Титульный лист методических рекомендаций и указаний, методических рекомендаций, методических указанийжүктеу 72.53 Kb.
Дата07.05.2019
өлшемі72.53 Kb.
түріНұсқаулар

Әдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы


Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/40


Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті


Биотехнология кафедрасы

«Азық-түлік өнімдерін суықпен өңдеу негіздері » пәні бойынша

050727 Азық-түлік тағамдары технологиясы

5В072700 Азық-түлік өнімдері технологиясы

мамандықтарының студенттеріне арналған

ПӘНДІ МЕҢГЕРУГЕ АРНАЛҒАН

ӘДІСТЕМЕЛІК ҰСЫНЫСТАРЫ МЕН НҰСҚАУЛЫҚТАРЫ

ПавлодарӘдістемелік ұсыныстар мен нұсқауларды; әдістемелік ұсыныстарды; әдістемелік нұсқауларды бекіту парағы


Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/41


БЕКІТЕМІН

ОІ жөніндегі проректор ___________Н.Э. Пфейфер

20__ж. «___»____________

Қ ұрастырушы: т.ғ.к., доцент Исаева Қ. С. ___________________


Биотехнология кафедрасы


«Азық-түлік өнімдерін суықпен өңдеу негіздері » пәні бойынша


050727 Азық-түлік тағамдары технологиясы

5В072700 Азық-түлік өнімдері технологиясы

мамандықтарының студенттеріне арналған

Пәнді меңгеруге арналған

әдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулар

Биотехнология кафедрасының отырысында ұсынылды

2011ж. «22»сәуір, №9 хаттама

Кафедра меңгерушісі _____________ М.С. Омаров 2011 ж. «____» ________


Агротехнология факултетінің ОӘК мақұлданды

2011 ж. «05» мамыр, №6 хаттама

ОӘК төрағасы _______________ М.Е. Жагипарова 2011 ж. «____» ________
МАҚҰЛДАНДЫ:

ЖжӘҚБ бастығы _____________ А.А. Варакута 2011 ж. «____» ________
Университеттің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданды

2011 ж. «19» мамыр, №5 хаттамаПәнді меңгеруге арналған әдістемелік ұсыныстар
Пәнді жетік меңгеру үшін студент күнделікті жоспарлы, белсенді және творчестволық жұмыс атқару қажет.

Пәнді меңгеру үшін алдымен пәннің оқу жұмыс бағдарламасын мұқият зерделеу қажет. Әсіресе пәннің мақсатына, құрылымы мен мазмұнына зейін қою керек.Дәріс конспектісімен жұмыс жасау

Сабақ аяқталысымен конспектті шолып шығыңыз. Түсініксіз жерлерін белгілеп, ұсынылған әдебиеттің көмегімен сұрақтарға жауап іздеңіз және өздігіңізден меңгеруге қиын болса, онда СӨЖМ сабағында оқытушымен талдаңыз. Жүйелі тұрде меңгерген тақырыптарды қайталап отырыңыз.Тәжірибелік және зертханалық сабақтарды орындау

Жұмыстарды орындау кестесімен және жұмыстарды орындауға арналған әдістемелік нұсқаулықтармен танысыңыз. Тәжірибелік сабақ алдында тақырыптың теориялық негізін оқыңыз, тәжірибелік тапсырмаларды орындап, бақылау сұрақтарына жауап беріп, есеп дайындаңыз. Зертханалық жұмыстың орындау тәртібімен танысыңыз.

Зертханада техника қауіпсіздігін сақтау міндетті талап болып табылады.

Тәжірибелік және зертханалық жұмысты қорғау үшін нәтижелерді сараптап, теориялық қағидалармен салыстырып, қорытынды жасау керек. Бақылау сұрақтарына жазбаша жауап дайындау керек.


Пәннің теориялық бөлімінің мазмұны

Тақырып 1. Кіріспе

Тоңазыту технологиясының дамуы. Тоңазыту саласының қазіргі даму бағыттарын сараптау. Тамақ өнімдерінің сапасые сақтау принциптері.Тақырып 2. Суық агенттері мен суық тасымалдағыштары

Жалпы мәліметтер. Суыту агенттерінің жылуфизикалық, физикалық-химиялық қасиеттері. Тамақ өнімдеріне арналған тоңазытқыштардың жіктелуі.Тақырып 3. Тамақ өнімдерін суықпен өңдеу әдістері

Салқындату, салқындату түрлері. Мұздату. Салқындатылған және мұздатылған өнімдер арасындағы айырмашылық. Тоңазыту, аса тоңазыту.Тақырып 4. Тамақ өнімдерін салқындату

Өсімдік шикізатын салқындату. Малдан алынған шикізатт өндірістік салқындату жолдары.Тақырып 5. Тамақ өнімдерін төмен температуралы өңдеу

Өсімдік шикізатын мұздату. Малдан алынған өнім мен шикізатты мұздату.Тақырып 6. Тамақ өнімдерін тоңазытып сақтау

Суытып сақтау сипаттамасы. Тез бұзылатын өнімдерді сақтау шарттары. Суыту камераларының санитарлық-гигиеналық шарттары. Суықпен өңдеу кезінде тез бұзылатын өнімдерді ыдыс пен камерада орналастыру ерекшеліктері. Тоңазытқышта сақтау режимдері.Тақырып 7. Салқындатылған және мұздатылған өнімдерді тасымалдау

Тоңазытқыш көліктердің жіктелуі мен қысқаша сипаттамасы. Тамақ өнімдерін тасымалдау ерекшеліктері. Тасымалданған өнімді қабылдау ережелері.Тақырып 8. Салқындатылған және мұздатылған өнімдерді қаптауға арналған материалдар.

Қаптау материалдарына қойылатын талаптар. Қолданылатын материалдар. Қаптау материалдарының тоңазытқышта өзгеруі.
Тәжірибелік сабақтардың мазмұны және тізімі

Тәжірибелік жұмыстардың мазмұны мен оларды орындау графигіТақырыптың аталуы

Мазмұны

Бақылау түрі

1

2

3

4

1

Кіріспе


Микроағзалардың дамуына төмен температуралардың әсері.

Жазба жұмысы мен бақылау сұрақтарына жауап беру

2

Суық агенттері мен суық тасымалдағыштары

Суыту агенттерін қолдану салалары.


Жазба жұмысы мен бақылау сұрақтарына жауап беру

3

Тамақ өнімдерін суықпен өңдеу әдістері

Төмен температуралады алудың физикалық принциптері.

Жазба жұмысы мен бақылау сұрақтарына жауап беру

4

Тамақ өнімдерін салқындату

Салқындатылатын бөлмелердің жылу балансы.

Жазба жұмысы мен бақылау сұрақтарына жауап беру

5

Тамақ өнімдерін төмен температуралы өңдеу

Тамақ өнімдерінің жылуфизикалық қасиеттері.

Жазба жұмысы мен бақылау сұрақтарына жауап беру

6

Тамақ өнімдерін тоңазытып сақтау

Салқындатылған, тоңазытылған өнімдерді жылыту мен етріту ерекшеліктері

Жазба жұмысы мен бақылау сұрақтарына жауап беру

7

Салқындатылған және мұздатылған өнімдерді тасымалдау


Салқындату ортасы мен өнімдердің көрсеткіштерін анықтауға арналған қондырғылар мен приборлар.

Жазба жұмысы мен бақылау сұрақтарына жауап беру

8

Салқындатылған және мұздатылған өнімдерді қаптауға арналған материалдар.

Қаптау материалдарына қойылатын гигиеналық талаптар.

Жазба жұмысы мен бақылау сұрақтарына жауап беруСтуденттердің өздігінен оқуына бөлінген тақырыптардың тізімі
Тақырып 1.

Төмен температуралардың жасушаларға, тіндерге және ағзаларға әсер етуі.Тақырып 2.

Тоңазыту машиналарының түрлері: газдың көмегімен жұмыс істейтін, құйын типті машиналар, компрессиялық булы машиналар.Тақырып 3.

Тамақ өнімінің құрамындағы ақуыз, май және көмірсілардың төмен температура әсерінен өзгеруі.Тақырып 4.

Шұжық өнімдері мен ет консервілерін салқындату ерекшеліктері. Жұмыртқаны салқындату.Тақырып 5.

Тез мұздатылған өнімдер.Тақырып 6.

Тоңазытып сақтау кезінде өнімде болатын процесстер легі.Тақырып 7.

Контейнермен тасымалдау.Тақырып 8.

Тасымалдау кезінде өнім қаптамасына әсер ететін факторлар.


Әдебиеттер тізімі
Негізгі

  1. Головкин Н.А. Холодильная технология пищевых продуктов. - М.: Легкая и пищевая промышленность, 1984.

  2. Руцкий А.В. Холодильная технология обработки и хранения продовольственных продуктов. – Минск: Вышэйшая школа, 1991.

  3. Физико-технические основы холодильной обработки пищевых продуктов / Под. ред. Э.И. Каухчешвили. – М.: Агропромиздат, 1985.

  4. Холодильная техника и технология: Учебник / Под. ред. А.В. Рудского. – М.: ИНФРА-М, 2000.

  5. Цуранов О.А., Евреинова В.С. Лабораторный практикум по холодильной технологии пищевых продуктов. – Л.: Политехника, 1983.


Қосымша

  1. Бабакин Б.С., Тихонов Б.С., Юрчинский Ю.М. Совершенствование холодильной техники и технологии. – М.: Галактика-ИГМ, 1992.

  2. Ильясов В.С., Полушкин В.И., Васильева Н.Л. Холодильная технология продуктов в мясной и молочной промышленности. – М.: Легкая и пищевая промышленность, 1983.

  3. Лашутина Н.Г. Холодильная техника в мясной и молочной промышленности. - 2-е изд. перераб. и доп. – М.: Агропромиздат, 1989.

Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Жұмыс бағдарламасы қазақстан тарихының тарихнамасы пәні бойынша 050203-Тарих мамандығының студенттеріне арналған
umk -> Программа дисциплины Форма для студентов ф со пгу 18. 2/07
umk -> Жұмыс бағдарламасы шет елдер тарихының тарихнамасы пәні бойынша 050203-Тарих мамандығының студенттеріне арналған Павлодар
umk -> АќША, несие, банктер
umk -> Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағы
umk -> Web-технологияныњ ±ѓымдары
umk -> Программа дисциплины для студентов
umk -> Ф со пгу 18. 2/05 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk -> Јдістемелік нўсќаулыќ


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет