Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні“, керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 22жүктеу 104.72 Kb.
Дата25.05.2018
өлшемі104.72 Kb.
түріЗакон

Про Положення про порядок проведення екскурсійної діяльності у м. Львові

Керуючись Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні“, “Про туризм“, беручи до уваги ухвали міської ради від 19.10.2006 № 219 “Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради“ (зі змінами та доповненнями), від 10.03.2011 № 243 “Про Програму розвитку туристичної галузі міста“, від 27.01.2011 № 119 “Про затвердження Програми соціально-економічного та культурного розвитку м. Львова на 2011-2013 роки“, з метою приведення у відповідність до чинного законодавства нормативно-правових актів міської ради виконавчий комітет вирішив:

1. Погодити нову редакцію Положення про порядок проведення екскурсійної діяльності у м. Львові, затвердженого ухвалою міської ради від 23.10.2008 № 2139 “Про затвердження Положення про порядок проведення екскурсійної діяльності у м. Львові“ (додається).

2. Управлінню туризму департаменту “ЄВРО 2012“ подати міській раді на затвердження погоджені цим рішенням зміни до ухвали міської ради від 23.10.2008 № 2139.

Відповідальний: начальник управління

туризму департаменту “ЄВРО 2012“.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови.

Львівський міський голова А. Садовий

Додаток
Погоджено

рішенням виконкому

від _____________ №_____

“Додаток

Затверджено

ухвалою міської ради

від 23.10.2008 № 2139


ПОЛОЖЕННЯ


про порядок проведення екскурсійної діяльності у м. Львові
1. Загальні положення
1.1. Положення про порядок проведення екскурсійної діяльності у м. Львові (надалі – Положення) розроблене з метою забезпечення надання якісного туристичного супроводу груп туристів і туристів, що здійснюють подорож індивідуально з гідами-перекладачами, екскурсоводами та іншими фахівцями туристичного супроводу на території м. Львова. Положення скероване на захист інтересів держави, прав споживачів при наданні послуг з екскурсійної діяльності, надання якісного та безпечного обслуговування туристів у місті.

1.2. Положення визначає організаційні, кваліфікаційні, технологічні вимоги та контролюючі функції щодо організації екскурсійного обслуговування на території м. Львова.

1.3. Дія Положення поширюється на юридичних і фізичних осіб, резидентів та нерезидентів України – фахівців туристичного супроводу, крім працівників об’єктів відвідування, діяльність яких пов’язана з наданням екскурсійних послуг, та громадян – споживачів цих послуг.

1.4. Терміни, що вживаються у Положенні на території м. Львова:бейдж (ідентифікаційна картка) – нагрудний знак (посвідчення особи) екскурсовода (гіда-перекладача) з фотографією, що діє на території м. Львова.

гід-перекладач – фахівець, який володіє інформацією про місцевість перебування, визначні місця, їхню історію та визначних людей і розмовляє мовою іноземних туристів (або загальнозрозумілою для екскурсантів мовою), під керівництвом якого здійснюється екскурсія;

екскурсант – учасник екскурсії, що перебуває у супроводі екскурсовода на пішохідній або автомобільній екскурсії;

екскурсійна діяльність – діяльність з організації подорожей, що не перевищують 24 годин, у супроводі фахівця туристичного супроводу за заздалегідь складеними маршрутами, з метою ознайомлення з пам’ятками історії, культури, природи, музеями, з визначними місцями тощо;

екскурсія – туристична послуга, яка забезпечує задоволення духовних, естетичних, інформаційних та інших потреб туриста або екскурсанта;

екскурсовод – фахівець, який володіє інформацією про місцевість перебування, визначні місця, їхню історію та визначних людей, під керівництвом якого здійснюється екскурсія;

маршрут екскурсії – заздалегідь розроблений маршрут проходження екскурсійної групи визначними місцями, що супроводжується розповіддю екскурсовода;

портфель екскурсовода – умовна назва для означення збірки наочних матеріалів (фотографій, репродукцій картин, копій документів, карт тощо), які використовує екскурсовод під час екскурсії;

туристичний супровід – надання екскурсійних послуг екскурсоводами та гідами-перекладачами у населених пунктах та об’єктах показу, внутрішніми правилами яких це не заборонено, у межах даної адміністративної території та надання дорожньої інформації під час слідування туристичних груп до місця призначення, а також надання відповідних послуг спортивними інструкторами, провідниками;фахівці туристичного супроводу (гіди-перекладачі, екскурсоводи, спортивні інструктори, провідники) — фізичні особи, які проводять діяльність, пов’язану з туристичним супроводом і які у встановленому порядку отримали дозвіл на право здійснення туристичного супроводу акредитаційної комісії з питань видачі дозволів на право здійснення туристичного супроводу фахівцям туристичного супроводу Львівської обласної державної адміністрації (надалі – акредитаційна комісія).
2. Вимоги до проведення екскурсійної діяльності
2.1. Туристичний супровід, що здійснюється на території м. Львова, можуть надавати фахівці туристичного супроводу, громадяни України та особи, які постійно проживають на території України, якщо інше не передбачено міжнародним договором України, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, які у встановленому порядку отримали на цю діяльність дозвіл акредитаційної комісії та зареєстровані як суб’єкти підприємницької діяльності або уклали договір з туристичною фірмою.

2.2. Екскурсійні послуги у музеях, галереях, установах чи організаціях можуть надавати особи, які обслуговують об’єкти відвідування і які обіймають відповідні посади. Останні надають екскурсійне обслуговування лише на цих об’єктах відвідування.

2.3. Навчальні екскурсії з історії, літератури, львовознавства та інших предметів для учнів шкіл, ліцеїв, закладів профтехосвіти, студентів вищих навчальних закладів, коледжів, технікумів та інших навчальних закладів можуть проводити викладачі відповідного навчального предмету, а також працівники науково-дослідних установ, які здійснюють вузькопрофільні, науково-пізнавальні екскурсійні програми у межах наукової співпраці.

2.4. Офіційним документом, який дає право керівникові групи проводити навчальну та науково-пізнавальну екскурсію на території м. Львова, є наказ (витяг з наказу) установи, що організовує екскурсію.

2.5. Фахівці туристичного супроводу після отримання дозволу акредитаційної комісії подають заяву-анкету (додаток 1 до Положення) на безкоштовне отримання бейджа (додаток 2 до Положення) у відділ “Центр обслуговування мешканців“ адміністративно-господарського управління Львівської міської ради.

2.6. Львівська міська рада видає бейдж з метою впровадження єдиного зразка ідентифікатора фахівця туристичного супроводу, складання реєстру фахівців туристичного супроводу та контролю за їх діяльністю на території м. Львова.

2.7. Фахівець туристичного супроводу отримує бейдж (з терміном дії відповідно до отриманого дозволу акредитаційної комісії) у відділі “Центр обслуговування мешканців“ адміністративно-господарського управління Львівської міської ради протягом терміну, визначеного Законом України “Про звернення громадян“, з часу подачі заяви-анкети.

2.8. У разі втрати або пошкодження виданого бейджа видається його дублікат. Для цього фахівець туристичного супроводу повинен подати заяву про видачу дубліката бейджа у порядку, визначеному для отримання бейджа, та документ, що підтверджує публікацію про втрату бейджа у друкованому засобі масової інформації. Строк дії дубліката бейджа не може перевищувати строку, який зазначався у втраченому або пошкодженому бейджі.

2.9. Фахівець туристичного супроводу, що подав документи на видачу дубліката бейджа замість втраченого або пошкодженого, може здійснювати туристичний супровід у м. Львові на підставі довідки, яку видає управління туризму департаменту “ЄВРО 2012“ Львівської міської ради при наявності заяви претендента на видачу дубліката бейджа.

2.10. Фахівці туристичного супроводу при здійсненні туристичного супроводу повинні мати при собі:

2.10.1. Дозвіл акредитаційної комісії на право здійснення туристичного супроводу.

2.10.2. Копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, завірену у встановленому порядку, або завірену копію договору з туристичною фірмою про послуги туристичного супроводу, або наказ (витяг з наказу) установи, що організовує екскурсію.

2.10.3. Бейдж.

2.11. Автобусні та автомобільні екскурсійні маршрути повинні розроблятися відповідно до Правил дорожнього руху. Екскурсійні і туристичні автобуси та автомобілі зобов’язані зупинятися у зонах паркування туристичного транспорту у м. Львові.


3. Контроль за проведенням екскурсійної діяльності
3.1. Контроль за проведенням екскурсійної діяльності у м. Львові покладається на управління муніципальної дружини та управління туризму департаменту “ЄВРО 2012“ Львівської міської ради.

3.2. Повноваження працівників управління муніципальної дружини Львівської міської ради при проведенні перевірки правомірності проведення екскурсійної діяльності на території м. Львова гідами-перекладачами, екскурсоводами та іншими фахівцями туристичного супроводу:

3.2.1. Перевіряти правомірність проведення екскурсійної діяльності на території м. Львова відповідно до цього Положення і наявність у фахівця туристичного супроводу документів, зазначених у підпунктах 2.3. і 2.5. цього Положення.

3.2.2. У разі відсутності відповідних документів на право проведення туристичного супроводу на території м. Львова роз’яснювати особі, що надає послуги, про дію цього Положення.

3.2.3. Встановлювати особу, що надає послуги фахівця туристичного супроводу у м. Львові з порушенням цього Положення, та вчиняти стосовно неї дії, спрямовані на припинення правопорушення, відповідно до чинного законодавства України.

3.2.4. Подавати в управління туризму департаменту “ЄВРО 2012“ Львівської міської ради звіт про виявлені порушення (щомісяця).

3.3. Управління туризму департаменту “ЄВРО 2012“ Львівської міської ради збирає, впорядковує, актуалізує базу даних фахівців туристичного супроводу, проводить її аналіз, надає інформацію суб’єктам туристичної галузі м. Львова, засобам масової інформації у межах надання інформації про особу, визначених Законом України “Про інформацію“.

3.4. Управління туризму департаменту “ЄВРО 2012“ Львівської міської ради клопоче у встановленому порядку про скасування дозволу, виданого фахівцю туристичного супроводу та анулювання бейджа при:

3.4.1. Порушенні фахівцем туристичного супроводу норм Положення, виявлених під час контролю за проведенням екскурсійної діяльності працівниками управління муніципальної дружини Львівської міської ради.

3.4.2. Наявності обгрунтованих скарг з боку суб’єктів туристичної діяльності, представників об’єктів показу, музеїв, а також екскурсантів та туристів на діяльність фахівця туристичного супроводу.

Керуючий справами виконкому М. Литвинюк

Віза:
В. о. начальника управління

туризму Г. Гриник

Додаток 1 до Положення


Начальнику управління

туризму

Львівської міської радип. ………………………………..
_________ р. № _______

ЗАЯВА-АНКЕТА
про отримання бейджа (ідентифікаційної картки) екскурсовода/


гіда-перекладача ________________________________________


Кольорова
фотографія

Я,______________________________________________________________,


(прізвище, ім’я, по-батькові)

прошу надати мені ідентифікаційну картку екскурсовода (гіда-перекладача) для засвідчення права проводити екскурсійну діяльність (надавати туристичний супровід) на території м. Львова.


Інформація про заявника

П.І.П.(українською мовою):_________________________________________


П.І.(латинськими літерами):______________________________________
Назва закінчених курсів екскурсоводів:_______________________________
Рік закінчення курсів екскурсоводів: _________________________________
Теперішня форма працевлаштування:

□ Суб’єкт підприємницької діяльності □ Постійне працевлаштування у

туристичній фірмі

□ Договір з туристичною фірмою □ Інше________________________


Теми екскурсій по м.Львову:

________________________________________________________________


________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Якими іноземними мовами проводите екскурсії? _____________________
________________________________________________________________
Відколи займаєтесь екскурсійною діяльністю? ________________________

Контактна адреса, телефон, тел./факс: ______________________________

________________________________________________________________

Перелік документів, що додаються:

□ 2 фото;

□ копія паспорта громадянина України або посвідки на постійне проживання іноземця чи особи без громадянства в Україні;

□ копія дозволу акредитаційної комісії з питань видачі дозволів на право здійснення туристичного супроводу Львівської обласної державної адміністрації;

□ копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;

АБО

□ копія документа про підтвердження працевлаштування:______________


________________________________________________________________

Дата ___________________ Підпис________________________

Документи прийняті ______________________________________________

(дата, прізвище, підпис працівника, що прийняв документи)

В. о. начальника управління

туризму Г. Гриник


Додаток 2 до Положення

Бейдж


лицева сторона
Напис “ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА“, зображення офіційного та промоційного герба міста Львова


Кольорова фотографія

Ім’я фахівця туристичного супроводу


Прізвище фахівця туристичного супроводу
Транскрипція імені і прізвища
Зазначення категорії, до якої належить фахівець туристичного супроводу (екскурсовод, гід-перекладач – із зазначенням мови)

М.П. Номер бейджа (ідентифікаційної картки)


зворотня сторона
Напис “ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА“

Номер бейджа (ідентифікаційної картки)

Начальник управління
туризму департаменту “ЄВРО 2012“ _____________
/підпис/


В. о. начальника управління

туризму Г. Гриник“

Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет