Условия, при който ще бъде издаден административния актжүктеу 34.95 Kb.
Дата14.04.2019
өлшемі34.95 Kb.

Page |

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕЗа издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект

Проектни параметри на

ползването


Дейността по почистване ще се извършва във връзка с нарушената проводимост от дървесна растителност, храсти и отпадъци в участък от речното корито на река Яденица южно от регулацията на с. Голямо Белово в землището на град Белово. Премахване, събиране и изнасяне на прораснала, паднала и застрашена от падане дървесна растителност, храсти, коренища и клони, създаващи предпоставки за застрашаване живота и имуществото на населението, опазване на изградената общинска и държавна инфраструктура и поддържане на проводимостта на речното легло. Дърветата и храстите ще се изкоренят и извлекат от реката ръчно и с механизация и ще се разфасоват.

Параметрите на участъка, предвиден за почистване са както следва :


  • Дължина - 15,7 км

  • Ширина – 2,5м ( средна ширина )

  • Изсичане на дървета, храсти и извличане от дънери и дървета от речното легло съгласно представената проектна документация

Географски координати на участъка за почистване:

Начало : N42,19100; E023,98835

Край : N42,10106; E023,89033

Условия, при който ще бъде издаден административния акт:


  • Да не се допускат сечи на естествена дървесна растителност по бреговете на реката;

  • Да не се допускат дейности, които могат да доведат до нови изменения на физичните характеристики на водния обект и нови негативни промени в хидроморфологичния режим на реката;

  • Да не се допуска замърсяване на повърхностни и подземни водни тела;

  • Да не се допускат сечи в горски имоти;

  • След маркирането на всеки един от участъците с приблизителна дължина около 5 км, да се представи информация в БД ИБР за брой, вид, размер, състояние на маркираните дървета, които са предвидени да бъдат изсечени;

  • След извършване на дейността, за всеки от участъците, да се представи в БДИБР приемно предавателен протокол от комисията за приемане на почистения участък.
Цел на заявеното ползване


Поддържане проводимостта на речни легла с цел почистване от храсти, дървесна растителност и отпадъци в зоните по чл.119а, ал.1, т.5 от ЗВ : (обект: Почистване от прораснали и паднали дървета, дънери и храсти, на участък от река Яденица)

Водно тяло /воден обект/

Водно тяло с код BG3МА900R200 – „река Яденица“

Воден обект – река ЯденицаМестност,административно-териториална и териториална единица ЕКАТТЕ

Землище гр. Белово – ЕКАТТЕ 03592

Община Белово, област Пазарджик
Място за представяне на

писмени възражения и

предложения от

заинтересованите лицаБДИБР

гр.Пловдив

ул.”Янко Сакъзов” №35ИНЖ. ЦВЕТЕЛИНА КЪНЕВА

Директор на Басейнова дирекцияИзточнобеломорски район

4000, Пловдив, ул.”Янко Сакъзов” 35 /Тел: (+35932) 604720, Факс: (+35932) 604721, www.earbd.org; e-mail:bd_plovdiv@abv.bg

Каталог: files -> File -> Razreshitelni -> Obyavlenia-syobshtenia -> Obyavlenia -> 2018
2018 -> Съобщение за публично обявяване
2018 -> Басейнова дирекция „източнобеломорски район”
2018 -> Q1% = 455. 00 м³/сек – оразмерително за хидравличната проверка на проводимостта
2018 -> Предвижда се водоснабдяване за аквакултури от река Бяла река – ляв приток на река Стряма, чрез изградени съоръжения
2018 -> Басейнова дирекция източнобеломорски район
2018 -> Решение на Общински съвет Крумовград
2018 -> Басейнова дирекция „източнобеломорски район”
2018 -> Басейнова дирекция източнобеломорски район
2018 -> Обект Предприятие за разфасовка на червени меса и производство на полуфабрикати. Цел на заявеното ползване


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет