Замовник, та Товариство з обмеженою відповідальністю «Будівельна фірмажүктеу 60.95 Kb.
Дата27.03.2018
өлшемі60.95 Kb.ДОГОВІР

На виконання будівельних робіт

М. Київ “ ____ ” _____ 20__р.


Фізична особа ________________________________________________________ надалі Замовник, та Товариство з обмеженою відповідальністю «Будівельна фірма «Барельєф» в особі директора Бардонова Володимира Миколайовича, що діє на підставі Статуту, надалі Виконавець, уклали даний договір про наступне:
  1. Предмет договору.

1.1 Виконавець зобов’язується виконати роботи згідно кошторису, що додається до договору і є невід’ємною частиною цього договору, для Замовника на його об’єкті за адресою: _________________________________________________________________________________., у відповідності до переданої документації.

1.2. Замовник зобов’язується прийняти виконані роботи та розрахуватися з Виконавцем.
  1. Вартість договору та розрахунків.

2.1 Загальна вартість робіт по договору встановлює суму :

_______________________ (______________________________________________________________________) Підставою для оплати буде кошторис , який виставляється Виконавцем.

2.2. Умови оплати:

Замовник здійснює оплату за виконання Виконавцем робіт в наступні етапи:

1)_Аванс на початок виконання робіт - ________________ ______________________________

2)_Проміжний аванс-_____________________________________________________________

3) Остаточний розрахунок по закінченню виконання будівельних робіт та підписання акту прийому передачі.


2.1.2. Розрахунки вартості робіт приводяться в кошторисі, який додається до договору і складає невід’ємну його частину.

2.3. У відповідності з термінами оплати сторони підписують графік ведення та проміжної здачі-приймання виконаних етапів робіт, який становитиме невід ємну частину договору. Графік підписується сторонами одночасно з підписанням договору.

2.4. Додаткові роботи, які виникнуть в процесі монтажу і які не вказані у проектно-кошторисній документації, будуть виконуватися після письмового узгодження їх сторонами . Такі роботи оплачуються Замовником додатково згідно відповідних доповнень до договору.
3. Права та зобов’язання сторін.


    1. Замовник зобов’язується:

А) провести всі підготовчі роботи для виконання будівельних робіт: обладнані місця для перед монтажного складування будівельних матеріалів, огорожа монтажної (робочої) зони та надати Виконавцеві фронт робіт до _ ______ .

Б) надати Виконавцеві точки підключення до електричної мережі 220В , доступ до води на період виконання робіт;

В) визначити місце для складування завезених матеріалів та приміщення для робітників;

Г) забезпечити охорону завезених матеріалів;

Д) після завершення робіт і отримання письмового повідомлення Виконавця про завершення робіт у цілому чи їх етапів, прийняти роботи, визначені у повідомленні Виконавця, на протязі двох днів після отримання такого повідомлення. У випадку відмови від прийняття робіт Замовник зобов’язаний в цей термін письмово обґрунтувати причину неприйняття робіт. У випадку невиконання Замовником вказаного вище роботи по закінченню дводенного терміну будуть вважатися прийнятими;

Е) розрахуватися з Виконавцем протягом п'яти банківських днів з часу прийняття робіт;

Ж) не давати вказівок робітникам Виконавця щодо організації та ведення робіт. Про всі свої зауваження та претензії до виконування робіт у найкоротші терміни письмово повідомляти Виконавця (також можливо по факсу);


    1. Виконавець зобов’язується:

А) приступити до ведення робіт в термін 1 (один) день після оплати та передачі документації (п.3.1.а) ;

Б) вести роботи своїми силами або силами залучених організацій у відповідності з технічною документацією та ДБН;

В) забезпечити безпеку ведення будівельних робіт;

Г)проводити монтажні роботи в обумовлені терміни

Д) якщо в процесі виконання робіт Виконавець виявить незалежні від нього причини, які зможуть значно ускладнити або затримати виконання ним здачі об’єкту чи виникнення додаткових робіт проводжується до часу вирішення таких питань;

3.3. В разі виникнення між сторонами в процесі виконання зобов’язань по договору спірних питань сторони повинні письмово узгодити свої взаємовідносини. Якщо сторони не прийдуть до погодження, то вони залишають за собою право призупинити виконання своїх договірних зобов’язань до часу вирішення спірних питань в порядку, що визначений чинним законодавством України.


4. Відповідальність сторін.

4.1. У випадку затримки розрахунків проти термінів, що визначені цим Договором, Замовник зобов’язується сплатити Виконавцю пеню в розмірі 0,5% від несплаченої суми за кожен день затримки. Крім того, Виконавець залишає за собою право не продовжувати монтажні роботи до часу поки Замовник не виконає своїх зобов’язань по розрахункам.

4.2. У випадку затримки монтажу по вині Виконавця, він зобов’язується сплатити пеню на користь Замовника 0,5% від отриманої суми за кожен день затримки здачі робіт в цілому чи їх конкретних етапів.

4.3. У випадку затримки робіт з вини Замовника (несвоєчасна оплата , не усунення недоліків на об’єкті та інше) він зобов’язується відкошувати Виконавцю всі збитки, яких зазнає останній в зв’язку з такою затримкою. В такому випадку терміни виконання робіт відповідно збільшуються. А Замовник повинен письмово повідомити Виконавця про усунення причин затримки робіт та про можливість їх продовження.

4.4. Сторони звільняються від відповідальності за повне чи часткове невиконання своїх зобов’язань по договору, якщо таке мало місце внаслідок форс-мажорних обставин які виникли після цього договору і були поза межею контролю сторін

5. Інші умови договору.

5.1. У випадку, якщо після даного договору Замовник не зможе вчасно виконати своїх зобов’язання у відповідності з договором, то термін закінчення монтажу переноситься на час такої затримки.

5.2. У випадку виникнення між сторонами питань, для вирішення яких необхідні спеціальні знання, сторони можуть вдаватися до послуг експертних організацій.

5.3. До часу завершення всіх робіт та прийняття їх Замовником останній не має права без погодження з Виконавцем проводити будь-які роботи в місцях, де Виконавцем ведуться монтажні роботи.

5.4. Сторони для підписання документів по цій угоді (акти, претензії, зауваження, тощо) призначили відповідальних осіб від Замовника: ____________________________________________________________________

від Виконавця: ________________________________________________________________________________

5.5 ТОВ “Будівельна фірма “Барельєф” має статус платника податку на прибуток на загальних умовах, передбачених Законом України “Про оподаткування прибутку підприємств ”


6. Заключні положення.

6.1. Всі додатки до договору складають його невід ємну частину і договір не може розглядатися окремо від них.

6.2. Всі зміни до договору повинні вноситися тільки в письмовій формі і підписуватися уповноваженими представниками сторін.

6.3. У випадку виникнення спорів при виконанні цього договору сторони будуть вирішувати їх у судовому порядку.6.4. У всіх інших випадках сторони керуються чинним законодавством України.

Юридичні адреси сторін


Замовник: Виконавець:

___________________________ ТОВ «БФ «Барельєф» ___________________________ 03151, м. Київ, пр.-т Повітрофлотський,72 ___________________________ П/р 26007539066 ВАТ «Райффайзен Банк Аваль»

___________________________ МФО 380805 ОКПО 40895239

___________________________ ІПН 408952326581

____________________ / _____________/. ________________________ /Бардонов В.М./

М.П.

Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет