Татарстан Республикасы сәламәтлек саклау министрлыгы мәсьәләләрежүктеу 36.74 Kb.
Дата11.11.2018
өлшемі36.74 Kb.


Татарстан Республикасы Президенты Указы
Татарстан Республикасының «Татарстан Республикасы дәүләт вазыйфаларын биләүче затларны акчалата бүләкләү турында»

2006 елның 27 мартындагы ПУ-122 номерлы Указына

үзгәрешләр кертү хакында
Татарстан Республикасы Президентының 2010 елның 30 июнендәге ПУ-415 номерлы Указы белән Татарстан Республикасы дәүләт вазыйфалары Җыелма исемлеге яңа редакциядә раслану һәм «Татарстан Республикасы Кеше хокуклары буенча вәкаләтле вәкил турында» Татарстан Республикасы Законына һәм административ хокук бозулар турында Татарстан Республикасы кодексының 2.3, 8.1 статьяларына үзгәрешләр кертү хакында» 2010 елның 28 июнендәге 34-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы нигезендә Татарстан Республикасында Бала хокуклары буенча вәкаләтле вәкил вазыйфасы гамәлгә куелу белән бәйле рәвештә, карар бирәм:
1. «Татарстан Республикасы Президентының «Татарстан Республикасы дәүләт вазыйфаларын биләүче затларны акчалата бүләкләү турында» 2006 елның 27 мартындагы ПУ-122 номерлы Указына (Татарстан Республикасы Президентының 2006 елның 29 декабрендәге ПУ-597 номерлы, 2007 елның 12 октябрендәге ПУ-538 номерлы, 2008 елның 28 апрелендәге ПУ-168 номерлы һәм 2010 елның 6 маендагы ПУ-295 номерлы указлары нигезендә кертелгән үзгәрешләре белән) түбәндәге үзгәрешләрне кертергә:

а) 2 пунктта:

3 пунктчада «Татарстан Республикасы Премьер-министрының беренче урынбасары – Татарстан Республикасы министры,» сүзләрен төшереп калдырырга;

4 пунктчаны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:

«4) Татарстан Республикасы Дәүләт Советы Рәисе урынбасары, Татарстан Республикасы Премьер-министры урынбасары – Татарстан Республикасы министры, Татарстан Республикасы Премьер-министры урынбасары – Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты Аппараты Җитәкчесе, Татарстан Республикасы Дәүләт Советы Секретаре, Россия Федерациясендә Татарстан Республикасы вәкиле, Татарстан Республикасы Үзәк сайлау комиссиясе рәисе, Татарстан Республикасы Хисап палатасы Рәисе урынбасары, Татарстан Республикасы министры – Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты Президиумы әгъзасы – 3,3 айлык акчалата бүләкләү күләмендә;»;

5 пунктчада «Татарстан Республикасы министры»дигән сүзләрдән соң «, Татарстан Республикасы Үзәк сайлау комиссиясе рәисе урынбасары, Татарстан Республикасы Хисап паласы аудиторы» дигән сүзләр өстәргә;

6 пунктчада «Татарстан Республикасында Кеше хокуклары буенча вәкаләтле вәкил» дигән сүзләрдән соң «, Татарстан Республикасында Бала хокуклары буенча вәкаләтле вәкил» дигән сүзләр өстәргә;

7 пунктчада «Татарстан Республикасы башкарма хакимиятнең башка органнары җитәкчесе – Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты әгъзасы» дигән сүзләрдән соң, Татарстан Республикасы Үзәк сайлау комиссиясе секретаре» дигән сүзләр өстәргә;

б) 6 пунктта:

«а» пунктчасында «Татарстан Республикасында Кеше хокуклары буенча вәкаләтле вәкил» дигән сүзләрдән соң, «, Татарстан Республикасында Бала хокуклары буенча вәкаләтле вәкил » дигән сүзләр өстәргә;

«б» пунктчасында «Татарстан Республикасы Премьер-министрының беренче урынбасары – Татарстан Республикасы министры» сүзләрен төшереп калдырырга, «Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты Аппараты Җитәкчесе» сүзләрен «Татарстан Республикасы Премьер-министры урынбасары – Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты Аппараты Җитәкчесе» дигән сүзләргә алмаштырырга;

Түбәндәге эчтәлекле «г» һәм «д» пунктчалары өстәргә:

г) Татарстан Республикасы Хисап палатасы Рәисе белән – Татарстан Республикасы Хисап палатасы рәисе урынбасары һәм Татарстан Республикасы Хисап палатасы аудиторларына карата;

д) Татарстан Республикасы Үзәк сайлау комиссиясе белән – Татарстан Республикасы Үзәк сайлау комиссиясе рәисе урынбасары һәм Татарстан Республикасы Үзәк сайлау комиссиясе секретаренә карата.»;

в) 1 кушымтада:

«Татарстан Республикасы Премьер-министрының беренче урынбасары – Татарстан Республикасы министры,» сүзләрен төшереп калдырырга;

«Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты Аппараты Җитәкчесе» сүзләрен «Татарстан Республикасы Премьер-министры урынбасары – Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты Аппараты Җитәкчесе» дигән сүзләргә алмаштырырга;

«Татарстан Республикасында Кеше хокуклары буенча вәкаләтле вәкил» дигән сүзләрдән соң, «, Татарстан Республикасында Бала хокуклары буенча вәкаләтле вәкил, Татарстан Республикасы Хисап палатасы Рәисе урынбасары,»; дигән сүзләр өстәргә;

«Татарстан Республикасы башкарма хакимиятнең башка органнары җитәкчесе – Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты әгъзасы» дигән сүзләрдән соң «, Татарстан Республикасы Үзәк сайлау комиссиясе рәисе урынбасары, Татарстан Республикасы Үзәк сайлау комиссиясе секретаре, Татарстан Республикасы Хисап палатасы аудиторы» дигән сүзләр өстәргә;
2. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетына әлеге Указны Татарстан Республикасы бюджеты акчалары исәбеннән гамәлгә ашыруны тәэмин итәргә, шулай ук башка кирәкле карарлар кабул итәргә.
3. Әлеге Указ аңа кул куйган көннән үз көченә керә.

Татарстан Республикасы

Президенты Р.Н. Миңнеханов
Казан, Кремль

2010 ел, 15 июль№ПУ-461
Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет