1. Центрге тартқыш үдеу нені сипаттайды?жүктеу 87.66 Kb.
Дата21.04.2019
өлшемі87.66 Kb.

1-нұсқа

1. Центрге тартқыш үдеу нені сипаттайды?

А) Дененің жылдамдығын В) Жылдамдықтың бағытының өзгерісін С)Жылдамдықтың модулі бойынша өзгерісін

Д) Дененің массасын Е) Тангенциалдық үдеудің бағытын

2. Зат дегеніміз не?

А) материаның атомдардан, молекулалардан немесе жалпы айтқанда, тыныштық массасы бар құрылымдық бөлшектерден тұрады.

В) бөлшектер арасында өзара әрекеттесулерді қамтамасыз ететін материаның түрі.

С) дене қозғалыс кезінде жүріп өткен кеңістіктегі нүктелердің жиынтығы

Д) материаның атомдардан, молекулалардан немесе жалпы айтқанда, тыныштық массасы болмайтын құрылымдық бөлшектерден тұрады.

3. Жол дегеніміз не?

А) дене қозғалыс кезінде жүріп өткен кеңістіктегі нүктелердің жиынтығы

В) траекторияның ұзыныдығы

С) бөлшектер арасында өзара әрекеттесулерді қамтамасыз ететін материаның түрі

Д) дененің бір ғана күштің ауырлық күшінің әрекетінен болатын қозғалыс.

4. Өріс дегеніміз не?

А) материаның атомдардан, молекулалардан немесе жалпы айтқанда, тыныштық массасы бар құрылымдық бөлшектерден тұрады.

В) дене қозғалыс кезінде жүріп өткен кеңістіктегі нүктелердің жиынтығы

С) бөлшектер арасында өзара әрекеттесулерді қамтамасыз ететін материаның түрі.

Д) материаның атомдардан, молекулалардан немесе жалпы айтқанда, тыныштық массасы болмайтын құрылымдық бөлшектерден тұрады.

5. Еркін түсу дегеніміз не?

А) дене қозғалыс кезінде жүріп өткен кеңістіктегі нүктелердің жиынтығы

В) траекторияның ұзыныдығы

С) бөлшектер арасында өзара әрекеттесулерді қамтамасыз ететін материаның түрі

Д) дененің бір ғана күштің ауырлық күшінің әрекетінен болатын қозғалыс.

6. Траектория дегніміз не?

А) дене қозғалыс кезінде жүріп өткен кеңістіктегі нүктелердің жиынтығы

В) траекторияның ұзыныдығы

С) бөлшектер арасында өзара әрекеттесулерді қамтамасыз ететін материаның түрі

Д) дененің бір ғана күштің ауырлық күшінің әрекетінен болатын қозғалыс.

7. Бірқалыпты түзусызықты қозғалыс кезінде

А) В) 

C) Д)

8. Теңүдемелі түзусызықты қозғалыс кезінде

А) В) C) Д)

9. Орын ауыстыру векторы

А) дене қозғалыс кезінде жүріп өткен кеңістіктегі нүктелердің жиынтығы

В) траекторияның ұзыныдығы

С) бастапқы орны мен соңғы орнын қосатын вектор

Д) дененің бір ғана күштің ауырлық күшінің әрекетінен болатын қозғалыс.

10. Материалдық нүктенің қоғалысы s=4t+6 теңдеуімен берілген. Нүкте қандай үдеумен қозғалады

А)0 м/с2 В) 2 м/с2 С) 8 м/с2 Д) -2 м/с2 Е) 4 м/с2

11.Еркін түсу басталғаннан кейін 4 с өткен соң дене қандай жылдамдықпен қозғалатын болады? Дененің бастапқы жылдамдығы нолге тең, еркін түсу үдеуі g= 10 м/с2

А) 2,5 м/с В) 160 м/с С)40 м/с Д) 80 м/с Е)100 м/c

12.Бастапқы жылдамдықсыз еркін түсетін дене 3 с ішінде қандай жол жүреді?

А)3,3 м В) 30 м С) 90м Д) 45 м Е) 60 м

13. Бұрыштық жылдамдық неге тең?

А) 

C) 

В)

Д) 

14. Бұрыштық үдеу неге тең?

А) В)

C) Д) 
15. Нормаль үдеу формуласы

А) В) Д) C) ,

16. Жанама үдеу формуласы

А) В) Д) C) ,

17. 0,05 рад/ с бұрыштық жылдамдықпен айналып тұрған каруселдегі баланың сызықтық жылдамдығының модулы неге тең? Баланың айналыс осінен қашықтығы 10 м.

А) 0,005м/с В) 0,5 м/с С) 2 м/с Д) 20м/с Е) 0,25 м/с

18. Радиусы 10 см доңғалақ ω =3,0 рад/с бұрыштық жылдамдықпен айналады. Доңғалақтың құрсауындағы нүктелердің сызықтық жылдамдығын табу керек.

А. 0,3 м/с ; В. 3 м/с ; С. 0,03 м/с ; Д. 1/3 м/с ; Е. 0,6 м/с ;

19. Диск секундына 25 айналыс жасайды. ω = 2 n, осыдан:

А) 25 π В) 50 π С) 25/π Д) 20/π Е) 10π

20. Күш моменті

А) M=F/d, В) M= d / F С) M=F*d, Д) M=F2 *d

21. Күш импульсі

А) P=F*t В) P=F/t С), P=F2*t Д) P= t / F

22. Ньютонның бірінші заңы

А) дененің алатын үдеуі оған әрекет ететін қортқы кұтерге тура ал массасын кері пропорциональ

В) еркін денелер өзінің тыныштық күйін немесе бірқалыпты түзусызын сақтайтын инерциалық деп аталатын санақ жүйелері бар болады.

С) күш өзара әрекет кезінде туындайды, модульдері тең бір түзудің бойымен қарама-қарсы бағытта әрекеттеседі.

Д) денелердің тепе-теңдігін сипаттайтын бөлім.

23. 7 м/с жылдамдықпен жүгіріп келе жатқан массасы 60 кг кісі 2 м/с жылдамдықпен қозғалып келе жатқан массасы 40 кг арабшаны қуып жетіп, оған секіріп мінеді. Арбаша осыдан кейін қандай жылдамдықпен қозғалады?

А. v= 3 м /с; В. v= 4 м /с; С. v= 5 м /с; Д. v= 6 м /с; Е. v= 8 м /с;

24. Статика-

А) дененің алатын үдеуі оған әрекет ететін қортқы кұтерге тура ал массасын кері пропорциональ

В) еркін денелер өзінің тыныштық күйін немесе бірқалыпты түзусызын сақтайтын инерциалық деп аталатын санақ жүйелері бар болады.

С) күш өзара әрекет кезінде туындайды, модульдері тең бір түзудің бойымен қарама-қарсы бағытта әрекеттеседі.

Д) денелердің тепе-теңдігін сипаттайтын бөлім.

25. Инерция моменті

А) В )

С) Д)

2-нұсқа


1. Еркін түсу дегеніміз не?

А) дене қозғалыс кезінде жүріп өткен кеңістіктегі нүктелердің жиынтығыВ) траекторияның ұзыныдығы

С) бөлшектер арасында өзара әрекеттесулерді қамтамасыз ететін материаның түрі

Д) дененің бір ғана күштің ауырлық күшінің әрекетінен болат

2. Жол дегеніміз не?

А) дене қозғалыс кезінде жүріп өткен кеңістіктегі нүктелердің жиынтығы

В) траекторияның ұзыныдығы

С) бөлшектер арасында өзара әрекеттесулерді қамтамасыз ететін материаның түрі

Д) дененің бір ғана күштің ауырлық күшінің әрекетінен болатын қозғалыс.

3. Зат дегеніміз не?

А) материаның атомдардан, молекулалардан немесе жалпы айтқанда, тыныштық массасы бар құрылымдық бөлшектерден тұрады.

В) бөлшектер арасында өзара әрекеттесулерді қамтамасыз ететін материаның түрі.

С) дене қозғалыс кезінде жүріп өткен кеңістіктегі нүктелердің жиынтығы

Д) материаның атомдардан, молекулалардан немесе жалпы айтқанда, тыныштық массасы болмайтын құрылымдық бөлшектерден тұрады.

4. Өріс дегеніміз не?

А) материаның атомдардан, молекулалардан немесе жалпы айтқанда, тыныштық массасы бар құрылымдық бөлшектерден тұрады.

В) дене қозғалыс кезінде жүріп өткен кеңістіктегі нүктелердің жиынтығы

С) бөлшектер арасында өзара әрекеттесулерді қамтамасыз ететін материаның түрі.

Д) материаның атомдардан, молекулалардан немесе жалпы айтқанда, тыныштық массасы болмайтын құрылымдық бөлшектерден тұрады.

5. Центрге тартқыш үдеу нені сипаттайды?

А) Дененің жылдамдығын В) Жылдамдықтың бағытының өзгерісін С)Жылдамдықтың модулі бойынша өзгерісін Д) Дененің массасын Е) Тангенциалдық үдеудің бағытынын қозғалыс.

6. Траектория дегніміз не?

А) дене қозғалыс кезінде жүріп өткен кеңістіктегі нүктелердің жиынтығы

В) траекторияның ұзыныдығы

С) бөлшектер арасында өзара әрекеттесулерді қамтамасыз ететін материаның түрі

Д) дененің бір ғана күштің ауырлық күшінің әрекетінен болатын қозғалыс.

7. Бірқалыпты түзусызықты қозғалыс кезінде

А) В) 

C) Д)

8. Теңүдемелі түзусызықты қозғалыс кезінде

А) В) C) Д)

9. Орын ауыстыру векторы

А) дене қозғалыс кезінде жүріп өткен кеңістіктегі нүктелердің жиынтығыВ) траекторияның ұзыныдығы

С) бастапқы орны мен соңғы орнын қосатын вектор

Д) дененің бір ғана күштің ауырлық күшінің әрекетінен болатын қозғалыс.

10. Материалдық нүктенің қоғалысы s=4t+6 теңдеуімен берілген. Нүкте қандай үдеумен қозғалады

А)0 м/с2 В) 2 м/с2 С) 8 м/с2 Д) -2 м/с2 Е) 4 м/с2

11.Еркін түсу басталғаннан кейін 4 с өткен соң дене қандай жылдамдықпен қозғалатын болады? Дененің бастапқы жылдамдығы нолге тең, еркін түсу үдеуі g= 10 м/с2

А) 2,5 м/с В) 160 м/с С)40 м/с Д) 80 м/с Е)100 м/c

12.Бастапқы жылдамдықсыз еркін түсетін дене 3 с ішінде қандай жол жүреді?

А)3,3 м В) 30 м С) 90м Д) 45 м Е) 60 м

13. Бұрыштық жылдамдық неге тең?

А)

C) 

В)

Д) 

14. Бұрыштық үдеу неге тең?

А) В)

C) Д) 

15. Нормаль үдеу формуласы

А) В) Д) C) ,

16. Жанама үдеу формуласы

А) В)

Д) C) ,

17. 0,05 рад/ с бұрыштық жылдамдықпен айналып тұрған каруселдегі баланың сызықтық жылдамдығының модулы неге тең? Баланың айналыс осінен қашықтығы 10 м.

А) 0,005м/с В) 0,5 м/с С) 2 м/с Д) 20м/с Е) 0,25 м/с

18. Радиусы 10 см доңғалақ ω =3,0 рад/с бұрыштық жылдамдықпен айналады. Доңғалақтың құрсауындағы нүктелердің сызықтық жылдамдығын табу керек.

А. 0,3 м/с ; В. 3 м/с ; С. 0,03 м/с ; Д. 1/3 м/с ; Е. 0,6 м/с ;

19. Диск секундына 25 айналыс жасайды. ω = 2 n, осыдан:

А) 25 π В) 50 π С) 25/π Д) 20/π Е) 10π

20. Күш моменті

А) M=F/d, В) M= d / F С) M=F*d, Д) M=F2 *d

21. Күш импульсі

А) P=F*t В) P=F/t С), P=F2*t Д) P= t / F

22. Ньютонның бірінші заңы

А) дененің алатын үдеуі оған әрекет ететін қортқы кұтерге тура ал массасын кері пропорциональ

В) еркін денелер өзінің тыныштық күйін немесе бірқалыпты түзусызын сақтайтын инерциалық деп аталатын санақ жүйелері бар болады.

С) күш өзара әрекет кезінде туындайды, модульдері тең бір түзудің бойымен қарама-қарсы бағытта әрекеттеседі.

Д) денелердің тепе-теңдігін сипаттайтын бөлім.

23. 7 м/с жылдамдықпен жүгіріп келе жатқан массасы 60 кг кісі 2 м/с жылдамдықпен қозғалып келе жатқан массасы 40 кг арабшаны қуып жетіп, оған секіріп мінеді. Арбаша осыдан кейін қандай жылдамдықпен қозғалады?

А. v= 3 м /с; В. v= 4 м /с; С. v= 5 м /с; Д. v= 6 м /с;

Е. v= 8 м /с;

24. Статика-

А) дененің алатын үдеуі оған әрекет ететін қортқы кұтерге тура ал массасын кері пропорциональ

В) еркін денелер өзінің тыныштық күйін немесе бірқалыпты түзусызын сақтайтын инерциалық деп аталатын санақ жүйелері бар болады.

С) күш өзара әрекет кезінде туындайды, модульдері тең бір түзудің бойымен қарама-қарсы бағытта әрекеттеседі.

Д) денелердің тепе-теңдігін сипаттайтын бөлім.

25. инерция моментіА) В ) С) Д)
Каталог: uploads -> doc -> 041f
doc -> Викторина по пьесе В. Шекспира «Гамлет, принц Датский»
doc -> Тест сынып Ұлы Отан соғысы нұсқа
doc -> Пєн атауы: Математика
doc -> Сабаќтыњ тарихы: ХІХ ѓасырдыњ 60-70 жылдарындаѓы ќазаќ халќыныњ отарлыќ езгіге ќарсы азаттыќ к‰ресі
doc -> 1 -сынып, аптасына сағат, барлығы 34 сағат Кіріспе (1 сағат)
doc -> Сабақтың тақырыбы: XVIII ғасырдың бірінші ширегіндегі Қазақ хандығының ішкі және сыртқы жағдайы Сабақтың мақсаты
doc -> Сабақтың тақырыбы: XVIII ғасырдың бірінші ширегіндегі Қазақ хандығының ішкі және сыртқы жағдайы
041f -> Оқу жылында қазақстан республикасының жалпы орта білім беретін (сонымен бірге инклюзивті білім беруді жүзеге асыратын) Ұйымдарында ғылым негіздерін оқытудың ерекшеліктері туралы


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет