшаның отаршыл саясаты туралы -пікірлері

21.20 г. басындағы қазақ халқының әлеуметтік-экономикалық жағдайы

22.1905 ж. революция және оның Қазақстанға әсері

23.Ақпан буржуазияшыл-демократиялық революциясы және оның қазақстанға әсері

24.Патшаның агралы-отаршыл саясатының зардаптарын кеңес өкіметінің алғашқы жылдарында жеңу (1918-1922 жж.).
Бақылау жұмыстарының тақырыптары


 1. Патшаның аграрлы-отаршыл саясатының деректану мен тарихнама мәселелері

 2. Қазақстан Ресейге қосылу қарсаңында

 3. Қазақстанның Ресейге қосылуының алғышарттары мен себептері

 4. Отарлаудың алғашқы кезеңі - әскери немесе казактардың отарлауы

 5. Қазақстандағы казактар және олардың патшаның отаршыл саясатында атқарған ролі

 6. 18 ғ. қазақ халқының әлеуметтік-экономикалық жағдайы

 7. 18 ғ. 2-ші жарт. -19 ғ.І-ші жарт, отаршыл езгінің күшейюі

 8. Қазақ даласындагы дәстүрлі жер иелену жүйесінің дағдарысы

 9. Сырым батыр, Исатай мен Махамбет, Кенесары Қасымұлы басқаруымен болған халықтық қозғалыстардың отаршылдыққа қарсы сипаты

10.19 ғ. 60-ші жж. Қазақстанның Ресейге қосылуының аяқталуы.

Қосылудың сипаты жайлы мәселелер

11.19 ғ. отаршыл реформалар. 1822 және 1824 жж. Жарлықтары. 1867-68

және 1891 жж. Ережелердің отаршыл сипаты

12. 19 ғ. 60-шы жж. Қазақ халқының отаршылдыққа қарсы күресі

13.19 ғ. 2-ші жарт. патшаның аграрлы-отаршыл саясаты

14.20 ғ. басындағы патшаның аграрлы-отаршыл саясаты. Столыпиннің
аграрлық реформасы жэне оның салдары

15.19ғ. 1-ші жарт, қазақ халқының әлеуметтік-экономикалық саясаты

16.19 ғ. 2-ші жарт, қазақ халқының әлеуметтік-экономикалық саясаты

17.1916 ж. ұлт-азаттық қозғалыстың отаршылдыққа қарсы сипаты

18. Империяның европалық бөлігінен Қазақстанга шаруаларды жаппай

көшірудің салдары

19.Ұлттық зияы қауым өкілдерінің патшаның отаршыл саясаты туралы ой -

пікірлері

20.20 ғ. басындағы қазақ халқының әлеуметтік-экономикалық саясаты

21.1905 ж. революция жэне оның Қазақстанга әсері

22.Ақпан буржуазияшыл-демократиялық революциясы жэне оның қазақстанга әсері

23.Патшаның агралы-отаршыл саясатының зардаптарын кеңес өкіметінің алғашқы жылдарында жеңу (1918-1922 жж.).


4. Ұсынылатын әдебиеттер тізімі

4.1 Негізгі әдебиет

1. Абилев А.К., Евдокимов В.В. Казахстан в древности. Учебное пособие. – Караганда, 1991.

2. Греков Б.Д., Якубовский А.Ю. Золотая Орда и ее падение.- М.-Л., 1950.

3. Гумилев Л.Н. Древние Тюрки.-М., 1967.

4. Асфендияров С.Д. История Казахстана с древнейших времён. – Алма-Ата, 199с3.

5. Бартольд В.В. Туркестан в эпоху монгольского нашествия. Сочинения. ТТ. 1,2-М., 1963.

6. Нығмет Мыңжан. Қазақтың қысқаша тарихы. –Алматы 1994.

7. Апполова Н.Г. Присоединение Казахстана к России в 30-х годах XVIII в.- Алма-Ата, 1948.

8. Акишев К.А. Байпаков К.М. Вопросы археологии Казахстана.- Алма-Ата, 1973

9. Байпаков К.М. История древнего Казахстана.-Алматы, 1996

10. Исмагулов О.И. Этническая антропология Казахстана.-АлмАта, 1982

11. Кляшторный С.Г., Султанов Т.И. Казахстан. Летопись трех тысячелетий.- Алматы, 1992.

12. Бекмаханов Е.Б. Казахстан в 20-40-ые годы XIX века.-Алматы, 1992.

13. Қойгельдиев М. Алаш қозғалысы.- Алматы, 1995.

14. Акынжанов М.Б. Қазақтың тегі туралы.-Алматы,1957.

15. Нурпеисов К.Н. Становление Советов в Казахстане.- Алма-Ата , 1987.4.2 Қосымша әдебиет

16. Агапов П., Кадырбаев А. Сокровища древнего Казахстана .-Алма- Ата, 1979.

17. Акишев К.А. Курган Иссык.-М.,1978.

18. Акишев К.А. Древнее золото Казахстана.- Алма-Ата, 1983

19. Акишев К.А. Искусство и мифология саков.- Алма-ата,1984.

20. Акишев К.А. Древники кочевники и мировая цивилизация: генезис, проблемы, перспективы.// Вестник АН КазССР.-1991-№10

21. Акишев К.А. Кушаев Г.А. Древняя культура саков и усуней долины реки Или.-Алма-Ата, 1963.

22. Аманжолов Қ., Рахметов Қ. Түркі халықтарының тарихы. 1-ші кітап-Алматы, 1996.

23. Арғынбаев Х.А., Мұқанов М.С., Восторов В. Қазақ шежіресі хақында.- Алматы, 2000

24. Аргынбаев Х.А. Этнографические очерки по скотоводству-Алма-Ата,1969

25. Асфендияров С., Кунте П. Прошлое Казахстана в источниках и материалах. Т.1.-Алма-Ата, 1935; Алматы, 1998

26. Ахинжанов С.М., Макарова Л.А., Нурумов Т.Н. К истории скотоводства и охоты в Казахстане.-Алма-Ата,1992

27. Бичурин Н.Я. Сборник сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древние времена.-М.Л. 1950

28. Гумилёв Л. Қиял патшалығын іздеу.Алматы, 1992

29. Маргулан А.Х., Акишев К.А., Кадырбаев М.К., Оразбаев А.М. Древняя культура Центрального Казахстан.- Алма-Ата, 1966.

30. Кадырбаев А.Ш., История Казахстана: первобытный мир и древность.- Алматы, 1998. источникам.- Алма-Ат

31 .Самашев З.С. Сквозь мглу тысячелетий.//Аргументы и факты.-1993.- №2432Таймагамбетов Ж.К. Палеолитическая стоянка им.Ч.Ч.Валиханова.- Алма-Ата, 1990.

34. Акинжанов А.К. История Казахстана. Курс лекций. Часть 1. – Алматы, 1995.

35. Ахинжанов С.М. Кыпчаки в истории среднего Казахстана.- Алма-Ата, 1989.

36. Бартольд В.В Чингизхан. Сочинения. Т.5- М., 1968.

37. Валиханов Ч.Ч. Собрание сочинений. В 5-ти томах.- Алма-Ата, 1961-1968.

38. Барманкулов М.К. Вселенная тюрков.-Алматы, 1996.

39. Барманкулов М.К. Хрустальные мечты тюрков о квадронации.- Алматы,1999.

40. Гумилев Л.Н. Древняя Русь и Великая степь. М.Л.,1989.

41. Де Оссон К. От Чингизхана до Тамерлана.- Алматы 1996.

42. Егоров В.Л. Золотая Орда: мифы и реальность.-М., 1990.

43. Есенберлин И. Алтын Орда. Тарихи трилогиясы .-Алматы,1998.

44. Загадки древнего Туркестана. Составитель Е. Смагулов.- Алматы, 1998.

45. Кумеков Б.Е. Государство кимаков в ІХ-ХІ вв. по арабским источникам.- Алма-Ата, 1972.

46. Кычанов Е. Жизнь Тимучжина, думавшего покорить мир. –Алма-Аа,1992.

47. Масанов Н.Э. Кочевая цивилизация казахов.- Алматы-М., 1998.

48. Мұқанов М. Қазақ жерінің тарихы.- Алматы,1994.

49. Пищулина К.А. Юго-Восточный Казахстан в середине ХIV-начале XVI века: Вопросы политической и социально- экономической истории. – Алма-Ата, 1977.

50. Рашид-ад-Дин. Сборник летописей. Т.1. Кн.1,2.- М.-Л.,1952.

51. Сафаргалиев М.Г. Распад Золотой Орды. Саранск, 1960.

52. Сулейменов О. Аз и Я.-Алма-Ата, 1975.

53. Толыбеков С.Т. Қазақ шежіресі.- Алматы,1992.

54. Тынышпаев М. Материалы по истории киргиз- казахского народа.- Ташкент, 1925; Алматы, 1992.

55. Федоров- Давыдов А. Общественный строй Золотой Орды.-М.,1979.

56. Хара-Даван Э. Чингизхан как полководец и его наследие.-Алма-Ата, 1992.

57. Абусеитова М.Х. Казахстан и Центральная Азия в XV-XVII вв.: история, политика, дипломатия.- Алматы, 1998.

58. Абдиров М.Ж. История казачества Казахстана.-Алматы, 1994.

59. Абылай хан. Тарихи жырлар.-Алматы,1991.

60. Аккошкаров Е. Из истории казахов.Алматы, 1997.

61. Адильгереев Е.М. К истории образования казахского народа.//Вестник АН КазССР.-1951.-№17.

62. Аничков И.В. Қазақ батыры Жанқожа Нұрмұхаммедұлы.- Алматы, 1991.

63. Арғынбаев Х.А., Мұқанов М.С., Востров В. Қазақ шежіресі хақында.-Алматы, 2000.

64. Алимбай Н.А., Муканов М.С. Аргынбаев Х.А. Традиционная культура жизнеобеспечения кахахов. Очерки теории и истории.-Алматы, 1998.

65. Аманжолова Д.А. Казахский автономизм и Россия.-М., 1994.

66. Ахметов Б. Государство кочевых узбеков.-М., 1965.

67. Ахмедов Г. Жем бойында. Есет Көтібарұлы туралы. Тарихи роман.-Алматы,1992.

68. Апполова Н.Г. Экономические политические связи Казахстана с Россией в XVIII-начале XX вв.- М.,1960.

69. Асылбеков М.Х. Железнодорожники Казахстана в первой русской революции (1905-1907гг.).-Алма-Ата, 1965.

70. Асылбеков М.Х. Галиев А.Б. Социально-демографические процессы в Казахстане (1917-1980). –Алма-Ата, 1991.

71. Әбілғазы. Түрк шежіресі. –Алматы, 1992.

72. Әбсемет М.О. Міржақып. –Алматы, 1995.

73. Басин В.Я. Россия казахские ханства в XVI- XVIIIвв.- Алма-Ата, 1971.

74. Байболуы К. Толе би. – Алматы, 1991

75. Бөкейхан А.Н. Шығармалары. –Алматы, 1994.

76. Бұқар жырау Қ. Шығармалары. –Алматы, 1992.

77. Бес ғасыр жырлайды. 1,2 ТТ.- Алматы, 1989.

78. Вяткин М.П. Батыр Сырым.- М.-Л., 1947; Алматы, 1999.

79. Галузо П.Г. Туркестан колония . Очерк истории Туркестана от завоевания царизмом до революции 1917г.- М., 1929.

80. Галузо П.Г. Аграрные отношения на юге Казахстана в 1867-1917гг.- Алма-Ата, 1965.

81. Галиев В.З. Анырахайская битва.//Вестник Военной Академии Вооруженных сил Республики Казахстан.-1999.-№4.

82. Галиев В.З. Битва при Буланты.// Мысль.-2000.- №6.

83. Галиев В.З. Декабристы и Казахстан.- Алма-Ата, 1980.

84. Грозный 1916 год. Сборник документов и воспоминаний в 2-х томах. Составители Аанова С.А., Мажитов С.Ф., Нурмагамбетова Р.К., Романов Ю.И. и др.- Алматы, 1998.

85. Дала уалаятының газеті. 1888-1902.-Алматы, 1994.

86. Дильмухамедов Е. Из истории горной промышленности Казахстана.- Алма-Ата, 1977.

87. Дулатова Д.И Историография дореволюционного Казахстана. Алма-Ата, 1984.

88. Есенберлин И. Кочевники. Историческая трилогия. Алматы,1998.

89. Ерофеева И.В. Хан Абулхаир: полководец, правитель и политик.- Алматы, 1999.

100. Зиманов С.З. Народно-освободительное восстание под предводительством Исатая Тайманова. В кн. История казахской ССР. Т.3.- Алма-Ата, 1979.

101. Зиманов С.З. Россия и Букеевское ханство.- Алма-Ата, 1982.

102. Зиманов С.З. Общественный строй казахов первой половины XIX века.- Алма-Ата, 1958.

103. Зиманов С.З. Политический строй Казахстана конца XVIII-первой половины XIX вв. – Алма-Ата,1960.

104. Златкин И.Я. История Джунгарского ханства (1633-1758гг.)-М., 1983.

105. Исторический опыт защиты Отечества. Военная история Казахстана Алматы, 1999.

106. История Казахстана: белые пятна. – Алма-Ата, 1991.

107. Казахско- русские отношения в XVII- XVIII веках. Сборник документов и материалов.-Алма-Ата, 1961.

108. Касымбаев Ж.К. Кенесары хан. – Алматы, 1996.

109. Касымбаев Ж.К. Старший султан Кунанбай Оскенбаев и его окружение.- Алматы, 1995.

110. Кенесарин А Кенесары и Садык. Ташкент, 1988.

111. Кенжалиев И.Исатай –Махамбет .-Алматы, 1991.

112. Киреев Ф. Революция 1905-1907гг. Казахстане . –Алма-Ата, 1949.

113. Козыбаев М.Қ. Ақтаңдақтар ақиқаты. –Алматы, 1992.

114. Козыбаев М.Қ. История и современность.-Алма-Ата, 1991.

115.Левшин А.И. Описание киргиз- казачьих или киргиз-кайсацких орд и степей. Составитель Ерофеева И.В. – Алматы, 1996.

116. Маликов Ф.М. Февральская буржуазно-демократическая революция.- Алма-Ата,1973.

117. Мәшімбаев С.М. Патшалық Ресейдің орталық саясаты.-Алматы, 1994.

118. Моисеев В.А. Джунгарское Ханство и казахи в XVII- XVIII вв.- Алма-Ата, 1991.

119. Муканов М.С. Этническая территория казахов в XVIII- начале XX веков.-Алма-Ата, 1991.

120. Мырзахметов М. Қазақ қалай орыстандырылды.- Алматы, 1994.

121. Национально- освободительное движение в Казахстане и Средней Азии в 1916 году: характер, итоги, уроки. Составители Мажитов С.Ф., Жакишева С.А., Романов Ю.И. – Алматы, 1996.

122. Нурпеисов К.Н. Алаш әм Алашорда.- Алматы, 1995.

123. Омарбеков Т.О. Зобалаң.-Алматы,1994.

124. Пищулина К.А. Присырдаринские города и их значение в истории казахских ханств в XV- XVII вв. В кн. Казахстан в XV- XVIIІ веках. Вопросы социально- политической истории.- Алма-Ата, 1969.

125. Рязанов А.Ф. Восстание Исатая Тайманова (1836-1838гг.)-Алма-Ата, 1991.

126. Сапаргалиев Г.С. Карательная политика царизма в Казахстане.- Алма-Ата, 1966.

127. Сафаров Г. Колониальная революция.-Алматы, 1996.

128. Сулейменов Б.С. Аграрный вопрос в Казахстане последней трети XІX в. – Алма-Ата, 1978.

129. Сулейменов Р.Б., Моисеев В.А. Из истории Казахстана XVIIІ века (О внутренней и внешней политике Аблая).- Алматы, 1988.

130. Толыбеков С.Е. Кочевое общество казахов в XVII – начале ХХ века. Политико- экономический анализ.- Алма-Ата, 1971.

131. Турсунбаев А.Б. Казахстан в революции 1905-1907 годов. - Алма-Ата, 1987.

132. Абенов Е.М., Арынов Е.М., Тасмагамбетов И.Н. Казахстан: эволюция государство и общество. Алматы, 1996.

133. Назарбаев Н.А. Стратегия становления и развития Казахстана как суверенного государства. Алма-Ата, 1992.

134. Назарбаев Н.А. «Казахстан-2030. Процветание, безопасность улучшение благосостояния всех казахстанцев». Алматы, 1997.

135. Назарбаев Н.А. На пороге XXI веке .- Алматы. 1996 .


Оқу жұмыс жоспарынан Формакөшірме парағы Ф СҰ ПМУ 7.18.1/10
Оқу жұмыс жоспарынан барлық мамандықтарға көшірме
Мамандық 050203 «Тарих»

Пән атауы «Ресейдің аграрлық отарлау саясаты»


Оқу түрі


Бақылау түрі

Сағат көлемі

Курс және семестрлер бойынша сағаттардың бөлінуі

емт.

сын.

КЖ

КЖ

РГР

бақылау жұмысы

барлығы

дәріс.

тәж.

СӨЖ

дәріс.

тәж.

СӨЖ

жалпы

ауд.

СӨЖ

Күндізгі ОБ негізінде

5
135

45

90

5 семестр

семестр

30

15

СырттайОБ негізінде

2

2

135

18

117

7 семестр

8 семестр

66

6

117

Лист согласования Форма

рабочей программ Ф СО ПГУ 7.18.1/11

дисциплиныПәннің жұмыс бағдарламасының келісім парағы

Қазақстан тарихы

20__-20__ оқу жылына


КЕЛІСІМ ПАРАҒЫ

Дайындаушы кафедра

Кафедра меңгерушісі Т.А.Ә.

Қолы

Келісілген күні

1

2

3

4

Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Жұмыс бағдарламасы қазақстан тарихының тарихнамасы пәні бойынша 050203-Тарих мамандығының студенттеріне арналған
umk -> Программа дисциплины Форма для студентов ф со пгу 18. 2/07
umk -> Жұмыс бағдарламасы шет елдер тарихының тарихнамасы пәні бойынша 050203-Тарих мамандығының студенттеріне арналған Павлодар
umk -> АќША, несие, банктер
umk -> Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағы
umk -> Web-технологияныњ ±ѓымдары
umk -> Программа дисциплины для студентов
umk -> Ф со пгу 18. 2/05 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk -> Јдістемелік нўсќаулыќ


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет