Заседание за 2012 година, което ще се проведе на 29. 05. 2012 г. / вторник / от 17. 00 часа в заседателната зала на Общинския съвет, при следния проект зажүктеу 17.42 Kb.
Дата12.06.2018
өлшемі17.42 Kb.
түріЗаседание

+
ДО Г-Н/ ЖА....................................................

ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД

И З В Е С Т И Е №5

На основание чл. 23, ал. 4, т.1, чл. 25, т.1 от ЗМСМА и чл.11, ал.1, т. 2 от ПОДОССВИКВАМ

Общински съвет – Ивайловград на Пето редовно заседание за 2012 година, което ще се проведе на 29.05.2012 г. / вторник / от 17.00 часа в заседателната зала на Общинския съвет, при следния проект заД Н Е В Е Н Р Е Д:

І. Отмяна на Решение №42/27.04.2012 г., прието с Протокол №4 на редовно заседание на Общински съвет-Ивайловград, проведено на 27.04.2012 година.

Докл.: Д. Овчарова - Кмет на общината

ІІ. Разпореждане с общинска собственост:

ІІ. 1. Разрешение за продажба на общински имот по ПУП на гр. Ивайловград.

ІІ. 2. Предоставяне право за безвъзмездно ползване на общински имот.

ІІ. 3. Дарение на МПС на Областна дирекция на МВР – Хасково.

Докл.: Д. Овчарова - Кмет на общината

ІІІ. Разрешение за признаване право на собственост:

ІІІ.1. Разрешава да се предостави на наследниците на Атанас Хараламбов Шишманов имот с №067002 в землището на с. Железино.

ІІІ. 2. Разрешава да се предостави на наследниците на Стана Димитрова Ламбова имоти с №№: 000269, 019017 и 000421 в землището на с. Белополяне.

ІІІ. 3. Разрешава да се предостави на наследниците на Стою Георгиев Ламбов имоти с №№: 000911, 000912 и 000913 в землището на с. Белополяне.

ІІІ. 4. Разрешава да се предостави на Димитър Ламбов Станков имоти с №№: 019016, 000097 и 021017 в землището на с. Белополяне.

ІІІ. 5. Разрешава да се предостави на наследниците на Колю Димитров Кирев имоти с №№: 014101, 014022, 014100, 011020, 000149, 011013, 011021, 013006 и 013007 в землището на с. Долноселци.

ІІІ. 6. Разрешава да се предостави на наследниците на Мария Милчева Гоцева имот с №006044 в землището на с. Белополяне.

Докл.: Д. Овчарова - Кмет на общината

ІV. Докладни записки, питания, молби, предложения и др.

ІV. 1. Даване на мандат на кмета на община Ивайловград Диана Овчарова във връзка с провеждането на Общо събрание на „Асоциация по ВиК – Хасково”.

Докл.: Д. Овчарова - Кмет на общината

ІV. 2. Осигуряване на парична награда за изявени ученици от СОУ „Христо Ботев” – Ивайловград.

Докл.: Д. Овчарова - Кмет на общината
22.05.2012 г.

гр. ИвайловградПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:

/ДАРИНА КИСЬОВА - ЗАФИРОВА/

Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет