1 өрнегінің мәнін есептеңдержүктеу 0.64 Mb.
бет2/5
Дата21.04.2019
өлшемі0.64 Mb.
1   2   3   4   5

А. 8;В. ;С. 10;D.

68. теЈдеуін шешіЈдер.А. 25;В. – 25;С. 25; - 25;D. тЇбірі болмайды.

69. теЈдеуін шешіЈдер.А. 36;В. – 36; С. 36; - 36;D. тЇбірі болмайды.

70. теЈдеуін шешіЈдер.А. 49;В. – 49;С. 14; - 14; D. тЇбірі болмайды.

71. теЈдеуін шешіЈдер.А. 9;В. – 9;С. 9; - 9;D. тЇбірі болмайды.

72. теЈдеуін шешіЈдер.А. 0,01;В. – 0,01; С. 0,01; - 0,01; D. тЇбірі болмайды.

73. теЈдеуін шешіЈдер.А. 1,44;В. – 1,44;С. 1,44; - 1,44;D. тЇбірі болмайды.

74. у-тіЈ ›андай мЩнінде теЈдігі д±рыс болады?

А. 9,25;В. 12,25;С. 24,5;D. 6,25.

75. Егер шаршыныЈ ауданы 416,16 см болса, шаршы ›абыр“асыныЈ ±зынды“ы неге теЈ?

А. 2,04 см;В. 20,4;С. 20,6; D. 2,06;

76. йрнегіндегі кйбейткішті тЇбір таЈбасыныЈ ішіне енгізіЈдер.

А. ;В. ;С. ;D. .

77. йрнегіндегі кйбейткішті тЇбір таЈбасыныЈ алдына шы“арыЈдар.

А. ;В. ;С. ;D. ;

78. йрнегін ы›шамдаЈдар.

А. х;В. – х;С. 59 х;D. 0.

79. йрнегін ы›шамдап, жЩне бол“анда“ы мЩнін табыЈдар.

А. – 7;В. – 1;С. 7;D. 0.

80. теЈсіздігін ›ана“аттандыратын еЈ Їлкен бЇтін санды табыЈдар.

А. – 1;В. – 3;С. 2;D. 1;

81. теЈсіздігін ›ана“аттандыратын еЈ Їлкен бЇтін санды табыЈдар.А. 3;В. – 2;С. – 9;D. – 4;

82. аралы“ына ›анша сан тиісті болады?

А. 7;В. 8;С. 5;D. 6.

83. йрнегін бйліміндегі иррационалды›тан босатыЈдар.А. В. С. D. – 1.

84. йрнегін кйбейткіштерге жіктеЈдер.

А. ;В. ; С. ;D. ;

85. ирнектіЈ мЩнін табыЈдар:

А. 4В. 5С. 1D.

86. ирнектіЈ мЩнін табыЈдар:

А. 0В. 0,7С. 1D.

87. ирнектіЈ мЩнін табыЈдар:

А. В. 6С. 5D.

88. ирнектіЈ мЩнін табыЈдар:А. 0,4В. С. D.

89. ирнектіЈ мЩнін табыЈдар:

А. В. С. 0,7D. 7

90. ирнектіЈ мЩнін табыЈдар:А. 11В. 13С. 12D. 10

91. ирнектіЈ мЩнін табыЈдар:

А. В. 0,6С. D. 0,8

92. ирнектіЈ мЩнін табыЈдар:

А. 11В. 12С. 13D.

93. ЕсептеЈдер:

А. 48В. 43С. 47D. 57

94. ЕсептеЈдер:

А. 3,2В. 2,2С. 1,2D. 4,2

95. ЕсептеЈдер:А. 51В. 61С. 59D. 52

96. ЕсептеЈдер:

А. 3,6В. С. D. 2,6

97. ЕсептеЈдер:

А. 29В. 39С. 49D. 19

98. ЕсептеЈдер:А. 2,9В. 3,1С. 3,9D. 2,9

99. ЕсептеЈдер:

А. В. 53С. 63D. 69

100. ЕсептеЈдер:

А. 3,9В. 3,1С. 9,61D. 4,1

101. ЕсептеЈдер:А. 20В. 19С. 40D. 10

102. ЕсептеЈдер:А. 18В. С. 19D. 20

103. ЕсептеЈдер:

А. 7,5В. С. 15D.

104. ЕсептеЈдер:

А. 22В. 24С. 34D.

105. жЩне бол“анда“ы йрнегініЈ мЩнін есептеЈдер.А. 4В. С. D.

106. бол“анда“ы йрнегініЈ мЩнін есептеЈдер.

А. 36В. 6 С. D.

107. жЩне бол“анда“ы йрнегініЈ мЩнін есептеЈдер.А. 9В. С. D.

108. жЩне бол“анда“ы йрнегініЈ мЩнін есептеЈдер.

А. В. С. D.

109. жЩне бол“анда“ы йрнегініЈ мЩнін есептеЈдер.А. 2В. С. D. 4

110. жЩне бол“анда“ы йрнегініЈ мЩнін есептеЈдер.А. 7В. С. D. 8

111. жЩне бол“анда“ы йрнегініЈ мЩнін есептеЈдер.

А. В. 8С. D. 7

112. жЩне бол“анда“ы йрнегініЈ мЩнін есептеЈдер.


А. В. С. 5D.

113. Сандарды йсу ретімен орналастыр: ; 0,4(4);

А. ; 0,4(4); ; В. 0,4(4); ;; С. ;;0,4(4); В. ;0,4(4);
114. саны мына санныЈ арифметикалы› тЇбірі:

А. В. 0,64 С. Д.115. Есепте
А. 30 В. 20 С. 25 Д. 35

116. ирнекті ы›шамда:

А. 13 В. 27 С. 14 Д. 55


117. Есепте:

А. 5 В. 25 С. Д.

118. Сандарды йсу ретімен орналастыр ; 0,2(2);

А. ; 0,2(2); В.; 0,2(2); С. 0,2(2);; Д.;0,2(2);;


119. 0,8 саны мына санныЈ арифметикалы› квадрат тЇбірі болады:

А. 1,6 В. 0,64 С. 0,064 Д. 6,4120. Есепте
А. 17 В. 25 С. 23 Д. 27

121. ирнекті ы›шамда

А. 7 В. 24 С. 70 Д. 35


122. Есепте:

А. 3 В. 9 С. 19 Д. 70
123. ТеЈдеудіЈ тЇбірлерін тап -2х2+32=0

А. тЇбірі жо› В. 16 С. ±4 Д. ±8124. ТеЈдеуді шеш -5х2+ =0. Жауабында еЈ кіші тЇбірін кйрсет

А. В. 0 С. - Д. -125. ТеЈдеудіЈ дискриминантын есепте:7х2-5х-3=0

А. -3 В. 53 С. 109 Д. -59126. Теріс таЈбалы тЇбірін тап 3х2-2х-1=0.

А. - В. -1 С. - Д. -2

127. ТеЈдеудіЈ тЇбірлері 9х-х2=0

А. на›ты тЇбірлері жо› В. 0; -9 С. 0; 9 Д. 9128. ТеЈдеуді шеш: -4х2+=0. Жауабында тЇбірлерініЈ еЈ Їлкенін кйрсет:

А.0 В. С. - Д. -129. ТеЈдеудіЈ дискриминантын тап: 10х2-3х+4=0

А. 169 В. -39 С. 163 Д. -151130. ТеЈдеудіЈ теріс таЈбалы тЇбірін тап: 4х2+4х-3=0.

А. – 1,5 В. -0,5 С. -1,25 Д. -3131. Квадрат ЇшмЇшені кйбейткіштерге жікте х2-6х+8.

А. (4-х)(2-х) В. (х-4)(х-2) С. (х+2)(х+4) Д. (х-2)(х+4)132. Бйлшекті ›ыс›арт:.

А. х+5 В. С. Д.133. Кйбейткіштерге жікте: 7х2-8х+1.

А. (х-1) В. (х+1) С. 7(х+1) Д. 7(х-1).134. ТЇбірлері 2 жЩне 5болатын квадрат теЈдеуді жаз:.

А. х2+10х-7=0 В. х2-7х-10=0 С. х2+7х+10=0 Д. х2-7х+10=0135. ТеЈдеудіЈ тЇбірлерініЈ ›осындысы мен кйбейтіндісін тап: х2-12х-45=0

А. 12; -45 В. 12; 45 С. -12; -45 Д. -12; 45
136. Квадрат ЇшмЇшені кйбейткіштерге жікте х2+4х-12.

А. (х-2)(х+6) В. (х-2)(х-6) С. (х+2)(х-6) Д. (х+2)(х+6)

137. Бйлшекті ›ыс›арт:.

А. х-4 В. С. х+4 Д.138. Жікте:12х2-7х+1.

А. 12(х-)(х-) В. (х-)(х-) С. (х+)(х+) Д. 12(х+)(х+)

139. ТЇбірлері -1 жЩне 3болатын теЈдеуді жаз.

А. х2+2х-3=0 В. х2-2х+3=0 С. х2+2х+3=0 Д. х2-2х-3=0140.ТеЈдеудіЈ тЇбірлерініЈ ›осындысы мен кйбейтіндісін тап: х2+12х-45=0

А. -12; -45 В. 12; 45 С. 12; -45 Д. -12; 4

141. функция графигін кйрсетіЈіз?A. 4


B. бас›а жауап

C. 2


Каталог: uploads -> doc -> 0ea4
doc -> Пєн атауы: Математика
doc -> Сабаќтыњ тарихы: ХІХ ѓасырдыњ 60-70 жылдарындаѓы ќазаќ халќыныњ отарлыќ езгіге ќарсы азаттыќ к‰ресі
doc -> 1 -сынып, аптасына сағат, барлығы 34 сағат Кіріспе (1 сағат)
doc -> Сабақтың тақырыбы: XVIII ғасырдың бірінші ширегіндегі Қазақ хандығының ішкі және сыртқы жағдайы Сабақтың мақсаты
doc -> Сабақтың тақырыбы: XVIII ғасырдың бірінші ширегіндегі Қазақ хандығының ішкі және сыртқы жағдайы
0ea4 -> Сабақтың тақырыбы: Газ заңдары Сабақтың білімділік мақсаты
0ea4 -> Сабақтың мақсаты: Оқушылардың зейінін, ойлау жылдамдығын, есте сақтау қабілетін дамыту және сабақта пәнді меңгеру


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет