Тұрақты токтағы электрлік тізбек деп нені атаймыз?жүктеу 222.68 Kb.
Дата03.12.2017
өлшемі222.68 Kb.

@@@ Тұрақты токтың электр тізбектері

$$$ 1


Тұрақты токтағы электрлік тізбек деп нені атаймыз?

А. Резистордан тұратын тізбек;

В. Тұрақты токтың тұтынушыларынан тұратын тізбек;

С. Тұтынышылардан және тұрақты ток көздерінен тұратын тізбек;

D. Тұтынушылардан және синхронды генераторлардан тұратын тізбек;

Е. Тұтынушылардан және синхронды қозғалтқыштардан тұратын тізбек;


$$$ 2

Тұтынушыда электр энергиясы

А. Механикалық энергияға;

В. Жылулық энергияға;

С. Жарық энергиясына;

D. Химиялық энергияға;

Е. Барлық жауап дұрыс.
$$$ 3

Электр тогының сипаттамасы

А. Электрондардың тұйық тізбек арқылы қалыптасқан қозғалысы;

В. Атомдар мен молекулалардың қозғалысы;

С. Тізбектегі үздіксіз зарядтар қозғалысы;

D. Қысқыштардағы потенциялдар айырымы;

Е. Электр өрісін айтамыз.
$$$ 4

теңдігі қандай электр тізбегі үшін жазылған.

А. Параллель қосылған электр тізбегі үшін;

В. Аралас қосылған электр тізбегі үшін;

С. Үшбұрыш қосылған электр тізбегі үшін;

D. Жұлдызша қосылған электр тізбегі үшін;

Е. Тізбектей қосылған электр тізбегі үшін.


$$$ 5

теңдігі қандай электр тізбегі үшін жазылған.

А. Параллель қосылған электр тізбегі үшін;

В. Аралас қосылған электр тізбегі үшін;

С. Үшбұрыш қосылған электр тізбегі үшін;

D. Жұлдызша қосылған электр тізбегі үшін;

Е. Тізбектей қосылған электр тізбегі үшін.

$$$ 6

Кернеудің сипаттамасыА. Электрондардың тұйық тізбек арқылы қалыптасқан қозғалысы;

В. Атомдар мен молекулалардың қозғалысы;

С. Тізбектегі үздіксіз зарядтар қозғалысы;

D. Қысқыштардағы потенциялдар айырымы;

Е. Электр өрісін айтамыз.
$$$ 7

Тұрақты токтың электрлік тізбегінің активті элементтері қалай сипатталады

А. Механикалық сипатпен

В. Вольтамперлік сипатпен

С. Сыртқы сипатпен

D. Салт жүріс сипатымен

Е. Ішкі сипатпен
$$$ 8 В

Электр тізбектерінің теориясының топологиялық түсініктеме. Тарамақ дегеніміз

А. Үш немесе одан да көп сымдардың қосылысқан орыны;

В. Өзгеріссіз токтан тұратын тізбектің бөлігі;

С. Жабық ток жолы, тұтынушылармен, сыммен көректендіру көзінен өтетін;

D. Қысқартылған торап аралық;

Е. Қысқартылған контур аралық.

$$$ 9 А


Электр тізбектерінің теориясының топологиялық түсініктемесі. Торап дегеніміз

А. Үш немесе одан да көпсымдардың қосылған орыны;

В. Өзгерісіз токтан тұратын тізбектің бөлігі;

С. Жабық ток жолы, тұтынушылармен, сыммен көректендіру көзінен өтетін;

D. Қысқартылған торап аралық;

Е. Қысқартылған контур аралық.


$$$ 10

Электр тізбектерінің теориясының топологиялық түсініктемесі. Контур дегеніміз:

А. Үш немесе одан да көпсымдардың қосылған орыны;

В. Өзгерісіз токтан тұратын тізбектің бөлігі;

С. Тұйық ток жолы, тұтынушылармен, сыммен көректендіру көзінен өтетін;

D. Қысқартылған торап аралық;

Е. Қысқартылған контур аралық.
$$$ 11

Тұрақты токтың электр тізбегі үшін Ом заңы

А. ;

В. ;

С. ;

D. ;

Е.
$$$ 12

Тұрақты токтың электр тізбегі үшін Кирхгофтың 1-ші заңы:

А. ;

В. ;

С. ;

D. ;

Е.
$$$ 13

Тұрақты токтың электр тізбегі үшін Кирхгофтың 2-ші заңы:

А. ;

В. ;

С. ;

D. ;

E..
$$$ 14

Қуат баланысының көмегімен есептеудің дұрыстығы қалай жүзеге асады?

А. ;

В. ;

С. ;

D. ;

Е. .
$$$ 15

Контурлық ток тізбегіне арналған Кирхгофтың 1-ші және 2-ші заңдары бойынша құрастырылған теңдеудің қайсысында қателік жіберілген?
А. E1+E2=R1I1+R5I5+R2I2

В. О= R6I6+R4I4+R2I2+ R5I5

С. E3-E1=R3I3+R4I4-R1I1

D. I3+I6-I4=0, I1+I4-I5=0

Е. I2-I1-I3=0, I5-I6-I2=0$$$ 16

Берілген электр тізбегіндегі 1 контурға байланысты Кирхгофтың 2-ші заңы бойынша құрылған қай теңдеу дұрыс?


$$$ 17

Берілген электр тізбегіндегі А түйініне байланысты Кирхгофтың 1-ші заңы бойынша құрылған қай теңдеу дұрыс?

$$$ 18

Екі полюстілік ол:

А. Электр тізбектің бөлігі 1 жұп ерекшелінген қысқыштары бар;

В. Электр тізбектің бөлігі 2 жұп ерекшелінген қысқыштары бар;

С. Электр тізбектің бөлігі 3 жұп ерекшелінген қысқыштары бар;

D. Электр тізбектің бөлігі 4 жұп ерекшелінген қысқыштары бар;

Е. Электр тізбектің бөлігі 5 жұп ерекшелінген қысқыштары бар.
$$$ 19

Төрт-полюстiлiк ол:

А. Электр тізбектің бөлігі 1 жұп ерекшелінген қысқыштары бар;

В. Электр тізбектің бөлігі 2 жұп ерекшелінген қысқыштары бар;

С. Электр тізбектің бөлігі 3 жұп ерекшелінген қысқыштары бар;

D. Электр тізбектің бөлігі 4 жұп ерекшелінген қысқыштары бар;

Е. Электр тізбектің бөлігі 5 жұп ерекшелінген қысқыштары бар.
$$$ 20

Өздік индукция құбылысы дегеніміз не?

А. Айнымалы токтың басқа контурдағы ЭҚК құбылысы;

В. Айнымалы токтың контурдан өткендегі ЭҚК құбылысы;

С. Артық өткізгіші бар контурдағы ЭҚК құбылысы;

D. Айнымалы кернеу өткендегі контурдағы ЭҚК құбылысы;

Е. Айнымалы кернеудің басқа контурдағы ЭҚК құбылысы.
$$$ 21

Төрт полюстіліктер қандай болуы мүмкін?

А. Активті;

В. Пассивті;

С. Сызықты және сызықты емес;

D. Активті және пассивті;

Е. Сызықты, сызықты емес, активті және пассивті.
$$$ 22

Электр энергия басқа энергия түрлеріне қашан түрленеді?

А. Идеалды активті элемент болғанда;

В. Сыйымдылық элеменет болғанда;

С. Индуктивті элемент болғанда;

D. Активті және сыйымдылық элементер болғанда;

Е. Активті және индуктивті элементтер болғанда.
$$$ 23

Үшбұрыштың жұлдызшаға және керісінше түрлендіру не үшін қажет?

А. Нәтиженің дәлдігін үлкейту үшін;

В. Тізбектеп және параллель қосу үшін;

С. Есепті жеңілдету үшін;

D. Есептің дәлдігін тексеру үшін;

Е. Көпірлі қосу.
$$$ 24

Үшбұрыштың жұлдызшаға және керісінше түрлендіруде ұстанатын шарттылықтар қандай?

А. Тармақтар өзгермеуі қажет;

В. Контурдағы түйіндер өзгермеуі керек;

С. Ешқандай шарттылықтың қажетті жоқ;

D. Керенеулердің түсуі мен токтардың таралу бағыттары өзгермеуі қажет;

Е. А, В және С жауаптары дұрыс.
$$$ 25

Кирхгоф заңдарын қолдану әдісіне байланысты Кирхгофтың 1-ші заңы бойынша құрылған қай теңдеу дұрыс?
$$$ 26


Электр тізбегінің тораптық потенциал әдісі көмегімен есептеу қашан қолданылады?

А. Күрделі тізбектің 1-ші тармақтағы токты анықтау үшін;

В. Тізбекте екі торап бар немесе тізбекті екі торапқа келтіру үшін;

С. Тізбекті электр энергиясы көздері көп болғанда;

D. Кирхгоф заңдары көмегімен электр тізбегін есептеу қиындатылған;

Е. Қабаттасу әдісімен есептеу қиындатылған.


$$$ 27

Кирхгоф заңдарын қолдану әдісіне байланысты Кирхгофтың 2-ші заңы бойынша Е1 ЭҚК үшін құрылған қай теңдеу дұрыс?
$$$ 28


Кирхгоф заңдарын қолдану әдісіне байланысты Кирхгофтың 2-ші заңы бойынша Е2 ЭҚК үшін құрылған қай теңдеу дұрыс?


$$$ 29


Тұрақты ток электр тізбегінің пассивті элементтерін қалай сипаттайды?

А. Механикалық сипатымен;

В. Вольтамперлік сипатымен;

С. Сыртқы сипатымен;

D. Динамикалық сипатымен;

Е. Амплитуда жиілік сипатымен.


$$$ 30

Берілген электр тізбегіндегі 2 контурға байланысты Кирхгофтың 2-ші заңы бойынша құрылған қай теңдеу дұрыс?

$$$ 31


Берілген электр тізбегіндегі D түйініне байланысты Кирхгофтың 1-ші заңы бойынша құрылған қай теңдеу дұрыс?


$$$ 32


Күрделі электр тізбектерін Кирхгоф заңдарын қолдану тәсілін қолдану арқылы шешуде ұстанатын басты қағидалар.

А. Барлық ЭҚК мәндері мен бағыттарын білу керек;

В. Құрылатын теңдеулер саны белгісіз токтардың сандарына тең болуы керек;

С. Кирхгофтың 1-ші заңы бойынша құрылатын теңдеулер саны тізбек түйіндері санынан бірге кем болуы керек;

D. Барлық жауап дұрыс.
$$$ 33

Сызықты емес кедергі деп қандай кедергіні айтамыз?

А. Электр кедергісі өтетін токқа тәуелді;

В. Электр кедергісі өтетін токқа тәуелсіз болса;

С. Тұйық ток жолы, тұтынушылармен, сыммен көректендіру көзінен өтетін;

D. Жабық ток жолы, тұтынушылармен, сыммен көректендіру көзінен өтетін;

Е. Қысқартылған контур аралық кедергі.
$$$ 34

Аралас электр тізбегінде , ; ; тең кездегі тізбектегі жалпы ток нешеге тең?

А. I=3 А;

В. I=4 А;

С. I=6 А;

D. I=3,5 А;

Е. I=5 А.

$$$ 35


Тізбектен неше жұп қысқышты 4-полюстілікке бөледі?

А. 1 жұп;

В. 2 жұп;

С. 3 жұп;

D. 4 жұп;

Е. 5 жұп.


$$$ 36

Тізбектің бөлігі үшін Ом заңы теңдеуі?

А. ;

В. ;

С. ;

D. ;

Е. С және D жауаптары дұрыс.
$$$ 37

Бір түйін теңдеуі үшін Кирхгоф І заңы теңдеуі?

А. ;

В. ;

С. ;

D. ;

Е. С және D жауаптары дұрыс.
$$$ 38

Эквивалентті генератор әдісін қашан қолданады?

А. Күрделі тізбектің 1 тармағындағы токты анықтағанда;

В. Барлық тізбектің екі торабы бар немесе тізбекті екі торапқа әкелгенде;

С. Тізбекте электр энергия көзі өте көп болса;

D. Кирхгоф заңдарының көмегімен электр тізбек есебі шешілмесе;

Е. Тізбектің барлық тармақтарында токты анықтағанда.
$$$ 39

Токтың оң бағытына не қабылданады?

А. Оң қол ережесі;

В. Сол қол ережесі;

С. Оң зарядтарға сыртқы күштердің әсерінің бағыты;

D. Электронның бағытталған қозғалысы;

Е. Тесіктердің бағытталған қозғалысы.
$$$ 40

Аралас электр тізбегінде , ; ; тең кездегі тізбектегі I2 ток нешеге тең?

А. I2 =3 А;

В. I2 = 4 А;

С. I2 = 6 А;

D. I2 = 3,5 А;

Е. I2 = 1,3 А.

$$$ 41


Қандай жұмыс тәртібін қысқа тұйықталу деп атаймыз?

А. Ішкі тізбек кедергісінің нольге тең болғандағы;

В. Барлық тізбек кедергісінің нольге тең болғандағы;

С. Сыртқы тізбек кедергісінің нольге тең болғандағы;

D. Барлық жауап дұрыс;

Е. А және В жауаптары дұрыс.

$$$ 42

R0=0 тең болғандағы энергия көзінің қысқыштарындағы кернеу неге тең?А. ;

В. ;

С. ;

D. ;

Е. .
$$$ 43

ЭҚК он бағытына не қабылданады?

А. Оң қол ережесі;

В. Сол қол ережесі;

С. Оң зарядтағы сыртқы күштердің әсерінің бағыты;

D. Электронның бағытталған қозғалысы;

Е. Тізбектердің бағыттталған қозғалысы.
$$$ 44

Паралель жалғанған қабылдағыштарда токтар қалай таралады?

А. Кедергіге кері пропорционал;

В. Кедергіге тең;

С. Кедергіге тәуелді емес;

D. Кедергіге тәуелді;

E. Кедергіге тура пропорционал.
$$$ 45

Кернеудің он бағытына не қабылданады?

А. Оң қол ережесі;

В. Сол қол ережесі;

С. Оң зарядтағы сыртқы күштердің әсерінің бағыты;

D. Электронның бағытталған қозғалысы;

Е. Тесіктердің бағыттталған қозғалысы.
$$$ 46

Екi-полюстік қандай болады?

А. Активтi;

В. Пассивтi;

С. Сызықты және сызықты емес;

D. Активтi және пассивтi;

Е. Сызықты, сызықты емес, активтi және пассивтi.
$$$ 47

Активтi 2- полюстiк деген не?

А. ЭҚК жоқ 2-полюстiк;

В. ЭҚК бар 2- полюстiк;


С. 2- полюстiң барлық элементi сызықты;

D. 2- полюстiê, құрамында жоқ дегенде 1 сызықты емес элементi бар;

Е. 2- полюстiң барлық элементi пассивті.
$$$ 48

Бір ЭҚК бар тізбектей қосылған тізбек үшін қандай формула қолданамыз?

А. ;

В. ;

С. ;

D. ;

E..
$$$ 49

Пассивтi 2- полюстiк деген не?

А. ЭҚК жоқ 2-полюстiк;

В. ЭҚК бар 2-полюстiк;


С. 2- полюстiң барлық элементi сызықты;

D. 2- полюстi, құрамында жоқ дегенде 1 сызықты емес элементi бар;

Е. 2- полюстiң барлық элементi сызықты емес.
$$$ 50

Сызықты 2- полюстiк деген не?

А. ЭҚК жоқ 2-полюстiк;

В. ЭҚК бар 2-полюстiк;


С. 2- полюстiң барлық элементi сызықты;

D. 2- полюстi, құрамында жоқ дегенде 1 сызықты емес элементi бар;

Е. 2- полюстiң барлық элементi пассивті.
$$$ 51

Сызықты емес 2- полюстiк деп нені атайды?


А. ЭҚК жоқ 2-полюстiк;


В. ЭҚК бар 2- полюстiк;
С. 2- полюстiң барлық элементi сызықты;

D. 2- полюстi, құрамында жоқ дегенде 1 сызықты емес элементi бар;

Е. 2- полюстiң барлық элементi пассивті.
$$$ 52

Тұрақты ток электр тiзбегiнiң негiзгi заңдарының қайсысында қателiк жiберiлген?

А. ;

В.

С. .

D. ;

E. .
$$$ 53

Активтi 4- полюстi деген не?


А. ЭҚК жоқ 4-полюстi;


В. ЭҚК бар 4- полюстi;
С. 4- полюстiң барлық элементi сызықты;

D. 4- полюстi, құрамында 1 сызықты емес элемент бар;

Е. 4- полюстiң барлық элементi сызықты емес.
$$$ 54

Сызықты 4- полюстi ол:

А. ЭҚК жоқ 4-полюстi;

В. ЭҚК бар 4- полюстi;


С. 4- полюстiң барлық элементi сызықты;

D. 4- полюстi, құрамында 1 сызықты емес элемент бар;

Е. 4- полюстiң барлық элементi сызықты емес.
$$$ 55

Тізбектен неше жұп қысқышты 4-полюстілікке бөледі?

A. 3 жұп;

B. 2 жұп;

C. 5 жұп;

D. 4 жұп;

E. 1 жұп.
$$$ 56

Сызықты емес 4- полюстi ол:


А. ЭҚК жоқ 4-полюстi;


В. ЭҚК бар 4- полюстi;
С. 4- полюстiң барлық элементi сызықты;

D. 4- полюстi, құрамында 1 сызықты емес элемент бар;

Е. 4- полюстiң барлық элементi пассивті.
$$$ 57

Ток көзiнiң шартты белгiлерi:

А. В СDE

$$$ 58


Электр тізбектерінің теориясының топологиялық түсініктеме. Контур дегеніміз:

А. Қысқартылған торап аралық;

В. Өзгеріссіз тоқтан тұратын тізбектің бөлігі;

С. Үш немесе одан да көп сымдардың қосылған орны;

D. Жабық тоқ жолы, тұтынушылармен, сыммен, қоректену көзімен өтетін;

Е. Қысқартылған контур аралық.


$$$ 59

ЭҚК көзiнiң шартты белгiлерi:

А В. СDE
$$$ 60

Өлшем бiрлiгiнiң қайñысы дұрыс емес?

А. В - Тл (тесла);

В. Ф - генри;

С. W - джоуль;

D. Н - ампер/метр;

E.С - фарада.

$$$ 61


Амперметрдiң шартты белгiлерi:

А В СD.E


$$$ 62

Вольтметрдiң шартты белгiлерi:

А В С.DE

$$$ 63


Сызықсыз электр тiзбектердiң талдауын қандай әдіс қолданылады дұрыс жауапты көрсетіңіз:

А. Графикалық әдiс.

В. Түрлендiру әдiсi;

С. Тораптық кернеу әдiсi;

D. Қабаттасу әдіс;

E. Генератор әдісі.

$$$ 64

Ваттметрдiң шартты белгiлерi:А В СDE.
$$$ 65

Кедергiнiң мөлшерiне тәуелдi электр тiзбек әр түрлi режимде жұмыс iстеу мұмкiн. Дұрыс емес жауапты табыныз.

А. Номиналды режим;

В. Келсiмсiз режим.

С. Салт жүрiс режимi;

D. Қысқа тұйыкталу режим;

Е. Келсiмдi режим.
$$$ 66

Тұрақты ток электр тiзбегiнiң негiзгi заңдарының қайсысында қателiк жiберiлген?

А. ;

В. ;

С. ;

D. ;

E..
$$$ 67

Суретте ЭҚК және токтың реалды және идеалды сыртқы сипатамасы берiлген. Осылардың қайсысы идеалды тік көзiнiң сыртқы сипатамасы болып табылады?
А.

В.

С.

D.

E

А

Б

В

Г

Г, А

$$$ 68


Ток қандай түрде өзгеруі мүмкін емес?

А. Шама бойынша;

В. Жылдамдылық бойынша;

С. Бағыты, шама және уақыт бойынша;

D. Уақыт бойынша;

Е. Бағытымен шама бойынша.


$$$ 69

Суретте ЭҚК және токтың реалды және идеалды сыртқы сипатамасы берiлген. Осылардың қайсысы идеалды ЭҚК көзiнiң сыртқы сипатамасы болып табылады?
А

В

С

D

E

А

Б

В

Г

Б, Г

$$$ 70


Қай қатынаста энергия көздерiнiң iшкi кедергiсi, егер сыртқы сипатамасы суретте көрсетiлген? Дұрыс жауапты табыңыз.А. rА=rБ=rВ;

В. rАrБrВ;

С. rАrБrВ;

D. rАrБ>rВ;

E. rА>rБrВ;


$$$ 71


Электр тiзбектiң қандай элементтері сызықты емес деп аталады? Дұрыс жауапты табыңыз.

А. Тізбек кедергісі одан өтетін токқа тәуелді болса;

В. Тізбек кедергісі одан өтетін токқа тәуелсіз болса;

С. Кедергiлерi ток пен кернеудiң бағытымен мағынасынан тәуелсіз;

D. Кедергiлерi ток бағытынан тәуелсіз;

E. Кедергiлерi кернеу бағытынан тәуелсiз.


$$$ 72

Қысқа тұйықталу тоғы формуласын немес энергия көзі тізбегіндегі ең үлкен ток мөлшері?

А. ;

В. ;

С. ;

D. ;

E. .
$$$ 73

Өлшем бірлігінің қайсысы дұрыс емес?

А В - Тл (тесла);

В Н - ампер/метр;

С W - джоуль;

D. Ф - генри;

E. С-фарада.
$$$ 74

Суретте сызықсыз элеметтердiң ВАС (вольтамперлiк сипатамасы) көрсетiлген. Ұсынылған сұлбалардың қайсысы графикке сәйкес келедi?

АСВD

Дұрыс жауап жоқE

A, B
$$$ 75

Си жүйесіндегі магниттік индукцияның өлшем бірлігі?


А. Вебер;

В. Тесла;

С. Вольт

D. Ампер;

Е. Генри.
$$$ 76

Сыртқы сипатамасы суретте көрсетiлген энергия көздерiнiң ПӘК-рi қандай қарым-қатынаста? Жүктемеде ток өзгермей отырғанда. Дұрыс жауапты көресетiңiз.

А АБВ;

В А=Б=В;

С АБВ;

D АБВ.

E.. А>Б<В.

$$$ 77


Тұрақты токтың электр тiзбегiнiң пассивтi элементтерi қалай сипатталады?

А. Механикалық сипатамамен;

В. Вольт-амперлiк сипатамамен (ВАС);

С. Сыртқы сипатамамен;

D. Динамикалық сипатамамен;

E. Статикалық сипаттамамен.


$$$ 78

Тiзбектiң эквивалентi кедергiсi неге тең, егер 3 кедергi R1, R2, R3 параллель жалғанса

А. ;

В. ;

С.;

D. ;

E. .
$$$ 79

Тізбектің әр бір учаскісіндегі элементінің электрлік күйін қай түрде өрнектейді?

А. Волть-амперлік сипаттама (ВАС);

В. Векторлық диаграмма;

С. Комплексті түрде;

D. Көрсеткіш түрде;

Е. Потенциалды диаграмма.

$$$ 80


Тiзбектiң эквивалентi кедергiсi неге тең, егер кедергiлер R2, R3 паралель жалғанса, R1 оларға тізбектеп жалғанса?

А. ;

В. ;

С.;

D. ;

E. .


$$$ 81

Вольт-амперлік графикалық сипаттамада 2 қисық сызық нені бейнелейді?

А. Ток пен кернеудің тура пропорционалдығын;

В. Кедергі токтың өсуіне байланысты кемейтін болса;

С. Кедергі токтың өсуіне байланысты өсетін болса;

D. Барлық жауап дұрыс;

Е. Ток пен керенеудің кері пропорционалдығын.

$$$ 82


Вольт-амперлік графикалық сипаттамада 3 қисық сызық нені бейнелейді?А. Ток пен кернеудің тура пропорционалдығын;

В. Кедергі токтың өсуіне байланысты кемейтін болса;

С. Кедергі токтың өсуіне байланысты өсетін болса;

D. Барлық жауап дұрыс;

Е. Ток пен керенеудің кері пропорционалдығын.

$$$ 83


Вольт-амперлік графикалық сипаттамада 1 қисық сызық нені бейнелейді?А. Ток пен кернеудің тура пропорционалдығын;

В. Кедергі токтың өсуіне байланысты кемейтін болса;

С. Кедергі токтың өсуіне байланысты өсетін болса;

D. Барлық жауап дұрыс;

Е. Ток пен керенеудің кері пропорционалдығын.

$$$ 84


Ток қандай түрде өзгеруі мүмкін емес?

А. Шама бойынша;

В. Бағытымен шама бойынша;

С. Бағыты, шама және уақыт бойынша;

D. Уақыт бойынша;

Е. Жылдамдық бойынша.


$$$ 85

Электр қозғалтқыштың (ЭҚК) идеалды көзі деп нені атайды?

А. ;

В. Электр энергияның көзін;

С. Үлкен ішкі кедергілі электр энергия көзін;

D. Көздердің қысқыштарының арасындағы кернеулері тоққа тәуелді болмаған жағдайда;

Е. Көздердің қысқыштарының арасындағы кернеулері токқа тәуелді.
$$$ 86

Сыртқы сипатамасы суретте көрсетiлген энергия көздерiнiң ПӘК-рi қандай қарым-қатынаста? Жүктемеде ток өзгермей отырғанда. Дұрыс жауапты көресетiнiз.

А. А=Б=В;

В. АБВ.

С. АБВ;

D.АБВ

E. .А>Б<В

$$$ 87


Тізбектің әр бір учаскісіндегі элементінің электрлік күйін қай түрде өрнектейді?

А. Потенциалды диаграмма;

В. Векторлық диаграмма;

С. Комплексті түрде;

D. Волть-амперлік сипаттама (ВАС);

Е. Көрсеткіш түрде.


$$$ 88

Суретте сызықсыз элеметтердiң ВАС (вольтамперлiк сипатамасы) көрсетiлген. Ұсынылған сулбалардың қайсысы графикке сәйкес келедi?

А.СВD

Дұрыс жауап жоқE

A, B
$$$ 89


Си жүйесіндегі индуктивтіліктің өлшем бірлігі ?

А. Генри;

В. Вебер;

С. Тесла;

D. Ампер;

Е. Вольт.


$$$ 90

Си жүйесіндегі магнит ағының және ағын байланысының өлшем бірлігі?

А. Генри;

В. Вебер.

С. Тесла;

D. Ампер;

Е. Вольт.
$$$ 91

Қай шаманың өлшем бiрлiгi дұрыс көрсетiлмеген?

А. Е=В (вольт);

В. І=А (ампер);

С. =B (вольт);

D. L=Гн (генри);

E. G=Ом (ом).
$$$ 92

Паралель жалғанған қабылдағыштарда токтар қалай тарайды?

А. Кедергіге тура пропорционал;

В. Кедергіге кері пропорционал;

С. Кедергіден тәуелді емес;

D. Кедергіден тәуелді;

E. Кедергіге тең.
$$$ 93

Тiзбектiң эквивалентi кедергiсi неге тең, егер 3 кедергi R1, R2, R3 тізбектей жалғанса

А. ;

В. ;

С.;

D. ;

E. .
$$$ 94

Контурлық ток әдісін қолданғанда тоқ бағытының қалай таңдайды?

А. Көрші контурдың ЭҚК әсеріне тәуелді;

В. Контурдағы ЭҚК әсеріне тәуелді;

С. Еркін алуға болады;

D. Контурдағы ЭҚК әсеріне тәуелді және көрші контурдың ЭҚК әсеріне тәуелді;

Е. Контурдағы кедергілер әсеріне тәуелді;
$$$ 95

Электр тізбегінің тораптық потенциал әдісі көмегімен есептеу қашан қолданылады?

А. Күрделі тізбектің 1-ші тармақтағы тоқты анықтау қажет;

В. Кирхгоф заңдары көмегімен электр тізбегін есептеу қиындатылған;

С. Тізбекте электр энергия көздері көп болғанда;

D. Қабаттасу әдісімен есептеу қиындатылған;

Е. Тізбекте екі торап бар немесе тізбекті екі торапқа келтіру үшін.
$$$ 96

R12, R23, R31 кедергілері бар ұшбұрышты R1, R2, R3 кедергілі жұлдызшаға түрлендіру формула арқылы жазыңыз.

А. ;

В. ;

С. ;

D. ;

Е. .
$$$ 97

Кирхгоф заңдарының көмегімен есеп шешу. Кирхгофтын бірінші заңын қолданып, теңдеу саны қайсыған тәуелді болу керек.

А. Торап санына тең;

В. Торап санына минус бір;

С. Торап санына плюс бір;

D. Тәуелсіз санға тең;

Е. Торап санына минус екі.
$$$ 98

Кирхгоф заңдарының көмегімен есеп шешу. Кирхгофтын екінші заңын қолданып, теңдеу саны қайсыған тәуелді болу керек.

А. Торап санына тең;

В. Контур санына тең;

С. Тармақ санына минус бір;

D. Контур санына плюс бір;

Е. Торап санына плюс бір.
$$$ 99

Қут қай формуламен есептеледі?

А. P = RI;

В. ;

С. P = R2 I;

D. P = RI2;

Е. .
$$$ 100

Тізбектің иделды элементтері дегеніміз?

А. Бір параметрі бар элементтер;

В. Бірнеше парметрлері бар элементер;

С. Параметрі үлкен мәнді элементтер;

D. Параметрі кішкентай мәнді элементтер;Е. Екі параметрі бар элементтер;


Каталог: ebook
ebook -> Ќазаќстан республикасыныњ білім жєне ѓылым министірлігі
ebook -> Ќазаќстан Республикасы Білім жєне ѓылым министрлігі
ebook -> Бағдарламасы «Мектептегі атыс дайындығы»
ebook -> Семей мемлекеттік педагогикалыќ институты
ebook -> «Кәсіптік қазақ тілі» ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
ebook -> Ќазаќстан республикасыныѕ білім жјне єылым министірлігі
ebook -> Тест сұРАҚтары мемлекеттік кәсіпорынның ақша қорларының ең басты- сы?
ebook -> Ќазаќстан республикасы
ebook -> «Инженерлік-технологиялыќ факультеттіњ»
ebook -> Ќазаќстан республикасыныњ білім жєне ѓылым министрлігі


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет