Тема: База данихжүктеу 201.46 Kb.
Дата30.01.2018
өлшемі201.46 Kb.
түріЛекція

Лекція №1

Тема: Загальні поняття.

План

1. Загальні поняття про бази даних.

2. Особливості реляційної бази даних.

3. Об’єкти бази даних.
 1. База даних – це впорядкована сукупність даних. Призначена для їх зберігання, накопичення і обробки за допомогою комп’ютера.

Системи управління бази даних (СУБД) – це програма для ведення, зберігання, пошуку і обробки інформації в базі даних.

Ієрархічна база даних – це сукупність об’єктів різного рівня де об’єкти нижнього рівня підпорядковані об’єкти вищого рівня.

Мережна база даних – це сукупність об’єктів різного рівня де кожен об’єкт може бути зв’язаний з іншим.

Реляційна база даних – складається із взаємозв’язаних таблиць.

Можуть бути фактографічні бази даних та документальні.
 1. Концепція реляційної бази даних розроблена Е.Ф.Коддом у 1970 році, в основі якої лежить математичне поняття відношення, яке здійснюється за допомогою 2- мірних таблиць.

Таблиця – це деяка структура, яка складається з певної кількості однотипних записів, об’єднаних спільною темою. Двомірна таблиця складається із записів (рядків) і полів (стовпчиків).

Поле може містити значення лише одного типу – текст, число, дату тощо, а запис – інформацію про один елемент.

База даних складається з кількох таблиць. Кожен запис будь-якої таблиці повинен мати унікальне ключове поле, що містить дані, які більше ніде в даній базі не зустрічаються. Це може бути, наприклад, порядковий номер учня в журналі. За допомогою ключових полів таблиці бази даних зв’язуються між собою відношеннями для спільної обробки даних.


 1. 1) Таблиці – в них зберігаються відомості.

2) Запити – використовуються для відбору даних із двох або кількох зв’язаних таблиць за заданими умовами, а також для обчислення підсумкових значень.

3) Форми – представляють дані таблиць або результатів роботи записів у форматованому спеціально оформленому вигляді (картотека, діаграма і т.д.)

4) Звіти – представляють дані таблиць або запитів у підготовленому для друку вигляді. Дані у звітах не можливо редагувати.

5) Веб – сторінки – представлення даних таблиць або запитів у форматі МТМ – документи, для їх публікації в Інтернеті.

6) Макроси – це великі програми написані мовою Visna1 Bagic Appication, які автоматизують виконання певних операцій над даними програми Microsoff Access/

7) Модулі – набір процедур та функцій написаних користувачем мовою Visual Bagic Application, які використовуються для створення окремої прикладної програми з обробки даної конкретної бази даних.

8) Інші групи об’єктів – додаткові групи об’єктів створені користувачем куди можна пошукати ярлики до будь-яких об’єктів бази даних.

Програма Microsoff Access зберігає базу даних в файлах з розширеним mdb, куди одночасно входять всі 7 основних об’єктів.

Пошук потрібної інформації в базі даних виконується кількома способами. Найпростіший пошук – переглядати таблиці. Пересилати по таблиці виконується за допомогою стрілочних клавіш, клавіш Home, End, а також за допомогою спеціальної панелі


Лекція № 3

Тема: Створення таблиць.

План


 1. Створення нової бази даних.

 2. Створення структури таблиць.

 3. Первинний ключ.

1) Для створення нової бази даних виконується такі дії:

Завантажити програму Access 2000;

У вікну запуску встановити перемикач «Новая база данных»;

Натиснути кнопку «ОК» - відкриється діалогове вікно «Файл новой базы данных»;

У списку «Папка» вибрати папку для зберігання файлу БД;

У полі «Имя файла» задати назву файлу (за мовчазною згодою кожному новому файлу присвоюється ім’я dbl, db2 і т.д.)

Натиснути кнопку «Создать».

Після виконання цих дій нова порожняя база даних буде створена і відкриється її вікно, в якому можна розпочинати процесс створення її основних об’єктів: таблиць, запитів, форм, звітів. Робити це можна в режимі конструктора або за допомогою майстра.
2) Таблиці є основою реляційної бази даних. Для створення структури таблиці бази даних виконуються такі дії:

Створення полів (ім’я поля, тип даних, опис і властивості);

Збереження структури таблиці. Для створення структури таблиці у режимі Конструктора необхідно:

Завантажити файл нової бази даних;

Виконати команду «Создание таблицы в режиме конструктора» або натиснути кнопку «Конструктор» на панелі інструментів.

Відкриється вікно наведеного вигляду, у якому будуть виконуватися всі дії по створенню структури таблиці.

Поле, в якому знаходиться курсор, називається поточним і позначається показником.

Кількість і назва записів Конструктора будуть співпадати з кількістю і назвою полів у таблиці, що створюється.

Робота в режимі конструктора дає можливість вказати назви, типи і властивості полів майбутньої таблиці.

Поля створюються таким чином:

У стовпчику «Имя поля» ввести назву, наприклад, КодУчня; бажано щоб у назві не було пропусків, за потребою пробіл можна замінити-;

Курсор перемістити на стовпчик «Тип данных», в якому з’явиться значкння «Текстовий» і кнопка, що відкриває список;

Із списку вибирається потрібний тип, наприклад, «Счетчик»;

За потребою курсор перемістити на стовпчик «Описание»;

Внизу вікна задати потрібні властивості, якщо встановлені програмою з мовчазної згоди не задовольняють вимогам.

Основні типи, що використовуються: «Счетчик», «Текстовий», «Числовой», «Дата/Время»


3) Ключів у таблиці може бути декілька. З них вибирається один (як правило, найкоротший по довжині), який буде надалі представляти (замінювати) кожний запис таблиці.

Такий ключ називається первинним.

Наприклад, якщо в таблиці Учні за первинний ключ взяти Прізвище, то це означає, що не повинно бути учнів з однаковими прізвищами. Але життєдіяльності прізвища можуть повторюватись. Доведеться доповнювати ключ ще й іменами. Первинний ключ стає довгим і незручним для використання. Оскільки первинний ключ служить не лише для того, щоб відрізняти один запис від іншого, але й для організації зв’язків між таблицями, доцільно включити в таблицю додаткове числове поле КодУчня, що не буде повторюватися в кожному запису, тобто буде первинним ключем.

Створення первинного ключа виконується так:

- виділити потрібне поле (у нас КодУчня);

- виконати команду меню «Правка» «Ключевое поле» або натиснути відповідну кнопку на панелі інструментів – зліва від імені виділеного поля з’явиться символ ключа як підтвердження того, що доне поле є ключовим.

Зберігання структури таблиці виконується так:

- виконати команду меню «Файл» «Сохранить» або натиснути відповідну кнопку на панелі інструментів;

- у діалоговому вікні, що відкривається, ввести ім’я таблиці до 64 символів (за мовчазною згодою пропонується ім’я «Таблица1»);

- натиснути кнопку «ОК».

Введення даних у режимі «Таблицы»

Використання режиму «Таблицы» є найпростішим способом введення даних, який виконується так:

- послідовно вводити дані в поля таблиці, кожного разу натискаючи клавіші Tab або Enter;

- в перше поле, яке має тип «Счетчик», інформація вводиться автоматично, кожного разу збільшуючись на 1;

- поля, визначені як необов’язкові, можна залишати порожніми;

- після натискання клавіші Tab або Enter в останньому полі запису курсор переходить на початок наступного запису, поля якого заповнюються за вищенаведеною процедурою.

Перехід до наступного запису буде заблоковано, якщо попереднє обов’язкове поле залишиться незаповненим.

Відміна дій виконується командами: щойно введені дані – клавіша Esc;

Лекція № 4

Зв’язування таблиць

План

1. Створення зв’язків між таблицями.

2. Виконання підстановок.

3. Редагування таблиці.


1. Зв’язування таблиць проводиться таким чином:

 • відкрити потрібну базу даних;

 • виконати команду меню «Сервис» - «Схема данных» або натиснути відповідну кнопку на панелі інструментів;

 • у вікні «Добавление таблицы», з’явиться, послідовно виділяти назву таблиці і натиснути кнопку «Добавить», відповідна таблиця буде з’являтися у вікні «Схема данных» (якщо вікно«Добавление таблицы» не з’являється, натиснути кнопку «Отобразить таблицу» на панелі інструментів); інший спосіб – перетягти потрібну таблицю із БД у вікно схеми даних.

 • Натиснути кнопку «Закрыть», на екрані залишиться вікно«Схема данных»;

 • Для встановлення зв’язку потрібно виділити ключове поле КодУня головної таблиці Учні, перетягти його на таблицю Успішність, встановити на поле з такою ж назвою і відпустити, після чого з’явиться діалогове вікно «Изменение связей»;

 • У вікні «Изменение связей» встановити прапорець «Обеспечение целостности данных».

2. Виставляти оцінки з таблиці Успішність незручно: замість прізвищ учнів і назв предметів вказуються їх коди. На щастя, Access вміє, залишивши для себе коди, виводити інформацію в таблицю в текстовому вигляді. Робиться це так: • відкрити базу даних;

 • виділити таблицю Успішність;

 • виконати команду Конструктор;

 • вибрати у вікні Конструктора поле КодПред;

 • перейти у поле «Тип даннях» і відкрити список;

 • у списку виконати команду «Мастер постановок…»;

 • у вікні «Создание постановки» клацнути на кнопці «Далее»;

 • далі вибрати Предмети і клацнувши на кнопці «Далее»;

 • у наступному вікні вибрати назву КодПред і клацнути на кнопці -, те ж саме виконати НазваПред. Ці назви повинні з’явитися в полі «Выбранные поля»;

 • клацнути на кнопці «Далее»;

 • у наступному полі двічі клацнути в полі назви предмета (у нас «Фізика») і клацнути на кнопці «Далее»;

 • у вікні з фінішним прапорцем натиснути кнопку «Готово». З’явиться вікно «Создание постановки», де натиснути «Да»;

 • закрити вікно Конструктора.

3. Треба розрізняти два види редагування: змісту таблиці і структури таблиці.

При редагуванні змісту таблиці користуються прийомами редагування, засвоєними під час роботи в текстовому процесорі Word (вставка і вилучення символів, використання буфера обміну тощо).

Для вилучення запису (рядка) потрібно його виділити (клацнути на лівому полі, коли курсор набуде вигляду -), після чого виконати команду «Правка» - «Удалить запись» або натиснути клавіші Del.

Змінювати структуру таблиці (назви і властивості полів) можна тільки в режимі Конструктор.

Для редагування структури таблиці виконують такі дії: • відкрити потрібну таблицю, двічі клацнувши на її значку;

 • перейти в режим Конструктора, клацнувши на значку, що на панелі інструментів.


Лекція № 5

Тема: Пошук та заміна даних в таблиці.

План

1. Впорядкування даних.

3. Пошук даних за зразком.

4. Пошук і заміна даних.


1. При введенні даних у таблицю записи розташовуються в порядку, в якому вони вводилися. Це не завжди зручно при перегляді введеної інформації. Бажано інформацію згрупувати і впорядкувати за потрібними ознаками, щоб у ній було легко орієнтуватися. Наприклад, розташувати записи прізвищ за алфавітом або років народження за зменшенням.

Впорядкування даних проводиться так: • завантажити потрібну базу даних;

 • відкрити таблицю для проведення впорядкування даних;

 • встановити курсор на поле (стовпчик), за даними якого треба провести впорядкування;

 • на панелі інструментів натиснути одну із кнопок «Сортировка по возрастанию» або «Сортировка по убыванию». Таку ж команду можна виконати за допомогою «Записи» - «Сортировка» - «Сортировка по возростанию» або «Сортировка по убыванию» або за допомогою контекстного меню;

 • для сортування записів у суміжних полях необхідно виділити відповідні стовпчики і провести потрібне впорядкування.

2. Пошук даних за зразком проводиться у такій послідовності: • відкрити таблицю для проведення в ній пошуку даних;

 • встановити курсор на довільну комірку стовпчика, де буде проводитися пошук;

 • виконати команду «Правка» - «Найти» або натиснути кнопку «Найти» на панелі інструментів;

 • у вікні, що з’явиться, вибрати вкладку «Поиск»;

 • у поле «Образец:» ввести зразок даних, що шукаються;

 • у полі «Поиск в:» буде знаходитися назва стовпчика, де буде проводитися пошук (для проведення пошуку в усій таблиці відкрити відповідний список і назву таблиці);

 • у полі «Совпадение:» вибрати «Поля целиком» або «С любой частью поля» або «С начала поля»;

 • натиснути кнопку «Найти далее», в таблиці виділиться текст, який співпадає із заданим взірцем;

 • для продовження пошуку натиснути кнопку «Найти далее».

3. Пошук і заміна даних проводиться у такій послідовності: • встановити курсор на довільну комірку стовпчика, де буде виконуватися пошук і заміна;

 • виконати команду «Правка» - «Заменить» або у вікні для пошуку вибрати вкладку «Замена»;

 • у поле «Образец» ввести взірець для пошуку і заміни;

 • у поле «Заменить на:» ввести текст, на який повинна виконуватися заміна;

 • у полі «Поиск в:» буде знаходитися назва стовпчика, де буде проводитися пошук (для проведення пошуку в усій таблиці відкрити відповідний список і назву таблиці);

 • у полі «Совпадение:» вибрати «Поля целиком» або «С любой частью поля» або «С начала поля»;

 • натиснути кнопку «Найти далее», в таблиці виділиться текс, який співпадає із заданим взірцем;

 • натиснути кнопку «Заменить» для виконання заміни або «Найти далее», щоб її не виконувати і перейти далі;

для виконання всіх замін натиснути кнопку «Заменить все».

Лекція № 7

Тема: Створення запитів

План
1. Створення простого запиту.

2. Виконання і збереження запиту.

3. Запит з параметрами. Створення запиту про кількість оцінок.

4. Обчислення середнього бала. Створення запиту для відбору відмінних оцінок.

1. Доступ до інформації у базі даних забезпечується за допомогою запитів. Запити дозволяють відібрати дані, які зберігаються в різних таблицях, а також здійснювати відбір згідно заданих умов.

За своїми можливостями запити потужніші за фільтри, оскільки фільтри дозволяють відібрати та впорядкувати дише існуючі записи, вони не дозволяють створити нові об’єкти.

Запити за призначенням та результатами поділяються на:


 • прості запити;

 • запити з параметрами;

 • перехресні запити;

 • запити на зміну даних.

Створення простого запиту

Перед створенням запиту потрібно знищити встановлені умови фільтрації при їх наявності.

Для створення простого запиту за допомогою конструктора потрібно виконати такі дії:


 • відкрити вкладену «Запросы» потрібної бази даних;

 • у вікні, що з’явиться, виконати команду «Создание запроса в режиме конструктора», відкриється вікно «Запрос 1: запрос на выборку» і зразу ж на його фоні діалогове вікно «Добавление таблицы» для вибору таблиць, на основі яких буде створюватись запит;

 • вибрати послідовно таблиці (Предмети, Успішність, Учні) і ввести їх запит натисканням кнопки «Добавить»;

 • закрити вікно. У верхній частині вікна «Конструктора запитів», яка називається «Схема даних запиту», з’являється списки полів таблиць, що додаються.

Нижня частина вікна Конструктора називається «Бланк запиту». В рядку «Поле» потрібно ввести імена полів, які повинні відображатися в підсумковій таблиці.

Це можна зробити так: • клацнути в рядку «Поле», появиться кнопка (вниз);

 • клацнути на кнопці (вверх) – відкриється список полів вибраних для звіту таблиць у форматі Назва таблиці, Назва поля;

 • клацнути на потрібному полі – назва появиться в комірці, нижче з’явиться назва таблиці, з якої буде вибиратися це поле;

 • при потребі у наступному рядку вибрати вид впорядкування («Сортировка»);

 • у рядку «Взвод на єкран:» автоматично встановиться прапорець;

 • перейти на наступний стовпчик, де повторити такі життєдіяльності дії для наступного поля (на прикладі послідовно введені поля Оцінка'>Прізвище, Ім’я, Назва Пред, Оцінка).

Щоб у вікні запиту була присутня панель інструментів, потрібно виконати команду «Вид» «Панели инструментов» «Конструктор запросов».

2. Для виконання запиту потрібно на панелі інструментів натиснути кнопку «Запуск» аьо перевести запит у «Режим таблицы» натисканням кнопки «Вид». При натисканні на (вниз) відкривається три режими: «Конструктор», «Режим таблицы», «Режим SQL».

Після виконання запиту кнопка «Вид» перетворюється в кнопку, натискання якої приводить до повернення в режим «Конструктора запросив». Послідовне натискання цих кнопок дає зручну можливість оперативно переглядати результати виконання запиту.

Для збереження запиту необхідно виконати команду меню «Файл» «Сохранить» або натиснути відповідну кнопку на панелі інструментів. Відкриється діалогове вікно «Сохранение» у якому потрібно ввести ім’я запиту і натиснути кнопку «ОК».

3. Створення параметричного запиту надає користувачам додаткові зручності. Наприклад, потрібні відомості не про всіх учнів за заданою умовою відбору, а не окремого учня.

Для створення запиту з параметрами виконують такі дії: • відкрити існуючий запит у режимі Конструктора;

 • в «Бланк запиту» в потрібному стовпчику в рядку «Условие отбора» ввести текст запиту в квадратних дужках (наприклад, в стовпчику Прізвище записати (Ввести прізвище); умови відбору можна встановлювати за маскою, за кількома полями (наприклад, прізвище та ім’я) або за логічною умовою «или»;

 • виконати запит, натиснувши кнопку «Запуск»;

 • у діалоговому вікні, що з’явиться, ввести значення параметра (наприклад, Бондаренко);

 • натиснути кнопку «ОК», в результуючій таблиці будуть знаходитись записи, які відповідають заданим параметрам.

 • Для збереження запиту з новим ім’ям потрібно виконати команду «Сохранить как…», ввести потрібне ім’я і натиснути команду «ОК».

4. Для створення запиту про кількість оцінок необхідно: • відкрити вкладку «Запросы»;

 • натиснути кнопку «Создать» і у вікні «Новый запрос», що відкриється, вибрати режим Конструктора;

 • натиснути «ОК», відкриється вікно додавання таблиць;

 • додати потрібні таблиці (в нашому випадку Предмети, Успішність, Учні), закрити вікно «Добавление таблицы»;

 • у бланк запиту послідовно ввести поля (тут Учні. Прізвище; Учні ім’я, Предмети. НазваПред; Успішність. Оцінка);

 • на панелі інструментів натиснути кнопку «Групповые операции» - в бланку запиту з’явиться новий рядок «Групповые операции», де для всіх полів запишеться «Группировка»;

 • у стовпчику Оцінка відкрити список «Группировка» і вибрати в ньому Count – це функція, яка підраховує кількість записів;

 • виконати запит і впевнитися, що в підсумковій таблиці для кожного учня визначається кількість всіх одержаних ним оцінок. Цьому полю буде автоматично надана назва Count-Оцінка.

 • Для введення більш придатного імені потрібно перейти в режим Конструктора, виділити в бланку запиту стовпчик Оцінка і натиснути кнопку «Свойства» на панелі інструментів;

 • В діалоговому вікні «Свойства поля», що відкриється, в рядку «Подмись» ввести потрібний текст (тут Кількість_).__Обчислення_середнього_бала'>Кількість оцінок);

 • Закрити вікно «Свойства поля» і знову виконати запит, щоб пересвідчитися, що стовпчик має щойно встановлену назву;

 • Зберегти запит з потрібним іменем (наприклад, Кількість).

Обчислення середнього бала

Для обчислення середнього бала необхідно виконати такі дії: • відкрити потрібний запит (наприклад, Кількість), перейти в режим Конструктора;

 • дадати в кінці бланку запиту ще одне поле Оцінка;

 • якщо бланк запиту не має рядка «Групповые операции» потрібно на панелі інструментів натиснути кнопку або виконати команду»Вид» «Групповые операции»;

 • в останньому стовпчику Оцінка відкрити список «Группировка» за допомогою кнопки (вниз) і вибрати в ньому Avg – це функція, яка підраховує середнє значення;

 • натиснути кнопку «Свойства» на панелі інструментів;

 • у вікні «Свойства поля» ввести «Формат поля» - «Фиксированный», «Число десятичниых знаков» - 1, «Подпись» - Середній Бал;

 • виконати запит, пересвідчитися, що стовпчик має встановлену назву і зміст.

 • За допомогою команди «Сохранить как…» зберегти створений запит з НОВИМ іменем (наприклад, Середнє).


Лекція № 10

Тема: Створення форми

План

1. Створення форми.

2. Редагування форми.

3. Оформлення форми.


1. Форма – це інструмент, який дозволяє більш зручно відобразити бланк для заповнення і редагування вмісту таблиць, що дає змогу доручити цю роботу персоналу невисокої кваліфікації.

Для створення форми в режимі майстра виконують такі дії: • відкрити базу даних, перейти на вкладку «Формы»;

 • виконати команду «Создание формы с помощью мастера», відкриється вікно «Создание форм»;

 • у полі «Таблицы и запросы» вибрати потрібну таблицю або запит (у нас вибрано Таблица: Учні), у полі «Доступные поля» будуть показані поля вибраної таблиці;

 • за допомогою кнопки вибрати потрібні поля, щоб вони по черзі з'являлися у полі «Выбранные поля», або кнопкою «>>» для вибору всіх полів разом;

 • натиснути кнопку «Далее» - з’явиться наступне вікно, у якому вибрати «в один столбец» (пропонується ще «ленточный», «табличный», выровненный»);

 • натиснути кнопку «Далее» - з’явиться наступне вікно, в якому вибрати вид оформлення, наприклад, «Стандартный»;

 • натиснути кнопку «Далее» - з'явиться наступне вікно з фінішним прапорцем, у якому натиснути кнопку «Готово».

2. Для редагування форми необхідно виконати такі дії:

- відкрити потрібну форму, перейти в режим Конструктора;

- для видалення поля (наприклад, КодУчня, яке заповнюється автоматично) потрібно клацнути лівою кнопкою миші в полі і після появи чорних квадратів натиснути клавішу Delete;

- для переміщення поля необхідно його виділити і, коли на ньому курсор миші набуде вигляду чорної руки, перетягти виділену область на нове місце;

- для переміщення всіх полів форми разом виконати команду «Правка» - «выделить все» (або натиснути комбінацію клавіш Ctrl+А англ.) і виконати попередні дії;

Для зняття виділення досить клацнути лівою кнопкою миші десь на чистому місці.


 • для зміни розмірів поля потрібно його виділити, встановити курсор миші на один із чорних квадратів і перемістити його до одержання потрібного розміру;

 • для зміни шрифту виділити потрібне поле і за допомогою кнопок панелі інструментів встановити розмір, написання, колір і вид шрифту (після збільшення розмірів шрифту одного поля доведеться інші поля переміщати на нові місця);

 • зберегти відредаговану форму, натиснути кнопку «Сохранить» на панелі інструментів.

3. Для оформлення форми виконують такі дії: • відкрити потрібну форму, перейти в режим Конструктора;

 • змінити розміри вікна і форми, для чого встановити курсор миші на границю і при появі двонаправленої стрілки перетягти її до потрібного розміру вікна;

 • розширити область заголовка, для чого натиснути клавіші Ctrl+А (англ.), щоб виділити все;

 • встановити курсор миші на область, і, коли він набуде вигляду чорної руки, перетягти всю область вниз;

 • для внесення напису у вільне місце скористатися панеллю елементів (при її відсутності натиснути на панелі інструментів кнопку «Панель элементов»;

на панелі елементів натиснути кнопку Аа («Надпись»), після чого з натиснутою лівою кнопкою миші виділити область напису на вільному місці форми і внести потрібний текст.

Лекція № 12

Тема: Створення звіту
План

1. Створення звіту за допомогою майстра.

2. Редагування і оформлення звіту. Друкування звіту.

1. Для зручного відображення на екрані або на папері даних, що зберігаються в базі, створюється звіт. В Access звіт можна створити за допомогою майстра звітів або конструктора звітів.

При використанні майстра звітів виконуються такі дії:

. перейти на вкладку «Отчеты» у потрібній базі даних;

. виконати команду «Создание отчета с помощью мастера», відкриється вікно «Создание отчетов»;

. у полі «Таблицы и запросы» вибрати потрібну таблицю або запит (у нас вибрано Таблица: Учні). У полі «Доступные поля» будуть показані поля вибраної таблиці;

. за допомогою кнопки «-« вибрати потрібні поля, щоб вони по черзі з’явилися у полі «Выбранные поля», або скористатися кнопкою «-« для вибору всіх полів разом;

. натиснути кнопку «Далее» - з’явиться наступне вікно, призначене для завдання рівнів групування. Для прийняття заданого з мовчазної згоди рівня натиснути кнопку «Далее»;

. вибрати тип впорядкування для полів, натиснути кнопку «Далее»;

. вибрати вид макета («в столбец», «табличный», «выровненный») та ориентацію аркуша паперу («книжная», «альбомная»), натиснути кнопку «Далее»;

. вибрати стиль оформлення звіту («Деловой», «Обычный», «Полужирный», «Сжатый», Саокойный», «Строгий»,натиснути кнопку «Далее»;

. у вікні з фінішним прапорцем ввести назвузвіту, натиснути кнопку «Готово».


2. Редагування і оформлення звіту виконується на вкладці «Отчеты» в режимі Конструктора за допомогою таких самих дій, що і для форми. Наприклад, для редагування заголовка Учні необхідно виділити текст і на панелі інструментів виконати потрібні дії.

Для збереження звіту натиснути кнопку «Сохранить» на панелі інструментів, закрити звіт можна кнопкою х.Друкування звіту

Перед друком, щоб не зіпсувати папір, рекомендується використати режим попереднього перегляду, для чого, не відкриваючи звіт, натиснути відповідну кнопку на панелі інструментів.

Для друкування звіту потрібно його відкрити і натиснути кнопку «Печать» на панелі інструментів або виконати команду «Файл» - «Печать».
Обробка звіту за допомогою Word або Excel

Для редагування, оздоблення і друкування звіту можна використати текстовий процесор Word або електронні таблиці Excel, для чого потрібно виконати такі дії: • відкрити потрібний звіт;

 • у меню виконати команду «Сервис» - «Связи» с Office» - «Публикация в MS Word» («Анализ в MS Excel»);

 • виконати потрібну роботу за правилами відкритої програми.

Лекція № 15

Тема: Штучний інтелект. Експертні системи

План

1. Напрямки розвитку систем штучного інтелекту.

2. Кібернетика.

3. Експертні системи.

4. Використання експертних систем.
1. Системи штучного інтелекту – це комп’ютерні системи, що ґрунтуються на моделюванні діяльності людського мозку.

Основні напрямки розвитку систем штучного інтелекту: • машинний зір, розпізнавання об’єктів;

 • сприйняття природних мов, машинний переклад;

 • шахові програми;

 • експертні системи.

Під штучним інтелектом розуміють область інформатики, завданням якої є моделювання інтелекту людини штучними засобами. Це програми, які примушують комп’ютер міркувати і діяти подібно людині, наприклад, спілкування природною мовою при встановленні медичного діагнозу.

Дослідження в області штучного інтелекту сягають своїми коренями далекого минулого. Природу знань і природу міркувань вивчали Аристотель, Платон і Сократ, але власна історія штучного інтелекту почалася вже в наш час.

Засновником робіт у цій області вважається Норберт Вінер.

2. Дослідження в області штучного інтелекту привели до створення науки, що називається кібернетикою. У перекладі з грецької слово «кібернетика» означає «мистецтво керування».

Кібернетика - це наука про загальні закономірності процесів керування і передачі інформації в живих і неживих організмах.

Суть кібернетики, виходячи з міркувань Норберта Вінера, складається з трьох концепцій: • навчання про зворотні зв’язки;

 • навчання про інформацію;

 • використання комп’ютера.

3. Експертна система – це набір програм, який виконує функції експерта при вирішенні задач у певній предметній області. Експертна система, як і експерт-людина, у процесі своєї роботи оперує із знаннями. Знання про предметну область, необхідні для роботи експертної системи, певним чином формалізовані і представлені в пам’яті комп’ютера у вигляді бази знань, яка може змінюватись і доповнюватися у процесі розвитку системи.

Експертні системи здатні самостійно давати поради або здійснювати вирішення поставлених задач, проводити аналіз, давати консультацію. Вони орієнтовані на вирішення задач, які потребують проведення експертизи людиною-експертом. В експертних системах комп’ютер працює в основному не з числовими, а з символьними даними і логічними міркуваннями.

Головною перевагою експертних систем є можливість накопичення знань і зберігання їх тривалий час. На відміну від людини, до будь-якої інформації експертні системи підходять об’єктивно, що покращує якість експертизи. Під час вирішення задач, які потребують обробки великого об’єму інформації, можливість виникнення помилки є малою.4. Потреба в експертних системах виникає тоді, коли:

 • немає можливості залучення спеціалістів найвищої кваліфікації з багатим досвідом вирішення подібних проблем;

 • доводиться часто і швидко вирішувати однотипні задачі експертного характеру, які відрізняються в основному вхідними даними;

 • необхідно отримати для користування чужі знання з уже створеної експертної системи;

 • необхідно залишити цінні знання і досвід своїх висококласних спеціалістів.

В експертну систему закладено алгоритм обробки знань, а не алгоритм вирішення задачі, що може привести до одержання такого результату під час вирішення конкретної задачі, який не був передбачений. Більше того, алгоритм обробки знань заздалегідь невідомий і будується по ходу вирішення задачі на основі евристичних правил.
Каталог: Files -> downloads
downloads -> «витівки снігової баби»
downloads -> Пригоди снігової баби
downloads -> Сценарій новорічного свята для початкових класів «Казкова феєрія -2017»
downloads -> Інформаці я про Солоницівський колегіум Дергачівської районної ради Харківської області станом на 22. 08. 2013 Рік заснування
downloads -> Великоберезький днз
downloads -> Оноре де Бальзак Гобсек
downloads -> Про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами
downloads -> «У гостях у байки»
downloads -> Тестові завдання із світової літератури


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет