1. Программалау жүйесі дегеніміз не?Дата01.08.2022
өлшемі316 Kb.
#174959
түріПрограмма
Байланысты:
Бағдарламаларды өңдеудің құрал жабдықтары


1. Программалау жүйесі дегеніміз не?
А) программалау тілдерінің бірінде программамен жұмыс істеуге арналған құрал саймандар
В) программалық жабдықтар
С) программалау тілдерінде алгоритм құру
Д) программалау тілінде нәтижелер алу
Е) программалау тілін оқып-үйрену

2. Программалау жүйесінің негізін көрсетіңіз.


А) Программалау тілдері
В) Қолданбалы программалар
С) Операциялық жүйе
Д) Мәтіндік редактор
Е) Электронды кесте

3. Программалау тілдерінің түрлерін көрсетіңіз.


А) Процедуралы және процедуралы емес
В) Негізгі және қосымша
С) Шартты және сызықтық
Д) Кең таралған, аз сұранысқа ие
Е) Күрделі және қарапайым

4. Процедуралы тіл дегеніміз не?


А) Қандай да бір тапсырманы орындаудың алдын ала жазылған жүйесі
В) Кез келген тіл
С) Алгоритмдік тілдің баламасы
Д) Нақты шешімге қол жекізу мүмкіндігі төмен тіл
Е) Өте күрделі тіл

5. Процедуралы тілдің түрлерін еөрсетіңіз.


А) төменгі және жоғарғы деңгейлі тілдер.
В) обект бағытталған және деклоративті
С) объект бағытталған
Д) құрылымды
Е) деклоративті

6. Процедуралық емес тілдердің түрлері?


А) обект бағытталған және деклоративті
В) төменгі деңгейлі тілдер.
С) жоғарғы деңгейлі тілдер.
Д) төменгі және жоғарғы деңгейлі тілдер.
Е) құрылымды

7. Объект бағытталған программалау тілдерін көрсетіңіз.


А) C++, Visual Basic, Delphi
В) Pascal
С) Basic
Д) Pascal, Basic
Е) RationalRose

8. Компьютерде есепті шығарудың кезеңдерін көрсетіңіз:


А) Есептің қойылуы, тапсырманы анализдеу және зерттеу моделдері, алгоритм өңдеу, программалау, тестілеу және отладка, программа жалғасы
В) Есептің қойылуы, тапсырманы анализдеу
С) Есептің қойылуы, тапсырманы зерттеу моделдері, алгоритм өңдеу,
Д) тапсырманы анализдеу және зерттеу моделдері, алгоритм өңдеу, программалау
Е) алгоритм өңдеу, программалау, тестілеу және отладка, программа жалғасы

9. Есеп туралы мәліметтер жинау, берілгендерді анықтау және сипаттау есепті шығарудың қай кезеңінде жүзеге асырылады?


А) Есептің қойылуы
В) тапсырманы анализдеу және зерттеу моделдері
С) программалау
Д) тестілеу және отладка
Е) алгоритм өңдеу

10.Есептің аналогын зерттеу, математикалық моделін өңдеу есепті шығарудың қай кезеңінде жүзеге асырылады?


А) тапсырманы анализдеу және зерттеу моделдері
В) Есептің қойылуы
С) программалау
Д) тестілеу және отладка
Е) алгоритм өңдеу

11. Алгоритмді жазу түрлерін таңдау, алгоритмді жобалау есепті шығарудың қай кезеңінде жүзеге асырылады?


А) алгоритм өңдеу
В) тапсырманы анализдеу және зерттеу моделдері
С) программалау
Д) тестілеу және отладка
Е) Есептің қойылуы

12. Программалау тілін таңдау, программалаудың тәсілдерін ұйымдастыру есепті шығарудың қай кезеңінде жүзеге асырылады?


А) программалау
В) тапсырманы анализдеу және зерттеу моделдері
С) Есептің қойылуы
Д) тестілеу және отладка
Е) алгоритм өңдеу

13. Программалық жабдықты өңдеудің мақсаты неде?


А) пайдаланушы талаптарына сай келетін жоғарғы сапалы өнім әзірлеу
В) Ойындар шығару
С) Жаңа жобалар жасау
Д) Ғылыми жаңалықтар ашу
Е) Программалау машықтарын меңгеру

14. Программалық жабдықты өңдеу процессін көрсетіңіз?


А) программалық өнімді сипаттау, құру және ұсыну
В) Есепті шешу
С) программалық өнімді сипаттау, ұсыну
Д) программалық өнімді сипаттау, құру
Е) программалық өнімді өңдеу

15. Қосымшаларды өңдеу кезеңдері:?


А) талаптарды анықтау, Жобалау, Өңдеу, Ұсыну
В) Есепті шешу
С) программалық өнімді сипаттау, ұсыну
Д) программалық өнімді сипаттау, құру
Е) программалық өнімді өңдеу

16. Қосымшаларды жасаудың мақсатын анықтау қосымшаларды өңдеудің қай кезеңінде жүргізіледі?


А) Талаптарды анықтау
В) Жобалау
С) Өңдеу
Д) Ұсыну
Е) Есепті шешу

17. Тапсырмаларды талдау, талаптарға сай жоба құру қосымшаларды өңдеудің қай кезеңінде жүргізіледі?


А) Жобалау
В) Талаптарды анықтау
С) Өңдеу
Д) Ұсыну
Е) Есепті шешу

18. Программа кодын жазу, тестілеу және құжаттау қосымшаларды өңдеудің қай кезеңінде жүргізіледі?


А) Өңдеу
В) Жобалау
С) Талаптарды анықтау
Д) Ұсыну
Е) Есепті шешу

19. Қосымшаны магниттік тасымалдағышқа жазып, пайдаланушыларға тарату кезеңі қалай аталады.?


А) Ұсыну
В) Жобалау
С) Өңдеу
Д) Талаптарды анықтау
Е) Есепті шешу

20. Программалау жүйесі дегеніміз не?


А) программалау тілдерінің бірінде программамен жұмыс істеуге арналған құрал саймандар
В) программалық жабдықтар
С) программалау тілдерінде алгоритм құру
Д) программалау тілінде нәтижелер алу
Е) программалау тілін оқып-үйрену


21. Табиғи тілдер дегеніміз не?
А) табиғи дамыған тіл
В) белгілі бір мақсатқа арналған тіл
С) програмалау тілдері
Д) жасанды тіл
Е) күнделікті сөйлесетін тіл


22. Жасанды тіл дегеніз не?
А) белгілі бір мақсатқа жету үшін арналған тіл
В) адамдардың күнделікті сөйлесетін тілдері
С) алгоритмдік тіл
Д) табиғи тіл
Е) Кең таралған, аз сұранысқа ие тіл


23. Программалау тілі дегеніміз не?
А) программаларды жазуға арналған жасанды тіл
В) табиғи тіл
С) адамдардың қатынас құралы
Д) жасанды тіл
Е) Кең таралған, аз сұранысқа ие тіл


24. Қандай белгі арқылы тілдер классификацияланады?
А) типтері бойынша және машинаға тәуелді, тәуелсіздігімен классификацияланады
В) тілдер табиғи және жасанды болып классификацияланады
С) тілдер проблемалық және процедуралық болып классификацияланады
Д) типтермен және жасанды болып классификацияланады
Е) Кең таралған және аз сұранысқа ие тіл болып классификацияланады


25. Машинадан тәуелділік белгісі бойынша программалау тілдері қандай 2 топқа бөлінеді?
А) машинаға тәуелді және машинаға тәуелсіз
В) машиналық және машиналық бағытталған
С) автокодтар және мнемокодтар
Д) макротілдер және символдық кодтау тілі
Е) автокодтар және макротілдер


26. Машинадан тәуелді программалау тілдері қалай бөлінеді?
А) машиналық және машиналық бағытталған
В) машинаға тәуелді және машинаға тәуелсіз
С) символдық кодтау тілі және макротілдер
Д) автокодтар және мнемокодтар
Е) автокодтар және макротілдер


27. Машиналық бағытталған тілдерді кейде қалай атайды?
А) автокодтар
В) мнемокодтар
С) макротілдер
Д) машиналық тіл
Е) символдық кодтау


28. Машиналық тілдер үшін қандай 2 деңгей бар?
А) символдық кодтау тілі және макротілдер
В) машиналық және машиналық бағытталған
С) проблемалық және процедуралық
Д) машинаға тәуелді және машинаға тәуелсіз
Е) автокодтар және макротілдер


29. Машиналық тілге ауыстырғанда әрбір мнемокодтардың командасын машиналық тілдің сәйкес командасына алмастыру қандай принцип?
А) бірден-бірге
В) бірден-бірнешеуге
С) бірнешеуден-бірге
Д) бірнешеуден-бірнешеуге
Е) бірден - нолге


30. Трансляциялау кезінде әрбір макро команданы машиналық тілдің командалар тобына қандай принциппен алмастырады?
А) бірден-бірнешеуге
В) бірден-бірге
С) бірнешеуден-бірге
Д) бірнешеуден-бірнешеуге
Е) бірден – нолге


31. Машинадан тәуелсіз тілдер қалай бөлінеді?
А) процедуралық бағытталған және проблемалық бағытталған
В) машиналық және машиналық бағытталған
С) символдық кодтау тілі және макро тілдер
Д) автокодтар және мнемокодтар
Е) автокодтар және макротілдер


32. Процедуралық анықталған тілді қалай атайды?
А) алгоритмдік тіл деп атайды
В) макро тілдер макро тілдер макротілдер деп атайды
С) автокодтар деп атайды
Д) мнемокодтар деп атайды
Е) автокодтар және макротілдер деп атайды


33. Процедуралық бағытталған тілдерден машиналық тілдерге қандай принцип арқылы ауысады?
А) бірден-бірге
В) бірден-бірнешеуге
С) бірнешеуден-бірге
Д) бірнешеуден- бірнешеуге
Е) бірден – нолге

31. Бастапқы программа деп нені айтамыз ?


А) алгоритмдік тілде жазылған программа
В) табиғи тілде жазылған программа
С) жасанды тілде жазылған программа
Д) негізгі тілде жазылған программа
Е) Объект-бағытталған тілде жазылған программа

35. Бастапқы программа қанша бөліктен тұрады?


А) 2
В) 3
С) 5
Д) 4
Е) 6

36. Бастапқы программа қандай бөліктен тұрады?


А) берілгендер және берілгендерге әрекет беретін операторлардан
В) жүйелік бөліктерден
С) негізгі бөліктерден
Д) бастапқы бөліктерден
Е) қорытынды бөліктерден

37. Берілгендер дегеніміз не?


А) программаның бөлігі және программаға енгізілетін айнымалылар мен тұрақтылар
В) ЭЕМ-де операция жасайтын барлық әрекеттері үшін жалпы түсінік
С) қателігі көп бірнеше процесс
Д) сипаттамалар
Е) программаның негізгі операторлары

38. Статикалық айнымалы дегеніміз не?


А) программалауда бейнеленетін және ат арқылы берілетін айнымалы
В) кей сандарды меншіктеу
С) күрделі және қателігі біршама процесс
Д) программалаудың берілуі және жазылуы
Е) тұрақты айнымалылар

39. Динамикалық айнымалы қандай процеске негізделген?


А) блок орындалып жатқан кезде программлаудың статистикалық құрылымымен байланыспай-ақ айнымалыларды динамикалық құруға және жоюға болатын процеске
В) программалауда берілген тек аты арқылы берілетін процеске
С) күрделі және қателігі біршама процеске
Д) программалаудың берілуі және жазылуы өзгермелі процеске
Е) қарапайым процеске

40. Көптеген программада қандай типтер жалпы кездеседі?


А) бүтін, нақты, символдық, логикалық
В) диапозондық, жиындық, массивтік, жылжымалы
С) логикалық, диапозондық, ординальдвық, массивтік
Д) диапозондық, логикалық,символдық, массивтік
Е) диапозондық, логикалық

41. Жай тип дегеніміз не?


А) барлық алдын-ала анықталған типтер
В) бір немесе бірнеше анықталған сандар компонентінен тұратын типтер
С) мәндердің шекті және реттелген жиындардан тұратын типтер
Д) сандық мәндерді қабылдауға арналған типтер
Е) символдық мәндерді қабылдауға арналған типтер

42. Берілгендер қандай 2 бөлікке бөлінеді?


А) тұрақты және айнымалы
В) нақты және символдық
С) нақты және айнымалы
Д) символдық және айнымалы
Е) тұрақты және нақты

43. Санақты тип немен сипатталады?


А) арасында сызықты рет анықталған әртүрлі мәндер кіретін жиын арқылы
В) минималь және максималь мәндер көмегімен берілген
С) бір типтің тиянақталған сандар көмегі арқылы
Д) барлық алдын ала анықталған типтер арқылы
Е) символдардың бір бөлігі арқылы


44. Берілгендердің диапозондық типі немен беріледі ?
А) MIN және MAX мәндер көмегімен
В) бір типтің тиянақталған сандар көмегімен
С) барлық алдын ала анықталған типтер арқылы
Д) бүтін сандар жиының реализациалау көмегімен
Е) соңғы мәнмен


45. Логикалық типті айнымалы қандай мәнді қабылдайды?
А) 2 жағдайдың шындығын анықтайтын true және falsh болып белгіленетін мәнді қабылдайды
В) мәндердің шекті және реттелген жиынды
С) MAX және MIN мәндерді қабылдайды
Д) 1типтің тиянақталған сандар компонентін
Е) кез-келген сандар жиынын


46. Бүтін типтер элементтер мәндері?
А) бүтін сандар жиындарын реализациялау кезінде анықталған элементтер
В) бүтін сандардың кейбірін реализациялау кезінде анықталған элементтер
С) шекті және реттелген элементтер
Д) бүтін сандар жиындарының оң мәндерін реализациялау кезінде анықталған элементтер
Е) бүтін сандарды символдық айнымалыға түрлендіру мәндері


47. Символдық типті элементтер мәндері?
А) символдар жиынының шекті және реттелген элементтері
В) символдар жиынының шекті және оң реттелген элементтері
С) бүтін сандар жиындарын реализациялау кезінде анықталған элементтер
Д) типтің тиянақталған сандар элементтері
Е) бүтін сандар жиындарының оң мәндерін реализациялау кезінде анықталған элементтер

48. Программа дегеніміз не?


А) алгоритмдік тілде жазылған нұсқаулар және операторлар қатары
В) абстракты құрал ретінде пайдаланылатын программалық пакеттерді құратын процестер жиыны
С) операция жасайтын әдіс
Д) команданың бір бөлігі
Е) оператторлардың алфавит бойынша реттеліп келуі

49. Алгоритмдік тілді үйрену үшін мыналарды білу керек:


А) берілген тілде қандай шамалар пайдаланылады, оларды прогаммалау, оларға қолданатын әрекеттермен операторларды, программаны ұйымдастыруды және өңдеуді
В) программалауды
С) текстті қалай өңдеуді және ұйымдастыруды
Д) берілген тілде керекті шамалар қолдануды
Е) программалау тілдерін

50. Айнымалы дегеніміз не?


А) мәні өзгеретін кез-келген тип обьектісі
В) барлық алдын ала анықталған типтерді айтамыз
С) программаны жазуға арналғант жасанды айтамыз
Д) символдар жиынынын шекті және реттелген элементтері
Е) тұрақты сандар

51. Алғашқы құраушы өрнекте қандай да бір арнайы синтаксистік ережені …


А) операнд дейміз
В) өрнек дейміз
С) айнымалы дейміз
Д) аттар дейміз
Е) символ дейміз

52. Оператор дегеніміз не, оның түрлері?


А) кез-келген бір әрекетті орындауға нұсқайтын әдіс. Ол екіге бөлінеді: жай, құрама
В) кез-келген бір әрекетті орындауға нұсқайтын әдіс. Ол үшке бөлінеді : айнымалы, тұрақты, құрама
С) программада жазылған және ат арқылы белгіленген айнымалы. Ол екіге бөлінеді:жай, құрама
Д) алгоритмдік тілде жазылған программа . Ол бөлінбейді
Е) Кез келген символдар бөлігі

53. Енгізу, шығару операторлар түсінігі?


А) сыртқы ортадан ЭЕМ-ң негізгі жадысына және керісінше негізгі жадыдан сыртқы ортаға берілгендерді енгізуді қамтамасыз етеді
В) ЭЕМ -де белгілі бір берілгендерді енгізуге, шығаруға көмектеседі
С) INPUT -енгізу , PRINT -шығару операторы
Д) Программалау процесінде программаны және өңделетін берілгендерді енгізу
Е) Программа нәтижелерін шығару

54. Меншіктеу операторының ұғымы :


А) бұл қандайда бір айнымалының бұрынғы мәнін жаңа мәнге ауыстыратын оператор көмегімен анықталатын өрнек
В) программалауда ең қажетті операторлардың бірі
С) сандық арифметикалық операцияларды жоғары жылдамдықпен орындауға арналған оператор
Д) ол минимальды және максимальды мәндер көмегімен беріледі
Е) бір орынды қарастыруға және белгілеуге мүмкіндік береді

55. Белгі не үшін қажет ?


А) практикалық белгілі бір орынды көрсетеді және сол орынды қарастыруға және белгілеуге мүмкіндік береді
В) белгілі бір операцияны нұсқайтын әдіс
С) көмекші программа ішіндегі программа
Д) белгілі бір типтерге шек қою үшін
Е) программалауда ең қажетті операторлардың бірі

56. Жадыны бөлу ұғымы?


А) программалау пороцесінде программаны және өңделетін берілгендерді жадыда сақтау үшін
В) программалау пороцесінде программамистің еңбегінің өнімділігін арттыру үшін
С) программа жазу оңай болу үшін
Д) берілгендерді өңдеу үшін
Е) айнымалыларды енгізу үшін

57. Жұмысшы программа орындалып жатқан кезде жады айнымалыны қай әдіс арқылы бөледі?


А) динамикалық
В) статистикалық
С) процедуралық
Д) реалиазациялау
Е) сандық

58. Жұмысшы программаның орындалуына дейін бөлудің қандай әдісі анықталған?


А) статистикалық
В) процедуралық
С) реалиазациялау
Д) динамикалық
Е) сандық

59. Процедуралық блоктың аяқты жүйесі болып табылатын блоктардың иерархиялық жиыны дегеніміз не?


А) блоктық принципі
В) орындалу принципі
С) енгізу принципі
Д) шақыру принципі
Е) шығару принципі

60. Басы және соңы операциялардың арасындағы берілгендер мен операциялардың жазбалар жиыны дегеніміз не?


А) блок
В) тармақ
С) операция
Д) меншіктеу
Е) енгізу

61. Ішкі блоктарға қатысты сыртқы болып сипатталатын берілгендерді қалай атаймыз?


А) глобальды
В) локальды
С) ординальды
Д) операнд
Е) еркін

62. Кейбір блокта сипатталған берілгендер блогының барлық операциялары үшін анықталған принцип дегеніміз не?


А) локальды
В) операнд
С) ординальды
Д) глобальды
Е) еркін

63. Сегменттік берілгендерді ұйымдастырудың принципі … принцип.


А) әрқайсысы есептеу процесін реализациялайтын, қиылыспайтын сегменттер жиынын білдіретін
В) есптеу процесін реализациялайтын, қиылысатын сегмент
С) мазмұны нәзік және тұқым қуалайтынсегмент
Д) програманы орындауға арналған оператор
Е) программа қателерін табуға арналған принцип

64. Модуль дегеніміз не?


А) жаңа программалық бірлік
В) ежелгі программалық бірлік
С) обьектілер сәйкестігін біріктіру
Д) обьектілер жиыны
Е) операторлардың тізбегі

65. Интерфейс спецификасы дегеніміз не?


А) қорғанның терезесі және терезедегі сипатталған обьектілер
В) абстракты тип
С) реализациаланған жай және сенімді обьекті
Д) күрделі есепті шешуге тарналған құрал
Е) программа бөлігі

66. Модуль конструкциясы дегеніміз не?


А) компиляция
В) интерфейс
С) процедура
Д) программа
Е) оператор

67. Программалық пакеттің процедурасын пайдалану жолымен программаның ішкі құрылымына жетуге кепілдік беретін қандай әдіс?


А) инкапсуляция
В) кластар
С) процедура
Д) класс және инкапсуляция
Е) мұрагерлік

68. Абстракты құрал ретінде пайдалынылатын програмалық пакеттерді құратын процедура жиынын не деп атаймыз?


А) класс
В) процедура
С) инкапсуляция
Д) процедура және класс
Е) оператор

69. Программалық пакеттен класстың айырмашылығы неде?


А) класстың құрылымы программаның құрлымынан гөрі жеңілдеу ұйымдастырылады және ол тек процедураның берілген құрылымын қамтиды
В) ешқандай айырмашылығы жоқ
С) ешқандай процедуралық берілгендерді қамтымайды
Д) класспен процедураның күрделі берілген программасын қамтиды
Е) класс құрылымы программадан күрделі

70. Класс нені қамтиды?


А) өзге кластар арқылы негізгі кластарды анықтау әдісін қамтиды
В) нақты мәндерімен, нақты айнымалыларды қамтиды
С) ешқандай мәнді қамтымайды
Д) классты анықтау және мәндерді анықтау әдісін қамтиды
Е) программа қатесі туралы есепті

71. Класстар өзге класстар қасиеттерін меншіктей алады ма?


А) ия
В) жоқ
С) белгісіз
Д) мүмкін
Е) меншіктей алмайды

72. Егер берілген абстракты типтердің инкапсуляцияланған болса, онда экзеплярлары … болады.


А) бар
В) жоқ
С) белгісіз
Д) шексіз
Е) кездеспеуі мүмкін және белгісіз

73. Белгілі бір әмбебап прораммалау тілін арнайы тілге өзгертуге бола ма?


А) болады
В) болмауы мүмкін
С) болмайды
Д) тиянақты пікір жоқ
Е) өзгертілмейді

74. Процедура дегеніміз не?


А) көмекші программа
В) бастапқы программа
С) операция
Д) программа құрылымы
Е) операторлар

75. Процедураны шақыру дегеніміз не?


А) көмекші программаны программаға оралту
В) операцияны программаға оралту
С) программа құрылымын оралту
Д) бастапқы программаны оралту
Е) бастапқы программаны процедураға оралту

76. Параметр түсінігі:


А) көмекші программа ішінде обьектілерді белгілеу
В) көмекші пограммаға қойылған обьекті
С) программаның дербес бөлігі
Д) стандартты функция
Е) көмекші программа операторлары

77. Аргумент дегеніміз не?


А) сәйкес параметр орнына қойылатын обьекті
В) программаға қойылатын өрнек
С) программаның дербес бөлігі
Д) стандартты функция
Е) көмекші программа операторлары

78. Функцияның процедурадан айырмашылығы:


А) функция нүктесіне мән бере отырып шақырады
В) функция құрылымы күрделі
С) функция дербес жұмыс істей алады
Д) функция нүктесіне мән берілмей шақырылады
Е) функция бірнеше нәтижені алуға мүмкіндік береді

79. Мақсатқа ұмтылатын нұсқаулар тізбегі не деп аталады?


А) алгоритм
В) программа
С) оператор
Д) тіл
Е) команда

80. Алгоритмнің орындалу ретіне қарай символдар мен оператордың жазылу ережесі не деп аталады?


А) алгоритмтік тіл
В) программалау тілі
С) тілдер семантикасы
Д) трансляторлар
Е) операторлар тәртібі

81. Белгілі бір тілдегі текстті екінші бір тілдегі текстке айналдыратын программа … деп аталады?


А) транслятор
В) интерпретатор
С) компилятор
Д) интерпретаторлар жүйесі
Е) компиляция

82. Трансляторды деңгейіне қарай қалай бөлеміз?


А) ассемблерлер, макроассемблерлер, компиляторлар, генераторлар
В) ассемблерлер, микроассемблерлер, компиляторлар, генераторлар
С) микроассемблерлер, макроассемблерлер, компиляторлар, генераторлар
Д) интерпретаторлар, макроассемблерлер, компиляторлар, генераторлар
Е) интерпретаторлар, макроассемблерлер, компиляторлар

83. Белгілі қарапайым белгілер жинағын анықтайтын, табиғи және жасанды тілдер негізі … болып табылады.


А) алфавит
В) тіл
С) сөз
Д) алгоритм
Е) оператор

84. Массив деген не?


А) бір типтес реттелінген берілгендердің шектеулі жинағы
В) әр түрлi типтес реттелінген берілгендердің шектеулі жинағы
В) символдық типтес реттелінген берілгендердің шектеулі жинағы
Г) бір типтес реттелінбеген берілгендердің шектеулі жинағы
Е) символдық берілгендердің реттелген жиынтығы

85. FOR операторы қандай циклдық оператор?


А) цикл қайталану саны алдын-ала белгілі болатын жағдайларда пайдаланылатын циклдық оператор
В) цикл қайталану саны алдынала белгісіз болатын жағдайларда пайдаланылатын циклдық оператор
С) цикл қайталану саны алдынала белгілі болатын жағдайларда пайдаланылатын жай оператор
Д) цикл қайталану саны алдынала белгілі болатын жағдайларда пайдаланылатын күрделі оператор
Е) шартты операторды сипаттайтын қызметші сөз

86. Шарттары оператордың толық және қысқа формаларының мағынасы бойынша айырмашылығы неде?


А) Толық формада мүмкін болатын екі жағдайдың бірі таңдалынады, ал қысқа формада мүмкін болатын бір-ақ жағдай иә орындалады, иә орындалмайды
В) Толық формада мүмкін болатын үш жағдайдың бірі таңдалынады, ал қысқа формада мүмкін болатын бїр-ақ жағдай иә орындалады, иә орындалмайды
С) Толық формада мүмкін болатын бес жағдайдың бірі таңдалынады, ал қысқа формада мүмкін болатын бір жағдай орындалмайды
Д) Толық формада мүмкін болатын жағдайдың бірі таңдалынады
Е) Толық формада мүмкін болатын жағдайлар қарастырылмайды

88. FORоператорының циклдық бөлігінде цикл параметірінің мәнін програмада өзгертуге болады ма?


А) болмайды
В) Болады
С) Өзгертуге болады
Д) болмауы мүмкін
Е) айнымалының мәнін екі еселей арқылы өзгертуге болады

89. FORоператорында цикл параметрінің өзгеру қадымы неге тең


А) +1 немесе -1
В) кез-келген санға
С) +2 немесе -1
Г) +1 немесе -2
Е) +2 немесе -2

90. Қатынас амалдары деген не?


А) <,>,>=,<=,<>,=
В) /,=,,>,<
С) <,/,<>,=,<=
Д) >,<=,>=,/,<>
Е) *, /, -, +

91. Алгоритмнің әрбір әрекеті (амалы) оның. . . деп аталады


А) қадамы
В) адымы
С) командасы
Д) жарлығы
Е) орындалу жолы

92. Әрбiр амал (нұсқау) алгоритм ... деп аталады.


А) командасы
В) қадамы
С) нұсқауы
Д) алгоритм
Е) программасы

93. Алгоритмді орындаушы жүзеге асыра алатын командалар жиынтығы . . . деп аталады.


А) командалар жүйесi
В) әрекеттер
С) қасиеттерi
Д) тiзбегi
Е) қадамы

94. Амалдар (нұсқаулар) тiзбегi алгоритм болуы үшiн қандай негiзгi қасиеттер орындалуы керек?


А) дискреттiлiк, анықталғандық, көпшiлдiк, нәтижелiк
В) айқындық, түсiнiктiлiк, көптiк, дискреттiлiк
С) ортақтылық, нәтижелiк, дискреттiлiк
Д) нәтижелiк, айқындылық, түсiнiктiлiк, дискреттiлiк
Е) ортақтылық, нәтижелiк, айқындық

95. Құрылған алгоритм бойынша ЭЕМ-ге түсінікті тілде алгоритм жазу


А) программалау
В) алгоритмдеу
С) есептің математикалық моделі
Д) программаны жөндеу деп атайды
Е) тапсырманы анализдеу

96. ЦИКЛ-ӘЗІР және ЦИКЛ-ДЕЙІН циклдарырының қайсысында Р шарты "циклдың жалғасу шарты" болады.


А) ЦИКЛ-ӘЗІР
В) ЦИКЛ-ДЕЙІН
С) Ешқайсында емес
Д) Тармақталуда
Е) екеуінде де

97. ЦИКЛ-ӘЗІР және ЦИКЛ-ДЕЙІН циклдарырының қайсысында Р шарты "циклден шығу шарты" болады.


А) ЦИКЛ-ДЕЙІН
В) ЦИКЛ-ӘЗІР
С) Ешқайсында емес
Д) Тармақталуда
Е) Екеуінде де

98. Көмекшi алгоритм-бұл


А) түгелдей басқа негiзгi алгоритм құрамында пайдаланылатын алгоритм
В) жаңа алгоритмде пайдаланылатын алгоритм;
С) жаңа алгоритмде бiрнеше рет пайдаланылатын алгоритм;
Д) алгоритмнің ішіндігі алгоритм
Е) жеке қолданылатын алгоритм

99. Программалау тiлi-


А) ЭЕМ - орындаушыға арналған алгоритмдердi жазу құралы
В) автомат орындаушыға арналған алгоритмдердi сипаттау құралы
С) адам орындаушыға арналған алгоритмдердi жазу құралы
Д) пайдаланушыға арналған алгоритмдердi сипаттау құралы
Е) қолданушыға арналған алгоритмдердi сипаттау құралы

100. Алгоритмдер есептердi шешудi жеңiлдетедi, өйткенi


А) алгоритмдi орындаушыдан алгоритмдi құраушымен салыстырғанда көп бiлуi қажет (талап) етiлмейдi
В) орындаушының математиканы бiлуi мiндет емес
С) орындаушыдан арнаулы бiлiм қажет етiлмейдi
Д) алгоритмдi орындаушы тездете есеп шығара алады
Е) алгоритмдi орындаушы есеп шығаруда әртүрлі әдістерді қолданады

101. Программалық басқару принципi


А) ЭЕМ-нiң жұмыс iстеуi алдын ала берiлген командалар тiзбегiн ретiмен орындауда
В) ЭЕМ автомат ретiнде көрсетiлген инструкцияны (нұсқауларды) орындайды
С) ЭЕМ пайдаланушының программасы бойынша жұмыс iстейдi
Д) ЭЕМ қатаң түрде программа бойынша жұмыс iстейдi
Е) ЭЕМ кез келген командалар тізбегін орындайды

102. Алгоритмдердi жазу әдiстерi


А) сөз түрiнде, формулалы-сөз, блок-схема, алгоритмдiк тiл
В) сөз түрiнде, блок-схема, формулалы, структуралы
С) блок-схема, формулалы, жол-жол,сөз түрiнде, формулалы
Д) сөз түрiнде, формулалы, блок-схема, программалау тiлiнде
Е) блок-схема, формулалы, жол-жол

103. Алгоритмнiң базалық структуралары


А) сызықтық, тармақталыну, қайталану
в) түзулiк, тармақталған, қайталану
С) сызықтық, тармақталыну, қайта айналу
Д) тармақталыну, түзулiк, қайта айналу
Е) тармақталыну, түзулiк, қайталану

104. Алгоритмнiң нұсқауындағы жеке амалдар,


А) салыстырмалы қарапайым және орындаушы орындай алатындай болады
В) орындаушы әр кезде орындай алатындай болып келуi мүмкiн
С) кез келген орындаушы орындай алатындай болады
Д) кез келген орындаушы орындай алатындай болмауы мүмкiн
Е) күрделі болады, кез-келген орындаушы орындай алмайды

105. "Цикл-дейін" структуралы циклды о бастан шарт орындалса


А) цикл ең болмағанда бір рет қайталанады
В) цикл бірде-бір рет қайталанбайды
С) цикл бір рет қайталанады
Д) цикл қажетті рет қайталана береді
Е) цикл шексіз қайталанады

106. "Цикл әзірше" структуралы циклды о бастан шарт орындалмаса


А) цикл бірде-бір рет қайталанбайды
В) цикл ең болмағанда бір рет қайталанады
С) цикл бір рет қайталанады
Д) цикл бірден бітеді
Е) цикл шексіз қайталанады

107. Күрделі циклдық процесс дегеніміз?


А) Егер циклдың ішінде басқа да цикл болса.
В) Егер циклдың ішінде тармақты процесс болса.
С) Егер цикл қайталанбаса.
Д) Егер цикл 1 рет қана қайталанса.
Е) Егер цикл 2 рет қана қайталанса

108. Сыртқы цикл деген не?


А) егер циклдың ішінде тағы циклдар болса
В) егер цикл басқа циклдың ішіне орналасса
С) егер цикл 1 рет қайталанса
Д) цикл қайталанбаса
Е) Егер цикл 2 рет қана қайталанса

109. Iшкi цикл деген не?


А) цикл басқа циклдың iшiнде болса
В) циклдың iшiнде басқа цикл болса
С) цикл шартқа дейiн орындалса
Д) цикл цикл денесiне тәуелдi болса
Е) Егер цикл 2 рет қана қайталанса

110. Объектілі модель дегеніміз не?


А) программалау тілінде жинақталған объект-бағытталған мүмкіндіктер
В) программалау тіліндегі сызықтық құрылым
С) программалау тіліндегі тармақталған құрылым
Д) программалау тіліндегі циклдық құрылым
Е) программалау тілінде жинақталған операторларды қолдану мүмкіндігі

111. Класс дегеніміз не?


А) Тілдің құрамында айнымалы, функция және процедуралардың болуы
В) Тілдің құрамында тұрақтылардың болуы
С) Тілдің құрамында күрделі циклдардың болуы
Д) Тілдің құрамында тармақталу командаларының кездесуі
Е) Тілдің құрамында сызықтық құрылымның болуы

112. Әдіс дегеніміз не?


А) Процедура және функция
В) Айнымалылар
С) Тұрақтылар
Д) Операторлар
Е) Қызметші сөздер

113. Объект бағытталған тілдің принциптерін көрсетіңіз?


А) Инкапсуляция, Полиморфизм, Мұрагерлік
В) Транслятор
С) Компилятор
Д) Интерпретатор
Е) Компилятор, Интерпретатор

114. Проект опциясы терезесінің қай парағында формаларды автоматты түрде жасауды жүзеге асыруға болады?


А) Формы
B) Приложение
C) Компилятор
D) Версия
E) Каталоги

115. Проект опциясы терезесінің қай парағында программа үшін белгі таңдауға болады?


А) Формы
B) Приложение
C) Компилятор
D) Версия
E) Каталоги

116. Проект опциясы терезесінің қай парағында программа туралы ақпаратты жазуға болады?


А) Версия
B) Приложение
C) Формы
D) Компилятор
E) Каталоги

117. Редактор опциясы терезесінің қай парағында код редактордағы синтаксистiң түсін өзгертуге болады?


А) Цветовая схема
B) Экран
C) Основные
D) Опции сетки
E) Библиотеки

118. Ортаның опциясы терезесінің қай парағында компоненттер палитрасының құрамын өзгертуге болады?


А) Палитра.
B) Дизайнер;
C) Библиотеки;
D) Цветовая схема
E) Экран

119. Редактор опциясы терезесінің қай парағында код редактордағы синтаксис түсін өшіруге болады?


А) Основные;
B) Экран;
C) Цветовая схема.
D) Опции сетки
E) Библиотеки
120. Ортаның опциясы терезесінің қай парағында Қалыпты көрсету опциясын қосуға болады?
А) Настройка
B) Переменные среды
C) Дизайнер
D) Опции сетки
E) Библиотеки

121. Delphi ортасын қалай іске қосуға болады (үнсіздік бойынша орнатылған жағдайдА)?


А) Пуск => Программы => Borland Delphi X => Delphi X
B) Пуск => Программы => Стандартные => Borland Delphi X => Delphi X
C) Пуск => Программы => Автозагрузка => Borland Delphi X => Delphi X
D) Пуск => Программы
E) Программы => Автозагрузка

122. Delphi iске қосылғанда қанша жұмысшы терезе пайда болады (үнсіздік бойынша орнатылған жағдайдА)?


А) 3
B) 4
C) 5
D) 7
E) 8

123. Формаға қажет компонентті қандай тәсілмен орналастыруға болады?


А) компонентке бір рет, кейін форманың кез келген орнына сырт еткізгенде орналасады
B) формаға бір рет, кейін компонентке сырт еткізгенде орналасады
C) компонентке бір рет сырт еткізгенде, сонда ол форманың ортасында орналасады
D) форманы екі рет сырт еткізгенде компонент форманың ортасында орналасады
E) компонентті таңдап, ALT түймешесін басқанда форманың ортасында орналасады

124. Визуалды емес компонентті таңдаңыз


А) TDataBase
B) TEdit
C) TLabel
D) TButton
E) TBitBtn

125. Объектілер инспекторы қанша парақтан тұрады?


А) 2
B) 1
C) 3
D) 5
E) 7

126. Анықтаманы шақыру қызметін қандай перне атқарады?


А) F1
B) F3
C) F2
D) F12
E) F7

127. Сурет редакторын қалай іске қосамыз?


А) Сервис => Image Editor командасын орындаңыз
B) Выполнить => Image Editor командасын орындаңыз
C) Проект => Image Editor командасын орындаңыз
D) Файл => Image Editor командасын орындаңыз
E) Правка=> Image Editor командасын орындаңыз

128. TMemo компоненті қанша максимал мәтін көлемін қамтиды?


А) 32 кб
B) 128 кб
C) 64 кб
D) 256 кб
E) 1024 кб

129. TLabel компоненті қандай қызмет атқарады?


А) экранға мәтінді шығару үшін
B) графикалық файлды көрсету үшін
C) мәтінді енгізу үшін
D) программа кодын жазу үшін
E) кестені бейнелеу үшін

130. TListBox компоненті қандай қызмет атқарады?


А) жылжымалы тізімді көрсету үшін
B) экранға мәтінді шығару үшін
C) мәтінді енгізу үшін
D) программа кодын жазу үшін
E) кестені бейнелеу үшін

131. Екі немесе одан да көп компонентті бірденең қалай таңдауға болады?


А) компоненттерді таңдағанда Shift пернесiн басу арқылы
B) компоненттерді таңдағанда Ctrl пернесiн басу арқылы
C) компоненттерді таңдағанда Alt пернесiн басу арқылы
D) компоненттерді таңдағанда тек тышқанды пайдалану арқылы
E) компоненттерді таңдағанда пернелерді пайдаланбау керек

132. Қандай тұрақты қызыл түсті анықтау үшін қызмет етедi?


А) clRed
B) Red
C) Crasniy
D) RedСolor
E) clCrasniy

133. Қандай тұрақты сары түсті анықтау үшін қызмет етедi?


А) clyellow
B) Yellow
C) Zheltiy
D) Yellow Сolor
E) cl Zheltiy

134. Шрифтің типін, өлшемін, стилін және түсін анықтайтын қасиет?


А) Font
B) Items
C) Lines
D) Caption
E) Visible

135. Белгіленген компонентті артқы жағына қалай орналастыруға болады?


А) менюдің Правка => Сделать нижним пунктін таңдау арқылы
B) менюдің Сервис => Переместить компонент на задний план пунктін таңдау арқылы
C) менюдің Файл => Задний план пунктін таңдау арқылы
D) менюдің Проект => Задний план пунктін таңдау арқылы
E) менюдің Окно => Расположить пунктін таңдау арқылы

136. Формада көрiнбейтiн компоненттi қалай таңдаймыз?


А) Объектiлер инспекторының жоғарғы жағында орналасқан тiзiмнен таңдау арқылы
B) Компоненттер менюiнен таңдау арқылы
C) Менюдiң Поиск => Найти компонент пунктi арқылы табу
D) Компоненттер палитрасынан
E) Программа коды терезесінен

137. IntToStr функциясы қандай әрекеттi орындайды?


А) бүтiн санды жолдық айнымалыға түрлендiредi
B) бүтiн санды жолдық массивке түрлендiредi
C) бүтiн санның ондық бөлiгiн бөлiп, оны жолдық айнымалыға айналдырады
D) жолдық айнымалыны бүтін санға түрлендіреді
E) жолдық айнымалыны жолдық массивке түрлендіреді

138. TForm компонентiнiң Close әдiсi қандай әрекеттi орындайды?


А) форманы жабу
B) форма терезесiн бүкiл экранға ашады
C) форманы модальды режимде ашу
D) форманы шақыру
E) форманы ашу

139. Форма шекарасының түрiн анықтайтын қасиет?


А) BorderStyle
B) BorderType
C) BorderForm
D) BorderLine
E) BorderGran

140. Форманың Caption қасиетi бойынша анықтаманы қалай шақыруға болады?


А) Объектiлер инспекторында Caption қасиетiн белгiлеп, F1-дi басу арқылы
B) Объектiлер инспекторында Caption қасиетiн белгiлеп, F2-нi басу арқылы
C) Объектiлер инспекторында Caption қасиетiн белгiлеп, F3-тi басу арқылы
D) Объектiлер инспекторында Caption қасиетiн белгiлеп, F4-тi басу арқылы
E) Объектiлер инспекторында Caption қасиетiн белгiлеп, F5-тi басу арқылы

141. Delphi проектінің негізгі файлы қалай аталады (үнсіздік бойыншА)?


А) Project1.dpr
B) Programm1.dpr
C) Main1.dpr
D) Unit1.dpr
E) Main.dpr

142. *.dfm файлдары не үшін қолданылады?


А) форманың сыртқы түрі жайлы ақпаратты сақтау үшін
B) жұмысшы кеңістіктің жағдайы туралы ақпаратты сақтау үшін
C) программалық кодты сақтау үшін
D) арнайы командаларды сақтау үшін
E) әдістер мен оқиғаларды жүзеге асыру үшін

143. Проектті ашу диалогты терезесін қалай шақыруға болады?


А) Shift + F12
B) Ctrl + F11
C) Alt + F10
D) Alt + F11
E) Alt + F12

144. Код редакторынан Проект дизайнеріне және керiсiнше өтуде қандай перне қолданылады?


А) F12
B) F10
C) F11
D) F9
E) F8

145. Модульдер тізімін көру үшін қандай перне қызмет атқарады?


А) Shift+F12
B) F12
C) Ctrl+F12
D) F11
E) F10

146. Формалар тізімін көрудi қандай перне iске асырады?


А) Ctrl+F12
B) Shift+F12
C) F12
D) F11
E) F10

147. Проектіні іске қосу үшін қандай перне қызмет атқарады?


А) F9
B) F8
C) F10
D) F11
E) F12

148. Проектіні компиляциялау үшін қандай пернелер жиыны қызмет атқарады?


А) Ctrl+F9
B) Ctrl+F8
C) Ctrl+F10
D) Ctrl+F11
E) Ctrl+F12

149. Caption қасиеті қандай қызмет атқарады?


А) бұл қасиет компонентте жазбаны бейнелеу үшін арналған
B) бұл қасиет компонент түсін анықтайды
C) бұл қасиет формадағы компоненттің көрінуін анықтайды
D) бұл қасиет формадағы компоненттің стилін анықтайды
E) бұл қасиет компонент шрифтін анықтайды

150. TLabel компонентінің сөзді тасымалдау режимін қосатын қасиет?


А) WordWrap
B) Alignment
C) Transparent
D) Caption
E) Font

151. TListBox компонентінің ItemIndex қасиеті үнсіздік бойынша қандай мәнді қабылдайды?


А) -1
B) 0
C) 1
D) 2
E) 5

152. StrToInt функциясы қандай әрекетті атқарады?


А) жолдық айнымалыны бүтін санға түрлендіру
B) жолдық массивті бүтін санға түрлендіру
C) 5-ке бөлгендегі қалдықты жолдық айнымалыға түрлендіру
D) бүтін санды жолдық айнымалыға түрлендіру
E) бүтін санды жолдық массивке түрлендіру

153. Проект опциясы терезесінің қай парағында формаларды автоматты түрде жасауды жүзеге асыруға болады?


А) Формы
B) Приложение
C) Компилятор
D) Версия
E) Каталоги

154. Проект опциясы терезесінің қай парағында программа үшін белгі таңдауға болады?


А) Формы
B) Приложение
C) Компилятор
D) Версия
E) Каталоги

155. Проект опциясы терезесінің қай парағында программа туралы ақпаратты жазуға болады?


А) Версия
B) Приложение
C) Формы
D) Компилятор
E) Каталоги

156. Редактор опциясы терезесінің қай парағында код редактордағы синтаксистiң түсін өзгертуге болады?


А) Цветовая схема
B) Экран
C) Основные
D) Опции сетки
E) Библиотеки

157. Ортаның опциясы терезесінің қай парағында компоненттер палитрасының құрамын өзгертуге болады?


А) Палитра.
B) Дизайнер;
C) Библиотеки;
D) Цветовая схема
E) Экран

158. Редактор опциясы терезесінің қай парағында код редактордағы синтаксис түсін өшіруге болады?


А) Основные;
B) Экран;
C) Цветовая схема.
D) Опции сетки
E) Библиотеки
159. Ортаның опциясы терезесінің қай парағында Қалыпты көрсету опциясын қосуға болады?
А) Настройка
B) Переменные среды
C) Дизайнер
D) Опции сетки
E) Библиотеки

160. byte типінің диапазоның көрсетiңiз


А) 0..255
B) 0..65535
C) 0..4294967295
D) -255..65535
E) -1.. 4294967295

161. Курсор пиктограммасы қандай қызмет атқарады?


А) қандай да бір объектіні таңдауды жылдам болдырмау
B) программаға негізгі менюді орналастыруға мүмкіндік береді
C) код редактор терезесінде курсорды көрсету үшін
D) курсордың жұмысын тоқтату үшін
E) курсорды алып тастау үшін

162. TMainMenu компоненті қандай қызмет атқарады?


А) программаға негізгі менюді орналастыруға мүмкіндік береді
B) жылжымалы менюді жасауға мүмкіндік береді
C) экранға мәтінді көрсетуге арналған
D) түймеше жасауға арналған
E) мәтінді енгізуге арналған

163. TPopupMenu компоненті қандай қызмет атқарады?


А) жылжымалы менюді жасауға мүмкіндік береді
B) программаға негізгі менюді орналастыруға мүмкіндік береді
C) экранда мәтінді көрсетуге арналған
D) түймеше жасауға арналған
E) мәтінді енгізуге арналған

164. TButton компоненті қандай қызмет атқарады?


А) түймешенi басқанда қандай да бір әрекетті орындауға мүмкіндік береді
B) жылжымалы менюді жасауға мүмкіндік береді
C) экранда мәтінді көрсетуге арналған
D) мәтінді енгізуге арналған
E) программаға негізгі менюді орналастыруға мүмкіндік береді

165. TListBox компоненті қандай қызмет атқарады?


А) жылжымалы тізімді көрсетуге мүмкіндік береді
B) программаға негізгі менюді орналастыруға мүмкіндік береді
C) экранда мәтінді көрсетуге арналған
D) мәтінді енгізуге арналған
E) жылжымалы менюді жасауға мүмкіндік береді

166. TMaskEdit компоненті қандай қызмет атқарады?


А) Tedit-ке ұқсас, бірақ енгізілген мәтiндi форматтау мүмкіндігіне ие
B) жылжымалы тізімді көрсетуге мүмкіндік береді
C) түймешенi басқанда қандай да бір әрекетті орындауға мүмкіндік береді
D) мәтінді енгізуге арналған
E) жылжымалы менюді жасауға мүмкіндік береді

167. TstringGrid компоненті қандай қызмет атқарады?


А) мәтіндік берілгендерді кесте түрінде бейнелеу үшін қызмет етеді
B) жылжымалы тізімді көрсетуге мүмкіндік береді
C) түймешенi басқанда қандай да бір әрекетті орындауға мүмкіндік береді
D) мәтінді енгізуге арналған
E) жылжымалы менюді жасауға мүмкіндік береді

168. TDrawGrid компоненті қандай қызмет атқарады?


А) берілгендердің кез келген типін кесте түрінде бейнелеу үшін
B) мәтіндік берілгендерді кесте түрінде бейнелеу үшін қызмет етеді
C) жылжымалы тізімді көрсетуге мүмкіндік береді
D) мәтінді енгізуге арналған
E) жылжымалы менюді жасауға мүмкіндік береді

169. TImage компоненті қандай қызмет атқарады?


А) формаға графикалық бейнені көрсетеді
B) жылжымалы тізімді көрсетуге мүмкіндік береді
C) программаға негізгі менюді орналастыруға мүмкіндік береді
D) мәтінді енгізуге арналған
E) жылжымалы менюді жасауға мүмкіндік береді

170. TBevel компоненті қандай қызмет атқарады?


А) интерфейсті рельефті безендіруге арналған
B) формаға графикалық бейнені көрсетеді
C) жылжымалы тізімді көрсетуге мүмкіндік береді
D) мәтінді енгізуге арналған
E) жылжымалы менюді жасауға мүмкіндік береді

171. TShape компоненті қандай қызмет атқарады?


А) қарапайым графикалық объектілерді көрсетеді
B) жылжымалы тізімді көрсетуге мүмкіндік береді
C) мәтіндік берілгендерді кесте түрінде бейнелеу үшін қызмет етеді
D) мәтінді енгізуге арналған
E) жылжымалы менюді жасауға мүмкіндік береді

172. TStaticText компоненті қандай қызмет атқарады?


А) формада мәтінді бейнелеу үшін арналған
B) интерфейсті рельефті безендіруге арналған
C) формада графиктік бейнені көрсетеді
D) мәтінді енгізуге арналған
E) жылжымалы менюді жасауға мүмкіндік береді

173. TApplicationEvents компоненті қандай қызмет атқарады?


А) қосымша көлемінде оқиғаларды бақылайды
B) формада мәтінді бейнелеу үшін арналған
C) жылжымалы тізімді көрсетуге мүмкіндік береді
D) мәтінді енгізуге арналған
E) жылжымалы менюді жасауға мүмкіндік береді

174. Тұрақтылардың айнымалылардан айырмашылығы неде?


А) тұрақтылар айнымалыларға қарағанда бүкіл программа барысында өзінің мәндерін өзгертпейді
B) айнымалылар тұрақтыларға қарағанда бүкіл программа барысында өзінің мәндерін өзгертпейді
C) айырмашылықтары жоқ
D) тұрақтылардың типі сипатталады
E) тұрақтылар нақты сан, айнымалылар бүтін сан болып келеді

175. Көмекші программалардың екі типін атаңыз?


А) процедура мен функция
B) оқиға мен процедура өңдегіші
C) әдістер мен қасиеттер
D) компоненттер мен форма
E) тармақталу және қайталану

176. Қандай жағдайда функцияны қолдану процедураны қолданудан тиімдірек болады?


А) егер шақырылатын көмекші программаға бір мәнді есептеу мен қайта оралу талап етілсе
B) егер көмекші программаға берілетін параметрлердің саны 5-тен көп болса
C) егер көмекші программаға берілетін параметрлердің типі Boolean болса
D) егер көмекші программаға берілетін параметрлердің типі Integer болса
E) егер көмекші программаға берілетін параметрлердің типі Real болса

177. Label компонентінде сөздерді тасымалдау режимін іске қосу үшін қандай қасиет қолданылады?


А) WordWrap
B) Alignment
C) Transparent
D) Caption
E) Font

178. Word типінің диапазонын көрсетiңiз:


А) 0..65535
B) 0..255
C) 0..4294967295
D) 0..100
E) 0..1

179. TForm компонентінде қандай қасиет жоқ?


А) Picture
B) Menu
C) Icon
D) Font
E) Caption

180. TImage компонентінде қандай қасиет жоқ?


А) Icon
B) Picture
C) Center
D) Stretch
E) Top

181. Timage компоненті компоненттер палитрасының қай парағында орналасқан ?


А) Additional
B) Standard
C) Win32
D) Dialogs
E) System

182. TImage компоненті формаға бейнені орналастыру үшін арналған. Ол бейненің қандай типін қолдамайды?


А) *.psd
B) *.jpg
C) *.bmp
D) *.wmf
E) *.ico

183. TImage компонентінің қай қасиеті формада көрінетін бейненi қамтиды?


А) Picture
B) Center
C) Name
D) Left
E) Top

184. Timage компоненті PCX форматын қолданады ма?


А) Жоқ.
B) Иә
C) Иә, егер бейне түсі 256 – дан аз болса
D) Иә, егер бейне түсі 256 – дан көп болса
E) Иә, бейне өлшемінен тәуелсіз

185. TImage компонентінің Stretch қасиеті нені анықтайды?


А) егер Stretch мәнiне True орнатылса, онда бейне бүкіл TImage объектісiн толтыру үшін сығылады немесе созылады
B) егер Stretch мәнiне True орнатылса, онда бейненің ортасы TImage объектісінің ортасымен сәйкестендіріледі
C) егер Stretch мәнiне True орнатылса, онда бейне өлшемі автоматты түрде форманың өлшеміне ие болады
D) егер Stretch мәнiне True орнатылса, онда TImage объектісі сурет өлшемін алады
E) егер Stretch мәнiне false орнатылса, онда TImage объектісі сурет өлшемін алады

186. TImage компонентінің LoadFromFile әдісі қандай қызмет атқарады?


А) TImage компонентіне графикалық файлды жүктейді
B) TImage компонентін тазалайды
C) TImage құрамын файлға сақтайды
D) TImage өлшемін өзгертеді
E) TImage компонентін көрсетпейді

187. Function Min(A,B: Integer): Integer функциясы қай модульде сипатталады?


А) Math
B) Mathematics
C) Utils
D) Static
E) System

188. TShape компонентінің Pen қасиеті неге жауап береді?


А) объект шекарасының түсі мен түрін анықтайды
B) объект бояуының түрін анықтайды
C) объект бояуының түсін анықтайды
D) объектті толтыру әдісін анықтайды
E) объектті салу әдісін анықтайды

189. TShape компонентінің Brush қасиеті неге жауап береді?


А) объект бояуының түсі мен түрін анықтайды
B) объект шекарасының түрін анықтайды
C) объект шекарасының түсін анықтайды
D) объектті салу әдісін анықтайды
E) объектті шекарасының стилін анықтайды

190. TShape компоненті қабылдайтын объект түрі қандай қасиетте көрсетіледі?


А) Shape
B) Style
C) Pen
D) Width
E) Height

191. Мәтінді Canvas -қа шығару үшін қандай әдіс қолданылады?


А) TextOut
B) WriteText
C) OutText
D) Line
E) Regtangle

192. Canvas-тың қай қасиеті шығарылатын мәтiннiң шрифтiн анықтайды?


А) Font
B) TextFont
C) FontText
D) WriteText
E) OutText

193. TPaintBox компоненті Компоненттер палитрасының қай парағында орналасқан?


А) System
B) Additional
C) Standard
D) Win32
E) Dialogs

194. Tcanvas объектінің Line әдісі қандай қызмет атқарады?


А) ағымды координаттан x,y нүктесіне дейін сызық сызады
B) координаттары x1,y1 нүктесінен x2,y2 нүктесіне дейін сызық сызады
C) мұндай әдіс жоқ
D) тіктөртбұрыш сызады
E) шеңбер сызады

195. TCanvas объектінің Circle әдісі қандай қызмет атқарады?


А) мұндай әдіс жоқ
B) центрі x,y нүктесінде жатқан, радиусы r болатын шеңбер сызады
C) центрі x,y нүктесінде жатқан, радиустары r1 және r2 болатын эллипс сызады
D) тіктөртбұрыш сызады
E) шеңбер сызады

196. Tcanvas объектісінде қандай әдіс жоқ?


А) MoveLineTo
B) LineTo
C) MoveTo
D) Rectangle
E) Ellipse

197. Integer типінің диапазонын көрсетiңiз?


А) –2147483648..2147483647
B) –65535..65536
C) –4294967295..4294967294
D) -256..256
E) 0..256

198. TShape компоненті Компоненттер палитрасының қай парағында орналасқан?


А) Additional
B) Standard
C) System
D) Win32
E) Dialogs

199. Қандай тұрақты көк түсті анықтау үшін қызмет етеді?


А) clBlue
B) clPink
C) clYellow
D) clBlack
E) clRed

200. Қандай тұрақты қара түсті анықтау үшін қызмет етеді?


А) clBlack
B) cBlack
C) Black
D) clPink
E) clYellow

201. TForm компонентінің қандай қасиеті форманы баспаға шығаруға арналған?


А) Print
B) Printer
C) Write
D) TextOut
E) OutText

202. Қандай қасиет жылжымалы ақпаратты анықтайды?


А) Hint
B) Text
C) Align
D) Left
E) Top

203. Қандай қасиет программаны іске қосқанда форманың экранда орналасуын анықтайды?


А) Position
B) PrintScale
C) BorderIcons
D) Left
E) Top

204. Компоненттер палитрасында не орналасақан?


А) қосқыш бойынша топталған компонеттер
B) таңдалынған компоненттің қасиеті
C) таңдалынған компонент бойынша анықтама
D) формаға орналасқан компоненттер тізімі
E) таңдалынған компоненттің оқиғалары

205. Объектілер инспекторында не орналасқан?


А) таңдалынған компоненттің қасиеті мен оқиғалары
B) таңдалынған компонент бойынша анықтама
C) қосқыш бойынша топталған компонеттер
D) формаға орналасқан компоненттер тізімі
E) компонент аттары

206. ListBox компонентінің ItemIndex қасиеті үнсіздік бойынша қандай мәнді қабылдайды?


А) -1
B) 0
C) 1
D) 5
E) 8

207. Дұрыс сипатталған процедураны табыңыз?


А) procedure <аты> [(<формальды параметрлер тізімі>)]
B) procedure <аты> [(<формальды параметрлер тізімі >)]: процедура типі
C) procedure < аты> <формальды параметрлер тізімі >
D) procedure < аты>
E) procedure <формальды параметрлер тізімі >

208. With біріктіру операторы не үшін қолданылады?


А) компонент қасиеттеріне жетуді жеңілдету үшін
B) бұл циклдық оператор
C) бұл кездейсоқ сандар генераторын инициализациалау операторы
D) бұл шартты оператор
E) бұл сызықтық оператор

209. TImage компонентінің SaveToFile әдісі қандай қызмет атқарады?


А) Timage-дің құрамын файл түрiнде сақтайды
B) графикалық файлды TImage компонентіне жүктейді
C) Timage компонентін көрсетпейді
D) Timage компонентіне мәліметтерді топтайды
E) Timage компонентін активтейді

210. Printer обектісінің Orientation қасиеті неге арналған?


А) парақты көлденең немесе тігінен ұйымдастыру үшін
B) Принтерден үнемді режимде баспаға шығару үшін
C) парақ шекарасын жоғарыдан орнату үшін
D) парақ шекарасын төменнен орнату үшін
E) парақ шекарасын сол жақтан орнату үшін

211. TCanvas объектінің StretchDraw(const Rect: TRect; Graphic: TGraphic) әдісі не үшін арналған?


А) белгіленген аймаққа Rect арқылы Graphic параметрінде көрсетілген бейнені салады
B) форманың жоғарғы сол жақ бұрышына Graphic параметрінде көрсетілген бейнені салады
C) Graphic объектісінің Rect параметрі арқылы белгіленген аймақты тазалайды
D) форманың төменгі оң жақ бұрышына Graphic параметрінде көрсетілген бейнені салады
E) форманың ортасына Graphic параметрінде көрсетілген бейнені салады

212. Қандай да бір компонент үшін оқиғалар өңдегiшін қалай құрамыз?


А) қажетті компонентті белгілейміз, оқиғалар қосқышына өтіп, қажетті оқиғаның оң жағын екі рет басамыз
B) қажетті компонентті екі рет басамыз
C) барлық жауабы дұрыс
D) қажетті компоненттің Caption ққасиетін өзгертеміз
E) қажетті компонентті бір рет басамыз

213. Программа коды терезесі не үшін арналған?


А) Программа мәтінін құру мен редактілеу үшін
B) негізгі компоненттерді орналастыру үшін
C) сақтау үшін
D) Компоненттер қасиетін өзгерту үшін
E) компоненттер оқиғасын өңдеу үшін

214. Inc(var X [ ; N: Longint ] ) процедурасы қандай жұмыс атқарады?


А) X мәнің 1-ге немесе N–ге өсіреді
B) X мәнің 1-ге немесе N–ге азайтады
C) X мәнін N–ге көбейтеді
D) X мәнің N–ге азайтады
E) X мәнің 1-ге азайтады

215. Қандай объект жүйеде орнатылған шрифтер тізімінен тұратын Font қасиетіне ие?


А) Screen
B) Form
C) Application
D) Style
E) Visible

216. Қай код жолы Label1 үшін асты сызылған шрифт стилін орнатады?


А) Label1.Font.Style:=[fsUnderline];
B) Label1.Font.Style:=[Underline];
C) Label1.Font.Style:=[sUnderline];
D) Label1.Font.Style:=[sBorder]
E) Label1.Font.Style:=[fsBorder]

217. Объектінің көрінуіне жауап беретін қасиет?


А) Visible
B) Transparent
C) ShowHint
D) Style
E) Font

218. Жылжымалы менюге жауап беретін қасиет?


А) PopupMenu
B) Menu
C) MainMenu
D) Transparent
E) ShowHint

219. Қандай да бір компонент үшін оқиғалар өңдегішін құраe ;jks


А) қажетті компонентті белгілейміз, оқиғалар қосқышына өтіп, қажетті оқиғаның оң жағын екі рет сырт еткіземіз
B) қажетті компонентті екі рет сырт еткіземіз
C) барлық жауабы дұрыс
D) қажетті компоненттің Caption ққасиетін өзгертеміз
E) қажетті компонентті бір рет басамыз

220. Программа коды терезесінің қызметі?


А) Программа мәтінін құру мен редактілеу
B) негізгі компоненттерді орналастыру
C) компоненттерді сақтау
C) сақтау
D) Компоненттер қасиетін өзгерту
E) компоненттер оқиғасын өңдеу үшін

221. Function Max(A,B: Integer): Integer; функциясы қай модульде сипатталады?


А) Math
B) Mathematics
C) Utils
D) Messages
E) Variants

222. Dec(var X [ ; N: Longint ] ) процедурасының қызметi?


А) X мәнiн 1 немесе N –ге азайтады
B) X мәнiн 1 немесе N –ге арттырады
C) X мәнiн N –ге көбейтiледi
D) X мәнiн 1-ге арттырады
E) X мәнiн N –ге арттырады

223. LongInt типiнiң диапазонын көрсетiңiз?


А) –2147483648..2147483647
B) –4294967295..4294967294
C) –65535..65536
D) -256..256
E) -16..256

224. Standard парағында қандай компоненттер орналасқан?


А) бiр де бiр программа оларсыз жұмыс iстей алмайтын Windows үшiн стандартты компоненттер
B) олардың көмегiмен терезелер түрлерiн ауыстыратын қосымша компоненттер
C) Windows үшiн стандартты диалогты терезелердi жүзеге асыратын компоненттер
D) Мәліметтер қорын өңдеуге арналған компоненттер
E) жүйелік компоненттер

225. Тұрақтының дұрыс сипатталуын табыңыз:


А) const H = 4;
B) const H: integer;
C) const H=integer;
D) const H := 4;
E) const H;

226. Trunc функциясы қандай әрекеттi атқарады?


А) real типтi санды integer типтi санға дейiн қияды
B) integer типтi санды real типтi санға түрлендiредi
C) real типтi санның бөлшек бөлiгiн белгiлеп, оны integer типiне түрлендiредi
D) real типтi санның қалдығын алады
E) integer типтi санды еселейді

227. var 1p: byte сипатталуы мүмкiн бе?


А) жоқ
B) иә
C) иә, бiрақ тек byte типi үшiн
D) сипаттау міндетті түрде осылайша жүргізіледі
E) иә, бірақ типін дұрыс көрсету қажет

228. Форманың KeyPreview қасиетiн True мәнiне орнату неге алып келедi?


А) форма белсендi компоненттен бұрын пернетақтадан оқиғаларды алады
B) пернетақтадан алған оқиға өңдегiшiн тек OnKeyPress өңдегiшiнде өткiзе алады
C) оқиға өңдегiш F1, F2..F12 пернелерiн басқанды қабылдамайды
D) Форманың өлшемін өзгертеді
E) Форманы көрсетпейді

229. TImageList компонентi Компоненттер палитрасының қандай парағында орналасқан?


А) Win32
B) Additional
C) Standard
D) System
E) Data

230. ComboBox1 тiзiмiндегi бiрiншi элементтi таңдаудың дұрыс вариантын табыңыз?


А) ComboBox1.ItemIndex:=0;
B) ComboBox1.ItemIndex[0]:=true;
C) ComboBox1.Items.Index:=0;
D) ComboBox1.ItemIndex:=1
E) ComboBox1.ItemsIndex:=1

231. TImage компонентi PSD форматын қабылдайды ма?


А) жоқ
B) иә
C) иә, егер сурет 64-тен көп қабаттан (слой) тұрмаса
D) иә, ол тек осы форматтағы суреттермен жұмыс істейді
E) иә, өйткені компонент осы форматпен жұмыс істеуге арналған

232. Edit компонентiндегi мәтіндi өзгертуге болмайтындай етiп жасау үшiн қандай қасиеттi True мәнiне орнату керек?


А) ReadOnly
B) Protect
C) NoChange
D) Text
E) Top

233. TTimer компонентi үшiн мүмкiн максимал интервал?


А) 0..4294967295 миллисекунд
B) 0.. 2147483647 миллисекунд
C) интервал шектелмеген
D) 0..60 миллисекунд
E) 0..360 миллисекунд

234. TButton компонентi Компоненттер палитрасының қандай парағында орналасқан?


А) Standard
B) Additional
C) Win32
D) System
E) Data

235. Дұрыс жазбаны табыңыз:


А) if i=1 then Form1.Close;
B) if i:=1 then Form1.Close;
C) if i= =1 then Form1.Close;
D) if i=1 Form1.Close
E) if then Form1.Close

236. Қандай тұрақты ақ түстi анықтау үшiн қызмет етедi?


А) clWhite
B) cWhite
C) White
D) WhiteColor
E) ColorWhite

237. Ұяшықтарды өзгерту үшiн StringGrid компонентiнiң қандай қасиетiн орнату керек?


А) Options.goEditing
B) Options.goRowSizing
C) Options.goColMoving
D) Options.goMoving
E) Options.goCol

238. Қандай әдiстiң көмегiмен форманы модальдi етiп бейнелеуге болады?


А) ShowModal
B) Show
C) ShowМ
D) ModalShow
E) Modal

239. MessageBox функциясы қандай қызмет атқарады?


А) экранға модальды формада кiшкене хабарлама шығарады
B) Windows хабарларды алу мен өңдеу циклiн қосады
C) Windows хабарын қабылдау үшiн функцияны тiркейдi
D) экранға шығарылған хабарламаны жабады
E) Windows стандартты хабарларын шақырады

240. Label1 үшiн шрифттiң асты сызылған стилiн орнату коды?


А) Label1.Font.Style:=[fsStrikeOut];
B) Label1.Font.Style:=[StrikeOut];
C) Label1.Font.Style:=[sStrikeOut];
D) Label1.Font.Style:=[ Strike];
E) Label1.Font.Style:=[];

241. Функцияның дұрыс сипатталуын таңдаңыз?


А) function <аты> [(<формальды параметрлер тiзiмi>)]: функция типi
B) function < аты > [(<формальды параметрлер тiзiмi >)]
C) function [(<формальды параметрлер тiзiмi >)]
D) function < аты >
E) function <аты>: функция типi

242. InputBox функциясы қандай жұмыс атқарады?


А) пайдаланушыға жол немесе сан енгiзуге мүмкiндiк беретiн енгiзу терезесiн шығарады
B) экранға модальды формада кiшiгiрiм хабарлама шығарады
C) Windows хабарламаны өңдеу мен алу циклын iске қосады
D) экранға шығарылған хабарламаны жабады
E) Windows стандартты хабарларын шақырады

243. GIF форматы Timage компонентiнiң қолдауына ие ме?


А) Жоқ
B) Иә, барлық жағдайда
C) Иә, егер бейнеде анимация болмаса
D) иә, ол тек осы форматтағы суреттермен жұмыс істейді
E) иә, өйткені компонент осы форматпен жұмыс істеуге арналған

244. Ttimer компонентi Компоненттер палитрасының қай парағында орналасқан?


А) System
B) Additional
C) Win32
D) Standard
E) Data

245. Mod операторы не үшiн арналған?


А) қалдықты шығару
B) бүтiндей бөлу
C) санды дөңгелектеу
D) бүтін санға түрлендіру
E) санның бүтін бөлігін алу

246. ShortInt типiнiң аралығы қандай?


А) –128..127
B) –256..255
C) –32768..32767
D) -60..60
E) -256..555

247. Abs функциясы қандай әрекеттi орындайды?


А) саның модулiн қайтарады
B) бөлiндiнiң бүтiн мәнiн қайтарады
C) санды бүтiнге жақындағанға дейiн жуықтайды
D) бүтін санға түрлендіру
E) санның бүтін бөлігін алу

248. TMemo компонентiнiң қай әдiсi оның құрамын тазалайды?


А) Clear
B) Cls
C) Clrscr
D) Delete
E) Del

249. Random функциясы қандай әрекеттi орындайды?


А) берiлген аралықтан кездейсоқ санды алады
B) нақты санды бүтiнге жақындағанға дейiн жуықтайды
C) нақты санның бүтiн бөлiгiн алады
D) бүтін санға түрлендіреді
E) санның бүтін бөлігін алады

250. TImage компоненті формаға бейнелерді орналастыру үшін арналған. Ол бейнелердің қандай типін қолдамайды?


А) *.gif
B) *.jpg
C) *.bmp
D) *.emf
E) *.wmf

251. Массивтi дұрыс сипаттауды көрсетiңiз?


А) k: array [1..100] of word;
B) k: array [1-100] of word
C) k:=array [1-100] of word;
D) k:=array [1][100] of word;
E) k=array [1][100] of word;


252. OnDblClick оқиғасы қай кезде болады?
А) пайдаланушы компонентке тышқанның сол жақ түймешесiн екi рет басқанда
B) пайдаланушы компонентке тышқанның оң жақ түймешесiн екi рет басқанда
C) пайдаланушы компонентке пернетақтадағы кез – келген перненi екi рет басқанда
D) пайдаланушы компонентті белгілегенде
E) пайдаланушы компонентті жылжытқанда

253. Var end: string; сипаттауы дұрыс болады ма?


А) жоқ
B) иә
C) иә, тек айнымалы жолдық типтi болса
D) иә, бірақ айнымалы бүтін типті болуы керек
E) иә, бірақ айнымалы нақты сан болуы керек

254. TmouseButton типтi айнымалы не үшiн қызмет етедi?


А) TMouseButton тышқанның оқиғаларды өңдегiшiнде тышқан пернелерiн анықтайды
B) TMouseButton тышқанның оқиғаларды өңдегiшiнде экран аймағын анықтайды
C) TMouseButton тышқанда жылжымалы сақинаның болуын анықтайды
D) TMouseButton тышқанда пернетақта түймешелерін анықтайды
E) TMouseButton тышқанда пернетақтаны анықтайды

255. ShowMessage процедурасы қандай әрекеттердi орындайды?


А) хабарлама және OK түймешесi бар терезенi шығарады
B) Windows хабарламаны өңдеу және алу циклын iске қосады
C) Windows хабарламасын қабылдау үшiн функцияны тiркейдi
D) экранға шығарылған хабарламаны жабады
E) Windows стандартты хабарларын шақырады

256. ShowHint қасиетi неге жауап бередi?


А) компонент жылжымалы ақпаратты (hint) көрсетуге
B) гипермәтінi менюдi көрсетуге
C) анықтама терезесiнiң ашылуына
D) терезенің жабылуына
E) форманың көрінбеуіне

257. Қате вариантты табыңыз?


А) айнымалы аты цифрдан басталуы мүмкiн
B) айнымалы аты орыс әрiптерiнен тұрмау керек
C) айнымалы атында “@” белгiсi болмайды
D) айнымалы аты латын әріптен тұрады
E) айнымалы атын пернетақтадағы кез-келген символ арқылы жазуға болмайды

258. String типi үшiн символдардың ең жоғарғы саны


А) 255
B) 128
C) 64
D) 32
E) 16

259. Программаның орындалуы кезiнде ұяшықтың биiктiгiн ауыстыру үшiн StringGrid компонентiнiң қандай қасиетiн өзгерту қажет?


А) Options.goRowSizing
B) Options.goEditing
C) Options.goColMoving
D) Options.goMoving
E) Options.goCol

260. Тригонометриялық функцияларды қолдану үшiн (sin,cos және т.б.) Math модулiн сипаттау қажет пе?


А) жоқ
B) иә
C) жоқ, егер синус және косинус талап етiлсе
D) қажет
E) иә, өйткені функциялар іске қосылмайды

261. Int функциясы қандай әрекеттi орындайды?


А) нақты санның бүтiн бөлiгiн қайтарады
B) бөлiндiден бүтiн санды қайтарады
C) санның модулiн қайтарады
D) қалдықты анықтайды
E) айнымалыны екі еселейді

262.TMouse объектiнiң қандай қасиетi тышқан курсорының координаттары туралы ақпаратты қамтиды?


А) CursorPos
B) Pos
C) Cursor
D) Top
E) Left

263. Label1 үшiн шрифттi курсив стилiне орнататын код жолын табыңыз?


А) Label1.Font.Style:=[fsItalic];
B) Label1.Font.Style:=[Italic];
C) Label1.Font.Style:=[sItalic];
D) Label1.Font.Style:=[sBorder];
E) Label1.Font.Style:=[sBorder];

264. Жолдық тұрақтылар массивiнiң дұрыс сипатталуын табыңыз?


А) const strDay : array[1..2] of string = ('строка1','строка2');
B) const strDay : array[1..3] = ('строка1','строка2');
C) const strDay : array[1..3] of string = ('строка1','строка2');
D) var strDay : array[1..3] of string = ('строка1','строка2');
E) var strDay : array[1..3] of string = ('строка1','строка2');

265. Қандай өрнекте k айнымалысы true мәнiне ие болады?


А) if sqr(5)=25 then k=true;
B) if 5= 25 then k=true;
C) екi жауап та дұрыс
D) if sqr(5)=25 then k=false else k=true;
E) if abs(5)=25 then k=false else k=true;

266. BitBtn компонентiнiң қандай қасиетi түймешедағы сурет үшiн жауап бередi?


А) Glyph
B) Picture
C) Icon
D) Caption
E) Top

267. Қандай әдiстiң көмегiмен Edit компонентiндегi мәтіндi алмастыру буферiне көшiруге болады?


А) CopyToClipboard
B) CutToClipboard
C) MoveToClipboard
D) PasteToClipboard
E) Clipboard

268. Ағымды уақыт пен күндi қайтаратын функция?


А) Now
B) GetTime
C) GetDate
D) GetYear
E) GetMonth

269. TMouseButton типiнiң дұрыс сипатталуын табыңыз?


А) TMouseButton = (mbLeft, mbRight, mbMiddle);
B) TMouseButton = (mbLeft, mbRight, mbMiddle, mbShift, mbAlt, mbCtrl);
C) TMouseButton = (mbLeft, mbRight);
D) TMouseButton = (mbAlt, mbCtrl);
E) TMouseButton = (mbLeft, mbCtrl);

270. Кездейсоқ сандар генераторын қандай функция бередi?


А) Randomize
B) Random
C) Rnd
D) Int
E) Mod

271. Tmemo-ның қандай қасиетi жылжымалы жолды (Scroll Bars) көрсетудi анықтайды?


А) ScrollBars
B) Scroll
C) ScrBr
D) Bars
E) Scrolling

272. Код редакторында мәтіндi iздеуге арналған пернелер комбинациясы?


А) Ctrl+F
B) F3
C) Alt+F7
D) F9
E) Ctrl+F9

273. Объектiлер инспекторын қандай перне шақырады?


А) F11
B) F10
C) F12
D) F9
E) F8

274. TmenuItem-ның қандай қасиетi меню пунктiнiң жанында салынатын суреттi қамтиды?


А) Bitmap
B) Picture
C) Icon
D) Caption
E) Top

275. Екi өлшемдi массивттiң дұрыс сипатталуын табыңыз?


А) k: array [1..100,1..100] of word;
B) k: array [1-100,1-100] of word
C) k:=array [1-100,1..100] of word;
D) k:=array [1-100][1..100] of word;
E) k:array [1-100][1..100] of word;

276. Меню пунктерiне жылдам қол жету үшiн қандай пернелер жиынтығы қолданылады?


А) ShortCut
B) HotKey
C) Keys
D) Caption
E) Top

277. Терезелер тiзiмiн ашу үшiн арналған пернелер жиынтығы?


А) Alt-0
B) Shift-0
C) Ctrl-0
D) Alt-2
E) Alt-3

278. Қандай әдiстiң көмегiмен Edit компонентiнде барлық мәтіндi белгiлеуге болады?


А) SelectAll
B) SelectAllText
C) SelectText
D) Select
E) Selected

279. Мынандай сипаттау дұрыс болады ма: var begin: byte;


А) жоқ
B) иә
C) иә, бiрақ тек byte типтi айнымалы үшiн
D) byte типті айнымалылар осылай сипатталады
E) сипаттау осылай жүргізіледі


280. OnMouseDown оқиғасы қандай жағдайда болады?
А) қолданушы тышқан түймешесiн компонентке басқанда
B) қолданушы тышқан көрсеткiшiн компонентке жоғарыдан төмен жылжытқанда
C) қолданушы тышқан көрсеткiшiн компоненттiң төменгi сол жақ бұрышына апарғанда
D) қолданушы компонентті жылжытқанда
E) қолданушы тышқан көрсеткiшiн форма шетіне апарғанда

281. Консолдық қосымша дегеніміз не?


А) Ms Dos операциялық жүйесінде жұмыс істеуге арналған программа
В) Программаның бір бөлігі
С) Көмекші программа
Д) Қосымша программа
Е) Тышқан көмегінсіз жұмыс атқара алмайтын программа

282. Консол дегеніміз не?


А) Монитор мен пернетақтаның біртұтас құрылғы ретінде қарастырылуы
В) Тышқанның программаны іске қосуда басты құрал ретінде қолданылуы
С) Формаға компоненттерді орналастыру
Д) Оқиғалар өңдеу
Е) Компонент қасиеттерін таңдау

283. файл дегеніміз не?


А) бір типті элементтердің тізбегінен тұратын белгілі бір атқа ие құрылымды берілгендер типі
В) қарапайым операторлар
С) математикалық функциялар
Д) программа бөлігі
Е) Көмекші программа

284. Файлды сипаттау?


А) Аты: file of элемент типі
В) Аты: array элемент типі
С) Аты: file of [ ]
Д) Аты: file of [1..100]
Е) Аты: file

285. Формаға қажет компонентті орналастыру тәсілі


А) компонентке бір рет, кейін форманың кез келген орнына сырт еткізу
B) формаға бір рет, кейін компонентке сырт еткізу
C) компонентке бір рет сырт еткізу
D) форманы екі рет сырт еткізу
E) компонентті таңдап, ALT түймешесін басу

286. Визуалды емес компонентті таңдаңыз


А) TDataBase
B) TEdit
C) TLabel
D) TButton
E) TBitBtn

287. Сурет редакторын іске қосу жолы


А) Сервис => Image Editor
B) Выполнить => Image Editor
C) Проект => Image Editor
D) Файл => Image Editor
E) Правка=> Image Editor

288. TLabel компонентінің қызметі:


А) экранға мәтінді шығару
B) графикалық файлды көрсету
C) мәтінді енгізу
D) программа кодын жазу
E) кестені бейнелеу

289. TListBox компонентінің қызметі.


А) жылжымалы тізімді көрсету
B) экранға мәтінді шығару
C) мәтінді енгізу
D) программа кодын жазу
E) кестені бейнелеу

290. Шрифтің типін, өлшемін, стилін және түсін анықтайтын қасиетті көрсетіңіз.


А) Font
B) Items
C) Lines
D) Caption
E) Visible

291. Белгіленген компонентті артқы жағына қалай орналастыру жолы


А) Правка => Сделать нижним
B) Сервис => Переместить компонент на задний план
C) Файл => Задний план
D) Проект => Задний план
E) Окно => Расположить

292. Формада көрiнбейтiн компоненттi таңдау жолы.


А) Объектiлер инспекторының жоғарғы жағында орналасқан тiзiмнен
B) Компоненттер менюiнен
C) Менюдiң Поиск => Найти компонент пунктi арқылы
D) Компоненттер палитрасынан
E) Программа коды терезесінен

293. IntToStr функциясының қызметі.


А) бүтiн санды жолдық айнымалыға түрлендiредi
B) бүтiн санды жолдық массивке түрлендiредi
C) бүтiн санның ондық бөлiгiн бөлiп, оны жолдық айнымалыға айналдырады
D) жолдық айнымалыны бүтін санға түрлендіреді
E) жолдық айнымалыны жолдық массивке түрлендіреді

294. Delphi проектінің негізгі файлы.


А) Project1.dpr
B) Programm1.dpr
C) Main1.dpr
D) Unit1.dpr
E) Main.dpr

295. *.dfm файлдары не үшін қолданылады?


А) форманың сыртқы түрі жайлы ақпаратты сақтау үшін
B) жұмысшы кеңістіктің жағдайы туралы ақпаратты сақтау үшін
C) программалық кодты сақтау үшін
D) арнайы командаларды сақтау үшін
E) әдістер мен оқиғаларды жүзеге асыру үшін

296. Caption қасиетінің қызметі.


А) компонентте жазбаны бейнелеу
B) компонент түсін анықтау
C) формадағы компоненттің көрінуін анықтайды
D) формадағы компоненттің стилін анықтайды
E) компонент шрифтін анықтайды

297. StrToInt функциясының қызметі.


А) жолдық айнымалыны бүтін санға түрлендіру
B) жолдық массивті бүтін санға түрлендіру
C) 5-ке бөлгендегі қалдықты жолдық айнымалыға түрлендіру
D) бүтін санды жолдық айнымалыға түрлендіру
E) бүтін санды жолдық массивке түрлендіру

298.. byte типінің диапазоның көрсетiңiз


А) 0..255
B) 0..65535
C) 0..4294967295
D) -255..65535
E) -1.. 4294967295

299. TMainMenu компонентінің қызметі.


А) программаға негізгі менюді орналастыруға мүмкіндік береді
B) жылжымалы менюді жасауға мүмкіндік береді
C) экранға мәтінді көрсетуге арналған
D) түймеше жасауға арналған
E) мәтінді енгізуге арналған

300. TMaskEdit компоненті қандай қызмет атқарады?


А) Tedit-ке ұқсас, бірақ енгізілген мәтiндi форматтау мүмкіндігіне ие
B) жылжымалы тізімді көрсетуге мүмкіндік береді
C) түймешенi басқанда қандай да бір әрекетті орындауға мүмкіндік береді
D) мәтінді енгізуге арналған
E) жылжымалы менюді жасауға мүмкіндік береді

Достарыңызбен бөлісу:
©kzref.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет