Титульный лист программы обучения по дисциплине (Syllabus)жүктеу 197.63 Kb.
Дата08.10.2017
өлшемі197.63 Kb.
түріБағдарламасы

Пәні бойынша оқыту

бағдарламасының (Syllabus)

титулдық парағы

ПМУ ҰС Н 7.18.3/37

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті


Құқықтану кафедрасы

«ҚР Авторлық құқығы» пәнінен бойынша

050301, «Құқықтану» мамандығының студенттеріне арналған
ПӘНІ БОЙЫНША ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ

(Syllabus)

ПавлодарПәні бойынша оқыту

бағдарламасының (Syllabus)

титулдық парағы

ПМУ ҰС Н 7.18.3/38

БЕКІТЕМІН

Тарих және құқық

Факультетінің деканы

___________ Акишев А.А.


2011ж. «___»____________

Құрастырушы: _________ аға оқытушы Карибаева Ж.К.


Құқықтану кафедрасы

«ҚР Авторлық құқығы » пәнінен бойынша

050301 «Құқықтану» мамандығының студенттеріне арналған


ПӘНІ БОЙЫНША ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ (Syllabus)
Бағдарлама «___»_____2011 ж. бекітілген жұмыс оқу бағдарламасының негізінде әзірленген
2011ж. «__»____ кафедра отырысында ұсынылған №___ хаттама.
Кафедра меңгерушісі __________ Г.Б. Ахмеджанова 2011ж. «__»___


Тарих және құқық факультетінің оқу-әдістемелік кеңесімен құпталған
2011ж. «__» ___ № ___ хаттама
ОӘК төрағасы ________________ Батталов К.К. 2011ж. «___»_____1. Оқытушылар туралы мәліметтер және байланысу ақпараттары

Карибаева Жанар Кабдырашевна құқықтану кафедрасының аға оқытушысы.

Кафедра Ломов көшесі 64 мекен-жайы бойынша 417 аудиторияда орналасқан, байланыс телефоны 67-36-77, қосымша 168.
2. Пән туралы мәліметтер

Пән 7,8 семестрде 15 апталық мерзімде оқытылады.

Пәннің жалпы жүктемесі 135 сағат: 45 сағаттының сағаты аудиториялық сабақтарға (30 сағат дәріс, 15 сағат тәжір.) және 90 сағат студенттердің өзіндік жұмысына (СӨЖ) бөлінген.

3. Пәнің сыйымдылығы

Авторлық құқық пәні бойынша


Оқу нысаны

Пәннің көп еңбекті қажет етуі

Семестр бойынша бақылау нысандары

Семестр

Семестр бойынша студенттердің жұмыс көлемі

кредиттер

академиялық сағат

кре

дит


тер

Аудиториялық сабақ

(ак. сағат)СӨЖ

(ак. САғат)Бар-лығы

ауд

СӨЖ

емт

сын

КЖ-а

КЖ-с

бар-

лығы


дәр

пр.

зерт

бар

лығы


ОСӨЖ

ОБОбазасындағысыртай,

2008ж


3

135

45

90

8


8

3


45


30


15

90


154. Авторлық құқық пәнінің мақсаты мен міндеттері, оқу процесіндегі алатын орны.
Пәннің қысқаша сипаттамасы. Материалдық аяда интеллектуалдық меншік құқығы, шығармашылық қызмет нәтижесі қоғамдық қатыныстың басты қызметі болып табылады.

Қазақстанда интеллектуалдық меншік құқығының қатынастыр азаматтық құқықтық актірлермен, авторлық және аралас құқық, заттық құқық, патенттік заңдармен және басқа да құжаттармен реттеледі. ҚР азаматтық кодекісіне сәйкес авторлық құқық ғылым, әдебиет, шығармашылық қызметтің, атақ абыройдың негізі.Авторлық құқық пәнін оқудың мақсаты:

 • авторлық құқықтық пен аралас құқықты қорғауды және оның аясын студентерге үйрету;

 • авторлық және аралас құқықты қорғау бағыттары;

 • өмірде кездесетін оқиғаларға шешім тауа білу.


Пәннің міндеттері:

 • интеллектуалдық меншік құқығы объектілері және оның пәнін оқыту;

 • интеллектуалдық меншік құқығы аясындағы заңдылықтарды оқыту;

 • теориялық білім деңгейін арттыру.

Приреквизиттер

Авторлық құқық пәнін оқумен қатар мына пәндерлі де меңгеруі тиіс:

 1. Мемлекет және құқық теориясы

2. Азаматтық құқық

3. Конституциялық құқық.Авторлық құқық пәнін оқу барысында студент мынаны білуге:

1.Авторлық құқық аясында кездесетін мәселелерді және оның теориялық негіздердің;

2. Авторлық құқық институттары және мақсаты мен қызметтерін;

3. Авторлық құқықтың жалпы ережелерін; 1. Авторлық құқықтың қорғаудағы ҚР заңдылықтарын.

Дағдылануға:

 1. кездесетің құқықтық дауларды шешуді қолдану;

 2. авторлыө құқық аясында кездесетін оқиғалардан шығу жолы және оған құқықтық нормаларды қолданын, саралай білу.


5.Пәннің тақырыптық жоспары 050301 Юриспруденция мамандығы

бойынша күндізгі бөлім студенттеріне арналғанПән бойынша тақырыптың аталуы

Семестр бойынша студенттердің жұмыс көлемі

Дәріс

Тәжір.

СӨЖ

1

Авторлық және аралас құқық институты.

3

2

8

2

Авторлық және аралас құқықтарда қолданылатын негізгі түсініктер

2

1

7

3

Авторлық құқық объектісі

3

2

8

4

Авторлық құқықтың жеке субъектісі ретінде. Қос авторлық.

3

1

8

5

Авторлық құқықтың әрекет ету мерзімі.

2

1

7

6

Авторлық сыйақты

3

1

8

7

Авторлық шарт

2

1

7

8

Аралас құқық

3

1

8

9

Аралас құқықтарды шектеу

2

1

7

10

Аралас құқықтырдың әрекет ету мерзімі.

2

1

7

11

Аралас және авторлық құқықтарды қорғау

3

2

8

12

Шет елдерде қазақстандық авторлардың шығармашылығын қорғау.

2

1

7
Барлығы

30

15

90

6. Пәннің теориялық бөлімінің мазмұны

Дәріс сабақтарының мазмұны
1-тақырып. Авторлық және аралас құқық институты.

Интеллектуалдық меншік түсінігі. Интеллектуалдық меншік құқығының азаматтық құқықтың негізі интституты ретінде. Авторлық және құқықтың түсінігі. Интелектуалдық меншік құқығы институтының қызметі мен мақсаты.2-тақырып. Авторлық және аралас құқықтарда қолданылатын негізгі түсініктер.

Автор. Қолданбалы және шаруашылық өнімдері. Көрме. Орындау. Құқықты шектеу.3-тақырып. Авторлық құқық объектісі.

Авторлық құқықтың қолдану аясы. Авторлық құқық объектісінің түсінігі мен белгілері. Авторлық құқықтың объектісі ретінде шығармашылық қызмет.4-тақырып. Авторлық құқықтың жеке субъектісі ретінде. Қос авторлық.

Авторлық шығармашылық. Авторлық құқықтың туындыуы. Автордың презумпциясы. Азаматтық авторлық шығармашылық. Бірлескен енбек қызметінің шығармашылығы. Қос авторлықтың туындау жағдайлары. Алқалы шығармашылық қағидасы. Қос авторлықтың екі түрлі.5-тақырып. Авторлық құқықтың әрекет ету мерзімі.

Әрекет ету мерзімі. Авторлық құқық. Авторлық репутацияны қорғау құқығы. Шығармашылықтың қоғам мүндесіне өтуі.6-тақырып. Авторлық сыйақты.

Үн жазба шығармашылығы. Жеке мақсаттар үшін дыбыс жазба шығармашылығы. Авторлық сыйақының мөлшері. Сыйақыны жинау және тарату.7-тақырып. Авторлық шарт.

Авторлық шарттың түсінігі. Авторлық шарттын еркіндігі қағидасы. Автордың жеке құқығын беру. Шектеулі құқықты беру. Шектелмеген құқықты беру.8-тақырып. Аралас құқық.

Аралас құқық түсінігі. Аралас құқытың объектісі мен субъектісі. Аралас құқықтың әрекет ету аясы.9-тақырып. Аралас құқықтарды шектеу.

Орындаушылардың құқықтарын шекетеу жағдайлары. Орындаушылардың фонограмма құқықтарын шектеу негіздері. Эфирлік және кабелдік ұйымдардың құқықтары шектеу.10-тақырып. Аралас құқықтырдың әрекет ету мерзімі.

Құқықты орындау мерзімі. Фонограмма құқықтарын әрекет ету мерзімі. Эфирлік және кабелдік үйымдардың құқықтарының әрекет еу мерзімі. Мерзімнің бітуі. Қайта құру. Мұрагер. Аралас құқықтарын қоғамдық мүлдеге өтуі. Ұйымдар қызметіне бақылау жасау.11-тақырып. Аралас және авторлық құқықтарды қорғау.

Аралас және авторлық құқықтарды қорғау. Құқықты қорғау субъектісі. Бұзушы. Аралас және авторлық құқықтарды қорғау тәсілі.12-тақырып. Шет елдерде қазақстандық авторлардың шығармашылығын қорғау.

Жалпы ережелер авторлық және аралас құқықтарды қорғау туралы келісім. ҚР мен ТМД қатысушылардың екіжақты келісімі.


7. Тәжірибелік сабақтардың мазмұны
1-тақырып. Авторлық және аралас құқық институты.

Интеллектуалдық меншік түсінігі. Интеллектуалдық меншік құқығының азаматтық құқықтың негізі интституты ретінде. Авторлық және құқықтың түсінігі. Интелектуалдық меншік құқығы институтының қызметі мен мақсаты.2-тақырып. Авторлық және аралас құқықтарда қолданылатын негізгі түсініктер.

Автор. Қолданбалы және шаруашылық өнімдері. Көрме. Орындау. Құқықты шектеу.3-тақырып. Авторлық құқық объектісі.

Авторлық құқықтың қолдану аясы. Авторлық құқық объектісінің түсінігі мен белгілері. Авторлық құқықтың объектісі ретінде шығармашылық қызмет.4-тақырып. Авторлық құқықтың жеке субъектісі ретінде. Қос авторлық.

Авторлық шығармашылық. Авторлық құқықтың туындыуы. Автордың презумпциясы. Азаматтық авторлық шығармашылық. Бірлескен енбек қызметінің шығармашылығы. Қос авторлықтың туындау жағдайлары. Алқалы шығармашылық қағидасы. Қос авторлықтың екі түрлі.5-тақырып. Авторлық құқықтың әрекет ету мерзімі.

Әрекет ету мерзімі. Авторлық құқық. Авторлық репутацияны қорғау құқығы. Шығармашылықтың қоғам мүндесіне өтуі.6-тақырып. Авторлық сыйақты.

Үн жазба шығармашылығы. Жеке мақсаттар үшін дыбыс жазба шығармашылығы. Авторлық сыйақының мөлшері. Сыйақыны жинау және тарату.7-тақырып. Авторлық шарт.

Авторлық шарттың түсінігі. Авторлық шарттын еркіндігі қағидасы. Автордың жеке құқығын беру. Шектеулі құқықты беру. Шектелмеген құқықты беру.8-тақырып. Аралас құқық.

Аралас құқық түсінігі. Аралас құқытың объектісі мен субъектісі. Аралас құқықтың әрекет ету аясы.9-тақырып. Аралас құқықтарды шектеу.

Орындаушылардың құқықтарын шекетеу жағдайлары. Орындаушылардың фонограмма құқықтарын шектеу негіздері. Эфирлік және кабелдік ұйымдардың құқықтары шектеу.10-тақырып. Аралас құқықтырдың әрекет ету мерзімі.

Құқықты орындау мерзімі. Фонограмма құқықтарын әрекет ету мерзімі. Эфирлік және кабелдік үйымдардың құқықтарының әрекет еу мерзімі. Мерзімнің бітуі. Қайта құру. Мұрагер. Аралас құқықтарын қоғамдық мүлдеге өтуі. Ұйымдар қызметіне бақылау жасау.11-тақырып. Аралас және авторлық құқықтарды қорғау.

Аралас және авторлық құқықтарды қорғау. Құқықты қорғау субъектісі. Бұзушы. Аралас және авторлық құқықтарды қорғау тәсілі.12-тақырып. Шет елдерде қазақстандық авторлардың шығармашылығын қорғау.

Жалпы ережелер авторлық және аралас құқықтарды қорғау туралы келісім. ҚР мен ТМД қатысушылардың екіжақты келісімі.


7. Білім алушылардың өзіндік жұмыстарының мазмұны
СӨЖ түрлері

Есеп беру нысаны

Бақылау түрлері

Сағаттар саны

1

Дәріс сабағына дайындалу
Сабаққа қатысу

22

2

Тәжірибелік сабақтарға қатысу және дайындалу

Жұмыс дәптері

Сабаққа қатысу

22

3

Студенттердің өз бетінше дайындалатын тақырыптар

Дәріс жазу немесе мәнжазба жазу

Жеке қабылдау

24

4

Бақылау шараларын өткізу
1 Межелік бақылауға дайындалу

2 Межелік бақылауға дайындалу (тест тапсырмаларын орындау)24

Барлығы908. Ұсынылатын әдебиеттер тізімі

Негізгі әдебиеттер

1. Конституция Республики Казахстан.

2. Закон Республики Казахстан « Об авторском праве и смежных правах»

3.Закон Республики Казахстан от 10 ноября 1998 года N 297-1 О присоединении Республики Казахстан к Бернской конвенции об охране литературных и художественных произведений

4.Постановление Кабинета Министров Республики Казахстан от 9 февраля 1995 г. N 142 «О ставках авторского вознаграждения за публичное исполнение произведений литературы и искусства, за создание произведений декоративно-прикладного искусства и использование их в промышленности

5.3акои Республики Казахстан от 24 июля 1992 года N 3400 Патентный Закон

6.Постановление Кабинета Министров Республики Казахстан от 11 августа 1994 г. N 896 Об утверждении Положения о служебных изобретениях, полезных моделях и промышленных образцах, создаваемых в Республике Казахстан (изменения постановлением Правительства РК от 09.08.96 N 987)

7. Закон Республики Казахстан от 18 января 1993 г. N 1888-ХП О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров

8.Гражданский кодекс Казахской ССР от 28 декабря 1963 года

9.Указ Президента СССР от 31 мая 1991 г. Основы Гражданского законодательства.Қосымша әдебиеттер

10. Ионас В. Я. Произведения творчества в гражданском праве,М, 1972

11. Пизуке Х.А. Правовое регулирование архитектурной деятельности., 1984.

12. Зенин И. А. Рынок и право интеллектуальной собственности. Вопросы изобретательства, 1991, N3

13. Серебровский В.И. Вопросы советского авторского права, М, 1956

14.Жуков В.И. Гражданское законодательство и институт интеллектуальной собственности. Вопросы изобретательства, 1989, Ш

15.Арамеев Р. "Россия обязалась охранять права авторов". Известия, 14 марта 1995 года .

16. Бабенко В. "Воровство как политика". Книжное обозрение, №7, 1995 год.

17.Быстров В. "Чего в Берне не хватает?", Книжное обозрение №6. 1995 год.

18.Воронкова М. "Срок действия авторского права". Российская юстиция №2, 1995 года.Ю.Воронкова М. "По сути же оказалось, что к Бернской Конвенции Россия не присоединилась", Книжное обозрение. №13, 1995 год. Д. и других авторов.

19.Гаврилов Э.П. "Об обратной силе действия международных договоров по авторскому праву. Бюллетень по авторскому праву, 1992 год.

20.Гаврилов Э.П. "Благородство-то надо проявлять за свой счет",.Книжное обозрение, №15, 1995 год.

21.Гаврилов Э.П. "Об обратной силе действия Закона об авторском праве и смежных правах", Российская юстиция. №2, 1995 год (и другие его работы)

22. Душенко К. "Бернский треугольник". Книжное обозрение, №52, 1994 год. Международные Конвенции об авторском праве. Комментарии, Москва, "Прогресс", 1982 год


9 Курс саясаты

Баға қою критерийлері
Максималды балл дұрыс және белгіленген мерзім мен сабаққа 100% қатысуы кезінде қойылады

 1. Дәріске қатысу – 2 б.

 2. Дәріс конспекті – 1 б.

 3. Тәжірибелерге қатысу – 1 б.

 4. Семинарлардағы конспект – 2 б.

 5. Семинарда жауап беру – 5 б.

Межелік бақылау – 20 б.

Айып салу шаралары

Сабақты босатуы, кешігуі, плагиат, жұмысты мерзімінде орындамауы кезінде студентке белгіленген ұпайлар қойылмайды.

Егер студент нақты себеппен сабақты босататын болса және растайтын құжаты болса (мед. анықтама, деканаттан жазбаша рұқсат), студент 2 жұма ішінде оқытушы белгіленген мерзімде босатқан күндерін қосымша жұмыс алып, өтеуге құқығы бар. Бұл жағдайда балл 0,5 коэффициентімен қойылады.
Межелік және қорытынды бақылауды жүргізу формасы

Межелік бақылау жазбаша өткізіледі. Межелік бақылау сұрақтарын студент 7 және 14 аптада алады.

Курсты аяқтаудың бағасы: жалпы үлгерім мен қорытынды бақылаудың максималды балдарын қосқан кезде шығарылады. Қорытынды нәтиже СО ПГУ 8.01.1-05 4 пункті “Студенттердің білімін балл-рейтингілік жүйе бойынша бақылау және бағалау ережелеріне” сәйкес шығарылады.
Аудитория мен емтиханда тәртіпті сақтау ережелері

Студент міндетті: 1. Сабаққа кешікпеуге.

 2. Сабақ барысында сөйлеспеуі, газет, журнал т.с.с. оқылмауы тиіс .

 3. Ұялы телефондарын сөндіруге.

 4. Сағыз шайнамауы.

 5. Оқу үрдісіне белсенді араласуы.

 6. Сабаққа уақытында келу.

 7. Оқу бөлмелерінде темекі тартпау.

 8. Аудиторияларда қоқым шашпай, тазалық сақтауы.

 9. Сабаққа сыртқы киіммен кірмеуі.

 10. Жиһаз бен көрнекі оқу құралдарын сақтай білу.

Студенттің тәртібі мен этикасы университеттің ішкі тәртібіне сай келуі керек.

Белгіленген тәртіптерді бұзғаны үшін оқытушы студентті аудиториядан шығарып тастау және деканның рұқсатымен сабаққа кіргізу құқығына ие.


Студенттердің білімін бағалау

Қорытынды баға балдармен белгіленеді (Қ)


Балдардың сандық

эквиваленті (С)
Әріптік жүйемен бағалау


Дәстүрлі жүйемен бағалау


Емтихан, диф.сынақ

сынақ

95 -100

4

А

Өте жақсыСынақ

90-94

3,67

А-

85-89

3.33

В+

Жақсы


80-84

3,0

В

75-79

2,67

В-

70-74

2,33

С+

Қанағаттанарлық65-69

2,0

С

60-64

1,67

С-

55-59

1,33

D+

50-54

1,0

D

0-49

0

F

Қанағатсыз

Сынақтан өтпеген

«Өте жақсы» бағасы негізгі және қосымша фактілерді толық білуде қойылады; олардан дұрыс қорытынды жасай алуда (заңдылықтарды анықтау); тарихнаманы, мәселенің теориясын игерген жағдайда қойылады. «Жақсы» деп негізгі, қосымша фактілерді білу; оларды түсіндіріп, қорытынды жасай білу; теориялар, тарихнаманың негізін білу кезінде қойлады. «Қанағаттандырарлық» бағасы негізгі фактілерді айтып, оларды дұрыс қорытындылау, тарихнама, теорияларды жалпы айтып өтіп, жалпы білімнің болмауы мен қосымша фактілерді келтірмеуінде бағаланады. «Қанағатсыз» білім мен негізгі фактілер, тарихнама, теориялық сұрақтарына жауап берілмеуі кезінде бағаланады.

Семинар кезіндегі қорытынды, бақылаудың барлық формаларын негізінде пән бойынша әр студенттің қорытынды рейтингісі анықталады. Бақылау түрлерінің үлестік коэффициенті (үлесі) осыны құрайды: өтпелі үлгерімнің бақылауы (ВДту) – 0,4; емтихан (ВДэ) – 0,6. Қорытынды рейтинг мына формул бойынша шығарылады:

И= (Р1+Р2) : 2 х ВДту + Э х Вдэ где Р1, Р2, Э – балдар, бірінші мен екінші рейтинг қорытындылары бойынша алынған, емтихан 100 балдық жүйемен; ВДту, ВДэ – өтпелі үлгерім мен емтихандарда алынған үлестер.Мысалы: бірінші рейтингте студент 76 бал алған болсын, екіншісінде – 80, емтиханды «жақсы» тапсырды, әріптік жүйеде “В-“, бұл 79 балды құрайды. Онда қорытынды рейтинг : И= (76+80) : 2 х 0,4 + 79 х 0,6 = 78,6 болады.

Пән бойынша балдармен белгіленетін (И) қорытынды рейтинг 2 таблицаға сәйкес сандық эквивалентке, әріптік және дәстүрлі бағаға айналдырылады да “Студенттердің білімін бағалау” журналына және “Рейтингі ведомосіне” енгізіледі. Біздің мысалымызда бұл 2,67; В-; «жақсы» болады.

Пән бойынша уақытаралық аттестация ведомості мен сынақ кітапшасына қорытынды баға дәстүрлі формада қойылады.

Апелляция жайында

Емтихандық сессия кезінде объективті емес баға үшін туған жағдайларды шешу үшін сессия басталуына 10 күн бұрын апелляциялық комиссия құрылады. Апелляциялық комиссияның төрайымы болып оқу ісінің проректоры болады,ол апелляциялық комиссияның құрамын белгілейді.

Апелляция студенттің ұсынысымен келесі жағдайларда шақырылады:

- тесттік тапсырмалар немесе емтихан сұрақтары дұрыс қойылмаған жағдайда;

- тесттік тапсырмалар бірнеше дұрыс жауапты қамтыса, дұрыс жауабы болмаса, бірдей жауаптарды қамтыған болса;

- тесттік тапсырмалар немесе емтихан сұрақтарының билеттері пәннің ӘОК белгілеген оқу бағдарламасына сәйкес келмесе.

Апелляцияға арыз апелляциялық комиссияның төрайымының атына емтиханнан соң келесі күннің 13 сағатына дейін арнайы бланкіде тапсырылары және деканмен қабылданады.

Апелляциялық комиссия арызды емтиханнан кейінгі келесі күні 17 сағатта жұмыс күні аяқталысымен қарастыра бастайды және апелляцияға арызды оқып жатқанның қатысуынсыз қарастыра алады. Апелляциялық комиссия апелляция қорытындыларын апелляця жөнінде арыз жасау бланкісіндегі апелляциялық комиссияның әр бір сұрақ бойынша шешімін қарастырады. Апелляцияның қорытындылары декан дайындаған апелляциялық ведомостке енгізіледі.Апелляция барысында оқып жатқанның семестрлік (емтиханға дейін) рейтингтің ауысуы қабылданбайды.
Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Жұмыс бағдарламасы қазақстан тарихының тарихнамасы пәні бойынша 050203-Тарих мамандығының студенттеріне арналған
umk -> Программа дисциплины Форма для студентов ф со пгу 18. 2/07
umk -> Жұмыс бағдарламасы шет елдер тарихының тарихнамасы пәні бойынша 050203-Тарих мамандығының студенттеріне арналған Павлодар
umk -> АќША, несие, банктер
umk -> Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағы
umk -> Web-технологияныњ ±ѓымдары
umk -> Программа дисциплины для студентов
umk -> Ф со пгу 18. 2/05 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk -> Јдістемелік нўсќаулыќ


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет