Єдістемелік н±сќаулардыњ титулдыќ параѓыжүктеу 283.09 Kb.
Дата22.04.2019
өлшемі283.09 Kb.
түріНұсқаулар

Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/40Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті


Салалық экономика кафедрасы

«Көлік құрылысының экономикасы» пәні бойынша


Көлік құрылысы мамандығының студенттеріне арналған

ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУЛАР


Павлодар


Әдістемелік нұсқаулардың мақсаты ­– пәнді оқып үйрену үшін студенттерге көмек көрсету

Бұл пән қарастырады: құрылыс материалдары, бұйымдары және конструкциялар өнеркәсібін, оның НТП-дағы ролін; ресурстарды; оларды қолдану тиімділігі.


Тақырып 1. Көлік құрылысы экономикасының концепциялары мен теориялық негіздері

Ел және сала, экономика инфрақұрылымының экономикалық дамуында көлік құрылысының пәні, рөлі мен міндеттері.Сала, тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді ұсыну ортасы ретінде. Қазақстан Республикасының сала экономикасы ұғымы мен құрамы. «Көлік құрылысындағы қажеттелік», «көлік құрылысындағы қамтылу дәрежесі», «көлік қызметтерінің қажеттілігі», «көлік құрылысының приоритеттілік дәрежесі», «көлік қызметі», «көлік қызметінің нарығы», «көлік қызметінің қаттарлас нарығы» ұғымдары. Көліктегі құрылыс экономикасы түсінігі. Қазақстьан Республикасында көлік құрылысын ұйымдастыру мақсаттары мен формалары.

Тақырыпты оқып шықаннан кейін студент білу керек:

- Қазақстан экономикасының маңызды стратегиялық саласын;

- көлік құрылысының Қазақстанда дамуының экономикалық себеп-салдарын;

- көлік құрылысы саласындағы экономикалық және ұйымдастырушылық шешімдер концепциясын;

- көлік құрылысы экономикасының мәнін;

- көлік құрылысы экономикасындағы үғымдық аппаратын;

- көлік құрылысы экономикасы кешенінің экономикалық механизмі мен ұйымдастырушылық элементтері.

Есептеп білу керек:

- Қазақстан экономикасының маңызды стратегиялық саласын;

- көлік құрылысының Қазақстанда дамуының экономикалық себеп-салдарын;

- көлік құрылысы саласындағы экономикалық және ұйымдастырушылық шешімдер концепциясын;

- көлік құрылысы экономикасының мәнін білу керек.
Әдебиет:

1 Колоскова, Л.И. Курс лекций по экономике автотранспортных предприятий: учеб. пособие для вузов/ Колоскова, Л.И., Напхоненко, Н.В. – М.: Ростов-на /Д.: МарТ, 2006. – 127с. (Учебный курс)

2 Сергеев, И.В. Экономика организаций (предприятий)[Текст]: учебник/Сергеев, И.В., Веретенникова, И.И. – М.: Проспект, 2006. – 553с.

3 Степанова, И.С. Экономика строительства [Текст]: учебник для студ. строит. вузов / Степанова, И.С. – 3-е изд., перераб.и доп. – М.: Высшее образование, 2009. – 620с.

4 Экономика предприятий автомобильного транспорта [Текст]: учеб. пособие для вузов / Фролов, Н.Н., Напхоненко, Н.В. [ и др.]. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Ростов на/Д.: МарТ, 2008. – 473с. – (Экономика и управление).

5 Бузырева, В.В. Экономика строительства [Текст]: учебник для студ. строит. вузов/ Бузырева, В.В. – 2-е изд., стер. – М.: Академия, 2007. – 336с

6 Громов, Н.Н. Менеджмент на транспорте [Текст ]: учеб. пособие для вузов/ Громов, Н.Н.; ред. Персианова, В.А. – 4-е изд., стер. – М.: Академия, 2008. – 527с. – (Высшее профессиональное образование).

7 Ефименко, И.Б. Экономика строительства [Текст ]: учеб. – практ. Пособие/ Ефименко, И.Б. – М.: РОСБУХ , 2008. – 197с.
Тақырып 2 Көлік құрылысында инвестициялық қызметтің негіздері

Көлік құрылысындағы басқарудың ұйымдастырушылық-құқықтық түрлері мекн экономикалық негіздері. Көлік құрылысының экономикалық және ұйымдастырушылық ортаның қызметі етуі.

Көлік құрылысының құрамдас бөліктері. Көлік қызметі объектілерінің макр- микроортасы. Меншіктің формалары мен экономикалық мәні.

Жалпылама күрделі қаржы салымдарының нормативтік жүйесін жоспарлау және жеке алғанда көлік құрылысында.

Тақырыпты оқып шықаннан кейін студент білу керек:

- объектілердің құндық көрсеткіштері және инвестициялардың тиімділігі;

- жобалау нормасының ұзақтығы, көліктегі қондырғылар мен ғимараттарды салу және іске қосу;

- көлік құрылысында инвестициялық жобаның техника-экономикалық негіздеудің сатылары мен бөлімдері: мүмкіндіктерді үздестіру, алдын ала таңдау, жобалау, бағалау, шешімді қабылдау және т.б;

- көлік құрылысындағы бизнес-жоспар және оның бюджеттік қаржыландырудағы ерекшеліктерін ескеру.

Есептеп білу керек:

- объектілердің құндық көрсеткіштері және инвестициялардың тиімділігі;

- жобалау нормасының ұзақтығы, көліктегі қондырғылар мен ғимараттарды салу және іске қосу;

- көлік құрылысында инвестициялық жобаның техника-экономикалық негіздеудің сатылары мен бөлімдері: мүмкіндіктерді үздестіру, алдын ала таңдау, жобалау, бағалау, шешімді қабылдау және т.б.


Әдебиет:

1 Колоскова, Л.И. Курс лекций по экономике автотранспортных предприятий: учеб. пособие для вузов/ Колоскова, Л.И., Напхоненко, Н.В. – М.: Ростов-на /Д.: МарТ, 2006. – 127с. (Учебный курс)

2 Сергеев, И.В. Экономика организаций (предприятий)[Текст]: учебник/Сергеев, И.В., Веретенникова, И.И. – М.: Проспект, 2006. – 553с.

3 Степанова, И.С. Экономика строительства [Текст]: учебник для студ. строит. вузов / Степанова, И.С. – 3-е изд., перераб.и доп. – М.: Высшее образование, 2009. – 620с.

4 Экономика предприятий автомобильного транспорта [Текст]: учеб. пособие для вузов / Фролов, Н.Н., Напхоненко, Н.В. [ и др.]. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Ростов на/Д.: МарТ, 2008. – 473с. – (Экономика и управление).

5 Бузырева, В.В. Экономика строительства [Текст]: учебник для студ. строит. вузов/ Бузырева, В.В. – 2-е изд., стер. – М.: Академия, 2007. – 336с

6 Громов, Н.Н. Менеджмент на транспорте [Текст ]: учеб. пособие для вузов/ Громов, Н.Н.; ред. Персианова, В.А. – 4-е изд., стер. – М.: Академия, 2008. – 527с. – (Высшее профессиональное образование).

7 Ефименко, И.Б. Экономика строительства [Текст ]: учеб. – практ. Пособие/ Ефименко, И.Б. – М.: РОСБУХ , 2008. – 197с.


Тақырып 3 Көлік құрылысы саласында реттеу және инвестициялық қызметтің ерекшеліктері

Көлік құрылыснның күрделі қаржы салымдарының экономикалық тиімділігі. Көлік құрылысы саласындағы экономикалық механизм, экономикалық көрсеткіштер жүйесі және инвестициялық қызметті есептеудің әдістемесі. Баға түсінігі, оның қызметі: есептік, ынталандырушы, үлестіруші, ұсыныс пен сұраныстың баланстық қызметі, өндірісті тиімді шоғырландыру критерийлері.

Көлік құрылысы салысы қызметін инвестициялық реттеулуі: инвестициялық климат, инвестициялық режім, инвестициялық заңдылық. Инвестициялық қажеттілік қимасында көлік құрылысы саласының жүйе құрастырушылық көрсеткіштері, қанағаттандырылуы жіне инвестициялық қызығушылық.

Тақырыпты оқып шықаннан кейін студент білу керек:

- көлік құрылысы саласына ұлттық және шетелдік компаниялардың инвесторларын тартуда инвестициялық қызығушылықты қалыптастыру;

- көлік құрылысы және оған қатысты инфрақұрылымның қосымша объектілердің инвестициялық қызығушылығын ынталандыру әдістері;

-Қазақстан Республикасында көлік құрылысы салаларының инвестициялық саясатының мәні, міндеттері мен мақсаттары;

- инвестицялық саясатты дамыту концепциясы және көлік құрылысы нарығын дамыту стратегиясы мен тактикасы.Есептеп білу керек:

- көлік құрылысы және оған қатысты инфрақұрылымның қосымша объектілердің инвестициялық қызығушылығын ынталандыру әдістері;

- Қазақстан Республикасында көлік құрылысы салаларының инвестициялық саясатының мәні, міндеттері мен мақсаттары;

- инвестицялық саясатты дамыту концепциясы және көлік құрылысы нарығын дамыту стратегиясы мен тактикасы.


Әдебиет:

1 Колоскова, Л.И. Курс лекций по экономике автотранспортных предприятий: учеб. пособие для вузов/ Колоскова, Л.И., Напхоненко, Н.В. – М.: Ростов-на /Д.: МарТ, 2006. – 127с. (Учебный курс)

2 Сергеев, И.В. Экономика организаций (предприятий)[Текст]: учебник/Сергеев, И.В., Веретенникова, И.И. – М.: Проспект, 2006. – 553с.

3 Степанова, И.С. Экономика строительства [Текст]: учебник для студ. строит. вузов / Степанова, И.С. – 3-е изд., перераб.и доп. – М.: Высшее образование, 2009. – 620с.

4 Экономика предприятий автомобильного транспорта [Текст]: учеб. пособие для вузов / Фролов, Н.Н., Напхоненко, Н.В. [ и др.]. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Ростов на/Д.: МарТ, 2008. – 473с. – (Экономика и управление).

5 Бузырева, В.В. Экономика строительства [Текст]: учебник для студ. строит. вузов/ Бузырева, В.В. – 2-е изд., стер. – М.: Академия, 2007. – 336с

6 Громов, Н.Н. Менеджмент на транспорте [Текст ]: учеб. пособие для вузов/ Громов, Н.Н.; ред. Персианова, В.А. – 4-е изд., стер. – М.: Академия, 2008. – 527с. – (Высшее профессиональное образование).

7 Ефименко, И.Б. Экономика строительства [Текст ]: учеб. – практ. Пособие/ Ефименко, И.Б. – М.: РОСБУХ , 2008. – 197с.


Тақырып 4 Көлік құрылысы саласында реттеу және инвестициялық қызметтің ерекшеліктері

Көлік құрылысының экономикасы – көлік объектілерінң қажеттілігін қамтамасыз ету. Көлік құрылысы қызметінің мотивациясы. Көлік құрылысының нарығы – субъектілердің динамикалық жиынтығы: жер, жұмыс күші, капитал.

Көлік құрылысы ұйымдары қызметінің диверсификациясы. Көлік құрылысыың өмір сүру циклын бағалаудағы негізіг жүйелер мен оеың құны – экономикалық болжамдар және жоспарлар.

Тақырыпты оқып шықаннан кейін студент білу керек:

- Мемлекеттік орталықтандырылған күрделі қаржы салымдары – негізгі қорларды құру және жаңартуға және мемлекеттік бюджет қаржылары арқылы қаржыландырылатын немесе көлік құрылысын стратегиялық бағыттағы бюджеттік займдер;

- Көлік құрылысы индустриясы – құрылысты салу, көлік объектілерін кеңейту және қайта құру, кезінде әдетте пайдаланатын бірыңғай жобалау-сметалық құжаттарды құрылыс құнының еркін сметалық есептеулері арұқыл, титулдық тізімді қажет ететін бекітілген тіртіп бойынша жүргізіледі;

- Көлік құрылысы ұйымдары қызметінің диверсификациясы.

Есептеп білу керек:

- Көлік құрылысы индустриясы – құрылысты салу, көлік объектілерін кеңейту және қайта құру, кезінде әдетте пайдаланатын бірыңғай жобалау-сметалық құжаттарды құрылыс құнының еркін сметалық есептеулері арұқыл, титулдық тізімді қажет ететін бекітілген тіртіп бойынша жүргізіледі;

- Көлік құрылысы ұйымдары қызметінің диверсификациясы;

- Көлік құрылысыың өмір сүру циклын бағалаудағы негізіг жүйелер мен оеың құны – экономикалық болжамдар және жоспарлар.


Әдебиет:

1 Колоскова, Л.И. Курс лекций по экономике автотранспортных предприятий: учеб. пособие для вузов/ Колоскова, Л.И., Напхоненко, Н.В. – М.: Ростов-на /Д.: МарТ, 2006. – 127с. (Учебный курс)

2 Сергеев, И.В. Экономика организаций (предприятий)[Текст]: учебник/Сергеев, И.В., Веретенникова, И.И. – М.: Проспект, 2006. – 553с.

3 Степанова, И.С. Экономика строительства [Текст]: учебник для студ. строит. вузов / Степанова, И.С. – 3-е изд., перераб.и доп. – М.: Высшее образование, 2009. – 620с.

4 Экономика предприятий автомобильного транспорта [Текст]: учеб. пособие для вузов / Фролов, Н.Н., Напхоненко, Н.В. [ и др.]. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Ростов на/Д.: МарТ, 2008. – 473с. – (Экономика и управление).

5 Бузырева, В.В. Экономика строительства [Текст]: учебник для студ. строит. вузов/ Бузырева, В.В. – 2-е изд., стер. – М.: Академия, 2007. – 336с

6 Громов, Н.Н. Менеджмент на транспорте [Текст ]: учеб. пособие для вузов/ Громов, Н.Н.; ред. Персианова, В.А. – 4-е изд., стер. – М.: Академия, 2008. – 527с. – (Высшее профессиональное образование).

7 Ефименко, И.Б. Экономика строительства [Текст ]: учеб. – практ. Пособие/ Ефименко, И.Б. – М.: РОСБУХ , 2008. – 197с.


5 Көлік құрылысындағы конкурстік (тендерлік) экономика

Көлік құрылысындағы мердігерлік келісім-шарттар, қондырғылар, қосымша, көлік құрылысынмен байланысты объектілер.

Тендерлерді ұйымдастыру тәртібі. Конкурстарды ұйымдастыру ережелері, көлік құрылысындағы (тендерлер). Күрделі қаржы салымдарының тиімді пайдалануын қамтамасыз ету, сұранысты орналастыру және мердігерлік келісім-шарттарға отыру кезінде бәсекелестік ортаны қалыптастыру.

Тақырыпты оқып шықаннан кейін студент білу керек:

- тендерлік амалдарды қолдану, олармен байланысты ережелер – бұл көлік құрылысында мердігерлік келісім-шарттарды жасау міндетті шарт;

- тентерлік құжаттар – құжаттар кешені, онда сұраныстың негізгі ақпараты, шарттары мен конкурсты жүргізу ережелері бар құжат;

- тенделік комитет (комиссия) – конурсты дайындайтын және жүргізетін тұрақты немесе тұрақсыз орган;

- оферталардың құны, оны есептеу және офертаны дайындау.Есептеп білу керек:

- конкурсты ұйымдастыру әдістері;

- тендерлердің нәтижесін енгізу (конкурстарды).

- тендерлік амалдарды қолдану, олармен байланысты ережелер – бұл көлік құрылысында мердігерлік келісім-шарттарды жасау міндетті шарт;

- тентерлік құжаттар – құжаттар кешені, онда сұраныстың негізгі ақпараты, шарттары мен конкурсты жүргізу ережелері бар құжат;

- тенделік комитет (комиссия) – конурсты дайындайтын және жүргізетін тұрақты немесе тұрақсыз орган.


Әдебиет:

1 Колоскова, Л.И. Курс лекций по экономике автотранспортных предприятий: учеб. пособие для вузов/ Колоскова, Л.И., Напхоненко, Н.В. – М.: Ростов-на /Д.: МарТ, 2006. – 127с. (Учебный курс)

2 Сергеев, И.В. Экономика организаций (предприятий)[Текст]: учебник/Сергеев, И.В., Веретенникова, И.И. – М.: Проспект, 2006. – 553с.

3 Степанова, И.С. Экономика строительства [Текст]: учебник для студ. строит. вузов / Степанова, И.С. – 3-е изд., перераб.и доп. – М.: Высшее образование, 2009. – 620с.

4 Экономика предприятий автомобильного транспорта [Текст]: учеб. пособие для вузов / Фролов, Н.Н., Напхоненко, Н.В. [ и др.]. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Ростов на/Д.: МарТ, 2008. – 473с. – (Экономика и управление).

5 Бузырева, В.В. Экономика строительства [Текст]: учебник для студ. строит. вузов/ Бузырева, В.В. – 2-е изд., стер. – М.: Академия, 2007. – 336с

6 Громов, Н.Н. Менеджмент на транспорте [Текст ]: учеб. пособие для вузов/ Громов, Н.Н.; ред. Персианова, В.А. – 4-е изд., стер. – М.: Академия, 2008. – 527с. – (Высшее профессиональное образование).

7 Ефименко, И.Б. Экономика строительства [Текст ]: учеб. – практ. Пособие/ Ефименко, И.Б. – М.: РОСБУХ , 2008. – 197с.


6 Көлік құрылысын экономикалық бағалау, көлік объектілерін қайта құру және моджернизациялау

Мүлікті экономикалық бағалау – көлік және қосымша объектілер. Көлік объектілері нарығында меншік иесінің стратегиясы. Экономикалық стратегия және сұраныс берушінің идеологиясы.

Көлік объектілерінің құны: еңбек ақы, жер учаскесін бөлу және сатып алу, учаскені игеру, жобалау-іздестіру жұмыстарының шығандары (эскиздік жоба, сараптау), құрылысты салу шығындары, басқа да шығындар (басқарушылық және делдалдық шығындар, сақтандыру, несие үшін төлемдер), салықтар, инвестордың табысы. Мемлекеттік масштабта көлік құрылысының ұзақ мерзімді стратегиялық мақсаты. Көлік құрылысы объектілерінің және қосымша, инфрақұрылымдық ғимараттардың, қондырғылардың нарықтық экономика заңдарының стратегиясы.

Тақырыпты оқып шықаннан кейін студент білу керек:

-көлік объектілері мен көлік шаруашылығын қайта құру мен модернизациялаудың экономикалық негіздері;

-біткен көлік объектісіне экономикалық баға беру және нәтижелердің дисконтталған шығындары;

- экономикалық баға берудің корреляциясы, баға, тарифтер және жұмыс жоспарының іске қосылған объектілердің өзгерісіне әсері;

- көлік объектілерінің құнының амортизация үшін рөлі.Есептеп білу керек:

- оптималды мерзімді есептеу, көлік құрылысының құнын және енгізу ұсыныстары;

- эксплуатациялық шығындарды есептеу және көлік құрылысының жобаланған құнымен салыстыру, сонымен қатар объекті пайдалану мүмкіндігі;

- берілген мүліктің түрі үшін салықтық саясаттың техникалық прогрестегі тенденциясы;

- мемлекеттік, мемлекетаралық, стратегиялық мақсаттарға пайдалану мүмкіндігі;

- көлік құрылысы салаларына қызмет көрсету шарттарын талдау;

- көліктік шығындарды есептеу, экономикалық ықтималдылық және көліктік магистарлдер мен коридорларды пайдалануға жалға беруді тиімділігі.
Әдебиет:

1 Колоскова, Л.И. Курс лекций по экономике автотранспортных предприятий: учеб. пособие для вузов/ Колоскова, Л.И., Напхоненко, Н.В. – М.: Ростов-на /Д.: МарТ, 2006. – 127с. (Учебный курс)

2 Сергеев, И.В. Экономика организаций (предприятий)[Текст]: учебник/Сергеев, И.В., Веретенникова, И.И. – М.: Проспект, 2006. – 553с.

3 Степанова, И.С. Экономика строительства [Текст]: учебник для студ. строит. вузов / Степанова, И.С. – 3-е изд., перераб.и доп. – М.: Высшее образование, 2009. – 620с.

4 Экономика предприятий автомобильного транспорта [Текст]: учеб. пособие для вузов / Фролов, Н.Н., Напхоненко, Н.В. [ и др.]. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Ростов на/Д.: МарТ, 2008. – 473с. – (Экономика и управление).

5 Бузырева, В.В. Экономика строительства [Текст]: учебник для студ. строит. вузов/ Бузырева, В.В. – 2-е изд., стер. – М.: Академия, 2007. – 336с

6 Громов, Н.Н. Менеджмент на транспорте [Текст ]: учеб. пособие для вузов/ Громов, Н.Н.; ред. Персианова, В.А. – 4-е изд., стер. – М.: Академия, 2008. – 527с. – (Высшее профессиональное образование).

7 Ефименко, И.Б. Экономика строительства [Текст ]: учеб. – практ. Пособие/ Ефименко, И.Б. – М.: РОСБУХ , 2008. – 197с.


7 Көлік құрылысы салысын мемлекеттік және монополияға қарсы реттеу

Көлік құрылысындағы субъектілер мен меншіктік құқықтары. Меншіктік құқығын алу. Өндірістік зиян объектілерді енгізу және көлік құрылысының қауіпсіздігінің құқықтық, эконо микалық және әлеуметтік негіздерін қамтамасыз ету. Экономиканы мемлекеттік реттеудің (ЭМР) мәні, қызметі, объектісі, субъектісі және қажеттілігі. ЭМР-дің моделдері мен аспаптар жүйесі. Көлік құрылысында ЭМР-дің институционалдық құрылымы: заңнамалары мен тәртібі; қорғау жүйесінің қажеттілігі; әлеуметтік қамсыздандыру; басқа мемлекеттермен әр түрлә келісім-шарттарға отыру. Көлік құрылысы мен іске қосудың монополияға қарсы заңнамалары. Табиғи монополиялар саласында мемлекеттік ьақылау: бастапқы, келесі. Мемлекеттік реттеу және бақылауды қажет ететін табиғи монополиялар субъектілерінің реестрі. Табиғи монополиялар заңнамасын бұзғаны үшін жауапкершілік.Тақырыпты оқып шықаннан кейін студент білу керек:

- Қазақстанның экономикалық саясатты енгізу кезінде приоритетті ел экономикасының стратегиялық дамуының концепциялары мен бағыттары;

- ЭМР жүйесінде Қазақстаннның мемлекеттік органдарын басқару;

- ЭМР құқықтық және әкімшілік әдістері;

- ЭМР жүйесінде көлік құрылысының әлеуметтік-экономикалық дамуын болжамдау;

- құрылыс жоьалары мен бағдарламаларын қалыптастыру және жүзеге асыру;

- ҚНжЖ-құру, олардың орындалуын қадағалау;

- конкурстық негізде мемлекеттік бюджеттің қаражаттарын, кепілденген мақсаттық займдерді, облигацияларды шығару ды орналастыру.Есептеп білу керек:

- ЭМР жүйесінде Қазақстаннның мемлекеттік органдарын басқару;

- ҚНжЖ-құру, олардың орындалуын қадағалау;

- конкурстық негізде мемлекеттік бюджеттің қаражаттарын, кепілденген мақсаттық займдерді, облигацияларды шығару ды орналастыру;

- Қазақстанның экономикалық саясатты енгізу кезінде приоритетті ел экономикасының стратегиялық дамуының концепциялары мен бағыттары.

Әдебиет:

1 Колоскова, Л.И. Курс лекций по экономике автотранспортных предприятий: учеб. пособие для вузов/ Колоскова, Л.И., Напхоненко, Н.В. – М.: Ростов-на /Д.: МарТ, 2006. – 127с. (Учебный курс)

2 Сергеев, И.В. Экономика организаций (предприятий)[Текст]: учебник/Сергеев, И.В., Веретенникова, И.И. – М.: Проспект, 2006. – 553с.

3 Степанова, И.С. Экономика строительства [Текст]: учебник для студ. строит. вузов / Степанова, И.С. – 3-е изд., перераб.и доп. – М.: Высшее образование, 2009. – 620с.

4 Экономика предприятий автомобильного транспорта [Текст]: учеб. пособие для вузов / Фролов, Н.Н., Напхоненко, Н.В. [ и др.]. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Ростов на/Д.: МарТ, 2008. – 473с. – (Экономика и управление).

5 Бузырева, В.В. Экономика строительства [Текст]: учебник для студ. строит. вузов/ Бузырева, В.В. – 2-е изд., стер. – М.: Академия, 2007. – 336с

6 Громов, Н.Н. Менеджмент на транспорте [Текст ]: учеб. пособие для вузов/ Громов, Н.Н.; ред. Персианова, В.А. – 4-е изд., стер. – М.: Академия, 2008. – 527с. – (Высшее профессиональное образование).

7 Ефименко, И.Б. Экономика строительства [Текст ]: учеб. – практ. Пособие/ Ефименко, И.Б. – М.: РОСБУХ , 2008. – 197с.


8 Көлік құрылысы кәсіпорындарының қызметін лицензиялау

Бірыңғай мемлекеттік қамсыздандыру саясатын жіне көліктік және оған қатысты құрылысты жүзеге асырудаға нормативтік актілер. Лицензияны беру тәртібі және шарттары. Санкцияларды қолдану және лицензияны пайдалану шарттарының тәртібін қадағалау. Нормативтік құжаттар, сертификаттау рәсімдерін белгілеу және өндірістік қаупі бар объектілерге қойылатын шарттары. Қазақстан Республикасында өнімдер, қызметтер және басқа да объектілер үшін міндетті сертификаттаудың құқықтық негіздері. Сертификаттауға қатысушылардың құық, міндеттері мен жауапкершілігі. Көлік құрылысында қолданылатын техникалық құрылғылардың өндірістік қауіпсіздігіне қойылатын талаптар.Тақырыпты оқып шықаннан кейін студент білу керек:

- көлік құрылысында өндірістік бақылаудың құқықтық негіздерін қадағалау;

- көлік құрылысы объектілерінің тексеруін ұйымдастыру тәртібі және тексеру нәтижелерін көркемдеу;

- көлік құрылысы лицензиясын аккредитациялау;

- көлік құрылысы саласында нормативтік-құқықытық сертификаттау, лицензиялау және іске асыру;

- көлік құрылысы объектілерін іске қосқанда, модернизациялау кезінде, қайта құруда, құрылыс салғанда келтірілген зиянды үшін міндетті түрде азаматтық сақтандыруды енгізу.Есептеп білу керек:

- көлік құрылысы объектілерінде стандарттау, нормалау, сапаны қадағалау, сертификаттау;

- көлік құрылысында нормативтік құжаттардың жүйесі;

- ҚНжЖ-ға қатысты анықтамалық құралдар;

- өндірістік және салалық стандарттар;

- салалық стандарттар және техникалық жағдайлар.


Әдебиет:

1 Колоскова, Л.И. Курс лекций по экономике автотранспортных предприятий: учеб. пособие для вузов/ Колоскова, Л.И., Напхоненко, Н.В. – М.: Ростов-на /Д.: МарТ, 2006. – 127с. (Учебный курс)

2 Сергеев, И.В. Экономика организаций (предприятий)[Текст]: учебник/Сергеев, И.В., Веретенникова, И.И. – М.: Проспект, 2006. – 553с.

3 Степанова, И.С. Экономика строительства [Текст]: учебник для студ. строит. вузов / Степанова, И.С. – 3-е изд., перераб.и доп. – М.: Высшее образование, 2009. – 620с.

4 Экономика предприятий автомобильного транспорта [Текст]: учеб. пособие для вузов / Фролов, Н.Н., Напхоненко, Н.В. [ и др.]. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Ростов на/Д.: МарТ, 2008. – 473с. – (Экономика и управление).

5 Бузырева, В.В. Экономика строительства [Текст]: учебник для студ. строит. вузов/ Бузырева, В.В. – 2-е изд., стер. – М.: Академия, 2007. – 336с

6 Громов, Н.Н. Менеджмент на транспорте [Текст ]: учеб. пособие для вузов/ Громов, Н.Н.; ред. Персианова, В.А. – 4-е изд., стер. – М.: Академия, 2008. – 527с. – (Высшее профессиональное образование).

7 Ефименко, И.Б. Экономика строительства [Текст ]: учеб. – практ. Пособие/ Ефименко, И.Б. – М.: РОСБУХ , 2008. – 197с.


9 Көлік құрылысндағы жерлік және келісім-қатынастар

Көлік құрылысында жерді экономикалық бағалаудың негіздері. Рента түсінігі, оның түрлері мен мінездемесі. Рентаның түрлері мен мінездемелері: абсолюттік, дифференциалды, монопольді. Көлік құрылысындағы жер рентасы.

Жер учаскелерін экономикалық баға беру кезінде әсер етуші факторлар. Көліктік құрылыс кезінде қалалық жерлерге баға беру.

Тақырыпты оқып шықаннан кейін студент білу керек:

- учаскелердің салыстырмалы құндылығының өзектілігі немесе көлік құрылысын салу аудандары үшін: учаскені толық игергені үшін учаскенің өткен және келешектегі шығындарын ескере отырғандағы; территорияны игергені және құрылысты салу нәтижесінде анықталатын экономикалық тиімділік;

- мердігерлік құрылыс келісім-шарты және оның құрылыс жобасын жүзеге асырудағы рөлі;

- мердігерлік келісім-шарттың қызметтері: қорқұрушы, инвестициялық, әлеуметтік, тұрақтандыру;

- мердігерлік келіcім-шарттың құрылымы мен мазмұны;

- объектілерді сақатандыру және қорғау іс-шаралары.Есептеп білу керек:

- көлік құрылысында жерді экономикалық бағалаудың негіздері;

- рента түсінігі, оның түрлері мен мінездемесі;

- рентаның түрлері мен мінездемелері: абсолюттік, дифференциалды, монопольді;

- көлік құрылысындағы жер рентас;

- жер учаскелерін экономикалық баға беру кезінде әсер етуші факторлар,

- көліктік құрылыс кезінде қалалық жерлерге баға беру.
Әдебиет:

1 Колоскова, Л.И. Курс лекций по экономике автотранспортных предприятий: учеб. пособие для вузов/ Колоскова, Л.И., Напхоненко, Н.В. – М.: Ростов-на /Д.: МарТ, 2006. – 127с. (Учебный курс)

2 Сергеев, И.В. Экономика организаций (предприятий)[Текст]: учебник/Сергеев, И.В., Веретенникова, И.И. – М.: Проспект, 2006. – 553с.

3 Степанова, И.С. Экономика строительства [Текст]: учебник для студ. строит. вузов / Степанова, И.С. – 3-е изд., перераб.и доп. – М.: Высшее образование, 2009. – 620с.

4 Экономика предприятий автомобильного транспорта [Текст]: учеб. пособие для вузов / Фролов, Н.Н., Напхоненко, Н.В. [ и др.]. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Ростов на/Д.: МарТ, 2008. – 473с. – (Экономика и управление).

5 Бузырева, В.В. Экономика строительства [Текст]: учебник для студ. строит. вузов/ Бузырева, В.В. – 2-е изд., стер. – М.: Академия, 2007. – 336с

6 Громов, Н.Н. Менеджмент на транспорте [Текст ]: учеб. пособие для вузов/ Громов, Н.Н.; ред. Персианова, В.А. – 4-е изд., стер. – М.: Академия, 2008. – 527с. – (Высшее профессиональное образование).

7 Ефименко, И.Б. Экономика строительства [Текст ]: учеб. – практ. Пособие/ Ефименко, И.Б. – М.: РОСБУХ , 2008. – 197с.


10 Көлік құрылысының экономикасы: автомобиль жолдары және қосалқы қондырғылар

Автомобиль жолдарын салуға, жасанды қондырғылардың астындағы жер төсемесі, жүру бөліктері және жиектерге экономикалық баға беру және ұйымдастырушылық аспектілері.

Автомобиль жолдары мен оған қосалқы жолдарды салудың экономикалық тиімділігі мен өтелу мерзімі.

Тақырыпты оқып шықаннан кейін студент білу керек:

- жолдарды күту және жөндеуге жұмсалатын шығындарды есептеу;

- жол киімдерінің тозу дәрежесіне экономикалық талдау жасау және амортизациялық төлемдері;

- автомобиль жолдары мен оған қосалқы қондырғыларды күтуге жұмсалағн шығындарға экономикалық баға беру және шығандар калькуляциясы;

- рентабельділікті жоғарлатудың бағыттары мен көлік объектілерінің өтелу мерзімдері.

Есептеп білу керек:

- жолдарды күту және жөндеуге жұмсалатын шығындарды есептеу,

- жол киімдерінің тозу дәрежесіне экономикалық талдау жасау және амортизациялық төлемдері,

- автомобиль жолдары мен оған қосалқы қондырғыларды күтуге жұмсалағн шығындарға экономикалық баға беру және шығандар калькуляциясы;

- автомобиль жолдарын салуға, жасанды қондырғылардың астындағы жер төсемесі, жүру бөліктері және жиектерге экономикалық баға беру және ұйымдастырушылық аспектілері.
Әдебиет:

1 Колоскова, Л.И. Курс лекций по экономике автотранспортных предприятий: учеб. пособие для вузов/ Колоскова, Л.И., Напхоненко, Н.В. – М.: Ростов-на /Д.: МарТ, 2006. – 127с. (Учебный курс)

2 Сергеев, И.В. Экономика организаций (предприятий)[Текст]: учебник/Сергеев, И.В., Веретенникова, И.И. – М.: Проспект, 2006. – 553с.

3 Степанова, И.С. Экономика строительства [Текст]: учебник для студ. строит. вузов / Степанова, И.С. – 3-е изд., перераб.и доп. – М.: Высшее образование, 2009. – 620с.

4 Экономика предприятий автомобильного транспорта [Текст]: учеб. пособие для вузов / Фролов, Н.Н., Напхоненко, Н.В. [ и др.]. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Ростов на/Д.: МарТ, 2008. – 473с. – (Экономика и управление).

5 Бузырева, В.В. Экономика строительства [Текст]: учебник для студ. строит. вузов/ Бузырева, В.В. – 2-е изд., стер. – М.: Академия, 2007. – 336с

6 Громов, Н.Н. Менеджмент на транспорте [Текст ]: учеб. пособие для вузов/ Громов, Н.Н.; ред. Персианова, В.А. – 4-е изд., стер. – М.: Академия, 2008. – 527с. – (Высшее профессиональное образование).

7 Ефименко, И.Б. Экономика строительства [Текст ]: учеб. – практ. Пособие/ Ефименко, И.Б. – М.: РОСБУХ , 2008. – 197с.


11 Көлік құрылысының экономикасы: темір жолдар

Темір жолдарды салуға, жасанды қондырғылардың астындағы жер төсемесі, жүру бөліктері және жиектерге экономикалық баға беру және ұйымдастырушылық аспектілері.

Темір жолдар және оған қосалқы жолдарды салудың экономикалық тиімділігі мен өтелу мерзімі.

Темір жол төсемесі мен оған қосалқы жолдардың экономикалық тиімділігі мен өтелу мерзімі. Тозу дәрежесін экономикалық талдау және темір жол төсемесінің амортизациясы. Темір жолдарды күтуге, темір жолға, қосалқы және инфрақұрылымның қондырғыларына жұмсалған шығындардың калькуляциясы және оған экономикалық баға беру.

Рентабельділікті жоғарлатудың бағыттары мен көлік объектілерінің өтелу мерзімдері.

Тақырыпты оқып шықаннан кейін студент білу керек:

- темір жолдарды салуға, жасанды қондырғылардың астындағы жер төсемесі, жүру бөліктері және жиектерге экономикалық баға беру және ұйымдастырушылық аспектілері;

- темір жолдар және оған қосалқы жолдарды салудың экономикалық тиімділігі мен өтелу мерзімі;

- темір жол төсемесі мен оған қосалқы жолдардың экономикалық тиімділігі мен өтелу мерзімі;

- тозу дәрежесін экономикалық талдау және темір жол төсемесінің амортизациясы;

- темір жолдарды күтуге, темір жолға, қосалқы және инфрақұрылымның қондырғыларына жұмсалған шығындардың калькуляциясы және оған экономикалық баға беру;

- рентабельділікті жоғарлатудың бағыттары мен көлік объектілерінің өтелу мерзімдері.

Есептеп білу керек:

- темір жол төсемесі мен оған қосалқы жолдардың экономикалық тиімділігі мен өтелу мерзімі;

- тозу дәрежесін экономикалық талдау және темір жол төсемесінің амортизациясы;

- темір жолдарды күтуге, темір жолға, қосалқы және инфрақұрылымның қондырғыларына жұмсалған шығындардың калькуляциясы және оған экономикалық баға беру,

- рентабельділікті жоғарлатудың бағыттары мен көлік объектілерінің өтелу мерзімдері.
Әдебиет:

1 Колоскова, Л.И. Курс лекций по экономике автотранспортных предприятий: учеб. пособие для вузов/ Колоскова, Л.И., Напхоненко, Н.В. – М.: Ростов-на /Д.: МарТ, 2006. – 127с. (Учебный курс)

2 Сергеев, И.В. Экономика организаций (предприятий)[Текст]: учебник/Сергеев, И.В., Веретенникова, И.И. – М.: Проспект, 2006. – 553с.

3 Степанова, И.С. Экономика строительства [Текст]: учебник для студ. строит. вузов / Степанова, И.С. – 3-е изд., перераб.и доп. – М.: Высшее образование, 2009. – 620с.

4 Экономика предприятий автомобильного транспорта [Текст]: учеб. пособие для вузов / Фролов, Н.Н., Напхоненко, Н.В. [ и др.]. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Ростов на/Д.: МарТ, 2008. – 473с. – (Экономика и управление).

5 Бузырева, В.В. Экономика строительства [Текст]: учебник для студ. строит. вузов/ Бузырева, В.В. – 2-е изд., стер. – М.: Академия, 2007. – 336с

6 Громов, Н.Н. Менеджмент на транспорте [Текст ]: учеб. пособие для вузов/ Громов, Н.Н.; ред. Персианова, В.А. – 4-е изд., стер. – М.: Академия, 2008. – 527с. – (Высшее профессиональное образование).

7 Ефименко, И.Б. Экономика строительства [Текст ]: учеб. – практ. Пособие/ Ефименко, И.Б. – М.: РОСБУХ , 2008. – 197с.12 Көлік құрылысының экономикасы: су жолдары, порттар, доктар мен қосалқы қондырғылар

Су жолдарын, порттарды, доктар мен қосалқы қондырғыларды салуға экономикалық баға беру және ұйымдастырушылық аспектілері.

Су жолдарын, порттарды, доктар мен қосалқы қондырғыларды салудың экономикалық тиімділігі мен өтелу мерзімі.

Су жолдарының, порттар, доктар мен қосалқы қондырғылардың күтуге жұмсалған шығындарды есептеу. Су жолдарының, порттар, доктар мен қосалқы қондырғылардың тозу дәрежесіне экономикалық талдау жасау және оның амортизациялық төлемдері. Оларды күтуге жұмсалған шығындарды есептеу және экономикалық баға беру. Рентабельділікті жоғарлатудың бағыттары мен көлік объектілерінің өтелу мерзімдері.Тақырыпты оқып шықаннан кейін студент білу керек:

- су жолдарын, порттарды, доктар мен қосалқы қондырғыларды салуға экономикалық баға беру және ұйымдастырушылық аспектілері;

- су жолдарын, порттарды, доктар мен қосалқы қондырғыларды салудың экономикалық тиімділігі мен өтелу мерзімі,

- су жолдарының, порттар, доктар мен қосалқы қондырғылардың күтуге жұмсалған шығындарды есептеу;

- су жолдарының, порттар, доктар мен қосалқы қондырғылардың тозу дәрежесіне экономикалық талдау жасау және оның амортизациялық төлемдері;

- оларды күтуге жұмсалған шығындарды есептеу және экономикалық баға беру;

- рентабельділікті жоғарлатудың бағыттары мен көлік объектілерінің өтелу мерзімдері.Есептеп білу керек:

- су жолдарының, порттар, доктар мен қосалқы қондырғылардың күтуге жұмсалған шығындарды есептеу;

- су жолдарының, порттар, доктар мен қосалқы қондырғылардың тозу дәрежесіне экономикалық талдау жасау және оның амортизациялық төлемдері;

- оларды күтуге жұмсалған шығындарды есептеу және экономикалық баға беру;

- рентабельділікті жоғарлатудың бағыттары мен көлік объектілерінің өтелу мерзімдері.
Әдебиет:

1 Колоскова, Л.И. Курс лекций по экономике автотранспортных предприятий: учеб. пособие для вузов/ Колоскова, Л.И., Напхоненко, Н.В. – М.: Ростов-на /Д.: МарТ, 2006. – 127с. (Учебный курс)

2 Сергеев, И.В. Экономика организаций (предприятий)[Текст]: учебник/Сергеев, И.В., Веретенникова, И.И. – М.: Проспект, 2006. – 553с.

3 Степанова, И.С. Экономика строительства [Текст]: учебник для студ. строит. вузов / Степанова, И.С. – 3-е изд., перераб.и доп. – М.: Высшее образование, 2009. – 620с.

4 Экономика предприятий автомобильного транспорта [Текст]: учеб. пособие для вузов / Фролов, Н.Н., Напхоненко, Н.В. [ и др.]. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Ростов на/Д.: МарТ, 2008. – 473с. – (Экономика и управление).

5 Бузырева, В.В. Экономика строительства [Текст]: учебник для студ. строит. вузов/ Бузырева, В.В. – 2-е изд., стер. – М.: Академия, 2007. – 336с

6 Громов, Н.Н. Менеджмент на транспорте [Текст ]: учеб. пособие для вузов/ Громов, Н.Н.; ред. Персианова, В.А. – 4-е изд., стер. – М.: Академия, 2008. – 527с. – (Высшее профессиональное образование).

7 Ефименко, И.Б. Экономика строительства [Текст ]: учеб. – практ. Пособие/ Ефименко, И.Б. – М.: РОСБУХ , 2008. – 197с.


13 Көлік құрылысының экономикасы: аэропорттар мен қосалқы қондырғылар

Аэропорттарды және қосалқы қондырғыларды салуға экономикалық баға беру және ұйымдастырушылық аспектілері.

Аэропорттарды және қосалқы қондырғыларды салудың экономикалық тиімділігі мен өтелу мерзімі.

Аэропорттарды және қосалқы қондырғыларды күтуге жұмсалған шығындарды есесптеу. Аэропорттарды және қосалқы қондырғылардың тозу дәрежесіне экономикалық талдау жасау және оның амортизациялық төлемдері. Оларды күтуге жұмсалған шығындарды есептеу және экономикалық баға беру. Рентабельділікті жоғарлатудың бағыттары мен көлік объектілерінің өтелу мерзімдері.Тақырыпты оқып шықаннан кейін студент білу керек:

- аэропорттарды және қосалқы қондырғыларды салуға экономикалық баға беру және ұйымдастырушылық аспектілері;

- аэропорттарды және қосалқы қондырғыларды салудың экономикалық тиімділігі мен өтелу мерзімі;

- аэропорттарды және қосалқы қондырғыларды күтуге жұмсалған шығындарды есесптеу.;

- аэропорттарды және қосалқы қондырғылардың тозу дәрежесіне экономикалық талдау жасау және оның амортизациялық төлемдері.

Есептеп білу керек:

- аэропорттарды және қосалқы қондырғыларды күтуге жұмсалған шығындарды есесптеу;

- аэропорттарды және қосалқы қондырғылардың тозу дәрежесіне экономикалық талдау жасау және оның амортизациялық төлемдері;

- оларды күтуге жұмсалған шығындарды есептеу және экономикалық баға беру;

- рентабельділікті жоғарлатудың бағыттары мен көлік объектілерінің өтелу мерзімдері.
Әдебиет:

1 Колоскова, Л.И. Курс лекций по экономике автотранспортных предприятий: учеб. пособие для вузов/ Колоскова, Л.И., Напхоненко, Н.В. – М.: Ростов-на /Д.: МарТ, 2006. – 127с. (Учебный курс)

2 Сергеев, И.В. Экономика организаций (предприятий)[Текст]: учебник/Сергеев, И.В., Веретенникова, И.И. – М.: Проспект, 2006. – 553с.

3 Степанова, И.С. Экономика строительства [Текст]: учебник для студ. строит. вузов / Степанова, И.С. – 3-е изд., перераб.и доп. – М.: Высшее образование, 2009. – 620с.

4 Экономика предприятий автомобильного транспорта [Текст]: учеб. пособие для вузов / Фролов, Н.Н., Напхоненко, Н.В. [ и др.]. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Ростов на/Д.: МарТ, 2008. – 473с. – (Экономика и управление).

5 Бузырева, В.В. Экономика строительства [Текст]: учебник для студ. строит. вузов/ Бузырева, В.В. – 2-е изд., стер. – М.: Академия, 2007. – 336с

6 Громов, Н.Н. Менеджмент на транспорте [Текст ]: учеб. пособие для вузов/ Громов, Н.Н.; ред. Персианова, В.А. – 4-е изд., стер. – М.: Академия, 2008. – 527с. – (Высшее профессиональное образование).

7 Ефименко, И.Б. Экономика строительства [Текст ]: учеб. – практ. Пособие/ Ефименко, И.Б. – М.: РОСБУХ , 2008. – 197с.


14 Көлік құрылысының экономикасы: көпірлер, канатты көліктік жүйелер, тоннелдер, метрополитен және құбырлар

Көпірлер, канатты көліктік жүйелер, тоннелдер, метрополитен және құбырларды салуға экономикалық баға беру және ұйымдастырушылық аспектілері.

Көпірлер, канатты көліктік жүйелер, тоннелдер, метрополитен және құбырларды салудың экономикалық тиімділігі мен өтелу мерзімі.

Көпірлер, канатты көліктік жүйелер, тоннелдер, метрополитен және құбырларды күтуге жұмсалған шығындарды есесптеу. Көпірлер, канатты көліктік жүйелер, тоннелдер, метрополитен және құбырлардың тозу дәрежесіне экономикалық талдау жасау және оның амортизациялық төлемдері. Оларды күтуге жұмсалған шығындарды есептеу және экономикалық баға беру. Рентабельділікті жоғарлатудың бағыттары мен көлік объектілерінің өтелу мерзімдері.Тақырыпты оқып шықаннан кейін студент білу керек:

- көпірлер, канатты көліктік жүйелер, тоннелдер, метрополитен және құбырларды салуға экономикалық баға беру және ұйымдастырушылық аспектілері;

- көпірлер, канатты көліктік жүйелер, тоннелдер, метрополитен және құбырларды салудың экономикалық тиімділігі мен өтелу мерзімі;

- көпірлер, канатты көліктік жүйелер, тоннелдер, метрополитен және құбырларды күтуге жұмсалған шығындарды есесптеу;

- көпірлер, канатты көліктік жүйелер, тоннелдер, метрополитен және құбырлардың тозу дәрежесіне экономикалық талдау жасау және оның амортизациялық төлемдері;

- оларды күтуге жұмсалған шығындарды есептеу және экономикалық баға беру;

- рентабельділікті жоғарлатудың бағыттары мен көлік объектілерінің өтелу мерзімдері.

Есептеп білу керек:

- көпірлер, канатты көліктік жүйелер, тоннелдер, метрополитен және құбырларды салудың экономикалық тиімділігі мен өтелу мерзімі;

- көпірлер, канатты көліктік жүйелер, тоннелдер, метрополитен және құбырларды күтуге жұмсалған шығындарды есесптеу;

- көпірлер, канатты көліктік жүйелер, тоннелдер, метрополитен және құбырлардың тозу дәрежесіне экономикалық талдау жасау және оның амортизациялық төлемдері;

- оларды күтуге жұмсалған шығындарды есептеу және экономикалық баға беру;

- рентабельділікті жоғарлатудың бағыттары мен көлік объектілерінің өтелу мерзімдері.


Әдебиет:

1 Колоскова, Л.И. Курс лекций по экономике автотранспортных предприятий: учеб. пособие для вузов/ Колоскова, Л.И., Напхоненко, Н.В. – М.: Ростов-на /Д.: МарТ, 2006. – 127с. (Учебный курс)

2 Сергеев, И.В. Экономика организаций (предприятий)[Текст]: учебник/Сергеев, И.В., Веретенникова, И.И. – М.: Проспект, 2006. – 553с.

3 Степанова, И.С. Экономика строительства [Текст]: учебник для студ. строит. вузов / Степанова, И.С. – 3-е изд., перераб.и доп. – М.: Высшее образование, 2009. – 620с.

4 Экономика предприятий автомобильного транспорта [Текст]: учеб. пособие для вузов / Фролов, Н.Н., Напхоненко, Н.В. [ и др.]. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Ростов на/Д.: МарТ, 2008. – 473с. – (Экономика и управление).

5 Бузырева, В.В. Экономика строительства [Текст]: учебник для студ. строит. вузов/ Бузырева, В.В. – 2-е изд., стер. – М.: Академия, 2007. – 336с

6 Громов, Н.Н. Менеджмент на транспорте [Текст ]: учеб. пособие для вузов/ Громов, Н.Н.; ред. Персианова, В.А. – 4-е изд., стер. – М.: Академия, 2008. – 527с. – (Высшее профессиональное образование).

7 Ефименко, И.Б. Экономика строительства [Текст ]: учеб. – практ. Пособие/ Ефименко, И.Б. – М.: РОСБУХ , 2008. – 197с.15 Көлік құрылысы жүйесіндегі инженерлік-ізденістер, жобалық және жұмыстарды енгізу

Автомобиль жолдары мен ондағы жасанды қондырғыларды салу кезіндегі инженерлік ізденістер: экономикалық негіздері. Экологиялық материалдар мен технологияларды пайдалану, қоршаған ортаны қорғау іс-шараларды және констуркторлық шешімдерді техника-экономикалық негіздеу. Инвестициялаудың мақсаттарын анықтау, құрылыс объектісінің ұуаттылығы мен қызметін, қызмет пен өнімнің номенклатурасын, көлік және қосалқы қондырғылардың орналасуы. Техника-экономикалық көрсеткіштердің белгіленген дәрежесі мен мүмкіндіктерін қаржыландыруға баға беру. Инвестициялардың негіздеуді құрастыру, инвестицияларды тартудың коммерциялық және экономикалық негіздері.Тақырыпты оқып шықаннан кейін студент білу керек:

- автомобиль жолдары мен ондағы жасанды қондырғыларды салу кезіндегі инженерлік ізденістер: экономикалық негіздері;

- экологиялық материалдар мен технологияларды пайдалану, қоршаған ортаны қорғау іс-шараларды және констуркторлық шешімдерді техника-экономикалық негіздеу;

- инвестициялаудың мақсаттарын анықтау, құрылыс объектісінің ұуаттылығы мен қызметін, қызмет пен өнімнің номенклатурасын, көлік және қосалқы қондырғылардың орналасуы;

- техника-экономикалық көрсеткіштердің белгіленген дәрежесі мен мүмкіндіктерін қаржыландыруға баға беру;

- инвестициялардың негіздеуді құрастыру, инвестицияларды тартудың коммерциялық және экономикалық негіздері.Есептеп білу керек:

- экологиялық материалдар мен технологияларды пайдалану, қоршаған ортаны қорғау іс-шараларды және констуркторлық шешімдерді техника-экономикалық негіздеу;

- инвестициялаудың мақсаттарын анықтау, құрылыс объектісінің ұуаттылығы мен қызметін, қызмет пен өнімнің номенклатурасын, көлік және қосалқы қондырғылардың орналасуы;

- техника-экономикалық көрсеткіштердің белгіленген дәрежесі мен мүмкіндіктерін қаржыландыруға баға беру;

- инвестициялардың негіздеуді құрастыру, инвестицияларды тартудың коммерциялық және экономикалық негіздері.

Әдебиет:

1 Колоскова, Л.И. Курс лекций по экономике автотранспортных предприятий: учеб. пособие для вузов/ Колоскова, Л.И., Напхоненко, Н.В. – М.: Ростов-на /Д.: МарТ, 2006. – 127с. (Учебный курс)

2 Сергеев, И.В. Экономика организаций (предприятий)[Текст]: учебник/Сергеев, И.В., Веретенникова, И.И. – М.: Проспект, 2006. – 553с.

3 Степанова, И.С. Экономика строительства [Текст]: учебник для студ. строит. вузов / Степанова, И.С. – 3-е изд., перераб.и доп. – М.: Высшее образование, 2009. – 620с.

4 Экономика предприятий автомобильного транспорта [Текст]: учеб. пособие для вузов / Фролов, Н.Н., Напхоненко, Н.В. [ и др.]. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Ростов на/Д.: МарТ, 2008. – 473с. – (Экономика и управление).

5 Бузырева, В.В. Экономика строительства [Текст]: учебник для студ. строит. вузов/ Бузырева, В.В. – 2-е изд., стер. – М.: Академия, 2007. – 336с6 Громов, Н.Н. Менеджмент на транспорте [Текст ]: учеб. пособие для вузов/ Громов, Н.Н.; ред. Персианова, В.А. – 4-е изд., стер. – М.: Академия, 2008. – 527с. – (Высшее профессиональное образование).

7 Ефименко, И.Б. Экономика строительства [Текст ]: учеб. – практ. Пособие/ Ефименко, И.Б. – М.: РОСБУХ , 2008. – 197с.
Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Жұмыс бағдарламасы қазақстан тарихының тарихнамасы пәні бойынша 050203-Тарих мамандығының студенттеріне арналған
umk -> Программа дисциплины Форма для студентов ф со пгу 18. 2/07
umk -> Жұмыс бағдарламасы шет елдер тарихының тарихнамасы пәні бойынша 050203-Тарих мамандығының студенттеріне арналған Павлодар
umk -> АќША, несие, банктер
umk -> Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағы
umk -> Web-технологияныњ ±ѓымдары
umk -> Программа дисциплины для студентов
umk -> Ф со пгу 18. 2/05 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk -> Јдістемелік нўсќаулыќ


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет