Титульный лист методических указанийжүктеу 431.98 Kb.
бет2/3
Дата25.10.2017
өлшемі431.98 Kb.
1   2   3

2.4 Аралық трансформатордың трансформация коэффицинеті мен орнатылатын резистор кедергісін есептеу
аралық трасорматорының трансормация коэффициенті мен орнатылған резистор кедергісі, 3 сурет, «қалыпты» компаундтеуді қамтамасыз ету мен энергожүйедегі генератордың компаундтеу жұмысының тұрақтылығынан анықталады.

Компаундтеудің «қалыпты» баптауы кезінде компаундтеу сипаттамасы және координаттарымен қалыпты жұмы режимінің нүктелері арқылы өтеді, 4 сурет.4 сурет-Компаундтеу сипаттамасы


Генератордың тұрақты жұмысын қамтамасыз ету үшін, компаудтеудің түзетілген сипаттамасының еңісі бұрышы, генератордың жүктелген жұмыс режимі кезіндегі -тәрізді сипаттамасының сызықты бөлігінің еңісінің бұрышынан жоғары болуы керек.

Компаундтеудің қажетті сипаттамасын графикалық түрде құрастыруға болады, ол үшін керек:

- - тәрізді сипаттаманы құрастыру керек, теңдеуінің мәні келесі түрге ие

, (12)
- С нүктесінен, статор мен ротордың номиналды тогына сәйкес, абцисса осіне бұрышымен өтетін түзуді салу керек. түзуінің ординатамен қиылысу нүктесі , компаундеудің «босағасы» мәнін анықтайды, ол және таңдауларын қамтамасыз етуі қажет.

аралық трасорматорының трансормация коэффициенті мен орнатылған резистор кедергісін В және С нүктелері үшін құрастырылған теңдеулерден анықтаймыз, олар 4 суреттегі компаундтеуге қажетті сипаттамалар.

Компаундтеудің табылған «босағасын» қамтамасыз ететін В нүктесі үшін теңдеу келесі түрге ие


. (13)
Қалыпты компаундтеуді қамтамасыз ететін С нүктесі үшін теңдеу келесі түрге ие
, (14)
мұндағы – көпірлік түзеткішті ток бойынша түзету коэффициенті;

- компаундтеуші ТА ток трансформаторының трансформаторлық коэффициенті.

Компаундтеуші ток трансформаторын 3 кестеден немесе 3 Қосымшадан [10] генератордың номиналды тогы бойынша таңдаймыз.

(13) және (14) теңдеулерінің біріккен шешімі аралық трансформатордың трансформация коэффициентін анықтауға мүмкіндік береді
. (15)
Алынған мәні өндіріспен шығарылатын аһкомпаундтеу аралық трансформаторының шығарылатын мәні дейінгі шамаға айналдырылады, 4 кесте.

Компаундтеу сипаттамасы С нүктесі арқылы өтуі үшін, компаундтеуші аралық трансформатордың трансформация коэффициенті қабылданған кезінде, (15) өрнектен жаңа шама компаундтеудің табалдырығы шамасын анықтау керек.

Белгілі және шамалары бойынша орнатылған резистордың кедергісі анықталады.
. (16)
3 кесте-Ток трансформаторларының техникалық мәліметтері


Тип трансформатора

тока


Класс

обмотки


Номинальный

ток, А


Сечение

сердечника

см2


Количество

витков1

2

3

4

5

ТПЛ-10К

Р


600

12,75


240800
3201000
2001500

10,20

300

ТПОЛ-10


Р


600

14,30

120800
1601000

8,10

2001500
300

ТПШЛ-10


Р


2000

13,50

4003000
6004000

8,10

8005000
1000

1

2

3

4

5

ТШЛ-10

ТШЛ-10К


Р

2000

15,30


4003000
6004000
8005000
1000

ТШЛП-10

ТШЛП-10К


Р

1000

27,00

2002000
400

ТШЛ-20-I

ТШЛ-20Б-IР

6000

6,85


12008000
160010000
2000

ТШЛ-20-II

ТШЛ-20БII-Р

12000

8,00

2400

ТШЛ-20-III

Р

18000

6,75

3600


2.5 Генератор шығуларындағы үшфазалы қысқа тұйықталу кезіндегі жылдамдатуды анықтау

Жылдамдатудың ротор тогы бойынша еселігін анықтау үшін, екі сипаттаманы құрастыру керек – қысқа тұйықталу сипаттамасы мен компаундтелген генератор сипаттамасы, 5 сурет.


4 кесте – Компаундтеудің ТС-1,5/0,5 типті аралық трансформаторының техникалық мәліметтеріСхема соединения обмоток

Напряжение обмоток, В

Ток обмоток, А


Первичной

Вторичной

Первичной

Вторичной

Первичной

Вторичной
1Y

133

380

6,6

2,3

2,85

2

Y

Y

230

380

3,8

2,3

1,65

3

133

220

6,6

3,8

1,65

4Y

220

230

3,8

3,8

1,05

5

Y

Y

230

220

3,8

3,8

0,96

6

220

133

3,8

6,6

0,61

7

Y

Y

380

230

2,3

3,8

0,61

8

Y380

133

2,3

6,6

0,35

Генератордың қысқа тұйықталу сипаттамасы, генератор шығуларындағы үшфазалы қысқа тұйықталу режиміндегі статор мен ротор арасындағы түзусызықты тәуелділік болып табылады. Генератордың статоры мен роторының токтары салыстырмалы бірліктерде (статор тогы , ал ротор тогы ) болса, онда қысқа тұйықталу сипаттамасының (ҚТС) еңкею бұрышы (қысқа тұйықталу қатынасы) қатынасы бойынша анықталады.

5 сурет – Генератордың компаундтеу сипаттамасы мен қысқа тұйықталу сипаттамасы

Компаундтелген генератордың сипаттамасы келесі түрде тұрғызылады:

- ротор тоғының бірнеше шамасын алады және коздығыштың кернеуін анықтайды;

- қоздырғыштың жүктемелі сипаттамасы бойынша қоздырғыштың қозу тогын анықтайды;

4.3 суретіндегі сұлбаға сәйкес компаундтеу тогы анықталады
; (17)
- және мәндері бойынша компаундтеудің аралық трансформаторының біріншілік жағындағы ток пен кернеу анықталады
, (18)
. (19)

ротор тогының берілген кезінде және компаундтеудің бар кезінде келесі өрнектен анықталады

. (20)

Қысқа тұйықталу сипаттамасы (ҚТС) мен компаундтелген генератор сипаттамасымен қиылысу нүктесінен ротор тогы анықталады. Қозуды жылдамдатудың еселігі тең болады


. (21)
2.6 Түзеткіш диодтарының тізбектей қосылған санын нақтылау

Релелік жылдамдату уақытында, тұрақы ток түзекткіші жағындағы кернеу, 3 сурет, айнымалы ток жағындағыдан көп болады да түзеткіш жабылап қалады. Бұл режим диодтардың кері кернеу нүетесінен алып қараса қиынырақ және тізбектей қосылған диодтар санын таңдауда анықтаушы болуы мүмкін.

Диод сипаттамаларын есептеуімен қоса (коэффициенті 1,4 мәніне дейін төмендейді) түзеткішінің толыө жабылу шарты теңсіздікпен анықталады [9]

. (22)
Егер (22) шарты орындалмаса, он бұл, компаундтеу тогы өте жоғары және тізбектей қосылған диодтардың санын нақтылау қажет емес екенін білдіреді. Ал егерде (22) шарты орындалса, онда тізбектей қосылған диодтардың саны келесі өрнекпен анықталады
. (23)
2.7 Компаундтаушы ток трансформаторының жүктемесін тексеру

Ток трансформаторының екінші орамасының қысқыштарындағы кернеуінің рұқсат етілетін мәні жүрекшелер болатының қыздырылуымен және болаттың индукциясынан тәуелді трансформация коэффициентінің қателіктерінен анықталады.

Ток трансформаторының жүрекшесінің қыздырылуы рұқсат етілген мәннен саып кетпеуі үшін, ал трасформация коэффициентінің қателігі 5% шамасынан аспау үшін, ұзақ режим үшін және қысқа тұйықталу режимі үшін индукция шамасы рұқсат етіледі [2].

Ток трансформаторының екіншілік орамасындағы кернеуі мен жүрекшедегі В индукция арасындағы тәуелділік келесі түрге ие:


, (24)

мұндағы - қысқа тұйықталу немесе қалыпты режимдегі ток трансформаторының екіншілік орамасының қысқыштарындағы кернеу, (4.19) өрнегімен анықталады;- ток трансформаторының жұрекшесінің қимасы, см2 ;

- ток трансформаторынң екіншілік орамасының орам сандары.

Ток трансформаторлар орнатылуына қабылданған параметрлері және шамалары 3 кестеден алынады.

Егер индукцияның есептік шамасы рұқсат етілгеннен жоғары болса, онда қондырғыға тізбектей қосылған, бірнеше ток трансформаторын қабылдау қажет.
3 Токтық компаундтеу мен олардың үйлескен жұмысы кезіндегі (ЭПА-305 панелі) келісілген электромагниттік кернеу түзеткішінің баптаулар параметрлерін есептеу
Компаундтеу құрылғысының бір жүйелі келісіліп қосылған кернеудің электромагниттік түзеткішімен жұмысы кезінде өзіндік қозу реостатының кедергісін жоғарылату керек, 3 сурет, ол электромагниттік түзеткіш бос жүріс режиміндегі және жүктемесі жоғарылауы кезіндегі генератордың өзіндік қозуын автоматты реттеу мүмкіндігі үшін қолданылады. Бұл режимдердегі ток түзеткіші төмен болмауы керек, мұндағы - түзеткіштің минималды тогы, ол оның модификациясынан тәуелді.

жоғарырақ режимдердегі түзеткіштің тогы, түзеткіштегі түзетілген токтың максималды жұмыс мәнінен аспауы керек.

Компаундтеу тогы мен келісілген ЭМК баптаулар параметрлерін есептеу келесі тізбекпен іске асырылады.

Қозу қоздырғышының қосымша орамасының кедергісі бойынша, ол түзеткіштің жүктемесі болып табылады, 5 кестеден түзеткіш модификациясы таңдалады. Генератордың бос жүрісіндегі түзеткіштің тогы тең етіп қабылданады
. (25)
Генератордың бос жүріс режиміндегі қоздырғыштың негізгі қозу орамасындағы ток, [6] сәйкес келесі өрнекпен анықталады

, (26)
мұндағы - қозу қоздырғышының негізге және қосымша орамаларының орамдарының қатынасы;

- бос жүріс режиміндегі қоздырғыштың қозу тогы.

тогын анықтайтын, қоздырғыштың өзіндік қозу реостатының кедергісі өрнегі бойынша анықталады

. (27)
Қоздырғыштың қозу орамасындағы ток және түзеткіштің тогы екі шеткі режимдер үшін анықталады: а жоғары қалыпты активті жүктеме үшін және және қалыпты активті жүктемесі үшін.

режимінде ротор тогы келесі өрнек бойынша анықталады
, (28)

где


Қоздырғыштың негізгі қозу орамасындағы ток келесі өрнек бойынша анықталады
5 кесте – Элетромагниттік түзеткіштердің техникалық мәліметтері

Тип

кор-рек-


тора

Модифи-

кация


Максимальные

рабочие значения


ЭМК


1/1

40

2,40

0,240

5,00

13,3
1/1,5

60

1,60

0,160

3,33

30,0
1/2

90

1,20

0,120

2,50

53,2
1/3

120

0,80

0,080

1,67

120,0
2/1

40

4,00

0,400

9,00

8,0
2/1,5

60

2,70

0,260

6,00

18,0
2/2

90

2,00

0,200

4,50

32,0
2/3

120

1,34

0,130

3,00

72,0

ЭМК-У


1

40

5,00

0,300

9,00

8,0
2

60

2,90

0,175

5,50

18,0
3

90

2,50

0,160

4,00

32,0
4

140

1,40

0,100

2,80

72,0


Кез келген режимдегі түзеткіштің тогы келесі өрнек бойынша анықталады, (30)

мұндағы - жүктемелік сипаттамасы кезінде анықталатын қоздырғыштың қозу тогы.

Есептелген мәні аз болмауы керек. Аз болған жағдайда кедергі мәнін, мәні болатындай деңгейге дейін төмендету керек.

бар режимдегі генератор роторының тогы келесі өрнекпен анықталады

. (31)
үшін (31) өрнектен мәні анықталады, содан кейін генератор тогының мәні келсеі формула бойынша анықталады

. (32)

Содан соң генератор тогының табылған мәні және ротор тогының мәні үшін (30) жәні (31) бойынша түзеткіш тогы анықталады.

Алынған мәні түзеткіштің түетілген тогының максималды жұмыс мәнінен аспауы керек. Асып кеткен жағдайда түзеткіштің басқа модификациясын таңдау және есептеуді қайталау керек.

ЭПА-305 типті келісілген кернеу түзеткіші бар компаундтеуші құрылғысының сұлбасы 6 суретте келтірілген.Рисунок 6 – Схема АРВ с компаундированием полным током типа ЭПА-305Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3


©kzref.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет