Титульный лист методических указанийжүктеу 431.98 Kb.
бет1/3
Дата25.10.2017
өлшемі431.98 Kb.
  1   2   3


Әдістемелік нұсқау титулдық парағы

Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.4/20


Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті

Электрэнергетика кафедрасы

5В071800 – Электрэнергетика мамандығыны студенттеріне арналған Электрэнергетикалық жүйелердің автоматикасы пәні бойынша

курстық жұмысты орындау бойынша

ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУ

ПавлодарӘдістемелік нұсқау

бекіту парағы

Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/41
БЕКІТЕМІН

ОІ бойынша проректор

__________ Пфейфер Н.Э.

20__ ж. «___»___________.


Құрастырушы: аға оқытушы ___________Ашимова А.К.
Электрэнергетика кафедрасы

Әдістемелік нұсқау
курстық жұмыстарды орындауға арналған

Электрэнергетикалық жүйелердің автоматикасы пәні бойынша


5В071800 – Электрэнергетика мамандығының студенттері үшін
Кафедра отырысында ұсынылған
«___»_________2013 ж., Хаттама № ___
Кафедра меңгерушісі ____________ Марковский В.П. «____» ________2013 ж.
Энергетика факультетінің ОӘК құпталды
«____»______________2013 ж., Хаттама №____
ОӘК төрағасы _____________Талипов О.М. «____» ___________2013 ж.
ҚҰПТАЛДЫ:

ОӘБ бастығы ___________ Жуманкулова Е.Н «____» __________2013 ж.


Университеттің оқу-әдістемелік кеңесімен құпталды

«____»______________2013 ж. Хаттама №____


Синхронды генераторлардың қозуын автоматты реттеу
1 Тұрақты токтың электрмашиналық қоздырғыштары бар синхронды генератордың қозуын автоматты реттеу туралы жалпы мәліметтер

Тұрақты токтың электрмашинасының қоздырғыштары қолданыста кең тараған, себебі олар қазіргі уақытқа дейін қуаттылығы 100 МВт-қа дейінгі синхронды турбогенератор мен қуаттылығы 75 МВт-қа синхронды гидрогенераторлардың жалғыз қоздырғыштары болып келген. Синхронды генераторлар үшін қоздырғыштары сұлбалар таңдалған, 1 сурет, себебі ол тәуелсіз қоздырғыш сұлбасымен салыстырғанда үлкен тез әрекетке ие [4], яғни генератор роторындағы кернеудің жоғарылауының үлкен жылдамдығы, және қозу жылдамдығының үлкен еселігі.

Берілген қозу жүйесі бар синхронды генераторларда қоздырғышты автоматты басқару құрылғылары орнатылады:


  • қозудың релелік жылдамдық құрылғысы;

  • компаундтаушы құрылғы – қозушы әрекеттері бойынша қозудың автоматты реттеушісі;

  • кернеу түзеткіші – кернеудің ауытқуы бойынша қозудың автоматты реттеушісі.

Қозуды релелік жылдамдатушы құрылғы, уақыт ұстамы бар релелік қорғаныс әрекетінің сенімділігін жоғарылату және электр қозғалтқыштардың өзіндік қосылуын жылдамдату, генераторлардың параллельді жұмыс тұрақтылығын жоғарылату мақсатында, генератор кернеуінің максималды рұқсат етілген шамасына дейін біршама төмендеуі кезінде, қозудың жалдамдауын қамтамасыз ететін, ең қарапайым құрылғы болып табылады. [7] сәйкес қозуды релелік жылдамдатушы құралдарымен қозуды автоматты реттейтін басқа да құралдардың барына қарамастан, барлық генераторлар жабдықталған.

Қозудың релелік жылдамдату әрекеті, 4.4 сурет, синхронды генераторын қоздырушы, оның шығуларындағы кернеуді біршама төмендету кезіндегі, қозу орамасындағы тізбектегі өзіндік қозу кедергісін толық немесе жекелеу шунттауда бекітіледі.

Қоздыру әрекеттері бойынша қоздырушы реттегіштер екі түрге бөлінеді: токтық және фазалыө компаундтеу.


1 сурет – Өзінідік қозу сұлбасы бойынша жұмыс істейтін тұрақты ток генераторы бар электрмашиналық қозу жүйесі


Токтық компаундтеу компаундтеу тогы - реттейтін қозуды өндіреді, 1 сурет реттеуші орамасының біріне немесе өзіндік қозу орамасына енгізілетін, жүктеме тогына пропорционалды. Іс жүзінде 2 суретте көрсетілген токтық компаундтеу сұлбасы кең қолданысқа ие, ол орнатылатын резистор түріндегі элементпен берілетін, ТА токтың өлшегіш түрлендіргішінен және түзеткіші мен аралық трансформаторынан тұратын орындаушы элементтен тұрады.

2 сурет – Токтық компаундтеу сұлбасы


Кернеу ауытқуы бойынша қозудың автоматты реттегіші реттейтін әрекеті крнеу ауытқуының жазылған мәнінен пропорционалды болатын кернеудің автоматты реттегіші болып табылады. Берілген реттегіш компаундтаушы құрылғылармен бірге қолданылады, жұмыс режимдерінде кернеуді түзету үшін қолданылады және сол себептен кернеу тұзеткіші деген атқа ие болған. Магнитті күшейткіштерді қолдануға негізделген электромагнитті кернеу тұзеткіштері кең қолданысқа ие болған [6].

Іс жүзінде бір жүйелі және екі жүйелі электромагниетті кернеу түзеткіштері қолданысқа ие болған. Кернеудің бір жүйелі түзеткіштері турбогенераторлардың автоматты реттегішінде қолданылады. Әдетте бір жүйелі түзеткіштің шығысы орамасына қосылады, сондықтан да ондағы тогы тогымен бірге орамасына келеді және сондықтан да олар келісіліпқ қосылған деп аталады, 3 сурет.3 сурет – Толық токпен компаундтеу сұлбасы


Кейбір жағдайларда бір жүйелі түзеткіштің мынандай қосылуын қолданады, ол кезінде орамасындағы тогы орамасындағы тогына қарсы бағытталады. Мұндай қосылуы бар электромагниттік түзеткіш қарсы қосылған деп аталады.

Екі жүйелі түзеткіштер игдрогенератоларда қолданылады.

Екі жүйелі түзеткіштің негізі, ол екі бір жүйелі түзеткіштерден – келісіліп қосылған және қарсы қосылған тұрыуы, олардың әрқайсысы қозудың жеке орамаларына қосылған, сәйкесінше және , 1 сурет.

100 МВт кернеуге дейінгі турбогенераторлар үшін өндіріспен, 3 сурет, сұлбасы бойынша орындалған ЭПА-305 типті реттегіштер шығарылады [1, 5].
2 Синхронды генераторлардың токтық компаундтеуінің баптауларының параметрлерін есептеу
2.1 Жалпы мәліметтер
Синхронды генератордың токтық компаундтеуші құрылғысының ұстынымдыө сұлбасы 3 суретте кһрсетілген. Өзіндік қозу орамасына компаундтеуші құрылғыны қосу кезінде компаундтеу процесі тек, компаундаушы босағасы деп аталатын шамасынан асып түсетін генератор тогында ғана басталады. Егерде онда, түзеткіші, өзіндік қозу орамасындағы кернеуге тең болатын, кері кернеумен жабылады.

Генераторды компаундтеудің қажетті дәрежесі аралық трасформаторының трансформар коэффициенті мен орнатылмалы кедергінің шамасының сәйкес мәндерін таңдаумен жеткізіледі.

Компайндтеуші құрылғы, ережеге сәйкес, «қалыпты» компаундтеу деп аталатын режимде қолданылады. Компаундтеу «қалыпты» деп аталады, егерде қозудың автоматты реттегіштерінің басқада құрылғылары жоқ кезінде номиналды жүктеме кезінде номиналды генератор кернеуі қамтамасыз етілсе. Генератордың бос жүрістегі жұмысы кезінде, оның шығыстарындағы номиналды кернеу өзіндік қозу тогының есебінен қамтамасыз етіледі. Осы кезде кедергісі, ротор тогы болатындай етіп таңдалынады.

«Қалыпты» компаундтеуді мен кез келген үйлесулері кезінде қамтамасыз етуге болады. Бірақта олар үшін біржақты анықталуы үшін– компаундтеу тұрақты болуы керек деген екінші шарт қолданылады.2.2 Қоздырғыштың қозу тізбегіндегі кедергіні есептеу
Кедергіні есептеу бос жүріс режимі бойынша келемі тізбектілікте іске асырылады.

Алдымен бос жүріс режимінде қоздырғыштаңы кернеу анықталады:, (1)

мұндағы - бос жүріс режиміндегі ротордың тогы;- бос жүріс режиміндегі ротордың кедергісі, ол келесідей анықталады

. (2)
және мәндері бойынша қоздырғыштың реостатындағы өзіндік қозу кедергісі анықталады.

(3)

мұндағы - 1 кестеде келтірілген, қоздырғыштың жүктемелік сипаттамасы бойынша анықталатын, бос жүріс режиміндегі қоздырғыштың қозу тогы;- жаңған күйдегі қоздырғыштың (өзіндік қозу орамасы) негізгі орамасының кедергісі, ол келесідей анықталады
(4)
2.3 Түзеткіштер параметрлерін есептеу
Түзеткіштер параметрлерін есептеудің негізі түзеткішінің көпірлік сұлбасындағы (3 сурет) иықтағы параллельді тармақтар саны мен әрбір тармақтағы тізбектей қосылған диодтар санын анықтау. ааааааааааа

Түзеткіштің көпірлік сұлбаның иығындағы параллельді тармақтар саны екі мәннен үлкен бүтін болып қабылданады [8, 9](5)

мұндағы - генератордың номиналды режимдегі жұмысын қамтамасыз етуге арналған қажетті, компаундтеу тогы;- қысқа тұйықталу режимінде генераторды жылдамдату режимін қамтамасыз етуге қажетті компаундтеу тогы;

және - сәйкес режимдердегі бір тармақтың ұзақ рұқсат етілген тогы.

Номиналды режимді қамтамасыз етуге қажетті компаундтеу тогы


(6)

Жылдамдату режиміне(7)

мұндағы және -қоздырғыштың және сәйкес кернеуі кезінде қоздырғыштың жүктемелік сипаттамасы бойынша анықталатын номиналды режимдегі және қысқа тұйықталу режиміндегі қозу тогы.және - қарастырыоатын режимдердегі қоздырғыштың қозу орамасындағы кернеу.

Статор қысқыштарындағы, номиналды жұмыс және қысқа тұйықталу режиміндегі кернеу келесі өрнекпен анықталады


;

. (8)
Номиналды жүктеме және қысқа тұйықталу режиміндегі қоздырғыштың қозу орамасындағы кернеу келесі өрнекпен анықталады


(9)
Номиналды жүктеме және қысқа тұйықталу режиміндегі бір тармағының рұқсат етілген мәні, алюминий негізіндегі селенді түзеткіштер үшін 2 кестеде және [8] келтірілген.
2 кесте-селенді түзеткіштер тогының рұқсат етілген мәні

пп


Размер пластин,

мм


Схема мостовая

Ток,А
1

100 х 100

Однофазная

4,0

2,7

13,5

2

100 х 100

Трехфазная

6,0

4,0

20,0

3

90 х 90

Однофазная

3,0

2,0

10,0

4

90 х 90

Трехфазная

4,5

3,0

15,0

5

40 х 40

Однофазная

0,6

0,4

2,0

6

40 х 40

Трехфазная

0,9

0,6

3,0

Диодтардың тізбектей қосылу саны екі мәннен бүтіннен көп сияқты анықталады;
(10)

мұндағы және - сәйкес режимдердегі бір диодқа рұқсат етілген кері кернеу шамасы, , ;


;
; (11)

– көпірлік түзеткіштің кернеу бойынша түзетілуінің коэффициенті.

1 кесте.Қоздырғыштың жүктемелік сипаттамасы
Тип возбудителя

, В

50

70

100

150

200

250

300

350

400

450

ВТ-75-30001,25

2,20

3,80

5,8

8,3

11,3

15,0

20,0

26,3

-

ВТ-75-3000-1
0,80

1,50

2,40

4,0

6,0

8,4

10,5

13,20

16,8

21,8

ВТ-75-3000-2
1,25

2,20

3,50

5,5

8,8

10,5

13,8

18,00

23,3

32,5

ВТ-120-3000
1,00

1,60

2,30

4,0

5,5

7,7

11,5

17,00

26,0

32,5

ВТ-170-3000
0,40

0,63

1,00

1,5

2,2

3,0

4,3

6,00

8,2

10,8

ВТ-170С-3000
0,50

0,75

1,25

2,0

3,0

4,0

5,5

7,25

9,5

12,5

ВТ-1600
1,30

2,50

3,80

7,5

10,

13,8

17,5

22,00

27,5

30,0

ВТ-450-3000
1,60

2,10

3,00

5,0

7,5

10,5

14,0

18,00

23,0

29,0


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3


©kzref.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет