« ЖҰмыскерлерінің салалық КӘсіптік одағЫ» республикалық ҚОҒамдық бірлестігінің бастауышДата03.05.2019
өлшемі141.5 Kb.
#132012


Жоба

Приложение 2Проект


«... ЖҰМЫСКЕРЛЕРІНІҢ

САЛАЛЫҚ КӘСІПТІК ОДАҒЫ» РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ҚОҒАМДЫҚ БІРЛЕСТІГІНІҢ БАСТАУЫШ

ҰЙЫМЫ ТУРАЛЫ

Е Р Е Ж Е


 1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР
 1. «... жұмыскерлерінің салалық кәсіптік одағы» республикалық қоғамдық бірлестігінің бастауыш ұйымы туралы Ереже ҚР «Кәсіптік одақтар туралы» Заңының 15 б. 2 т. және «... жұмыскерлерінің салалық кәсіптік одағы» РҚБ Жарғысына сәйкес әзірленген.

1.2. Бастауыш кәсіподақ ұйымы – кәсіподақтың тікелей ұйымдағы және осы ұйым қызметкерлері болып табылатын кәсіподақ мүшелерінен тұратын құрылымдық бөлімшесі.

1.3.Бастауыш ұйым өз жұмысын Конституция, Қазақстан Республикасы заңдарына, жалпыға бірдей қабылданған халықаралық заңдарға, Кәсіподақ Жарғысына және осы Ережеге сай жүргізеді.

1.4. Бастауыш ұйым өз жұмысын атқаруда мемлекеттік, өкімет органдарынан, жұмыс берушілерден, саяси және басқа ұйымдардан тәуелсіз, оларға есеп бермейді және олардың бақылауынан тыс. Олармен қарым қатынасын тең құқылы қатынас және әлеуметтік серіктестік принципінде жүргізеді.

1.5. Бастауыш кәсіподақ ұйымы ұйымдастыру-құқықтық нысанға және меншік нысанына қарамастан бір мекемеде, ұйымда, кәсіпорында, кем дегенде үш кәсіподаққа кіруге өтініш жасаған азаматтар болғанда құрылтай жиналысында құрылады.


2. БАСТАУЫШ ҰЙЫМ ҚЫЗМЕТІНІҢ НЕГІЗГІ МІНДЕТТЕРІ, ПРИНИЦПТЕРІ ЖӘНЕ ҚҰЗЫРЕТІ
2.1. Бастауыш кәсіподақ ұйымының негізгі міндеттері:

кәсіподақ мүшелерінің жеке және ұжымдық әлеуметтік-еңбек, кәсіби, экономикалық және өзге де құқықтары мен мүдделеріне өкілеттік ету және қорғау;

Кәсіподақтың және оның еңбек ұжымындағы мүшелік ұйымдарының міндеттерін жүзеге асыру болып табылады.

2.2. Бастауыш кәсіподақ ұйымы қызметінің негізгі принциптері:

шешім қабылдауда Кәсіподақ Жарғысының ережелеріне басымдық беру;

кәсіподаққа кіру мен оның қатарынан шығу еріктілігі, кәсіподақ мүшелерінің құқылары мен міндеттерінің теп-теңдігі;

кәсіподақ ұйымдарының кәсіподақ мүшелері алдындағы жарғылық мақсат-міндеттерін жүзеге асырудағы ынтамақтастығы, өзара көмек-қолдауы мен жауапкершілігі;

кәсіподақ ұйымдарының, сайланбалы кәсіподақ органдарының жұмысындағы алқалылық пен олардың құрамына сайланған белсенділердің жеке жауапкершілікте болуы;

кәсіподақ ұйымдары мен сайланбалы кәсіподақ органдарының жұмысындағы жариялылық пен ашықтық;

шешім қабылдағанда әрбір кәсіподақ мүшесінің пікірін құрметтеу;

кәсіподақ органдарының құзырет шеңберінде қабылданған шешімдерінің орындау міндеттілігі;

кәсіподақ органдарының сайланбалығы және олардың кәсіподақ мүшелері алдындағы есептілігі;

қаржылық және атқарушылық тәртіптің сақталуы.

2.3. Бастауыш кәсіподақ ұйымының құзыретіне келесі мәселелерді шешу кіреді:

өз қызметiнiң басым бағыттарын айқындайды;

мекемедегі, кәсіпорындағы еңбек, экономикалық, әлеуметтік қатынастарды реттеуге байланысты нормативтік құжаттарды әзірлеуге қатысады;

кәсіподақ мүшелерінің мүдделеріне қатысты ұжымдық келіссөздер жүргізу және мекемеде ұжымдық шарт жасасуға бастамашысы болады;

мамандар мен сарапшыларды тарта отырып, кәсіпорындағы, мекемедегі әлеуметтік-экономикалық жағдайды талдайды;

жұмыспен қамтуды жақсарту, кадрлардың біліктілігін артыру және қайта даярлау, тұрғын үй мәселесін шешу, әлеуметтік және мәдени-деңсаулық саласындағы мекемелердің жұмыс істеуін жетілдіру жөнінде ұсыныстар әзірлейді және енгізеді;

кәсіпкерлікті жекешелендіру және оның банкроттығы кезінде Кәсіподақ мүшелерінің әлеуметтік қорғалуын қамтамасыз етеді;

мәдени-көпшілік, спорттық-сауықтыру іс-шараларды ұйымдастыру, қайырымдылық акцияларға қатысу.
3.БАСТАУЫШ ҰЙЫМ ОРГАНДАРЫ
3.1. Бастауыш кәсіподақ ұйымдарынцың органдары болып:

Жоғарғы басшы орган – Жиналыс (конференция);

Сайланбалы алқалы тұрақты жұмыс жасайтын басшы орган – Кәсіподақ комитеті (ары қарай – Комитет);

Бастауыш кәсіподақ ұйымының Төрағасы - сайланбалы дербес атқарушы орган;

Бақылау-тексеруші орган – Бақылау тексеру комиссиясы есептеледі.

3.2. Жиналыс (конференция)

Бастауыш ұйымның жиналысын (конференциясын) Комитет қажеттігіне қарай, бірақ жылына кем дегенде екі реттен кем емес өткізіледі.

Оның өтетін мерзімі, күн тәртібі, орны туралы кәсіподақ мүшелері кемінде екі апта бұрын хабарланады.

3.3. Кезектен тыс жиналыс (конференция) кәсіподақ комитетінің (ұйымдастырушысының) өз ынтасымен немесе жоғары кәсіподақ органының немесе ұйым мүшелерінің үштен бірінің талабымен шақырылады.

Комитет талап жолданған күннен бастап он күнтізбелік күннен кешіктірмей жиналыс (конференция) өткізу турлы шешім қабылдауға және оның өту күнін белгілеуге міндетті.

Кезектен тыс жиналыс (конференция) өткізілетін күні, күн тәртібі және орны жөнінде кәсіподақ мүшелеріне жиналыс өткізілерден кемінде бір апта бұрын хабарланады.

Бастауыш ұйым мүшелерінің жартысынан көбі қатысқан жағдайда жиналыс заңды түрде өткен болып есептеледі.

Бастауыш ұйым мүшелерінің уштен екі бөлігі қатысқан жағдайда конференция заңды түрде өткізілген болып саналады.

3.4. Конференция делегаттары кәсіподақ комитеті белгілеген тәртіппен кәсіподақ мүшелерінің санына байланысты әр бөлімнен біркелкі өкілеттікпен сайланады.

Бастауыш ұйымның төрағасы және оның орынбасары қызмет бойынша конференция делегаттары болып танылады.

3.5. Жиналыстың (конференцияның) құзырына мыналар жатады:

бастауыш кәсіподақ ұйымының негізгі жұмыс бағыттарын белгілеу;

сайланбалы кәсіподақ органдарының барлық жұмыс бағыттары бойынша есептерін тыңдау және олардың жұмысына баға беру;

сайлау (жолдау) жолымен Комитетті жасақтайды;

Ревизиялық комиссияны, Бастауыш ұйым төрағасын сайлау;

бастауыш кәсіподақ ұйымдарының сайланбалы органдарының өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы шешім қабылдау;

заслушивание работодателя или лиц его представляющих, профсоюзного комитета о выполнении коллективного договора;

Кәсіподақтың тиісті аумақтық ұйымының конференциясына делегаттар сайлау, сондай-ақ өкілеттік мөлшерге сәйкес сайланбалы кәсіподақ органдарына өз өкілдерін жолдау;

жоғары тұрған кәсіподақ органының сайланбалы алқалы тұрақты жұмыс жасайтын басшы органымен келісе отырып, бастауыш кәсіподақ ұйымының қызметін тоқтату туралы шешім қабылдау;

бастауыш кәсіподақ ұйымының өзге де сұрақтарын шешу;

жекелеген құзыреттерді Комитетке жүктеу.

3.6. Шешім қабылдаудағы дауыс беру тәртібі мен нысанын (жасырым немесе ашық) делегаттар, жиналыс қатысушылары белгілейді.

Жиналыс (конференция) шешімі, егер ол үшін, кворум болған жағдайда, жиналыс қатысқан кәсіподақ мүшелерінің, конференция делегаттарының жартысынан астамы жақтап дауыс берсе қабылданды деп есептеледі.

Комитеттің, Төрағаның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, бастауыш кәсіподақ ұйымын тарату сұрақтары бойынша шешімдер, егер ол үшін, кворум болған жағдайда, жиналысқа қатысқан кәсіподақ мүшелерінің, конференция делегаттарының кемінде үштен екісі жақтап дауыс берсе қабылданды деп есептеледі.

3.7. Жиналыс (конференция) шешімдері қаулы түрінде қабылданады.

3.8. Кәсіподақ комитеті

Күнделікті жұмысты атқару үшін бастауыш ұйым:

  30-дан кем кәсіподақ мүшесі болса   кәсіподақ ұйымдастырушысын;

  30-дан және одан артық мүшелері болса   кәсіподақ комитетін сайлайды.

3.9. Кәсіподақ комитеті бастауыш ұйымның жұмысы туралы, жиналыс (конференция) шешуіне тікелей қатыспайтын басқа да сұрақтарды қарай алады.

3.10. Комитетің шешімімен бастауыш ұйымның құрылымдық бөлімдерінде кәсіподақ топтары және бюросы (цехком) құрылады. Күнделікті жұмысты атқару үшін оларда:

  кәсіподақ тобында   кәсіподақтың топтық ұйымдастырушысы және топ белсенділері сайланады;

  кәсіподақ бюросында /цехкомда/   төраға, оның орынбасары және мүшелері.

3.11. Комитет өз жұмыс органдарының құрамын және олардың өкілеттігін өз еркімен анықтайды.

3.12. Комитетің мәжілісі қажетіне қарай, бірақ кемінде үш айда бір рет өткізіледі және оның жұмысына мүшелерінің жартысынан артығы қатысса, құқықты болып саналады.

3.13. Комитет жұмыс берушілермен не оның өкілдерімен қарым қатынасын әлеуметтік серіктестік принциптері бойынша және заңға қайшы келмейтін болса, оның қолма қол басқармалық қызметіне араласпайтын болып қалыптастырады.

3.14. Комитет бастауыш ұйымның жиналыс (конференция) аралығындағы жұмысын ұйымдастырып олардың шешімдерінің жобасын және басқа да құжаттарды, материалдарды дайындайды. Кәсіподақ комитеті жиналыс (конференция) аралығындағы оперативті және ағымдағы жұмысты қамтамасыз етеді, сондай-ақ жиналыс (конференция) және жоғары кәсіподақ органдары шешімдерінің орындалуын қамтамасыз етеді.

3.15. Комитет:

  жұмыс берушіге не оның өкіліне кәсіпорындағы еңбек, әлеуметтік экономикалық сұрақтар бойынша нормативтік актілер қабылдауына ұсыныс жасайды. Нормативтік құжаттардың жобаларын қарайды, басқару органдары құрған құжаттар туралы өз пікірлерін білдіреді;

  кәсіподақ талаптарына сай өз еңбек ұжымы тарапынан заңда белгіленген тәртіппен жиналыстар, митингілер, бой көрсету, демонстрация, ереуіл ұйымдастырып, қолдау көрсетеді;

  еңбекті корғау, еңбек қарым қатынастары туралы заңдардың орындалуына коғамдық бақылау жасайды;

  жұмыс орнында сәтсіз оқиға және ауру пайда болу себептерін тексеруге қатысады және өз бетімен тексеру ұйымдастырады;

  еңбек туралы заңның бұзылуы, ұжымдық келісімнің орындалмауы, жана не өзгертілген еңбек жағдайлары туралы туындаған дауларды шешуге қатысады;

  еңбек және еңбекті қорғау туралы заңдардың орындалуын бақылайтын комиссия құрастырып, қоғамдық инспекторлар сайлайды;

  кәсіподақ мүшелерінің мүдделері мен мақсаттарын қорғау үшін сот органдарына шағым өтініштерін жолдайды;

- ұйым мүшелері үшін тегін құқықтық және ақыл кеңес көмегін ұйымдастырады, кәсіподақ қаражаты есебінен адвокат, жоғары маманды кеңесшілер шақырып, сотта және басқа органдарда кәсіподақ мүшелерін қорғау үшін өз өкілдерін бөледі;

- жиналыс(конференция) шақырады, олардың шешімдерінің орындалуын ұйымдастырады және бақылайды, кәсіподақ мүшелерін жиналыс (конференция) шешімдерінің орындалуы туралы хабарландырады;

- Кәсіподақпен белгіленген мерзімде бастауыш ұйымдағы есеп беру мен сайлаудың өткізілуін ұйымдастырады;

- Конференция аралығында Комитеттің шығып қалған мүшелерінің орнына тікелей жолдау арқылы сайланған мүшелерінің өкілеттігін растайды;

- кезекті қаржы жылына кіріс және шығыс сметасын бекітеді;

- жоғары тұрған кәсіподақ органдарына мүшелік жарналардың мезгілінде және толыққанды аударылуын қамтамасыз етеді;

- бастауыш кәсіподақ ұйымының статистикалық, қаржылық және өзге де есептіліктерін бекітеді;

- кәсіподақ мүшелері алдында есеп береді, оларды өз қызметі туралы, оның ішінде бастауыш ұйымның кіріс және шығыс сметасының орындалуы туралы тұрақты түрде хабарландырып отырады;

- қызметкерлерді кәсіподақ мүшелігіне қамту жұмысын жүргізеді, кәсіподақ мүшелерінің есебін ұйымдастырады;

- кәсіподақ мүшелері мен активін оқытуды ұйымдастырады;

- өзге де құзыретті жүргізеді;

- жекелеген құзыреттерді бастауыш кәсіподақ ұйымының Төрағасына жүктей алады.

3.15 Төраға:

  бастауыш ұйымның жұмыс берушілермен, басқа органдармен, қарым қатынас жасайтын өкілетті өкілі болып табылады;

- Жиналыс (Конференция), Комитет пен жоғары тұрған кәсіподақ органдары шешімдеріің орындалуын ұйымдастырады, орындалуы үшін жеке жауапкершілікте болады;

  Комитет пен жиналысқа (конференцияға) тікелей қатыспайтын жедел сұрақтарды өз еркімен шешеді;

  жалпы жиналыс (конференция), Комитет мәжілісі қарауында сұрақтар дайындап, оларды әзірлеу үшін тұрақты және уақытша комиссиялар құрастырады, Комитет жұмысына арнаулы мамандар, сарапшылар шақырады;

  Комитет мәжілісін шақырып, оны жүргізіп отырады, қабылданған шешімдер мен хаттамаларға қол қояды;

  кәсіподақ мүшелерінің атынан ұжымдық шартқа қол қояды;

  Комитет штатындағы қызметкерлердің жұмысын басқарады;

  сайланбалы активтің оқуын ұйымдастырады, оларға нұскау береді;

  Комитеттің мақұлдауымен келісім жүргізіп, ақша операцияларын орындайды;

  кәсіподақ оқу орындарында, курс, семинарларда өз білімін жетілдіру құқына ие;

  кәсіподақ мүшелерінің келісімімен, олардың жазбаша өтініші бойынша, әкімшілікпен келісу негізінде мүшелік жарналардың ақшасыз жиналуын және тиісті филиалдың есеп шотына Жарғыға сай белгіленген мөлшерде ақша аударуды іске асырады.

3.16. Комитеттің мүшелері және оның басқа өкілдері Қазақстан Республикасы Кәсіптік одақтар туралы заңына сәйкес мына құқықтарға ие:

  кәсіпорынның, мекеменің, ұйымның кез келген цехына, бөліміне кедергісіз кіріп, қарай алады;

  әкімшіліктен тиісті құжаттарды, мәліметтерді, еңбекақы туралы есептерді сұрай алады.

3.17. Комитет кәсіпорын жекешелендіріліп, мемлекет иелігінен алынғанда:

  өз өкілетін жекешелендіру комиссиясының және жаңа құрылатын мемлекеттік емес кәсіпорынның басқарушы органдарының құрамына кіргізуді талап етеді;

  еңбек ұжымының, жеке кәсіподақ мүшелерінің заң құжаттарында белгіленген женілдіктерін сақтауда қоғамдық бақылау жасап, олардың құқықтары мен мүдделерін барынша қорғайды.

3.18. Өз жұмысы туралы Комитет жиналыс (конференция) және жоғары кәсіподақ органдары алдына есеп береді. Жыл сайын бастауыш ұйым мүшелерінің алдында есеп беріп, тұрақты түрде, белгіленген мерзімдерде Кәсіподақтың тиісті филиалына статистикалық және қаражат жөнінде мәліметтер беріп тұрады.

3.19. Бастауыш ұйымның сайланбалы органдарының (кәсіподақ тобы, бюросы, ұйымдастырушысы, Комитет) сайлану мерзімі бес жыл. Сол адам екі мерзім қатарынан сайлана алмайды.

3.20. Бастауыш ұйымдарда есеп беру мен сайлау өткізу туралы шешімді Кәсіподақтың тиісті филиалы қабылдайды. Кәсіподақ топтарында, бюросында, есеп берулер мен сайлаулар өткізу туралы шешімді Комитет қабылдайды.

3.21. Ең көп немесе өзге кандидаттарға қарағанда көбірек және жиналысқа, конференцияға қатысушы делегаттардың, кәсіподақ органы мүшелерінің жартысынан көбінен дауыс алған, мәжіліс өткізілуіне құқықты деген жағдайда ұсынылған кандидаттар сайланды деп саналады.

3.22. Қажет жағдайларда кәсіподақ органдарына қосымша не мерзімінен бұрын сайлау өткізуге болады.4. КӘСІПОДАҚ МҮЛКІН ПАЙДАЛАНУ,

ҚАРАЖАТ ҚЫЗМЕТІ
4.1. Бастауыш ұйымда Кәсіподақ немесе оның филиалы пайдалануға берген мүлкі болады.

4.2. Ақшалай қаражат Кәсіподақ мүшесінің ай сайынғы жарнасынан, кәсіпорындар аударған ақшалар мен басқа да заңға қайшы келмейтін көздерден келген түсімдерден құралады.

4.3. Әр айлық мүшелік жарна мына мөлшерде белгіленеді:

- жұмыс істейтіндер үшін айлық жалақысының 1 пайызы;

- жұмыс істемейтіндер зейнеткерлер үшін зейнетақыдан 1 пайыз.

Бастауыш кәсіподақ ұйымдарының шешімі бойынша кәсіподақ мүшелік жарнасының жоғары мөлшері белгіленуі мүмкін.

4.4. Мүшелік жарналар қолма-қол немесе Кәсіподақ мүшесінің өтініші бойынша еңбекақысының барлық түрінен аудару арқылы төленеді. Қолма-қол төленбейтін қәсіподақтың мүшелік жарналарының тәртібі ұжымдық келісім-шартпен немесе әкімшілік пен кәсіподақ ұйымы арасындағы келісім-шартпен белгіленеді.

4.5.Кәсіподақтың бастауыш ұйымдарында жиналған мүшелік жарна толығымен (100 пайыз) тиісті филиалдың шотына аударылады.

Кәсіподақ филиалы түскен мүшелік жарналардың ____ пайызын бастауыш кәсіподақ ұйымына ағымдағы қызметті жүзеге асыру үшін жібереді.

4.6. Негізсіз себептермен жоғарғы органдарды қаржыландырмайтын кәсіподақ ұйымдары сол органның шешімімен үш айдан кейін оған деген өзінің қоргау міндетін тоқтатады деп ескертіледі.

4.7. Кәсіподақ бастауыш ұйымының төрағасы мүшелік жарнаны толық жинау, міндетті түрде аудару және бөлу тәртібін сақтау үшін жеке басымен жауапкершілікте.

4.8. Бастауыш ұйым ақшалай қаражаты мыналарға жұмсалады:

  штаттағы аппаратты ұстауға;

  кәсіподақ мүшелеріне материалды көмек көрсетуге;

  жолдамалар жеңілдіктеріне, балалар мен зейнеткерлерге базарлыққа, мәдени сауықтыру орындарына жеңілдікпен билет алуға;

  әуесқойлардың мәдениет не шығармашылық мектептер жұмысына;

  кәсіподақ мүшелерінің құқықтарын қорғау және заңгерлік кеңес беру үшін шақырылған арнаулы мамандар мен сарапшылардың ақысын төлеуге;

  қамсыздандыру, әлеуметтік қорғау және кәсіподақтың ынтымақтастық қорларына, өзара көмек кассаларына;

  кәсіподақ ұйымы құратын кәсіпорынның жарғылық қорына;

  кәсіподақ кадрларын дайындап, білімін жетілдіруге, кәсіподақ белсенділері оқуын ұйымдастыруға;

  қамқорлық мүдделерге;

  Кәсіподақ Жарғысы, осы Ережеге және кәсіподақ жиналысы /конференциясы/ шешімдеріне сай басқа да мақсаттарға.

4.9. Бастауыш ұйымның қаржы   шаруашылық және басқа да жұмыстарына оның тексеру комиссиялары, сондай-ақ жоғарғы кәсіподақ органдары мен оның тексеру комиссиялары бақылау жасайды.

4.10. Бастауыш ұйым жарты жыл сайын кәсіподақтың тиісті филиалына қаржы есебін беріп отырады.


5. КӘСІПОДАҚ БАСТАУЫШ ҰЙЫМЫНЫҢ ТЕКСЕРУ КОМИССИЯСЫ
5.1. Бастауыш ұйымның тексеру комиссиясы жиналыста /конференцияда/ Комитетпен бір уақытта және өкілдігі бір мерзімге сайланады және өз жұмысын Кәсіподақ съезі бекіткен Кәсіподақтың Тексеру комиссиясы туралы Ережеге сай атқарады.

5.2. Бастауыш ұйымның тексеру комиссиясы жұмыс барысында Кәсіподақтың Бақылау-ревизиялық комиссиясына есепті, оның шешімдерінің орындалуын қамтамасыз етеді.


6. БАСТАУЫШ ҰЙЫМ ЖҰМЫСЫНЫҢ ТОҚТАТЫЛУЫ
6.1. Заңды тұлға (кәсіпорын, ұйым) қайта құрылса сондай-ақ меншік ауысқан жағдайда бастауыш кәсіподақ ұйымы алдыңғы әрекет еткен бастауыш кәсіподақ ұйымының кәсіподақ мүшелері алдындағы осыдан туындайтын барлық мүліктік, басқа да құқықтары және міндеттерімен бірге заңды мұрагер болып табылады.

6.2. Бастауыш ұйымның жұмысы жиналыс немесе конференция шешімі бойынша тоқтатылады.

6.3. Кворум болған жағдайда, жиналысқа қатысушылардың немесе конференция делегаттарының үштен екісінен кем емесі дауыс берсе, қабылданды деп саналады.
7. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР
7.1. Бастауыш ұйымның белгілеген үлгідегі бланктері, мөрі мен штампы бар.

7.2. Осы Ережеде көрсетілмеген сұрақтар болса, оларды шешу үшін Кәсіподақ Жарғысын басшылыққа алу керек.

7.3. Осы Ережеге түсінік беру, оның негізгі принциптерін бұзбайтын өзгертулер мен толықтырулар енгізу Кәсіподақ Орталық Кеңесінің құзырына жатады.


П О Л О Ж Е Н И Е

О ПЕРВИЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ОБЩЕСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ «ОТРАСЛЕВОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ РАБОТНИКОВ …»


 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение о первичной организации РОО «Отраслевой профессиональный союз работников …» (далее – Профсоюз) разработано в соответствии с п. 2 ст. 15 Закона РК «О профессиональных союзах» и Уставом РОО «Отраслевой профессиональный союз работников …».

1.2. Первичная организация является структурным подразделением Профсоюза, находящимся непосредственно в организации и состоящим из членов профсоюза, являющихся работниками данной организации.

1.3. Первичная организация осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией, Законами Республики Казахстан, общепринятыми нормами международного права, Уставом Профсоюза и настоящим Положением.

1.4. Первичная организация в своей деятельности независима от органов государственной власти, работодателей, политических и других общественных организаций, не подотчетна и не подконтрольна им. Взаимоотношения с ними строит на основе равноправного сотрудничества и принципах социального партнерства.

1.5. Первичная организация создается на учредительном собрании при наличии не менее трех членов Профсоюза, либо граждан, подавших заявление о вступлении в Профсоюз, работающих в одном учреждении, на предприятии, независимо от организационно-правовых форм и форм собственности.


2. ЗАДАЧИ, ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И КОМПИТЕНЦИЯ ПЕРВИЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА
2.1. Основными задачами первичной организации профсоюза являются:

представительство и защита индивидуальных и коллективных социально-трудовых, профессиональных, экономических и иных прав и интересов членов профсоюза;

реализация задач Профсоюза и его членских организаций в трудовом коллективе;

2.2. Основными принципами деятельности первичной организации профсоюза являются:

приоритет положений Устава Профсоюза при принятии решений;

добровольность вступления в профсоюз и выхода из него, равенство прав и обязанностей членов профсоюза;

солидарность, взаимопомощь и ответственность организаций профсоюза перед членами профсоюза за реализацию уставных целей и задач Профсоюза;

коллегиальность в работе организаций профсоюза, выборных профсоюзных органов и личная ответственность избранных в них профсоюзных активистов;

гласность и открытость в работе организаций профсоюза и выборных профсоюзных органов;

уважение мнения каждого члена профсоюза при принятии решений;

обязательность выполнения решений профсоюзных органов, принятых в пределах их полномочий;

выборность профсоюзных органов и их отчетность перед членами профсоюза;

соблюдение финансовой и исполнительской дисциплины.

2.3. К компетенции Первичной организации Профсоюза относится решение следующих вопросов:

определение приоритетных направлений своей деятельности;

участие в разработке нормативных документов, касающихся регулирования трудовых, экономических, социальных отношений в учреждении, на предприятии;

в интересах членов Профсоюза выступает с инициативой проведения коллективных переговоров и заключения коллективного договора на предприятии, в учреждении;

с привлечением специалистов и экспертов анализирует социально-экономическую обстановку на предприятии, в учреждении;

вырабатывает и вносит на рассмотрение предложения по улучшению обеспечению занятости, повышению квалификации и переподготовки кадров, решению жилищной проблемы, функционированию учреждений социально-бытового и культурно-оздоровительного назначения;

добивается социальной защищенности членов Профсоюза при приватизации предприятия и его банкротстве.

организация культурно-массовых, спортивно-оздоровительных мероприятий, принятие участия в благотворительных акциях.
3. ОРГАНЫ ПЕРВИЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
3.1. Органами первичной профсоюзной организации являются:

Собрание (Конференция) – высший руководящий орган;

Профсоюзный Комитет (далее – Комитет) – выборный коллегиальный постоянно действующий руководящий орган;

Председатель первичной профсоюзной организации – выборный единоличный исполнительный орган;

Ревизионная комиссия – контрольно-ревизионный орган.

3.2. Собрание (конференция)

Собрание (конференция) первичной организации созывается Комитетом и проводится по мере необходимости, но не реже двух раз в год.

О дате, повестке дня и месте проведения собрания (конференции) члены Профсоюза информируются не позднее, чем за две недели до установленного срока проведения.

3.3. Внеочередное собрание (конференция) созывается Комитетом по своей инициативе, по требованию одной трети членов организации или вышестоящего профсоюзного органа.

Комитет в срок не позднее десяти календарных дней со дня предъявления требования обязан принять решение о проведении собрания (конференции) и установить дату его (её) проведения.

О дате, повестке дня и месте проведения внеочередного собрания (конференции) члены Профсоюза информируются не позднее, чем за одну неделю до ее проведения.

Собрание считается правомочным, если в его работе принимает участие более половины членов первичной организации.

Конференция считается правомочной, если в ее работе принимают участие не менее двух третей избранных делегатов.

3.4. Делегаты на конференцию избираются в порядке, установленном Комитетом, при соблюдении представительства членов Профсоюза в подразделениях в зависимости от их численности.

Председатель первичной организации и его заместитель признаются делегатами ее конференции по должности.

3.5. К компетенции собрания (конференции) относятся:

определение основных направлений работы первичной профсоюзной организации;

заслушивание отчетов выборных профсоюзных органов по всем направлениям их деятельности и оценка их работы;

формирование путем избрания (делегирования) Комитета;

избирание Ревизионной комиссии, Председателя первичной организации профсоюза;

принятие решения о досрочном прекращении полномочий выборных органов первичной организации профсоюза;

заслушивание работодателя или лиц его представляющих, профсоюзного комитета о выполнении коллективного договора;

избрание делегатов на конференции соответствующего филиала профсоюза, а также делегирование своих представителей в выборные профсоюзные органы согласно норме представительства;

принятие решения о прекращении деятельности первичной профсоюзной организации по согласованию с выборным коллегиальным постоянно действующим руководящим органом вышестоящей организации профсоюза;

решение других вопросов деятельности первичной профсоюзной организации;

делегирование отдельных полномочий Комитету.

3.6. Регламент и форма голосования при принятии решений (тайное или открытое) определяется делегатами конференции, участниками собрания.

Решение собрания (конференции) считается принятым, если за него проголосовало более половины членов профсоюза, участвующих в собрании, делегатов конференции, при наличии кворума.

Решения по вопросам досрочного прекращения полномочий Комитета, Председателя, прекращения деятельности и ликвидации первичной профсоюзной организации считаются принятыми, если за них проголосовали не менее двух третей членов профсоюза, участвующих в собрании, делегатов конференции, при наличии кворума.

3.7. Решения собрания (конференции) принимаются в форме постановлений.

3.8. Профсоюзный комитет

Для ведения текущей работы в первичной организации избираются:

- в организации, объединяющей менее 30 членов Профсоюза – профорганизатор;

- в организации, объединяющий 30 и более членов Профсоюза - профсоюзный комитет.

3.9. Профсоюзный комитет вправе принимать решения по всем вопросам деятельности первичной организации, за исключением относящихся непосредственно к ведению собрания (конференции).

3.10. По решению Комитета в структурных подразделениях первичной организации могут создаваться профгруппы, профбюро, (цехкомы). Для ведения текущей работы в них избираются:

- в профсоюзной группе - профсоюзный групповой организатор (профгруппорг), актив группы;

- в профбюро (цехкоме) - председатель, его заместитель и члены профбюро;

3.11. Комитет самостоятельно определяет состав своих рабочих органов и их полномочия.

3.12. Заседания Комитета проводятся по мере необходимости, но реже одного раза в квартал и считаются правомочными, если в них участвует более половины его членов.

3.13. Комитет строит свои отношения с работодателем или лицами его представляющими, на принципах социального партнерства и невмешательства в оперативно-распорядительную деятельность, если при этом не нарушается действующее законодательство.

3.14. Комитет организует деятельность первичной организации в период между собраниями (конференциями), готовит для них проекты решений и другие документы, материалы, руководит работой цеховых и других профорганов на предприятии (учреждении, организации),обеспечивает выполнение решений собрания (конференции), вышестоящих профсоюзных органов.

3.15. Комитет:

- вносит работодателю или представляющему его лицу предложения о принятии на предприятии, в учреждении нормативных актов по труду и социально-экономическим вопросам, рассматривает проекты нормативных документов (актов), разработанных органами управления и высказывает по ним свое мнение;

- организует поддержку требованиям Профсоюза со стороны трудового коллектива путем проведения в установленном Законом порядке собраний, митингов, пикетирования, демонстраций, забастовки;

- осуществляет общественный контроль за соблюдением законодательством в области охраны труда и трудовых отношений;

- принимает участие в расследовании несчастных случаев и профессиональных заболеваний на производстве, а также осуществляет самостоятельно их расследование;

- принимает участие в рассмотрении трудовых споров по вопросам, связанным с нарушением действующего законодательства о труде, условий коллективного договора, установлении новых или изменении существующих условий труда;

- формирует комиссии и избирает общественных инспекторов по соблюдению законодательства о труде и правил охраны труда;

- обращается в судебные органы с исковыми заявлениями в защиту прав и интересов членов Профсоюза;

- организует для членов организации бесплатную правовую и консультативную помощь, приглашает при необходимости за счет средств первичной организации адвоката, квалифицированных консультантов, выделяет своего представителя для защиты в суде и других органах;

- созывает собрания (конференции), организует и осуществляет контроль за выполнением их решений, информирует членов профсоюза о выполнении решений собрания (конференции);

- организует проведение отчетов и выборов в первичной профсоюзной организации в единые установленные в Профсоюзе сроки;

- подтверждает в период между конференциями полномочия членов Комитета, избранных прямым делегированием взамен выбывших;

- утверждает смету доходов и расходов на очередной финансовый год;

- обеспечивает своевременное и полное перечисление членских взносов в вышестоящие профсоюзные органы;

- утверждает статистические, финансовые и иные отчеты первичной профсоюзной организации;

- отчитывается перед членами профсоюза, регулярно информирует их о своей деятельности, в том числе об исполнении сметы доходов и расходов первичной профсоюзной организации;

- проводит работу по вовлечению работников в члены профсоюза, организует учет членов профсоюза;

- организует обучение профсоюзного актива и членов профсоюза;

- осуществляет другие полномочия;

- может делегировать отдельные полномочия Председателю первичной организации профсоюза.

3.15. Председатель:

- является полномочным представителем первичной организации в ее взаимоотношениях с работодателем, другими органами;

- организует выполнение решений Собрания (Конференции), Комитета и вышестоящих профсоюзных органов, несет персональную ответственность за их выполнение;

- самостоятельно решает оперативные вопросы, не относящиеся к компетенции Комитета и профсоюзного собрания (конференции);

- создает временные комиссии, рабочие группы для проработки вопрос и подготовки решений Комитета и общего собрания (конференции), привлекает экспертов, специалистов, профсоюзных активистов к работе Комитета;

- созывает и ведет заседания Комитета, подписывает принятые решения и протоколы заседаний;


 • от имени членов профсоюза подписывает коллективные договора;

 • руководит работой штатных работников Комитета;

 • организует учебу выборного актива, его инструктирование;

- осуществляет денежные операции, заключает договоры по согласованию с Комитетом;

- пользуется правом на обучение и повышение деловой квалификации в профсоюзных учебных заведениях, на курсах, семинарах;

- с согласия членов Профсоюза, при наличии их личных заявлений на основе соглашения с администрацией, решает вопрос о безналичной уплате членских взносов и перечислении их на счет соответствующего филиала в размерах, установленных Уставом Профсоюза;

- несет персональную ответственность за выполнение уставных требований.

3.16. Члены профсоюзного комитета и другие уполномоченные им лица в соответствии с Законом Республики Казахстан «О профессиональных союзах» имеют право:

- беспрепятственно посещать и осматривать цеха, отделы и другие места работы на предприятии, в учреждении;

- запрашивать от администрации соответствующие документы, сведения, расчеты по заработной плате и др.

3.17. При разгосударствлении и приватизации предприятия Комитет:

- добивается включения своего представителя в состав комиссии по приватизации и в состав руководящих органов вновь создаваемого негосударственного предприятия;

- осуществляет общественный контроль за соблюдением предусмотренных законодательством льгот для трудового коллектива, отдельных членов Профсоюза, всемерно отстаивает их права и интересы.

3.18. В своей работе Комитет подотчетен собранию (конференции) и вышестоящим профсоюзным органам, ежегодно отчитывается о своей работе перед членами первичной организации, регулярно, в установленные сроки, предоставляет статистическую и финансовую отчетность в соответствующий филиал Профсоюза.

3.19. Срок полномочий выборных органов первичной организации (профгруппа, профбюро, профорганизатор, Комитет) пять лет. Одно и то же лицо не может избираться на должность на два срока подряд.

3.20. Решение о проведении отчетов и выборов в первичных организациях принимает соответствующий филиал Профсоюза. Решение о проведении отчетов и выборов в профгруппах, профбюро принимает Комитет.

3.21. Избранными считаются кандидаты, получившие наибольшее число голосов по отношению к другим кандидатам и больше половины голосов участников собрания, делегатов конференции, членов Комитета, принявшие участие в их работе, при наличии кворума.

3.22. В необходимых случаях могут быть проведены довыборы в состав Комитета или досрочные выборы.
4. ПОРЯДОК ПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВОМ ПРОФСОЮЗА, ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
4.1. Первичная организация может иметь имущество, передаваемое ей в пользование Профсоюзом или его филиалом.

4.2. Денежные средства первичной организации состоят из ежемесячных членских профсоюзных взносов, оставшихся в ее распоряжении, а также поступлений из других, не запрещенных законом источников.

4.3. Ежемесячные профсоюзные взносы устанавливаются в размере:

- 1 процента со всех видов начисленной месячной заработной платы для работающих;

- 1 процента от размера получаемой пенсии для неработающих пенсионеров.

По решению первичных организаций могут устанавливаться повышенные размеры сбора членских профсоюзных взносов.

4.4. Членские взносы уплачиваются наличными или путем безналичных отчислений из заработной платы по заявлению члена Профсоюза. Конкретный порядок перечисления устанавливается коллективным договором между администрацией и профсоюзной организацией.

4.5. Членские профсоюзные взносы, собранные в первичной организации, в полном объеме (100 процентов валового сбора) перечисляются на счет соответствующего филиала Профсоюза.

Филиал Профсоюза направляет первичной организации ____ процентов от поступивших членских взносов для осуществления ее текущей деятельности.

4.6. Профсоюзные организации, прекратившие финансирование вышестоящего органа без уважительных причин, по его решению предупреждаются о том, что по истечении трех месяцев защитные функции Профсоюза по отношению к этой организации прекращаются.

4.7. Председатель первичной организации несет персональную ответственность за полноту сбора членских взносов и соблюдение порядка их распределения и обязательных отчислений.

4.8. Средства первичной организации расходуются на: • содержание штатного аппарата;

 • оказание материальной и благотворительной помощи членам профсоюза;

 • приобретение льготных путевок, подарков для детей и пенсионеров, льготных билетов в культурно-оздоровительные учреждения;

 • работу кружков художественной самодеятельности и творческих школ;

- оплату услуг специалистов и экспертов, а также юристов по оказанию правовой помощи и адвокатов для защиты прав членов профсоюза в суде;

- создание страховых фондов, фондов социальной защиты и профсоюзной солидарности, касс взаимопомощи и др.;

- взносы в уставной фонд создаваемых профсоюзной организацией предприятий;


 • содержание профсоюзных учреждений, предприятий культурно-оздоровительного назначения;

- подготовку и переподготовку профсоюзных кадров, организацию учебы профсоюзного актива;

 • благотворительные цели;

- другие цели, предусмотренные Уставом Профсоюза, настоящим Положением и решениями профсоюзного собрания (конференции).

4.9. Контроль за финансово-хозяйственной и иной деятельностью первичной организации осуществляет ее ревизионная комиссия и ревизионная комиссия вышестоящих профорганов.

4.10. Первичная организация один раз за полугодие представляет финансовый отчет в соответствующий филиал Профсоюза.
5. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ПЕРВИЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА
5.1. Ревизионная комиссия первичной организации избирается на собрании (конференции) одновременно с Комитетом на тот же срок полномочий и работает в соответствии с Положением, утвержденным съездом Профсоюза.

5.2 Ревизионная комиссия первичной организации в своей работе подотчетна Контрольно-ревизионной комиссии Профсоюза и обеспечивают выполнение её решений.


6. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕРВИЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
6.1. При реорганизации юридического лица (учреждения, предприятия), а также смене собственности первичная организация профсоюза является правопреемником ранее действовавшей первичной организации, со всеми вытекающими из этого имущественными и иными правами и обязанностями перед членами профсоюза.

6.2. Деятельность первичной организации может быть прекращена по решению собрания или конференции.

6.3. Решение считается принятым, если за него проголосовало не менее двух третей участников собрания или делегатов конференции при наличии кворума.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Первичная организация имеет печать, бланки и штамп установленного образца.

7.2. По всем вопросам, не нашедшим отражения в настоящем Положении, следует руководствоваться Уставом Профсоюза.7.3. Право толкования настоящего Положения, внесения изменений и дополнений, не противоречащих его основополагающим принципам, принадлежит Центральному Совету Профсоюза.
Достарыңызбен бөлісу:
©kzref.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет