«-», 050713 «-», 050730 «-» 050732 «-»мамандықтарының студенттеріне арналған «Eңбeк қopғay»жүктеу 1.19 Mb.
бет1/7
Дата21.04.2019
өлшемі1.19 Mb.
түріБағдарламасы
  1   2   3   4   5   6   7
Пән бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/37Қaзaқcтaн Pecпyбликacының бiлiм жәнe ғылым миниcтpлiгi

C. Topaйғыpoв aтындaғы Пaвлoдap мeмлeкeттiк yнивepcитeтi

«Тіршілік ету қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау» кафедрасы

050604«-», 050718 «- »

050731 «-», 050713 «- », 050730 « - » 050732 « - »мамандықтарының студенттеріне арналған


«Eңбeк қopғay»

ПӘНІ БОЙЫНША ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ (Syllabus)


ПавлодарПән бойынша оқыту бағдарламасын (Syllabus) бекіту парағы
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/38
БЕКІТЕМІН
Сәулет құрылыс факультетінің деканы

__________Кудерин М.Қ.

«___» ____________2011ж.

Құрастырушы: доцент ____________ Аймуханов С.М.


«Тіршілік ету қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау» кафедрасы
050604«-», 050718 «- »

050731 «-», 050713 «- », 050730 « - » 050732 « - »мамандықтарының студенттеріне арналған
«Eңбeк қopғay»
пәні бойынша оқыту бағдарламасы

(Syllabus)

Бағдарлама 200_ж. «___» ________ бекітілген жұмыс бағдарламасы негізінде әзірленген

Кафедра мәжілісінде ұсынылды «___» _______________200_ж.

Хаттама № ___.


Кафедра меңгерушісі ___________________ Арынгазин К.Ш.
Сәулет - құрылыс факультетінің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданды

«___» _____________200_ж. Хаттама № _____


ОӘК төрайымы_________________Козионов В.А.

1 Оқытушылар туралы мәліметтер және байланысу ақпараттары:

«Тіршілік ету қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау» кафедрасы. Сәулет құрылыс факультеті доцент Аймуханов Сапарғали Мұхиденович. Тел. 8 777 659 33 53. Қабылдау сағаттары: дүйсенбі, сәрсенбі, жұма –12.00-ден 14.00-ге дейін ауд.№ 133

2. Пән жайлы мәліметтер Пән 7-ші семестірде оқытылады; бақылау түрлері: емтихан. Пәннің көлемі 45 сағат. Аудиториялық сабақтарға 27 сағат бөлінген, оның ішінде дәрістер – 15 сағат, зертханалық сабақтар – 7,5 (15) және тәжірибелік сабақтар – 7,5 сағат болып бөлінеді. Студенттердің өздік жұмыстарына 9, студенттердің оқытушымен өздік жұмыстарына 9 сағат бөлінген.

3 Пәннің еңбек сыйымдылығы

3 Пәннің еңбек сыйымдылығы


Оқыту

Түрі


күндізгі

Семестр

Кредиттар саны

Аудиториялық сабақ түрлері бойынша байланыс сағаттарының саны

Студенттің өздік жұмысының сағат саны

Бақылау түрлері

барлығы

дәріс

Тәж

Зерт-ханалық

Барлы-ғы

СОӨЖ

050604, 050718

050731 050713 050730 0507327

2
7,5

7.5


-

7.5


30,0

47,5


15

Емт
7

2

45,0

15

15

15

45

41

4 ПӘННІҢ МАҚСАТЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ. Пәннің мақсаты болашақ мамандықтарға келесі білімдерді беру:

-еңбектің оңтайлы жағдайын жасау;

-тазалық-гигиеналык және өртке қарсы талаптар бойынша кәсіпорындар мен цехтардың жабдықтарын ұтымды орналастыру;

-кәсіби ауру мен өндірістік жарақатты болдырмау, жаңе техника мен технологияны жақсартуға байланысты мәселелерді шығармашылықпен шешу қажет.

- қауіпсіз еңбек жағдайын, сондай-ақ өмір қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін;

- өндіріс құрал-жабдықтарын қолдану және монтаждау кезінде қауіпсіздік шараларын сақтау;5 Білімге, икемділікке және дағды-машықтарға қойылатын талаптар:

ҚР қолданылатын еңбекті қорғау саласындағы заң және нормативтік -базалары туралы; еңбек процесінде жұмыскердің еңбек ету қабілетіне әсер ететін жағдайлар мен факторлар туралы. - білуі керек::

- өндіріс жағдайын сипаттайтын қауіпсіздік нормалары туралы (сапалық және сандық көрсеткіштер бойынша);

- жаралану, бақытсыз жағдайлар мен кәсіби аурулардың алдын-алу мақсатында еңбекті қорғау саласындағы мониторингі және аудит процедуралары туралы;

- еңбекті қорғау саласындағы нормативтер негізін;

- еңбекті қорғауды бағалау мен болжау әдістерін;

- еңбек қорғау саласында мониторинг пен аудит өткізу тәсілдерін;

- жұмыскерлерге еңбек процесінде қауіпсіздік жағдайларымен қамтамасыз ету;

- еңбектің физиологиялық дәлелденген нормаларын іске асыру;

- жұмыс орнында және технологиялық процестерде қауіптілікті азайтуға арналған шараларды іске асыру;6 Пререквизиттер: Курс студенттердің келесі пәндері оқығанда алған білімдеріне негізделеді: математика, физика, химия, электротехниканың теориялық негіздері және басқа да негізгі әрі кәсіби пәндерю

7 Постреквизиттер Курс бакалаврдың калыптасуының соңғы кезеңі болып табылады. Теориялық және практикалық мәселелерді зерттеу нәтижелері дипломдық жұмыста ««Eңбeк қopғay» атты бөлімде қолданылады.

8 Тақырыптық жоспар


Тақырып атауы

Сағат саны

Дәріс

Тәж

Зерт

СӨЖ

1

2

3

4

5

1. Кіріспе Пәннің мазмұны «еңбекті қорғау» курсының мақсаты мен мазмұны

2


2. Еңбек қорғауды ұйымдастыру негіздері Еңбекті қорғаудың құқықтық және әкімшілік негіздері

45

3 Жазатайым оқиғаларды тексеру,тіркеу және есепке алу

85

4 Еңбек қорғау" эргономикалық аспектрілері және жүйесінін "адам-машина" жүйесі мен ара қатынасы.
4
5

5. Еңбек гигиенасы мен өндірістік санитариясы

8


6 Өндірістік аумақтағы жұмыс орнындағы микроклиматты зерттеу Өндірістік аумақтағы желдеткішті есептеу
4

4

10

7 Өндірістік жарықтандыруды есепке алу. Табиғи өндірістік жарықтандыруды зерттеу
4

2
8 Шудан қорғану құралдарының тиімділігін зерттеу. Өндірістік дірілдеу мен одан қорғану тиімділігін зерттеу
2

2

2


5

9. Электр кауіпсіздігі Электр құралдарын қорғаудың есебі. Қорғаныс (заземления) әрекетінің тиімділігін зерттеу. Электр тогымен жараланғандағы реанимациялаудың негізгі ережелері. Статистикалық электр
4

4
10. Өрт қауіпсіздігі

8
2

5

11. Кауіпсіздік техникасы. Өндіріс құрал-жабдықтарын жөндеу мен қолдану кезіндегі қауіпсіздік шаралары. Жүк көтеру механизмдер мен жүк тиегіш құралдардың техникалық жағдайлары

6
2

5

12. Өндірістегі төтенше жағдайларды зеттеу тәртібі Аумақтағы еңбекті қорғау жағдайларын бағалау. Жұмыс аймағын зиянды заттардан тазарту әдістері мен құралдары


1

13. Дәрігерлерге дейінгі медициналық көмек көрсету


4

Қорытынды: пән бойынша

15

15

15

45

9 Пәннің қысқаша сипаттамасы (5-8 сөйлем).

Курс еңбек қорғау саласында энергетикалық нысандарды жобалау мен пайдалануда әртүрлі мәселелерді * өзбетімен шешуге қабілетгі маман ретінде инженерді қалыптастырудың шешуші кезеңі болып табылады. Жэне келесі пәндерді ұйренудін негізі болып табылады: сондай-ақ дайындау бағыттары бойынша арнаулы пәндерге ңегізделеді.


10 Курстың компоненттері

10.1 Дәріс МАЗМҰНЫ
Тақырып 1. Кіріспе. Пәннің мазмұны «еңбекті қорғау» курсының мақсаты мен мазмұны

"Еңбек қорғау" курсының мазмұны мен мақсаты. Курстын негізгі міндеттері, мамандарды дайындаудағы ролі. Қазакстан Республикасының негізгі зандары мен нормативтік актілеріндегі еңбек қорғау мәселелері. Үғымдар мен анықтамалар.Такырып 2. Еңбек қорғауды ұйымдастыру негіздері. Еңбекті қорғаудың құқықтық және әкімшілік негіздері.Еңбек корғау баскаруының ұстандары. Қауіпсіздіктің номенкулатурасы мен жіктеуі. Еңбек қорғау басқаруының қызметі мен қүралдары. Қауіпті және төтенше жағдайлар. Қауіп-катердің шамалары және қауіпті жағдайды талдау. Экстремалдық жағдайдың себебі және оның пайда болу мүмкіндігін бағалау.

Такырып 3. Жазатайым оқиғаларды тексеру,тіркеу және есепке алу.

Жазатайым оқиғалар туралы ұғым. Жазатайым оқиғаларды тексеру, тіркеу және есепке алу. Кәсіпке байланысты аурулар мен жарақаттың себебін зерттеу әдістері. Қауіпсіздік жағдайды талдау.Жұмыс орны паспорты. Өндірістегі төтенше жағдайларды есепке алу мен зерттеудің ережелеріТакырып 4. Еңбек қорғау" эргономикалық аспектрілері және жүйесінін "адам-машина" жүйесі мен ара қатынасы. Адамның жүмыс қабілеттілігі. Еңбек жағдайының адамның қызметі мен оның жүмыс қабілетгілігіне әсері. Еңбек қорғауда эргономикалық сыйысушылықтар (биофизикалық, энергетикалық, антропометрлік - кеңістік және басқалар) эргономика салдарлардың жіктеуі (антропометрлік, психологиялық, тазалық-гигиеналык)

Такырып 5 Еңбек гигиенасы мен өндірістік санитариясы Өндірістік ортаның салдары. Энергетикалық кәсіпорнына қойылатын (территориясы мен жайлары) тазалық-гигиеналык талаптар. Енбектің гигиеналық жағдайы. Өндірістегі микро ауа-райы. Өндірістік белмелердегі ауаны желдету және баптау.

Такырып 6 Өндірістік аумақтағы жұмыс орнындағы микроклиматты. Өндірістік аумақтағы желдеткішті есептеу

Такырып 7. Өндірістік жарықтандыруды есепке алу. Табиғи өндірістік жарықтандыруды зерттеу Өндірістік жайларды жарықтандыру. Өндірістік жарықтандырудың түрлері мен жүйесі Табиғи және жасанды жарықтарды мөлшерлеудің ұстындары. Өндірістік жарық жүелерін есептеу. Жарыкты бакылау.

Такырып 8 Шудын, өндірістік дірілдін зиянды әсерінен қорғау, ультрадыбыс және инфрадыбыс

Шуды нормалау. Шудан, ультрадыбыстан және инфрадыбыстан қоргау әдістері және құралдары. Негізгі көздері және адам денсаулығына әсері. Өндірістік дірілдің зиянды әсерінен қорғану. . Қорғану әдістеріТақырып 9 Электр кауіпсіздігі. Электр тоғының адам денсаулығына әсері. Факторлар, электр тоғынан закымдалудын әсері Электр жаракаттын түрлері Электр тогынан зардап шегушіге, алғашқы жәрдем.Әр түрлі электр тораптардағы электр тоғынан зақымдану кауіптілігін талдау.

Әр түрлі элекгр қондырғылардағы ток жүргізуші бөліктеріне қатысты қауіпсіздікті талдау. Түйісу кернеуі және қадам кернеуі. Электр қауіпсіздік дәрежесі бойынша ғимараттардың классификациясы. Электр қондырғыларды тоқ жүргізуші бөліктеріне қатысты қорғау.

Электр қауіпсіздігін қамтамасыз ету аз кернеулерді қолдану, оқшауламалардын бүліну профилактикасы және бақылау, жерлестіру және нөлдік қорғаныстар, қорғаныс ажырату қүрылғысы. Қорғаныс құрылғысының әсер ету принципі және схемасы.

Электр қондыргылардың жүмыс сипатгамасы және классификацихсы, Электр қауіпсіздігі бойьгаша білімін және классификациялық тоіггарды тексеру. Ауыспалы электр аспаптарға, басқару және коммутациялық электротехникалык аппараттарға кауіпсіздік талаптары. Электр қондырғылардың оперативті кызмет көрсетіуі. Электр қондырғылардың әрекетінің өндірістегі жұмыс қауіпсіздігінің шамасы. Жүмыстың жекелей түрінің өндірістегі қауіпсіздігінің қосымша шамасы. Кабелді желілерді пайдалану қауіпсіздігінің қосымша шамасы. Әуе желілерін пайдалану қауіпсіздігінің қосымша шамасы. Негізгі және қосымша окшаулама кұралдары туралы түсінік. Электр қондырғыларды қоршау, қүрылғының блокировкасы, электр қондырғы қауіпсіздігінің белгі беру түстері. Қорғаныс қүралдарының жағдайын бақылауТакырып 10 Статикалык электр, оның адам ағзасына ықпалы.

Статикалық электрден қорғау шамасы және мөлшерлеу.Тақырып 11 Өрт қауіпсіздігі. Өртгің себептері мен сипаттамасы. Энергетикалык нысандарды салу, қайта қүру және пайдалану өрт қауіпсіздігі шаралары. Өрт өшіру құралдары. Өрт белгі беруші және өртке қарсы суды жабдыкгау жүйелері. Өндіріс ғимараттары мен қүрылыстарын найзағайдан қорғау.

Такрып 12 Кауіпсіздік техникасы. Қысыммен істейтін ыдыстарды пайдалану қауіпсіздігі. Жалпы техникалык салдарлары. Қүрастыру ерекшелігі, пайдаланатьш материалдар, сынау (сынап көру). Гарнитуралар, араматуралар сактандыру күралдары мен бақылау-өлшеу аспаптарын пайдалану. Ыдыстардың техникалық пайдалануьш ұйымдастыру, (орналастыру, тіркеу, куөландыру,' қадағалау және жөндеу). Жеке қорпшудың құралдары.

Механизмдер мен жүк көтеретін машиналарды пайдаланғандағы еңбек қауірсіздігі. Жалпы техникалық салдарлары. Құрастыру ерекшелігі және пайдалану (тіркеу, жұмыс істеуге рүқсат, техникалық куәландыру, кадағалау және қызмет ету).машиналарды пайдаланғандағы еңбек қауірсіздігі. Жалпы техникалық салдарлары. Құрастыру ерекшелігі және пайдалану (тіркеу, жұмыс істеуге рүқсат, техникалық куәландыру.

Такрып 13 Өндірістегі төтенше жағдайларды зеттеу тәртібі Аумақтағы еңбекті қорғау жағдайларын бағалау. Жұмыс аймағын зиянды заттардан тазарту әдістері мен құралдары

Такрып 14 Дәрігерлерге дейінгі медициналық көмек көрсету


10.2 Практикалық және зертханылық сабақтардың мазмүңы

Такырып 1. Еңбек қорғауды ұйымдастыру негіздері.

Еңбекті қорғаудың құқықтық және әкімшілік негіздері.Еңбек корғау баскаруының ұстандары. Қауіпсіздіктің номенкулатурасы мен жіктеуі. Еңбек қорғау басқаруының қызметі мен қүралдары. Қауіпті және төтенше жағдайлар. Қауіп-катердің шамалары және қауіпті жағдайды талдау. Экстремалдық жағдайдың себебі және оның пайда болу мүмкіндігін бағалау.Такырып 2. Жазатайым оқиғаларды тексеру,тіркеу және есепке алу. Жазатайым оқиғалар туралы ұғым. Жазатайым оқиғаларды тексеру, тіркеу және есепке алу. Кәсіпке байланысты аурулар мен жарақаттың себебін зерттеу әдістері. Қауіпсіздік жағдайды талдау.Жұмыс орны паспорты. Өндірістегі төтенше жағдайларды есепке алу мен зерттеудің ережелері

Такырып 3. Еңбек қорғау" эргономикалық аспектрілері және жүйесінін "адам-машина" жүйесі мен ара қатынасы. Адамның жүмыс қабілеттілігі. Еңбек жағдайының адамның қызметі мен оның жүмыс қабілетгілігіне әсері. Еңбек қорғауда эргономикалық сыйысушылықтар (биофизикалық, энергетикалық, антропометрлік - кеңістік және басқалар) эргономика салдарлардың жіктеуі (антропометрлік, психологиялық, тазалық-гигиеналык)

Такырып 4 Өндіріс жумыс орындарындағы микроклиматы зерттеу.

Бағалау әдістемесі, арналған қуралдар мен жабдықтармен жумыс жасауга үйрену. (ТМ-1, АТ-50 т.б). Өндірістік белмелердегі ауаны желдету және баптау есебі. Артық жылуды немесе зиянды заттарды шығару көлемін анықтау үшін желдету (баптау) жүйесін есептеу. Өндірістегі микро ауа-райы.Такырып 5 Өндірістік табиги және жасанды жарыктардын сипаттамасын зерттеу. Табиғи және жасанды жарыктануды зерттеу құралдары мен жабдықтармен пайдалану әдістерін үйрену (СНиП –23-05-95)Өндіріс табаги жен жасанды жарыктандыру есебі. Жасанды және табиги жарыктың мөлшерлеү әдістері бойынша есептері.

Такырып 6 Өндіріс шудан қорғау әдістерін таңдау.

Шудың адам организміне әсері. Дыбысты аластатуды зерттеу әдістемесі арналған құралдармен ВШВ 003 нормалау және мөлшерленетін параметрлерін өлшеу. Өндірістік діріл аластаушы материалдарды зерттеу

Адам денсаулығына әсері жене негізгі көздері. Дірілді өлшеу және нормалау салыстру. Құралдары. Қорғану әдістерімен танысу

Такырып 7 Электр кондырғылардың корғаныс жерлесітруін эерттеу. Электр тоғының адамға әсері, бейтараптық режимі және қауіасіздік жағдайы. Жерге қатысты кернеу, жерге өткізу. Электр тоғымен соғуды төмендету.

Taқыpып 8. Өрт cөндipy құpaлдapының құpылыcын, өрт cөндipyгe қaжeттi cy мөлшеpiн қapacтыpy.Өрт сөндipy құpaлдapының жұмыc icтey пpинципi мeн құpылыcын тeкcepy тәpтiбiн, өpткe қapcы тұpy дeңгeйi бoйыншa өндipicтiк үpдicтep мeн тaпcыpмaлapды жiктey, өpт cөндipeтiн cy мөлшepiн eceптey әдicтepiн зepттey.

Такырып 9 Көтеру-тасымалдау машиналарды, техникалық куәліктендіру Механизмдер мен жүк көтеретін машиналарды пайдаланғандағы еңбек қауірсіздігі. Жалпы техникалық салдарлары. Статистикалық және динамиқалық сынау, кұжаттама мерзімдері. Құрастыру ерекшелігі және пайдалану (тіркеу, жұмыс істеуге рүқсат, техникалық куәләндыру, кадағалау және қызмет ету).машиналарды пайдаланғандағы еңбек қауірсіздігінін талаптары.

Такырып 10 Дәрігерлерге дейінгі медициналық көмек көрсету. Электр токтан зардап шеккендерге.Дәріғерге дейінгі көмекті үйымдастыру, оның құралдыры мен жабдықтары, Жасанды дем беру және жүрекке киялай массаж кезіндегі міндетті ережелер мен алғашқы көмек көрсету.

Taқыpып 12 Шapyaшылық oбъeктiлepiндeгi paдиaциялық жaғдaйды бaғaлay жөніндегі тaпcыpмaлapды opындay.

Cтyденттердi paдиaциялық жaғдaйды бoлжay әдiciмeн бaғaлayғa үйpeтy.Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Жұмыс бағдарламасы қазақстан тарихының тарихнамасы пәні бойынша 050203-Тарих мамандығының студенттеріне арналған
umk -> Программа дисциплины Форма для студентов ф со пгу 18. 2/07
umk -> Жұмыс бағдарламасы шет елдер тарихының тарихнамасы пәні бойынша 050203-Тарих мамандығының студенттеріне арналған Павлодар
umk -> АќША, несие, банктер
umk -> Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағы
umk -> Web-технологияныњ ±ѓымдары
umk -> Программа дисциплины для студентов
umk -> Ф со пгу 18. 2/05 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk -> Јдістемелік нўсќаулыќ


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет