Топырақтану пәні бойыншажүктеу 40.31 Kb.
Дата12.05.2019
өлшемі40.31 Kb.
түріСабақ

Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
С. Торайғыров атындағы Павлолдар мемлекеттік университеті
Агротехнология кафедрасы

Топырақтану пәні бойынша


5В060900 География мамандығының студенттеріне арналған

САБАҚҚА ДАЙЫНДАЛУ ТАПСЫРМА

Құрастырушы:

АТ кафедрасының

доценті

Г.Р.КабжановаПавлодар

Зертханалық сабақтардың мазмұны

1 Тақырып. Кіріспе. Геология негіздірі. Жер қабығының заттық құрамы. Геологиялық құбылыстар олардың маңызы.

Топырақ минералдарымен танысу. Топырақ тұзіші жыныстар.Әдебиет 1-20

2 Тақырып. Топырақтану пәні, негізгі әдістерә мен топырақтану бөлімдері. Топырақ түзілуіне әсер етуші экологиялық факторлар. Топырақ түзілу нұсқасы.

Топырақтың морфологиялық белгілері: құрылысы, қалыңдығы, түсі; құрылымы, тығыздылығы, жаңа-жарандылармен кіріспелер.Әдебиет 1-7, 10-20

3 Тақырып. Топырақтың минералдық және химиялық құрамы. Топырақтың органикалық бөлігі Топырақтың сіңіру қабілеті.

Топырақтың гранулометрлік құрамын анықтау. Топырақтың органикалық бөлігі. Қарашірінді қышқылдарының қасиеттерін зерттеу.Әдебиет 1-5, 10-20

4 Тақырып. Топырақ ертіндісі. Топырақтың физикалық қасиеттері. Топырақтың ылғалдылық қасиеттері. Топырақтың ауа және жылу режимдері.

Топырақтың сіңіру қасиеті, түрлерін анықтау.Топырақ физика –химиялық қасиеттерің анықтау.Әдебиет 1-20

5 Тақырып. Топырақтың құнарлылығы. Жер бетінде топырақтардың таралуның зањдылықтары.

Сыбағалы салмақты пикнометрлік әдіспен анықтау.Әдебиет 1-20

6 Тақырып. Топырақ генезісі, география және жіктелуі. Топырақтарды жіктеу принциптері.

Қара топырақты жалпы гумусты Тюрин тәсілмен анықтау.Әдебиет 1-19

7 Тақырып. ТМД аумағындағы арктика, тундра, тайгалы-орман аймақтары топырақтары.

Көлемдік салмақты топырақ үлгілерінен анықтау.Әдебиет 1-19

8 Тақырып. ТМД елдеріндегі және Қазақстандағы орманды-дала және дала аймақтары топырақтары. Қазақстанның қуан дала, шөлейт және шөл аймақтары топырақтары.

Топырақтың карбонатын көмірқышқыл газы тәсілмен анықтау.Әдебиет 1-20

9 Тақырып. Кебір және сортаң топырақтар. Таулы өлке және өзен жайылмасы топырақтары. Жайылма мен өзен аңғары топырақтары. Тау аймақтарының топырақтары.

Кебір топырақтың морфологиялық белгілерін сипаттау. Топырақтың су сүзіндісін анықтау.Әдебиет 1-20

10 Тақырып. Топырақ эрозиясы және олармен күресу. Топырақты қорғау.

Топырақ эрозиясы және олармен күресу.Әдебиет 1-20

11 Тақырып. Топырақтарды агрономиялық аудандастыру және топырақ бонитеті.

Топырақ бонитеті.Әдебиет 1-20

Әдебиеттер тізімі

 1. Вальков В.Ф. Почвоведение: учебник для вузов – М., Ростов н/Д.: МарТ, 2006 г.

 2. Добровольский Г.В., Урусевская И.С. География почв: Учебник для с/х.спец. вузов. -М.:Изд-во МГУ:КолосС,2004.

 3. Мұқашева Ж.Н. Жалпы жер тану:Оқу құралы.-Алматы:Ғаза· ун-тi,2002

 4. Почвоведение с основами геологии:Учебное пособие для агроном. спец.с/х вузов/Под ред.А.И.Горбылевой.-Минск:Новое знание,2002.

 5. Тайжанов Ш.Т Топырақтану. Павлодар, 2002

Қосымша:


 1. Акимова Т.А., Хаскин В.В. Экология – М.: ЮНИТИ, 2000 г.

 2. Белобров В.П. География почв с основами почвоведения:учебное пособие [ для вузов по спец. 032500 "География"]/В.П.Белобров, И.В.Замотаев, С.В.Овечкин С. В.-М.:Академия,2004.-352с.

 3. Веремейчик Л. А. , Гуз А.Ф. Основы земледелия, агрохимии и защиты растений:Учеб. пособие.-Минск:Ураджай,2000.

 4. Ганжара Н. Ф. и др. Практикум по почвоведению:Учебное пособие для агроном. спец. вузов/Н.Ф.Ганжара, Б.А.Борисов, Р.Ф.Байбеков; Под ред. Н.Ф.Ганжары.-М.:Агроконсалт,2002.

 5. Дитц Л.Ю. Методологические аспекты ландшафтно-индикационного изучения почвенного покрова: (на примере Барабинской лесостепи)/Л.Ю.Дитц; отв. ред.В.А.Хмелев.-Новосибирск:Изд-во СО РАН,2003.

 6. Добровольский В.В. География почв с основами почвоведения: учебник для студ.вузов по специальности «География» - М.: Владос, 2001 г.

 7. Кузнецов М.С. Эрозия и охрана почв: учебник для вузов – М.: Изд-во МГУ; Колос, 2004 г.

 8. Мониторинг земель в Республике Казахстан: (состояние и перспективы развития)/под ред. Б.С. Оспанова, З.Д. Дюсенбекова. – Астана: ГосНПзем, 2001 г.

 9. Муха В.Д. Агропочвоведение:учебник для вузов по агрономич. спец./В.Д.Муха, Н.И.Картамышев, Д.В.Муха; под ред. В.Д.Мухи.-2-е изд., испр. и доп.-М:КолосС,2003.

 10. Орлов Д.С. Химия почв. – М.: Высшая школа, 2005 г.

 11. Почвоведение: метод.указания по проведению и выполнению лабораторных работ/ сост.: Биткеева А.А., Кабжанова Г.Р. – Павлодар: ПГУ им. С.Торайгырова, 2007 г.

 12. Почвоведение. Агрохимия. Защита растений.Растениеводство:Электронный реферативный журнал.-Алматы:КазгосИНТИ, 2000, 2002, 2003

 13. Розанов Б.Г. Морфология почв:Учебник для вузов по спец."Почвоведение"-М.:Академический проспект,2004.

 14. Федорова А.И., Никольская Н. Практикум по экологии и охране окружающей среды – М.: Владос, 2003 г.

 15. Шаушеков Т.К. Почвоведение [Электронный ресурс]:курс лекций.
  Караганда,2003.-1 дискета

Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Жұмыс бағдарламасы қазақстан тарихының тарихнамасы пәні бойынша 050203-Тарих мамандығының студенттеріне арналған
umk -> Программа дисциплины Форма для студентов ф со пгу 18. 2/07
umk -> Жұмыс бағдарламасы шет елдер тарихының тарихнамасы пәні бойынша 050203-Тарих мамандығының студенттеріне арналған Павлодар
umk -> АќША, несие, банктер
umk -> Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағы
umk -> Web-технологияныњ ±ѓымдары
umk -> Программа дисциплины для студентов
umk -> Ф со пгу 18. 2/05 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk -> Јдістемелік нўсќаулыќ


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет