1 Жазық иінтіректі механизмдердің құрылымдық талдауыбет1/6
Дата22.10.2017
өлшемі1.01 Mb.
#4371
  1   2   3   4   5   6

1 Жазық иінтіректі механизмдердің құрылымдық талдауы
Жұмыс мақсаты:

1. Иінтіректі механизмдердің пайда болу принципі мен құрылымын зерттеу;

2. Артық қатынассыз иінтіректі механизмнің құрылымдық сұлбасының синтезі.

Теориядан қысқаша мәліметтер. Иінтіректі механизмдер техниканың әртүрлі облыстарында кең қолданылады. Олар әртүрлі технологиялық машиналар, көтергіш және көліктік құрылғылар, манипуляторлар және өнеркәсіптік жұмыстар жасауда қолданылады.

М
еханизм деп бір немесе одан да көп денелердің қозғалысын басқа денелердің қозғалысына түрлендіруге арналған денелер жүйесін айтады. Сонымен қатар денелер жүйесі қозғалмайтын бір буынды тұйық кинематикалық тізбе құрайды, ондағы берілген бір немесе одан көп қозғаушы буындардың қозғалысы туралы заң бойынша, қалған буындар анықталған қозғалыс бойынша қозғалады. Кинематикалық тізбе деп өзара кинематикалық жұп құрайтын біріккен буындар жүйесін айтады. Кинематикалық жұп деп – салыстырмалы қозғалыс жасауға мүмкіндік беретін екі қосылатын буынның қосындысын айтады.

Кинематикалық жұп бір немесе екі қозғалмалы буыннан құрыла алады (1.1 - сурет).

Бір буынның басқа буынға қатысты мүмкін тәуелсіз қозғалысы кинематикалық жұптың бостандық дәрежесі деп аталады. Кеңістікте бос қозғалатын дененің алты бостандық дәрежесі болады, яғни қозғалыс өзара перпендикулярүш ось бойымен және оны айнала айналмалы және жылжымалы қозғалыс жасайды (1.2 - сурет).

Бір буынның екінші буынмен қосылуы екі буынның да тәуелсіз қозғалуына шектеу салады және оларға бір белгілі қозғалыс жасатқызады.

Кинематикалық жұптың буындарының салыстырмалы қозғалысына салынатын шектемелер кинематикалық жұптағы байланыс шарттары деп аталады.

Кинематикалық жұптар бес класқа бөлінеді. Кинемтикалық жұптың класы оның буындарының салыстырмалы қозғалысына салынатын байланыс санымен анықталады. Байланыс саны тек бүтін бола алады және алтыдан кем, бірақ бірден көп болу керек, яғни , мұндағы - байланыс саны. Егер байланыс саны болса, онда кинематикалық жұп екі буынның байланыссыз қосылысына көшеді. Егер , онда буындар қосылмайды және кинематикалық жұп жойылады. Кинематикалық жұптың бостандық дәредесінің саны тең

және - V кластық кинематикалық жұп қалыптасады;

және - VІ кластық кинематикалық жұп;

және - ІІІ кластық кинематикалық жұп;

және - ІІ кластық кинематикалық жұп;

және - І кластық кинематикалық жұп.

Кинематикалық жұптармен жалғасқан буындар кинематикалық тізбек құрайды, бірақ ол механизм болу үшін тізбектің жетекші буындарының саны оның қозғалыс дәрежесі санына тең болу керек.

Кинематикалық жұп пен механизмнің қозғалыс дәрежесі деп қозғалмайтын буынға қатысты кинематикалық жұптың бостандық дәрежесінің санын айтамыз.

Қозғалыс дәрежесін анықтауға арналған формуланы алғаш рет 1869 жылы орыс ғалымы П. Л. Чебышев ұсынды. Чебышевтің формуласы бойынша жазық кинематикалық тізбектердің қозғалыс дәрежесі мынаған тең


(1.1)
мұнда - мезанизмнің қозғалмалы буындарының саны;

- V кластық кинематикалық жұптардың саны;

- ІV кластық кинематикалық жұптардың саны.

Мысал ретінде қозғалыс дәрежесінің анықталуын 1.3 суретте көрсетілген механизммен қарастыруға болады.

Механизм О, А, В, С, D, Е нүктелерінде кинематикалық жұптармен жалғасқан бес қозғалмалы буындардан тұрады. Барлық жұптарда бір бостандық дәрежесі бар, сондықтан олар V класқа жатады. Осыдан: , механизмде бір жетекші тізбек бар екенін көрсетеді.

Механизмдердің қарапайым құрылу принципін 1916 жылы Петербург политехни-калық институтының профессоры Л.В. Ассур ұсынған. Бұл принцип бойынша әр механизм қозғалыс дәрежесі нөлге тең кинематикалық тізбектің жетекші буынына қосылу жолы арқыл қалыптаса алады.

Қозғалыс дәрежесі нөлге тең кинематикалық тізбектер Ассур топтары деп аталады. 1. 3 суретте көрсетілген механизм негізінде механизмнің құрылу мысалын қарастыруға болады (оның құрамына тек V кластық кинематикалық жұптар кіреді, яғни ). Егер Ассур тобының қозғалу дәрежесі

онда, немесе .

Буындар мен кинематикалық жұптардың саны тек бүтін сандармен ғана көрсетіле алады, онда Ассур тобындағы буындар мен кинематикалық жұптар санының қатынасы келесі қатар түрінде көрсетіле алады:


2

4

6

3

6

9


Механизм жетекші буынға Ассур тобының тізбектеліп қосылуынан пайда болатындықтан, оның қандай Ассур тобынан тұратындығын анықтау үшін, оларды тізбектеп ағыту керек. Алдымен механизмнің қалған бөлігі қалыпты қызмет ететіндей жетекші буыннан ең алыс тұрған Ассур тобы ағытылады. 3 суреттегі механизмде ең алыс тұрған Ассур тобы екі қозғалмалы буыннан 4 пен 5 жән үш кинематикалық жұптн (1.4 - сурет) тұрады.

1.4 - суреттегі көрсетілген кинематикалық жұп Ассур тобы болып табылатынын дәлелдеу үшін Чебышев формуласы бойынша осы тізбектің қозғалу дәрежесін анықтау керек.

Қозғалу дәрежесі нөлге тең болғандықтан 4-ші суреттегі кинематикалық жұп Ассур тобы болып табылады.

Келесі Ассур тобы 2 және 3 қозғалмалы буыннан (1.5 - сурет) тұрады, оны Чебышев формуласы бойынша оңай табуға болады.Жетекші буынның (сурет 1.6) қозғалыс дәрежесі бірге тең.

Қ
алдық қатынас деп басқа қатынастармен салынған шектеулерді қайталайтын қатынастарды айтады және оларды алып тастағанмен механизмнің қозғалу жылдамдығы өспейді.

Артық қатынастар машинаны пайдаланғанда буын өлшемдерінің өзгеруінен пайда болады. Осының себебі іргетастың шөгуі, кинематикалық жқптардың тозуы мен саңылауын реттеу, серпімді деформациялар, қоздырудан ұлғаю және құрастыру мен жөндеуде болған қателіктер болып табылады. Механизмдердегі артық қатынастардың болуы жағымсыз әсер болып табылады. Олар дайындауда үлкен дәлдікті талап етеді, ол машинаны қымбаттатуы мүмкін емес қылдырады. Артық қатынастар машинаның жүктемелік қабілетін, ПӘК-тін төмендетеді, оның салмағы мен өшемдерін үлкейтеді. Сондықтан артық қатынастардың болмауы кинематикалық жұптарды жобалау заңы болу керек.

Артық қатынастарды мысал ретінде 1.7 - суретте көрсетілген алты буынды иінтіректі механизм түрінде қарастыруға болады.

Механизм өзара V кластық цилиндрлік кинематикалық жұптармен жалғасқан буындардан құрылған. Механизмнің қалыпты жұмыс істеуі үшін кинематикалық жұптардың өзара айналу остерінің параллель болу шарты орындалу керек. Механизмдерде бұл шарт практика жүзінде орындалмағандықтан, оның остерінің параллель болмауы буындардың серпімді деформациялануына және кинематикалық жұптың сыналуына әкеледі, яғни артық қатынастың пайда болуына әкеледі. Остердің параллель болмауының себебі жинаудаы технологиялық қателіктер, буындардың температуралық деформациясы, буындардың іргетас отыруынан болған деформациясы және т.б.


Артық қатынастар саны А. П. Малышев формуласымен анықталады.


(1.2)
мұнда - механизмнің қозғалмалы буындарының саны;

- V кластық кинематикалық жұптар саны;

- ІV кластық кинематикалық жұптар саны;

- ІІІ кластық кинематикалық жұптар саны;

- ІІ кластық кинематикалық жұптар саны;

- І кластық кинематикалық жұптар саны.

1.7 суреттегі механизм үшін артық қатынастар саны мынаған теңАртық қатынастарды алып тастау жеке кинематикалық жұптардың қозғалысын ауыстырумен орындалады. Сонымен қатар артық қатынасты бір механизмге артық қатынассыз механизмнің бірнеше нұсқасын табуға болады. Алты артық қатынасты алып тастау үшін, механизмді алты қозғалыспен толықтыру керек, яғни V кластық кинематикалық жұптарды ІV немесе ІІІ кластық кинематикалық жұптарға ауыстыру керек. V кластық бір кинематикалық жұпты ІV кластық кинематикалық жұпқа ауыстыру үшін, механизмге бір толықтырғыш қозғалыс кіргізіледі. ІІІ кластық кинематикалық жұпты ауыстырғанда механизмге екі толықтырушы қозғалыс еңгізіледі.

Артық алты қатынасты алып тастау үшін V кластық алты кинематикалық жұпқа немесе ІІІ кластық үш кинематикалық жұпқа немесе басқа бір ІV және ІІІ кластық кинематикалық комбинацияға ауыстыру керек. Сонымен қатар кинематикалық жұпты ауыстыру механизмнің қаттылығы мен жұмыс істеу қабілетін бұзбайтындай ауыстыру керек.

1.8 - суретте артық қатынассыз механизмнің бір нұсқасы көрсетілген. А, В және D нүктелеріндегі V кластық кинематикалық жұптар ІІІ кластық кинематикалық жұптарға ауыстырылған. Артық қатынастар саны нольге тең болады:
q=W-6n +5p5 +4p4 +3 p3 +2 p2 +1=1-65+54+40+33+20+0=0.
Механизмнің қаттылығы С және Е нүктесіндегі V кластық кинематикалық жұптармен қамтамасыз етіледі. Жобалаушы артық қатынасты алып тастаудың ең ыңғайлы тәжірибелік-эксперименттік жолмен анықтайды.


Жұмысты орындау тәртібі

1) Зертханалық жұмысты жүргізу үшін мұғаліммен алтыбуынды механизмнің үлгісін алу керек.

2) П.Л. Чебышев формуласымен (1) иінтіректі механизмнің қозғалу коэффициентін анықтайды.

3) Механизмді құрылымдық топтарға (Ассур топтары) бөледі және П.Л.Чебышев формуласымен талдау дұрыстығын тексереді.

4) А.П.Малышев формуласымен (2) артық қатынас санын анықтайды.

5) Механизмдегі артық қатынастырды алып тастау іске-асырылады.

6) А.П.Малышев формуласы (2) бойынша артық қатынастарды алып тастаудың дұрысьығы тексеріледі.
Баяндаманы құрау. Жұмыс бойынша баяндама мынадан тұрады:

1) Жұмыс мақсаты.

2) Теориялық жағдай.

3) Алты буынды иінтіректі механизмнің сұлбасы.

4) П.Л. Чебышев формуласы бойынша механизмнің қозғалыс дәрежесін анықтау.

5) Бірінші құрылымдық топтың сұлбасы.

6) П.Л.Чебышев формуласымен бірінші құрылымдық топтың қозғалыс дәрежесін анықтау.

7) Екінші құрылымдық топтың сұлбасы.

8) П.Л.Чебышев формуласымен екінші құрылымдық топтың қозғалыс дәрежесін анықтау.

9) Жетекші буынның (қос иіннің) сұлбасы.

10) П.Л. Чебышев формуласымен жетекші буынның қозғалыс дәрежесін анықтау.

11) П.Л. Чебышев формуласымен (2) механизмнің артық қатынастар санын анықтау.

12) Артық қатынассыз алты буынды иінтіректі механизмнің сұлбасы.

13) А.П.Малышев формуласымен механизмдегі артық қатынастарды алып тастаудың дұрыстығын тексеру.


Қауіпсіздік ережесі.

Осы зертханалық жұмысты орындау барысынды қауіпсіздік ережесінің ортақ талаптары сақталуы тиіс.


Бақылау сұрақтары.

1. Механизм деген не?

2. Кинематикалық тізбек деген не?

3. Кинематикалық жұп деген не?

4. Кинематикалық жұптың класы қалай анықталады?

5. Буын деген не?

6. Кинематикалық жұптың бостандық дәрежесі деген не?

7. Кинематикалық жұптың байланыс шарты деген не?

8. Механизмнің қозғалыс дәрежесі деген не?

9. Механизмнің қозғалыс дәрежесі қандай формуламен анықталады?

10. Құрылымдық топ (Ассур тобы) деген не?

11. Артық қатынас деген не?

12. Артық қатынастар деген не?

13. Механизмдердегі артық қатынастар саны қандай формуламен анықталады.
2 Белгілі орналасқан теңестірілмеген массамен айналып тұрған роторды теңестіру
Жұмыс мақсаты:

Айналмалы массаларды теңестіру әдістері мен және шарттарын зерттеу, статикалық және динамикалық теңестіру процестерімен танысу.Теориядан қысқаша мәліметтер. Өлшемі мен бағыты ауыспалы жылдамдықты механизм буындарының қозғалуы кезінде инерция күштері пайда болады, олардың әсерінен кинематикалық жұптарда толықтырғыш динамикалық қысымдар пайда болады. Өлшемі мен бағыты ауыспалы бола отырып бұл қысымдар іргетасқа машина мен іргетасты, сонымен қоса айналасындағы машиналармен құрылыстарда тербелмелі қозғалысқа келтіретін периодтық күштер түрінде әсер етіп беріледі. Одан басқа, динамикалық жүктемелер кинематикалық жұптардағы үйкеліс күштерін үлкейтеді және машина буындарындағы толықтырғыш кернеулер тудырады. Инерция күштерінің жағымсыз әсерлерін жоғалту үшін машиналарды теңестіруге тура келеді.

Айналмалы буын массасын тарату, сол кезде инерция күшінен буынның тіреуішке қысымы толық немесе бөлшекті жойылуы кезіндегі айналмалы буын массасын тарату айналушы буынды теңестіру деп аталады.

Теңестіру есебі келесі талаптарды орындауға әкеледі:
(2.1)

(2.2)
м
ұнда - инерция күшінің бас векторы;

- инеция күшінің бас моменті.

Тек (2.1) қанағаттандыратын буын статикалық теңестірілген деп аталады.

Әр массаның инерция күші буынның бір қалыпты айналуында айналу осінің радиусы бойымен бағытталған (2.1 - сурет) және мынаған тең:
(2.3)
мұнда - массаның ауырлық күш үдеуі;

- ауырлық күшімен айналу осіне дейінгі ар қашықтық.

- векторы статикалық момент деп аталады және механикадан белгілі ол мынаған тең:
(2.4)
мұнда буын массасы;

- айналу осінен барлық массалардың ортақ ауырлық центрінің арақашықтығы.

Сонымен, статикалық теңестіру мүмкін бола алады егер буынның ортақ ауырлық центрі айналу осінде жатса, яғни . Буынның статикалық теңестірілуі үшін бір теңестірілген масса жеткілікті.

(2.1) және (2.2) талаптарды қанағаттандыратын буын динамикалық теңестірілген деп аталады. массасы бар айналдырушы ротор болсын (2.1 - сурет).

Онда массаның инерция күші моменті мынаны құрайды


(2.5)
болғандықтан, және

Егер буын тек (2.2) талапты қанағаттандыратын болса, онда оның айналу осіне перпендикуляр жазықтықта айналу осіне қатысты (2.1 - сурет) массаның ортадан аққыш инерция моменті нөлге тең. Осылайша, егер айналу осі инерцияның бір басты осімен сәйкес келсе, буын талабы бойынша теңестірілген бола алады.

Толық теңестірілуде ((2.1) және (2.2) талаптары орындалады) айналу осі буынның ауырлық центрінен өту керек.

Статикалық теңестіруді көбінесе қысқа роторларға өткізеді (осы жағдайда айналудың кішкентай бұрыштық жылдамдықты роторларға да инерция күшінің моменті кішкентай болады). Үлкен бұрыштық жылдамдық кезінде немесе ұзын роторларда толық теңестірілу жүргізіледі.

Буынның толық теестірілуі екі жазықтықта орналасқан және тетіктердің айналу осіне перпендикуляр екі теңсалмақтың қойылуымен орындалады. Теңестірілмеген массаның инерция күші моментін тек жұп күш тудыратын екі теңсалмақтың инерция күшінен ғана теңестіруге болады, сол себепті екі тең салмақ орнатылады.

(2.2) шартын келесі түрде қарауға болады.


(2.6)
мұнда - бірінші І және екінші ІІ дисктерде орналасқан теңсалмақтардың массасы;

- координаттың басынан дисктерге дейінгі қашықтық (сурет 2.2);
- ротордың қашықтық осінен массаларға дейінгі қашықтық.

(2.2 - сурет), онда және ақырғы (2.6) тнңдік мына түрді алады

немесе

, (2.7)
мұнда - массаның ортадан аққыш инерция моменті.

векторы айналу осінен өтетін жазықтыққа перпендикуляр орналасқан және сәйкес радиус оң бұрама ережесімен анықталатын жаққа, яғни егер вектор бойымен қараса, оның моменті сәйкес келетін инерция күшінен І жазықтыққа қатысты сағат тілі бойымен бағыталған болу керек. Егер (2.7) теңдігінің барлық векторын 90 градусқа бұрсақ, онда (2.7) теңдігі өзгермейді, сонымен қоса векторлар сәйкес радиустарға параллель бағытталады.

(2.7) векторлық теңдікті шешу үшін масштабта ортадан аққыш инерция моменттерінің бітеу векторлық көпбұрышы тұрғызылады (2.3 - сурет), онымен вектордың өлшемі мен бағыты анықталады. біліп, мынаны анықтаймыз- бере отырып, радиусы анықталады

Орнатылу бұрышы векторлық көпбұрыштан анықталады. (2.3 - сурет).

массалы тең салмақ айналу осінен қашықтықта бірінші дискте орналасады, сонымен қатар және

Толық теңестірілу (2.1) және (2.2) шарттарын сақтаған орындалад, олар мына түрде жазыла алады:


(2.8)
Толық теңестірілу кезінде екі векторлық теңдік жүйесі шешіледі, сонда ортадан аққыш инерция моменттерінің векторлық көпбұрышының тұрғызылуы орындалады (сурет 2.3), екінші дискте орналасатын массасы теңсалмақтың статикалық моменті және вектордың бағыты (бұрыш ) анықталады.

Келесі кезекпен қатысты статикалық момент теңдігі шешіледі (2.4 - сурет). Тұрғызылған тұйық векторлық көпбұрыштан бірінші жазықтықтағы теңсалмақтың орнатылу бұрышы және статикалық момент анықталады.

Теңсалмақтың массасы берілген, анықтаймыз

Табылғандар бойынша , , , , , І және ІІ дисктерде теңсалмақтар орнатылады. Содан кейін ртор айналымға келтіріледі де оның теңестірілуі тексеріледі.Жабдықтар мен қондырғының жұмыс принципі. Осы зертханалық жұмысты орындауда айналудағы массаларды теңестіруге арналған қондырғы ТММ-35М қолданылады.

ТММ-35М (2.5 - сурет) қондырғыш , ротордан, үйкетүзілімдік жетектен, тіреуішті тақтадан тұрады. Ротор білік түрінде көрсетілген, онда бір-бірінен 80 мм қашықтықта бес алюминий диск бос отырғызылған. Ортаңғы үш диск теңестірілмеген жүкті орнатады, шеткілері теңсалмақтар үшін. Дисктерді орналастыру бұрышы дисктегі күпшектермен және ротор білігіндегі шектегіш сақиналармен анықталады.


Қондырғының құрамына келесі тетіктер мен түзілімдер кіреді:1) білік;

2) дисктер;

3) шойын тақта;

4) шойынтірек;

5) күймеше;

6) аунақшалар;

7) серіппелер;

8) тіреуіштер;

9) шкив;

10) аунаушы иінтірек;

11) сөндіруші.

Дискте екі өткіш ойық бар. Бір ойық жүк бекіту үшін, екіншісі дискті теңестіру үшін. Ойықтар бұрышта орналасқан. Дискте жүктемені бекітуге арналған ойықтың қасында межелік бар, ол жүкті керекті радиусқа орнатады.

Дисктің толық теңестірілуінен ротордың оң жақ шетінен тербелістері болады. Қондырғы тұрақты жүк комплектімен жабдықталған массалары 40, 50, 60, 70 г., теңгерілмегендікті құру үшін және теңестіруге керек.

Жұмысты орындау тәртібі

1) Зертханалық жұмысты жасау үшін нұсқа номерін (2.1 - кесте) және берілгендерді алу керек.Назар аудару. Егер есеп берілгендермен шығарылмаса, онда немесе берілген өлшемдерді азайту керек немесе екеуін , бірге азайту керек.

2) Ортаңғы үш дискке массасы мен координатасын орнықтырумен жүктер орнату.

3) Қондырғының сұлбасын дисктермен және ондағы жүктермен сызып алу (2.2 - сурет).

2.1 - кестеВар №

m1,

г


r1, мм

α1, град

m2,

г


r2, мм

α2, град

m3,

г


r3, мм

α3, град

1

50

70

90

40

50

30

50

50

150

2

50

70

90

40

50

30

60

70

200

3

50

70

90

40

50

30

70

60

60

4

70

50

0

0

80

180

70

80

180

5

70

50

0

60

80

180

60

90

0

6

70

50

0

60

80

180

50

60

30

7

40

60

30

70

60

120

60

90

0

8

40

60

30

70

60

120

40

70

120

9

40

60

30

70

60

120

50

50

90

10

60

80

120

50

70

150

50

40

30

11

60

80

120

50

70

150

40

50

0

12

60

80

120

50

70

150

70

80

90

13

50

50

200

40

60

60

70

50

120

14

50

50

200

40

60

60

60

80

210

15

50

50

200

40

60

60

40

70

0

16

70

80

180

60

50

90

50

70

90

17

70

80

180

60

50

90

60

50

150

18

70

80

180

60

50

90

70

60

60

4) (2.7) теңдікті графикалық есептеу, ол үшін массаның ортадан аққыш инерция моменттерінің жоспарын құру (2.3 - сурет) және бұрышын табу керек, радиусты анықтау, масса берілген (40, 50, 60, 70 г), есептеудің қорытындысын 2.2 - кестеге еңгізу.

5) (2.8) теңдігін графикалық есептеу, ол үшін массаның статикалық инерция моментінің (2.4 - сурет) жоспарын құру және бұрышын, радиусты берілген масса (40, 50, 60, 70 г), есептеу қорытындысын 2.3 кестеге еңгізу.

6) Берілген жұмыс бойынша баяндама дайындау және оны дұрыс түрде жазу.Баяндаманы құрау. Жұмыс бойынша баяндама мынадан тұру керек:

1) Жұмыс мақсаты.

2) Негізгі есептік тәуелділіктер.

3) Қондырғының дисктермен, жүктермен сұлбасы.

4) (2.7) теңдігін графикалық шешу, оның қорытындысы (2.2 - кесте)
2.2 - кесте


Вектор

Мәні
шама

бұрыш
5) Массаның ортадан аққыш инерция моментімен масштабы6) Массаның статикалық моментінің теңдігін (2.8) шешу, қорытындысы (2.3 - кесте)
2.3 - кесте

Вектор

Мәні
шама

бұрыш
7) Массаның статикалық инерция моментінің жоспары және масштабы8) Теңестіру туралы шешім жасау.
Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Жұмыс бағдарламасы қазақстан тарихының тарихнамасы пәні бойынша 050203-Тарих мамандығының студенттеріне арналған
umk -> Программа дисциплины Форма для студентов ф со пгу 18. 2/07
umk -> Жұмыс бағдарламасы шет елдер тарихының тарихнамасы пәні бойынша 050203-Тарих мамандығының студенттеріне арналған Павлодар
umk -> АќША, несие, банктер
umk -> Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағы
umk -> Пәннің жұмыс Нысан
umk -> Web-технологияныњ ±ѓымдары
umk -> Программа дисциплины для студентов
umk -> Ф со пгу 18. 2/05 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk -> Јдістемелік нўсќаулыќ


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6
©kzref.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет