1-та тўғри жавобли узбекча тестларбет4/4
Дата17.03.2018
өлшемі1.08 Mb.
#21324
1   2   3   4

А. патологик ўзгариш ички азолар (қизилунгач, ошқозон, упка, буйрак. да хам кузатилса*

Б. психо-эмоционал холатлар

В. огиз шиллиқ кавати зарарланиши

Г. улим кузатилмайди

38. 8 ёшли бемор терисида тугунчалар бўлиши ва кўпроқ кечалари безовта этиб, қичиши натижасида терида тирналишлар борлиги аниқланган.

I. Бу белгилар қайси касалликка хос:

А. қўтир*

Б. педикулёз

В. себорея

Г. Дюринг дерматози

II. Касалликни даволаш:

А. Демьянович усули*

Б. ДДС


В. кортекостероид крем

Г. ностероид яллиғланишга қарши воситалар

III. Касалликдаги бирламчи элемент характери:

А. пролифератив, бўшлиқсиз, юзаси 1 см дан кичик элемент*

Б. эксфератив, бўшлиқсиз, тез пайдо бўлиб , тез йуқолади

В. пролифератив, теридан кўтарилмайдиган, чегараланган яллиғли элемент

Г. йирингли, бирламчи элемент

39. 30 ёшли беморда 1 ойдан ортиқ сабабсиз диарея , иситмалаш , тери ва шиллиқ каватнинг шикастланиши аниқланган, қон анализида Т- хелперлар камлиги, Ig A, ва G ортганлиги аниқланди:

I. Бу белгилар қайси касалликка хос:

А. ОИТС*


Б. мохов

В. захмнинг 3- даври

Г. сўзак

II. Касаллик этиологияси:

А. ОИТВ-1,2 ретровируслар*

Б. ОГВ-1 ,2 фиьтрловчи вируслар

В. трихофитон замбуруғи

Г. стафилакокклар

III Даволаш:

А. антиретровирусли ва симптоматик даво*

Б. фильтрловчи даво

В. замбругларга қарши даво

Г. яллиғланишга қарши даво

40. 22 ёшли бемор бошининг сочли қисмида бир ойча олдин соч тўкила бошлагани ва бир неча соч тукилган ўчоқлар пайдо бўлгани билан врачга мурожат килди, ўчоқлардаги тери яллиғланмаган, беморни безовта килмади:

I. Ташхис. :

А. ўчоқли алопеция*

Б. фавус

В. қизил югирик

Г. 2- ламчи захм

II. Этиологияси:

А. стресс, эндокрин безлар фаолияти бузилгани*

Б. фильтрланувчи вирус

В. трихофитон замбуруғлар

Г. ретровирус

III. Даволаш самарадорлиги:

А . тери ва соч қопчалари атрофияга учраса даво самара бермайди*

Б. ўчоқдаги ўзгарган сочларни олиб ташлаш

В. замбругларга қарши воситалар

Г. зарарланган жойга 2-3 % ли йод эритмаси, 10% ли олтингугурт малҳами суртилади

41. Шифокор қабулига 50 ёшли эркак бемор келди. Беморда сезувчанлик йўқолган, текширилганда иссиқни, совуқни, оғриқни сезиш йўқ, беморни юзи “шер афтини ” эслатади.

I. Ташҳис:

А. мохов*

Б. куйдирги

В. тери сили

Г. пиодермия

II. Касаллик кўзғатувчиси:

А. Mukobаkterium lepra homines*

Б. Leshmania tropica

В. Sarkoptes hominis

Г. Candida albicans

III. Даволаш:

А. сулъфон препаратлари*

Б. витаминотерапия

В. яллиғланишга қарши воситалар

Г. вирусга қарши воситалар

42. Шифокор қабулига 30 ёшли аёл келди. Беморнинг оғиз бурчакларида ва жинсий аъзолар соҳасида гуруҳ-гуруҳ жойлашган пуфакчалар ва эрозиялар бор:

I. Ташҳис:

А. оддий учуқ *

Б. тери сили

В. қизил ясси темиратки

Г. ранг-баранг темиратки

II. Қўзғатувчиси :

А. фильтрланувчи вирус*

Б. бактериялар

В. ташқи муҳит омиллари

Г. замбуруғ

III. Бирламчи элементи:

А. пуфакча*

Б. тугунча

В. пуфак


Г. тугун

43. Шифокор қабулига 50 ёшли эркак бемор келди. Беморнинг оғиз шиллиқ пардасида, милкда пуфаклар пайдо бўлган, пуфаклар суюқлиги шаффоф:

I. Ташҳис:

А. пўрсилдоқ яра*

Б. оддий учуқ

В. педикулёз

Г. юқумли малюска

II. Бирламчи элементи:

А. пуфак*

Б. тугун


В. йирингча

Г. қаварчиқ.

III. Қайси симптом характерли:

А. Ниқолъский симптоми*

Б. Олма желеси симптоми

В. Зонд тушиб кетиш симптоми

Г. Тасбеҳ симптоми

44. Шифокор қабулига 5 ёшли бемор қизча келди, унинг юз, кўз атрофи ва

бурун соҳасида майда, чегаралари аниқ, ялтироқ оқиш марварид

рангли, марказида киндиксимон ботиқчали тугунчалар пайдо бўлган:

I. Ташҳис:

А. юқумли моллюска*

Б. тери сили

В. ранг-баранг темиратки

Г. ўткир учли кондилома

II. Бошқа турдаги элементлардан ажратиб турувчи белги:

А. марказдаги ботиқчадан бутқасимон масса чиқиши*

Б. тошма ўзига хос тузилишга эгА.

В. ботиқчасимон йиринг чиқиши билан

Г. ҳаммаси нотўғри

45. Шифокор қабулига 45 ёшли аёл бемор келди. Бемор билагининг ички

юзасида, билак панжа бурмасида, жинсий аъзолари сохасидаги терида кўкимтир-қизғиш рангли ясси тугунчалар ва уларнинг кўшилишидан ҳосил бўлган пилакчалар бор:

I. Ташҳис :

А. қизил ясси темиратки*

Б. Жеберда пушти рангли темиратки

В. тери сили

Г. заҳмнинг бирламчи даври

II. Прогнози:

А. яхши кечади*

Б. ҳаёт учун хавфли

В. ҳаёт учун хавфсиз.

Г. асоратга олиб келади.

III. Давоси:

А. барчаси тўғри*

Б. преднизалон малҳами

В. гидрокортизон супензияси

Г. иммунотерапия

Д. седатив терапия

46. Шифокор қабулига 41 ёшли бемор келди, беморнинг болдирида

чегараланган тугунчалар пайдо бўлган, терида экскориация белгилари, қонли қалоқчалар пайдо бўлган:

I. Ташҳис:

А. тугунчали қичима*

Б. тери сили

В. тери югуриги

Г. экземА.

II. Дифференциал ташҳиси :

А. Lichen ruber verrukosus*

Б. Neurodermites circumscipta

В. Prurigo

Г. Exzema

III. Даволаш:

А. атрофига 2 %ли новокаин*

Б. суюқ азот

В. седатив ва дезинтакцикацион препаратлар

Г. ҳаммаси тўғри

47. Шифокор қабулига 46 ёшли аёл терига тошмалар тошиши ва кучли қичишиш шикояти билан мурожаат қилди. Объектив кўрилганда қўл ва оёқ панжалари, қўлларнинг букувчи, оёқларнинг ёзувчи соҳаларида полигонал шаклли, кўкимтир-қизғиш рангли, ўлчамлари 0,3-0,8 диаметрли, ясси, марказида киндиксимон ботиқлик мавжуд тугунчалар (пилакчалар. , оғиз шиллиқ пардасида ўлчами 2 мм майда оқиш- қўнғир тусли, ялтироқ тугунчалар (пилакчалар. аниқланди. Уикхем сеткаси белгиси мусбат:

I. Сизнинг ташхисингиз:

А. қизил ясси темиратки*

Б. қизил югурик

В. пушти рангли темиратки

Г. псориаз

Д. ўраб олувчи темиратки

II. Оғиз шиллиқ пардасидаги тошмалар касалликнинг қайси турига

хос:


А. типик*

Б. экссудатив гиперемик

В. эрозив-ярали

Г. бўллёз

Д. гиперкератотик

III. Даволаш тактикангиз:

А. витаминотерапия, седатив терапия*

Б. гормонал терапия, жарроҳлик амалиёти

В. жарроҳлик амалиёти, криодеструкция

Г. витаминотерапия, жарроҳлик амалиёти

Д. даво талаб этилмайди

48. Шифокор қабулига 18 ёшли қиз тана терисида енгил қичишишга эга бўлган, майда 1-3 мм дан то 1-2 см катталикгача бўлган пушти рангли доғлар тошганлиги билан мурожаат қилди. Анамнезидан: 2 ҳафта олдин бемор бир оз дармонсизлана бошлаган. Сўнг эпигастрал соҳасига катталиги 3,5-4 см келадиган, овалсимон, чегаралари аниқ бўлган битта пушти рангли доғ пайдо бўлади. Бир неча кун ичида доғ атрофи сал кўтарилиб, маркази сариқсимон-пушти рангга киради ва кепакланади. Бемор танасига эса сони кўп, майда тошмалар тошади:

I. Сизнинг ташхисингиз:

А. Жибернинг пушти рангли темиратки*

Б. розеолез захм

В. псориаз

Г. қизил ясси темиратки

Д. ўраб олувчи темиратки

II. Юқоридаги касалликнинг розеолез захм билан дифференциал

ташхис белгиси:

А. серологик реакция*

Б. ўткир яллиғланиш элементлари

В. периферик ўсиши

Г. бирламчи эффект

Д. юқоридаги касалликнинг иккинчи номи розеолез захм

49. Шифокор қабулига 15 ёшли қиз юзига тошмалар тошиши шикояти билан мурожаат қилди. Объектив кўрилганда юз терисида сариқсимон-қизил рангли, катталиги 2-5 мм келадиган, юмшоқ консистенцияли дўмбоқчалар аниқланди. “Олма желеси” ва Поспелов симптомлари мусбат:

I. Сизнинг ташхисингиз:

А. сил волчанкаси*

Б. тери лейшманиози

В. моховнинг лепроматоз тури

Г. моховнинг туберқўлоид тури

Д. пўрсилдоқ яра

II. Касаллик қўзғатувчиси бўлиб хисобланади:

А. mycobacterium tuberculosis*

Б. Боровский таначаси

В. candida albicans замбуруғи

Г. эхинококк

Д. қўтир канаси

50. Шифокор қабулига 26 ёшли эркак терисига тошмалар тошиши ва айниқса кечаси кучаядиган тери қичиниши шикояти билан мурожаат қилди. Объектив кўрилганда қўл панжаси, бармоқлар ораларида жуфт-жуфт жойлашган эрозия ва тугунчалар(пуфакчалар. ва улар орасида 5-10 мм келадиган чизиқлар топилди:

I. Сизнинг ташхисингиз:

А. қўтир*

Б. трихомониаз

В. қизил югурук

Г. микроспория

Д. псориаз

II. Касалликнинг қўзғатувчиси бўлиб хисобланади:

А. қўтир канаси*

Б. замбуруғ

В. бактерия

Г. бош бити

Д. чов бити

51. Шифокор қабулига 29 ёшли аёл юзига тошмалар тошиши шикояти билан мурожаат қилди. Объектив кўрилганда беморнинг пёшона, ёноқлар, бурун, ияк-даҳан соҳаларида диффуз қизғиш-кўкимтир эритематоз фонда папулёз, пустулёз элементлар аниқланди. Тошмалардан Demodex folliculorum канаси топилди:

I. Сизнинг ташхисингиз:

А. пушти рангли ҳуснбузар*

Б. себореяли дерматит

В. қўтир


Г. ранг-баранг темиратки

Д. псориаз

II. Бу касаллик эркакларда қандай оғир асоратга олиб келади:

А. ринофима*

Б. соч тўкилиши

В. карлик

Г. бепуштлик

52. Шифокор қабулига 44 ёшли эркак терисига тошмалар тошиши шикояти билан мурожаат қилди. Объектив кўрилганда беморнинг бўйин, кўкрак, курак, қўл соҳаларида жигарранг рангидаги майда доғлар аниқланди. Бу доғлар беморни безовта қилмайди. Анамнезидан: бемор 4 йилдан бери қандли диабет билан касалланган:

I. Сизнинг ташхисингиз:

А. ранг-баранг темиратк*

Б. псориаз

В. ўраб олувчи темиратки

Г. себореяли дерматит

Д. оддий ҳуснбузар

II. Касаллик қўзғатувчиси бўлиб:

А. замбуруғ*

Б. бактерия

В. гижжалар

Г. вирус

Д. қўтир канаси

III. Касалликка тўғри ташхис қўйишга ёрдам берувчи синама:

А. Бальцер синамаси*

Б. Поспелов А. синамаси

В. Брок синамаси

Г. Сезари синамаси

Д. Никольский белгиси

54. Шифокор қабулига 11 ёшли ўғил бола бошида сочларнинг тўкилиши шикояти билан мурожаат қилди. Объектив кўрилганда бемор бошининг тепа соҳаси сочлари тўкилгани, ўрнида сарғиш қалоқчалар ва чандиқ қолгани, бемордан эса қўланса сичқон ҳиди келиши аниқланди:

I. Сизнинг ташхисингиз:

А. фавус*

Б. ўчоқли аллопеция

В. тотал аллопеция

Г. микроспория

Д. трихофития

II. Шу касалликка хос морфологик элемент:

А. скутула*

Б. розеола

В. эритема

Г. рупия


Д. арчиқ

55. 5 ёшли ўғил бола терисига тошмалар тошиши шикояти билан шифокорга мурожаат этди. Объектив кўрилганда бемор юзи, бўйни ва кўкрак соҳаларида тери юзасида майда (3-4 мм. , чегаралари аниқ, ялтироқ, оқиш марварид рангли, марказида киндиксимон ботиқчали, зич-эластик консистенцияга эга тугунчалар аниқланди:

I. Сизнинг ташхисингиз:

А. юқумли моллюск*

Б. ўткир учли қандилома

В. қизил ясси темиратки

Г. жамраб олувчи темиратки

Д. пўрсилдоқ яра

II. Касаллик қўзғатувчи бўлиб:

А. вирус*

Б. бактерия

В. замбуруғ

Г. экзоген омиллар

Д. гижжалар

III. Тугунчаларни ён томонларидан сиқиб кўрилганида, марказидаги:

ботиқчадан бўтқасимон масса, яъни . . . . . . . . . . . . . чиқади.

А. моллюск таначалари*

Б. стрептококк

В. стафилококк

Г. қўтир канаси

Д. йирингли экссудат

56. Қандли диабет билан оғриган беморнинг жинсий олат бошчасида гиперемияланган ва қаттиқ қичишиб турадиган ўчоқлар бор. Уларни ичида юза шилинишлар (эрозиялар. , четларида эса мацерацияланган эпидермис: I. Ташхис:

А. қандидиозли баланпостит*

Б. фагеденик шанкр

В. контактли дерматит

Г. чегараланган эритема

Д. жинсий аъзолар герпеси.

II. Дифференциал диагностика:

А. юқумли моллюск*

Б. сўзак


В. захм

Г. мохов


Д. сугал

57. Бемор бошини соч қисмида чегараси аниқ эритемали қипиқли ўчоқлар бор. У ерда сочлар бир мунча баланд бўлиб узилган. ВУД лампаси билан курилганда яшил ериклик кузатилади:

I. Ташхис:

А. микроспория*

Б. трихофития

В. кал


Г. оддий темиратки

Д. эритематоз

II. Бу касаллик патогенези асосида қонда қайси фермент активлигининг пасайиши етади:

А. фунгистаза*

Б. эластаза

В. ДНК-аза

Г. каталаза

Д. РНК-аза

III. Дифференциал диагностика:

А. фавус*

Б. сикоз

В. трихофития

Г. дермофития

Д. руброфития

58. Беморни кўкрагида,орқасида,елкасида оч-пушти-саргиш рангда бир- бирига қўшилиб жимжимадор ўчоқларни хосил килувчи доғлар тошган. Бальцер синамаси мусбат:

I. Ташхис:

А. ранг- баранг темратки*

Б. микроспория

В. рубромикоз

Г. Жиберни пушти темираткиси

Д. тангачали темератки

II. Дифференциал ташхиси:

А. захм лейкодермаси*

Б. бластомикоз

В. риноспоридоз

Г. хромомикоз

Д. фавус

III. Даволаш:

А. Демьянович усули*

Б. дреасян суюқлиги

В. Бальцер суюқлиги

Г. Вуд суюқлиги

Д. Грезиофульвин эритмаси

59. Беморни терисида думалоқ шаклдаги, катталиги 5-6 мм келадиган усти бир оз майда кепаксимон тангачалар билан копланган доғлар бор. Йоднинг 5%ли эритмаси билан суртганда доғлар якқол кўриниб туради:

I. Ташхис-:

А. ранг- баранг темиратки*

Б. кўп шаклли экссудатив эритема

В. Дюринг учуксимон дерматити

Г. йододерма


  II. Қайси синама мусбат бўлади:

  А. Бальцер*

  Б. Вуд

  В. Демьянович  Г. Хант

  III. Қайси симптомга асосланиб диагноз куйилади:

  А. Бенье

  Б. Банье


  В. Хант

  Г. Шеклаков

  60. Анус атрофидаги сохаларда "гул карамга" ухшаш, тагида тор оёқчали сугалсимон усимталар бор. РВ манфий, туанк хужайралари аниқланмаган:


I. Ташхис:

А. ўткир учли кондилома*

Б. кенг кондилома

В. сугалсимон қизил ясси темератки

Г. тарқалувчи пўрсилдоқ яра

Д. тугунчали сохта захм

II. Бу касалликни қандай вирус чакиради:

А. папилловирус*

Б. ретровирус

В. ОРВИ


Г. цитомёғаловирус

III. Давоси:

А. коагуляция*

Б. йод суркаш

В. кортикостероид малҳамлар

Г. терапевтик

61. Беморни қўлтик остида пуфаклар, папилломали усимталари бор эрозиялар аниқланади. Никольский симптоми мусбат:

I. Ташхис:

А. вегетатив пўрсилдоқ яра*

Б. гидраденит

В. скродулодерма

Г. эритразма

Д. бурмалар орасидаги тангачали темератки

II. Бу касалликнинг неча хили фарқланади:

А. 4*

Б. 3


В. 5

Г. 2


III. Патогенези асосида қандай жараён етади:

А. акантолиз

Б. дискератоз

В. гранулез

Г. спонгиоз

62. Беморда шамоллашдан сўнг терисида ковургалараро нерв толалари буйлаб унг тарафда майда везеқўлез элементлар тошган, оғрик бор.

I. Ташхис:

А. ўраб олувчи темератки*

Б. оддий пуфакчали темератки

В. сикнинг оддий темераткиси

Г. тери силини олтин темератки тури

Д. пуфакли стрептодермА.

II. Дастлабки чора тадбирлар:

А. анальгин

Б. акловир

В. теброфен

Г. витаминлар

III. Бирламчи элемент нима:

А. пуфакча

Б. дўмбоқча

В. йирингча

Г. қаварчиқ

63. Бемор анчадан бери қандли диабет билан касал, олат териси ва чов-сон сохасида қичиш билан кечувчи майда ёрқин-қизил рангли эрозия аниқланади. Эрозия атрофи эпидермиси шилинган. Тери гиперемияланган, шишган. Эрозия юзаси оқ караш билан қопланган. Субьектив:қичишиш, ачишиш.

I. Дастлабки ташхис:

А. кандидоз*

Б. герпес

В. контактли дерматит

Г. экзема

Д. эритразма

II. Даволаш:

А. дифлюкан, орунгал, низорал*

Б. валодесан, мерказолил, уназин

В. холагол, микроцид, протаргол

Г. циквалон, пантоцид, рифампицин

Д. эритрамицин, эуфиллин, бисакодил

III. Қайси дори воситалари шу касалликни ривожланишига олиб келади:

А. пенициллин*

Б. нистатин

В. норсульфазол

Г. олиговит

Д. леворин

64. Бемор 30 ёшда, стрессдан кейин қўлнинг букилувчи юзасида қалин

полигонал шаклли, кўк-бинафша рангда, киндиксимон ботиқлик

тугунча бор, ён томонлама ёритилганда Уикхем сеткаси кўринади. . Субьектив: доимий қичишиш:

I. Ташхис:

А. қизил ясси темратки*

Б. псориаз

В. қўтир кана

Г. қичима

Д. парапсориаз

II. Бу касалликда эпидермисда асосан қандай ўзгаришлар кузатилади:

А. гранулез*

Б. акантолизис

В. гиперкератоз

Г. вакуолали дистрофия

Д. спонгиоз

III. Даволаш:

A. диазолин

Б. гризеофульвин

В. пенициллин

Г. тинидазол

Д. спрегаль

65. 60 яшар бемор терисида кўп сонли, таранг, ичида сероз суюқлиги бор пуфаклар, оғрикли эрозиялар тошган. Суртмаларда Тцанк хужайралари топилган:

I. Сизнинг ташхисингиз:

А. пўрсилдоқ яра*

Б. пуфакли токсикодермия

В. дюринг учуксимон дерматити

Г. Левер пемфигоиди

Д. юзаки трихофития

II. Ташхисини тасдиклашда қўлланиладиган лаборатор текширув:

А. босма суртмаларни акантолитик хужайраларга текшириш*

Б. қонни электролитларга текшириш

В. пуфаклардаги суюқликни эозинофилларга текшириш

Г. пуфаклардаги суюқликни флорасини текшириш

Д. қоннинг тахлили

66. Беморни оёқ-қўллари терисида гурух-гурух турган пуфакчалар, тугунчалар, қаварчиқлар, эрозиялар, қора қўтирлар мавжуД. Никольский симптоми манфий. Қонда ва пуфаклар суюлигида эозинофилия:

I. Сизнинг ташхисингиз:

А. Дюринг учуксимон дерматити*

Б. чин гўш

В. пўрсилдоқ яра

Г. ўраб олувчи темиратки

Д. себорея

II. Яна қандай синама бу касаллик учун мусбат:

А. Ядассон синамаси*

Б. Асбо-Ганзен синамаси

В. зонд синамаси

Г. тцанк хужайралар синамаси

Д. Бенье-Мёшерский Синамаси

67. Бемор шамоллашдан сўнг терисида ковургалараро нерв толалари буйлаб унг тарафда майда везикулез элементлар тошган, оғрик бор:

I. Ташхис:

А. ўраб олувчи темиратки*

Б. оддий пуфакчали темиратки

В. Сикнинг оддий темираткиси

Г. тери силини олтин темиратки тури

Д. Юқумли моллюск

II. Даволашда биринчи навбатда қандай препаратлар ишлатилади:

А. анальгин, баральгин*

Б. актовёғин, активланган кўмир

В. вишневский малҳами

Г. амитриптилин, супрастин

Д. сибазон, бензонал

68. Бемор енок терисида икки томонлама симметрик пушти қизил пилакчалар ва бироз қипиқланиш кузатилади. «Аёллар туфлиси» ва «Бенье Мёшерский» симптомлари мусбат. Ўчоқлар маркази атрофияланган:

I. Дастлабки ташхис:

А. дискоидли қизил югурик*

В. псориаз пилакчалари

С. сарамас

Д. розацеа

Е. эритродермия

II. Бу ташхис ўчоқлари нимани эслатади:

А. капалакни*

В. архипелаг оролчаларини

С. венера маржони

Д. хар-хил фигуралар

Е. халқа-халқа

69. Хиндистондан У. исмли 35 ёшлик жинси эркак бемор Ўзбекистонга қариндошлариникига мехмонга келади. У ерда озгина иссиқ чой қўлига тўкилиб кетади, лекин оғриқ сезмайди. Шунда қариндошлари хайрон бўлиб шифокорга мурожат этишади. Шифокор тери сатхида сезувчанлик йўқолганлигини, юз сохасида турли катталикдаги овалсимон оқ доғлар борлигини аниқлаб ва тери-таносил диспансерига йўлланма беради:

I. Ташхис:

А. мохов*

Б. тери лейшманиози

В. лямблез

Г. витилиго

Д. шахар лейшманиози

II. Касаллик инкубацион даври қанча:

А. 1-20 йилгача*

Б. 7-21 кунгача

В. 2 ойдан 2 йилгача

Г. 21-30 йиллар

Д. номалум

III. Профилактикаси:

А. оила аъзоларини ва яқин муолқотда бўлганларини текшириш*

Б. бошқа миллат аёлга уйланиш, шунда ген орқали тарқалиши олди олинади

В. тери пластикасини ўтказиш

Г. изоляция қилиб чегараланган худудларга юбориш

Д. сув хавзаларни тозалаш

70. К. исмли 23 ёшли йигит шифокорга мурожат қилган- шикоятлари ва объектив текширувга кўра: айниқса кечаси тери қичишига, терисида эрозиялар, майда пуфаксимон жуфт-жуфт жойлашган тугунчалар, тирналишлар борлиги аниқланди:

I. Ташхис :

А. қўтир*

Б. дерматит

В. захмнинг 2ламчи даври

Г. қизил ясси темиратки

Д. аллергик касаллик

II. Лаборатор текширув: :

А. нина учи билан эрозия сохасидаги тери сатхидан(эпидермисдан. патологик материал аста- секин олиб микроскопда текшириш6*

Б. ахлатни текшириш

В. реакция Вассерман синамасини ўтказиш

Г. дерматография

Д. теридан кўчиб тушган мугуз хужайраларни текшириш

71. М. исмли бемор қўлига, юзига ўлчами 3 мм. гача бўлган, тери сатхидан бироз кўтарилган, полигонал шаклдаги тугунча, тери рангида, бироз қичишишга шикоят қилиб тери-таносил диспансерига келди:

I. Ташхис:

А. сўгал*

Б. кандилома

В. меланома

Г. карцинома

Д. хейлит

II. Даволашни замонавий усули:

А. солкодерм эритмаси*

В. эритромицин мази

Г. актовёғин эритмаси

Г. нур билан даволаш

Д. хирургик йўл билан махаллий оғриқсизлантирилган холда даволаш

72. Бемор 50 ёшдА. Оғиз бўшлиғи шиллиқ қаватида секин эпителизацияланувчи, периферик ўсишга мойил, бироз лойқаланган экссудатга тўлган, суст таранглашган қобиқли пуфаклар бор.

I. ушбу касаллик ташхиси:

А. пўрсилдоқ яра*

Б. онихомикоз

В. кандидоз

Г. юқумли моллюск

Д. тери сили

II. Қандай белги мусбат:

А. Никольский*

Б. Бернард

В. Феликс

Г. Коянов

Д. Субодин

73. Бемор 47 ёшдА. Терисида тугунчага ухшаш ва дастлаб катта бўлмаган инфильтрат ҳосил бўлиб, унинг юзасида эса бир неча кун мобайнида фолликуляр йирингча ҳосил бўлган. Шу йирингча атрофи қизариб ва шишиб турибди, бемор оғриққа шикоят қилади:

I. Ушбу касаллик ташҳиси:

А. фолликулит*

Б. онихомикоз

В. мохов

Г. қизил ясси темиратки

Д. юқумли моллюск

II. Дастлабки энг биринчи маҳаллий даво:

А. йирингли қобиқни очиш, анилин бўёғини суриш*

Б. турли кремлар суриш

В. антибиотиклар билан даволаш

Г. дезинфекцияловчи линиментлар суриш

Д. оғриқсизлантириш

74. Бемор 9 ёшдА. Тери юзасида юпқа ва бўш қобиқли ясси пуфак бўлиб, ичида йиринг сақлайди. Қобиғи эса тезда ёрилиб, дастлаб эрозия ва у қуриб сарғиш қалоқ ҳосил бўлади:

I. Дастлабки маҳаллий даво:

А. йирингчаларни ёриш*

Б. сувли физиотерапивтик муолажа

В. дзинфекцияловчи линимент суриш

Г. беморга поливитаминлар бериш

Д. спиртли компресс

II. Жараён кенг бўлиб тарқалса сизни даво тактикангиз:

А. антибитиотиклар тайинлаш*

Б. хирургик даволаш

В. дезинфекцияловчи эритма билан артиш

Г. сувли физиотерапевтик муолажа

Д. пуфакларни ёриш

75. Бемор 30 ёшдаги аёл. Қўл-оёқнинг ёзувчи соҳаларида ва бошнинг сочли қисмида тугунчали тошмалар бор. Тугунчалар ўлчами турлича: нуқтадек, мошдек ва нўхатдек катталикдаги, аниқ чегараланган, зич эластик консистенцияли, ясси пушти-қизғиш рангли юзаси кумушсимон- оқиш кепаклар билан қопланган:

I. Сизнинг ташхисингиз:

А. псориаз*

Б. пўрсилдоқ яра

В. фолликулит

Г. юқумли моллюск

Д. мохов

II. Умумий даво чоралари қандай:

А. антигистамин, седатив, ПУВА-терапия*

Б. Psorcutan ( Douvonex. мазини суриш

В. асалари захрини сақловчи мазлар

Г. детронол кремини махаллий қўллаш

Д. кортикостероид малҳамларидан фойдаланиш

76. Бемор 42 ёшдА. Тери бурмалари сохаси қавариб шишган, пуфакчалар, папулалар, пўстлоқлар, эрозиялар, намланиш кузатилади. Ўчоқлар аниқ чегарали атрофида эпидермик кўчмалар бор. Эрозия юзаси ялтироқ оқиш парда билан қопланган. Диабет билан оғрийди:

I. Сизнинг ташхисингиз:

А. кандидоз*

Б. пўрсилдоқ яра

В. фолликулит

Г. мохов

Д. қипиқли темиратки

II. Даволаш:

А. касаллик келтириб чиқарувчи омилларни тугатиш*

Б. дезинфекцияловчи эритма билан артиш

В. асалари захри сақловчи мазлар

Г. антибиотиклар бериш

Д. сувли физиотерапевтик даволаш

77. Бемор 20 ёш. Танасининг очиқ қисмларида, кўпроқ юзида, бурун деворларида, ёноқларида симметрик эритематоз, шишган, аниқ чегарали ва безовта қилмайдиган доғлар пайдо бўлади. Доғлар капалак кўринишида:

I. Ташхис:

А. чекланган қизил югуриги*

Б. пўрсилдоқ яра

В. мохов

Г. юқумли моллюск

Д. фавус

II. Лаборатор текширишда қандай хужайраларни кўриш мумкин:

А. LE-хужайраларни*

Б. меланоцит хужайралари

В. пигмент хужайралари

Г. тиканаксимон хужайралар

Д. семиз хужайраларни

78. Бемор 45 ёш. Тери юзасида эритематоз, ялтироқ, турли катталикда бўлган овалсимон доғлар пайдо бўлади. Тезда улар занг рангли бўлиб инфильтрация оқибатида зичлашиб боради ва ичида аста-секин катталашиб тугунлар кўзга ташланади. Шу соҳаларда сезувчанликнинг барча турлари бузилган:

I. Ташҳис:

А. мохов*

Б. чекланган қизил югуриги

В. пўрсилдоқ яра

Г. фолликулит

Д. кандидоз

II Касаллик қўзғатувчисини микроскопик текширганда қандай ҳолатда номоён бўлади:

А. паралелл- спиралсимон ёки шарсимон кўринади*

Б. ловиясимон, жуфт-жуфт бўлиб кўринади

В. вергулсимон шаклли ва якка-якка бўлиб кўринади

Г. спиралсимон бўлиб кўринади

Д. таёқсимон, якка-якка жойлашиб кўринади

79. 55 ёшли aел бемор шикoятлaри- кўз кoнюнктивaси шиллиқ кaвaтидa пуфaклaр, oғиз шиллиқ кaвaтидa тoшмaлар тошган. Пуфaклaрда сeрoз суюқлик сaклaгaн. Акантолик хужайралар аниқланган. 1 ойдан буен кaсaл:

I. Тaшxис :

A. пурсилдoк ярa*

Б. псориаз

В. пeмфигoид

Г. дўринг кaсaллиги

Д. пуфaк тoмирли кaсaллиги

II. Дaвoси:

A. кoртикoстeрoидлaр*

Б. дифинилдиaнилсулфoн

В. магний препаратлари

Г. кoртикoстeрoидлaр вa сулфoн прeпaрaтлaри

Д. кaлий прeпaрaтлaри

80. Бемор 20 ёшдА. Шикoятлaри- бўйин, кўкрaк тeрисидa жигaррaнгдaги мaйдa дoглaр пaйдo бўлди. Дoглaр бeмoрни бeзoвтa килмaйди. Сeкинлик билaн бир-биригa қўшилиб кeтяпти. Мaйдa кeпaклaрни кўриш мумкун. Қуёшдa доғлaрнинг рaнги узгaрaди:

I. Тaшхис:

A. рaнг-бaрaнг тeмирaтки*

Б. қизил ясси тeмирaтки

В. эритрaзмa

Г. Пиeдрa касаллиги

II. Дaвoлaш:

A. Демянoвич усулидa дaвaлaш*

Б. aциклoвир

В. антибиотиклар

Г. витaмин тeрaпия

81. Шифокор қабулига 15 ёшли қиз юзига тошмалар тошиши шикояти билан мурожаат қилди. Объектив кўрилганда юз терисида сариқсимон-қизил рангли, катталиги 2-5 мм келадиган, юмшоқ консистенцияли дўмбоқчалар аниқланди. “Олма желеси” ва Поспелов симптомлари мусбат:

I. Юқоридаги касалликнинг ўзига хос белгиси:

А. чандиқлар юзасида вақт ўтиб, янги дўмбоқчалар вужудга

келиши*


Б. турғун иммунитет ҳосил бўлиб, қайталанмайди

В. бемор тузалгандан кейин асорат қолмайди

Г. дўмбоқчалар ўрнида вақтинчалик пигментация ёки

кепакланиш қолади

II. Даволаш тактикангиз:

А. силга қарши дори воситалари*

Б. бактерияларга қарши дори воситалари

В. вирусларга қарши дори воситалари

Г. замбуруғларга қарши дори воситалари

Д. гижжаларга қарши дори воситалари

82. Шифокор қабулига 26 ёшли эркак терисига тошмалар тошиши ва айниқса кечаси кучаядиган тери қичиниши шикояти билан мурожаат қилди. Объектив кўрилганда қўл панжаси, бармоқлар ораларида жуфт-жуфт жойлашган эрозия ва тугунчалар(пуфакчалар ва улар орасида 5-10 мм келадиган чизиқлар топилди:

I. Касалликка тўғри ташхис қўйишга ёрдам берувчи усул:

А. жароҳат жойидан тери қўпорилиб, суртма тайёрланади*

Б. бемордан қон олиб текширилади

В. жароҳат ўчоғидан кепак, синган ва жароҳатланган соч

толалари олиниб текширилади

Г. сийдик чиқариш каналидан суртма олинади

Д. УФО нурлари билан текшириш

II. Даволаш тактикангиз:

А. 33% ли олтингугурт малҳами*

Б. витаминотерапия

В. иммунотерапия

Г. 2% ли низорал креми

Д. ПУВА-терапия

83. 60 яшар бемор терисида кўп сонли, таранг, ичида сероз суюқлиги бор пуфаклар, оғрикли эрозиялар тошган. Суртмаларда Тцанк хужайралари топилган:

I. Бу касаллик учун хос бўлган типик жойлашув сохалари:

A. бадан териси*

Б. юз


В. бошнинг соч қисми

Г. оёқ ва қўллар

Д. гениталий сохалари

II. Даволашда қўлланиладиган дори воситаси:

A. преднизолон*

Б. гризеофульвин

В. тубазид

Г. дапсонД. мономицин
Каталог: uum2 -> Teri-tanosil-MAJMUA-2016-2017 -> Majmua%202016-2017 -> СИЛЛАБУС%20и%20др%20ИНФОРМАЦИЯ -> Таркатма%20материаллар -> 6%20курс -> 3,%204%20мавзу%20ИППП -> саволлар
саволлар -> Кейс-технология
uum2 -> Лекция 13. Экономическая и духовная зависимость Узбекистана в советское время и её последствия
uum2 -> Маъруза 7 хизматчи дастурлар билан ишлаш. ҚЎшимча ва маълумот дастурлари. Стандарт дастурлар билан ишлаш
uum2 -> Ташкентская медицинская академия
Majmua%202016-2017 -> 1Алопеция билан кечадиган кандай дер матозларда чандик узгаришлари кузати
Majmua%202016-2017 -> Тема , Тери кичишиши билан кечадиган тошма синдроми
Majmua%202016-2017 -> Тема , Тери кичишиши билан кечадиган тошма синдроми
Majmua%202016-2017 -> Узбекистон республикаси согликни саклаш вазирлиги тошкент тиббиёт академияси


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4
©kzref.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет