1. жылдамдықпен қозғалған дененің кинетикалық энергиясы 400 Дж болса, оның массасыДата22.04.2019
өлшемі137 Kb.
#110835

1. жылдамдықпен қозғалған дененің кинетикалық энергиясы 400 Дж болса, оның массасы

A) 1 кг


B) 20 кг

C) 2 кг


D) 40 кг

E) 3 кг


2. Дене импульсының немесе қозғалыс мөлшерінің формуласы

A)

B)

C)

D)

E)3. Жай механизмдер дегеніміз

A) Қозғалтқыштың қозғалу бағытын өзгертуге септігін тигізетін құралдар.

B) Күшті түрлендіріп, қозғалыс бағытын өзгерту үшін қолданылатын құралдар.

C) Күшті түрлендіретін құралдар

D) Күшті азайтатын ќұралдар

E) Күштен ұтыс беретін құралдар.4. Кедергісі 50 Ом болатын 20 В-қа есептелген реостаттың ток күші

A) 0,5 А.

B) 0,2 А.

C) 0,3 А.

D) 0,4 А.

E) 0,6 А.5. Элементар электр зарядының абсолют мәні

A) 1,6∙10-19 Кл

B) 3,2∙10-6 Кл

C) 1,6∙10-9 Кл

D) 3,2∙10-16 Кл

E) 1,6∙10-24 Кл6. F және S өзара перпендикуляр. Жұмысты есептейтін формула:

A) A=FS.


B) A=-FS.

C) A=-FScos.

D) A= FScos.

E) A= FSsіn.7. Массасы 5,4 кг-ға тең алюминий құймадағы заттың мөлшері

(MAl=2710-3 кг/моль):

A) 250 моль.

B) 100 моль.

C) 150 моль.

D) 300 моль.

E) 200 моль.


8. Изотермиялық процесс кезінде өзгеріске ұшырайтын шамалар

A) V, Т.


B) P, V, Т.

C) P, V.


D) P, V, Т, m.

E) P, Т.9. Электролит ерітіндісі арқылы ток жүргенде электр тогында байқалатын әсерлер

A) Магниттік, ал жылулық және химиялық әсерлері жоқ.

B) Жылулық, ал химиялық және магниттік әсерлері жоқ.

C) Химиялық, ал жылулық және магниттік әсері жоқ.

D) Жылулық және химиялық, ал магниттік әсері жоқ.

E) Жылулық, химиялық және магниттік.10. Индуктивтілігі 1 Гн контурда ток күші 1 А токты тудыра алатын магнит ағыны

A) 1 Генри.

B) 1 Гаусс.

C) 1 Вебер.

D) 1 Тесла.

E) 1 Фарад.11. Тербелмелі контурдағы ток күшінің гармониялы тербелісінің теңдеуі:

A) I = -w0qm×sin(w0t + j0).

B) I = qm×cos(w0t + j0).

C) I = xm×cos(w0t + j0).

D) I = em×sin(w0t + j0).

E) I =12. Айнымалы ток жиілігі 50 Гц. Оның циклдік жиілігі

A) 314 рад/с.

B) 50 рад/с.

C) 628 рад/с.

D) 6,28 рад/с.

E) 100 рад/с.13. Сәулелердің толқын ұзындығы 500 нм болса, фотон импульсі

(h=6,6310-34 Джс)

A)  132510-27 кгм/с.

B)  132,510-27 кгм/с.

C)  1,32510-27 кгм/с.

D)  0,132510-27 кгм/с.

E)  13,2510-27 кгм/с.


14. α-, β- және γ- сәуле шығаруларының магнит және электр өрісінде ауытқымайтыны

A)   сәулесі.

B) β – сәулесі.

C) Үшеуі де әр түрлі дәрежеде ауытқиды.

D)  – сәулесі.

E) Үшеуі де бірдей ауытқиды.15. Тыныштықтан еркін түскен дененің 3 с уақыт аралығындағы жолы

(g=10 м/с2)

A) 3,3 м.

B) 30 м.


C) 45 м.

D) 15 м.


E) 90 м.

16. Суретте массасы 500кг автомобильдің түзу сызық бойымен қозғалғандағы жылдамдығының графигі келтірілген. t=3c уақыт мезетіндегі күштің шамасы:

A) 2000H.

B) 500Н.

C) 0Н.


D) 1000Н.

E) 1500H.17. Жылу машинасы бір циклде 1 кДж жылу мөлшерін жұтып 400 Дж жұмыс істеді. Машинаның бөліп шығаратын жылу мөлшері

A) 400 Дж.

B) 0.

C) 4 кДж.D) 600 Дж.

E) 1 кДж.18. Диэлектрлік өтімділігі 2 керосинде әрқайсысы 510-6 Кл екі заряд бір-бірімен 0,5 Н күшпен әсерлесетін болса, олардың ара қашықтығы

(k = 9109 Нм2/Кл2)

A)  0,46 м.

B)  0,49 м.

C)  0,48 м.

D)  0,5 м.

E)  0,47 м.


19. Конденсатордың астарларындағы кернеу 100В. Резистор арқылы конденсатор толық разрядталған кезде, тізбектен 0,1Кл электр заряды ағып өтті. Сонда резисторде бөлінетін энергия:

A) 5 Дж.


B) 15 Дж.

C) 10 Дж.

D) 25 Дж.

E) 8 Дж.20. Өткізгіштердің параллель қосылуына дұрыс келмейтін өрнекті табыңыз.

A) .

B) І = І1 + І2.

C) .

D) .

E) U = U1 = U2.21. ЭҚК-і 9 В-қа тең және ішкі кедергісі 2 Ом ток көзіне кедергісі 2,5 Ом резистор қосылған. Тізбектегі ток күші:

A) 1 А.


B) 2 А.

C) 0,5 А.

D) 0,2 А.

E) 3 А.


22. Екі көзден таралған толқындардың интерференция құбылысы байқалу үшін төмендегі шарттардың қайсылары міндетті:

1. Жиіліктері бірдей;

2. Уақыт бірлігіндегі тербеліс фазаларының айырмасы тұрақты;

3. Амплитудалары бірдей.

A) Тек қана 3.

B) Тек қана 2.

C) 1 және 2.

D) 1, 2 және 3.

E) Тек қана 1.


23. Екі құбылыс байқалуда:

1. аспандағы кемпірқосақ.

2. призмадан өткен ақжарық шоғының жеті түске бөлінуі

Бұл құбылыстардың түсіндірілуі:

A) 1. жарық интерференциясымен, 2. жарық дисперсиясымен.

B) 1. жарық дисперсиясымен, 2. жарық интерференциясымен.

C) 1. және 2. жарық интерференциясымен.

D) 1. және 2. жарық дифракциясымен.

E) 1. және 2. жарық дисперсиясымен


24. Кванттарының энергиясы 3,8410-19Дж болатын жасыл жарықтың толқын ұзындығы: (h = 6,6210-34 Джс)

A) 5,210-7 м.

B) 1,710-7 м.

C) 0,1910-7 м.

D) 5,2107 м.

E) 19107 м.25. Ұзындығы = 630 м жүк және ұзындығы = 120 м жүрдек пойыздары параллель жолдармен бір бағытта 1 = 48,6 км/сағ және 2 = 102,6 км/сағ жылдамдықтармен жүріп келеді. Жүрдек пойыздың жүк пойызын озып өту уақыты.

A) 55 с.


B) 50 с.

C) 40 с.


D) 60 с.

E) 45 с.26. Реактивтік ұшақ 720 км/сағ жылдамдықпен ұшып келеді. Бір мезеттен бастап, ұшақ 10 с бойы үдей қозғалып, соңғы секундта 295 м жол жүреді. Ұшақтың үдеуі

A) а = 6 м/с2.

B) а = 9 м/с2.

C) а = 7 м/с2.

D) а = 8 м/с2.

E) а = 10 м/с2.27. Массасы 1 кг жүкті серіппеге ілгенде оның ұзындығы 12 см болады. Серіппенің қатаңдығы 500 Н/м. Осы серіппеге массасы 1 кг тағы бір жүк ілгендегі оның ұзындығы:

A) 0,2 м


B) 0,24 м

C) 0,16 м

D) 0,14 м

E) 0,18 м28. Газдың массасы 6 кг, қысымы 200 кПа болғанда 5 м3 көлем алады. Осы жағдайдағы газ молекулалары қозғалысының орташа квадраттық жылдамдығы:

A)  680 м/с.

B)  710 м/с.

C)  730 м/с.

D)  750 м/с.

E)  640 м/с.29. Ұзындығы 2,45 м, ал тербеліс амплитудасы 0,1 м математикалық маятниктің гармониялық тербелісінің теңдеуі (g = 9,8 м/с2)

A) x=0,1sin2πt

B) x=sin2πt

C) x=0,1sinπt

D) x=0,1sin2t

E) x=sinπt30. Егер берилий изотопы ядросы үшін байланыс энергиясы 56,4 МэВ, литий изотопы ядросы үшін 39,2 МэВ, дейтерий ядросы үшін 2,2 МэВ болса, мынадай реакция кезіндегі бөлініп шығатын энергияны анықтаңыз

A) 19,4 МэВ.

B) 15 МэВ.

C) 95,6 МэВ.

D) 41,4 МэВ.

E) 93,4 МэВ.ФИЗИКА

ПӘНІНЕН СЫНАҚ БІТТІ
 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

ФИЗИКА (каз)

C

E

B

D

A

D

E

C

E

C

A

A

C

A

C

B

D

E

A

D

B

C

E

A

B

E

D

B

D

B

Каталог: userdata -> uploads -> u50210 -> fiz
fiz -> Әртүрлі нәрселерге дейінгі қашықтықты анықтау және олардың орнын табу әдісінің негізіне алынған дыбыстың қасиеті
fiz -> 1. Векторлық болып табылатын физикалық шама a орын ауыстыру
fiz -> B 4 есе кемиді
u50210 -> Жоспар І. Биосфера құрылысы Атмосфера Гидросфера Литосфера ІІ
u50210 -> ¤згергіштік зањдылыќтары
fiz -> моль болатын заттың молекулалар саны
fiz -> 1. Ыдыста 1моль сутегі газы бар. Ыдыстағы сутегі молекулаларының санын аныќтаңыз
fiz -> 1. Ыдыста 1моль сутегі газы бар. Ыдыстағы сутегі молекулаларының санын аныќтаңыз
fiz -> 1. Ньютонның II заңы бойынша денеге әсер ететін күш


Достарыңызбен бөлісу:
©kzref.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет