Т. Я. Эрназаров 200 жжүктеу 213.36 Kb.
Дата01.10.2017
өлшемі213.36 Kb.
түріМетодические указания

Методические указания
Форма

Ф СО ПГУ 7.18.2/07Қазақстан Республикасының білім және ғылым министірлігі


С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті
Қаржы кафедрасы

Экономикалық мамандықтары студенттерінің

«Сақтандыру» пәнін оқуына арналған

ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУЛАР

ПавлодарЛист утверждения к

методическим указаниям


Форма

Ф СО ПГУ 7.18.1/05
БЕКІТЕМІН
Қаржы-экономика факультетінің деканы
___________Т.Я. Эрназаров

«____»_____________200_ жҚұрастырушы: аға оқытушы А.Н. Ксембаева _______________


Қаржы кафедрасы
«Сақтандыру» пәні бойынша

ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУЛАР
Кафедра мәжілісінде ұсынылған «____»____________200 ж. Хаттама №____
Кафедра меңгерушісі______________Н.С. Кафтункина
Қаржы - экономикалық факультетінің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданған

«____»_________200_ ж. Хаттама №_____


ОӘҚ төрайымы ____________________Л.A. Сидорова

1 Пәннің мақсаты мен міндеттері
Нарықтық экономикада сақтандыру бір жағынан адамдардың қал-ауқаты мен бизнесін қорғау құралы, екінші жағынан кіріс көзі ретінде қолданылады. Сақтандыру – кәсіпорындардың белсенділігін арттыруда және салауатты өмір салтын қамтамассыз етуде - өнеркәсіпке жекелей пайда түсіру мен өз тұрмыс жағдайын жақсартуды қамтамассыз етуде еңбек өнімділігін арттыруға жаңа серпіліс жасайтын негізгі фактор.

Осының негізінде сақтандыру ұйымдарының теориялық негіздерін зерттеу, ұлттық сақтандыру нарығының дамуында тенденциялар мен өзгешеліктерді табу, сақтандыру аясында қаржылық қатынастарды зерттеу, сақтандыру бизнесінің институционалдық ортасын талдау, актуардық есептерді зерттеу ең актуалды болып табылады.

«Сақтандыру» пәнінің оқу құралы - экономикалық қатынастардың жүйесі болып табылады, ақша құралдарының мақсаттық қорларының қалыптасуының әдістері мен пішіндерінің жиынтығын енгізу және оларды қарастырылмаған түрлі сәтсіз жағдайларда шығындардың орнын толтыру үшін қолдану сонымен бірге азаматтардың өміріне түрлі жағдайлардың төнуі кезінде қолдану.

Пәнді оқыту мақсаты – негізгі тақырыптар бойынша жүйелі білім беру, жедел жағдайларда басқару шешімін дұрыс қабылдауға болашақ мамандарды дайындау.

Курстың міндеттері - сақтандырудың мәнін ашу, сақтандыру факторларын, сақтандыру барысы, сақтандыру қатынастарының нормативті-құқықтық базасын танып білу.
2 Пререквезиттер
«Сақтандыру» пәні басқа да оқу пәндерімен тығыз байланысты, олар: «Салық және салық салу», «Статистика», «Ақша, кредит, банктер», «Қаржы», «Корпоративтік қаржы».

Студент білу керек: • қоғамдық өнеркәсіпте сақтандырудың мәні;

 • сақтандыру нарқы мен оған қатыстылардың мазмұны;

 • ұлттық сақтандыру нарығының құқықтық базасына мінездеме;

 • сақтандыруды қорғаудың негізгі әдістері;

 • сақтандырушылардың қаржылық тұрақтылығын қамтамассыз ету негіздері.

Курсттың соңында студент білу керек:

 • сақтандырудың түрлерін, сатыларын, тармақтарын ажырату;

 • сақтандыру түрлері бойынша сақтандыру төлемдерін санау;

 • сақтандыру сомасын және сатылым өлшемдерін анықтау;

 • нарықтық экономикаға төселген сақтандыруды қорғау түрлерін жасау, тәуекел-менеджмент негізінде жағдаяттық жоспарды құрастыру.3 Сақтандыру курстын мазмұны
Тақырып 1 Кіріспе сабағы

1 «Сақтандыру» курсының пәні.

2 Сақтандыру қатынастарының объектілері мен субъектілері.
Тақырыптың мақсаты мен міндеттері:Сұрақтардың мазмұны:

«Сақтандыру» курсының пәні. Сақтандыру мәніне түрлі жақындасуды оқып білу. Қазақстан мен Ресейде сақтандырудың пайда болу тарихы Сақтандыру қатынастарының объектілері мен субъектілері.

Қаржы-несие қатынастары жүйесіндегі сақтандыру. Сақтандыру қаржы нарығын дамытудың ажырағысыз бөлігі ретінде.
Әдебиет:


 1. Закон Республики Казахстан от 18 декабря 2000 г. № 126-11 «О страховой деятельности»

 2. Балабанов И.Т., Балабанов А.И. Страхование. – Спб.: Питер, 2003. – 256 с.

 3. Гвозденко А.А. Страхование: учебник/А.А. Гвозденко. – М.: Проспект, 2004. – 462 с.

 4. Ермасов С.В. Страхование: учебное пособие для студ. Вузов по специальности «Финансы», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»/ С.В. Ермасов, Н.Б. Ермасов. – М.: ЮНИТИ, 2004. – 462 с.


Тақырып 2 Сақтандырудың экономикалық мәні және айналымы

Сақтандыру түсінігі; қазіргі қоғамдағы оның қажеттілігі, мәні, функциялары, принциптері.


Тақырыптың мақсаты мен міндеттері:

 • сақтандыру мәнін, функцияларын қарастыру;

 • сақтандыру принциптерін қарастыру.


Сұрақтардың мазмұны:

Сақтандыру түсінігі; қазіргі қоғамдағы оның қажеттілігі, мәні, функциялары, принциптері. Сақтандырудын экономикалық табиғаты. Жеке тұлғалардын мүліктік мүдделерін қорғауды қамтамасыз ету үшін сақтандыруды пайдаланудың объективтіқажеттілігі. Сақтандыруды қаржы және несиемен өзара байланысы. Сақтандыру қатынастарының жүйесі.Әдебиет:

 1. Закон Республики Казахстан от 18 декабря 2000 г. № 126-11 «О страховой деятельности»

 2. Балабанов И.Т., Балабанов А.И. Страхование. – Спб.: Питер, 2003. – 256 с.

 3. Гвозденко А.А. Страхование: учебник/А.А. Гвозденко. – М.: Проспект, 2004. – 462 с.

 4. Ермасов С.В. Страхование: учебное пособие для студ. Вузов по специальности «Финансы», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»/ С.В. Ермасов, Н.Б. Ермасов. – М.: ЮНИТИ, 2004. – 462 с.


Тақырып 3 Сақтандырудың сыныпталуы

 1. Сақтандыру сыныпталуының қажеттілігі.

 2. Сақтандыру сыныпталуының негізі.

 3. Қауіп түрі және сақтандыру объектісі бойынша сыныптау.


Тақырыптың мақсаты мен міндеттері:

  • сақтандыру сыныпталуының қажеттілігін және негізін анықтау.

  • сақтандыруды жүргізудің нысандарын және әдістерін анықтап білу.


Сұрақтардың мазмұны:

Сақтандыру сыныпталуының қажеттілігі. Сақтандыру сыныпталуының негізі. Қауіп түрі және сақтандыру объектісі бойынша сыныптау. ҚР сақтандырудын сыныптамасы: жүргізу жағдайлары. Әлеуметтік сақтандыру мен жеке сақтандырудың жалпы және өзгеше белгілері. Сақтандыруды жүргізудің нысандары және әдістері.Әдебиет:

 1. Закон Республики Казахстан от 18 декабря 2000 г. № 126-11 «О страховой деятельности»

 2. Балабанов И.Т., Балабанов А.И. Страхование. – Спб.: Питер, 2003. – 256 с.

 3. Гвозденко А.А. Страхование: учебник/А.А. Гвозденко. – М.: Проспект, 2004. – 462 с.

 4. Ермасов С.В. Страхование: учебное пособие для студ. Вузов по специальности «Финансы», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»/ С.В. Ермасов, Н.Б. Ермасов. – М.: ЮНИТИ, 2004. – 462 с.


Тақырып 4 Тәуекел ұғымы және оның экономикалық зардаптары

 1. Тәуекел: түсінігі, функциялары, қайнар көздері, сыныптамасы.

 2. Тәуекелді бағалау.

 3. Тәуекелді басқару негізі.

 4. Тәуекел-менеджмент.


Тақырыптың мақсаты мен міндеттері:

  • тәуекелдің мәнін ашу;

  • тәуекелдің топтамасын қарастыру;

  • тәуекел-менеджментінің сипаттамасын беру.


Сұрақтардың мазмұны:

Тәуекел: түсінігі, функциялары, қайнар көздері, сыныптамасы. Тәуекелді бағалау. Тәуекелді басқару негізі. Тәуекел-менеджмент.

Залалды өтеу үшін қорлар мен резервтердің құрылымының экономикалық қажеттілігі. Сақтандыру қорын ұйымдастыру нысандары. Сақтандыру қорларының мемлекеттік резевтік қорларынан айрықша ерекшіліктері. Сақтандыру тәуекел-менеджменттінің негізгі тәсілі.
Әдебиет:


 1. Закон Республики Казахстан от 18 декабря 2000 г. № 126-11 «О страховой деятельности»

 2. Балабанов И.Т., Балабанов А.И. Страхование. – Спб.: Питер, 2003. – 256 с.

 3. Гвозденко А.А. Страхование: учебник/А.А. Гвозденко. – М.: Проспект, 2004. – 462 с.

 4. Ермасов С.В. Страхование: учебное пособие для студ. Вузов по специальности «Финансы», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»/ С.В. Ермасов, Н.Б. Ермасов. – М.: ЮНИТИ, 2004. – 462 с.


Тақырып 5 Сақтандыру мәселерінің заңнамалық регламенттеуі

1 ҚР сақтандыру заңнамаларының құрылу және даму кезендері.

2 18.12.00г.ҚР «Сақтандыру кызметі туралы» заңының негізгі мәселелері.

3 Қазіргі нарық жағдайында заңды пайдаланудың әдістері мен тәсілдері.

4 Сақтандыру қызметтерін реттейтін заңнамалық және нормативтік келісімдер.
Тақырыптың мақсаты мен міндеттері:


  • сақтандыру заңнамасына анықтама беру;

  • Қазақстан Республикасының заңнамасын сипаттау;

  • сақтандыру қызметтерін реттейтін заңнамалық және нормативтік келісімдерді оқып білу.


Сұрақтардың мазмұны:

ҚР сақтандыру заңнамаларының құрылу және даму кезендері.

18.12.00г.ҚР «Сақтандыру кызметі туралы» заңының негізгі мәселелері.

Қазіргі нарық жағдайында заңды пайдаланудың әдістері мен тәсілдері. Сақтандыру қызметтерін реттейтін заңнамалық және нормативтік кесімдер.

Сақтандыру шарты: түсінігі, негізгі элементтері, негізгі жағдайлары және ерекшеліктері.

Сақтандыру бойынша заң базасын жетілдірудің негізгі бағыттары.

Сақтандыру ісін мемлекеттік реттеу. Сақтандыру компанияларының қызметін мемлекеттік қадағалау. Сақтандыру қызметтерін тұтынушылардың құқығын қорғау.

Әдебиет:


 1. Закон Республики Казахстан от 18 декабря 2000 г. № 126-11 «О страховой деятельности»

 2. Балабанов И.Т., Балабанов А.И. Страхование. – Спб.: Питер, 2003. – 256 с.

 3. Гвозденко А.А. Страхование: учебник/А.А. Гвозденко. – М.: Проспект, 2004. – 462 с.

 4. Ермасов С.В. Страхование: учебное пособие для студ. Вузов по специальности «Финансы», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»/ С.В. Ермасов, Н.Б. Ермасов. – М.: ЮНИТИ, 2004. – 462 с.


Тақырып 6. Қазақстан Республикасының сақтандыру нарығының институционалдық құрылымы

 1. Сақтандыру нарығының құрылымы.

 2. Сақтандыру міндеттемесі, оның мазмұны.

 3. Сақтандыру қызметі ерекше тауар ретінде.


Тақырыптың мақсаты мен міндеттері:

  • «сақтандыру нарығы» түсінігіне анықтама беру;

  • сақтандыру нарығының қатысушыларына сипаттама беру;

  • сақтандыру нарығының жіктелімін қарастыру.


Сұрақтардың мазмұны:

Сақтандыру нарығының құрылымы. Сақтандыру міндеттемесі, оның мазмұны. Сақтандыру қызметі ерекше тауар ретінде. Сақтандыру қызметінің бағасы. Сақтандыру қызметінің бағасына әсер етуші факторлар. Сақтандыру брокерлері мен агенттерінің қызметі.

Қазақстанның Сақтандыру нарығының қазіргі жағдайы. ҚР Сақтандыру нарығын дамыту проблемалары. ҚР-да сақтандыруды дамытудың перспективалары.

Әдебиет:


 1. Закон Республики Казахстан от 18 декабря 2000 г. № 126-11 «О страховой деятельности»

 2. Балабанов И.Т., Балабанов А.И. Страхование. – Спб.: Питер, 2003. – 256 с.

 3. Гвозденко А.А. Страхование: учебник/А.А. Гвозденко. – М.: Проспект, 2004. – 462 с.

 4. Ермасов С.В. Страхование: учебное пособие для студ. Вузов по специальности «Финансы», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»/ С.В. Ермасов, Н.Б. Ермасов. – М.: ЮНИТИ, 2004. – 462 с.


Тақырып 7 Сақтандыру компанияларының қызметін ұйымдастыру

 1. Сақтандыру ұйымдарының түрлері.

 2. Сақтандыру компаниясыныңжұмысын ұйымдастыру.

 3. Сақтандыру ұйымдарының құрылымы.

 4. Сақтандыру компаниясының қызметінің экономикалық негізі.

Тақырыптың мақсаты мен міндеттері:

  • сақтандыру ұйымдарының түрлерін қарастыру;

  • сақтандыру компаниясының жұмысын ұйымдастыруын және құрылымы анықтау;

  • сақтандыру компаниясының қызметінің экономикалық негіздерін оқып білу.


Сұрақтардың мазмұны:

Сақтандыру ұйымдарының түрлері. Сақтандыру компаниясыныңжұмысын ұйымдастыру. Сақтандыру ұйымдарының құрылымы. Сақтандыру компаниясының қызметінің экономикалық негізі.

Сақтандыру компаниясын басқарудың негізгі принциптері.Сақтандыру компанияларының инвестициясын басқару. Сақтандыру компаниясының инвестициялық портфелін басқарудын әдістерді қолдану.

Әдебиет:


 1. Закон Республики Казахстан от 18 декабря 2000 г. № 126-11 «О страховой деятельности»

 2. Балабанов И.Т., Балабанов А.И. Страхование. – Спб.: Питер, 2003. – 256 с.

 3. Гвозденко А.А. Страхование: учебник/А.А. Гвозденко. – М.: Проспект, 2004. – 462 с.

 4. Ермасов С.В. Страхование: учебное пособие для студ. Вузов по специальности «Финансы», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»/ С.В. Ермасов, Н.Б. Ермасов. – М.: ЮНИТИ, 2004. – 462 с.


Тақырып 8 Актуарлық қызмет

 1. Сақтандыру тарифінің құрылу міндеттері және мәні.

 2. Тарифтік ставканың құрамы мен құрылымы.


Тақырыптың мақсаты мен міндеттері:

  • сақтандыру тарифінің құрылу міндеттері және мәнін қарастыру;

  • тарифтік ставканың құрамы мен құрылымын зерттеп анықтау


Сұрақтардың мазмұны:

Сақтандыру тарифінің құрылу міндеттері және мәні. Тарифтік ставканың құрамы мен құрылымы. Сақтандыру статистиканың көрсеткіштері. Сақтандыру жарнасының мәні. Сақтандыру компаниясының қызметің қаржыландыру көзі ретіндегі сақтандыру сыйақысыӘдебиет:

 1. Закон Республики Казахстан от 18 декабря 2000 г. № 126-11 «О страховой деятельности»

 2. Балабанов И.Т., Балабанов А.И. Страхование. – Спб.: Питер, 2003. – 256 с.

 3. Гвозденко А.А. Страхование: учебник/А.А. Гвозденко. – М.: Проспект, 2004. – 462 с.

 4. Ермасов С.В. Страхование: учебное пособие для студ. Вузов по специальности «Финансы», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»/ С.В. Ермасов, Н.Б. Ермасов. – М.: ЮНИТИ, 2004. – 462 с.


Тақырып 9 Қазақстан Республикасының сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры

 1. Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қорын құрудын қажеттілігі.

 2. 03.06.2003 жылғы ҚР «Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры» заңының негізгі ережелері.


Тақырыптың мақсаты мен міндеттері:

  • сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қорын құрудын қажеттілігін анықтау;

  • 03.06.2003 жылғы қр «сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры» заңының негізгі ережелерін анықтап білу;

  • сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қорына қатысушылардын типтік шартының негізгі ережелерін анықтап білу;

  • шартқа қатысушылардың міндетті және төтенше жарналарының арналымын зерттеу.


Сұрақтардың мазмұны:

Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қорын құрудын қажеттілігі. 03.06.2003 жылғы ҚР «Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры» заңының негізгі ережелері. Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қорына қатысушылардын типтік шартының негізгі ережелері. Шартқа қатысушылардың міндетті және төтенше жарналарының арналымы.Әдебиет:

 1. Закон Республики Казахстан от 18 декабря 2000 г. № 126-11 «О страховой деятельности»

 2. Балабанов И.Т., Балабанов А.И. Страхование. – Спб.: Питер, 2003. – 256 с.

 3. Гвозденко А.А. Страхование: учебник/А.А. Гвозденко. – М.: Проспект, 2004. – 462 с.

 4. Ермасов С.В. Страхование: учебное пособие для студ. Вузов по специальности «Финансы», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»/ С.В. Ермасов, Н.Б. Ермасов. – М.: ЮНИТИ, 2004. – 462 с.


Тақырып 10 Жеке сақтандыру

 1. Жеке сақтандырудың пайда болу тарихы (Ежелгі Рим, Франция, Англия).

 2. Экономикалық зерттеудің объектісі ретіндегі жеке сақтандыру, оның сипаттамасы.

 3. Өмірді сақтандыру бойынша сақтандыру қызметтерін ұйымдастыру және оның нормативтік - құқықтық базасы.


Тақырыптың мақсаты мен міндеттері:

  • өзіндік сақтандыруға анықтама беру;

  • өзіндік сақтандырудың түрлерін қарастыру;

  • өзіндік сақтандыру кезіндегі сақтандыру жағдайларын қарастыру.


Сұрақтардың мазмұны:

Жеке сақтандырудың пайда болу тарихы (Ежелгі Рим, Франция, Англия). Экономикалық зерттеудің объектісі ретіндегі жеке сақтандыру, оның сипаттамасы. Өмірді сақтандыру бойынша сақтандыру қызметтерін ұйымдастыру және оның нормативтік - құқықтық базасы.

Жеке сақтандырудың негізгі категориялары: сақтандыру қатынастарының субъектілері, сақтандыру тәуекелі, түрлері. Ұзақ мерзімді жеке сақтандырудың түрлері. Жеке сақтандыру бойынша сақтандыру сомаларын төлеу және анықтау.

Медициналық сақтандыру. АҚ «Династия ӨСҚ» - ның қызметі.Әдебиет:

 1. Закон Республики Казахстан от 18 декабря 2000 г. № 126-11 «О страховой деятельности»

 2. Балабанов И.Т., Балабанов А.И. Страхование. – Спб.: Питер, 2003. – 256 с.

 3. Гвозденко А.А. Страхование: учебник/А.А. Гвозденко. – М.: Проспект, 2004. – 462 с.

 4. Ермасов С.В. Страхование: учебное пособие для студ. Вузов по специальности «Финансы», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»/ С.В. Ермасов, Н.Б. Ермасов. – М.: ЮНИТИ, 2004. – 462 с.


Тақырып 11 Рентаны сақтандыру зейнетақыны сақтандыру

 1. Рентаны сақтандыру түсінігі.

 2. Өмірді сақтандыру «мерзімін дейін» шартының рентаны сақтандыру шартының айырмашылығы.

 3. Сақтандыру тәуекелі, сақтандыру сыйақысының мөлшері.

 4. Зейнетақыны сақтандырудың нұсқаулары: отбасылық сақтандыру, рентаның жоғарлаумен байланысты келісім шарт, кепілдендірілген өмірлік рента, полис редукциясы, редукцияланған полисті қалпына келтіру.


Тақырыптың мақсаты мен міндеттері:

  • рентаны сақтандыру түсінігін оқып білу;

  • өмірді сақтандыру «мерзімін дейін» шартының рентаны сақтандыру шартының айырмашылығын анықтау;

  • сақтандыру тәуекелі, сақтандыру сыйақысының мөлшерін анықтау;

  • зейнетақыны сақтандырудың нұсқауларына сипаттама беру.


Сұрақтардың мазмұны:

Рентаны сақтандыру түсінігі. Өмірді сақтандыру «мерзімін дейін» шартының рентаны сақтандыру шартының айырмашылығы. Сақтандыру тәуекелі, сақтандыру сыйақысының мөлшерін анықтау.

Зейнетақыны сақтандыру - жеке сақтандырудың түрі. Зейнетақыны сақтандырудың нұсқаулары: отбасылық сақтандыру, рентаның жоғарлаумен байланысты келісім шарт, кепілдендірілген өмірлік рента, полис редукциясы, редукцияланған полисті қалпына келтіру. ҚР халықты әлеуметтік қорғау концепциясына сәйкес зейнетақы аннуитеттер нарығының дамуы.

Әдебиет:


 1. Закон Республики Казахстан от 18 декабря 2000 г. № 126-11 «О страховой деятельности»

 2. Балабанов И.Т., Балабанов А.И. Страхование. – Спб.: Питер, 2003. – 256 с.

 3. Гвозденко А.А. Страхование: учебник/А.А. Гвозденко. – М.: Проспект, 2004. – 462 с.

 4. Ермасов С.В. Страхование: учебное пособие для студ. Вузов по специальности «Финансы», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»/ С.В. Ермасов, Н.Б. Ермасов. – М.: ЮНИТИ, 2004. – 462 с.


Тақырып 12 Мүлікті сақтандыру

 1. Мүлікті сақтандырудың экономикалық және қаржылық арналымы.

 2. Мүлікті сақтандырудың негізгі түрлері, тарифтері.


Тақырыптың мақсаты мен міндеттері:

  • мүлікті сақтандырудың экономикалық және қаржылық арналымын анықтау;

  • мүлікті сақтандырудың негізгі түрлері, тарифтерін зерттеу.

  • кәсіпорындардың мүліктік мүдделерін сақтандырудың экономикалық мәнін және экономикадағы оның рөлін зерттеп білу;

  • нарықтық қатынастар жағдайларында азаматтардың мүлкін сақтандырудың қажеттілігін қарастыру.


Сұрақтардың мазмұны:

Мүлікті сақтандырудың экономикалық және қаржылық арналымы. Мүлікті сақтандырудың негізгі түрлері, тарифтері. Мүлікті сақтандыру бойынша негізгі шарттары және төлемді ұйымдастыру. Регрессивтік талап.

Заңды және жеке тұлғалардың мүліктерің сақтандырудынң ерекшелігі. Андеррайтинг стратегиясы. Сюрвейер. «Барлық тәуекелден сақтандыру»

Әдебиет:


 1. Закон Республики Казахстан от 18 декабря 2000 г. № 126-11 «О страховой деятельности»

 2. Балабанов И.Т., Балабанов А.И. Страхование. – Спб.: Питер, 2003. – 256 с.

 3. Гвозденко А.А. Страхование: учебник/А.А. Гвозденко. – М.: Проспект, 2004. – 462 с.

 4. Ермасов С.В. Страхование: учебное пособие для студ. Вузов по специальности «Финансы», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»/ С.В. Ермасов, Н.Б. Ермасов. – М.: ЮНИТИ, 2004. – 462 с.Тақырып 13 Азаматтық-құқықтық жауапкершілікті сақтандыру

 1. «Жалпы сақтандыру» саласына жататын жауапкершілікті сақтандырудың мәні мен мағынасы.

 2. Жауапкершілікті сақтандырудың ерікті және міндетті негізгі түрлері.

 3. Көлік құралдары иелерінің АҚЖС-ның сыныпталу белгілері және өзгеше ерекшеліктері.


Тақырыптың мақсаты мен міндеттері:

  • «жалпы сақтандыру» саласына жататын жауапкершілікті сақтандырудың мәні мен мағынасына түсініктеме беру;

  • жауапкершілікті сақтандырудың әлеуметтік-экономикалық мәнін және ерекшеліктерін қарастыру;

  • жауапкершілікті сақтандырудың ерікті және міндетті негізгі түрлеріне анықтама беру;

  • көлік құралдары иелерінің ақжс-ның сыныпталу белгілері және өзгеше ерекшеліктерін анықтау;

  • автокөлік құралдар иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандырудың ерекшеліктерін зерттеп білу.

  • жолаушылар алдындағы тасымалдаушының азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандырудың ерекшеліктерін зерттеп білу;


Сұрақтардың мазмұны:

«Жалпы сақтандыру» саласына жататын жауапкершілікті сақтандырудың мәні мен мағынасы.

Жауапкершілікті сақтандырудың ерікті және міндетті негізгі түрлері. Көлік құралдары иелерінің АҚЖС-ның сыныпталу белгілері және өзгеше ерекшеліктері.

Шаруашылық және кәсіпкерлік процесінде зақым келген жағдайда жауапкершілікті сақтандыру.

ҚР-ғы АҚЖС дамуының перспективасы.

Әдебиет:


 1. Закон Республики Казахстан от 18 декабря 2000 г. № 126-11 «О страховой деятельности»

 2. Балабанов И.Т., Балабанов А.И. Страхование. – Спб.: Питер, 2003. – 256 с.

 3. Гвозденко А.А. Страхование: учебник/А.А. Гвозденко. – М.: Проспект, 2004. – 462 с.

 4. Ермасов С.В. Страхование: учебное пособие для студ. Вузов по специальности «Финансы», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»/ С.В. Ермасов, Н.Б. Ермасов. – М.: ЮНИТИ, 2004. – 462 с.


Тақырып 14 Кәсіпкерлік тәукелді сақтандыру

 1. Кәсіпкерлік қызметпен байланысты объектілердің сипаттамасы.

 2. Коммерциялық тәуекелдерді сақтандыру - инвестиция, табыс немесе пайда.

 3. Банктік тәуекелді сақтандыру, оның түрлері.


Тақырыптың мақсаты мен міндеттері:

 • кәсіпкерлік қызметпен байланысты объектілердің сипаттамасын беру;

 • коммерциялық тәуекелдерді сақтандыру - инвестиция, табыс немесе пайда тусініктеме беру.

 • банктік тәуекелді сақтандыру, оның түрлеріне сипаттама беру.


Сұрақтардың мазмұны:

Кәсіпкерлік қызметпен байланысты объектілердің сипаттамасы.

Коммерциялық тәуекелдерді сақтандыру - инвестиция, табыс немесе пайда.

Банктік тәуекелді сақтандыру, оның түрлері.

Қаржылық және валюталық тәуекелдерді сақтандыру. Биржалық және валюталық тәуекелдерді сақтандырудағы хеджирлеудің ролі.

Несие тәуекелін сақтандыру. Экспорттық коммерциялық несиелі сақтандыру.

АҚ «Экспорттық несие және инвестицияны сақтандыру бойынша сақтандыру корпорацйиясы» -ның қызметі.

Әдебиет:


 1. Закон Республики Казахстан от 18 декабря 2000 г. № 126-11 «О страховой деятельности»

 2. Балабанов И.Т., Балабанов А.И. Страхование. – Спб.: Питер, 2003. – 256 с.

 3. Гвозденко А.А. Страхование: учебник/А.А. Гвозденко. – М.: Проспект, 2004. – 462 с.

 4. Ермасов С.В. Страхование: учебное пособие для студ. Вузов по специальности «Финансы», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»/ С.В. Ермасов, Н.Б. Ермасов. – М.: ЮНИТИ, 2004. – 462 с.


Тақырып 15 Сақтандырушының қаржылық тұрақтылықтылығын және төлем қабілеттілігін қамтамасыз ету

 1. Сақтандырушылылардың қаржаларын ұйымдастырудың жалпы принциптері.

 2. Сақтық қорғауда қамтамасыз ететің, ақша қаражаттарының айналымының ерекшеліктері.


Тақырыптың мақсаты мен міндеттері:

 • сақтандыру қызметінің алуан түрлеріндегі ақша қаражаттарының қозғалысын зерттеу;

  • сақтандырушылылардың қаржаларын ұйымдастырудың жалпы принциптерін анықтау;

  • сақтық қорғауда қамтамасыз ететің, ақша қаражаттарының айналымының ерекшеліктерін анықтау.


Сұрақтардың мазмұны:

Сақтандырушылылардың қаржаларын ұйымдастырудың жалпы принциптері. Сақтық қорғауда қамтамасыз ететің, ақша қаражаттарының айналымының ерекшеліктері. Сақтандыру қорын қалыптастыру. Сақтандыру резервтерінің түрлері және оларды қалыптастыру.

Сақтандыру ұйымдарының қаржылық тұрақтылығы қамтамасыз ету шарттары. Активтер және қабылданған сақтандыру міндеттемелерінің нормативтік ара қатынасы.

Сақтандырушылрдың төлем қабілеттілігін проблемасы. Сақтандыру ұйымдарының инвестициялық қызметі.

Сақтандырушыларының қаржылық жағдайын бағалау.

Сақтандыру операцияларының салық салу ерекшеліктері.Әдебиет:

 1. Закон Республики Казахстан от 18 декабря 2000 г. № 126-11 «О страховой деятельности»

 2. Балабанов И.Т., Балабанов А.И. Страхование. – Спб.: Питер, 2003. – 256 с.

 3. Гвозденко А.А. Страхование: учебник/А.А. Гвозденко. – М.: Проспект, 2004. – 462 с.

 4. Ермасов С.В. Страхование: учебное пособие для студ. Вузов по специальности «Финансы», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»/ С.В. Ермасов, Н.Б. Ермасов. – М.: ЮНИТИ, 2004. – 462 с.


Тақырып 16 Қайта сақтандыру – сақтандыру компанияларының қаржылық тұрақтылығының құрамдас бөлігі

 1. Ортақ сақтандыру және қайта сақұтандырудың мәні және теоретикалық негіздері.

 2. Қайта сақтандыру операцияларының қаржылық тұрақтылығын нығайту әдісі ретінде.


Тақырыптың мақсаты мен міндеттері:

  • қайта сақтандырудың экономикалық мәнін, функцияларын зерттеп білу;

  • қайта сақтандырудың түрлерін қарастыру;

  • ортақ сақтандыру және қайта сақұтандырудың мәні және теоретикалық негіздерін оқып білу;

  • қайта сақтандыру операцияларының қаржылық тұрақтылығын нығайту әдісі ретінде анықтау.


Сұрақтардың мазмұны:

Ортақ сақтандыру және қайта сақұтандырудың мәні және теоретикалық негіздері.

Қайта сақтандыру операцияларының қаржылық тұрақтылығын нығайту әдісі ретінде.

Активті және пассивті қайта сақтандыру. Қайта сақтандыруға тәуекелді көшіру әдісі бойынша қайта сақтандыру операциялары. Қайта сақтандыру шарты - пропорционалды және пропорционалды емес.

Қайта сақтандыру облсындағы негізгі терминдер.

Әдебиет:


 1. Закон Республики Казахстан от 18 декабря 2000 г. № 126-11 «О страховой деятельности»

 2. Балабанов И.Т., Балабанов А.И. Страхование. – Спб.: Питер, 2003. – 256 с.

 3. Гвозденко А.А. Страхование: учебник/А.А. Гвозденко. – М.: Проспект, 2004. – 462 с.

 4. Ермасов С.В. Страхование: учебное пособие для студ. Вузов по специальности «Финансы», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»/ С.В. Ермасов, Н.Б. Ермасов. – М.: ЮНИТИ, 2004. – 462 с.


Тақырып 17 Шет мемлекеттеріндегі сақтандыру

 1. Шет елдерде сақұтандыру ісін ұйымдастыру.

 2. Сақтандырудын негізгі түрлері және формасы.

 3. Сақтандыру қызметінің даму тенденциясы.


Тақырыптың мақсаты мен міндеттері:

  • шет елдерде сақұтандыру ісін ұйымдастыруын оқып білу;

  • сақтандырудын негізгі түрлері және формасын зерттеу;

  • сақтандыру қызметінің даму тенденциясын анықтау.


Сұрақтардың мазмұны:

Шет елдерде сақұтандыру ісін ұйымдастыру. Сақтандырудын негізгі түрлері және формасы. Сақтандыру қызметінің даму тенденциясы. Мемлекеттің сыртқы экономикалық қызметтердегі сақтандыру сферасы.

Халықаралық сақтандырудың сыныпталуы.

Шетел мемлекеттері мен Қазақстанның сақтандыру нарығының дамуындағы жалпы және өзгеше белгілері.Әдебиет:

 1. Закон Республики Казахстан от 18 декабря 2000 г. № 126-11 «О страховой деятельности»

 2. Балабанов И.Т., Балабанов А.И. Страхование. – Спб.: Питер, 2003. – 256 с.

 3. Гвозденко А.А. Страхование: учебник/А.А. Гвозденко. – М.: Проспект, 2004. – 462 с.

 4. Ермасов С.В. Страхование: учебное пособие для студ. Вузов по специальности «Финансы», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»/ С.В. Ермасов, Н.Б. Ермасов. – М.: ЮНИТИ, 2004. – 462 с.


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет