Зовнішньополітичних відносинжүктеу 4.27 Mb.
бет1/22
Дата11.04.2019
өлшемі4.27 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

$RR10001,1,1,2,0,2

Автором поняття міжнародні відносини є: 1. Платон;

 2. Кант;

 3. Бентам;

 4. Морґентау

$RR10002,1,1,2,0,2

Міжнародні відносини включають в себе сфери (вкажіть одну відповідь):


 1. зовнішньополітичних відносин;

 2. міжнародних економічних відносин;

 3. міжнародних відносин у сфері культури;

 4. всі відповіді правильні;

$RR10003,1,1,2,0,2

Найважливішою особливістю міжнародних відносин є:


 1. поліцентризм;

 2. глобальність;

 3. системність;

 4. інформаційна залежність;

 5. культурний плюралізм.

$RR10004,1,1,2,0,2

Знайдіть неправильне твердження


 1. марксисти наполягають на економічній природі міжнародних відносин;

 2. реалісти стверджують, що політика і економіка в міжнародних відносинах розвиваються паралельно;

 3. марксисти і неомарксисти надають міжнародним відносинам другорядного характеру.

$RR10005,1,1,2,0,2

Знайдіть правильне твердження


 1. реалісти вважають, що міжнародні відносини є паралельними внутрішнім економічним відносинам в державі;

 2. неомарксисти заперечують економічний характер міжнародних відносин;

 3. марксисти вважають, що міжнародні відносини випливають із економічних інтересів владних еліт;

 4. реалісти доводять правову природу міжнародних відносин.

$RR10006,1,1,2,0,2

Поняття суб’єкт міжнародних відносин включає в себе:


 1. держави, недержавні суб’єкти, суб’єкти підприємництва;

 2. суб’єкт міжнародних відносин та суб’єкти міжнародного права;

 3. держави, міжнародні організації, недержавні суб’ єкти та особи.

$RR10007,1,1,2,0,2

Поняття суб’єкт міжнародного права включає в себе:


 1. держави, міжнародні організації, фізичні особи;

 2. держави, міждержавні організації, корпоративні особи;

 3. держави, міждержавні організації, державоподібні утворення, нації що ведуть боротьбу за свою незалежність.

 4. фізичні особи, юридичні особи.

$RR10008,1,1,2,0,2

Поняття “актор” є:


 1. широким;

 2. вузьким.

$RR10009,1,1,2,0,2

Вкажіть правильне твердження: 1. Інтерес є артикуляцією потреби;

 2. Інтерес є основою формулювання цілі;

 3. Усі відповіді є правильними;

$RR10010,1,1,2,0,2

Поняття “сторона” означає:


 1. ознаки актора міжнародних відносин;

 2. відмінність між одиницями в міжнародних відносинах;

 3. ознаки суб’єкта міжнародних відносин.

$RR10011,1,1,2,0,2

Вкажіть представника структуралізму, який акцентував на соціологічній природі імперіалізму:


 1. Й.Шумпетер

 2. В.Ленін

 3. Р.Люксембург

 4. Р.Гілфердінг

$RR10012,1,1,2,0,2

Поняття суб’єкт міжнародних відносин і суб’єкт міжнародного права є:


 1. тотожними;

 2. нетотожними;

 3. паралельними.

$RR10013,1,1,2,0,2

Знайдіть правильну відповідь:


 1. Поняття суб’єкт міжнародних відносин і суб’єкт міжнародного права є тотожними;

 2. Поняття суб’єкт міжнародних відносин і суб’єкт міжнародного права є паралельними;

 3. Поняття суб’єкт міжнародних відносин є ширшим ніж суб’єкт міжнародного права.

$RR10014,1,1,2,0,2

Зовнішньо-політичні відносини включають в себе:


 1. боротьбу за владу і безпеку у міжнародному середовищі;

 2. економічне змагання за прибуток;

 3. відстоювання інтересів у сфері культури.

$RR10015,1,1,2,0,2

Назвіть правильну класифікацію зовнішньої політики держави у концепції Дж. Розенау.


 1. агресивна, мирна; космополітична;

 2. прогресивна; миролюбна; торгова;

 3. слабка, активна, консервативна, агресивна;

 4. слабка, середня, сильна.

$RR10016,1,1,2,0,2

Основними засобами зовнішньої політики держави є:


 1. економіка і фінанси;

 2. дипломатія і релігія;

 3. дипломатія і воєнна сила;

 4. воєнна сила і ідеологія.

$RR10017,1,1,2,0,2

Основною формою підтримання дипломатичних стосунків у двосторонніх відносинах є:


 1. міжнародні конференції;

 2. постійні представництва і спеціальні місії ad hoc;

 3. міжнародні організації.

$RR10018,1,1,2,0,2

Основною формою дипломатії у багатосторонніх стосунках є:


 1. міжнародні конференції;

 2. постійні представництва і спеціальні місії ad hoc;

 3. міжнародні організації.

$RR10019,1,1,2,0,2

Основною формою дипломатії у колективних стосунках є


 1. міжнародні конференції;

 2. постійні представництва і спеціальні місії ad hoc;

 3. міжнародні організації.

$RR10020,1,1,2,0,2

Суб’єктами міжнародних відносин є (вибрати один варіант відповіді):


 1. держави;

 2. міжнародні організації;

 3. суспільні групи

 4. особи;

 5. усі правильні варіанти

$RR10021,1,1,2,0,2

Суб’єктами міжнародного права є (вибрати один варіант відповіді):


 1. держави;

 2. міждержавні організації;

 3. державоподібні утворення;

 4. нації що ведуть боротьбу за свою незалежність.

 5. усі варіанти правильні;

$RR10022,1,1,2,0,2

Знайдіть правильну відповідь:


 1. суб’єкти міжнародних відносин і суб’єкти міжнародного права тотожні поняття;

 2. суб’єкти міжнародних відносин і суб’єкти міжнародного права несумісні поняття;

 3. поняття суб’єкт міжнародного права вужче ніж поняття суб’єкт міжнародних відносин.

$RR10023,1,1,2,0,2

Поняття міжнародні економічні відносини включає в себе сфери (вибрати один варіант відповіді):


 1. торгівельних відносин;

 2. виробничих відносин;

 3. фінансових відносин;;

 4. всі відповіді правильні;

$RR10024,1,1,2,0,2

Виробничі відносини як сфера міжнародних відносин пов’язані насамперед із:


 1. діяльністю держав;

 2. діяльністю міжнародних організацій;

 3. діяльністю ТНК.

$RR10025,1,1,2,0,2

Торгівельні відносин як сфера міжнародних відносин пов’язані насамперед із:


 1. діяльністю держав та міжнародних організацій;

 2. діяльністю міжнародних організацій;

 3. діяльністю ТНК.

$RR10026,1,1,2,0,2

Виберіть правильне твердження:


 1. міжнародні організації які діють у сфері міжнародних економічних відносин, це: НАТО, АНЗЮК, АНЗЮС;

 2. міжнародні організації які діють у сфері міжнародних економічних відносин, це: Міжнародний валютний фонд, Європейське Співтовариство Виробників вугілля і сталі, NAFTA.

 3. міжнародні організації які діють у сфері міжнародних економічних відносин, це: СНД, ООН, ОБСЄ.

$RR10027,1,1,2,0,2

Виберіть правильне твердження:


 1. міжнародні економічні відносини є сферою міжнародних відносин;

 2. міжнародні економічні відносини є міжнародними відносинами;

 3. міжнародні економічні відносини визначають політичні відносини між державами.

$RR10028,1,1,2,0,2

Вкажіть автора праці «Соціологія імперіалізму» (1919):


 1. Й.Шумпетер

 2. Г.Шварценбергер

 3. А.Вендт

 4. Г.Кіссінджер

$RR10029,1,1,2,0,2

Дослідження міжнародних відносин з точки зору обміну інформації започаткував:


 1. Дж. Бентам;

 2. Н. Макіавеллі;

 3. Ґ. Морґентау;

 4. К. Дойч;

 5. Дж. Розенау.

$RR10030,1,1,2,0,2

Культурно-цивілізаційні аспекти у теорії міжнародних відносин досліджував:


 1. Дж. Розенау;

 2. С. Хантингтон;

 3. Ф. Фукуяма;

 4. Р. Арон;

 5. Г. Кісінджер.

$RR10031,1,1,2,0,2

Поняття “цивілізація” у своїх працях використовував:


 1. М. Каплан;

 2. Дж. Моделскі;

 3. С. Хантингтон;

 4. С. Розен;

 5. К. Холсті.

$RR10032,1,1,2,0,2

Основними цивілізаціями в концепції С Хантигтона є:


 1. ісламська та конфуціанська;

 2. конфуціанська, латиноамериканська та ісламська;

 3. євроатлантична, східнослов’янська, ісламська та конфуціанська;

 4. євроатлантична, східнослов’янська, ісламська та синтоіська.

$RR10033,1,1,2,0,2

Політична еліта яка намагається не допустити впливу іноземної культури на національну в концепції Я. П’єтрася називається:


 1. космополітичною;

 2. націоналістичною;

 3. раціональною.

$RR10034,1,1,2,0,2

Політична еліта яка намагається запровадити іноземну культуру без огляду на національну в концепції Я. П’єтрася називається:


 1. космополітичною;

 2. націоналістичною;

 3. раціональною.

$RR10035,1,1,2,0,2

Політична еліта яка намагається поєднати іноземну культуру з національною в концепції Я. П’єтрася називається:


 1. космополітичною;

 2. націоналістичною;

 3. ліберальною.

$RR10036,1,1,2,0,2

Культурні відмінності між народами в концепції Хантигтона сприяють:

1) конфлікту між цивілізаціями;

2) розширенню співпраці між цивілізаціями;

3) прогресу у творенні людства.


$RR10037,1,1,2,0,2

Міжнародна співпраця відбувається у сферах (вибрати один варіант відповіді):

1) мирного освоєння космосу;

2) спільного використання морських ресурсів;

3) освоєння Антарктиди;

4) освоєння нових сільськогосподарських угідь;

5) правильні відповіді 1); 2); і 3);
$RR10038,1,1,2,0,2

Назвіть основні стани світової політики:

1) миру і війни;

2) розвитку і удосконалення;

3) ескалації протиріч;

4) розрядки напруженості.


$RR10039,1,1,2,0,2

Назвіть основні процеси у світовій політиці:

1) миру і війни;

2) розвитку і вдосконалення;

3) ескалації та розрядки;

4) занепокоєння.


$RR10040,1,1,2,0,2

Розрядка є процесом:

1) зниження напруженості в міжнародних відносинах;

2) підвищення напруженості в міжнародних відносинах;

3) консервації напруженості в міжнародних відносинах;

4) згасання збройних конфліктів.

$RR10041,1,1,2,0,2

Знайдіть правильне твердження

1) Колективні відносини пов’язані із діяльністю федерацій на міжнародні арені;

2) Колективні відносини пов’язані із діяльністю міжнародних організацій;

3) Колективні відносини пов’язані із діяльністю транснаціональних корпорацій.
$RR10042,1,1,2,0,2

Найстарішою формою дипломатії є

1) спеціальні місії ad hoc;

2) постійні представництва;

3) міжнародні конференції;

4) міжнародні організації.


$RR10043,1,1,2,0,2

Формою сталого забезпечення двосторонніх відносин є:

1) спеціальні місії ad hoc;

2) постійні представництва;

3) міжнародні конференції;

4) міжнародні організації.


$RR10044,1,1,2,0,2

Найважливішими формами дипломатичного забезпечення двосторонніх відносин є:

1) спеціальні місії ad hoc та міжнародні організації;

2) міжнародні конференції та міжнародні організації;

3) спеціальні місії ad hoc та постійні представництва.
$RR10045,1,1,2,0,2

Основною формою дипломатичного забезпечення багатосторонніх відносин є:

1) спеціальні місії ad hoc;

2) постійні представництва;

3) міжнародні конференції та міжнародні організації.
$RR10046,1,1,2,0,2

Постійні представництва, як форма дипломатії виникли вперше:

1) в Італії в XV ст.

2) в Німеччині в 1648 році.

3) у Франції в XVIII ст.

4) в США в XX ст.

5) в Росії в 1917 р.

6) в давньому Єгипті.


$RR10047,1,1,2,0,2

Вестфальський міжнародний порядок виник внаслідок:

1) світової енергетичної кризи;

2) війни за незалежність США;

3) Тридцятирічної війни;

4) Другої світової війни.


$RR10048,1,1,2,0,2

Вестфальський міжнародний порядок базувався на принципах:

1) мирного співіснування;

2) міжнародного права;

3) суверенної рівності та невтручання у внутрішні справи держав;

4) суб’єктивізму та антропоморфізму.


$RR10049,1,1,2,0,2

Основними трактуваннями поліцентризму є:

1) гетерогенність та гомогенність;

2) анархізм та поліархізм;

3) гетерогенізм та аутогенізм.
$RR10050,1,1,2,0,2

Дискусія щодо суб’єктності в міжнародних відносинах призвела до поділу теорії на:

1) ідеалізм і реалізм;

2) модернізм і традиціоналізм;

3) державоцентризм та транснаціоналізм;

4) державо центризм та лібералізм.


$RR10051,1,1,2,0,2

Поняття міжнародні відносини сформульовано в працях:

1) Е. Канта;

2) Дж. Бентама;

3) Г. Кісінджера;

4) Р. Арона;

5) Е. Тофлера.
$RR10052,1,1,2,0,2

Віденський міжнародний порядок виник внаслідок:

1) війни за “іспанську спадщину”;

2) Першої світової війни;

3) Другої світової війни;

4) Наполеонівських війн;

5) світової енергетичної кризи.
$RR10053,1,1,2,0,2

Основним принципом Віденського міжнародного порядку був принцип:

1) емпіризму;

2) поліцентризму;

3) легітимізму;

4) суверенної рівності держав.


$RR10054,1,1,2,0,2

Віденський міжнародний порядок визначав відносини між державами до початку:

1) ХХІ ст.

2) Першої світової війни;

3) Другої світової війни;

4) світової економічної кризи 30-х років ХХ ст.


$RR10055,1,1,2,0,2

Версальсько-Вашингтонський міжнародний порядок виник внаслідок:

1) промислової революції;

2) Другої світової війни;

3) франко-пруської війни;

4) Першої світової війни;


$RR10056,1,1,2,0,2

Основними принципами Версальсько-Вашингтонського міжнародного порядку були:

1) принцип емпіризму;

2) принцип поліцентризму;

3) принцип легітимізму;

4) принцип міждержавного врегулювання спорів.


$RR10057,1,1,2,0,2

Версальсько-Вашингтонський міжнародний порядок існував до початку:

1) науково-технічної революції;

2) Першої світової війни;

3) Другої світової війни;

4) англо-бурської війни.


$RR10058,1,1,2,0,2

Воєнні відносини між державами світу є різновидом:

1) зовнішньополітичних відносин;

2) міжнародних економічних відносин;

3) міжнародних відносин у сфері культури.
$RR10059,1,1,2,0,2

Ялтинсько-Потсдамський міжнародний порядок виник внаслідок:

1) Першої світової війни;

2) Другої світової війни;

3) англо-бурської війни;

4) Кримської війни;

5) російсько-японської війни.
$RR10060,1,1,2,0,2

Основним принципом Ялтинсько-Потсдамського міжнародного порядку став:

1) принцип колективної безпеки;

2) принцип біполярної рівноваги сил;

3) принцип поваги до суверенітету держав.
$RR10061,1,1,2,0,2

“Холодна війна” характеризувала стан відносин між державами світу під час функціонування:

1) Вестфальського міжнародного порядку;

2) Віденського міжнародного порядку;

3) Версальсько-Вашингтонського міжнародного порядку;

4) Ялтинсько-Потсдамського міжнародного порядку.

$RR10062,1,1,2,0,2

Вкажіть напрям у сучасній теорії міжнародних відносин, складовою якого є концепція „радикальної взаємозалежності”:

1) постмодернізм

2) соціалконструктивізм

3) фемінізм

4) неоґрамшизм

$RR10063,1,1,2,0,2

Вкажіть представників постмодернізму у теорії міжнародних відносин:

1) Дж.Дер Деріан, М.Шепіро, Д.Кемпбелл

2) С.Інло, К.Сільвестер, Е.Тікнер

3) А.Вендт, Н.Онаф, П.Катценштайн

4) Е.Лінклейтер, Ю.Габермас, Р.Кокс

$RR10064,1,1,2,0,2

Вкажіть представників фемінізму у теорії міжнародних відносин:

1) Дж.Дер Деріан, М.Шепіро, Д.Кемпбелл

2) С.Інло, Дж.Ільштайн, Е.Тікнер

3) А.Вендт, Н.Онаф, П.Катценштайн

4) Е.Лінклейтер, Ю.Габермас, Р.Кокс

$RR10065,1,1,2,0,2

Вкажіть представників соціалконструктивізму у теорії міжнародних відносин:

1) Дж.Дер Деріан, М.Шепіро, Д.Кемпбелл

2) С.Інло, К.Сільвестер, Е.Тікнер

3) А.Вендт, Н.Онаф, П.Катценштайн

4) Е.Лінклейтер, Ю.Габермас, Р.Кокс

$RR10066,1,1,2,0,2

Вкажіть представників критичної теорії міжнародних відносин:

1) Дж.Дер Деріан, М.Шепіро, Д.Кемпбелл

2) С.Інло, К.Сільвестер, Е.Тікнер

3) А.Вендт, Н.Онаф, П.Катценштайн

4) Е.Лінклейтер, Ю.Габермас, Р.Кокс

$RR10067,1,1,2,0,2

Вкажіть автора концепції, складовою якої є уявлення про трансформацію культур анархії:

1) А.Вендт

2) Е.Лінклейтер

3) С.Інло

4) Р.Кокс

$RR10068,1,1,2,0,2

Вкажіть автора теорії комунікативної дії:

1) Ю.Габермас

2) А.Вендт

3) С.Інло

4) Д.Кемпбелл

$RR10069,1,1,2,0,2

Вкажіть автора концепції, складовою якої є уявлення про „історичний блок”:

1) Ю.Габермас

2) А.Вендт

3) Р.Кокс

4) Д.Кемпбелл

$RR10070,1,2,2,0,2

Назвіть напрям фемінізму, який заперечує об’єктивність існування категорії „жінка”:

1) емпіричний фемінізм

2) постмодерністський фемінізм

3) феміністський постмодернізм

4) феміністська позиція

$RR10071,1,1,2,0,2

Назвіть напрям фемінізму, який абсолютизує жіночі якості:

1) емпіричний фемінізм

2) постмодерністський фемінізм

3) феміністський постмодернізм

4) феміністська позиція

$RR10072,1,1,2,0,2

Вкажіть автора, складовою постмодерністських підходів якого є „національна деконструкція”:

1) Р.Кокс

2) А.Вендт

3) С.Інло

4) Д.Кемпбелл

$RR10073,1,1,2,0,2

Вкажіть напрям у сучасній теорії міжнародних відносин, у рамках якого розвинулася концепція „потрійної трансформації Вестфальської системи”:

1) комунікативна парадигма критичної теорії

2) продукціоністська парадигма критичної теорії (неоґрамшизм)

3) постмодернізм

4) фемінізм

$RR10074,1,1,2,0,2

Вкажіть напрям у сучасній теорії міжнародних відносин, основним підходом якого є деконструкція географічних образів:

1) критична геополітика

2) постреалізм

3) фемінізм

4) соціалконструктивізм

$RR10075,1,1,2,0,2

Вкажіть автора, складовою феміністського підходу якого є „чутлива кооперація”:

1) Р.Кокс

2) А.Вендт

3) К.Сільвестер

4) Д.Кемпбелл

$RR10076,1,1,2,0,2

Назвіть умови трансформації культур анархії у концепції А.Вендта:

1) інтерналізація норм і збільшення кількості спільних ідей

2) визнання взаємних прав й посилення колективної відповідальності

3) відмова від застосування сили й взаємне визнання

4) підтримання балансу сил на основі міжнародно-правових норм

$RR10077,1,1,2,0,2

Вкажіть напрям у сучасній теорії міжнародних відносин, складовою якого є уявлення про гегемонічний характер дискурсів:

1) постмодернізм

2) неофункціоналізм

3) постколоніалізм

4) неоґрамшизм

$RR10078,1,1,2,0,2

Назвіть напрям у сучасній теорії міжнародних відносин, складовою якого є уявлення про ідеальні комунікаційні спільноти:

1) критицизм

2) постмодернізм

3) фемінізм

4) соціалконструктивізм

$RR10079,1,1,2,0,2

Вкажіть системи вилучення у концепції Е.Лінклейтера:

1) суверенітет і громадянство

2) релігійні переконання і національна свідомість

3) економічний статус і політичні вподобання

4) політичні партії і громадянство

$RR10080,1,1,2,0,2

Вкажіть шлях зміни систем вилучення у комунікативній парадигмі Е.Лінклейтера:

1) морально-практичне навчання

2) трансформація культур анархії

3) деконструкція гегемонічних дискурсів

4) глобалізація

$RR10081,1,1,2,0,2

Вкажіть автора праці „Трансформація політичної спільноти: етичні основи поствесфальської ери” (1998):

1) Е.Лінклейтер

2) А.Вендт

3) К.Сільвестер

4) Д.Кемпбелл

$RR10082,1,1,2,0,2

Вкажіть автора праці „Пишучи безпеку. Зовнішня політика Сполучених Штатів та політика ідентичності” (1992):

1) Е.Лінклейтер

2) А.Вендт

3) К.Сільвестер

4) Д.Кемпбелл

$RR10083,1,1,2,0,2

Вкажіть автора концепції, крізь призму якої зовнішня політика постійно визначається змінною державною ідентичністю:

1) Е.Лінклейтер

2) А.Вендт

3) К.Сільвестер

4) Д.Кемпбелл

$RR10084,1,1,2,0,2

Вкажіть автора праці „Соціальна теорія міжнародної політики” (1999):

1) Е.Лінклейтер

2) А.Вендт

3) К.Сільвестер

4) Д.Кемпбелл

$RR10085,1,1,2,0,2

Вкажіть автора, у концепції якого розглядаються рольові уявлення міжнародних акторів:

1) Е.Лінклейтер

2) А.Вендт

3) К.Сільвестер

4) Д.Кемпбелл

$RR10086,1,1,2,0,2

Вкажіть автора праці „Банани, пляжі й бази. Творячи феміністську суть міжнародної політики” (1989):

1) Е.Лінклейтер

2) А.Вендт

3) С.Інло

4) Д.Кемпбелл

$RR10087,1,1,2,0,2

Вкажіть поняття, яке використовується для позначення соціальної статі у феміністських дослідженнях:

1) гендер

2) інсайдер

3) аутсайдер

4) актор


$RR10088,1,1,2,0,2

Вкажіть автора праці „Феміністська теорія й міжнародні відносини у постмодерністську еру” (1994):

1) Е.Лінклейтер

2) А.Вендт

3) К.Сільвестер

4) Д.Кемпбелл

$RR10089,1,1,2,0,2

Вкажіть напрям у сучасній теорії міжнародних відносин, який розглядає співвідношення соціальних виробничих відносин, форм держав та світових порядків:

1) неоґрамшизм

2) соціалконструктивізм

3) фемінізм

4) постмодернізм

$RR10090,1,1,2,0,2

Вкажіть напрям у сучасній теорії міжнародних відносин, який розглядає структурну могутність крізь призму співвідношення чотирьох головних структур: безпеки, виробництва, фінансів та знань:

1) міжнародна політична економія

2) соціалконструктивізм

3) фемінізм

4) постмодернізм

$RR10091,1,1,2,0,2

Вкажіть автора праць „Казино капіталізм” (1986) і „Держави та ринки” (1988):

1) С.Стрендж

2) Е.Лінклейтер

3) Д.Кемпбелл

4) А.Вендт

$RR10092,1,1,2,0,2

Вкажіть напрям у сучасній теорії міжнародних відносин, який відкидає об’єктивний характер геополітичних уявлень:

1) критична геополітика

2) класична геополітика


Каталог: wp-content -> uploads -> 2013
2013 -> Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан 010 000, г
2013 -> Бір көзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алу қорытындысы туралы №21 хаттама
2013 -> Бір көзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алу қорытындысы туралы №2 хаттама
2013 -> Бір көзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алу қорытындысы туралы №6 хаттама
2013 -> Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан 010 000, г
2013 -> Тақырыптың өзектілігі
2013 -> «Алаш» либералдық-демократиялық қозғалысы идеологиясының маңызд


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет