Замена фасадне столарије на згради ош „Јован Микић“ Суботицажүктеу 20.99 Kb.
Дата19.09.2018
өлшемі20.99 Kb.
түріЗакон


ОШ „ Јован Микић“- Суботица

Дел. број: 06-1-86/2018.

Дана: 27.04.2018.

Суботица  1. На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (,,Службен гласник РС“, бр.124/12,14/15 и 68/15), а након спроведеног поступка јавне набавке радова - замена фасадне столарије на згради ОШ „Јован Микић“ Суботица ( ред. бр. ЈНМВ 1/2018) и закљученог уговора о јавној набавциОСНОВНА ШКОЛА „ ЈОВАН МИКИЋ“-СУБОТИЦА

Саве Ковачевића 16

Објављује:


ОБАВЕШТЕЊЕ


o закљученом уговору о јавној набавци  1. )Наручилац: Основна школа Јован Микић“- Суботица

Саве Ковачевића 16  1. )Предмет јавне набавке: радови - замена фасадне столарије на згради ОШ „Јован Микић“ Суботица  1. )Назив и ознака из општег речника набавке:ОРН 45421000- Столарски радови и уградња стоаларије

  1. )Уговорена вредност: 1.829.306,00 без ПДВ-а, 2.195.167,20 динара са ПДВ-ом.5)Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена
6) Број примљених понуда: 4 ( четири )
7)Највиша и најнижа понуђена цена: Најнижа- 1.829.306,00 динара без ПДВ-а.

Највиша- 2.460.000,00 динара без ПДВ-а.8) Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:


Најнижа- 1.829.306,00 динара без ПДВ-а.

Највиша- 2.460.000,00 динара без ПДВ-а.
  1. ) Део или вредност уговора која ће се извршити преко подизвођача: НЕМА.

  1. ) Датум доношења одлуке о додели уговора: 18.04.2017. године
  1. ) Датум закључења уговора: 27.04.2018.


12) Основни подаци о понуђачу: „ SOLLYS LAND“ DOO-Pločice - Kovin
Регистарски/ матични број: 21064203
ПИБ: 108770673.

Директор Школе

Марија Милодановић

Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет