Студентке арналған пән бойынша оқыту бағдарламасын (syllabus) әзірледі: орыс және шетел тілдері кафедрасының меңгерушісі, доцент Оспанова Б. Ржүктеу 340.45 Kb.
Дата03.05.2019
өлшемі340.45 Kb.
түріБағдарламасы

Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті


Бекітемін

Ғылыми кеңес төрағасы, ректор, ҚР ҰҒА академигі

Ғазалиев А.М.

_______________________

«____» _________ 200___ж.
СТУДЕНТКЕ АРНАЛҒАН ПӘН БОЙЫНША ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ ( SYLLABUS)

Орыс тілі пәні бойынша


050702 –Автоматизация мен басқару мамандығының студенттері үшін
Энергетика, байланыс және автоматизация факультеті
Орыс және шетел тілдері кафедрасы

2008


Алғы сөз
Студентке арналған пән бойынша оқыту бағдарламасын (syllabus) әзірледі: орыс және шетел тілдері кафедрасының меңгерушісі, доцент Оспанова Б.Р.

«___________________________» кафедрасының мәжілісінде талқыланады

«____»______________200___ ж. № _______ хаттама

Кафедра меңгерушісі________________ «____»____________200___ ж.


_______________________ факультетінің әдістемелік бюросымен мақұлданады

«____»______________200___ ж. № _______ хаттама

Төраға ________________ «____»____________ 200___ ж.

_________________________________________ кафедрасымен келісіледі

Кафедра меңгерушісі________________ «____»____________200___ ж.

Оқытушы туралы мәліметтер және байланыс ақпарат

Аты-жөні: Оспанова Бикеш Ревқызы, орыс және шетел тілдері кафедрасының меңгерушісі, доцент, Тимохина Татьяна Владимировна, орыс тілі оқытушысы.

Орыс және шетел тілдері кафедрасы ҚарМТУ I корпусында (Б.Бульвары, 56) орналасқан, 506 ауд., байланыс телефоны 565932, қос.246.

Пәннің еңбек сыйымдылығы
Семестр

Кредиттер саны

Сабақтардың түрі

СӨЖ сағаттар саны

Жалпы сағаттар саны

Бақылау түрі

Қосылған сағаттар саны

ОСӨЖ сағаттарының саны

Барлығы сағаттар саны

лекциялар

Практикалық сабақтар

Зертханалық сабақтар

I

3

-

45
45

90

45

135

Емтихан

II

3

-

45
45

90

45

135

ЕмтиханПәннің сипаттамасы

«Орыс тілі» пәні жалпы білім циклының міндетті пәндердің циклына кіреді. Дербес және аяқталған курс болып саналады. Кәсіби-бағытталған болашақ мамандар оқытуды жүзеге асырады.


Пәннің мақсаты

«Орыс тілі» пәні ағылшын тілінде әңгімелесу-тұрмыстық сөйлесуді іс-жүзінде қолдану және мамандық тілін күнделікті, сондай-ақ кәсіби тілдесуде белсенді пайдалану мақсатын алға қояды.


Пәннің міндеттері

Пәннің міндеттері мынадай: орыс тілінде әңгімелесу-тұрмыстық сөйлесуді, іс-жүзінде қолдану және мамандық тілін күнделікті, сондай-ақ кәсіби тілдесуде белсенді пайдалану. Бұл мақсат мамандық бойынша аннотациялау, рефераттау жасау, тезистер құрастыру, ғылыми мақалаларды рецензиялау мен мақалалар жазуға бағытталған.

Берілген пәнді оқу нәтижесінде студенттер міндетті:


 • орыс тілінің фонетикалық және грамматикалық түзілісі;

 • тілдің ғылыми стилі;

 • ғылыми стильдің жанрлары;

 • тілідң ғылыми стилінің лексикалық, морфологиялық және синтаксистік ерекшеліктері.

Білу керек:

 • орыс тілінің сөздік байлығы, оның құрылысы мен тілідк бірліктерді пайдалануы;

 • әдеби тілдің деңгейі мен оның нұсқасы;

 • функционалды тілдің стилі, оның құрылысы мен оны қолдану тәртібі.

Орындай білу:

 • ғылыми стильдік мәтіндердің мағыналық ерекшеліктерін ажырата білу;

 • ғылыми көлемде ақпарат таба білу;

 • мәтіннің құрылыстық- семантикалық мағынасын зерттей білу;

 • мағыналық- лингвистикалық зерттеу жүргізе білу;

 • мәтіннің тілдік құрамын зерттеу;

 • өз ойын әртүрлі тілдік жағдайларда анық жеткізе білу, айтар ойын көрнекті жеткізе білу;

- ауызша сөйлеу жанрын көркем пайдалана білу (іскерлік қатынас жасай алу , ақпаратпен алмасу және пікірталас жүргізе білу) және

жазбаша ақпараттардан да мағлұматы болу (ресми хаттар құрастыру, тілхаттар, жарнамалық ақпараттар мен іс қағаздарын жүргізе білу);лингвистикалық сөздіктер мен көмекші әдебиеттерді қолдана білу.

Практикалық дағдылары болу:

- әр түрлі стильдегі және мамандықтағы мәтіндермен жұмыс істей алу,пікірталастарда өз ойын еркін жеткізе алу, жазбаша жазу мен сөйлеу дағдыларын дамыту.
Айрықша деректемелер

Берілген пәнді оқу үшін келесі пәндерді (бөлімдерді (тақырыптарды) көрсетумен) меңгеру қажет:Пән

Бөлімдердің (тақырыптардың) атауы

1.Орыс тілі

Фонетика

2. Орыс тілі

3. Орыс тілі

4. Орыс тілі


Лексика

Морфология

СинтаксисТұрақты деректемелер

Орыс тілі пәнін оқу кезінде алынған білімдер қолданбалы мамандықтарды меңгеру барысында қолданылады.
Пәннің тақырыптық жоспары

1 семестрБөлімнің (тақырыптың) атауы

Сабақтардың түрлері бойынша еңбек сыйымдылығы, с.

Лекция

лар


Практикалық саб.

Зертханалық саб.

ОСӨЖ

СӨЖ

1.Тиянақты ойды білдіретін жүйе ретіндегі мәтін туралы түсінік

-

5

-

5

5

2.Мәтіннің тақырыбы мен микротақырыптар туралы түсінік

-

9

-

9

9

3.Тілдік стильдер: түсінік, атқарар қызметі, қолданылуы

-

4

-

4

4

4. Сөйлеудің ресми- іс стилі

-

15

-

15

15

5. Сөйлеудің публицистикалық стилі

-

12

-

12

12

Барлығы:
45

-

45

45

2 семестр

Бөлімнің (тақырыптың) атауы

Сабақтардың түрлері бойынша еңбек сыйымдылығы, с.

Лекция

лар


Практикалық саб.

Зертханалық саб.

ОСӨЖ

СӨЖ

1.Сөйлеудің ғылыми стилі, оның негізгі ерекшеліктері

-

12

-

12

12

2.Ғылыми мәтіннің мағыналық құрамы. Екіншілей мәтін құру.

-

3

-

3

3

3.Ғылыми мәтіндегі компрессия түрлері

-

30

-

30

30

Барлығы:
45

-

45

45Практикалық сабақтардың тізімі:

Тақырып 1. Тиянақты ойды білдіретін жүйе ретіндегі мәтін туралы түсінік.

Кіріспе курсы. Үштілділік заман талабы. Орыс тілі туралы түсінік.Орыс тілінің Қазақстандағы және дүние жүзіндегі алар орны.

Орыс әдеби тілінің түрлері. Орыс әдеби тілінің ауызша және жазбаша формалары. Көркем әдебиет тілі туралы түсінік.

Мәтін мен оның сипаттамасы. Негізгі ойды, негізгі сөйлемді және негізгі ақпаратты анықтау. Сөйлеудің түрлері.

Грамматика: Сөз тіркесі мен сөйлем. Сөз тіркесінің түрлері. Сөз тіркесінің сөйлемнен айырмашылығы.

Абзац мәтіннің бір бөлігі ретінде. Мәтіндегі абзацтың алар орны. Грамматика: Сөз тіркесі мен сөйлемдегі сөздердің байланысы.

Тақырып 2. Мәтіндегі тақырып пен микротақырып туралы түсінік.

Мәтіннің тақырыбы туралы түсінік. Мәтіндегі сөйлемнің алар орны.

Грамматика: Жай сөйлем. Сөйлемнің тұрлаулы және тұрлаусыз мүшелері. Бастауыш пен баяндауыш арасындағы сызықша.

Микромәтіндермен жұмыс, негізгі ойды анықтау. Мәтіндегі лексикалық және синтаксистік байланыс.

Ойды тиянақтау мен оның ерекшеліктері.

Грамматика: Жай және күрделі сөйлем. Сөйлемнің бірыңғай мүшелері мен олардың қабысуы.

Әр түрлі ойларды жинақтауға арналған мәтіндермен жұмыс.

Тақырып 3. Сөздің стильі : түсінік, қызметі, қолданылуы.

Стиль туралы түсінік. Сөйлесу, ара- қатынас және сөйлеудің коммуникативтік сапасы. Сильдің түрлері.

Грамматика: Үстеулер туралы түсінік. Үстеулердің шылауларын дұрыс жазу. Үстеу орамы.

Тілдік сөйлеу стилінің суреттелуі.

Грамматика: Көсемше туралы түсінік. Көсемшелердің дұрыс жазылуы . Көсемшелік орам.

Көркем әдебиеттегі ситльдік суреттелулер.

Грамматика: Есімшелердің жазылуы.
Тақырып 4. Тілдің ресми- іс стильі.

Тілдің ресми- іс стилі туралы түсінік. Ресми- іс стильінің лингвистикалық ерекшеліктері.

Грамматика: Жай сөйлемді жайылма сөйлеммен алмастыру.Біреудің айтқанын жайылма сөйлеммен беру

Ресми- іс қағаздарын қазіргі заманға сай талаптарға сәйкес толыра білу.Ресми- іс қағаздарының түрлері.

Грамматика: Жеке сөйлемдер мүшесі. Жекеленген анықтауыштар.

Жеке бас құжаттарын толтыру (өтініш, түсініктеме, автобиография, мінездеме, резюме, сенім хат).

Грамматика: Жекеленген толықтауыш.

Қызметтік құжаттарды толтыру (баяндама хаты, хаттама).

Тақырып 5. . Публицистикалық тілдік стилі.

Публисцистикалық стильді суреттеу.

Грамматика: Қаратпа сөз, қыстырма сөздер мен олардың үндесуі.

Публицистикалық стильдің лингвистикалық ерекшеліктері.

Мінбеде сөйлеуде дайындық. Ауызша публицистикалық стильге талаптар қою.

Тақырып 6 Ғылыми тілдің стилі және оның негізгі ерекшеліктері.

Ғылыми тілдік стильдің жанрлары мен түрлері.Ғылыми стильдің функционалды-стильдік және жанрлық классификациясы.

Грамматика: Сөйлем мүшелерінің нақты ерекшеліктері.

Ғылыми стильдің лингвистикалық ерекшеліктері. Ғылыми тілдің жалпы мінездемесі. Ғылыми стильдің терминологиясы.

Грамматика: Салыстырмалы түрі.

Ғылыми стильдің лексикасы мен фразеологиясы.

Грамматика: Күрделі сөйлемдер. Күрделі сөйлемдердің негізгі түрлері.

Ғылыми тілдің морфологиялық заңдылықтары.

Грамматика: Салалас құрмалас сөйлемдер. Салалас құрмалас сөйлемдердің пунктуациясы.

Ғылыми тілдік стильдегі синтаксистің спецификалық ерекшеліктері.

Грамматика: Сабақтас құрмалас сөйлемдер . Сабақтас құрмалас сөйлемдердің мағыналық түрлері .

Ғылыми мәтіннің құрылымдық ерекшеліктері. Алғашқы мәтіннің жанрлары және олардың ерекшеліктері.

Грамматика: Анықтауышты бағыныңқы сабақтас құрмалас сөйлемдер. Тақырып 7. Ғылыми мәтіннің мағыналық құрылымы. Екінші мәтінді құру бойынша жұмыс .

Ғылыми мәтіннің компрессиялық негіздері.

Грамматика: Түсіндірмелі бағыныңқы сабақтас құрмалас сөйлемдер.

Тақырып 8. Ғылыми мәтіннің компрессиялық түрлері.

Екінші мәтіннің түрлерінің мазмұндық ерекшеліктері және көркемделуі. Жоспар. Жоспар түрлері, олардың көркемделуіне міндеттеме.

Грамматика: Пысықтауышты бағыныңқы сабақтас құрмалас сөйлемдер. Орын және уақыт бағыныңқылары.

Аннотация. Аннотацияның құрылымдық және мазмұндық спецификасы.

Грамматика: Себеп бағыныңқы сабақтас құрмалас сөйлемдер .

Конспект және оның құрылу ережелері.

Грамматика: Мақсат бағыныңқы сабақтас құрмалас сөйлемдер .

Мамандық бойынша әдебиеттермен жұмыс.

Грамматика: Себеп-салдар бағыныңқы сабақтас құрмалас сөйлемдер.

Тезистердің жазылуы және көркемделуі.Өмір баян жазу.

Грамматика: Іс қимыл бағыныңқы сабақтас құрмалас сөйлемдер.

Тезис жазуға мәтінмен жұмыс.

Грамматика: Шартты бағыныңқы сабақтас құрмалас сөйлемдер.

Реферат. Рефераттың түрлері.Рефераттың құрылымы мен мазмұны.

Грамматика: Бағыну бағыныңқы сабақтас құрмалас сөйлемдер.

Рефераттың әр бөлігін жазуда қолданылытын негізгі конструкциялары.

Грамматика: Салыстырмалы бағыныңқы сабақтас құрмалас сөйлемдер.

Реферат құрудағы негізгі талаптар.

Грамматика: Бағыныңқы сөйлемдегі есімше мен көсемше.

Берілген тақырыпқа реферат жазу.

Пікір және оның жазу ерекшеліктері.

Грамматика: Бағыныңқы сабақтас құрмалас сөйлемдерді құрудағы кейбір қателері мен жетіспеушіліктері.

Рецензия. Рецензииның құрылымы, рецензия жазудағы тілдік конструкциясы.

Қорытынды бақылау.
Оқытушымен студенттің өздік жұмысының тақырыптық жоспары


ОСӨЖ тақырыбының атауы

Сабақтың мақсаты

Сабақтың түрі

Тапсырманың мазмұны

Ұсынылатын әдебиет

Тақырып 1. Тиянақты ойды білдіретін жүйе ретіндегі мәтін туралы түсінік.Паронимдер, синонимдер, антонимдер. Сөйлемдегі синонимдерді, омонимдер, паронимдер, антонимдерді қолдану. Әр түрлі жағдайларда бір мағыналылықты және көп мағыналылықты қолдану.

Сөйлем мүшелерінің синонимиясы мен әр түрлі сөйлемдердің синонимиясыБерілген тақырып бойынша терең білім. Мамандық бойынша лексиканы меңгеру.

Семинар-консультация

Грамматикалықтапсырмаларды орындау.

Оқу техникасын дамыту. Мамандық бойынша мәтіндерді мазмұндау практикасы.[ 1 ], [ 2 ],

[ 5 ]


Тақырып 2. Мәтіннің тақырыбы мен микромәтақырыптар туралы түсінік:

Күрделі және жай сөйлемдердің грамматикасының синонимиясы, жай және жайылма сөйлемдер.

Мәтінді талдау. Әңгімелеу композициясы (сюжет-орам, істің шиеленісуі, кульминация, шешілуі). Суреттеу типінің композициялық мәтіндері


Берілген тақырып бойынша терең білім. Мамандық бойынша лексиканы меңгеру.

Семинар-консультация

Грамматикалықтапсырмаларды орындау.

Оқу техникасын дамыту. Мамандық бойынша мәтіндерді мазмұндау практикасы.[ 1 ], [ 2 ],

[ 5 ]


Тақырып 3 Тілдік стиль:түсінік, қызметі, қолданылуы. Ой- пікір композициясы (тезистер, дәлел, нәтиже).

Контекстік түсінікті дамыту.Берілген тақырып бойынша терең білім. Мамандық бойынша лексиканы меңгеру.

Семинар-консультация

Грамматикалықтапсырмаларды орындау.

Оқу техникасын дамыту. Мамандық бойынша мәтіндерді мазмұндау практикасы.[ 5 ], [ 9 ]

Тақырып4.Тілдің ресми- іс стильі.

Топ алдында сөйлеген кезде мәнерлеп оқу стилін қолдану.

Тапсырылған тақырыптар бойынша өз ойларын ауызша және жазбаша жеткізе алу.

Тілдік қатынас, ресми ойындар мен олардың ерекшеліктері.

Тілдік қатынас пен ресми іс кезінде тілдік стильді қолдану.Берілген тақырып бойынша терең білім. Мамандық бойынша лексиканы меңгеру.

Семинар-консультация

Грамматикалықтапсырмаларды орындау.

Оқу техникасын дамыту. Мамандық бойынша мәтіндерді мазмұндау практикасы.[ 3 ],[ 5 ],
[ 9 ]


Тақырып 5. Публицистикалық стиль.

Сұрақтарға жауап бере отырып, немесе жоспарға сүйене отырып өз ойларын жеткізе білуге үйрету.Берілген тақырып бойынша терең білім. Мамандық бойынша лексиканы меңгеру.

Семинар-консультация

Грамматикалық

тапсырмаларды орындау.

Оқу техникасын дамыту. Мамандық бойынша мәтіндерді мазмұндау практикасы.


[ 3 ],[ 5 ],
[ 9 ]


Тақырып 6. Тілдің ғылыми стилі. Сұраулы сөйлемдерді қолдана отырып жоспар құрастыра білуге үйрету.

Берілген тақырып бойынша терең білім. Мамандық бойынша лексиканы меңгеру.

Семинар-консультация

Жоспар құрау туралы жұмыс

[ 4 ], [ 5 ],
[ 6 ], [ 8 ],
[ 9 ]Тақырып 7. Ғылыми мәтіннің мағыналық структурасы. Екіншілей мәтінді құрастыруға арналған жұмыс.Жоспарға сүйене отырып жазбаша жұмыс (конспект).

Берілген тақырып бойынша терең білім. Мамандық бойынша лексиканы меңгеру.

Семинар-консультация

Конспект жазу

[ 4 ], [ 5 ],
[ 6 ], [ 8 ],
[ 9 ]


Тақырып 8.Ғылыми стильдің компрессиясы. Аннотацияы құрау. Тезистер құрастыру мен мәтіндерді тезистер бойынша әңгімелеу.

Тілдік клишені қолдана отырып реферат жазу.

Рецензилар мен пікірлер жазу.

Курс жұмыстары мен диплом жұмвыстарының тілі мен стилі.

Мәтіндік деңгей мен ғылыми тілдік стиль бойынша практикум құрау.


Берілген тақырып бойынша терең білім. Мамандық бойынша лексиканы меңгеру.

Семинар-консультация

Аннотация жазу

[ 4 ], [ 5 ],
[ 6 ], [ 8 ],
[ 9 ]


СӨЖ бақылау жұмыстарының тақырыптары

1.Практикум №1 «Мінбеде сөйлеу» тақырыбы

2.Практикум №2 «Ресми- іскерлік стильі» тақырыбы

3.Практикум №3 «Тілдің ғылыми стилі» тақырыбы.

Студенттердің білімін бағалау белгілері

Пән бойынша емтихан бағасы аралық бақылау (60% дейін) және қорытынды аттестаттау (емтихан) (40% дейін) бойынша үлгерімнің ең жоғары көрсеткіштерінің сомасы ретінде анықталады және кестеге сәйкес 100% дейін мәнді құрайды.Әріптік баға бойынша бағалау

Сандық бағалау эквиваленттері

Меңгерілген білімдердің проценттік мәні

Дәстүрлі жүйе бойынша бағалау

А

А-


4,0

3,67


95-100

90-94


Өте жақсы

В+

В

В-3,33

3,0


2,67

85-89

80-84


75-79

Жақсы

С+

С

С-D+

D


2,33

2,0


1,67

1,33


1,0

70-74

65-69


60-64

55-59


50-54

Қанағаттанарлық

F

Z


0

0


30-49

0-29


Қанағаттанарлықсыз

«А» (өте жақсы) деген баға, студент семестр барысында пәннің барлық бағдарламалық сұрақтары бойынша өте жақсы білім көрсеткен, сонымен қатар, өздік жұмыс тақырыптары бойынша жиі аралық білімін тапсырған, оқылатын пән бойынша негізгі бағдарлама бойынша теориялық және қолданбалы сұрақтарды оқуда дербестік көрсете білген жағдайда қойылады.

«А-» (өте жақсы) деген баға негізгі заңдар мен процестерді, ұғымдарды, пәннің теориялық сұрақтарын жалпылауға қабілетін өте жақсы меңгеруін, аудиториялық және дербес жұмыс бойынша аралық тапсырмалардың жиі тапсырылуын болжайды.

«В+» (жақсы) деген баға, студент пәннің сұрақтары бойынша жақсы және өте жақсы білімдер көрсеткен, семестрлік тапсырмаларды көбінесе «өте жақсы» және кейбіреулерін «жақсы» бағаларға тапсырған жағдайда қойылады.

«В» (жақсы) деген баға, студент, пәннің нақты тақырыбының негізгі мазмұнын ашатын сұрақтары бойынша жақсы және өте жақсы білімдер көрсеткен, семестрлік тапсырмаларды уақытында «өте жақсы» және «жақсы» бағаларға тапсырған жағдайда қойылады.

«В-» (жақсы) деген баға студентке, егер ол аудиториялық қалай болса, дәл солай СӨЖ тақырыптары бойынша пәннің теориялық және қолданбалы сұрақтарына жақсы бағытталады, бірақ семестрде аралық тапсырмаларды жиі тапсыратын және пән бойынша семестрлік тапсырмаларды қайта тапсыру мүмкіндігіне ие болған жағдайда қойылады.

«С+» (қанағаттанарлық) деген баға студентке, егер ол аудиториялық сабақтардың және СӨЖ барлық түрлері бойынша зейінділік сипаттағы сұрақтарға ие, пәннің жеке модульдарының мазмұнын аша білген, семестрлік тапсырмаларды «жақсы» және «қанағаттанарлық» бағаға тапсырған жағдайда қойылады.

«С» (қанағаттанарлық) деген баға студентке, егер ол аудиториялық сабақтардың және СӨЖ барлық түрлері бойынша зейінділік сипаттағы сұрақтарға ие, пәннің жеке модульдарының мазмұнын аша білген, семестрлік тапсырмаларды «қанағаттанарлық» бағаға тапсырған жағдайда қойылады.

«С-» (қанағаттанарлық) деген баға студентке, егер ол аудиториялық сабақтардың және СӨЖ барлық түрлері бойынша жалпы мағлұматтандырылған және нақты тақырыптың шеңберінде ғана жеке заңдылықтар мен олардың ұғымын түсіндіре алатын жағдайда қойылады.

«D+» (қанағаттанарлық) деген баға студентке, егер ол аудиториялық сабақтардың және СӨЖ барлық түрлері бойынша семестрлік тапсырмаларды уақытында тапсырмаған және нақты тақырыптың шеңберінде ғана жеке заңдылықтар мен олардың ұғымын түсіндіре алатын жағдайда қойылады.

«D» (қанағаттанарлық) деген баға студентке, егер ол семестрлік тапсырмаларды уақытында тапсырмаған және аудиториялық сабақтар мен СӨЖ бойынша білімі төмен, сондай-ақ, сабақтар босатқан жағдайда қойылады.

«F» (қанағаттанарлықсыз) деген баға студент, СӨЖ және сабақтардың түрлері бойынша теориялық және практикалық білімнің төмен деңгейіне де ие емес, сабақтарға жиі қатыспайтын және уақытында семестрлік тапсырмаларды тапсырмайтын жағдайда қойылады.

«Z» (қанағаттанарлықсыз) деген баға студент, СӨЖ және сабақтардың түрлері бойынша теориялық және практикалық білімнің төмен деңгейіне де ие емес, сабақтардың жартысынан көп қалатын және семестрлік тапсырмаларды ұсынбаған жағдайда қойылады.

Аралық бақылау оқытудың 7-ші, 14-шы апталарында жүргізіледі және бақылаудың келесі түрлерінен шыға отырып, ұйымдастырылады:

Бақылау түрі

%-тік мәні

Оқытудың академиялық кезеңі, апта

Барлығы, %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Сабаққа қатысы

1

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

15

Жұмыстың орындалуының жүйелілігі

1

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

15

Практикумды қорғау

5
*

*
10

Бақылау

10**
20

Емтихан

40

Аттестац. бойынша


3030
60

Барлығы:

100


Саясат және рәсімдер

«Орыс тілі» пәнін оқу кезінде келесі ережелерді сақтауды өтінеміз:

1 Сабаққа кешікпей келуді.

2 Дәлелді себепсіз сабақ босатпауды, ауырған жағдайда анықтама, ал басқа жағдайларда түсініктеме хат ұсынуды.

3 Студенттің міндетіне барлық сабақтарға қатысу кіреді.

4 Оқу процесінің күнтізбелік жоспарына сәйкес бақылаудың барлық түрлерін тапсыру. 1. Жіберілген практикалық және зертханалық сабақтар оқытушы белгілеген уақытта қайта тапсыру.


Оқу-әдістемелік қамтамасыз етілушілік

Автордың

аты-жөні


Оқу-әдістемелік әдебиеттің атауы

Баспа, басылып шығатын күні

Даналар саны

кітапханада

кафедрада

Негізгі әдебиет

1.Ершова Е.Н.


Практический курс русского языка

1986

-

10
2.Вишнякова Т.А., Бадриева Л.С., Сдобнова Ю.А.

Пособие по развитию устной и письменной речи. Учебное пособие для студентов-иностранцев инженерного профиля.

1982

-

303.Жуковская Е.Е., Золотова Г.А., Леонова Э.Н.Учебник русского языка для студентов-иностранцев естественных и технических специальностей. Практическая грамматика.

1984

-

15
4.Мамекбаева С.А., Алиева Т.К., Огус Т.К.

Сборник текстов “Республика Казахстан”

1994

-

30
5.Гонцова С.А.

Словообразование в научно-технической терминологии.

1990

-

15
6.Гонцова С.А.

Обучение специальной лексике и русскому словообразованию студентов национальных групп неязыковых вузов.

1985

-

20
7.Вишнякова Т.А., Бадриева С.Л., Сдобнова Ю.А.

Практическая грамматика русского языка. Учебник для студентов-иностранцев инженерного профиля.

1982

-

20
8.Оспанова Б.Р.

Учебное пособие по научному стилю речи для студентов национальных групп вузов. 2003.

2003

50

10
Қосымша әдебиет
9.ОспановаБ.Р.

Методические разработки по русскому языку для студентов национальных групп вузов. Тема «Республика Казахстан: Новые экономические отношения. Казахстан-2030».

2003

-

1010.Гонцова С.А., Оспанова Б.РМетодические разработки занятий по русскому языку для начинающих студентов с государственным языком обучения.

2000

-

10
11.Гонцова С.А., Фарфутдинова З.А., Чан Динь Лам.

Русский язык для

неязыковых вузов. Справочные материалы.1998

-

10

Пән бойынша тапсырмаларды орындау және тапсыру кестесі


Бақылау түрі

Тапсырманың мақсаты және мазмұны

Ұсынылатын әдебиет

Орындалу ұзақтылығы

Бақылау түрі

Тапсыру мерзімі

1

2

3

4

5

6

Жоспар бойынша ауызша жауаптар

Практикалық сабақтардың жоспарына сәйкес

[1], [2], [3],

[5], [6]


Оқу жоспары мен сабақ кестесіне сәйкес 15 апта

Ағымдағы

1-15 аптаСоӨЖ бойынша тақырыптық жоспарларды орындау

СОӨЖ тақырыптары бойынша

[1], [2], [3],

[5], [6]


Оқу жоспары мен сабақ кестесіне сәйкес 15 апта

Ағымдағы

1-15 аптаГрамматикалық тапсырмаларды орындау(жаттығу)

Семинар сабақтарының жоспары

[1], [2], [4],

[5], [7]


Оқу жоспары мен сабақ кестесіне сәйкес

Ағымдағы

1-15 аптаБақылау жұмысы

Теориялық білім мен практикалық дағңдыларды қалыптастыру

[1], [2], [3],

[4], [5], [6], [7], [8], [10], [11]

грамматика мен телория материалдарының конспектісі


1 байланыс сағаты

Қорытынды бақылау

7, 14 апта

Жазбаша жұмыс

СОӨЗ жоспарына байланысты (бақылау жұмысы,өздік жұмыс)

[1], [2], [3],

[7], [8]


Оқу жоспары мен сабақ кестесіне сәйкес

Ағымдағы

4, 8, 12 апта

Емтихан

Тақырыптардың меңгерілулерін тексеру

Қосымша және негізгі әдебиет

Бір студентке 0,4 байланыс сағаты

Қорытынды бақылау

Сессия кезінде


Өзін- өзі тексеруге арналған тақырыптар 1. Мәтін туралы түсінік және оның негізгі белгілері.

 2. Тақырыпты белгілеу.

 3. Абзац мәтіннің бір бөлігі ретінде және оның алар ролі.

 4. Ойын жеткізу мен оның ерекшеліктері.

 5. Тілдік стиль туралы түсінік.

 6. Тұрмыстық стилді структурасы жағынан суреттеу.

 7. Публицистикалық стилдің ерекшелігі.

 8. Ресми- іс стилінің негізгі ерекшелігі.

 9. Тілдің ғылыми стилі мен оның негізгі бейнесі.

 10. Көркем әдебиет тілі туралы түсінік.

 11. Ғылыми стилдің лингвистикалық ерекшеліктері (лексикалық және грамматикалық)

 12. Ғылыми стилдің жанрлары.

 13. Ғылыми стилдің негізгі компрессиясы.

 14. Жоспар, жоспарлау түрлері, жоспар құруға арналған талаптар.

 15. Аннотацияның структуралық және мағыналық ерекшеліктері.

 16. Конспект пен конспектілеудің ережелері.

 17. Тезистерді жазу. Библиография құрастыру.

 18. Рефераттар түрлері, оларды жазуға арналған талаптар.

 19. Пікір жазудың негізгі талаптары.

 20. Рецензиялаудың құрылысы. Рецензия жазуда қолданылатын тілдік орамдар.

Каталог: fulltext -> Syllabus -> RiIYA
Syllabus -> В. Ф. Бырька атындағы өндірістік процестерді автоматтандыру кафедрасы Қармту-ң бас корпусында, 131 аудиториясында орналасқан. Байланыс телефоны 56-51-84 (кафедра), 56-53-25 (4 корпус 106 аудитория), оқытушының эле
Syllabus -> Бағдарламасы ( syllabus) «Көтеріп-тасымалдайтын және құрылыстық машиналар» пәні бойынша 050730 «Құрылыс материалдары, бұйымдары және конструкцияларын өндіру»
Syllabus -> 200 ж. Студентке арналған пән бойынша оқыту бағдарламасы ( syllabus)
Syllabus -> Студентке арналған пән бойынша оқыту бағдарламасы (syllabus) әзірленді: аға оқытушысы Құдышева Г. О. және ассистент Жолмағамбетова Б. Р
Syllabus -> Бағдарламасы ( syllabus) «Физика 1» пәні бойынша 050730 «Құрылыс материалдарын бұйымдарымен конструкцияларын өндіру технологиясы»
Syllabus -> Бағдарламасы ( syllabus) «Физика 1,2» пәні бойынша 050721 Органикалық заттардың химиялық технологиясы


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет