Стан виконання місцевих бюджетів району за І півріччя 2017 рокужүктеу 62.85 Kb.
Дата21.05.2018
өлшемі62.85 Kb.

Стан виконання місцевих бюджетів району

за І півріччя 2017 року

План по доходах місцевих бюджетів Черкаського району (без трансфертів) за 6 місяців 2017 року виконано на 108,1 відс., понад план надійшло 18083,4 тис.грн. Темп зростання доходів бюджету району до аналогічного періоду минулого року становить 128,6 відс.

До загального фонду місцевих бюджетів надійшло
74182,0 тис.грн. власних та закріплених доходів. Рівень виконання планів по доходах забезпечено на 107,2 відс. (понад план надійшло 4970,3 тис.грн.). В порівнянні з аналогічним періодом минулого року доходів надійшло на 16916,3 тис.грн., або 29,5 відс. більше.

Доходи загального фонду районного бюджету становлять 37735,9 тис.грн., що на 2016,5 тис.грн., або на 5,6 відс. більше плану, а в порівнянні з аналогічним періодом 2016 року – на 11740,1 тис.грн., або на 45,2 відс. більше.

Доходи загального фонду сільських бюджетів становлять 36446,1 тис.грн., що на 2953,9 тис.грн., або на 8,8 відс. більше плану, а в порівнянні з аналогічним періодом 2016 року – на 5176,1 тис.грн., або на 16,6 відс. більше.

Виконання затверджених радами завдань з доходів загального фонду забезпечено всіма місцевими бюджетами.

Найбільше перевиконання плану мають такі сільські ради:

- Мошнівська – 676,2 тис.грн., а відсоток виконання - 129,3 відс.;

- Червонослобідська – 568,2 тис.грн. (111,9 відс.);

- Свидівоцька – 447,8 тис.грн. (118,6 відс.).

За 6 місяців 2017 року в цілому по району досягнуто значного приросту надходжень до минулого року майже по всіх податках, зокрема по:


  • податку на доходи фізичних осіб – на 44,9 відс., або на 11634,5 тис.грн.;

  • єдиному податку - на 39,2 відс., або на 3788,6 тис.грн.;

  • акцизному податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів та з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального - на 34,6 відс., або на 1414,7 тис.грн.

Близько 87 відс. доходів загального фонду бюджету району сформовані за рахунок податку на доходи фізичних осіб, єдиного податку та плати за землю, питома вага яких в загальному обсязі становить відповідно 50, 19 та 18 відс.

До спеціального фонду місцевих бюджетів надійшло 7220,3 тис.грн., або 118,6 відс. до розрахункового завдання на звітний період (понадпланове надходження – 1132,5 тис.грн.), 61,4 відс. – до річного завдання та 119,3 відс. – до відповідного періоду 2016 року.

Затверджені радами завдання по надходженню основних видів податків та зборів до місцевих бюджетів Черкаського району за підсумками 6 місяців 2017 року виконано.

Заборгованість до місцевих бюджетів по діючих боржниках ( заборгованість по яких більше 2 тис.грн.) становить близько 1,9 млн.грн., з них по податку на доходи фізичних осіб – 430,0 тис.грн., платі за землю - 1130,0 тис.грн. та єдиному податку – 300,0 тис.грн.

По податку на доходи фізичних осіб найбільший борг рахується по КП Геронимівської сільської ради "Благоустрій" - 186,8 тис.грн., Сидоренко М.С. – 96,9 тис.грн. та Щербачук В.І. – 96,6 тис.грн., по орендній платі за землю по ПАТ «Азот» - 616,1 тис.грн. та ТОВ «Беарс-Логістик-Центр» - 30,0 тис.грн. та по земельному податку по ПМУ Водного господарства – 104,8 тис.грн. та ДП НАК "НадраУкраїни" "Центрукргеологія" – 92,1 тис.грн.

Із наявних в районі 4873,5 га ріллі використовується близько 90 відс., в тому числі передано в оренду згідно договорів оренди та договорів про відшкодування плати за землю 2843,1 га ріллі, що становить близько 60,0 відс. від наявної, а 30,0 відс. передано в минулі роки у тимчасове користування та оформляється документація про надання земельних ділянок у власність та користування.

Із наявних в районі 2544,3 га невитребуваних паїв в оренду передано 2512,7 га, що становить майже 99 відс.

Середня ставка орендної плати за 1 га ріллі становить на 1 липня 2017 року 1647,3 грн., або 4,4 відс. від проіндексованої грошової оцінки ріллі, а за 1 га невитребуваних паїв – 1522,2 грн., або 4,1 відс.Видаткова частина місцевих бюджетів району за січень-червень п.р. виконана в обсязі 414598,7 тис.грн., у тому числі по загальному фонду –399292,0 тис. грн., (61 відс. до річних призначень), спеціальному – 15306,7 тис. грн. (44 відс.).

Загальний фонд. Якщо в цілому по району видаткові повноваження звітного періоду виконані на 93 відс., то по районному бюджету – 95 відс., сільських бюджетах цей показник склав 80 відс.

У порівнянні з аналогічним періодом 2016 року видатки загального фонду збільшились на 120508,1 тис.грн., або на 43 відс.

У розрахунку на 1 жителя в середньому по району видатки становлять
5979  грн. і збільшилися проти звітного періоду попереднього року на 1813 грн., або на 44 відс. Основна питома вага коштів бюджету спрямована на галузі соціального призначення і загалом складає 358413,3 тис.грн., або на 109104,6 тис.грн. ( на 44 відс.) більше,  ніж у відповідному періоді минулого року.

Асигнування на утримання установ та закладів освіти використані в сумі 85596,5 тис.грн., що становить 86 відс. до уточнених призначень на період, в порівнянні з минулим роком на 28644,7 тис.грн. більше, або на 50 відсотків.

 Установи охорони здоров'я профінансовані в сумі 34849,4 тис.грн., або 88 відс. до уточненого призначень. В порівнянні з 1 піврівччям минулого року на 11625,5 тис.грн. більше, або на 50 відсотків.

  Установи та інші видатки соціального захисту та соціального забезпечення профінансовані в сумі 227002,5 тис.грн., або 99 відсотків до уточнених планів на період. В порівнянні з минулим роком збільшено на 65557,9 тис.грн., або на 41 відс.

 Заклади культури профінансовані в сумі 9679,3 тис.грн., або 84 відсотків уточнених планів на період. В порівнянні з минулим роком видатки збільшено на 2886,5 тис.грн., або 43 відсотків. 

Заклади фізкультури і спорту профінансовані в сумі 1285,7 тис.грн.,  або на 78 відсотків. В порівнянні з 1 півріччям минулого року ріст склав 390,1 тис.грн., або 44 відсотків.

По житлово-комунальному господарству за 1 півріччя 2017 року використано 4335,3 тис.грн. або 77 відсотків від уточнених планів на період. За І півріччя 2016 року виконання становило 2837,1 тис.грн., збільшено на 1498,2 тис.грн. або на 53 відс.

На утримання органів місцевого самоврядування кошти використані в сумі 11582,4 тис.грн. (86 відс.), що на 3670,1 тис.грн. більше від минулого року, або на 46 відсотків.

  В першу чергу проводилось фінансування витрат на оплату праці, харчування, медикаменти та інших захищених статей бюджету. На захищені видатки із загального фонду бюджетів за звітний період спрямовано 383752,9 тис.грн., що в цілому по району становить 96 відс. від загального їх обсягу.

На заробітну плату з нарахуваннями (з урахуванням установ охорони здоров’я КЕКВ 2282) використано 120566,0 тис.грн., що становить 92 відс. до уточнених призначень на період, в порівнянні з 1 півріччям минулого року на 44454,6 тис.грн. більше, або на 58 відсотків. При цьому, 539,7 тис.грн. кредиторської заборгованості по заробітній платі з нарахуваннями, термін оплати якої не настав, прострочена кредиторська заборгованість відсутня.

Асигнувань на придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів (з урахуванням установ охорони здоров’я КЕКВ 2282) використано у сумі 1756,8 тис.грн. Виконання склало 99 відс. до уточненого плану на період, що в порівнянні з минулим періодом збільшено на 371,6 тис.грн., або на 27 відс.

На оплату продуктів харчування (з урахуванням установ охорони здоров’я КЕКВ 2282) використано 3509,1 тис.грн. (77 відс. до плану). В порівнянні з 1 півріччям минулого року на 403,1 тис.грн. більше, або на 13 відсотків.

Видатки з оплати енергоносіїв і комунальних послуг (з урахуванням установ охорони здоров’я КЕКВ 2282) профінансовані у сумі 14596,5 тис.грн. (81 відс.). В порівнянні з 1 півріччям минулого року на 1418,3 тис.грн. більше, або на 11 відсотків.

У сільських бюджетах станом на 01.07.2017 за рахунок всіх джерел фінансування на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг передбачено 7905,4 тис. грн., з яких фактично використано 3591,3 тис. грн. (дороги комунальної власності), або 45 відс. до річних призначень.

На ремонт доріг загального користування місцевого значення планують видатки 18 сільських рад.

 Спеціальний фонд

По спеціальному фонду при уточненому плані на рік 34183,5 тис.грн. використано за звітний період 15306,7 тис.грн. або 45 відс., в тому числі за рахунок коштів, що надходять як плата за послуги, що надаються бюджетними установами та інших джерел надходжень бюджетних установ – 5553,5 тис.грн.

У порівнянні зі звітним періодом минулого року касові видатки спеціального фонду збільшилися в цілому по району на 6048,9 тис. грн., або на 65 відс.. У розрахунку на 1 жителя видатки склали – 229 грн., що в порівнянні з минулим періодом 2016 року збільшились на 91 грн.

За рахунок коштів бюджету розвитку видатки проведені на суму 9053,8 тис.грн.

За І півріччя 2017 року на природоохоронні заходи кошти не використовувались.

Цільові фонди заплановані на 1 півріччя 2017 року в сумі 1879,3 тис.грн., використано 679,3 тис.грн., або 36 відс., із них: заробітна плата з нарахуваннями працівникам, які виконують роботи за угодами – 35,0 тис.грн., енергоносії – 32,2 тис.грн., інші видатки – 484,1 тис.грн., капітальні видатки – 128,0 тис.грн.

Стан дебіторської та кредиторської заборгованості

Дебіторська заборгованість по видатках загального фонду на 01.01.2017 року та на 01.07.2017 відсутня.

Обсяги кредиторської заборгованості по загальному фонду місцевих бюджетів району протягом І півріччя 2017 року зменшились на 9739,4 тис. грн., або на 10 відс. і станом на 01.07.2017 обліковуються у сумі 92167,7 тис. грн.

Заборгованість по видатках, що фінансуються за рахунок цільових трансфертів з державного бюджету складає – 91507,4 тис.грн., по бюджетних установах – 660,3 тис.грн., із них: по заробітній платі з нарахуваннями, термін оплати якої не настав – 539,7 тис.грн. та по місцевій пожежній охороні - 120,6 тис.грн. Прострочена кредиторська заборгованість по цільовим субвенціям склала 15537,5 тис.грн.Дебіторська по спеціальному фонду на 01.01.2017 та на кінець звітного періоду складає 385,5 тис.грн., із них: по Червонослобідській сільській раді 160,9 тис.грн. та по відділу освіти – 224,6 тис.грн. по капітальним видаткам.

Кредиторська заборгованість по спеціальному фонду на кінець періоду склала 1,8 тис.грн. по цільовому фонду Хацьківської сільської ради (по заробітній платі з нарахуваннями на неї по працівникам, які виконують роботи за угодами).


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет