Студент Оқу тобы, курсжүктеу 463.86 Kb.
бет1/5
Дата22.04.2019
өлшемі463.86 Kb.
  1   2   3   4   5
А. Байтұрсынов атындағы" "Қостанай мемлекеттік университеті» РМК

Заң факультеті

КРИМИНАЛИСТИКА БОЙЫНША

ЖҰМЫС ДӘПТЕРІ


Студент ___________________________

Оқу тобы _________, курс _____

Оқу жылы ___________Қостанай


2013
ББК 67.52 (5Каз)

К 98
Құрастырушылар:

Куставлетова Алия Аппазовна, аға оқытушы

Исмагулова Кунсулу Биржановна, оқытушы, заң ғылымының магистрі
Рецензенттер:

Каймульдинов Ерлан Ертаевич, заң ғылымының кандидаты, ҚР ІІО КУИС академиясының оқытушысы

Нугманов Р.Р., заң ғылымының кандидаты, заң факультетінің деканы

Турлубеков Б.С., заң ғылымының кандидаты, қылмыстық құқық және іс жүргізу кафедрасының меңгерушісі, профессор

Куставлетова А.А., Исмагулова К.Б.

К 98 Криминалистика бойынша жұмыс дәптері (лабораториялық жұмыстарды орындау бойынша әдістемелік нұсқау) – Қостанай: А. Байтурсынов атындағы ҚМУ , 2013. - 54 бет.


Криминалистика бойынша жұмыс дәптеріне лабораториялық жұмыстардың тақырыптары, олардың орындалу жоспары, пайдаланылған дереккөздер тізімі кіреді.

Әдістемелік нұсқаулар жоғарғы заң оқу орындарына арналған «Криминалистика» курсының үлгілік бағдарламасының негізгі тарауларына сай дайындалған және криминалистиканың негізгі ережелерін және теориясын суреттейтін кешенді лабораториялық жұмыстардан тұрады.

Заң мамандығының студенттеріне арналған; жоғарғы заң оқу орындарының оқытушыларының криминалистика, жеке қылмыстарды тергеу әдістемесі, сот сараптамасы оқу сабақтарын өткізгенде қолданылуы мүмкін

ББК 67.52 (5Каз)

А. Байтурсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университетінің оқу-әдістемелік кеңесімен бекітілді, №_________хаттама ____20__ж.

© А. Байтурсынов атындағы ҚМУ, Куставлетовой А.А, Исмагулова К.Б., 2013

Мазмұны
Кіріспе.....………………………………………………………

4

№1 лабораториялық жұмыс. Тақырып: Криминалистиканың тарихы. Криминалистиканың жүйесі және әдістері, пәні............... …

№ 2 лабораториялық жұмыс. Тақырып: Криминалистік идентификация және диагностика ………………………………………………………….

№ 3 лабораториялық жұмыс. Тақырып: Криминалистік техниканың жалпы ережелері …………………………………………………....………

6
8
10№ 4 лабораториялық жұмыс. Тақырып: Соттық (криминалистикалық) фотография.........................................................................................................

12


№ 5 лабораториялық жұмыс. Тақырып: Іздер туралы криминалистік ілім (трасология)………………………………………………

18


№ 6 лабораториялық жұмыс. Тақырып: қаруды, оқ-дәрілерді, жарылғыш заттарды, жару заттарды, жарылғыш құрылғыларды және олардың қолдану іздерін криминалистикалық зерттеу......................................

25


№ 7 лабораториялық жұмыс. Тақырып: Адамның сыртқы кескінінің белгілерін криминалистік зерттеу (Криминалистік габитоскопия) ..........…

33


№8 лабораториялық жұмыс. Тақырып: Құжаттарды техника-криминалистік зерттеу (криминалистикалық құжаттану)…..........……

38


№ 9 лабораториялық жұмыс. Тақырып: Криминалистік тіркеу........

42

№ 10 лабораториялық жұмыс. Тақырып: Криминалистік тактика: жалпы ережелері, тергеу экспериментінің тактикасы, қараудың және куәләндірудің тактикасы, тінтудің және алудың тактикасы ………

43


№ 11 лабораториялық жұмыс. Тақырып: Жеке және топтық қылмыстарды тергеу әдістерінің жалпы ережесі ………………….

46


Пайдаланылған дереккөздердің тізімі……………………………….

49

Студентпен лабораториялық жұмыстарды орындауы туралы мәліметі бар бақылау парағы………………………………………

50

Кіріспе.

"Криминалистика" пәні заң факультетінің оқу бітіретін курс студенттеріне оқытылады. Ол міндетті пәндер блогына кіреді. Курстың ұзақтығы - 3 кредит, оған кіреді аудиториялық сағаттар (оның ішінде лекциялар, практикалық және лабораториялық сабақтар, топтық СОӨЖ). Өзіндік жұмысқа (СӨЖ) 115 сағат бөлінеді.

Жұмыстық дәптер заң факультетінің 5В060100-Құқықтану мамандығына арналған «Криминалистика» курсының үлгілік бағдарламасының негізгі тарауларына сай дайындалған және пәннің негізгі тарауларының: криминалистикалық техника, криминалистикалық тактика, жеке қылмыстарды тергеу әдістері бойынша лабораториялық жұмыстардан тұрады.

Криминалистика курсын оқуына байланысты студентке практикалық жұмыс дәптерінде көрсетілген кешенді лабораториялық жұмыстарды орындау ұсынылады.Студенттерге қойылатын талаптар:

Студент лабораториялық жұмыстарды орындауға кірісерде, жақсы білімі болуы керек, тек қана криминалистиканың жалпы теориясынан ғана емес, сонымен қатар қылмыстық құқықтан, қылмыстық процестен және басқа да заңдық ғылымдардан.Мақсаты: оқылған материалды жүйелеу және бекіту; қылмыстың іздерін табу, бекіту және алу, алдын ала зерттеуге арнайы тағайындалған техника-криминалистикалық құралдарды қолдануға машықтану; тергеу әрекеттерін жүргізудің негізгі тактикасын меңгеру; болжау құра білу, тергеуді жоспарлау, процессуалдық және басқа да құжаттарды рәсімдей білу, сонымен қатар жеке қылмыстарды тергеуге, қылмыстық-құқықтық құжаттарды дұрыс рәсімдей білуге үйрету.

Жұмыстық дәптердің оқу тапсырмалары:

Лабораториялық жұмыстарды орындай отыра студент міндетті: қылмысты ашуда және тергеуде техника-криминалистикалық қамтамасыз етуді білу; тергеу әрекеттерін жүргізудің тактикалық әдістерін білу; кейбір қылмыстардың жеке түрлеріне және топтарына байланысты шешім қабылдап және оны іске асыра білу; қылмыстың іздерін табу, бекіту және алу, алдын ала зерттеуге арнайы тағайындалған техника-криминалистикалық құралдарды қолдануға машықтанып, олар туралы мәліметтерді хаттамаға түсіре білу.

Лабораториялық жұмыстар студенттермен практикалық cабақтарда криминалистік полигонның арнайы №111,112,113 дәрісханаларында немесе өздігінен үйлерінде орындалады. Жеке жұмыстардың (мысалы, шартты түрде оқиға болған жерді қарау) орындалу орны болып қойылған міндеттерді орындауға дайындалған қандай да болсын бөлме немесе маңай болуы мүмкін.

Жұмыс дәптері бойынша (лабораториялық практикумға) сабақ өткізу кезінде оқытушы студенттерге лабораториялық жұмысты орындауға байланысты керекті техника-криминалистік құралдарды беріп іздермен қалай жұмыс істеу керек екенін, жүргізілген тергеу әрекеттерін рәсімдеудің тәртібін және ережесін көрсетеді.

Студентке лабораториялық жұмыстың тапсырмаларын орындамас бұрын:

1) криминалистика пәні бойынша оқу-әдістемелік кешенде көрсетілген нақты тақырып бойынша әдістемелік нұсқаулармен танысу керек;

2) оқуға ұсынылған тақырыптар бойынша негізгі және қосымша әдебиеттердің мазмұнын оқып шығу керек;

3) лабораториялық жұмыстың барлық тапсырмаларымен мұқият танысып, өзіне тиімді орындау тәртібін анықтау керек;

4) оқытушымен кеңесіп лабораториялық жұмыстың тыңғылықты орындалуына тиісті материалдармен қамтамасыз ету керек.

Тапсырмалардың жауаптарын студент, қойылға сұрақтар бойынша түсінікті қылып өз қолымен жазу керек. Әр лабораториялық жұмыстың орындалуы оқытушымен тексеріледі. Тексерістің нәтижелерін ол студенттердің қатысу және сабақ үлгеру журналында көрсетеді, сонымен қатар бақылау парағында (52-ші бет) «есептелді» деп баға қойып, қолын қояды. Лабораториялық жұмыс қабылданбауы мүмкін келесі жағдайларда:

1) егерде ол толықтай немесе дұрыс орындалмаса;

2) егерде тапсырмаларға жауаптың мәтіні басқа жұмыс дәптерінен көшіріліп жазылса.

Студент әр сабақта өткен тапсырманың орындалуы туралы, жұмыс дәптерін көрсетіп есеп беруге міндетті.

Бір себептермен студент практикалық сабақтарды өткізіп алса, ол осы тапсырманы басқа бір уақыттарда оқытушының бақылауымен орындауы керек.

Есептелген лабораториялық жұмыстар «Криминалистика» курсы бойынша эмтихан тапсыруға рұқсат болып табылады.

Лабораториялық жұмыстарды орындау не болмаса орындамау криминалистика курсы бойынша қорытынды бағаға өзінің шешімді әсерін тигізеді. Оның үлесі орта есептік формуламен санағанда 0,3 құрайды. Қылмыстық құқық және іс жүргізу кафедрасы лабораториялық жұмыстарды орындауда жетістіктерге жетуді тілейді және криминалистикадан практикалық сабақтар заң факультетіндегі Сіздің оқу кезеңіңіздегі ең қызықты және есте қалатын оқиға ретінде болады деп сенеді.


№1 Лабораториялық жұмыс

Тақырып: Криминалистика тарихы. Криминалистиканың пәні, жүйесі және әдістері

Мақсат –қылмысты ашуға, тергеуге және сотта қылмыстық істерді қарауға тиімді әсерін тигізуге арналған заң ғылымы ретінде криминалистика туралы көзқарасты қалыптастыру

1 тапсырма. Келесі ұғымның анықтамасын жазыңыз:

1.1. Криминалистика – бұл

________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

_______________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________

1.2. Криминалистиканың әдістері – бұл

__________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________
2 тапсырма. Криминалистиканың тарауларының атауларын жазыңыз:

2.1. I тарау: _______________________________________________________

__________________________________________________________________

2.2. II тарау: ______________________________________________________

__________________________________________________________________

2.3.IIIтарау: ______________________________________________________

__________________________________________________________________

2.4. IV тарау: _____________________________________________________

__________________________________________________________________

2.5. V тарау: ______________________________________________________

__________________________________________________________________

2.6. VI тарау: _______________________________


3 тапсырма. Сізге белгілі криминалистиканың жалпы ғылыми және арнаулы әдістерін көрсетіңіз:
3.1. Жалпы ғылыми әдістер:

3.1.1. _______________________________________________________________

3.1.2. _______________________________________________________________

3.1.3. _______________________________________________________________

3.1.4. _______________________________________________________________

3.1.5. _______________________________________________________________


3.2. Арнаулы әдістер:

3.2.1. _______________________________________________________________

3.2.2. _______________________________________________________________

3.2.3. _______________________________________________________________

3.2.4. _______________________________________________________________

3.2.5. _______________________________________________________________

4 тапсырма . Белгілі криминалистердің фамилияларын жазыңыз:

4.1. ________________________________________________________________

4.2. ________________________________________________________________

4.3. ________________________________________________________________

4.4. ________________________________________________________________

4.5. ________________________________________________________________


5 тапсырма. Криминалистика ғылымының негізін қалаушы болып саналатын танымал адамның аты – жөнін, сонымен қатар XIX ғасырдың екінші жартысында шығарған іргелі жұмысының атауын көрсетіңіз:

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

2 Лабораториялық жұмысТақырып: Криминалистік идентификация және диагностика

Мақсат - криминалистік идентификация мен диагностиканың ғылыми негіздерін меңгеріп, обьектілерді салыстырмалы зерттеуге үйрену.
1 тапсырма. Келесі ұғымдардың түсінігін жазыңыз:

1.1. Идентификация – бұл ____________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

1.2. Идентификацияланатын обьект-бұл_____________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

1.3. Идентификациялаушы обьект-бұл_____________________________

1.3. Криминалистік диагностика – бұл ____________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________


2 тапсырма. Криминалистикадағы диагностикалық зерттеулер қандай дәрежелерге бөлінетінін көрсетіңіз:

2.1. _________________________________________________________________

__________________________________________________________________2.2. _________________________________________________________________

__________________________________________________________________

2.3. _________________________________________________________________

________________________________________________________________

3 тапсырма. Оқытушыдан жұқа тақтай немесе картон кесіндісі түрінде істелген екі әдістемені алыңыз. Оларды мұқият қарап, ойланып, мүмкіншілігінше бүкіл өлшемдерін жасаңыз. Алынған мәліметтерді бір-бірімен салыстырыңыз, сосын обьектілердің ұқсас немесе айырмашылық белгілерін жазыңыз:

3.1. Ұқсас белгілері:

3.1.1. _____________________________________________________________

________________________________________________________________

3.1.2. _____________________________________________________________

__________________________________________________________________

3.1.3. _____________________________________________________________

__________________________________________________________________

3.2. Айырмашылық белгілері:

3.2.1. _____________________________________________________________

__________________________________________________________________

3.2.2. _____________________________________________________________

__________________________________________________________________

3.2.3. _____________________________________________________________

__________________________________________________________________

4 тапсырма. Түсқағаздың тілімінде бейнеленген іздердің көрініс жолын қарап, өздеріңіздің диагностикалық пікірлеріңізді жазыңыз:

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

3 Лабораториялық жұмыс

Тақырып: Криминалистік техниканың жалпы ережелері.

Мақсат: криминалистиканың тарауы ретінде, криминалистикалық техниканың, сонымен қатар оның негізінде жасалып жатқан техникалық құралдардың қолданбалы мәнін, қылмыстық істер бойынша дәлелдерді бағалауға және тексеруге, жинауға арнай арналған әдіс, тәсілдерінің мәнін түсіну

1 тапсырма. Келесі ұғымдардың анықтамасын жазыңыз:

1.1. Криминалистік техника – бұл ________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

1.2. Тергеу чемоданы – бұл _____________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________


Тапсырма 2. Криминалистік техниканың салаларын атап өтіңіз:

2.1. _______________________________________________________________

2.2. _________________________________________________________________

2.3. _________________________________________________________________

2.4. _________________________________________________________________

2.5. _________________________________________________________________

2.6. _________________________________________________________________

2.7. _________________________________________________________________

2.8. _________________________________________________________________

2.9. _________________________________________________________________

2.10. ______________________________________________________________

3 тапсырма. Қылмысты тергеуде криминалистік техниканы қолданудың өзгешелілігі неден көрінетінін көрсетіңіз:

3.1. ________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

3.2. __________________________________________________________________

_________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

3.3. ________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

4 тапсырма. Техника-криминалистік әдістерді және құралдарды қолдану арқылы шешілетін мақсаттарды жазыңыз:

4.1. _________________________________________________________________

_________________________________________________________________

__________________________________________________________________

4.2. _________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

4.3. ________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________

4.4. ________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

5 тапсырма. Тергеу чемоданының ішіндегілермен танысып, тергеу әрекеттерін жүргізгенде Сіздің ойыңызша техника-криминалистік құралдардың қайсысы жиі қолданылатындығын көрсетіңіз

:

5.1. _______________________________________________________________5.2. _______________________________________________________________

5.3. ______________________________________________________________

5.4. _______________________________________________________________

5.5. _______________________________________________________________

5.6. _____________________________________________________________

5.7. _______________________________________________________________

5.8. _______________________________________________________________

5.9. _______________________________________________________________

5.10. ______________________________________________________________

№ 4 Лабораториялық жұмысТақырып: Соттық (криминалистік) фотография.

Мақсат – криминалистикалық фотографияның, кинотүсірулер, бейнежазбалар құралдарының және әдістерінің көмегімен тергеу әрекеттерін жүргізу ерекшеліктерін меңгеру.

1 тапсырма. Шартты оқиға болған жерді, бағдарлап, шолып, торапты және бөлшектеп түсіру ережесімен суретке түсіру

ФОТОТАБЛИЦА

оқиға болған жерді қарау хаттамасына №_____қосымша

_______________________________________ «____» ________ 20___ г.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Бағдарлап фотоға түсіру

(сызықтық немесе айналмалы панорама)


Фото № 1________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________


Шолып фотоға түсіру

Фото № 2_________________________________________________________________

________________________________________________________


Шолып фотоға түсіру

Фото № 3_________________________________________________________________

__________________________________________________________________________


тораптық фотоға түсіру

Фото № 4 ______________________________________________________________________

________________________________________________________


Тораптық фотоға түсіру

Фото № 5_________________________________________________________________

__________________________________________________________________________


бөлшектеп фотоға түсіру
Репродукциялық түсірілім


Құжаттың фотосы2. Адамды тануға түсіру ережесі бойынша фотоға түсіру

Анфас (қарсы, бет алдынан) фотоға түсіруҚырынан (профиль) фотоға түсіру
Бастың оң жаққа жартылай бұрысын фотоға түсіру

Барлық бойын фотоға түсіру
5 Лабораториялық жұмысТақырып: Іздер туралы криминалистік ілім (трасология)

Мақсат: Қол саусағының таңбаларының ізімен жұмыс істеу арқылы қылмыс іздерін табу, бекіту, алу және зерттеудің криминалистикалық технологиясымен танысу


  1. Сызбалы қол саусақтарының ізін зерттеу. Онда папиллярлық өрнектердің жеке белгілерін тауып дөңгелек сызбаға суретін салып олардың атауын жазыңыз.12

3

4

5

6

7

8

9

10

11

2. Әр түрлі обьектілерден қолдың саусақтарының тер, май іздерін табуға қолданатын дактилоскопиялық ұнтақтарды және химиялық реактивтерді атаңыз.Обьект

Қара қоңыр
Ақшыл

Хим. реактивтер

Шыны


Қағаз


Пластик


Фаянс


Резенке


Темір


3. Екі майлы саусақ ізін шыны затында, жылтыраған ағаш үстінде, пластмассада қалдырыңыз. Қалдырылған іздерді әр түрлі ұнтақтарды қолдану арқылы айқындап табыңыз. Өте жақсы айқындалған іздерді қара және мөлдір із көшірмесін алатын пленкаға түсіріп алыңыз. Бұл ізі бар пленкаларды дәлелді заттар ретінде техникалық және процессуалдық түрде дұрыс рәсімдеңіз. Пленкаларды конвертке салыңыз. Саусақ іздері бойынша сарапшыға сұрақтарды дайындаңыз.
Сарапшыға қойылатын сұрақтар : __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

Сарапшының қарамағына келесілерді жеткізу: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Саусақ таңбалары бар конверт үшін орын


4. Дактилоскопиялық картаны толтырыңыз. Әрбір саусақтың өрнегінің түрін және түрлену көрінісін көрсетіңіз.


Оң қол

1. Үлкен

2. Сілтеуші

3. Ортаңғы

4. Атауы жоқ

5. Шынашақ


Сол қол

6. Үлкен

7. Сілтеуіші

8. Ортанғы

9. Атауы жоқ

10. Шынашақ

Папиллярлық өрнектердің ортақ белгілеріКестенің түрі

Кестенің көрінісі

12345678910


Бақылау таңбаларСол қол Оң қол
Үлкен Үлкен

5. Аяқ киімнің таңбасын осы парақта қалдырыңыз. Алынған іздің жалпы және жеке белгілерін көрсетіңіз. Адамның шамалы бойын анықтаңыз.

Жалпы белгілер: ________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Жеке белгілер:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Шамамен бойы (формуланы және онымен есептеуді көрсету бойынша)___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6 Лабораториялық жұмыс


Тақырып: Қаруды, оқ-дәрiлердi, жарылғыш заттарды, жару заттарын және жарғыш құрылғыларды және олардың қолдану іздерін криминалистикалық зерттеу.

Мақсат – Қарудың және олардың қолдану іздерін криминалистикалық зерттеудің ғылыми негіздерін меңгеру және оқтарды, гильзаларды, суық қаруды қарауды өткізу бойынша тәжірибе алу.
1.Оқта және гильзада із қалдыратын қарудың негізгі бөлшектерін атап сызықпен көрсетіңіз.


2. Гильзалардың схемалық суретімен танысу. Гильзалардың формасын және құрылымдылық элементтерін атаңыз.


Гильзаның формасы:а

б

в
Гильзаның құрылымдылық элементтері:

1

2

3

4

5

6

7

8

3. Тапанша оғы құрылымының негізгі элементтерін көрсетіңіз


1 – ________________

2 – ________________

3 – ________________

4 – ________________

5 – ________________

6 – ________________

7 – ________________4. Гильза мен оқтың сипаттамасын табылған және алынған жерлерінде, оқиға болған жердің хаттамасының бір бөлігі ретінде жасау.

Сарапшыға оқты және гильзаны қарумен не қарусыз зерттеуге жолдағанда қоюға болатын сұрақтарды құрастыру.

Қарау хаттамасы (үзінді)_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет