1. Негізгі бөлімі. Машина құрылысы өндірісін ұйымның жобаларды басқаруДата11.11.2022
өлшемі71.43 Kb.
#178551
Байланысты:
Мамыр Акежан


МазмұныКіріспе

1. Негізгі бөлімі. Машина құрылысы өндірісін ұйымның жобаларды басқару


1.1 Механикалық цехты ұйымдастыру жобасын әзірлеу
1.2 Цехтың негізгі өндірістік учаскелерінің санын анықтау
1.3 Құрал-сайман шаруашылығын ұйымдастыру
1.4 Цехты басқаруды ұйымдастыру

2. Есептеу бөлімі


2.1 Есептеу бөлімінің берілгені және жауаптары

Қорытынды


Пайдаланылған әдебиеттер тізімі

5
6
6
9
12
15

22
26


27
Кіріспе


Курстық жобаның мақсаты-машина жасау өндірісінің цехын жобалауды үйрену. Цехты жобалау үшін өндірістік бағдарламаны, қажетті жабдықтар мен негізгі өндірістік жұмысшылардың санын, цехтың ауданын, цехтың инфрақұрылымын әзірлеуді есептеу қажет.


Халық шаруашылығының негізгі салаларының бірі, сөзсіз, өнеркәсіп. Өнеркәсіптің әлеуетін кіші және орта кәсіпорындар анықтайды. Кез-келген салада өндірісті ұйымдастыру маңызды рөл атқармайды. Кәсіпорындарда өндірісті ұйымдастыру ұйымдастырушылық, техникалық және экономикалық сипаттағы міндеттердің едәуір жиынтығын қамтиды.
Құрал-саймандық шаруашылықты ұйымдастыру процесінде цехтағы құралдың айналым қорын есептеу қажет; құрал-саймандық шаруашылықтың ауданы, қажетті жабдық саны мен жұмыс бөлімшелерінің санын анықтау қажет.
Қойма шаруашылығын ұйымдастыру негізгі материалдарға қажеттілікті, қоймашылардың санын анықтауды қамтиды.
Көлік шаруашылығын ұйымдастыру көлік құралдарының түрлері мен санын анықтауды қамтиды.
Бұл курстық жобаның өзектілігі бүкіл машина жасау кәсіпорнының тиімділігі, өнімнің сапасы және тұтастай алғанда кәсіпорынның бәсекеге қабілеттілігі жабдықты есептеу мен таратудың дұрыстығына байланысты.
Цехтың әр бөлімі өндіріс процесінде маңызды рөл атқарады. Жабдықтар санын, қызметкерлер санын, ауданды дұрыс жоспарлау үлкен маңызға ие.
Курстық жобаны орындау кезінде бастапқы деректер ретінде таңдалған нұсқаға сәйкес келесі материалдар қолданылады
Өндірісті ұйымдастыру объектісі ретінде материалдық ағын белгілі бір уақыт аралығында дайын өнімді алу көзінен тұтынушыларға дейінгі барлық атаулардың ресурстар жиынтығын құрайды. Егер ағын уақыттың берілген сәтіне жатқызылса, ол керісінше-қорға өтеді. Сонымен, учаскелер мен жұмыс орындары арасындағы қозғалыс кезінде қарастырылған бөлшектер ағыны көлік кептелісін сипаттайды.
Ұйымдастыру процесінде материалдық ағындардың өзара байланысына қол жеткізіледі және тауарларды бөлу процесінде олардың оңтайлы (экономикалық тұрғыдан орынды) өзара әрекеттесуі үшін жағдайлар қамтамасыз етіледі.
Материалдар ағынының мүмкіндігін тудыратын техникалық құралдардың жиынтығы және тұрақты байланыстар жүйесімен көрсетілген өндірістік учаскелер мен қоймалардың (жинақтаушылардың) оған қатысты орналасуы материалдық ағындардың қозғалысын ұйымдастыру нысаны болып табылады. Материалдардың қозғалысын ұйымдастырудың үш формасы бар.
1. Негізгі бөлім.Машина құрылысы өндірісін ұйымның жобаларды басқару
1.1 Механикалық цехты ұйымдастыру жобасын әзірлеу

Цехтың шығарылатын өнімдерінің номенклатурасы және цехта өнім шығарудың өндірістік бағдарламасы.


Есептеулерді жүргізуге арналған нормативтік деректер
Бөлшектің салмағы 1 кг - М1 - 1,2
Бөлшектің салмағы 2 кг - М2- 2,5
Бөлшектің салмағы 3 кг - М3 - 1,7
Ттүк сақтандыру коэффициенті - 0,65
Көлік паркін пайдалану коэффициенті- Кп - 0,5
Құралды жұмыс орындарына жеткізудегі ықтимал кідірістерді ескеретін резервтік қор коэффициенті - Кр- 0,5
Бөлшектер партиясының мөлшері - n - 14
Өткізу партиясының мөлшері- p- 2
Цехтың жұмыс тәртібі: 8 сағаттан екі ауысым.
Жұмыс күндерінің саны 253.
Өндірістік бағдарламаны есептеу
Механикалық цехтың өндірістік бағдарламасын анықтауқұрастыру цехының, кооперация бойынша жеткізілімдердің жәнеқосалқы бөлшектер ретінде пайдаланылатын бөлшектер саны. Коэффициенті,кооперация бойынша жеткізуді ескере отырып, біз 1,2 (Кп) тең қабылдаймыз.Ретінде пайдаланылатын бөлшектердің санын ескеретін Коэффициентшығарылатын машиналарға қосалқы бөлшектер-1,3 (Кз).Әр өнімге арналған өндірістік бағдарлама келесі формула бойынша анықталады:
Nпроизв = N * Кп * Кз (1)
мұндағы N-есептік кезеңдегі n-бұйымды шығару бағдарламасы, дана
NВ произв = 82300 х 1,2 х 1,3 =128 388 (дана.);
NЕ произв = 45400 х 1,2 х 1,3 = 70 824 (дана.);
NЖ произв = 52300 х 1,2 х 1,3 = 81 588 (дана).
Өндіріс түрін анықтау
Өндіріс түрін екі көрсеткішпен сандық түрде бағалаймыз: массаның орташа көрсеткіші (gm) және операцияларды Бекіту коэффициенті (КЗО), жобалау кезеңінде массаның көрсеткішін қолдану ең негізделген болып табылады. Сондықтан, егер осы көрсеткіштерді есептеу кезінде өндірістің әртүрлі түрлері алынса, онда оны массаның орташа көрсеткішімен анықтау қажет.
Біз формулаларға сәйкес көрсеткіштерді есептейміз:
КЗО= mi / S , (2)
gm=tij / ri*mi*кв , (3)
мұндағы tij-j-ші операцияда I-ші бөлшекті өңдеудің бір бөлшекті уақыты, мин.;
mi - i бөлікті өңдеудің технологиялық процесіндегі операциялардың саны, дана.
RI-өңдеуден i-бөлшекті шығару тактісі, мин.;
кв - бөлімшеде қабылданған уақыт нормасын орындаудың орташа коэффициенті ("1,1);
n-өндірістік бөлімшеде өңделетін бөлшектердің саны;
S-бұйымдарды (бөлшектерді) шығарудың берілген бағдарламасына есептелген бөлімшедегі жұмыс орындарының саны);
i = 1-n – бөлік нөмірі;
j = 1-коі-I бөлшекті өңдеудің технологиялық процесіндегі операция нөмірі.
КЗО= (10+10+10)/(5+5+6)=30/16=1,875
Gm есептеу үшін әр бөлік үшін ri есептеу керек.
Екі бірдей бөліктің дәйекті шығарылымы арасындағы уақыт аралығы цикл деп аталады. Бөлшектерді шығару тактикасы қатынас ретінде анықталады:
ri=Fд/ Ni=d*d*f * (1-bс р/100) / Ni , (4)
мұндағы FD-жабдықтың жұмыс уақытының нақты қоры, с.;
Ni-жоспарланған кезеңдегі I бөліктің өндіріс көлемі, дана. ;
D-жоспарланатын кезеңдегі жұмыс күндерінің саны;
d-жұмыс күнінің ұзақтығы, сағ.;
F-бөлімшенің жұмыс тәртібі (Жұмыстың ауысымдылығы);
bс р-жоспарлы жөндеуге кететін уақыт шығынының орташа пайызы (Fд-дан 3%).
Толығырақ: ri = 253*8*2*(1-3/100)/128388=0,031 сағ=1,86 мин
Толығырақ E: ri = 253*8*2*(1-3/100)/70824=0,055 сағ=3,3 мин
Толығырақ: ri = 253*8*2*(1-3/100)/81588=0,048=2,88 мин
Біз әр бөлік үшін gm есептейміз:
Деталь:
gm = (4,78+1,54+1,11+1,9+5,78+2,14+1,25+1,4+1,25+3,52)/(1,86*10
*1,1)=1,19
Толығырақ Е:
gm=(2,15+0,9+0,74+3,78+4,94+2,64+2,38+1,13+1,03+2,6)/(3,3*10*1,1)=0,61
Толығырақ Ж:
gm=(1,36+1,20+2,18+4,57+3,22+2,31+2,12+1,23+1,10+1,75)/(2,88*10*1,1)
=0,66
Есептелген GM және KZO көрсеткіштері бойынша өндіріс түрін анықтау 3-кестенің көмегімен жүзеге асырылады.

1 кесте - gm және КЗО көрсеткіштерінің сандық бағасы.Өндіріс түрі

Орташа массалық көрсеткіш

Операцияларды бекіту коэффициенті

Массалық

1-0,6

1

Ірі сериялы

0,5-0,1

2-10

Орташа сериялы

0,1-0,05

11-22

Шағын сериялы

0,05 тан кем

23-40

Жалғыз40-Тан Астам

КЗО =1,875-бұл 2-ден 10-ға дейінгі диапазонға енеді, яғни өндіріс түрі үлкен.


Енді GM қараңыз= (1,19+0,61+0,66)/3=0,82 – бұл 1-ден 0.6-ға дейінгі диапазонға енеді, бұл өндіріс түрін білдіреді.
Ірі сериялы өндіріс түрі-бұл жаппай өндіріс түрі, онда өнім көп мөлшерде үздіксіз шығарылады. Ірі көлемді өндірісте мамандандырылған жабдықтар, өндірістік желілер және автоматтандыру құралдары кеңінен қолданылады.
Ірі өндіріс жұмыс орнына аз мөлшерде операцияларды тағайындаумен сипатталады, ал өңделген өнімдердің партиялары үлкен және алдын-ала белгіленген уақыт аралығында тұрақты түрде қайталанады. Ірі өндірісте өнімнің номенклатурасы тұрақты, бірақ шектеулі. Жұмыс орындары тар мамандандыруға ие,
Жабдық негізінен арнайы, еңбек объектілерінің қозғалыс түрлері параллель-дәйекті және параллель. Зауыттар қарапайым өндірістік құрылымға ие, өңдеу және құрастыру цехтары пәндік принцип бойынша мамандандырылған, ал сатып алу цехтары технологиялық тұрғыдан мамандандырылған. Ірі өндіріс жаппай өндіріс түрінің ерекшеліктерін қабылдайды.
Ірі сериялы өндірісі. өндіріс технологиясы стандартталған өндірістік циклдермен сипатталады. Өнімдер үлкен көлемде шығарылады, барлық тұтынушылар бірдей өнімді алады. Стандартты өнімдер дайын өнім қоймасына жіберіледі және сұраныс бойынша сатылады. Бұл технология жұмыстың негізгі бөлігін орындауға арналған машиналар мен жабдықтарды кеңінен қолдануды қамтиды, қызметкерлер, әдетте, өндіріс құралдарын "толықтырады". Мысалдар: автомобиль зауыттарының конвейерлері, темекі өнімдерін, тоқыма бұйымдарын жасау үшін қолданылатын технологиялар.

2-кесте - Өндіріс түрлері мен мамандандыру нысандарының арақатынасыӨндіріс түрі

Операцияларды бекіту коэффициенті

мамандандыру нысаны

Жаппай

1

Детальды

Ірі Сериялы

2-10

Детальды

Орташа Сериялы

11-22

Пәндік

Шағын Сериялы

23-40

Технологиялық

Бірлік

>40

Технологиялық

Курстық жобаны бөлшектерді өңдеудің технологиялық процесіне сәйкес орындау кезінде ол 2-кестеге сәйкес шеберханада мамандандыру формасын, атап айтқанда егжей-тегжейлі таңдады. (КЗО =1,875)


Мамандандыру нысанын таңдаған кезде өндіріс түріне негізделген экономикалық орындылыққа сүйену керек.
1.2 Цехтың негізгі өндірістік учаскелерінің санын анықтау

Негізгі өндірістік учаскелердің болжамды санын цехтағы жұмыс орындарының есептік санына және учаске шебері үшін басқару нормасына сүйене отырып анықтауға болады.


Басқару жылдамдығы (Ѕупр), өз кезегінде, басқару деңгейіне және өндіріс түріне байланысты. Біздің жағдайда біз басқарудың өндірістік (төменгі) деңгейі туралы айтып отырмыз, оны басқару нормалары 3-кестеде келтірілген.

3 кесте - Ѕупр өндірістік учаскесінің шебері үшін басқарушылық нормасыЛауазымы

Өндіріс түрі

Жаппай және ірі сериялы

Сериялы

Шағын сериялы және дара

Өндірістік учаске шебері

35-40 жұмыс орны

30 жұмыс орны

25 жұмыс орны

Бөлімшедегі жұмыс орындарының есептік саны мынадай формула бойынша анықталуы мүмкін:


S=tшт.ij * Ni * КТС / Fд * кв, (5)
мұндағы КПТ-бөлшектер партиясын өңдеу бойынша дайындық-қорытынды жұмыстарға жұмсалған уақытты ескеретін коэффициент (0,3 қабылдау).
S=(24,37*128388*1,3+22,29*70824*1,3+21,04*81588*1,3)/(3926,56*1,1)=32,23
Ѕуп = 35-40 жұмыс орны (5-кестеге сәйкес анықтаймыз)
Осылайша, N учаскелерінің саны келесідей анықталады:
n=S / Ѕупр, (6)
мұндағы S-цехтағы жұмыс орындарының саны, дана.,
Ѕуп-жұмыс орындарын басқару нормасы, дана
n = 32/35 = 0,9 = 1 бөлім.
Жабдыққа қажеттілікті есептеу
Жабдықтың саны бір өнімді өңдеудің станоктық сыйымдылығына, өнімді шығарудың жылдық бағдарламасына және жабдықтың жұмыс уақытының нақты жылдық қорына сүйене отырып анықталады:
Пр= Тст * Ni / Fд, (7)
мұндағы Пр-жабдық бірліктерінің есептік саны, дана;
Бір бұйымды өңдеудің Тст — станокөмірлігі, станок-сағ;
Ni-бұйымдарды шығарудың жылдық бағдарламасы, дана;
FD-металл кесетін жабдықтың жұмыс уақытының нақты жылдық қоры.
Деталь:
Кесу: (1,90+4,78)*82300/3926,56*60=549764/235593,6=2,33
Ағынды: (1,54+1,11)*82300/235593,6=0,93
Бұрғылау: (5,78+3,52)*82300/235593,6=3,25
Фрезерлік: (2,14+1,25)*82300/235593,6=2,97
Бұрандалы кескіш: (1,40+1,25)*82300/235593,6=1,73
Толығырақ Е:
Токарлық: (2,15+3,78)*45400/235593,6=1,14
Фрезерлік: (0,9+0,74+4,94)*45400/235593,6
Ағынды: (2,64+2,38)*45400/235593,6=0,97
Бұрғылау: (1,13+1,03)*45400/235593,6=0,41
Созылыңқы: (2,60*45400)/235593,6=0,5
Толығырақ Ж:
Кесу: (1,36*52300)/235593,6=0,5
Бұрғылау: (1,2+2,18)*52300/235593,6=0,75
Санкероваль: (4,57*52300)/235593,6=1,01
Токарлық: (3,22+1,23+1,10)*52300/235593,6=1,23
Созылыңқы: (2,31+2,12)*52300/235593,6=0,98
Ажарлау: (1,75*52300)/235593,6=0,39
Жабдықтың қабылданған саны - бұл дөңгелектелген есептік мән және әрқашан үлкен бағытта. Жабдықты жүктеу коэффициенті машиналардың есептелген санының қабылданған машиналар санына қатынасы ретінде анықталады. Жабдықты жүктеу коэффициенті 0,85-тен аспауы керек.
Өндірістік процестің маршруттық схемасына жекелеген жұмыс түрлерінің өзара байланыс схемасы және жұмыс орындарындағы бөлшектердің қозғалыс бағыттары кіреді.
Өндірістік жабдықтың санына және өндірістік жабдықтың бірлігіне келетін нақты ауданға сүйене отырып, өндірістік учаскелердің ауданын анықтаймыз.
4-кесте механикалық цехтардың үлестік аудандарының көрсеткіштері

Жабдықтың атауы

Өндірістік жабдық бірлігіне үлестік аудан, м2

К

С

М

Бұрғылау машиналары
47,8
Токарлық станоктар мен автоматтар

27,7

43,4

Бұранда ажарлау станоктары

18,5

24,6

39,8

Басқалар

21,7

К-жаппай және ірі сериялы;С- Орташа сериялы;М-өндірістің шағын сериялы және дара
түрі

Сраст=3*47,8=143,4


Ағын= 3*27,7=83,1
Басқа =(4+6+5+3+3+2+1)*21,7=520,8
Ѕцеха=1434+83,1+520,8=747,3м2
Негізгі өндірістік жұмысшылар санын есептеу
Цехтың немесе учаскенің жұмысшыларының саны машина жұмыстарының күрделілігіне, жұмыс уақытының нақты жылдық қорына және формула бойынша көп станок коэффициентіне байланысты анықталады:
Рст=Тст/Ф * км , (8)
мұндағы Рст - өндірістік жұмысшы-станокшылардың есептік саны, адам;
Тст-жабдықтың осы түрі үшін станоктық жұмыстардың (станоктың сыйымдылығы) жылдық еңбек сыйымдылығы, станок-сағ;
Ф-бір жұмысшының нақты жылдық уақыт қоры, сағ;
км-өндірістің ірі сериялы түрі үшін көп станциялық коэффициент 1,5.
Бір жұмысшының нақты жылдық уақыт қоры анықталады:
Ф=D * d , (9)
F =253-24=229 күн * 8h=1832h
ТСТ токар= 70824*(2,15+3,78)+81588(3,22+1,23+1,10)=14546,66 с
Тст подрезн=128388*(4,78+1,90)+81588*1,36=16143,19 с
ТСТ ысырап=128388*(1,54+1,11)+70824(2,64+2,38)=11574,68 с
Тбұрғ=128388*(5,78+3,52)+70824(1,13+1,03)+81588*(1,2+2,18)=27045,93 с
Тст фрез=128388*(2,14+1,25)+70824(0,9+0,74+4,94)=15020,95 с
Тст бұрандалар= 128388*(1,4+1,25)=5670,47 с
Тст созн=70824*2,60+81588*(2,31+2,12)=9092,95 с
TST zenknr=81588*4.57=6214.29 сағ
Тст шлиф=81588*1,75 = 2379,65 сағ
Жұмыс күндерінің санын есептеу кезінде 24 күнді құрайтын жұмысшының демалысын ескеру қажет.
Жөндеу шаруашылығын ұйымдастыру
Жөндеу шаруашылығының негізгі міндеті-жөндеу жұмыстарына ең аз шығындармен жабдықты үздіксіз пайдалануды қамтамасыз ету.
Салмағы 10 тоннаға дейінгі металл кесетін станоктарға арналған жөндеу циклінің құрылымы екі орташа, алты ағымдағы жөндеу және тоғыз техникалық қызмет көрсетуді қамтиды
Жөндеу циклінің ұзақтығын формула бойынша анықтаймыз :
Т м. ц. = 24000 * Вп * Вм * Ву * Вт, (10)
мұндағы Вп-өндіріс түрін ескеретін коэффициент (ірі сериялы өндіріс үшін 1,0-ге тең);
VM-өңделетін материалдың түрін ескеретін коэффициент, біз 1,2 аламыз.
Ву-жабдықты пайдалану жағдайларын ескеретін коэффициент (механикалық цехтың қалыпты жағдайында жұмыс істеген кезде 1,0-ге, шаң-тозаңды және ылғалды үй-жайларда 0,8-ге тең);
Вт-машиналардың әртүрлі топтарының жұмыс ерекшеліктерін көрсететін коэффициент(жеңіл және орташа машиналар үшін-1,1).
Т =24000*1,0*1,2*1,0*1,1= 31680 сағат
Жөндеу кезеңінің ұзақтығын формула бойынша анықтаймыз:
Тр =Тм ц / Nc + Nm + 1, (11)
мұндағы Nc - орташа жөндеу саны;
Nm-ағымдағы жөндеу саны.
Тр =31680/(2+6+1)=3520 сағат
Аралық кезеңнің ұзақтығын формула бойынша анықтаймыз:
То =Тм / Nc + Nm + Nо+ 1, (12)
мұндағы n o-тексерулер саны.
Онда =31680/(2+6+9+1)=1760 сағат
РБ – ның негізгі мақсаты-күрделі жөндеу жұмыстарын жүргізу және жабдықты жөндеуге арналған қосалқы бөлшектерді дайындау. Сонымен қатар, РБ ескі жабдықты жылжытады және бөлшектейді, өз цехының барлық жабдықтарын жөндейді және жабдықтарды жаңартады.
Жөндеу базасының ауданын негізгі жабдықтың бірлігіне жалпы нақты ауданның көрсеткіші бойынша анықтай отырып, біз құрал-саймандар шаруашылығын ұйымдастыруға көшеміз.
1.3 Құрал-сайман шаруашылығын ұйымдастыру

Машина жасау құрылысын ұйымдардың цехының құрал-саймандық шаруашылығының құрамына құрал-саймандық-үлестіру қоймасы, айлабұйымдар мен абразивтер қоймасы, қайрау бөлімшесі, технологиялық жарақтарды жөндеу бөлімшесі және бақылау-тексеру пункті кіреді.


5-кестенің мәліметтерін қолдана отырып, құрал-саймандар фермасы қоймаларының ауданын анықтаймыз.

5 кесте - Цехтың құрал-сайман шаруашылығы қоймаларын есептеу нормаларыҚойма

Өндірістің сериялылығы бойынша бір металл кесетін станокқа меншікті алаңның нормасы, м2

Ірі және жаппай

Аспаптық-үлестіру қоймасы (АҮҚ)

0,3-0,8

Құрылғылар

0,15-0,6

Абразивтер

0,4-0,5

Металл кесетін станоктарға мыналар жатады: фрезерлік – 5, кесетін-4, жіп кесетін-3, созылатын жабдық – 3. Барлығы 15 машина.


АҮҚ қоймашыларының санын бір қоймашы қызмет көрсететін өндірістік жұмысшылардың санына байланысты анықтаймыз. Ірі көлемді өндіріс жағдайында негізгі жұмысшылар саны 44 адамға 1 қоймашы қажет.
Қайрау бөлімшесі. Қайрау бөлімшесіндегі жалпы мақсаттағы станоктардың саны Қызмет көрсетілетін станоктар санына пайыздық қатынасы бойынша анықталады: станоктар саны 200 бірлікке дейін ірі сериялы және жаппай өндіріс цехтары үшін – 4 %, яғни 30*0,04=1,2 дана=2 дана.
Қайрау бөлімшесінің жалпы ауданы қайрау станоктарының санына(бұл жағдайда 2) және бір станокқа белгіленген нақты ауданға қарай анықталады: орташа бұйымдарды шығаратын цехтар үшін-10-12 м2, яғни 2*12 м2 =24 м2.
Жұмысшы-қайрауыштар саны (Rз) қайрау бөлімшесі станоктарының саны бойынша мынадай формула бойынша айқындалады:
Rз = Ѕз * Fд Кз / Ф * Км , (13)
мұндағы Ѕз-қайрау бөлімшесінің негізгі станоктарының саны;
Fд-жабдықтың жұмыс уақытының нақты жылдық қоры, сағ;
ҚТ-жабдықты жүктеудің орташа коэффициенті, 0,7-ге тең қабылданады;
Ф-жұмыс уақытының нақты жылдық қоры, сағ;
Км-көп станциялық қызмет көрсету коэффициенті, Км=1 ,2.
Технологиялық жабдықтарды жөндеу бөлімі. Технологиялық жабдықты жөндеу бөліміндегі негізгі машиналардың саны 6-кестеге сәйкес анықталады. Қосалқы жабдықтардың саны бөлімшенің негізгі станоктары санының шамамен 40% - ын құрайды, бірақ кемінде үш және 11 бірліктен аспайды.

6 кесте - Өндірістік цехтардағы жабдықтарды жөндеу бөлімшелерінің негізгі станоктарының санын есептеу нормаларыҚызмет көрсетілетін жабдықтардың саны

Механикалық цехтың өнім шығаруы, мың т

Өндірістік цехтың сериялылығы кезіндегі бөлімшедегі негізгі станоктардың саны

Жаппай және ірі сериялы

Орта сериялы

Шағын сериялы және жеке

100

10

3

3

2

160

16

4

4

3

250

25

6

5

4

400

20

8

7

6

630

63

11

10

8

Жұмысшылар санын анықтаңыз:


Rз =2*3926,56*0,7/1832 сағат*1,2=2,5=3 жұмысшы.
6-кестенің мәліметтеріне сүйене отырып, жөндеу бөлімдерінің негізгі машиналарының саны = 3 екенін анықтаймыз. Көмекші жабдықтардың саны 3*0,4=1,2=2, бірақ 3-тен кем емес және 11-ден аспайды, сондықтан жөндеу цехындағы көмекші жабдықтардың саны 3-ке тең.
Қойма шаруашылығын ұйымдастыру
Цех қоймаларының негізгі міндеті өндірістің қалыпты барысын қамтамасыз ету болып табылады. Цех қоймаларының кешеніне металл, бланкілер, операция аралық, дайын өнімдер қоймалары кіруі мүмкін.
Дайындамалар мен дайын бұйымдар қоймасының ауданы мына формула бойынша анықталады:
S =Q *t / D *q *k , (14)
мұндағы S-қойма ауданы, м2;
Q-жыл бойы цехта өңделетін дайындамалардың массасы, т;
t-дайындамаларды сақтау қоры, күн;
D – жылдағы жұмыс күндерінің саны;.
q-қойма ауданының Орташа жүк қауырттылығы, т / м2 ;
k-өту жолдары мен өту жолдарын ескеретін қойма алаңын пайдалану коэффициенті 0,35-ке тең қабылданады.
Q=1,2*128388+2,5*70824+1,7*81588=469825,2 кг=469,825 т
T 14-кестедегі мәліметтерге сәйкес анықталады, яғни t = дайындамалардың қоймасы+дайын бөліктердің қоймасы=3+2=5 күн.
D = 253 күн; q = (үлкен және ауыр бөлшектер үшін)=(4+2,5)*1,1=7,15
S=469,825 т*5 күн/253*7,15*0,35=3,71м2
Алайда, кәсіпорындардың, ауқымды өндірістің жағдайында шеберханадағы операциялық қойма іс жүзінде қажет емес екенін есте ұстаған жөн.
Көлік шаруашылығын ұйымдастыру Көлік құралдарын таңдауды, шеберхананың көлік құралдары мен жұмысшыларға қажеттілігін анықтауды қамтиды.
Цехтың көлік құралдарына қажеттілігін формула бойынша анықтаймыз:
Qмсi = Q * tмж кн /1000 * 60 *Fн * d * kr * кп , (15)
мұндағы Qмс i-I типті еден көлігі элементтерінің саны;
Q-көліктің осы түрінде тасымалданатын жүктердің жалпы жылдық саны, кг;
TMS-орташа ұшу уақыты, мин;
кн - жүктердің келуі мен жөнелтілуі әркелкілігінің коэффициенті (кн =1,2);
Fн-көлік бірлігінің жұмыс уақытының номиналды жылдық қоры 3289 сағатқа тең деп қабылданады;
d-көлік құралының жүк көтергіштігі, 15-кесте бойынша анықталады, т;
kr-көлік құралын тасымалдау кезінде пайдалану коэффициенті 15-кесте бойынша айқындалады;
кп - көлік паркін пайдалану коэффициенті.
Ескере отырып, көптеген бөлшектер мен цехтың жалпы аумағы, таңдаймыз, тиісті көлік құралының түрі жасаймыз, ол бойынша есептеу.
Тасымалданатын жүктердің жалпы жылдық саны мына формула бойынша анықталады::
Q = mi*Ni *(1+м/100) , (16)
мұндағы Мі-I бөлшектің массасы, кг;
Ni-i-бөлшекті шығарудың өндірістік бағдарламасы, дана;
котх-өндіріс қалдықтарының пайызы;
m-бөлшектер атауларының саны, дана.
Q =469825,2 кг*(1+20/100)=563790,24 кг
Жүктерді тасымалдау тұрақты маршруттар бойынша жүргізілуі мүмкін. Олар алдын ала белгіленген бағыттар бойынша өтеді, жүйелі түрде қайталанатын өтінімдерді орындау үшін тағайындалады, жүк ағыны мен Қолданылатын Көлік құралдарын ескере отырып таңдалады. Тұрақты маршруттар ауқымды және жаппай өндіруге тән және маятникті (бір жақты, екі жақты, желдеткіш) және сақиналы болуы мүмкін.
Бұл курстық жобада біз бір жақты маятник жүйесін қолданамыз.
Бір жақты маятник жүйесі бар бір рейстің орташа уақыты мына формула бойынша анықталады:
TMS =Lср / Vг + Lср / Vб + tп + tр + tз , (17)
мұндағы Lср-жүгірістің орташа ұзындығы, цехтың ауданы негізінде анықталады, м;
Vг, Vб-тиісінше жүгі бар және жүгі жоқ көлік құралының қозғалыс жылдамдығы, м / мин;
tп, tр-тиісінше тиеу және түсіру уақыты, мин;
tз-кездейсоқ кідірістер уақыты, жүгіріс уақытының 10% қабылданады.
Курстық жобада негізгі жолдың ауданы ескерілуі керек, оның мөлшері цехтың өндірістік алаңының 10% негізінде қабылдануы мүмкін.
Электрокар tмс = 747, 3м2/(5*100/60)+747,3м2/(10*1000/60)+13+15+74,73 =116,2 мин
АвтокөлікTMS = 747, 3м2 / (30*1000/60)+747,3м2/(15*1000/60)+35+45 +74,73=159,21 мин
АвтотягачTMS = 747, 3м2 / (15*1000/60)+747,3м2/(10*1000/60)+60+75+ 74,73=217,19 мин
Автосамосвал TMS = 747, 3м2 / (20*1000/60)+747,3м2/(12*1000/60)+10+ 23+74,73=113,71 мин
QмсиЭлектрокар=563790,24*116,2*1,2/1000*60*3289*1,5*((0,7+0,5+0,6+0,4)/4)*0,5=0,97=1 дана
Qмсиавтокөлігі=563790,24*159,21*1,2/1000*60*3289*3*((0,5+0,6+0,7+0,4)/4)*0,5=0,66=1 дана
QмсиАвтотягач=563790,24*217,19*1,2/1000*60*3289*5*((0,2+0,3+0,3)/3)*0,5=1,103=2 дана
Qмси Автосамосвал=563790,24*113,71*1,2/1000*60*3289*6,5*((0,6+0,5 +0,7+0,8)/4)*0,5=0,18=1 дана
1.4 Цехты басқаруды ұйымдастыру

Негізгі өндірістік жұмысшылардың, слесарьлардың, станоктардың және жабдықты жөндейтін басқа да жұмысшылардың, кескіш құралдарды қайраушылардың, технологиялық жабдықты жөндейтін станоктардың есептелген санынан басқа, жабдықты реттеушілердің, көлік жұмысшыларының, қоймашылардың, бақылаушылардың, инженерлік-техникалық қызметкерлердің, қызметкерлер мен кіші қызметкерлердің санын анықтау қажет.қызмет көрсету персоналы.


Көлік жұмысшыларын еден көлігі бірліктерінің саны және олардың жұмыс ауысымдары бойынша анықтаймыз: (1+1+2+1*2)=10 жұмысшылар. Қалған қызметкерлерді есептеуге арналған нормативтік деректер кестеде келтірілген. Ең көп ауысымда жұмыс істейтін қызметкерлердің саны қызметкерлердің жалпы санының 60% - ын құрайды.
Цехты жобалаудың маңызды кезеңі оның құрылымын қалыптастыру болып табылады. Бірқатар факторларға байланысты (Өндіріс түрі, жабдықтың жөндеу күрделілігі, өндіріс ауқымы, өнімнің ерекшеліктері және т.б.) басқару құрылымының қандай да бір түрін жобалау керек.
Жалпы алғанда, басқару құрылымы цех немесе цехсыз болуы мүмкін. Соңғы жағдайда шеберхананы басқару тек сызықтық түрде жүзеге асырылады, функционалды басқару зауыттық басқару қызметтері арқылы жүзеге асырылады.
Цех құрылымында шеберхананы басқару үшін өзінің басқару аппараты жасалады.
7 кесте - Цехты басқару функциялары

Басқару функциялары

Функцияларды орындайтын бөлімше(лауазымды тұлға)

Негізгі өндіріске жалпы басшылық жасау

цех бастығы, учаске бастықтары, шеберлер

Өндірістің технологиялық дайындығы

техникалық бюро (топ)

Аспаптық шаруашылық және керек-жарағымен өндірісті қамтамасыз ету

Бюросының (тобының) құрал-саймандары

Еңбекті және жалақыны ұйымдастыру

Бюро (топ) еңбекті және жалақыны ұйымдастыру (БТЗ)

Жөндеу және энергетикалық қызмет көрсету

механика және энергетика қызметі

Негізгі Өндірісті жедел басқару

жоспарлы-диспетчерлік бюро (ПДБ)

Техникалық-экономикалық жоспарлау

Экономикалық қызмет

Шаруашылық қызмет көрсету

шаруашылық тобы, шаруашылық меңгерушісі

Механикалық шеберхананың басқару құрылымын құру кезінде келесі жалпы принциптерді ескеру қажет:
Цехтың басқару құрылымы сызықтық-функционалды, 3-4 деңгейлі. Басқару бойынша үлкен жұмыс көлемінде цех бастығының екі орынбасары тағайындалады. Шағын цехтарда орынбасар жалғыз болуы мүмкін, ал сериялық және одан жоғары өндіріс түрлерінде бұл орынбасар өндірісті техникалық дайындау қызметінің бастығы, ал өндірістің шағын сериялы және жеке түрі жағдайында – жоспарлау және диспетчерлік қызметтің бастығы болуы керек.
Бастықта бағыныштылардың саны шектеулі болуы керек (5-6 адам). Байланыстардың ең аз саны бар құрылымды құрған жөн.
Цехтың басында өндірісті дайындау жөніндегі орынбасары және техникалық бөлім жөніндегі орынбасары бағынатын бастық тұр. Біріншісінің функциясына өндірісті техникалық дайындау мәселелері кіреді-технологиялық процестер мен жабдықтарды әзірлеу және енгізу, цех учаскелерін барлық қажетті құжаттармен қамтамасыз ету, технологиялық жабдықтар және қарапайым жөндеуді ұйымдастыру. Цех бастығының өндірісті дайындау жөніндегі орынбасары осы жұмыстың барлығын өзіне бағынышты функционалды органдар мен қызмет көрсететін жұмыс бөлімшелері арқылы жүзеге асырады. Цех бастығының өндіріс жөніндегі көмекшісінің қызметіне цехтың жұмысын жедел басқару кіреді. Цехтың негізгі құрылымдық бөлімшесі өндіріс цехының бастығына тікелей бағынатын Өндірістік учаске болып табылады. Шебер цехтың жетекші тұлғасы болып табылады. Оған учаске қызметіне технологиялық және экономикалық басшылық жүктелген. Шебер көптеген міндеттерді орындайды. Олардың ішіндегі ең маңыздыларының қатарына өндіріс көлемі мен өнім сапасы жоспарының орындалуын қамтамасыз ету жатады. Шебер негізгі және қосалқы материалдарды, құралдарды, электр энергиясын қатаң үнемдеу арқылы еңбек өнімділігін тұрақты арттыруды және оның учаскесі шығаратын өнімнің өзіндік құнын төмендетуді ұйымдастыруы керек.
Техникалық-экономикалық көрсеткіштердің есебі 8-кестеде келтірілген

8 кесте - Техникалық-экономикалық көрсеткіштерді есептеуКөрсеткіштің атауы

Көрсеткіштің мәні

А. негізгі мәліметтер

Жылдық шығарылым, дана-барлығы,оның ішінде негізгі бағдарлама,қосалқы бөлшектер

280800
128388
152412

Цехтың жалпы ауданы, м2-барлығы,
оның ішінде өндірістік

1394,24
747,3

Барлық жұмыс істейтіндер, адам,оның ішінде жұмысшылар,
оның ішінде негізгі

44
29

Жабдық саны, дана-барлығы,
оның ішінде, негізгі

50
30

Б. салыстырмалы көрсеткіштер
Жалпы алаңы 1 м2 өнім шығару, дана

200,68

1 м2 өндірістік алаңға өнім шығару, дана

375,75

Бір жұмыс істеушіге өнім шығару, дана

6381,82

Бір жұмысшыға өнім шығару, дана

9682,76

Бір станокқа өнім шығару, дана

280800/50=5616

Жабдықты жүктеу коэффициенті

0,64

Шығарылған жылы = 128388+70824+81588=280800, оның ішінде негізгі бағдарлама 128388 дана, қосалқы бөлшектер =жылдық шығарылым-негізгі бағдарлама, қосалқы бөлшектер=280800-128388=152412


Цехтың жалпы ауданы: Ѕжалпы= Ѕпроизв + Ѕпроизвод базаларын жөндеу + Ѕклад цехының + Ѕсаточн бөлімінің + Ѕсклад загот және ГТ өнімінің + Ѕпроход
Ѕжалпы=747,3+(459+57)+(12+9+7,5)+24+3,71+74,73=1394,24 м2, Ѕөткізу-бұл өндірістік алаңның 10% - ы және 74,73-ке тең
Жабдық саны= негізгі + қайрау бөлімшесі+жөндеу жабдығы + РБ=(4+3+6+5+3+3+3+2+1)+2+3+15=50
Жылдық шығарылым / жалпы ауданы=280800/1399, 24=200.68
Жылдық шығарылым / өндіріс алаңы = 280800/747, 3=375,75
Жылдық шығарылым / барлық жұмыстар =280800/44=6381,82
Жылдық шығарылым / шығарылым=280800/29=9682.76
Цехта машина жасау өндірісін ұйымдастыруды жетілдіру
Цехтағы материалдық ағындарды ұйымдастыруды жетілдіру жолдары
Өндірісті ұйымдастыру объектісі ретінде материалдық ағын белгілі бір уақыт аралығында дайын өнімді алу көзінен тұтынушыларға дейінгі барлық атаулардың ресурстар жиынтығын құрайды. Егер ағын уақыттың берілген сәтіне жатқызылса, ол керісінше-қорға өтеді. Сонымен, учаскелер мен жұмыс орындары арасындағы қозғалыс кезінде қарастырылған бөлшектер ағыны көлік кептелісін сипаттайды.
Ұйымдастыру процесінде материалдық ағындардың өзара байланысына қол жеткізіледі және тауарларды бөлу процесінде олардың оңтайлы (экономикалық тұрғыдан орынды) өзара әрекеттесуі үшін жағдайлар қамтамасыз етіледі.
Материалдар ағынының мүмкіндігін тудыратын техникалық құралдардың жиынтығы және тұрақты байланыстар жүйесімен көрсетілген өндірістік учаскелер мен қоймалардың (жинақтаушылардың) оған қатысты орналасуы материалдық ағындардың қозғалысын ұйымдастыру нысаны болып табылады. Материалдардың қозғалысын ұйымдастырудың үш формасы бар.
Жинақтаушы: цехтардың қалыпты жұмыс істеуі үшін олардың құрамында қоймалар кешені қарастырылатындығымен сипатталады. Бұған металл және дайындама қоймалары, бөлшектердің, тораптардың және жинақтаушы бұйымдардың учаске аралық қоймалары, өнім қоймалары, технологиялық жабдықтау қоймалары жатады. Қойманың учаскемен байланысы көлік құралдары арқылы жүзеге асырылады. Материал өндірістік учаскелерден (жұмыс орындарынан) өтінімдердің түсуіне қарай еркін шамадағы партиялармен ауыстырылады.
Көлік-жинақтау: ақпараттық және материалдық ағындар арқылы әрбір жұмыс орнының (учаскесінің) кез келген басқасымен байланысын орнату жолымен жұмыс орындарының (учаскелердің) белгілі бір санын біріктіретін құрамдастырылған көлік-қойма жүйесінің (ТСС) болуын болжайды. Бұл ретте механикалық өңдеу (құрастыру), бақылау, өндірісті дайындау, материалдарды қоймалау және резервтеу процестері ТСС көмегімен өндірістің бірыңғай процесіне біріктіріледі. Материалдық ағынның қозғалысын басқару схема бойынша жүреді: қоймадағы қажетті дайындаманы іздеу — дайындаманы машинаға тасымалдау — өңдеу — бөлшекті қоймаға қайтару. Материалды жинақтау орталық қоймада немесе жеке жұмыс орындарында орталықтандырылмаған түрде жүзеге асырылады. Бірінші жағдайда, қойма бірнеше өндірістік бөлімшелерге қызмет етеді және бөлшектерді өңдеудің басталуы мен аяқталуы арасындағы резервтік диск ретінде қолданылады. Екінші жағдайда, қоймалар жеке учаскелерде құрылады және бөлікті тасымалдау және өңдеу кезінде уақыт өте келе ауытқуларды өтеуге қызмет етеді. Жекелеген жағдайларда жұмыс учаскелерінде орталық қойманың да, резервтік жинақтағыштардың да болуын болжайтын аралас ТСС пайдаланылады.
"Нөлдік қор" нысаны: әр технологиялық кезеңде минималды қорды сақтауды қамтиды. "Аралық қойма — резервтік жинақтауыш" жүйесі мен "Канбан"қорларын реттеу әдісінің үйлесіміне негізделген.
Қойма материалдарды, жартылай фабрикаттарды, дайын өнімдерді сақтау орны болып табылатын дәстүрлі өндірістен айырмашылығы, "нөлдік қор" жүйесінде ол материалдарды, бөлшектер мен бөлшектерді дәл уақытында жеткізуге және шығаруға болмайтын аралық сақтауға қызмет етеді.
Материалдық ағындардың қозғалысын басқару керек. Материалдық ағын бірнеше бөлімшелер арқылы өтеді, олардың жиынтығы логистикалық тізбек деп аталады. Бұл тізбектің байланыстары-қоймалар, өндірістік бөлімшелер (яғни шеберханалар мен бөлімдер); көлік.
Қоймалардың негізгі функциялары:
кейіннен тұтыну үшін олардың қорларын қалыптастыруға байланысты материалдар мен басқа да еңбек заттарын өңдеу және сақтау;
үздіксіз өндіріс үшін қорлар құру.
Қоймалардың түрлері қорлардың түрлеріне сәйкес келеді:
материалдық (материалдар);
аралық өндірістік қоймалар (бөлшектер, жартылай фабрикаттар);
дайын өнім қоймалары (дайын өнім).
Көлік бүкіл логистикалық тізбектің барлық элементтері арасында тікелей байланыс орнату функцияларын орындайды. Көлік операцияларының санына ауыстыру, тиеу және түсіру кіреді.
Материалдық ағындарды ұйымдастыру кеңістікте де, уақытта да болуы мүмкін. Ғарышта материалдық ағындарды ұйымдастыру материалдық ағындардың қажетті бағытта қозғалысын қамтамасыз ететін осындай өндірістік құрылымды құруды қамтиды. Уақыт өте келе материалдық ағындарды ұйымдастыру-бұл қозғалыстың уақытша тәртібін орнату.Материалдық ағындарды ұйымдастырумен өндірісті материалдық-техникалық қамтамасыз ету тығыз байланысты.
Материалдық-техникалық жабдықтау жоспары материалдық ресурстарға жалпы қажеттілікті анықтауды, материалдар қорының көлемін анықтауды, жыл соңында күтілетін қалдықтарды есептеуді, материалдық ресурстарды жеткізу көлемін белгілеуді қамтиды.
Материалдық-техникалық жабдықтау жоспарын құруға арналған бастапқы деректер: өндірістік бағдарлама, материалдар номенклатурасы, шығын мөлшері, жоспарланған бағалар және қоймалардағы материалдардың шығыны мен қалдығы туралы есеп беру деректері.
Кәсіпорындарда қорлардың азаюы оларды ұстау шығындарын азайтады, бұл өндірістің пайдасы мен кірістілігін арттыруға көмектеседі. Сондықтан қорларды оңтайландыру жөніндегі іс-шараларды әзірлеу маңызды экономикалық міндеттердің бірі болып табылады.
Кәсіпорындарда өндірістік қорларды басқару мынадай функцияларды орындауды көздейді:
кәсіпорын тұтынатын материалдардың барлық номенклатурасы бойынша қорлардың нормаларын әзірлеу;
қоймаларда қорларды дұрыс орналастыру;
қорлардың деңгейіне пәрменді жедел бақылауды ұйымдастыру және олардың қалыпты жай-күйін ұстап тұру үшін қажетті шаралар қабылдау;
қорларды орналастыру және олардың сандық және сапалық сақталуын қамтамасыз ету үшін қажетті материалдық база құру.
Ағымдағы қор кезекті екі жеткізілім арасындағы үзілістерде өндірісті материалдармен қамтамасыз ету үшін материалдардың әрбір түрі бойынша құрылады және жеткізу сәтіндегі ең жоғары мәннен келесі жеткізу сәтіне ең төменгі шамаға дейін өзгереді. Оның мөлшері жеткізудің орташа аралығының және материалдың орташа тәуліктік шығынының мөлшерімен анықталады.
Сақтандыру қоры жұмыста іркілістер туындаған кезде келесі операцияны қамтамасыз ету үшін құрылады және ағымдағы қорға белгілі бір пропорцияда есептеледі (мысалы, 50%).
Дайындық қоры келіп түскен материалды өндірістік тұтынуға дайындау уақытында құрылады (1-3 күндік қажеттілік мөлшерінде). Кейбір жағдайларда арнайы дайындық қорларын құру қажеттілігі туындайды (өнімді жинақтау), олардың мөлшері нақты есептеулер негізінде анықталады.
Қорлардың есептік нормалары абсолюттік (тонна, дана, метр, рубль және т.б.) және салыстырмалы (күн, %) өлшем бірліктерінде ескерілуі мүмкін.

Өндірістік цехтарды, учаскелерді, жұмыс орындарын және басқа бөлімшелерді материалдық ресурстармен қамтамасыз ету келесі жұмыс кешенін орындауды көздейді:


жабдықтау бойынша сапалы тапсырмалар жиынтығын жоспарлы белгілеу;
материалдық ресурстарды өндірістік тұтынуға дайындау;
материалдық ресурстарды жабдықтау қызметінің қоймасынан оларды тікелей тұтыну орнына не цех қоймасына жіберу және жеткізу;
технологиялық режимдерді, конструкторлық және нормативтік құжаттаманы жетілдіру жағдайларында жабдықтауды жедел реттеу;
өндірістік бірлестік бөлімшелерінде материалдық ресурстарды пайдалануды қатаң есепке алу және бақылау.
Өндірістік цехтар мен учаскелерді жабдықтау бойынша тапсырмаларды жоспарлы белгілеу үшін лимиттік карталар немесе топтық лимиттік ведомостер жазыла отырып, белгілі бір кезеңге әрбір цех, учаске үшін материалдық ресурстардың ең көп санын есептеу негізінде лимиттік жүйе пайдаланылады.
Айта кету керек, материалдық ағындар мен материалдық жабдықтауды жетілдіру теория тұрғысынан да, практика тұрғысынан да маңызды мәселе болып табылады.
Сондықтан материалдық ағындарды ұйымдастырудың негізгі міндеттері:
а) кәсіпорындарды барлық материалдық құралдармен кешенді жабдықтауды нақты ұйымдастыру;
б) еңбек құралдары мен заттарын тиімді пайдалану, белгіленген нормалардың сақталуын бақылау;
в) барлық материалдық құндылықтарды қоймада сақтауды ұтымды ұйымдастыру.
Материалдық ағындарды ұйымдастыру және жоспарлау оның алдында тұрған міндеттерді орындауға ықпал етуі керек. Сондықтан қажет:
а) жоспарланып отырған кезеңде кәсіпорынның материалдық-техникалық қамтамасыз ету заттарына қажеттілігін айқындау;
б) ішкі резервтерді жұмылдыру, тапшы және қымбат материалдарды басқалармен алмастыру (өнім сапасын нашарлатпай);
в) материалдық ресурстарды үнемді пайдалану;
г) шикізаттың, материалдар мен металдардың өндіріске уақтылы түсуін қамтамасыз ету;
д) озық тәжірибеге және осы прогрессивті нормаларды енгізу жөніндегі ұйымдастыру-техникалық іс-шаралар жоспарын әзірлеуге негізделген өнім бірлігіне арналған материалдық құралдар шығысының озық, прогрессивті нормаларын енгізуге ықпал ету;
и) жоспарланып отырған кезеңде кәсіпорынға қажетті тауарлық-материалдық құндылықтардың қойма қорларының мөлшерін айқындасын.
2. Есептеу бөлімі
2.1 Есептеу бөлімінің берілгені және жауаптары

Есеп №1
Шартты белгілер


То - тауарлы өнім;
Со - сатылған өнім;
Жо - жиынтың (жалпы) өнім;
Т - таза өнім;
Өж.б., Өж.с. - кезеңнің басына және сәйкесінше соңына сатылмаған өнім қалдықтары құны;
Ажс, Ажб - бастапқы және соңғы мерзімдегі аяқталмаған және өзі өндірген шала фабрикат қалдықтары;
ТОб, ТОс - бастапқы және соңғы мерзімде түсірілген бірақ төленбеген тауарлар;
Төменде берілген деректер бойынша жалпы, тауар­лы және өткізілген өнім көлемін аныңтаңыздар.

9 кесте - Тауар­лы және өткізілген өнім деректеріКөрсеткіштер

Сомасы, теңге

1. Шетке өткізу үшін шығарылған өнім

44 185

2. Шетке өткізу үшін арналған басқаөнім

1915

3. Шетке жасалған жұмыс құны

750

4. Шетке өткізу үшін арналған шала фабрикаттар құны

450

5. Өздері өндірген негізгі қорлар құны

500

6. Өнеркөсіптік өндіруге келіп түскен заказ берушінің материалының құны

200

7. Өзі өндірген шала фабрикат, өзіне арналған арнайы құрал құны
бастапқы мерзімде
мерзім аяғында

500
250

8. Аяқталмаған өндіріс құны
бастапқы мерзімде
мерзім аяғында

50
100

9. Қоймадағы дайын өнім қалдығы
бастапқы мерзімде
мерзім аяғында

280
260

Шешімі
1. Т = 44185 + 1915 + 750 + 450 + 500 = 47800 теңге


2. Жө = 47800 + 200 + (250-500) + (100 - 50) = 47800теңге
3. Сө= 47800 + (280 - 260) =47820 теңге
Есеп №2
Кәсіпорын негізгі өнімді 325,6 мың теңге сомаға шығарды. Басқа жаққа орындалған өнеркәсіптік сипаттағы жұмыс құны 41,15 мың теңге құрады. Өз өндірісінің шала фабрикаттары 23,7 мың теңгеге дайындалды, оның ішінде 80% өз өндірісінде қолданылады. Аяқталмаған өндіріс мөлшері жылдың соңында 5,0 мың теңгеге артты. Материалдық шығындар тауарлың өнім құнынан 40% -ды құрады.
Сатылған, жиынтық және таза өнім мөлшерін анықтаңыздар.
Шешімі

 1. Тв = 325,6 + 41,15 + 23,7 • 0,2 = 371,49 мың теңге

 2. Жд = 371,49 + 5,0 = 376,49 мың теңге

 3. С = 371,49 мың теңге

 4. Таза ө = 0,6 • 371,49 = 222,9 мың теңге

Есеп №3
Кесте бойынша сұраныс пен ұсыныстың мөлшерін, әр тауар және барлық тауар бойынша оның артықшылық пен тапшылығының құнын анықтау керек.


10 кесте - “Азамат” шағын кәсібінің


тех никалық-экономикалық мәліметтері
Бұйым бірлігінің бағасы, теңгеСұраныс

Сұраныс мөлшері(гр 2 × гр.4)Ұсыныс


Ұсыныс көлемі (гр 2 × гр 7Артыңғы (+) (ұсыныс сұранысқа қарағанда көп)

Бір сатып алушының

Барлық сатып алушының 20 адам

Бір сатушының

Барлық сатушының 10 адам

дана(гр. 7-гр.4)

Мың теңге (гр 8-5)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
Бар
лығы

400,0
350,0
300,0
250,0
200,0
150,0
100,0
75,0
50,0-
15,0
20,0
25,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0

-
300,0
?
?
?
?
?
?
?

-
21,0
?
?
?
?
?
?
?

80,0
60,0
50,0
40,0
30,0
24,0
15,0
12,0
10,0

-
600
?
?
?
?
?
?
?

6,4
42,0
?
?
?
?
?
?
?

+80,0
+300
?
?
?
?
?
?
?

+6,4
+21,0
?
?
?
?
?
?
?

Есепті шыгаруға әдістемелік ұсыныс


Сұраныстың көлемі келесі формула бойынша анықталады: СК= Бi ×Сn× nn,
мұнда:
Бі - 1-бұйымның бағасы;
Сn - бір сатып алушының сұранысы;
n- сатып алушылардың саны.
Кестенің мәліметі бойынша әрбір оқиға бойынша сұраныс көлемін табамыз:
1. СК = 350×15 ×20=105 000 тенге;
2. СК= 300×20×20=120 000 тенге;
3. СК= 250×25×20=125 000 тенге;
4. СК = 200×30×20=120 000 тенге;
5. СК = 150×40×20=120 000 тенге;
6. СК=100×50×20=100 000 тенге;
7. СК = 75×60×20=90 000 тенге;
8. м = 50×70×20=70 000 тенге.
Ұсыныстың көлемі келесі формула бойынша анықталады:
ҰКi = Бi ×ӨШ×nт, (18)
мұнда:
ӨШөш - бір өнім шығарушының нарыққа шығарған
і- бұйымның көлемі;
n - осындай ұксас бұйымды шығаратын өнім шығарушылар саны.
Кестенің мәліметі бойынша әрбір оқиға бойынша ұсыныс көлемін табамыз:
1. ҰК= 400×80×10=320 000 тенге;
2. ҰК = 350×60 × 10=210 000 тенге;
3. ҰК = 300×50×10=150 000 тенге;
4. ҰК =250×40×10=100 000 тенге;
5. ҰК =200×30×10-60 000 тенге;
6. ҰК =150×24×10=36 000 тенге;
7. ҰК =100×15×10=15 000 тенге;
8. ҰК =75×12×10=9 000 тенге;
9. ҰК =50×10×10=5000 тенге.
Жалпы сұраныс (СКЖ) пен ұсыныстың көлемі (ҰКЖ) - бұл жеке сұраныс көлемдерініц қосындысы [∑СК] - (21+24+ 25+24+24+20+18+14= 170 мың теңге) мен жеке ұсыныс көлемініңқосындысына (64+42+30+20+12+7,2+3+1.8+1 = 1 81 мың теңгеге) тең.
Тауардың тапшылығы мен артықшылығы ұсыныс пенсұраныстыңайырмашылығы арқылы анықталады. Егер айырмашылығы оң болса (ҰК >СК), онда тауардың көптігі байқалады.Егер теріс болса (ҰК<СК), онда тауардың тапшылығы пайда болады.
Бұйым бірлігінің бағасы, теңгеСұраныс

Сұраныс мөлшері(гр 2 × гр.4)Ұсыныс


Ұсыныс көлемі (гр 2 × гр 7Артыңғы (+) (ұсыныс сұранысқа қарағанда көп)

Бір сатып алушының

Барлық сатып алушының 20 адам

Бір сатушының

Барлық сатушының 10 адам

дана (гр. 7-гр.4)

Мың теңге (гр 8-5)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
Бар
лығы

400,0
350,0
300,0
250,0
200,0
150,0
100,0
75,0
50,0-
15,0
20,0
25,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0

-
300,0
400,0
500,0
600,0
800,0
1000,0
1200,0
1400,0
6200,0-
105,0
120,0
125,0
120,0
120,0
100,0
90,0
70,0
850,0

80,0
60,0
50,0
40,0
30,0
24,0
15,0
12,0
10,0

-
600
500
400
300
240
150
120
100
3210-
210,0
150,0
100,0
60,0
36,0
15,0
9,0
5,0
905,0

-
+300
+100
-100
-300
-560
-850
-1080
-1300
2990

-
+105,0
+30,0
-25,0
-60,0
-84,0
-85,0
-81,0
-65,0
+55,0

Сұраныс табиғи түрінде 6200 дана болды, ал ұсыныс - 3210 дана. Тапшылық 2990 дананы құрайды (6200-3210). Сұраныстың жалпы көлемі - 850 мың теңге, ұсыныс - 905 мың теңгені құрады. Артығы құн мөлшері 55 мыңтеңге болды (905-850).


Егер кәсіпорын өндірістік қуатының мүмкіншілігі бойынша келесі бәсекелестік қабілеті бар жеті өнім шығарса: БҚ1 = 0,216; БҚ2 = 0,246; БҚ3 = 0,261; БҚ4 = 0,274; БҚ5 = 0,291; БҚб= 0,297; БҚ7 = 0,325, онда оның қайсысын өндіріс жоспарына қосуға болады? Осындай өнім өндіретін тауаршығарушылардың бәсекелестік деңгейі келесідей: БҚі = 0,214; БҚ2 = 0,25; БҚ3 = 0,266; БҚ/= 0,268; БҚ5 = 0,29; БҚ6 = 0,29; БҚ7 = 0,328.
Шешімі
БҚ1 = 0,216 > БҚ1 = 0,214 - бұйымды жоспарға қосуға болады.
БҚ2= 0,246 < БҚ2 = 0,25 - бұйымды жоспарға қосуға болмайды.
БҚ3 = 0,261 < БҚ3 = 0,266 - бұйымды жоспарға қосуға болмайды.
БҚ4= 0,274 > БҚ4 = 0,268 - бұйымды жоспарға қосуға болады.
БҚ5 = 0,291 > БҚ5 = 0,29 - бұйымды жоспарға қосуға болады.
БҚ6 = 0,297 > БҚ6 = 0,29 - бұйымды жоспарға қосуға болады.
БҚ7 = 0,325 < БҚ7 = 0,328 - бұйымды жоспарға қосуға болмайды.
Қорытынды

Есептеулер барысында бұл цехтағы өндіріс ауқымды екендігі анықталды. Бұл өндірісте әр машинаға салыстырмалы түрде аз жұмыс тағайындалады, бұл жұмыс орындарының толық жүктелуін қамтамасыз етеді. Жабдық жеке бөлшектердің технологиялық процесі барысында тізбекте орналасады.


Бүкіл цехтың сапалы жұмысы үшін кез-келген бөлім уақыт өте келе жетілдіруді қажет етеді.
Қойма шаруашылығын жетілдірудің негізгі бағыттары-жүк көтергіш-көлік және көлік машиналары паркінің құрылымын жақсарту, жүктерді автоматты түрде бағыттайтын Көлік және қойма жүйелерін, автоматтандырылған қоймаларды, автоматтандырылған контейнерлік алаңдарды енгізу, тасымалдау мен қойма процестерін ұйымдастыруды жетілдіру.
Зауыт аумағында қоймаларды орналастыру жүктерді неғұрлым қысқа тасымалдауды және оларды цехтарға тез жеткізуді қамтамасыз етуі тиіс. Бұл ретте мыналар ескерілуі тиіс: жүк ағындарының түзулігі, жүктерді тасымалдаудың ыңғайлылығы және көтергіш жолдармен жақсы байланыс, сақталатын материалдардың осы материалдардың басты тұтынушы цехтарына жақындауы, өрт қауіпсіздігі.
Көлік шаруашылығы кез-келген саланың кәсіпорны үшін өте маңызды екені даусыз. Көлік және қойма шаруашылығын дамытудағы басым бағыт оларды механикаландыру және автоматтандыру, жаңа техника мен жұмыс әдістерін енгізу болып табылады. Мұның бәрі осы фермаларды ұстауға жұмсалатын шығындарды азайтуға және еңбек өнімділігін, сәйкесінше кәсіпорынның кірісін арттыруға көмектеседі.
Материалдық-техникалық жабдықтау жоспары материалдық ресурстарға жалпы қажеттілікті анықтауды, материалдар қорының көлемін анықтауды, жыл соңында күтілетін қалдықтарды есептеуді, материалдық ресурстарды жеткізу көлемін белгілеуді қамтиды.
Материалдық-техникалық жабдықтау жоспарын құруға арналған бастапқы деректер: өндірістік бағдарлама, материалдар номенклатурасы, шығын мөлшері, жоспарланған бағалар және қоймалардағы материалдардың шығыны мен қалдығы туралы есеп беру деректері.
Кәсіпорындарда қорлардың азаюы оларды ұстау шығындарын азайтады, бұл өндірістің пайдасы мен кірістілігін арттыруға көмектеседі. Сондықтан қорларды оңтайландыру жөніндегі іс-шараларды әзірлеу маңызды экономикалық міндеттердің бірі болып табылады.

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі

 1. Соколицын с.А., Кузин Б. и., "машина жасау өндірісін ұйымдастыру және жедел басқару" оқулық. – Л. 2009

 2. Туровец О. Г., Попов В.П., б. н. Родионов "өндірісті ұйымдастыру" университеттерге арналған оқулық – Воронеж, 2007

 3. 060800 "Кәсіпорындағы Экономика және басқару" мамандықтарының студенттері үшін "машина жасау өндірісін ұйымдастыру" пәні бойынша курстық жобаны жүзеге асырудың әдістемелік нұсқауы Воронеж,

 4. Өндірісті ұйымдастыру: оқу. ЖОО үшін. / Под. Туровец. Воронеж, 2007

 5. Сачко Н.с. өндірісті ұйымдастырудың теориялық негіздері. – Мн.: Дизайн ПРО, 2009

 6. Қазандық к. кәсіпорында өндірісті ұйымдастыру. – М.: Экономика, 2009

 7. Экономика / ред. Булатова А. С. - М.: экономист, 2011

 8. Кәсіпорын экономикасы:жоғары оқу орындарына арналған оқулық / ред. проф. в. Я. ГоҚРинкель, проф. В. А. Швандар. - 4-ші басылым., перераб. және қосымша. - М.: бірлік-ДИНА, 2014

 9. Кәсіпорынның инвестициялық қызметі: оқу құралы/Н.В. Киселева, Т.В. Боровикова. - 2-ші басылым.,- М.: КноРус, 2016

 10. Кәсіпорын экономикасы: Оқу құралы / Паламарчук А.С. - М.: Инфра-М, 2014

 11. Инвестициялық қызметі: кітап / Пошиваленко г.П., Киселева Н.В. - М.: КноРус, 2016

 12. Кәсіпорын экономикасы: Оқу құралы / В. Н. Смағин. - 2-ші басылым., испр. - М.: КНОРУС, 2011
Достарыңызбен бөлісу:
©kzref.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет